Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 19. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
 

(Rokovanie sa začalo o 9 hod.)

 
  
MPphoto
 

  Paul van Buitenen, v mene skupiny Verts/ALE. (NL) Vážený pán predsedajúci, v súvislosti s procedurálnou námietkou by som v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie rád predstavil požiadavku týkajúcu sa zajtrajšej rozpravy a hlasovania o nariadení (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), teda správy pani Gräßleovej. Zdá sa, že Komisia zvažuje ukončenie prebiehajúceho procesu skúmania nariadenia, ktoré sa vykonáva v dôsledku nedávnych zistení nezrovnalostí vnútri úradu OLAF, a následne chce v spolurozhodovacom postupe s Parlamentom stiahnuť aktuálne návrhy.

V mene Skupiny zelených by som vás chcel poprosiť, aby ste sa Komisie spýtali, či je to naozaj tak, a poprosili ju o vydanie vyhlásenia pred zajtrajšou rozpravou, aby Európsky parlament vedel, či má táto rozprava a hlasovanie vôbec nejaký význam.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Táto otázka je určená Komisii. Pani Ferrerová-Waldnerová bude mať príležitosť odpovedať na ňu. Vítam pána Jouyeta. Všetci sú prítomní, takže sa môžeme venovať ďalšiemu bodu programu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia