Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0156(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0368/2008

Předložené texty :

A6-0368/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0559

Rozpravy
Středa, 19. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Změna nařízení o společné organizaci zemědělských trhů (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva (A6-0368/2008) pana Parishe, předložená jménem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, o změně nařízení o společné organizaci zemědělských trhů (KOM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, zpravodaj. − Vážená paní předsedající, dnes večer tu hovoříme o jednotném nařízení o společné organizaci trhu s vínem. Velmi podporujeme myšlenku sloučení všech organizací společného trhu do jedné organizace. Máme nicméně určité obavy, abychom dokázali přesně určit, kde se nacházejí kapitoly o víně, abychom k nim měli náležitý přístup, a abychom v budoucnu, až se budeme zabývat vínem a členské státy se jím budou zabývat, neotevřeli najednou všech více než 20 kapitol, které jsou všechny obsahem jednotného nařízení o společné organizaci trhů.

Již mnohokrát jsme se zástupci Komise jednali, abychom získali potřebné ujištění. V současné době jste pravděpodobně ve fázi slučování všech společných organizací zemědělských trhů. Usilujeme o ujištění, že budeme moci dostávat informace, které potřebujeme. Také zemědělství jako odvětví jde pochopitelně o to, aby bylo schopno identifikovat pravidla v rámci jednotné společné organizace trhu.

Komise nám samozřejmě tvrdí, že tím dojde ke snížení byrokracie. My to opravdu vítáme, ale požadujeme ujištění, že k tomu skutečně dojde. Bylo nám řečeno, že technické organizace, které Komisi poskytují informace o odvětví vína, budou stejné jako dříve, a tímto způsobem to nyní bude fungovat v rámci jednotné společné organizace trhu, takže – za předpokladu, že skutečně dojde ke snížení byrokracie a že v budoucnu budeme moci přejít na počítačový systém a identifikovat všechna nařízení – tento návrh vítáme. Musíme ale mít jistotu, že v konečném důsledku bude tento krok přínosný pro celé odvětví.

Domnívám se, že někteří poslanci budou dnes večer toto ujištění od Komise požadovat. Doufáme, že nám Komise poskytne odpovědi, na které čekáme. V zásadě si myslím, že zárukou pokroku je snižování byrokracie v Komisi i v celé Evropě. Nyní ale požadujeme uvedená ujištění. Vítám jednotnou společnou organizaci trhu. Jsem si jist, že se svými připomínkami vystoupí také další poslanci. Je zcela zřejmé, že o této otázce musíme dát dnes hlasovat, abychom znali stanovisko Parlamentu a aby Komise mohla tuto věc uzavřít. Proto návrh sněmovně doporučuji.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, člen Komise. − Vážená paní předsedající, nejprve mi dovolte poděkovat zpravodaji a předsedovi Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova panu Parishovi a dalším členům tohoto výboru za tuto zprávu.

Mohl bych být velmi stručný a jen vám poskytnout požadované ujištění, ale musím probrat všechny body svého příspěvku.

Velmi usilovně pracujeme na zjednodušování společné zemědělské politiky (SZP). Jednotná společná organizace zemědělských trhů sdružující všechna zemědělská odvětví je základem tohoto úsilí. Umožňuje zjednodušit a zpřehlednit právní předpisy ve všech odvětvích a současně zohlednit specifikace konkrétních produktů. Důsledkem tohoto úsilí je také podstatné snížení objemu právních předpisů v oblasti SZP.

Tento návrh Komise má za cíl dokončit projekt jednotné společné organizace zemědělských trhů začleněním odvětví vína. Bez odvětví vína by jednotná společná organizace zemědělských trhů zkrátka nebyla kompletní. Zastavili bychom celý proces před dokončením, a přišli bychom tak o mnoho výhod plynoucích z projektů.

Začlenění odvětví vína bylo vždy naším záměrem. Na tomto základě byl navržen a přijat původní návrh jednotné společné organizace zemědělských trhů a také nedávná reforma odvětví vína byla přijata s tímto záměrem. S potěšením mohu konstatovat, že Evropský parlament vždy plně podporoval projekt jednotné společné organizace zemědělských trhů, včetně integrace odvětví ovoce, zeleniny a vína po dokončení reforem v těchto odvětvích.

Jednotná společná organizace zemědělských trhů, a její řídící výbor, pracují velmi dobře pro ostatní odvětví, a žádná kritika této organizace nebyla zaznamenána.

Návrh na integraci se může zdát na první pohled složitý. Souvisí to ale s povahou pozměňovacích předpisů. Po začlenění budou zpřístupněna konsolidovaná znění předpisů o jednotné společné organizaci zemědělských trhů, v nichž budou jasně uvedena ustanovení týkající se odvětví vína.

Integrace jednotné společné organizace zemědělských trhů nepřinese žádné podstatné změny v politice, o níž bylo rozhodnuto v rámci reformy odvětví vína. Úřad mé kolegyně, paní Fischer Boelové, bude usilovně spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou, aby zajistil, že tomu tak skutečně bude. Stejný postup jsme úspěšně uplatnili i během integrace neméně složitého odvětví ovoce a zeleniny.

Dovoluji si vás proto požádat, abyste pomohli Komisi a mé kolegyni v dalším úsilí o zjednodušování společné zemědělské politiky a vyjádřili k tomuto návrhu pozitivní stanovisko .

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, jménem skupiny PPE-DE.(DE) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, musím říci, že jsem zklamána vašimi poznámkami, protože jsme vstoupili do diskuse s Komisí na základě slov pana Neila Parishe.

Doufala jsem v něco konkrétnějšího, než je neustálé opakování faktu, že to bude jednodušší. Nebude to jednodušší. Společná organizace trhu s vínem bude pro odvětví vína již 21. organizací trhu v dlouhé řadě. Dosažení zjednodušení prostřednictvím snižování byrokracie není něco, co bychom já nebo pěstitelé vína v Evropě byli schopni rozpoznat. V budoucnu se každý, kdo bude chtít zjistit informace o odvětví vína, bude muset prokousat velmi dlouhým předpisem o společné organizaci trhu pro všechny zemědělské produkty, který dříve obsahoval 204 článků, a dodatek, který je dvakrát tak dlouhý, aby v 98 článcích s 21 okruhy a 10 dodatky nalezl všechny body týkající se odvětví vína.

To není snižování byrokracie, pane komisaři. To je byrokracie v nejčistší podobě. Vyzývám Komisi, aby zjednodušila alespoň technické aplikace, protože to lze udělat. Mladší kolegové, jako Anja Weisgerberová, mi říkají, že to musí být možné. Mohla by, prosím, Komise tuto možnost zvážit? Technické zjednodušení by zahrnovalo, kupříkladu, nástroj pro vyhledávání na internetových stránkách Komise, který by umožňoval stahování a tisk pouze těch částí předpisu o společné organizaci trhu, které se vztahují k určitým zemědělským produktům. Pěstitele vína nebo producenty mléka nezajímají zvláštní nařízení týkající se ovoce a zeleniny nebo konopí, a naopak.

Musíme využít těchto technických možností, abychom dosáhli větší jednoduchosti. Bude-li kdykoli v budoucnu provedena změna v jedné zemědělské oblasti, bude možno provádět změny také v jiné oblasti. To znamená, že bude-li provedena změna v odvětví mléka, a dojde-li k úpravě jednotné společné organizace zemědělských trhů, všichni zemědělci a pěstitelé vína se musí ujistit, že v jejich oblasti také nebyla prosazena nějaká rychlá změna.

Paní předsedající, chtěla bych položit dvě konkrétní otázky.

Pane komisaři, kdo bude v budoucnu odpovědný za sledování? ...

(Předsedající řečníka přerušila.)

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, jménem skupiny PSE.(ES) Vážená paní předsedající, jednotné nařízení o společné organizaci trhů je v platnosti od prosince 2006. Komise tento počin popisuje jako zásadní součást plánů racionalizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Někteří lidé, včetně mě, považují toto prohlášení za značně diskutabilní. Přesto se domnívám, že na tuto diskusi teď není vhodný čas a že tady to není ani vhodné místo. Rozprava proběhla již dříve, a my navzdory pouze několikaměsíční platnosti tohoto nařízení již nyní hlasujeme o jeho změně.

Začleněním nařízení (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem dnes přidáváme ještě více stránek. Toto nařízení bude současným návrhem zrušeno, a jeho podstata bude plně začleněna do jednotného nařízení o společné organizaci trhů.

Toto odvětví tlumočilo nám všem, mě nevyjímaje, své obavy, že články týkající se vína budou v jednotném nařízení o společné organizaci trhů rozptýleny mezi ostatními kapitolami, a že tak bude potlačena specifická povaha tohoto produktu.

Věříme, že toto začlenění je skutečně nevyhnutelné, všichni jsme měli možnost si přečíst dopis, který zaslal komisař předsedovi Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, panu Parishovi, s ujištěním, že toto legislativní opatření zásadním způsobem nezmění pravidla v tomto odvětví. Mělo by se jednat o čistě technické začlenění, které v žádném případě neovlivní obsah.

A proto nemohu nic jiného, než podpořit zprávu pana Parishe, ačkoli některé obavy chápu a sdílím je.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Železný, jménem skupiny IND/DEM. (CS) Ve skutečnosti zde, paní předsedkyně, hlasujeme o tom, že nařízení s vinařskou legislativou se včlení do nařízení o společné organizaci zemědělství formou rozsypaného čaje. Legislativa vína přes jeho zásadní specifiku má být takto nasprejována mezi ovce, obilí, kozy, ovoce a zeleninu. Svaz vinařů z České republiky upozornil na to, že malý producent z jižní Moravy, který vyrábí třeba 2 000 litrů vína, bude obtížně hledat v tom obrovském legislativním nepřehlednu rozptýlené záležitosti týkající se jeho vína. Byl jsem požádán o pomoc nejen naším svazem vinařů zastupujícím 20 000 vinařů, ale obdržel jsem dopisy i od vinařských svazů Španělska, Francie, Itálie a Německa sdružených v AREV. Jen Komise arogantně hrála hluchého. DG AGRI tvrdilo, že o ničem neví a že jsou vinaři spokojeni. A když už komisařka Boel připustila, že vinaři spokojeni nejsou, sdělila, že se nedá nic dělat. Ale dělat se dá, jsme přece Parlament. Buď vytvořme přehlednou kapitolu o SOT s vínem, a když ne, tak zamítněme zprávu. Nenechme aroganci úředníků otravovat život vinařům, tedy těm, jejichž daně přispívají také na platy úředníků.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE-DE).(ES) Paní předsedající, Evropská komise předložila tuto změnu jednotného nařízení o společné organizaci trhů se slovy, že uvedené nařízení bude od této chvíle zahrnovat odvětví vína v nové podobě, která, jak doufáme, zamezí přílišné administrativě a byrokracii.

Producenti nám, nicméně, tvrdí, že tento krok vytvoří ještě větší zmatek, že v nich vyvolává obavy z právní nejistoty a že se základ společné organizace trhu s vínem nezmění (právní předpis stanoví, že k tomu bez schválení touto sněmovnou, byť třeba jen za účelem konzultace, ani nemůže dojít).

V každém případě je nutno konstatovat, že společná organizace trhu s vínem je něco více, než společná organizace trhů. Zahrnuje další požadavky, např. otázku označování vína etiketami. A proto, jestliže mléko není totéž co zelenina a zelenina není totéž co obiloviny, a obiloviny jednoznačně nejsou totéž co víno, proč je dávat dohromady, jako by měly něco společného?

Domnívám se, že tento návrh trpí určitými technickými nedostatky, které, jak jsem již uvedla, byly producenty kritizovány. Zajímalo by mě, co se nyní stane, bude-li předložen návrh na změnu některé části jednotného nařízení o společné organizaci trhů. Otevřou se dveře i do všech ostatních odvětví? Bude možné provést změnu v odvětví bez našeho vědomí? Otevřou se dveře změně v každém jednotlivém odvětví, které je v nařízení zahrnuto?

Domnívám se, že nemůžeme vyjádřit důvěru Evropské komisi, pokud nám Komise nezaručí, že zaprvé bude existovat nástroj určený k vyhledávání – o kterém hovořila paní Klaßová – zajišťující bezpečnost producentům, rychlost a spolehlivost při vyhledávání v nařízení a zadruhé, pokud Komise nezaručí právní jistotu tak, aby dveře nemohly být otevírány, případně nebyly stále otevřeny změně v rámci jakékoli společné organizace trhů, která je součástí nařízení.

Tímto návrhem nás Evropská komise staví před hotovou věc, ale nemůže tvrdit, že jsme ji nevarovali, že se tím dopustí chyby a že v žádném případě nedojde ke snížení administrativy nebo byrokracie, že naopak ve skutečnosti administrativa i byrokracie narostou a zvýší se právní nejistota, což producenty znepokojuje nejvíce.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Paní předsedající, pod záminkou zjednodušení Evropská komise bezostyšně provádí integraci společných organizací zemědělských trhů se všemi produkty, od pšenice po kuřata, od ovoce a zeleniny po tabák, do jedné společné organizace. Výsledkem je objemný, několikasetstránkový svazek, v němž jen marně budete hledat relevantní informace.

Jak zde již zaznělo, odvětví vína, z důvodu mimořádně specifických potřeb tohoto odvětví, podléhalo podrobně zpracovanému nařízení, které se liší od nařízení o ostatních produktech a které zajišťovalo srozumitelnost a transparentnost. Z těchto důvodů se předpokládalo, že společná organizace trhu s vínem zůstane samostatná.

Nicméně, dnes se zdá, že společná organizace trhu s vínem byla pohlcena, aby se stala součástí tohoto objemného svazku. Komise se nechce tohoto kroku vzdát, jelikož víno a vinařské produkty jsou posledními produkty, které zůstávají mimo tuto spleť nazývanou jednotnou společnou organizací zemědělských trhů. Pokud není z právního hlediska možné udělat krok zpět, a pokud se musíme z důvodů ne zcela rozumných podřídit, pak bych, paní předsedající, požádala alespoň o vyhovění návrhům paní Klaßové.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Paní předsedající, nezdržím vás ani jednu minutu, jsem z Irska, a proto u mě výrobci vína nelobují.

Myslím, že panují všeobecné obavy ze spojení tolika rozdílných odvětví do jednotné společné organizace zemědělských trhů. Nebudeme ale vědět, zda takové spojení může fungovat, dokud k němu nedojde. Budu proto naslouchat obavám těch, kteří toho o odvětví vína vědí víc, přestože si uvědomuji, že musíme v tomto procesu pokračovat. Doufám, že se nám od Komise dostane lepších ujištění, protože obavám producentů musíme naslouchat.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Paní předsedající, začleňujeme předpisy týkající se trhu s vínem do již dříve přijatého obecného nařízení, v němž jsou zahrnuty všechny trhy. Bude to tak pro výrobce vína lepší? Doufejme, že tento krok bude představovat skutečné zjednodušení a snížení stávající administrativní zátěže, s níž se zemědělci potýkají.

Dnes schválená kontrola stavu společné zemědělské politiky má také za cíl omezit kontroly a snížit administrativní zátěž zemědělců. Diskutabilní bylo také sjednocení předpisů, týkajících se velmi specifických trhů, do jednoho nařízení, ale již se stalo. Za zvážení by stálo, zda je opravdu nutné začlenit do tohoto nařízení trh s vínem, který je velmi specifickým trhem fungujícím samostatně z hlediska výroby, zpracování a tradic.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, před chvílí jste mi vypnula mikrofon, a proto využívám postupu zdvižené ruky k nové formulaci svých otázek.

Chtěla jsem se obrátit na Komisi výslovně s otázkou, kdo bude v budoucnu sledovat existující právní předpisy, když dojde ke změně nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, a kdo zajistí, aby v jiných oblastech nebylo nic protlačeno, například v odvětví vína, budeme-li se bavit o mléku?

Má druhá konkrétní otázka zní: Může Komise zavést na internetu nebo na portálu technické podmínky, které by zjednodušily řízení systému v tom smyslu, že by uživatelé měli přístup ke každé oblasti trhu odděleně, např. k odvětví vína, mléka, ovoce a zeleniny?

To byly mé otázky. Děkuji vám, paní předsedající.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Paní předsedající, všichni jsme si dobře vědomi, že vytvoření společné organizace zemědělských trhů je pokusem, jak zvýšit transparentnost a zracionalizovat a zjednodušit právní předpisy v oblasti společné zemědělské politiky. Většina odvětví již byla do této společné organizace trhů úspěšně začleněna.

Stejně jako paní McGuinnessová nepocházím z vinařské oblasti, budu tedy velmi pečlivě vážit slova – děkuji, paní Lullingová. Podporuji stanovisko pana Parishe, že odvětví vína by mělo být nyní začleněno do změny, a i když chápu obavy některých kolegů, mám pocit, že bychom měli usilovat o dokončení tohoto technického procesu, který nakonec přinese snížení administrativní zátěže pro zemědělce. Musí to být dobré. I pro vinaře to nakonec bude výhodné.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, člen Komise. − Paní předsedající, dovolte mi nejprve poděkovat všem, kteří do této rozpravy přispěli.

Chtěl bych znovu zdůraznit význam tohoto návrhu pro zjednodušení SZP.

Obavy, které jste vyjádřili, se zdají být podobné těm, které zaznívaly na samém počátku projektu jednotné společné organizace zemědělských trhů. Myslím si ale, že zkušenosti jsou vcelku uklidňující. Jednotná společná organizace zemědělských trhů v současné době funguje skutečně dobře.

Upřímně řečeno, společná organizace trhu s vínem nikdy nebyla jednoduchou záležitostí. Naopak. Smyslem našeho návrhu je učinit velmi složitý stávající text reformy odvětví vína srozumitelnější a hodnověrnější – pochopitelně, v možném rozsahu.

Žádné změny týkající se podstaty reformy společné organizace trhu s vínem nebudou prováděny. Hovoříme pouze o technických – výlučně technických – úpravách. Kapitoly budou oddělené. Otázky specifické pro odvětví vína zůstanou na příslušném místě zachovány beze změn, jedná se například o otázky související s výrobním potenciálem, podpůrnými programy, označením původu, zeměpisným označením a tradičními pojmy, etiketováním a prezentací, enologickými postupy. Budou zde ale i otázky, které jsou společné pro odvětví vína a jiná odvětví, například ustanovení o obchodu se třetími zeměmi nebo o státní podpoře, která budou spojena do jednoho jednoduchého ustanovení.

Ještě bych chtěl dodat, že zde byla zmíněna možnost využití našich internetových vyhledavačů. V případě EUR-Lexu je k dispozici vyhledavač, který umožňuje vyjmout z jednotného nařízení o společné organizaci zemědělských trhů všechna ustanovení obsahující slovo ,,víno“. Z technického hlediska však ale není zatím možné v této fázi vyjmout z konsolidovaného verze jednotného nařízení o společné organizaci zemědělských trhů úplnou elektronickou verzi pro společnou organizaci trhu s vínem. Nicméně, toto by pochopitelně mělo být možné po dokončení.

V souvislosti s otázkami vážených poslanců a poslankyň bych měl také uvést, že otázky týkající se odvětví vína nebude možno při reformách směšovat s ostatními odvětvími. To v praxi zkrátka není reálné. Těžko si dovedu představit, proč by návrh týkající se, kupříkladu, odvětví mléka, měl jakýmkoli způsobem zajímat tvůrce politiky z odvětví vína. V každém případě – z čistě právního hlediska – integrací do jednoho nařízení se situace nemění. Situaci by mohla ovlivnit podstata navrhovaných změn, nikoli konkrétní právní rámec, v němž byly navrženy.

Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že potřebujeme učinit poslední krok k dokončení jednotné společné organizace zemědělských trhů. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že odhodlání Komise k tomuto kroku je velmi silné. Jde nám skutečně jen o zjednodušení, jde nám skutečně jen o transparentnost, o nic jiného.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, zpravodaj. − Paní předsedající, říká se, že kvalita pudinku se pozná až při jídle, takže se budeme těšit, že Komise dodrží své slovo a poskytne nám v budoucnu elektronickou verzi nařízení, abychom k němu měli přístup.

Komise slibuje, že vše spojí do jedné společné organizace zemědělských trhů, a zároveň říká, že až budeme chtít nahlédnout do ustanovení o trhu s vínem, budeme tak moci učinit, aniž bychom zároveň vstupovali do společné organizace trhu s mlékem, a že tím dojde ke snížení byrokratické zátěže. Dnes večer se nám dostalo všech uvedených ujištění, a většina z nás bude právě díky těmto ujištěním zítra hlasovat pro. A pak se, jak jsem již řekl, budeme těšit, co bude dál. Věříme, že ujištění Komise byla dnes večer poskytnuta v dobré víře, a těšíme se na budoucí spolupráci ohledně těchto společných organizací trhů – lépe řečeno jedné společné organizace zemědělských trhů.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 20. listopadu 2008.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí