Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 19. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledku a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia