Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0156(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0368/2008

Esitatud tekstid :

A6-0368/2008

Arutelud :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0559

Arutelud
Kolmapäev, 19. november 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

19. Ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Järgmine päevakorrapunkt on põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel Neil Parishi koostatud raport ühise turukorralduse ühtse määruse muutmise kohta (A6-0368/2008) (KOM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, raportöör. − Proua juhataja, täna kõneleme ühise turukorralduse ühtsest määrusest seoses veinituruga. Tegelikult toetame väga mõtet koondada kõik ühised turukorraldused ühe korralduse alla. Ent me oleme mures, kas saame teha täpselt kindlaks, kus veiniteemalised peatükid asuvad, kas pääseme neile nõuetekohaselt juurde ning kas edaspidi, kui tegeleme veinituruga ja liikmesriigid tegelevad veinituruga, ei ava te samal ajal asjata 20 ülejäänud peatükki – mis on hõlmatud kogu ühise turukorralduse ühtse määrusega.

Oleme nüüd pidanud komisjoniga mitu koosolekut, et saada sellele uuesti kinnitust. Hetkel olete ilmselt etapis, kus ühendate kõiki neid ühiseid turukorraldusi. Me soovime uuesti kinnitust, et meil on võimalik leida teavet, mida vajame. Tööstusharu ise on muidugi mures ka selle pärast, kas tal on võimalik määrata kindlaks eeskirjad ühise turukorralduse ühtses määruses.

Kahtlemata ütleb komisjon meile, et see toob kaasa bürokraatia vähenemise. Meil on selle üle väga hea meel, aga me soovime uuesti kinnitust, et just nii see on. Meile on öeldud, et tehnilised korraldused, mis annavad komisjonile veini kohta teavet, on samad, mis varem, ning see toimib nüüd ühise turukorralduse ühtse määruse raames, seega – tingimusel, et see on nii ja et me saame tegelikult edaspidi minna üle elektroonilisele süsteemile ja määrata kindlaks kõik määrused, – avaldame selle ettepaneku üle heameelt. Ent soovime lõppkokkuvõttes kinnitust, et see on tegelikult kasulik kogu tööstusharule.

Minu arvates on siin täna parlamendiliikmeid, kes soovivad komisjonilt selle kohta uuesti kinnitust. Ootame, et komisjon annaks meile need vastused. Tegelikult arvan, et edasi liikumiseks peame vähendama bürokraatiat komisjonis ja Euroopas. Praegu vajame uuesti kõnealuseid kinnitusi. Ma avaldan heameelt ühise turukorralduse ühtse määruse üle. Olen kindel, et siin on veel parlamendiliikmeid, kes soovivad märkusi esitada. Täiesti ilmne on see, et me peame seda praegu hääletama, nii et Euroopa Parlament avaldab oma arvamuse ning komisjon saab liikuda edasi ja selle lõpule viia. Seetõttu soovitan seda Euroopa Parlamendile.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, komisjoni liige. − Proua juhataja, esiteks sooviksin tänada raportööri ja põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimeest härra Parishit ning põllumajanduskomisjoni liikmeid raporti eest.

Ma võiksin teha väga lühidalt ja anda teile vaid soovitud kinnitused, aga pean järgima sõnavõttude punkte.

Oleme teinud suure töö, lihtsustades ühist põllumajanduspoliitikat. Ühise turukorralduse ühtne määrus, mis hõlmab kõiki põllumajandussektoreid, on nende püüdluste põhiline osa. See võimaldab kõigi sektorite õigusnorme ühtlustada, võttes samal ajal arvesse eri toodete eriomadusi. See on oluliselt vähendanud ka ühise põllumajanduspoliitika õigusnormide mahtu.

Selle komisjoni ettepaneku eesmärk on viia lõpule ühise turukorralduse ühtse määruse projekt, lõimides sellesse ka veinisektor. Ilma veinisektorita oleks ühise turukorralduse ühtne määrus lihtsalt ebatäielik. Peatuksime selle protsessi kestel ja kaotaksime mitmed projektide eelised.

Oleme alati tahtnud hõlmata veini. Muidugi on nii esialgne ühise turukorralduse ühtse määruse ettepanek kui ka hiljutine veinireform kavandatud ja vastu võetud selle alusel. Mul on hea meel, et Euroopa Parlament on alati täielikult toetanud ühise turukorralduse ühtse määruse projekti, sealhulgas puu- ja köögiviljaturu ja veinituru lõimimist pärast nende sektorite reformide lõpuleviimist.

Ühtne ühine turukorraldus ja selle korralduskomitee on teistes sektorites väga hästi toiminud ning seda ei ole eriti kritiseeritud.

Lõimimise ettepanek võib esmapilgul tunduda keeruline. Ent see on õigusaktide muutmise loomulik osa. Pärast õigusaktide lisamist koostatakse ühise turukorralduse ühtse määruse konsolideeritud versioonid, mis näitavad väga selgelt veiniga seotud sätteid.

Ühise turukorralduse ühtse määruse lõimimine ei muuda oluliselt veinituru reformi raames otsustatud poliitikat. Minu kolleegi proua Fischer Boeli juhitavad talitused töötavad pingsalt koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et seda tagada. Me tegime seda väga edukalt sama keerulise puu- ja köögiviljasektori lõimimise käigus.

Seetõttu paluksin teil aidata komisjonil ja minu kolleegil jätkata tema ja meie lihtsustuspüüdlusi ning avaldada pooldavat arvamust selle ettepaneku kohta.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, fraktsiooni PPE-DE nimel.(DE) Proua juhataja, lugupeetud volinik, pean ütlema, et olen teie märkuste pärast pettunud, kuna oleme Neil Parishi öeldu põhjal asunud komisjoniga arutellu.

Ma lootsin kuulda midagi konkreetsemat kui vaid selle fakti pidev konstateerimine, et olukord muutub lihtsamaks. See ei muutu lihtsamaks. Veinituru ühine korraldus on 21. turukorraldus terves pikas reas. Olukorra lihtsustamise eesmärk bürokraatia vähendamise teel ei ole see, mida mina või Euroopa viinamarjakasvatajad näeksid. Edaspidi peab igaüks, kes soovib saada mingit teavet veinisektori kohta, otsima seda pikast määrusest kõigi põllumajandustoodete ühise turukorralduse kohta, mis varem koosnes 204 artiklist ja kaks korda nii pikast lisast, et leida kõik veinile viitavad punktid kõigist 98 artiklist 21 peatükis ja kümnest kaasnevast lisast.

See ei tähenda bürokraatia vähenemist, lugupeetud volinik. See on bürokraatia ehedaim näide. Kutsun komisjoni üles lihtsustama vähemalt tehnilisi rakendusi, kuna seda on võimalik teha. Minu nooremad kolleegid, nagu Anja Weisgerber, ütlevad, et see peab olema võimalik. Paluksin komisjonil seda kaaluda. Tehniline lihtsustamine hõlmaks näiteks otsingumootorit komisjoni veebilehel, mis võimaldaks inimestel laadida alla ja printida vaid neid ühise turukorralduse määruse osasid, mis on nende põllumajandustoodete puhul asjakohased. Viinamarjakasvatajad ega piimatootjad ei ole huvitatud puu- ja köögiviljade või kanepi teemalistest erisätetest ja vastupidi.

Me peame kasutama neid tehnilisi võimalusi olukorra lihtsustamiseks. Kui edaspidi tehakse mis tahes põllumajandusvaldkonnas muudatus, siis on võimalik, et muudatused tehakse ka teises valdkonnas. See tähendab, et kui piimasektoris tehakse muudatus ja ühise turukorralduse ühtset määrust muudetakse, siis peavad kõik põllumajandustootjad ja viinamarjakasvatajad tagama, et muudatust ei surutaks kiiresti läbi nende valdkonnas.

Sooviksin küsida kaks erilaadset küsimust, proua juhataja.

Lugupeetud volinik, kes tulevikus jälgib …?

(Juhataja katkestas kõneleja.)

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, fraktsiooni PSE nimel.(ES) Proua juhataja, ühise turukorralduse ühtne määrus on olnud jõus alates 2006. aasta detsembrist. Komisjon kirjeldab seda kui lahutamatut osa komisjoni plaanidest muuta ühine põllumajanduspoliitika ühtlasemaks ja lihtsamaks.

Mõned inimesed, sealhulgas mina, peavad seda väidet väga vaieldavaks. Aga ma ei arva, et praegu on õige aeg või koht. Meil oli tol ajal arutelu ja siiski hääletame, vaatamata sellele, et see määrus on olnud jõus vaid mõned kuud, selle muudatust.

Täna lisame aina rohkem lehekülgi, kaasates määruse (EÜ) nr 479/2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust. See määrus tunnistatakse käesoleva ettepanekuga kehtetuks ning selle sisu lisatakse täielikult ühise turukorralduse ühtsesse määrusse.

See sektor on meile ja ka mulle teada andnud oma murest, et veinituru ühise korralduse artiklid on ühise turukorralduse ühtse määruse eri peatükkidesse laiali puistatud ning et tekib oht, et see nõrgestab selle toote erilist laadi.

Me usume, et see lisamine on tegelikult vältimatu ning meil on kõigil olnud võimalus lugeda kirja, mille volinik saatis põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimehele härra Parishile, kinnitades talle, et see õigusmeede ei muuda oluliselt selle sektori eeskirju. See peaks olema vaid tehniline lisamine, mis mingil juhul ei mõjuta sisu.

Seega, kuigi mõistame ja jagame mõningaid kartusi, võin vaid toetada härra Parishi raportit.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Železný, fraktsiooni IND/DEM nimel. (CS) Proua juhataja, me hääletame siin tegelikult sätet, millega paisatakse viinamarjakasvatuse õigusnormid põllumajanduse ühise korralduse sätete hulka laiali. Veiniõigusnormid peavad teisisõnu vaatamata oma väga eriomasele laadile olema suvaliselt paigutatud lambaliha, teravilja, kitsede, puu- ja köögiviljade teemaliste õigusnormide hulka. Tšehhi Vabariigi viinamarjakasvatajate liit on osutanud, et näiteks Lõuna-Moravia väiketootjal, kes toodab ehk 20 000 liitrit veini, on keeruline saada hakkama ulatuslike, arusaamatute ja väga laialivalgunud õigusnormidega, mida tema veini suhtes kohaldatakse. Olen saanud abipalveid mitte vaid meie 20 000 liikmega tugevalt viinamarjakasvatajate liidult, vaid ka Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa viinamarjakasvatajate liitudelt, mis kuuluvad Euroopa viinamarjakasvatuspiirkondade assambleesse (AREV). Ent komisjonil on siiski jätkunud julgust seda mitte märgata. Põllumajanduse peadirektoraat väitis, et ta ei tea midagi ja et viinamarjakasvatajad on rahul. Nüüd kui volinik Boel on tunnistanud, et viinamarjakasvatajad ei ole rahul, ütleb ta meile, et midagi ei saa teha. Tegelikult siiski saab midagi teha, sest me oleme Euroopa Parlament. Me peame kas koostama põllumajanduse õigusnormide raames läbipaistva peatüki veini kohta või raporti tagasi lükkama. Me ei tohi lubada jultunud ametnikel koormata viinamarjakasvatajate elu, kes ise oma maksude kaudu aitavad maksta samade ametnike palku.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE-DE).(ES) Proua juhataja, Euroopa Komisjon on esitanud selle muudatusettepaneku ühise turukorralduse ühtse määruse kohta, väites, et see hõlmab nüüd veinisektorit uues väljaandes, mis oletatavasti üritab vältida paberitööd ja bürokraatiat.

Ent tootjad ütlevad meile, et see tekitab rohkem segadust, paneb neid muretsema õiguskindluse puudumise üle ega muuda veinituru ühise korralduse alust (kuna see on sätestatud õigusaktis, siis ei saa see tegelikult juhtuda siin Euroopa Parlamendis arutamata, isegi kui seda tehakse vaid konsulteerimise eesmärgil).

Igal juhul tuleb öelda, et veinituru ühine korraldus on rohkem kui ühine turukorraldus. See hõlmab muid nõudeid, näiteks märgistamise küsimus. Seega kui piim ei ole sama mis köögiviljad ja köögiviljad ei ole sama mis teravili ning ilmselgelt ei ole teravili sama mis vein, siis miks me paneme nad kokku, nagu neil oleks mingeid seoseid?

Minu arvates on sellel ettepanekul mõningaid tehnilisi puudujääke, millest, nagu ma ütlesin, on tootjad teatanud. Ma tahaks teada, mis nüüd saab, kui tehakse näiteks ettepanek muuta osa sellest ühise turukorralduse ühtsest määrusest. Kas see avab ukse kõigile teistele sektoritele? Kas on võimalik muuta üht sektorit, ilma et me aru saaksime? Kas on võimalik muuta iga asjaomast sektorit?

Arvan, et me ei saa usaldada Euroopa Komisjoni, kui komisjon ei taga, et esiteks on olemas otsingumootor – nagu palus proua Klaß –, tagades tootjatele turvalisuse, kiiruse ja kindlustunde, kui nad otsivad määrusest midagi, ning kui komisjon ei taga teiseks õiguskindlust, et ei avaneks ega jääks püsima võimalust muuta mis tahes asjaomast ühist turukorraldust.

Selle ettepanekuga esitab Euroopa Komisjon fait accompli, aga ta ei saa väita, et me ei hoiatanud teda, et see on viga ega hoia kuidagi ära paberitööd ja bürokraatiat, vaid et tegelikult tekitab see rohkem paberitööd ja bürokraatiat ja vähendab õiguskindlust, mis valmistabki tootjatele kõige suuremat muret.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Proua juhataja, lihtsustamise ettekäändel üritab Euroopa Komisjon järeleandmatult lõimida kõigi toodete kõiki ühiseid turukorraldusi, nisust kanalihani, puu- ja köögiviljadest tubakani, ühise turukorralduse ühtsesse määrusse. Tulemuseks on kogukas köide, mis ulatub mitmesaja leheküljeni, millest tuleks asjatult otsida vajalikku teavet.

Nagu juba öeldud, on veinisektor selle äärmiselt eriliste nõuete tõttu väga üksikasjalikult reguleeritud, mis ei ole nii teiste toodete puhul ja mis tagas selguse ja läbipaistvuse. Seetõttu saadi aru, et veinituru ühine korraldus jääb eraldi.

Ent praegu selgub, et see suur köide on neelanud endasse veinituru ühise korralduse. Komisjon ei soovi sellest teemast loobuda, kuna vein ja veinitooted on viimased, mis on jäänud väljapoole seda sasipundart, milleks on ühise turukorralduse ühtne määrus. Kui õiguslikust seisukohast on võimatu astuda sammu tagasi ning kui me peame sellele järele andma põhjustel, mis ei ole täiesti mõistlikud, siis, proua juhataja, sooviksin vähemalt, et järgitaks proua Klaßi soovitusi.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Proua juhataja, ma tõepoolest ei kuluta ühte minutit, sest kuna olen Iirimaalt, ei ole mulle veinitootjad lobitööd teinud.

Ma arvan, et kõik muretsevad selle pärast, et nii palju eri sektoreid surutakse ühise turukorralduse ühtsesse määrusse. Me ei tea tõepoolest, kas see toimib, enne kui see on tehtud. Seetõttu võtan kuulda nende muresid, kes teavad veinisektorist rohkem, samal ajal mõistes, et peame selle protsessiga edasi liikuma. Loodan, et me saame komisjonilt kindlamaid kinnitusi, kuna me peame võtma kuulda tootjate muresid.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Proua juhataja, me lisame veinituru määrused kõiki turge hõlmavasse üldmäärusesse, mis on võetud vastu varasemas etapis. Kas see on parem veinitootjate jaoks? Loodame, et see toob tegelikult kaasa lihtsustamise ja põllumajandustootjate praeguse halduskoormuse vähendamise.

Täna vastu võetud ühise põllumajanduspoliitika olukorra kontrolli küsimuse eesmärk on piirata ka kontrolli ja vähendada põllumajandustootjate halduskoormust. Väga eripäraste turgudega seotud määruste konsolideerimine ühte määrusesse oli samuti vaidlusteema, aga selles on kokku lepitud. Tuleks kaaluda, kas me tõesti peame sellesse lisama veinituru, mis on väga spetsiifiline turg, mis toimib oma valemi kohaselt, kui vaatame tootmist, töötlemist ja tavasid.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Proua juhataja, te just lülitasite mu mikrofoni välja ja seetõttu kasutan võimalust registreerimata sõnavõtus oma küsimused uuesti esitada.

Soovisin küsida just komisjonilt, kes edaspidi hakkab kehtivaid õigusnorme jälgima, kui ühist turukorraldust muudetakse, ning kes tagab, et midagi ei surutaks läbi teistes valdkondades, näiteks veini valdkonnas, kui räägime piimast?

Minu teine eriküsimus on järgmine. Kas komisjon suudab kehtestada tehnilised nõuded, et lihtsustada süsteemi haldamist Internetis või portaalis, et võimaldada kasutajatele eraldi juurdepääsu igale turuvaldkonnale, nagu veiniturg, piimaturg, puu- ja köögiviljaturg?

Need olidki minu küsimused. Tänan, proua juhataja.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Proua juhataja, me kõik teame väga hästi, et ühise turukorralduse ühtse määruse koostamine on katse suurendada läbipaistvust ning ühtlustada ja lihtsustada ühise põllumajanduspoliitika õigusnorme. Enamik sektoreid on ühisesse turukorraldusse juba edukalt lisatud.

Nagu proua McGuiness, ei ole ka mina pärit viinamarjakasvatuspiirkonnast, seega olen oma sõnavõtus väga hoolikas – tänan teid, proua Lulling. Ma toetan härra Parishi seisukohta, et veinisektor tuleks nüüd muudatusettepanekusse lisada ning, kuigi ma mõistan osade kolleegide väljendatud muresid, siis arvan, et meie eesmärk peaks olema see tehniline protsess lõpule viia, mis lõppkokkuvõttes tähendab põllumajandustootjate jaoks bürokraatia vähendamist. See peab minema hästi. Viinamarjakasvatajate jaoks on see lõppkokkuvõttes eelis.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, komisjoni liige. − Proua juhataja, kõigepealt sooviksin tänada kõiki, kes selles arutelus on osalenud.

Sooviksin veel kord rõhutada selle ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise ettepaneku tähtsust.

Teie väljendatud mured tunduvad üsna sarnased neile, mida tunti ühise turukorralduse ühtse määruse projekti päris alguses. Aga ma arvan, et kogemused on olnud üsna rahustavad. Ühise turukorralduse ühtne määrus toimib praegu tõeliselt hästi.

Ütleme otse, et veinituru ühine korraldus pole kunagi olnud lihtne. Vastupidi: see, mida me välja pakume, toob tegelikult kaasa suurema selguse ja usaldusväärsuse – muidugi määral, mil see on võimalik – veinireformi väga keerulise kehtiva teksti enda põhjal.

Veinituru ühise korralduse reformis ei tehta mingeid olulisi muudatusi. Me räägime tehnilistest – ja ainult tehnilistest – muudatustest. Need on eraldi peatükid. Esineb vaid veinisektorile omaseid teemasid, mis lisatakse muutmata kujul ühise põllumajanduspoliitika ühtse määruse ettenähtud kohtadesse, näiteks tootmisvõimsuse, toetuskavade, päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja tavapäraste terminite, märgistuste ja esitlemise, veinitootmise tavadega seotud teemad. Aga on ka teemasid, mis on veini- ja muude sektorite puhul ühised, näiteks kolmandate riikidega toimuva kaubanduse või riigiabi sätted, mis ühendatakse ühte lihtsasse sättesse.

Sooviksin lisada ka seda, et nimetati võimalust kasutada meie otsingumootorit. EUR-Lexil on otsingumootor, mis võimaldab ühise turukorralduse ühtsest määrusest võtta välja kõik sätted, milles mainitakse sõna „vein“. Aga muidugi ei ole tehnilisest seisukohast praeguses etapis veel võimalik tagada kogu veinituru ühise turukorralduse konsolideeritud elektroonilise versiooni eraldamist ühise turukorralduse konsolideeritud ühtsest määrusest. Ent muidugi peaks see olema võimalik, kui see valmib.

Peaksin ütlema ka austatud parlamendiliikmete küsimuste taustal, et ei ole võimalik, et veiniteemad segatakse teiste sektorite reformidesse. See ei ole puhtpraktiliselt reaalne väljavaade. Raske on kujutada ette, miks peaks näiteks piimandussektorit puudutav ettepanek mingil viisil tõmbama veinivaldkonna poliitikakujundajate tähelepanu. Igatahes – üksnes õiguslikust seisukohast vaadatuna – ühtsesse määrusesse lisamine olukorda ei muuda. Oluline on mis tahes väljapakutud muudatuste sisu ja mitte täpne õigusraamistik, milles need välja pakutakse.

Lõpetuseks ütlen, et peame minu arvates astuma viimase sammu, et ühise turukorralduse ühtne määrus valmis saada. Seetõttu sooviksin rõhutada, et komisjon on kindlalt otsustanud seda teha. Aga siin on tõesti tegemist lihtsustamisega; siin on tõesti tegemist läbipaistvusega; ja muuga siin tegemist pole.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, raportöör. − Proua juhataja, nagu öeldakse, pudingu maitset oskame hinnata seda süües, seega ootame komisjonilt tema sõnade kohaseid tegusid, kuna me vajame seda edaspidi elektroonilisena, et pääseksime sellele juurde.

Komisjon lubab, et ta koondab kõik ühe ühise turukorralduse alla, mis tähendab, et kui soovime midagi veini kohta teada saada, siis on see võimalik ning me ei pea samal ajal lugema piimaturu ühise korralduse kohta, vähendades seega bürokraatiat. Meile on kõike seda täna kinnitatud ning enamik meist hääletab homme poolt, kuna meile on need kinnitused antud. Nagu ütlesin, jääme ootele, et näha, mis toimub. Suhtume komisjoni kinnitustesse heausklikult, nagu need täna anti, ning ootame edaspidist koostööd nende ühiste turukorralduste – või pigem ühe ühise turukorralduse – vallas.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval, 20. novembril 2008.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika