Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0106(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0377/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2008 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0552

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Kauppi για την έκθεσή της σχετικά με το ηλεκτρονικό μητρώο των εταιρειών, το οποίο υποστηρίζω πλήρως. Είναι μια ευφυέστατη ιδέα και μια εξαιρετική έκθεση και το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την υλοποίησή της σύσσωμο.

Ελπίζω ότι θα έχουμε ηλεκτρονικά μητρώα εταιρειών στα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατό, καθώς και μια πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που οι εταιρίες απαιτείται να γνωστοποιούν. Οι προτάσεις, εάν υλοποιηθούν, θα συνεπάγονται λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια, μειωμένο διοικητικό φόρτο, μικρότερες δαπάνες για τις εταιρείες και κατά συνέπεια ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών.

 
  
  

- Έκθεση: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τον κανονισμό που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές που κατάρτισε ο Andreas Schwab. Ο λόγος που ψήφισα υπέρ είναι το γεγονός ότι το περιεχόμενο του νέου κανονισμού είναι πραγματικά σημαντικό, και βελτιώνει ουσιαστικά το σημερινό κανονισμό. Έχω κατά νου τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, τη θέση του στην κοινοτική νομοθεσία. Ο κανονισμός ορίζει επίσης τις λειτουργίες των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα ως προς την επίλυση ζητημάτων στατιστικού απορρήτου και στατιστικής ποιότητας. Αποτελεί αναμφίβολα ένα βήμα μπροστά συγκριτικά με την τρέχουσα κατάσταση και τον ισχύοντα κανονισμό σήμερα.

Μάλιστα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χωρίσει την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος σε δύο τμήματα μου φαίνεται αντιφατική και η θέση του εισηγητή να μη διαχωρίσει τις λειτουργίες μου φαίνεται πιο αποδεκτό και άξιο υποστήριξης. Εντούτοις, έχω την πεποίθηση ότι μελλοντικά, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συνεργαστούν, θα ξεπεράσουμε αυτές τις διαφωνίες.

 
  
  

- Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE) . – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αιτιολογήσω την ψήφο μου σχετικά με την έκθεση που αφορά τη διαφοροποίηση. Στην πιο πρόσφατη αγροτική μεταρρύθμιση, αποφασίστηκε ότι οι αγρότες θα είχαν προγραμματισμό σίγουρα έως το 2013. Για το λόγο αυτό, ήμουν αντίθετος με την εφαρμογή της διαφοροποίησης σε κλίμακα που θα οδηγούσε σε απώλεια μεγαλύτερου εισοδήματος για τους αγρότες. Είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές που ψήφισαν υπέρ της αύξησης της αποζημίωσης από 5 000 ευρώ σε 10 000 ευρώ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι λιγότερη χρηματοδότηση της διαφοροποίησης στερείται από τις μικρές επιχειρήσεις.

Εάν εμείς, στην πολιτική, μιλάμε για προγραμματισμό της βεβαιότητας, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξασφαλίζουμε και στους αγρότες. Για το λόγο αυτό είμαι ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα της σημερινής έκθεσης για τη διαφοροποίηση και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα αποδεχτεί τα αποτελέσματά μας.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή ψηφοφορία ολοκλήρωσε σχεδόν δώδεκα μήνες δουλειάς για την προετοιμασία της γνωμοδότησής μας για τη λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής. Είναι σημαντικό οι αλλαγές που κάναμε να συμβάλλουν στην απλοποίηση αυτής της πολιτικής. Ταυτόχρονα, θα πρέπει αν διατηρήσουμε την κοινοτική της φύση και να εξασφαλίσουμε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού. Ελπίζω ότι οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ θα διαβάσουν τη γνωμοδότηση και θα αποδεχτούν τις προτάσεις μας.

Αυτό που έχω συγκεκριμένα κατά νου είναι οι προτάσεις που αφορούν την απλοποίηση των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναβολής έως το 2013 της υλοποίησης των απαιτήσεων που συνδέονται με την περιοχή της υγείας των ζώων, περιοχή Γ, από τα νέα κράτη μέλη. Δυστυχώς, πολλές λύσεις έχουν καταρτιστεί κατά τέτοιο τρόπο που δεν λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ή το μοντέλο γεωργίας που υπάρχει στα νέα κράτη μέλη. Τώρα αρχίζουμε να συζητάμε το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 και να επανεξετάζουμε τη δημοσιονομική προοπτική. Έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την πολύ θετική ψηφοφορία που έλαβε χώρα εδώ σήμερα σε σχέση με την Κοινή Γεωργική Πολιτική και θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω τις πολιτικές που παρουσιάστηκαν, όπως το να προσφέρονται φρούτα και λαχανικά στα σχολεία.

Ωστόσο, ως προς την ίδια την πολιτική, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας για μία ακόμη φορά στην υποχρεωτική διαφοροποίηση που συνέστησε η Επιτροπή και να δηλώσω ότι διαφωνώ απόλυτα. Η πολιτική πρέπει να είναι ευέλικτη και τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπεται να αυξάνουν ή να μειώνουν αυτή τη διαφοροποίηση όπως επιθυμούν.

Κατά τη γνώμη μου, το όριο των 5 000 ευρώ είναι πολύ χαμηλό. Θα έπρεπε να ανέβει στα 10 000 ευρώ για να προστατευτούν και να στηριχτούν οι αγρότες με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι ήδη υποφέρουν – δεν πιστεύω ότι πρέπει να τους αφαιρεθούν χρήματα για την υποχρεωτική διαφοροποίηση.

 
  
  

- Εκθέσεις: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008), (A6-0401/2008)

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti (UEN).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ήθελα απλά να πάρω το λόγο για να δηλώσω δημόσια τους λόγους για τους οποίους τελικά καταψήφισα την έκθεση Santos 0401 και 02. Η έκθεση είναι απόλυτα εξαρτημένη από τον έλεγχο της υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής, μη λαμβάνοντας καθόλου υπόψη τις παγκόσμιες συνθήκες που έχουν αλλάξει. Συζητάμε τις λεπτομέρειες χωρίς να βλέπουμε το κύριο πρόβλημα.

Η ΚΓΠ για την οποία χρησιμοποιούμε τον έλεγχο υγείας για επαλήθευση, δημιουργήθηκε για να μειώσει τη γεωργική παραγωγή προκειμένου να προάγει την περιβαλλοντική προστασία, γιατί αυτές ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες καθιερώθηκε. Σήμερα, όλοι γνωρίζουμε ότι οι οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραστικά, αλλά η ΚΓΠ παραμένει λίγο έως πολύ η ίδια και το μόνο που μας απασχολεί είναι εάν η πρώτη ή η δεύτερη επιλογή είναι καλύτερη, εάν χρειαζόμαστε λιγότερα ή περισσότερα, το μεν ή το δε μέτρο, όταν πλέον έχουν καταστεί ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Δεν μπορώ να δεχτώ αυτήν την ατελείωτη ενασχόληση με μικρά, συγκεκριμένα συμφέροντα, αγνοώντας το γενικό καλό. Είμαι πεισμένος ότι το μεγαλύτερο θύμα αυτής της έλλειψης θάρρους είναι η ίδια η γεωργία. Προκειμένου να προκαλέσω το διάλογο και μια συζήτηση, καταψήφισα αυτήν την έκθεση. Έχω αναρτήσει στην ιστοσελίδα μου τις τεχνικές λεπτομέρειες που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια παρέμβαση του ενός λεπτού και οι συγκεκριμένοι λόγοι μου θα δημοσιευτούν εκεί.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, οι Ούγγροι Βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισαν υπέρ των εκθέσεων του κυρίου Capoulas Santos γιατί αυτές οι εκθέσεις είναι πολύ πιο θετικές για τα νέα κράτη μέλη καθώς και για την Ουγγαρία. Η υποχρεωτική διαφοροποίηση και η σταδιακή διαφοροποίηση είναι λιγότερο σκληρές σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Λυπάμαι που δεν υπήρχε καμία ψήφος υπέρ της τροπολογίας της ομάδας ALDE όσον αφορά την υποχρεωτική διαφοροποίηση. Είναι λυπηρό αλλά, παρ’ όλ’ αυτά, είναι μια καλή έκθεση.

Όσον αφορά τη δεύτερη έκθεση, η Τροπολογία 67 προτάθηκε από την Ομάδα των Σοσιαλιστών. Όσον αφορά το σύστημα παρέμβασης, είναι πολύ σημαντικό να μην γίνονται παρεμβάσεις βάσει διαδικασιών διαγωνισμού. Η διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος είναι πολύ θετική. Για το λόγο αυτό εμείς ψηφίσαμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον κύριο Capoulas Santos για το πολύ σύνθετο έργο που ανέλαβε. Η αντιπροσωπεία του Fine Gael στήριξε αυτές τις εκθέσεις με προειδοποιήσεις. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις γάλακτος, ψηφίσαμε υπέρ της μεγαλύτερης ευελιξίας και υψηλότερου ποσοστού αύξησης των ποσοστώσεων, δίνοντας στους αγρότες την ευκαιρία να παράγουν γάλα εφόσον το επιθυμούν. Λυπόμαστε που η ολομέλεια δεν συμμερίστηκε αυτήν την άποψη και ότι επανήλθαμε στην πρόταση της Επιτροπής.

Δεύτερον, όσον αφορά τη διαφοροποίηση, προβληματιζόμαστε για τη μεταφορά πόρων από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 γιατί στερεί εισόδημα από τους αγρότες για να χρησιμοποιηθεί σε καθεστώτα τα οποία απαιτούν συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε στο μέλλον. Η άνοδος του προνομιακού δικαιώματος στα 10 000 ευρώ, το οποίο υπερψήφισε το Κοινοβούλιο, είναι καλοδεχούμενη. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η ψήφος μας για την αιτιολογική σκέψη 6 – Τροπολογίες 190 και 226 – θα πρέπει να εκληφθεί ως ‘+’ (υπέρ). Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα βοηθήσει τον τομέα των προβάτων που νοσεί στις σημερινές και αυριανές του συζητήσεις.

 
  
  

- Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην προτεινόμενη τροπολογία 54 που κατέθεσε ο κύριος Deß και μια ομάδα άλλων ευρωβουλευτών. Εάν εγκρινόταν αυτή η τροπολογία, θα οδηγούσε στην ύπαρξη απαίσιων δύο μέτρων και δύο σταθμών μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών, γιατί αυξάνοντας την ποσόστωση, τα νέα κράτη μέλη θα έπρεπε να την αυξήσουν μόνο εάν το επέτρεπε το οικονομικό έτος. Βλέπω ότι ο κύριος Deß βρίσκεται ακόμα στην αίθουσα – οπότε ίσως να μπορούσε να μου εξηγήσει εάν το οικονομικό έτος επιτρέπει η ποσόστωση για τα νέα κράτη μέλη να αυξηθεί. Ευτυχώς, αυτή η τροπολογία δεν εγκρίθηκε αλλά απορρίφτηκε από αυτό το Σώμα, γεγονός που μου επέτρεψε να ψηφίσω υπέρ για ολόκληρη την έκθεση, και χαίρομαι βαθύτατα που το Κοινοβούλιο δεν επέτρεψε τη δημιουργία κρατών μελών δύο κατηγοριών όσον αφορά τις αυξημένες ποσοστώσεις στο γάλα.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE) . – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση για την ποσόστωση του γάλακτος υποστηρίζει ότι οι ποσοστώσεις του γάλακτος πρέπει να αυξηθούν. Μαζί με όλους μου τους συναδέλφους από το CSU, ψήφισαν κατά όλων των τροπολογιών οι οποίες καλούν την αύξηση των ποσοστώσεων. Η ποσόστωση του γάλακτος που είναι προγραμματισμένο να ισχύσει έως τις 31 Μαρτίου 2015 έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές αγορές γάλακτος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλεόνασμα στις ευρωπαϊκές αγορές γάλακτος.

Αυτό έχει ασκήσει σοβαρές πιέσεις στις τιμές του γάλακτος. Οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της ποσόστωσης θα επιδεινώσει την πτώση των τιμών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί γάλακτος. Σε αυτήν την περίπτωση, τίθεται σε κίνδυνο ο βιοπορισμός πολλών αγροτών. Δεν χρειαζόμαστε μια αύξηση της ποσόστωσης αλλά μάλλον ένα σύστημα που αντιδρά ευέλικτα στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Εάν, ωστόσο, μια πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίσει να καταργήσει τις ποσοστώσεις στο γάλα έως το 2015, θα χρειαστεί ένα ταμείο για το γάλα προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη επιβίωση της παραγωγής γάλακτος στις μειονεκτικές περιοχές και σε περιοχές με βοσκοτόπια στο μέλλον.

 
  
  

- Εκθέσεις: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008), (A6-0401/2008), (A6-0390/2008), (A6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Κύριε Πρόεδρε, εάν ήταν να ασχοληθώ να σχεδιάσω το πιο ακριβό, σπάταλο, διεφθαρμένο, ανήθικο, γραφειοκρατικό σύστημα ενίσχυσης των αγροτών που θα μπορούσα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχα καταφέρει να επινοήσω οτιδήποτε τόσο ιδιοφυές όσο η κοινή γεωργική πολιτική, ένα σύστημα που μας ποινικοποιεί, ως φορολογουμένους, να επιδοτούμε την παραγωγή τροφίμων για τα οποία δεν υπάρχει αγορά και έπειτα μας ποινικοποιεί και πάλι, ως καταναλωτές, να διατηρήσουμε τις τιμές τους. Συχνά μας ποινικοποιεί και μια τρίτη φορά, ως φορολογουμένους, να καταστρέψουμε τα τρόφιμα που δεν μπόρεσαν να πουληθούν.

Στο εντωμεταξύ, προκαλεί περιβαλλοντική καταστροφή γιατί οι επιδοτήσεις που βασίζονται στην παραγωγή ενθαρρύνουν το τσεκούρωμα των φρακτών από δενδρύλλια και τη χρήση παρασιτοκτόνων και μη φιλικών λιπασμάτων και, ασφαλώς, προκαλεί τρομερή πείνα στην Αφρική. Αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο, οφείλω να ομολογήσω, για μια χώρα όπως η δική σας και η δική μου, η οποία εισάγει τρόφιμα με έναν σχετικά αποδοτικό γεωργικό τομέα, και η οποία για το λόγο αυτό ποινικοποιείται και θετικά και αρνητικά, πληρώνοντας περισσότερα στο σύστημα και λαμβάνοντας λιγότερα από αυτό από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σχεδόν οτιδήποτε κι αν κάναμε θα ήταν καλύτερο από την κοινή γεωργική πολιτική, είτε οι άμεσες ενισχύσεις είτε οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Και σε περίπτωση πιστέψατε ότι ξέχασα να το πω, έχει έρθει επιτέλους η ώρα να τεθεί σε δημοψήφισμα η Συνθήκη της Λισαβόνας. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

- Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Capoulas Santos και της Τροπολογίας 186, η οποία συνιστά ένα προνομιακό δικαίωμα 10 000 ευρώ για τη διαφοροποίηση.

Αυτό αφορά τη γεωργία μικρής κλίμακας στην Ευρώπη. Η διαδικασία διαφοροποίησης πρέπει να εφαρμοστεί με μέτρο. Οι μικρές φάρμες στην Ευρώπη χρειάζονται τη στήριξη της ΕΕ, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη μισθολογική δομή της ΕΕ. Θέλουμε να παράγονται υγιεινά τρόφιμα στην Ευρώπη και να διατίθενται σε λογικές τιμές. Θέλουμε επίσης διαχείριση της υπαίθρου. Εάν πραγματικά τα θέλουμε όλα αυτά, τότε πρέπει να ενισχύσουμε τους αγρότες μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε υγιεινά τρόφιμα στο μέλλον στην Ευρώπη, που είναι μια περιοχή με ένα από το πιο εύκρατα κλίματα στον πλανήτη. Για το λόγο αυτό ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Capoulas Santos.

 
  
  

- Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα κατά της έκθεσης που κατάρτισε ο Capoulas Santos για ευρωπαϊκό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης. Δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα μόλις πριν από δύο χρόνια και μάλιστα τέθηκε σε λειτουργία μόλις πέρσι. Οι υποψήφιοι έχουν αρχίσει να καταρτίζουν τα σχέδιά τους και να μαθαίνουν τους κανόνες του ταμείου. Τώρα, μόλις ένα χρόνο αργότερα, αλλάζουμε αυτούς τους κανόνες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα τέτοιο βήμα, γιατί το μόνο που θα προκαλέσει είναι απώλειες και καθυστερήσεις στα σχέδια χρηματοδότησης που χρειάζονται οι αγροτικές περιοχές. Μια τόσο συχνή αλλαγή των κανόνων δεν μπορεί να ωφελήσει κανέναν και για το λόγο αυτό την καταψήφισα.

 
  
  

- Εκθέσεις: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008), (A6-0401/2008), (A6-0390/2008), (A6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Συνάγεται από την εκτίμηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ότι θα έχει λογική στο μέλλον εάν βασίζεται σε δίκαιες αρχές. Η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει, πρωτίστως, να εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη, την αυτάρκεια και την παραγωγή τροφίμων για εξαγωγές, την οικονομική ασφάλεια για τις αγροτικές οικογένειες, την κερδοφορία της γεωργικής παραγωγής, τις ίσες επιδοτήσεις για τους αγρότες από τα παλιά και τα νέα κράτη μέλη, την ασφάλεια του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διακοπή της καλλιέργειας και της εκτροφής γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, την εξασφάλιση της προόδου των πιο στερημένων περιοχών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διαφύλαξη της παραδοσιακής κουλτούρας, καθώς επίσης και την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων αγροτικών περιοχών στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στις τεχνικές εξελίξεις. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν αντλήσουμε τα κατάλληλα διδάγματα από την εμπειρία που ήδη έχουμε και επιδιώξουμε γενναίες λύσεις.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Karin Scheele (A6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. ? (LT) To Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 αναγνωρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα, η ικανότητα σύγκρισης και η πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν παθήσεις και διαταραχές που συνδέονται με το περιβάλλον χρησιμοποιώντας το κοινοτικό πρόγραμμα στατιστικής. Πιστεύω ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό κανονισμό. Πρέπει να γνωρίζουμε το πώς αντιλαμβάνεται την υγεία η κοινωνία μας, την τρωτότητα της σε διάφορες ασθένειες. Αυτός ο κανονισμός καθιερώνει ένα κοινό σύστημα για τη διοργάνωση κοινοτικών στατιστικών αναφορικά με την υγεία της κοινωνίας και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Είναι πολύ σημαντικό να συλλέγονται στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την υγεία, τις σωματικές και ψυχικές δραστηριότητες και την αναπηρία, για περιπτώσεις ασθενειών που αυξάνονται ή μειώνονται, για τραυματισμούς, βλάβες που προκαλεί το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, τον τρόπο ζωής και την πρόσβαση σε κέντρα υγειονομικής περίθαλψης.

Τα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες ζωτικής σημασίας για κοινοτικές δράσεις στον τομέα της κοινωνικής υγείας, με στόχο να στηριχτούν οι εθνικές στρατηγικές οι οποίες αναπτύσσουν υψηλής ποιότητας και σταθερή υγειονομική περίθαλψη προσιτή σε όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτός ο κανονισμός καθιερώνει ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών αναφορικά με τη δημόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Επί του παρόντος, τα στατιστικά στοιχεία για τη δημόσια υγεία και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία συλλέγονται κυρίως σε εθελοντική βάση. Η θέσπιση αυτού του κανονισμού θα επισημοποιήσει την τρέχουσα «συμφωνία κυρίων» και θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της συλλογής δεδομένων καθώς επίσης την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων.

Σε πρώτη ανάγνωση το 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε 12 τροπολογίες πάνω στην πρόταση της Επιτροπής. Οι περισσότερες τροπολογίες αφορούσαν οριζόντια ζητήματα, όπως το να συμπεριληφθούν το φύλο και η ηλικία στην ανάλυση των μεταβλητών και η χρήση πρόσθετης και συμπληρωματικής χρηματοδότησης που προσφέρουν ορισμένα κοινοτικά προγράμματα στους δύο τομείς που καλύπτει ο κανονισμός. Εγκρίθηκαν ορισμένες τροπολογίες στα παραρτήματα που αφορούσαν αποκλειστικά είτε τη δημόσια υγεία είτε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, όπως η συλλογή δεδομένων για την προστασία έναντι των πανδημιών και των μεταδοτικών νοσημάτων.

Σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις με τη Σλοβενική Προεδρία, σχεδόν όλες οι τροπολογίες τις οποίες είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνήθηκε να ενσωματωθούν στην κοινή θέση. Το Συμβούλιο προέβη και σε ορισμένες άλλες αλλαγές στο κείμενο αλλά, σε γενικές γραμμές, αυτές οι αλλαγές ήταν αποδεκτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Αυτός ο κανονισμός καθιερώνει ένα κοινό πλαίσιο για συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών αναλύσεων αναφορικά με τη δημόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Τα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να έχουν τη μορφή ενός εναρμονισμένου και κοινού συνόλου δεδομένων και θα πρέπει να εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές αρμόδιες για την παροχή επίσημων στατιστικών.

Επί του παρόντος, τα στατιστικά στοιχεία για τη δημόσια υγεία και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία συλλέγονται κυρίως σε εθελοντική βάση.

Συμφωνώ με τον προτεινόμενο κανονισμό γιατί αποσκοπεί να ενοποιήσει την πρόοδο που γίνεται στην τακτική συλλογή δεδομένων στους δύο εν λόγω τομείς, επισημοποιώντας την τρέχουσα άτυπη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της συλλογής δεδομένων και καθιερώνοντας ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των δεδομένων μέσω κοινών μεθοδολογιών. Ασφαλώς και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τον προγραμματισμό, τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών απαιτήσεων αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία για τη δημόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Σήμερα δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα όσον αφορά τις κοινοτικές στατιστικές που αφορούν τη δημόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Η εναρμόνιση αυτών των στατιστικών θα βελτιώσει πολύ τη συγκρισιμότητα και θα ενισχύσει την ανάπτυξη πολιτικής. Η κοινή θέση συνολικά εγκρίνει τις τροπολογίες που προώθησε το παρόν Σώμα σε πρώτη ανάγνωση και έτσι εγώ μπόρεσα να υποστηρίξω την έκθεση Scheele.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το άγχος του σύγχρονου εργασιακού βίου με τους νέους τύπους συμβάσεων απασχόλησης, την εργασιακή αβεβαιότητα και την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής αφήνει τα σημάδια της. Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελούν σήμερα μία από τις κύριες αιτίες πρόωρης αποχώρησης από τον εργασιακό βίο. Η εργασιακή αβεβαιότητα, ασφαλώς, συνοδεύεται από μια αύξηση των περιστατικών εκφοβισμού. Προβλήματα υγείας, όπως ο πόνος στην πλάτη, επίσης αυξάνονται συνεχώς. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός περιπτώσεων εργαζομένων οι οποίοι απολύθηκαν ενώ βρίσκονταν σε αναρρωτική άδεια ή κατόπιν εργατικού ατυχήματος έχει αυξηθεί. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και χρειαζόμαστε στατιστικά δεδομένα προκειμένου να παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Για το λόγο αυτό, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Scheele.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε κοινοτικές στατιστικές για τη δημόσια υγεία και για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία προκειμένου να παρέχουμε υποστήριξη στις στρατηγικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, η οποία να είναι βιώσιμη και προσιτή σε όλους.

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ένας τομέας που προάγει την προστασία της ζωής των εργαζομένων, την αξιοπρέπεια και την υγεία και δημιουργεί συνθήκες εργασίας οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική τους ευημερία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό, σταθερό πρόγραμμα το οποίο θα προστατεύει τους εργαζομένους από τους κινδύνους των ατυχημάτων και ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Υποστηρίζω αυτό το σχέδιο ψηφίσματος γιατί, αυτή τη στιγμή, δεν διαθέτουμε ένα εναρμονισμένο και κοινό σύνολο δεδομένων ικανό να αποδεικνύει την ποιότητα και την συγκρισιμότητα των πληροφοριών από τα στατιστικά συστήματα σε κάθε χώρα. Οι κοινοτικές στατιστικές για την υγεία θα πρέπει να προσαρμοστούν στην πρόοδο που συντελείται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τα κοινοτικά μέτρα που εφαρμόζονται στον τομέα της δημόσιας υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Στη σημερινή ψηφοφορία, ψήφισα να εγκριθεί η σύσταση για την κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τη δημόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Κατά την άποψή μου, η στρατηγική μας για την προώθηση της υγείας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των ασθενειών και την έγκαιρη διάγνωση. Η στρατηγική αυτή θα είναι αποτελεσματική εάν προσφέρουμε στους ανθρώπους κατάλληλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας και εάν μειώσουμε τις διαφορές στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια κοινή στρατηγική για την υγειονομική περίθαλψη, εάν οι αρμόδιες στατιστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν τα σχετικά στοιχεία. Κατά συνέπεια, η έγκριση του κανονισμού θα αποτελέσει ένα βήμα μπροστά προς έναν καλύτερο συντονισμό της κοινοτικής δράσης για τις στατιστικές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η συλλογή στοιχείων για πανδημίες και λοιμώδη νοσήματα θα συμβάλλει αναμφίβολα στον καλύτερο έλεγχό τους.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι επί του παρόντος, η δημόσια υγεία και οι στατιστικές για την υγειονομική περίθαλψη συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Έτσι εχόντων των πραγμάτων, ο κανονισμός στόχο έχει να επισημοποιήσει υφιστάμενες λύσεις και να εξασφαλίσει τη συνέχεια στη συλλογή δεδομένων.

Η ομόφωνη ψηφοφορία της Επιτροπής για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων αναδεικνύει τη σπουδαιότητα και την ορθότητα της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Kauppi.    Οι εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από υπερβολικά εμπόδια. Εντούτοις, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διατυπώσουν τις δικές τους απαιτήσεις και θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας. Είμαι ικανοποιημένος που η έκθεση Kauppi επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ψηφίζω υπέρ της έγκρισης της έκθεσης για την οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης, η οποία αποσκοπεί να μειώσει τα υπερβολικά διοικητικά εμπόδια που επιβάλλονται σε ορισμένους τύπους εταιρειών.

Η πρόταση έχει ως στόχο την εξάλειψη από το εθνικό δίκαιο κάθε επιπλέον υποχρέωσης δημοσίευσης στοιχείων που αυξάνει τις επιχειρηματικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς, τα στοιχεία πρέπει να καταχωρούνται στα εμπορικά μητρώα των κρατών μελών και να δημοσιεύονται στις εθνικές επίσημες εφημερίδες.

Σήμερα, σε μια εποχή που τα εμπορικά μητρώα δημοσιεύουν στοιχείο στο Ίντερνετ, η δημοσίευση στις επίσημες εφημερίδες, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν δημιουργεί υπεραξία, απλά εκθέτοντας τις εταιρείες σε υψηλές δαπάνες.

Οι προτεινόμενες αλλαγές παρέχουν στα κράτη μέλη ευελιξία στον ορισμό πρόσθετων υποχρεώσεων δημοσίευσης στοιχείων και εξασφαλίζουν την απαλλαγή των εταιρειών από πρόσθετες, συχνά περιττές, ενισχύσεις.

 
  
  

- Έκθεση: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Σκοπός της στατιστικής είναι να παρέχει αντικειμενικά και ποσοτικά δεδομένα, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς σε διαδικασίες που αφορούν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και της λήψης αποφάσεων. Οι στατιστικές της ΕΕ και των κρατών μελών αποτελούν ένα άμεσο μέτρο υποστήριξης όταν λαμβάνονται πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις. Επομένως, κατά την εναρμόνιση των στατιστικών συστημάτων της ΕΕ, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη σημασία τους.

Πρέπει να διασφαλιστεί η επιστημονική ανεξαρτησία της στατιστικής έρευνας στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι κανονισμοί δεν πρέπει να αντιβαίνουν με την αρχή της επικουρικότητας.

Υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, η οποία αποτελεί μια νομική βάση για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία αναθεωρεί το ισχύον νομικό σύστημα, το οποίο διέπει την οργάνωση των στατιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Η ψήφιση κατά μιας έκθεσης που αρχικά μοιάζει τεχνοκρατική, αφού συνδέεται με την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών, μπορεί να φαίνεται παράλογη. Πράγματι, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον να διαθέτουμε τέτοια δεδομένα που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.

Ωστόσο, παρά τις δηλωμένες προθέσεις, αυτός ο νέος κανονισμός οδηγεί στη δημιουργία νέων περίπλοκων στατιστικών, μια αύξηση του στατιστικού φόρτου στις εθνικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις, είτε ως προς τη γραφειοκρατία είτε το οικονομικό κόστος, αντίθετα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις για την απλοποίηση και τη μείωση αυτού του φόρτου.

Επιπλέον, η Ευρώπη των Βρυξελλών δείχνει σε καθημερινή βάση τι πιστεύει για τα μεγέθη που υποτίθεται ότι χρησιμοποιεί. Θα αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Πρώτον, τις περιορισμένες προτάσεις για στήριξη της πραγματικής οικονομίας, η οποία εισέρχεται σε ύφεση, στήριξη η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα υπόκειται στη δογματική υπεροχή του απαραβίαστου ανταγωνισμού, του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου και το ‘ανόητο’ Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεύτερον, η άρνηση του πληθωρισμού που υπέστησαν τα νοικοκυριά από την εισαγωγή των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων του ευρώ. Η τιμή ορισμένων βασικών προϊόντων έχει μάλιστα διπλασιαστεί, ή ακόμα και τριπλασιαστεί, μέσα σε 6 χρόνια, ενώ η ΕΚΤ εστιάζει σε παγκόσμια και παραπλανητικά μακροοικονομικά μεγέθη και εκκλήσεις για μείωση των μισθών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Η συλλογή δεδομένων διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων. Η πρόταση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα θα εξασφαλίσει ένα ισχυρό νομικό καθεστώς στη συλλογή δεδομένων και προσωπικά ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κυρίου Schwab.

 
  
  

- Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Βάση της έκθεσης του Πορτογάλου Βουλευτή, Luis Manuel Capoulas Santos, ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος που τροποποιεί την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που θεσπίζει κοινούς κανόνες για καθεστώτα άμεσης στήριξης υπέρ των αγροτών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και καθιερώνει ορισμένα καθεστώτα στήριξης υπέρ των αγροτών. Προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε απειλή της προσφοράς, στο πλαίσιο ισορροπημένης και βιώσιμης διαχείρισης των γαιών, έχει ζωτική σημασία να επιβεβαιώσουμε την έννοια της ασφάλειας των τροφίμων. Χαιρετίζω και στηρίζω τα αιτήματα για απλοποίηση των διαδικασιών. Υποστηρίζω τα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων της Κοινότητας. Αυτή η ψηφοφορία επαληθεύει μια ευνοϊκή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η γεωργία στις κοινοτικές πολιτικές. Εντούτοις, το πρόβλημα του μέλλοντος της γεωργίας δεν έχει λυθεί: αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο της εκλογικής διαμάχης του 2009 και των πολιτικών διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Επιβεβαιώνω ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης Capoulas Santos, αλλά θα ήθελα να επισημάνω δύο πτυχές που ενδεχομένως να καταστούν ανεφάρμοστες για τους αγρότες στη χώρα μου. Η πρώτη έχει να κάνει με τις ποσοστώσεις του γάλακτος: η αύξηση του ενός τοις εκατό, προϊόν του επιτευχθέντος συμβιβασμού, είναι πραγματικά ένα πολύ μικρό βήμα και δεν αρκεί για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών.

Ο άλλος μη ικανοποιητικός τομέας είναι η χρηματοδότηση για τον καπνό. Αν και στο συγκεκριμένο θέμα αντιτίθεμαι στην πολιτική θέση της πολιτικής μου ομάδας, είμαι απόλυτα πεισμένος ότι η ενίσχυση θα πρέπει να παραταθεί. Μια μείωση των επιδοτήσεων, στην πραγματικότητα, δεν θα συνέβαλλε καθόλου στην καταπολέμηση του καπνίσματος, αλλά θα είχε αρνητική επίδραση στην προστασία θέσεων εργασίας σε έναν τομέα που απασχολεί πάνω από 500 000 ανθρώπους στα 27 κράτη μέλη. Ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια βελτίωση στην πρόταση στην πορεία της διαδικασίας που θα ακολουθήσει τη σημερινή έγκριση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), γραπτώς. (NL) Ο ‘έλεγχος της υγείας’ της ΚΓΠ είναι ένας ευρύς και σημαντικός τομέας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, προδιαγράφουμε την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει η γεωργική πολιτική μετά το 2013. Επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο πτυχές στη συγκεκριμένη έκθεση.

Η αποσυνδεδεμένη στήριξη επιτρέπει μια περισσότερο επικεντρωμένη στην αγορά κι επομένως πιο ανταγωνιστική και πιο καινοτόμα γεωργία, αλλά δεν θα έπρεπε να κάνουμε στροφή 180ο προς μια απόλυτα απελευθερωμένη γεωργική αγορά. Δεν θα πρέπει να πετάξουμε την ομπρέλα αμέσως μόλις εμφανιστεί ο ήλιος. Οι μηχανισμοί παρέμβασης, η ασφαλιστική κάλυψη κ.ο.κ. θα πρέπει να οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει διαστρέβλωση της αγοράς και θα πρέπει, ταυτόχρονα, να αποτελούν ένα πραγματικό δίχτυ ασφαλείας.

Οι προτάσεις για διοχέτευση σημαντικών ποσών στο δεύτερο πυλώνα μέσω της διαφοροποίησης δεν τυγχάνουν της υποστήριξής μου. Φαίνεται ότι τα κονδύλια στον πρώτο πυλώνα ξοδεύονται με περισσότερη σύνεση από τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη. Επιπλέον, προβλέπω ότι θα υπάρξουν κάθε είδους προβλήματα συγχρηματοδότησης σε σχέση με τους ίσους όρους ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), γραπτώς. (DA) Το Κίνημα του Ιουνίου καταψήφισε την Τροπολογία 208 της έκθεσης, καθώς η εμφάνιση λοιμωδών ζωονόσων οφείλεται στον ανεπαρκή κτηνιατρικό διαχωρισμό των ζώων. Τα προβλήματα προκύπτουν σε σχέση με την εμπορική εκμετάλλευση των ζώων. Επομένως οι αγρότες και η βιομηχανία τους είναι αυτοί που φέρουν την ευθύνη και τον κίνδυνο που συνδέεται με τον κατάλληλο χειρισμό των ζώων ώστε να αποφευχθούν οι νόσοι.

Ένα σχέδιο νόμου για έναν κοινό οικονομικό καταμερισμό του κόστους είναι κακή ιδέα αφού, σε τελική ανάλυση, αυτό θα σημαίνει ότι οι πολίτες θα πληρώνουν για κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. (GA) Ο στόχος της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ θα έπρεπε να είναι η βελτίωση της πολιτικής ούτως ώστε η αγροτική ζωή σε ολόκληρη την Ευρώπη να βελτιωθεί σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Το μέτρο του ‘ελέγχου της υγείας’ είναι ένα μείγμα που περιέχει κάποιες βελτιώσεις αλλά δεν κατορθώνει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον με άλλους τρόπους. Η αγροτική ζωή, και ιδιαίτερα η γεωργία, αντιμετωπίζει πολλές απειλές στην παρούσα χρονική στιγμή. Οι νέοι αγρότες αναγκάζονται να αφήνουν τη γη τους ενώ, ταυτόχρονα, μεγάλοι γαιοκτήμονες αμείβονται για να αφήνουν πολύτιμη γεωργική γη ακαλλιέργητη. Και η βιοποικιλότητα απειλείται.

Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα αποθέματα για τους νέους αγρότες και νεαρούς σε ηλικία αγρότες, και για κατηγορίες στους τομείς που τελούν στη δεινότερη θέση, όπως τα πρόβατα – οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Υποστηρίζω επίσης η εφαρμογή ενισχύσεων στους αγρότες να ισχύσει νωρίτερα, ούτως ώστε οι αγρότες να έχουν αυξημένη σταθερότητα. Οι αγροτικές μας κοινωνίες απαιτούν σταθερότητα που θα τους επιτρέψει να σχεδιάσουν το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Ενώ υποστήριξα την έκθεση Santos (A6-0402/2008) σχετικά με την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που θεσπίζει κοινούς κανόνες για καθεστώτα άμεσης στήριξης υπέρ των αγροτών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και καθιερώνει ορισμένα καθεστώτα στήριξης για αγρότες, δεν συμφωνώ με την τροπολογία που εγκρίθηκε για την αύξηση της διαφοροποίησης. Θα οδηγήσει στη μεταφορά επιπλέον κονδυλίων από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 αφαιρώντας άμεσα εισόδημα από τους αγρότες (ιδιαίτερα τους μικρούς αγρότες) σε χώρες όπως η Ιρλανδία. Τα κονδύλια θα διοχετευτούν σε καθεστώτα τα οποία απαιτούν συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη – μια πηγή χρηματοδότησης η οποία είναι αβέβαιη και αναξιόπιστη.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. (SV) Επιλέγω να ψηφίσω κατά της έκθεσης καθώς ήταν ένα ξεκάθαρο βήμα προς την εσφαλμένη κατεύθυνση από την πρόταση της Επιτροπής σε αρκετούς τομείς. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο μετριασμός των αλλαγών στις άμεσες ενισχύσεις για αγροτική ανάπτυξη. Η πλειοψηφία συμφώνησε να μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις μόνο κατά 6% για το 2009 και το 2010. Η Επιτροπή είχε προτείνει μείωση των ενισχύσεων κατά 7% το 2009 και 9% το 2010. Προσωπικά, θα ήθελα να δω ακόμα μεγαλύτερες περικοπές.

Επιπροσθέτως, αυξήθηκε το όριο στο οποίο οι άμεσες ενισχύσεις μετατρέπονται σε ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την αρχική πρόταση, η μετατροπή αυτή θα ίσχυε για επιδοτήσεις από 5 000 ευρώ το χρόνο και άνω. Η πλειοψηφία ψήφισε ήδη την αύξηση αυτού του ορίου στα 10 000 ευρώ. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση του ποσοστού παθητικών γεωργικών ενισχύσεων που μετατρέπονται σε ενεργές ενισχύσεις για αγροτική ανάπτυξη. Τα χρήματα θα αξιοποιούνταν καλύτερα στην έναρξη επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές παρά στην παραγωγή καλλιεργειών που ήδη αποκομίζουν καλά κέρδη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει σε αυτήν την έκθεση, στις οποίες συμβάλλαμε κι εμείς, ιδίως με την έγκριση της πρότασής μας να αυξηθεί η εξαίρεση από τη διαφοροποίηση από 5 000 σε 10 000 ευρώ, προκειμένου να προαχθεί μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη στην καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες, λυπούμαστε που απορρίφτηκαν άλλες προτάσεις, αν και κάποιες έλαβαν πάνω από 200 ψήφους υπέρ, όπως η στήριξη της παραγωγής ζάχαρης στις Αζόρες.

Λυπούμαστε επίσης που η πρόταση των απλοποιημένων ενισχύσεων προς τους αγρότες που λαμβάνουν ποσά έως 1 000 ευρώ δεν εγκρίθηκε, παρά το γεγονός ότι έλαβε 175 ψήφους υπέρ. Αυτός θα μπορούσε να ήταν ένας τρόπος καταπολέμησης της απουσίας κοινωνικής ευαισθησίας της πρότασης της Επιτροπής, απλοποιώντας τη διαδικασία και μειώνοντας τη γραφειοκρατία, που μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως πρόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει ότι οι ενισχύσεις κάτω των 250 ευρώ το χρόνο θα πρέπει να πάψουν να υφίστανται. Αυτό μπορεί να θίξει περίπου 90 000 μικρούς Πορτογάλους αγρότες.

Κατά συνέπεια, παρά την οριστική μας ψήφο κατά της έκθεσης, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις προτάσεις μας καθώς θεωρούμε ότι αποτελούν τον καλύτερο τρόπο να στηρίξουμε τους Πορτογάλους αγρότες και τη γεωργία μας που βασίζεται σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατηρούσε μια σειρά από σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά αυτήν την έκθεση η οποία θα διαιωνίσει και θα αυξήσει τις στρεβλώσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή. Βάσει της σημερινής ψηφοφορίας όπου εγκρίθηκαν μια σειρά τροπολογιών για να ενισχυθεί και να επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση, αφού έλαβα υπόψη μου όλα τα δεδομένα, μου ήταν αδύνατο να ψηφίσω υπέρ είτε της τροποποιημένης πρότασης είτε του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, παρά το γεγονός ότι η έκθεση έχει άλλα εξειδικευμένα στοιχεία που υποστηρίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Παρά το γεγονός ότι συμφωνώ με τη ανάγκη να αναθεωρηθούν τα καθεστώτα στήριξης των αγροτών, θεωρώ ότι οι προτάσεις της Επιτροπής κάνουν ένα βήμα παραπέρα από τα όσα πραγματικά απαιτούνται, επηρεάζοντας έτσι σοβαρά το εισόδημα των αγροτών οι οποίοι είναι οι επιμελητές του ευρωπαϊκού αγροτικού τοπίου και έχουν ζωτική σημασία για την επισιτιστική μας κυριαρχία.

Από πολλές απόψεις, η έκθεση Capoulas Santos βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής, ιδιαίτερα εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη ως προς τον ορισμό ελάχιστων ορίων για ενισχύσεις.

Για το λόγο αυτό ψήφισα υπέρ του ορίου των 10 000 ευρώ/έτος για την εφαρμογή της διαφοροποίησης, το οποίο θα ευνοήσει πολλούς μικρομεσαίους αγρότες και όχι την εφαρμογή υψηλότερων ποσοστών διαφοροποίησης για συνεταιρισμούς και άλλες μορφές επιχειρήσεων που απαρτίζονται από αρκετούς αγρότες οι οποίοι, μεμονωμένα, δεν λαμβάνουν πάνω από 100 000 ευρώ, προκειμένου να αποφύγουμε μια άδικη τιμωρία των αγροτών.

Αν και η έκθεση δεν είναι η ιδανική – για παράδειγμα δεν επιτρέπει την αναδιανομή από την πρόσθετη διαφοροποίηση – είμαι ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια και για το λόγο αυτό ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, ως συνήθως, επέλεξε ένα διαφορετικό δρόμο από εκείνο που επέλεξε η Επιτροπή. Αντί για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, η επιτροπή θέλει να αυξήσει τις επιδοτήσεις και να εξασφαλίσει ότι οι φορολογούμενοι θα αυξήσουν το οικονομικό ρίσκο τους.

Η Λίστα του Ιουνίου επιθυμεί πάση θυσία την κατάργηση των αποζημιώσεων στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ψήφισε υπέρ αυτών των προτάσεων που συνιστούσαν ακριβώς αυτό. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ προκαλεί μεγάλη ζημιά στο εξωτερικό με το ντάμπινγκ αγροτικών προϊόντων σε φτωχές χώρες χωρίς να δίνει καθόλου προσοχή στις κοινωνικές συνέπειες.

Η Λίστα του Ιουνίου θέλει να καταργηθεί η κοινή γεωργική πολιτική και θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι ευτυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα της συναπόφασης όσον αφορά τη γεωργική πολιτική της ΕΕ. Ειδάλλως, η ΕΕ θα έπεφτε στην παγίδα του προστατευτισμού και των ισχυρών ενισχύσεων στις διάφορες ομάδες της γεωργικής βιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), γραπτώς. (FR) Πριν τη μεγάλη δημοσιονομική στροφή του 2013, η οποία ενδεχομένως να σηματοδοτήσει το τέλος της ΚΓΠ μέσω της υφέρπουσας εκ νέου εθνικοποίησης, τα κράτη μέλη προσπαθούν να συμφωνήσουν πάνω σε μια νέα μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, σε συνέχεια της συγκαλυμμένης που διενεργήθηκε το 2003.

Ο δηλωμένος σκοπός της Επιτροπής είναι να προσαρμοστεί ακόμη περισσότερο στην αγορά μειώνοντας τις άμεσες επιδοτήσεις σε πολιτικές που αφορούν το περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη.

Η μεταρρύθμιση, δυστυχώς, δεν είναι ανάλογη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον αγροτικό τομέα: η εξασφάλιση τροφής σε εννέα δισεκατομμύρια ανθρώπους το 2050, η κατάληψη των περιορισμένων γεωργικών εκτάσεων, η εξάρτηση από τις τιμές που συνδέεται με κερδοσκοπία των γεωργικών πρώτων υλών, κ.ο.κ.

Μέσα σε αυτό το ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον, πρέπει να υπερασπιστούμε την εξαίρεση που επιτεύχθηκε για τη γεωργία στον ΠΟΕ στο βαθμό που η γεωργία και βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων δεν είναι επιχειρήσεις σαν όλες τις άλλες, αλλά μη μεταβιβάσιμη παραγωγή που προκύπτει από την τεχνογνωσία και την εξυπνάδα πολλών γενεών αγροτών.

Κι αν ο ‘έλεγχος της υγείας’ της ΚΓΠ ήταν μόνο το πρώτο βήμα προς την πλήρη απελευθέρωση της ΚΓΠ, χωρίς καμία ρύθμιση και δίχτυ ασφαλείας;

Πρέπει να είμαστε άγρυπνοι προσεκτικοί και να αποδοκιμάσουμε οποιαδήποτε φιλελεύθερη μετατόπιση σε αυτό το ζήτημα, πράγμα που δεν σημαίνει αδυναμία δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Δεν είμαι ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα του συμβιβασμού της Επιτροπής για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, αλλά είμαι σε κάποιο βαθμό ικανοποιημένη. Κατορθώσαμε να αποτρέψουμε το πιο σοβαρό πλήγμα που θα είχαν δεχτεί οι αγρότες μας εξαιτίας των ολέθριων προτάσεων που εισηγήθηκε η Επιτροπή της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι οι άμεσες ενισχύσεις δεν θα μειωθούν κατά 13% μεταξύ του 2009 και του 2013. Αυτές οι άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για τους αγρότες μας, θα έπρεπε να μειωθούν μόλις κατά 1% το 2009 και το 2010 και 2% το 2011 και το 2012 το μέγιστο.

Εάν αυτά τα χρήματα μπορέσουν να διοχετευτούν στο ταμείο για το γάλα, όπως προτείναμε, για παράδειγμα, προκειμένου να καταβληθούν ασφάλιστρα για χορτονομή στους παραγωγούς γάλακτος, η μείωση του άμεσου εισοδήματος θα είναι λιγότερο επώδυνη. Η τιμή του γάλακτος πέφτει εκ νέου, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με το κόστος παραγωγής. Για παράδειγμα, η τιμή των λιπασμάτων έχει αυξηθεί κατά 40%. Δυστυχώς, ο Επίτροπος είναι για μία ακόμη φορά κατά του ταμείου για το γάλα.

Ακόμα κι αν δεν διακόψουμε αυτές τις άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες, οι οποίες ανέρχονται σε 5 000 ευρώ ή ακόμα και 10 000 ευρώ το χρόνο, όπως απαιτούν οι τροπολογίες οι οποίες προχωράνε πέραν του συμβιβασμού που πρότεινε η Επιτροπή για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, αυτό δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στους αγρότες στο Λουξεμβούργο, γιατί μόνο οι φάρμες που λειτουργούν με μειωμένο ωράριο πέφτουν κάτω από το όριο των 10 000 ευρώ. Η προτεραιότητα πρέπει να είναι οι μειώσεις να διατηρηθούν όσο χαμηλότερα γίνεται, ειδάλλως δεν θα υπάρχει μέλλον για αγρότες πλήρους απασχόλησης στο Λουξεμβούργο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω μια αύξηση 2% των ποσοστώσεων του γάλακτος σε διάστημα τεσσάρων ετών καθώς πιστεύω ότι το 2% θα εξασφαλίσει την ομαλότερη δυνατή προσγείωση ενόψει της κατάργησης του συστήματος των ποσοστώσεων στο γάλα το 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Καταψήφισα την έκθεση Capoulas Santos για το νέο σχήμα ενισχύσεων των αγροτών στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της γεωργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγματι, η χρηματοδότηση του γεωργικού τομέα είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου και η διατροφική ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και όχι να αποβαίνει σε βάρος του μικρομεσαίου παραγωγού, όπως π.χ. με την καθιέρωση ελάχιστων ορίων ενίσχυσης. Αντίθετα, για την καταβολή των ενισχύσεων θα πρέπει να δοθεί βαρύνουσα σημασία στο κριτήριο της προσωπικής εργασίας και να θεσπιστεί ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση.

Άλλωστε, το σύστημα διαχείρισης κρίσεων που έχει προταθεί από την Επιτροπή κρίνεται ανεπαρκές. Είναι σκοπιμότερο να δημιουργηθεί ένα δημόσιο ταμείο ασφάλισης που θα βασίζεται σε κοινοτική χρηματοδότηση και θα αποσκοπεί στην πρόληψη κρίσεων και επιζωοτιών και θα εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδημα στους. Τέλος, στην έκθεση δεν περιλαμβάνεται καμιά πρόταση για την εγκαθίδρυση μηχανισμών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που επηρεάζει άμεσα τους ευρωπαίους αγρότες.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), γραπτώς. − Οι συντηρητικοί βουλευτές καταψήφισαν αυτήν την έκθεση καθώς αποτελεί ένα βήμα προς εσφαλμένη κατεύθυνση. Θεωρούμε ζωτικής σημασίας το γεγονός ότι η διαδικασία αποσύνδεσης που ξεκίνησε με την Μεταρρύθμιση του 2003 να επεκταθεί σε όλους τους τομείς ούτως ώστε να επιτρέψει στους αγρότες να παράγουν τα όσα ζητά η αγορά και να επιτευχθεί πραγματικά ανταγωνισμός με ίσους όρους. Αυτή η έκθεση αντιστέκεται στην αποσύνδεση και φτάνει ακόμα και σε σημείο να ανατρέψει ήδη ειλημμένες αποφάσεις, συγκεκριμένα την ένταξη του καθεστώτος του καπνού στην ενιαία ενίσχυση ανά γεωργική εκμετάλλευση. Η έκθεση θέλει να δει τις επιδοτήσεις του καπνού που συνδέονται με την παραγωγή να επεκτείνονται έως το 2012 και προφανώς εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο.

Η έκθεση αφήνει επίσης πολύ μεγάλα περιθώρια ευελιξίας στη χρήση του άρθρου 68 η οποία φοβόμαστε ότι θα διαστρεβλώσει την αγορά, θα επιτρέψει την είσοδο των συνδεδεμένων ενισχύσεων από την πίσω πόρτα και υπάρχει ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί στον ΠΟΕ. Τέλος, η εξαίρεση των πρώτων 10 000 ευρώ από τη διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με ένα πολύ χαμηλό επίπεδο υποχρεωτικής διαφοροποίησης ΕΕ, πολύ απλά δεν θα δημιουργήσει επαρκές εισόδημα για μια ισχυρή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και θα πλήξει τους αγρότες του Η.Β. δυσανάλογα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η συζήτηση για τον έλεγχο της υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) προσέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία για να ανοίξει μια σε βάθος συζήτηση για τη μεταρρύθμιση αυτής, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το 2013. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται να προχωρήσουμε προσεκτικά, δίνοντας έμφαση και στον ανταγωνισμό κι επίσης στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των κύριων πολιτικών ομάδων, η οποία κρίθηκε από την αποφασιστικότητα του εισηγητή, κύριου Capoulas Santos, ήδη εξασφαλίζει κάποιες λύσεις και προσεγγίσεις τις οποίους ελπίζουμε ότι θα εγκρίνει το Συμβούλιο. Αν και αυτός ο τομέας επί του παρόντος δεν εμπίπτει στην συναπόφαση, το Κοινοβούλιο έχει εργαστεί σε αυτό το πνεύμα και αυτό το γεγονός θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τις κυβερνήσεις.

Ψήφισα υπέρ του πακέτου λόγω της σημασίας του αποτελέσματος που επετεύχθη όσον αφορά την κοινοτική συμβολή στα ασφάλιστρα και τη διατήρηση των χαμηλότερων επιδοτήσεων οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές σε χώρες όπως η Πορτογαλία. Το ίδιο ισχύει με την ισορροπημένη λύση για διαφοροποίηση στη στήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου. Στην περίπτωση των ποσοστώσεων του γάλακτος, δυστυχώς δεν επιτύχαμε ισορροπία αποφεύγοντας τις ζημιές που ενδεχομένως να υποστούν οι αγρότες σε περιοχές όπως η βόρεια και η κεντρική Πορτογαλία και οι Αζόρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Ψηφίζω υπέρ της απόρριψης αυτής της έκθεσης και υπέρ της επιστροφής της έκθεσης για αναθεώρηση στην επιτροπή αφού έχει αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε η Επιτροπή, οι οποίες ήταν ήδη πολύ μικρές σε κλίμακα και πολύ αργές.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Τα τεράστια ποσά των ενισχύσεων που η ΕΕ δίνει στην εγχώρια γεωργία είναι κάτι το ανήθικο και άμεσα ζημιογόνο. Αυτές οι ενισχύσεις βλάπτουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, ο οποίος όπως γνωρίζουμε αποτελεί προϋπόθεση της ευημερίας, δικαιολογεί τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στον αγροτικό τομέα και μειώνει τις διαθέσιμες επιλογές που έχουμε εμείς, οι καταναλωτές.

Η πρόταση που υπέβαλλε η Επιτροπή είναι σημαντική για περισσότερα μέτρα απελευθέρωσης σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις του 2003. Δεν μπορώ, επομένως, να ψηφίσω υπέρ εκείνων που προτείνονται στις εκθέσεις του κυρίου Santos οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, θα συνεπάγονταν αποδυνάμωση της πρότασης της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), γραπτώς. − Σήμερα, έλαβε χώρα μια σημαντική ψηφοφορία. Ήταν σημαντική για όλους τους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, αυτοί είναι αγρότες οι οποίοι δεν είναι εξίσου ισχυροί με άλλους, γιατί δεν είχαν το χρόνο να προσαρμοστούν ακόμα στις γεωργικές δομές της ευρωπαϊκής ένωσης. Χρησιμοποίησαν όλες τις δυνατότητες που είχαν για να συστήσουν βιώσιμες αγροτικές επιχειρήσεις αφού απέκτησαν την ευκαιρία να το κάνουν αυτό μετά το 1989.

Αυτοί οι αγρότες δεν είναι οι μεγαλοπαραγωγοί που γνωρίζουμε από την Γαλλία και τη Γερμανία. Είναι ακόμα μικροί. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τη χώρα μου, την Πολωνία. Τους χρειαζόμαστε, εάν θέλουμε να έχουν μια ύπαιθρο όπου θα θέλουν να ζουν και να εργάζονται άνθρωποι στο μέλλον. Και για το λόγο αυτό, χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη από μέρους μας. Για αυτούς τους λόγους, σήμερα ψήφισα για να στηρίξω τους μικρούς παραγωγούς, ήτοι στην Πολωνία, για να δείξω ότι μπορούν να βασίζονται στη δική μας και στη δική μου υποστήριξη σήμερα και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τα καθεστώτα στήριξης των αγροτών στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Υποστηρίζω την κοινή γεωργική πολιτική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να στηρίξει τους αγρότες καταβάλλοντας άμεσες ενισχύσεις και αναπτύσσοντας τις αγροτικές υποδομές. Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει στη γεωργία, ειδικά με μια επικείμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Υποστήριξα την τροπολογία 23 η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη να στηρίξουμε τον τομέα των προβάτων σε κοινοτικό επίπεδο, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρή παρακμή.

Αισθάνομαι επίσης ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν, συμπληρωματικά, 5% των ανώτατων ορίων τους για να υποστηρίξουν τους αγρότες ή ομάδες παραγωγών με τη μορφή οικονομικών εισφορών για δαπάνες που συνδέονται με ασφάλιστρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους μικρούς αγρότες, και για το λόγο αυτό υποστήριξα την τροπολογία 211, η οποία εισάγει μια απόκλιση από την πρόσθετη μείωση των άμεσων ενισχύσεων στην περίπτωση των συνεταιρισμών ή των ομάδων αγροτών που καταβάλλονται άμεσα και η οποία συγκεντρώνει τις ενισχύσεις για διανομή μεταξύ των μελών τους. Ψήφισα υπέρ των τροπολογιών 114 και 118 οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν έως 15% των εθνικών τους ανώτατων ορίων για να χορηγήσουν ενισχύσεις σε αγρότες για να αντισταθμίσουν τα συγκεκριμένα μειονεκτήματα που επηρεάζουν εκείνους στον κλάδο του γάλακτος, καθώς και τους παραγωγούς βοδινού και μοσχαρίσιου, πρόβειου και κατσικίσιου κρέατος.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Οι κανονισμοί εφαρμογής της "διάγνωσης Υγείας" της KAΠ αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα ελέγχου της αγροτικής παραγωγής από τους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους, με στόχο την αύξηση των κερδών τους, και ταυτόχρονα προετοιμάζουν το έδαφος για την ολομέτωπη επίθεση στις ήδη αποδυναμωμένες μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις το 2013.

Το μεγάλο κεφάλαιο πιέζει για μεγαλύτερες και γρηγορότερες μεταρρυθμίσεις της KAΠ και την προσαρμογή της στους κανόνες του ΠOΕ για να συγκεντρώσουν οι πολυεθνικές ακόμα περισσότερη γη, να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην παραγωγή και την εμπορία τροφίμων και να ενισχύσουν τη θέση τους στον διεθνή ανταγωνισμό.

Οι συνέπειες της KAΠ είναι ήδη ορατές για τους μικρομεσαίους αγρότες, ιδιαίτερα μετά την αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή με την αναθεώρηση του 2003: εγκατάλειψη καλλιεργειών, μείωση του αγροτικού πληθυσμού, ξεκλήρισμα, απερήμωση της υπαίθρου, αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον.

Είναι επίσης ορατές στους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν το δυσβάστακτο κόστος των αυξανόμενων τιμών των ειδών διατροφής και τους αυξανόμενους κινδύνους για την δημόσια υγεία από επικίνδυνες ουσίες, αμφίβολες πρώτες ύλες και μεθόδους παραγωγής.

Είμαστε ριζικά αντίθετοι στους προτεινόμενους κανονισμούς που αποκαλύπτουν τον αντιαγροτικό χαρακτήρα της KAΠ. Kαλούμε τους μικρομεσαίους αγρότες να συμπαραταχθούν με τους εργαζόμενους στον κοινό αγώνα ενάντια στην αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ και του κεφαλαίου.

(Γραπτή αιτιολόγηση που συντομεύτηκε κατ' εφαρμογήν του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
  

- Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), γραπτώς. (PL) Σήμερα ψήφισα κατά της έκθεσης για τον κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί την κοινή γεωργική πολιτική. Κατά την άποψή μου ο κανονισμός δεν κατορθώνει να ανταπεξέρθει στις προσδοκίες πολλών ομάδων παραγωγών και να μικρύνει το χάσμα ανάμεσα στους αγρότες στα παλιά και τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδοκιμάζω σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι οι περισσότεροι βουλευτές δεν αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή και πολωνική γεωργία, η οποία όντως απαιτεί αλλαγές. Ωστόσο, κρίνω ότι η τάση των αλλαγών που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αδύνατον να γίνει αποδεκτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Όσον αφορά την έκθεση Santos (A6-0401/2008) που αφορά τον Έλεγχο της Υγείας της ΚΓΠ, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι, ενώ ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, υπάρχει μία πτυχή της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα οι επιδοτήσεις για την καλλιέργεια καπνού, την οποία δεν μπορώ να υποστηρίξω ούτε υποστήριξα ποτέ παλαιότερα. Ο καπνός είναι η καλλιέργεια που λαμβάνει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις ανά στρέμμα στην ΕΕ.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ΕΕ έχει ξοδεύει περίπου 1 000 εκατομμύριο ευρώ ετησίως για επιδοτήσεις των καλλιεργητών καπνού. Παρά τις προσπάθειες μείωσης αυτών των επιδοτήσεων, οι επιδοτήσεις του καπνού συνεχίζονται να δίνονται στους καλλιεργητές καπνού κατά εκατοντάδες εκατομμύρια (963 εκατομμύρια το 2002). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποστήριξη κατά πολύ, συγκριτικά με άλλους κλάδους της γεωργίας, δημιουργώντας διαστρεβλωμένα κίνητρα και υψηλά επίπεδα αναποτελεσματικότητας. Υπήρξε δαπανηρή, η πολιτική δεν έχει λειτουργήσει από εμπορική άποψη και έχει βλάψει τη φήμη της ΕΕ, αποκαλύπτοντας μια παράξενη αμφιθυμία στους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ ως προς την υγεία. Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε να καταργηθούν πλήρως για τον καπνό (αλλά όχι από τους καλλιεργητές καπνού) και να στραφούν στη στήριξη υγιούς γεωργίας πολύ ταχύτερα από ότι έχει σχεδιαστεί σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. (SV) Η πρόταση της Επιτροπής για σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων του γάλακτος έχει αποδυναμωθεί μέσω της απαίτησης για επανεξέταση ήδη το 2010. Πολύ περισσότερο, η πλειοψηφία άσκησε πίεση για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για το γάλα. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θα μπορούσε να είναι καλύτερη, εάν είχαμε κατορθώσει να εγκρίνουμε ένα σημαντικό αριθμό τροπολογιών που να στοχεύουν στη μεγαλύτερη προσαρμογή στην αγορά, όπως μια μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστώσεων του γάλακτος. Δυστυχώς, καμία από αυτές τις τροπολογίες δεν εγκρίθηκε και για το λόγο αυτό ψήφισα κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Λυπούμαστε που οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν. Αυτές υποστήριζαν μια διαφορετική κοινή γεωργική πολιτική με βάση την εξασφάλιση στήριξης στους παραγωγούς αγρότες, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αστάθεια των παραγωγικών κλάδων εξαιτίας των διακυμάνσεων των τιμών και μηχανισμούς ρύθμισης της αγοράς που διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους μικρομεσαίους αγρότες, προκειμένου να αποφευχθεί η παρακμή της υπαίθρου και η ερήμωση πολλών περιοχών.

Λυπούμαστε επίσης που απορρίφτηκε η πρότασή μας που αποσκοπούσε να εγγυηθεί χρηματοδότηση της δημόσιας ασφάλισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη μέλη. Ο στόχος ήταν να εγγυηθούμε στους αγρότες ένα ελάχιστο εισόδημα για ορισμένες συνθήκες όπως μεγάλες καταστροφές όπως ξηρασίες, θύελλες, χαλάζι, πυρκαγιές ή νόσων επιζωοτικής μορφής.

Απορρίπτουμε την ανακοίνωση του τέλους του συστήματος των ποσοστώσεων του γάλακτος, την εκ νέου εθνικοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και τις συνεχιζόμενες αδικίες στην κατανομή ενισχύσεων.

Η εμμονή στην υπεράσπιση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και με ορισμένες τροπολογίες, δεν αποτελεί μια αρκετά γερή βάση για διεκδίκηση μιας διαφορετικής θέσης από το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Στην πρότασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αρκετά σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη δημιουργία ενός περισσότερο ανταγωνιστικού γεωργικού κλάδου μέσω περισσότερης αποσύνδεσης των ενισχύσεων και της κατάργησης της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης, των επιδοτήσεων των εξαγωγών, των ποσοστώσεων του γάλακτος, των ενισχύσεων παραγωγής και της στήριξης της αγοράς. Η πρόταση σημαίνει επίσης μεταφορά χρημάτων από τις άμεσες ενισχύσεις της αγροτικής παραγωγής στην ανάπτυξη της υπαίθρου, με επίκεντρο τους τέσσερις κλάδους προτεραιότητας της κλιματικής αλλαγής, της ανανεώσιμης ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτων και της βιοποικιλότητας. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να δει λιγότερες μεταρρυθμίσεις και βραδύτερο ρυθμό αλλαγής, επιλέξαμε να υποστηρίξουμε την αρχική πρόταση της Επιτροπής και να ψηφίσουμε κατά των αλλαγών του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Παρά το γεγονός ότι συμφωνώ ότι οι τροποποιήσεις που συνέστησε η Επιτροπή για την κοινή γεωργική πολιτική είναι απαραίτητες, αισθάνομαι ότι, όσον αφορά τις ποσοστώσεις του γάλακτος, η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ βλαβερή για λιγότερο ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές περιοχές οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον κλάδο του γάλακτος.

Για το λόγο αυτό αισθάνομαι ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων του γάλακτος μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 248/2008 δεν θα έπρεπε να είχε αρχίσει και ότι αυτή η κατάργηση δεν θα έπρεπε να συνεχίσει όπως πρότεινε η Επιτροπή και δέχτηκε ο εισηγητής.

Η έκθεση Capoulas Santos περιέχει ένα θετικό στοιχείο στο ότι καλεί για την κατάρτιση μιας έκθεσης το 2010 που θα αναλύει την κατάσταση της αγοράς γάλακτος.

Κατά συνέπεια, δεν ψήφισα κατά αυτής της έκθεσης, γιατί υποστηρίζω τις αλλαγές στην επεξεργασία της ζάχαρης στις Αζόρες η οποία θα επιτρέψει τη συνέχιση αυτής της δραστηριότητας σε μια περιοχή χωρίς μεγάλες οικονομικές εναλλακτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Στη σημερινή ψηφοφορία για τον έλεγχο της υγείας για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), ψήφισα κατά της έκθεσης που αφορά τον κλάδο του γάλακτος. Είμαι της άποψης ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξουν άλλες αυξήσεις στην ποσόστωση χωρίς μια ανάλυση της αγοράς. Πιστεύω ότι το αίτημα του Κοινοβουλίου να αυξηθεί η ποσόστωση κατά 1% σε πέντε στάδια, όπως πρότεινε η Επιτροπή, θα δώσει ένα τελείως εσφαλμένο μήνυμα.

Εντούτοις, χαιρετίζω θερμά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο μίλησε άφοβα για μία ακόμη φορά υπέρ του ταμείου του γάλακτος. Τα κονδύλια που θα εξοικονομηθούν από τον γεωργικό προϋπολογισμό και, συγκεκριμένα, στον κλάδο του γάλακτος, θα αποτελέσουν έναν επαρκή τρόπο ανακούφισης του φορτίου αυτού του κλάδου και αναδιάρθρωσης αυτού. Επιπροσθέτως, υποστηρίζω την έκκληση προς την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταρτίσουν να έκθεση για την αγορά του γάλακτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η οποία θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης για πρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο των ποσοστώσεων του γάλακτος. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι το προνομιακό δικαίωμα για τη διαφοροποίηση έχει αυξηθεί από τα 5 000 στα 10 000 ευρώ το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της περαιτέρω υποστήριξης των μικρών αγροκτημάτων, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στις περιοχές του Baden-Württemberg και της Βαυαρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), γραπτώς. − Οι συντηρητικοί βουλευτές υποστήριξαν τις τροπολογίες που επιτρέπουν τις αυξήσεις των ποσοστώσεων του γάλακτος τουλάχιστον 2% το χρόνο πριν την κατάργηση του καθεστώτος των ποσοστώσεων το 2015 ως ένα μέσο να προλειανθεί το έδαφος για ένα απελευθερωμένο, προσανατολισμένο στην αγορά του κλάδου του γάλακτος. Δεν υποστηρίξαμε εκείνες τις τροπολογίες που αποσκοπούσαν στον περιορισμό των αυξήσεων των ποσοστώσεων. Εν τέλει, δεν εγκρίθηκε καμία σημαντική τροπολογία είτε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής ουσιαστικά παρέμεινε μη τροποποιημένη.

Ενώ οι ετήσιες αυξήσεις του 1% που πρότεινε η Επιτροπή είναι προτιμότερες από τις καθόλου αυξήσεις, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ διστακτικό βήμα. Απορρίπτουμε επίσης την απροθυμία της έκθεσης να καταργήσει ορισμένες συνδεδεμένες ενισχύσεις και μέτρα στήριξης της αγοράς. Κατά συνέπεια, καταψηφίσαμε την έκθεση συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που αφορά την τροποποίηση του ‘κανονισμού για τις τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής’. Υποστήριξα την τροπολογία 4 η οποία επιτρέπει την αύξηση των ποσοστώσεων του γάλακτος κατά 2% για το 2008-2009 και κατά 1% για τις περιόδους εμπορίας 2009-2010 και 2010-2011. Αυτό θα εξασφαλίσει τα στοιχεία που απαιτούνται για μια κατάλληλη αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς στον κλάδο του γάλακτος. Υποστήριξα επίσης το γεγονός ότι σε περιπτώσεις όπου η κατάσταση στην αγορά γάλακτος για τη σχετική περίοδο εμπορίας το επιτρέπει, οι αυξήσεις των ποσοστώσεων του γάλακτος να επιτραπεί στα 12 νέα κράτη μέλη. Έχοντας αυτά υπόψη, χρειάζεται να εγγυηθούμε ότι η απόφαση να τροποποιηθεί η ποσόστωση του γάλακτος λαμβάνεται σε καλή χρονική στιγμή, πριν την έναρξη της εν λόγω περιόδου εμπορίας (1 Απριλίου του σχετικού έτους).

 
  
  

- Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου αποσκοπούν να προσφέρουν στήριξη στους αγρότες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ύπαιθρος θα παραμείνει σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Ενώ αυστηροί κανονισμοί ισχύουν για τα τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ, εισάγονται προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές τα οποία δεν υπόκεινται σε αυτούς τους κανονισμούς. Επιπλέον, οι ποσοστώσεις στο γάλα έχουν αυξηθεί και θα καταργηθούν τελείως το 2015, κάτι που θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών του γάλακτος και θα οδηγήσει κάποιους μικρούς παραγωγούς σε δυσμενή κατάσταση. Τέλος, οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, όπως η Hofer, λαμβάνουν επιδοτήσεις της ΕΕ και πιέζουν ακόμη περισσότερο τους εγχώριους αγρότες, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το γάλα ως προϊόν κράχτη.

Αυτοί που υποφέρουν περισσότερο είναι οι μικροί κτηνοτρόφοι σε αγροτικές περιοχές οι οποίοι εξαρτώνται από την παραγωγή γάλακτος, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να παράγουν γάλα σε μεγάλη κλίμακα. Οι καταναλωτές αναγκάζονται να πληρώνουν τις αυξημένες τιμές για το γάλα και τα τρόφιμα, αλλά κανένα μέρος από αυτά τα επιπλέον χρήματα δεν επιστρέφεται στους μικρούς παραγωγούς. Εντούτοις, όταν οι τιμές πέφτουν, τις επιπτώσεις τις νιώθουν οι κτηνοτρόφοι. Αυτό πρέπει να αλλάξει, ειδάλλως θα εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές τροφίμων εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κτηνοτρόφων που εγκαταλείπουν την ύπαιθρο. Οι κτηνοτρόφοι μας βασίζονται στις επιδοτήσεις και γι’ αυτό εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Capoulas Santos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 24 η οποία ορίζει την ενίσχυση νέας επιχείρησης για αγρότες νεαρής ηλικίας να ανέρχεται σε 75 000 ευρώ. Αυτή μπορεί να δοθεί υπό τη μορφή μιας ενιαίας πριμοδότησης, το ποσό της οποίας δεν θα υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ ή μιας επιδότησης επιτοκίου, η κεφαλαιοποιημένη αξία της οποίας δεν θα υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ. Όπου συνδυάζονται οι δύο μορφές ενίσχυσης, το συνολικό ποσό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 75 000 ευρώ.

Ψήφισα επίσης υπέρ της τροπολογίας 12 η οποία, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εισαχθεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να καταστήσει δυνατή τη χρήση, εντός του ίδιου κράτους μέλους, αδιανέμητων πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για το σκοπό αυτό.

 
  
  

- Έκθεση: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Ασφαλώς, είναι σημαντικό ότι διαφορετικοί τομείς πολιτικής συντονίζονται μεταξύ τους, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση. Στην ΕΕ, έχετε την αίσθηση ότι το δεξί χέρι δεν γνωρίζει τι κάνει το αριστερό χέρι. Προωθούμε τη μεταφορά αγαθών σε ολόκληρη την Ευρώπη κι έπειτα προωθούμε μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, προκειμένου να καταπολεμήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η στήριξη της παραγωγής καπνού η οποία εφαρμόζεται ταυτόχρονα με τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού.

Η ίδια αρχή ισχύει στις αγροτικές περιοχές. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν πρόσθετα κονδύλια για επιδοτήσεις, και από την άλλη πλευρά, εξαιτίας των απαιτήσεων της Συνθήκης του Μάαστριχτ και του αστείρευτου ενθουσιασμού για ιδιωτικοποιήσεις, οι υποδομές εκτός των βασικών κέντρων όπου συγκεντρώνεται ο πληθυσμός καταρρέουν και οι αγροτικές περιοχές απομονώνονται ολοένα και περισσότερο. Εάν το ταχυδρομείο στην Αυστρία ιδιωτικοποιηθεί όπως αναμένεται, μέσα σε μία δεκαετία, τα ταχυδρομικά γραφεία εκτός των πόλεων θα απέχουν τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Οι αγροτικές περιοχές μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο ο τόπος διαμονής των ηλικιωμένων. Η στέρηση αυτού του σημαντικού σημείου επαφής για τους ηλικιωμένους θα οδηγήσει σε ολοένα και μεγαλύτερη απομόνωσή τους, όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι κοινωνικά μειονεκτικές ομάδες και τα άτομα με κινητικά προβλήματα επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις περικοπές στις υποδομές. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει τη βάση για καλύτερα συντονισμένες στρατηγικές στο μέλλον και θα αντισταθμίσει αυτές τις αρνητικές εξελίξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κυρίου Capoulas Santos. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ψήφισα υπέρ είναι επειδή, κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, σε περιόδους κρίσης, η γεωργία είναι ένας από τους τομείς της οικονομίας που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Σε περιόδους σαν και αυτήν, η κατανάλωση εν γένει μειώνεται. Για το λόγο αυτό οι επενδύσεις στη γεωργία πρέπει να στοχεύουν στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, αλλά χωρίς να υπονομεύεται η ποιότητα της γεωργικής παραγωγής. Αισθάνομαι επίσης ότι στο προσεχές διάστημα, θα πρέπει να επανεξετάσουμε και να καθορίσουμε την πραγματική αξία της γεωργικής παραγωγής. Και αυτό γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, ολοένα και περισσότεροι αγρότες θα εγκαταλείψουν τις γεωργικές εκτάσεις σε συνθήκες στις οποίες δεν θα μπορούν πλέον να πωλούν την παραγωγή τους σε μια ρεαλιστική τιμή. Υπάρχουν συχνές περιπτώσεις όπου το κόστος της γεωργικής παραγωγής δεν καλύπτει καν την επένδυση. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι στον κλάδο της γεωργίας, χρειάζεται να βρούμε και να αξιοποιήσουμε εναλλακτικά καύσιμα, ένας στρατηγικής σημασίας τομέας για ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτή η έκθεση είναι συναφής με βάση τα ζητήματα που θίγει. Η γεωργία χρειάζεται να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου