Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0156(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0368/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0368/2008

Viták :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Szavazatok :

PV 20/11/2008 - 6.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0559

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. november 19., Szerda - Strasbourg HL kiadás

19. Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet módosítása (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Parish úr által a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében kidolgozott jelentés az egységes közös piacszervezésről (CMO) szóló rendelet módosításáról (COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, előadó. − Tisztelt elnök asszony! Ma este a borágazat egységes közös piacszervezését fogjuk megvitatni. Mindannyiban támogatjuk azt az elképzelést, hogy egységesíteni kell a közös piacszervezést. Aggódunk viszont amiatt, hogy nem tudjuk pontosan meghatározni, hová helyezzük a borpiaccal foglalkozó fejezeteket, mivel a jövőben, ha a borról lesz szó és ha a tagállamoknak ezzel a területtel kell foglalkozniuk, ne kelljen kinyitni mind a 20 fejezetet, amelyet a teljes CMO-rendelet tartalmaz.

Több ülésen is részt vettünk a Bizottsággal, hogy ezzel kapcsolatban megerősítést nyerjünk. Jelenleg Önök valószínűleg abban a szakaszban vannak, hogy ezeket a CMO-kat egységbe rendezzék. Megerősítést várunk arra vonatkozóan, hogy meg fogjuk kapni azokat az információkat, amelyekre szükségünk van. Az iparág szintén aggódva figyeli, hogy képesek leszünk-e az egységes közös piacszervezés keretében megállapítani a szabályokat.

Nincs kétség afelől, hogy a Bizottság szerint ez csökkenteni fogja az igazgatási terhet. Ezt üdvözlendőnek tartjuk, de megerősítést várunk arra vonatkozólag, hogy ez valóban így lesz-e. Azt közölték velünk, hogy azok a technikai szervezetek, amelyek a borpiaccal kapcsolatban információval szolgálnak a Bizottság számára, ugyanazok lesznek, mint korábban, és mostantól ez az egységes közös piacszervezés keretében fog működni, tehát – amennyiben valóban ez a helyzet áll fenn, és a jövőben számítógépes rendszerre térünk át és azonosítjuk az összes rendeletet – üdvözöljük ezt a javaslatot. De garanciákra van szükségünk arra vonatkozóan, hogy végül ez pozitív hatással lesz az egész iparágra.

Azt hiszem, ma este lesznek olyan tagállamok, amelyek ezt a biztosítékot kérik majd a Bizottságtól. Nagyon várjuk a Bizottság válaszát. Véleményem szerint az előrevezető út az, ha csökkentjük a bürokráciát a Bizottságban és Európában. Most erre kérünk garanciát. Üdvözlöm az egységes közös piacszervezést, és biztos vagyok benne, hogy más tagállamoknak is lesznek észrevételeik. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezt most meg kell szavaznunk ahhoz, hogy a Parlament véleményt dolgozhasson ki, majd a Bizottság ismét javaslattal álljon elő és lezárja a kérdést. Ezért ezt javaslom a Tisztelt Háznak.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, a Bizottság tagja. − Elnök asszony! Köszönöm az előadónak, Neil Parish úrnak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság elnökének, és a bizottság többi tagjának a jelentést.

Rövid is lehetnék, csak hogy megnyugtassam Önöket, de másról is beszélnem kell.

Nagyon keményen dolgoztunk a közös agrárpolitika, a KAP egyszerűsítésén. Az összes mezőgazdasági ágazatot lefedő, egységes közös piacszervezés (CMO) ezen erőfeszítéseink sarokköve. Lehetővé teszi a jogszabályok egyszerűsítését az ágazatokban figyelembe véve az egyes termékek sajátos jellemzőit. Ez a munka jelentős mértékben lecsökkentette a közös agrárpolitikával kapcsolatos jogszabálymennyiséget.

A bizottsági javaslat célja, hogy befejezze az egységes közös piacszervezés projektjét, azáltal, hogy a borágazatot is beépíti a rendszerbe. A borágazat nélkül az egységes közös piacszervezés hiányos lenne. Megállnánk a projekt közepén, és ezzel a projekteknek sok előnyét elveszítenénk.

Mindig is szándékunkban állt a borágazat integrálása. Tulajdonképpen az egységes közös piacszervezésről szóló javaslat kezdeti szakaszát, illetve a közelmúltbéli borreformot ennek alapján dolgozták ki és fogadták el. Örömmel mondhatom el, hogy az Európai Parlament mindig is maximálisan támogatta az egységes közös piacszervezés projektet, ideértve a zöldség- és gyümölcságazat, valamint a borágazat beépítését is, miután megtörténik a reform ezekben az ágazatokban.

Az egységes közös piacszervezés és az irányítóbizottságok nagyon jól működtek a többi ágazat esetében, és nem érkezett különösebb kritika ezzel kapcsolatban.

Az egységbe rendezésre irányuló javaslat első látásra bonyolultnak tűik. De ez hozzátartozik a módosító jogszabályok természetéhez. A beépítést követően az egységes közös piacszervezés egységes szerkezetbe foglalt változatai lesznek elérhetők, amelyek nagyon világosan fogják bemutatni a borpiacra vonatkozó rendelkezéseket.

Az egységes közös piacszervezés egységbe rendezése nem hoz jelentős változásokat a borreform kapcsán meghozott szakpolitikai döntésekben. Kollégám, Fischer Boel asszony szolgálatai keményen dolgoznak majd az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együtt, hogy ez így történjen. Ezt nagyon jól sikerült megvalósítani a hasonlóan összetett zöldség- és gyümölcságazat integrációja esetében.

Ezért arra kérem Önöket, hogy segítsék a Bizottságot, segítsék kollégámat, hogy folytathassa az egyszerűsítéssel kapcsolatos munkáját, és adjanak pozitív véleményt erre a javaslatra.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, a PPE-DE képviselőcsoport nevében.(DE) Tisztelt elnök asszony, biztos úr! Azt kell, hogy mondjam, nagyon csalódott vagyok az észrevételei miatt, mivel annak alapján kezdtünk eszmecserébe a Bizottsággal, amit Neil Parish mondott.

Kicsivel több konkrétumot szerettem volna hallani annál, mint hogy folyamatosan azt ismételgetik, a rendszer egyszerűsödni fog. Nem fog egyszerűsödni. A borpiac közös szervezése a 21. piacszervezés lesz egy átfogó folyamatban. Azt a célt, hogy a bürokrácia csökkentésével egyszerűbbé válnak a dolgok, én vagy az európai bortermelők nemigen vesszük észre. A jövőben, bárkinek, aki meg akar tudni valamit a borágazattal kapcsolatban, át kell olvasnia egy hosszú rendeltet, ami az összes mezőgazdasági termék közös piaci szervezéséről szól, és amely korábban 204 cikkből és egy kétszer olyan hosszú mellékletből épült fel, majd az olvasó azt találja, hogy a borra vonatkozó pontok szerte találhatók a 98. cikkben, a 21. cím alatt, illetve a 10 kapcsolódó függelékben.

Biztos úr, ez nem a bürokrácia csökkentése, ez maga a színtiszta bürokrácia! Ezért felszólítom a Bizottságot, hogy legalább a technikai alkalmazásokat egyszerűsítse, mert arra van lehetőség. Fiatalabb kollégáim, például Anja Weisgerber, azt mondják, hogy ennek lehetségesnek kell lennie. Kérem a Bizottságot, hogy mérlegelje ezt. Technikai egyszerűsítés lenne például az, ha a Bizottság weboldalán lenne egy olyan kereső eszköz, amelynek segítségével az emberek letölthetnék és kinyomtathatnák a közös piacszervezés azon részeit, amelyek saját konkrét mezőgazdasági termékeikkel kapcsolatosak. Sem a bortermelőket, sem a tejtermelőket nem érdeklik a zöldség- és gyümölcságazatra vagy a kenderre vonatkozó különleges szabályok, és ez visszafelé is igaz.

Ki kell használnunk ezeket a technikai lehetőségeket, hogy egyszerűsítsük a dolgokat. A jövőben, ha egy adott mezőgazdasági területen változik valami, meglesz annak a lehetősége, hogy más területen is változtatnak. Ez azt jelenti, hogy ha módosítás történik a tejágazatban és az egységes közös piacszervezés módosításra kerül, minden gazdálkodónak és bortermelőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy nem eszközölnek gyorsan változásokat az ő területükön is.

Két konkrét kérdésem is lenne, elnök asszony.

Biztos úr, a jövőben ki fogja ellenőrizni...?

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, a PSE képviselőcsoport nevében.(ES) Elnök asszony! Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 2006 óta van hatályban. A Bizottság a közös agrárpolitika egyszerűsítésére irányuló terveinek elengedhetetlen részének tartja a rendeletet.

Néhányan, magam is, meglehetősen vitathatónak tartom ezt a kijelentést. Mindazonáltal nem hiszem, hogy ez most a megfelelő hely és a megfelelő idő ehhez. Akkor vitát folytattunk erről, és jóllehet ez a rendelet még csak pár hónapja van hatályban, már a módosításáról szavazunk.

A mai napon további oldalakkal bővítjük a rendeletet, a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK rendelet beépítésével. Ezt a rendeletet a jelenlegi javaslat hatályon kívül helyezi majd, és tartalmát teljes egészében beépítik az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletbe.

A borágazat képviselői közölték velünk – és velem – az azzal kapcsolatos aggályait, hogy a borpiac közös szervezéséről szóló cikkek szerte az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet különböző fejezeteiben találhatók, és így fennáll annak a veszélye, hogy ez gyengíti e termék egyedi jellegét.

Véleményünk szerint a borpiac közös szervezéséről szóló rendelet beépítése elkerülhetetlen, és mindannyiunknak lehetősége volt elolvasni a biztos úrnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság elnökéhez, Parish úrhoz címzett levelét, amelyben biztosítja őt arról, hogy ez a jogalkotási intézkedés nem fogja alapvetően megváltoztatni az ágazati szabályokat. Mindössze az említett rendelet technikai beépítéséről van szó, amely semmilyen módon nem befolyásolja a tartalmat.

Ennek eredményeként, bár osztom az előttem szólók egyes kétségeit, csak támogatni tudom Parish úr jelentését.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Železný, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. (CS) Elnök asszony! Tulajdonképpen egy olyan rendelkezésről szavazunk, amelynek célja, hogy a bortermelésre vonatkozó jogszabályokat beépítse a mezőgazdaság közös szervezésére vonatkozó rendelkezések közé oly módon, hogy a beépítendő jogszabály részeit a lehető legjobban szétszórja a szövegben. A borral kapcsolatos szabályokat alapvetően speciális jellegük ellenére véletlenszerűen szétszórták a bárányok, a gabonafélék, a kecskék, a zöldségek és gyümölcsök között. A Cseh Köztársaság bortermelői szövetsége rámutatott, hogy egy dél-morvaországi kistermelő, amely összesen legfeljebb 2000 liter bort termel, nehezen boldogul majd ezzel az óriási és rendszertelen jogalkotási szöveggel, amely a borára vonatkozik. Már fordultak hozzám segítségért, nem csak a 20 000-es tagsággal rendelkező bortermelők szövetségétől, de spanyol, francia, olasz és német bortermelői szövetségektől is, amelyek az Európai Bortermelő Régiók Gyűlésének (AREV) tagjai. A Bizottság azonban volt olyan vakmerő, hogy mindezt nem akarta meghallani. A Mezőgazdasági Főigazgatóság kitart amellett, hogy semmit sem tudott, és hogy a bortermelők elégedettek voltak. És most, hogy Boel biztos asszony elismeri, hogy a bortermelők nem elégedettek, azt mondja, hogy nem tehetnek semmit. De ez nem igaz, igenis lehet tenni valamit, hiszen mi vagyunk a Parlament. A mezőgazdaságra vonatkozó jogi szabályozáson belül hozzunk létre egy, a borágazatról szóló átlátható fejezetet vagy ne fogadjuk el a jelentést. Nem engedhetjük, hogy arrogáns hivatalnokok nehezítsék a bortermelők életét, akik – az általuk befizetett adókkal – részben ugyanezen hivatalnokok bérét finanszírozzák.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE-DE).(ES) Elnök asszony! Az Európai Bizottság az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet módosításának előterjesztésekor azt állította, hogy a rendelet egy új formában foglalja majd magában a borágazatot, egy olyan új formában, amely elősegíti a papírmunka és a bürokrácia visszaszorítását.

Ugyanakkor a termelők azt mondják, hogy a jogszabály nagyobb zavart teremt, aggasztja őket a jogbiztonság hiánya, és hogy nem fogja megváltoztatni a borpiac közös szervezésének alapjait (ami a jogszabályok értelmében nem történhet anélkül, hogy a Parlamentnek ne legyen beleszólása, akár csak a konzultáció erejéig).

Mindenesetre el kell mondani, hogy a borpiac közös szervezése több mint egyszerű piacszervezés. Más követelményeket is magában foglal, például a címkézés kérdését. Ezért, ha a tej nem azonos a zöldséggel, és a zöldség nem azonos a gabonatermékekkel, és nyilvánvalóan a gabonatermékek sem azonosak a borral, miért kezeljük őket együtt, mintha lenne valami közük egymáshoz?

Azt hiszem, e javaslatnak van néhány olyan technikai hiányossága, amelyet a kidolgozói is kifogásolnak (mint már említettem). Kíváncsi vagyok, mi fog történni most, ha például javaslatot nyújtanak be az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet egy bizonyos részének a módosítására. Ez megnyitja az ajtót a többi ágazat előtt is? Lehetővé válik-e úgy módosítani egy ágazatot, hogy észre sem vesszük? Lehetővé válik-e az összes benne foglalt ágazat módosítása?

Úgy vélem, nem vethetjük a bizalmunkat az Európai Bizottságba, ha a Bizottság nem garantálja, hogy először is, lesz egy kereső funkció – amint azt Klaß asszony is kérte –, egy biztonságos és gyors eszköz, amelynek segítségével a termelők bizalommal kereshetnek a rendelet szövegében; és másodszor, ha a Bizottság nem garantálja a jogbiztonságot, azaz azt, hogy nem nyílhat lehetőség arra, illetve nem lehet folyamatosan nyitva a lehetőség arra, hogy módosítsák a jogszabályban foglalt bármely közös piacszervezés valamelyikét.

E javaslattal az Európai Bizottság tények elé állít bennünket – de nem mondhatják, hogy nem figyelmeztettük őket, hogy hibát követnek el és hogy ezzel tulajdonképpen növelik papírmunkát és a bürokráciát, és hogy csak nagyobb jogbizonytalanságot teremtenek, ami mind közül a leginkább aggasztja a termelőket.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Elnök asszony! Az egyszerűsítés nevében az Európai Bizottság lankadatlanul dolgozik azon, hogy az összes termék közös piacszervezését – a búzától a csirkéig, a zöldség-gyümölcstől a dohányig – egyetlen közös piacszervezési keretbe integrálja. Az eredmény egy óriási, több száz oldalas kötet, amelyben az ember hiába keresi a számára érdekes információkat.

Amint már elhangzott, a borágazat tekintetében – a rá jellemző, kifejezetten sajátos követelmények miatt – egy rendkívül részletes rendeletet dolgoztak ki, amely eltér a más termékekre vonatkozóktól, és amely biztosította az egyértelműséget és az átláthatóságot. Ezért tudomásul vették, hogy a borpiac közös szervezése különálló marad.

Ma azonban úgy tűnik, hogy a borpiac közös szervezését magába szippantotta ez a nagy kötet. A Bizottság nem akarja elengedni ezt a kérdést, mivel a bor és a bortermékek az utolsók, amelyek még kívül maradtak ezen az útvesztőn, amit az egységes közös piacszervezés megtestesít. Ha jogilag nem lehetséges, hogy visszalépjenek, ha engednünk kell ennek olyan okok miatt, amelyek nem teljességgel elfogadhatók, elnök asszony, legalább azt szeretném látni, hogy megteszik a Klaß asszony által javasoltakat.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Elnök asszony! Nem használom ki a teljes egy percet, mert mivel ír vagyok, nálam nem lobbiznak a bortermelők.

Azt hiszem, általában véve problémás, hogy olyan sok különböző ágazatot egy egységes közös piacszervezési keretbe próbálnak összefogni. Addig nem fogjuk megtudni, hogy működik-e, amíg készen nem lesz. Ezért figyelemmel kísérem majd azok aggályait, akik többet tudnak a borágazatról, ugyanakkor tudom, hogy tovább kell folytatnunk ezt a folyamatot. Remélem, több biztosítékot kapunk a Bizottságtól, mert oda kell figyelnünk a termelők aggályaira.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Elnök asszony! A borpiaci szabályozást egy általános, az összes piacot magában foglaló szabályozási keretbe helyezzük át, amely korábban került elfogadásra. Ez miért probléma a bortermelők számára? Reméljük, hogy ez a lépés valódi egyszerűsítést és a gazdálkodókra jelenleg nehezedő igazgatási teher csökkentését jelenti majd.

A ma elfogadott KAP-állapotfelmérésnek az is célja volt, hogy korlátozza az ellenőrzéseket és csökkentse a gazdálkodók igazgatási terheit. Az, hogy igen sajátos piacokra vonatkozó rendeleteket egyetlen rendeletbe foglalnak bele, szintén vitatható pont volt, de elfogadásra került. Érdemes lenne mérlegelni, hogy valóban szükséges-e a borpiac beépítése a rendeletbe, figyelembe véve, hogy e piac igen egyedi képlet szerint működik a termelés, a feldolgozás és a hagyományok tekintetében.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Elnök asszony! Mivel korábban kikapcsolta a mikrofonomat, ezért most kihasználom a „catch the eye” eljárás lehetőségét, hogy megfogalmazzam kérdéseimet.

Konkrétan azt szerettem volna megkérdezni a Bizottságtól, hogy a jövőben ki fogja ellenőrizni a hatályos jogszabályt, amikor a közös piacszervezés módosításra kerül, és ki fog gondoskodni arról, hogy semmit sem fogadnak el más területeken, például a bor területén, amikor éppen tejről van szó?

A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a Bizottság képes-e technikai követelményeket felállítani a rendszer irányításának egyszerűsítése érdekében, az interneten vagy egy portálon, hogy lehetővé tegyék a felhasználók számára az egyes piaci területekhez – például a bor-, a tej-, a zöldség- és gyümölcspiachoz – való független hozzáférést?

Ezek voltak a kérdéseim. Köszönöm, elnök asszony.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Elnök asszony! Mindannyian tudjuk, hogy az egységes közös piacszervezés próbálkozás arra, hogy a közös agrárpolitikára vonatkozó jogszabályok tekintetében javítsuk az átláthatóságot és egyszerűsítsük a jogszabályokat. Az ágazatok többségét már sikerült beépíteni a közös piacszervezés keretébe.

McGuinness asszonyhoz hasonlóan én sem bortermelő vidékről származom, ezért nagyon óvatosan fogok fogalmazni – köszönöm, Lulling asszony. Támogatom Parish úr azon nézetét, miszerint a borágazatot most be kell építeni a módosításba, és jóllehet megértem azokat az aggályokat, amelyeket néhány kollégám említett, úgy érzem, be kellene fejeznünk ezt a technikai folyamatot, ami végeredményben csökkenteni fogja a gazdálkodókra háruló igazgatási terhet. Ez mindenképpen jó. A bortermelőknek pedig összességében hasznuk származik majd ebből.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, a Bizottság tagja. − Elnök asszony! Először is, köszönetet mondok mindazoknak, akik ebben a vitában felszólaltak.

Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a javaslat mennyire fontos a KAP egyszerűsítéséhez.

Az Önök által felvetett aggályok nagyon hasonlóak azokhoz, amelyeket az egységes közös piacszervezéssel kapcsolatos projekt kezdetén kifejeztek. De azt hiszem, a tapasztalat igen megnyugtató. Az egységes közös piacszervezés jelenleg nagyon jól működik.

Ami azt illeti, a borpiac közös szervezése sohasem volt egyszerű feladat. Épp ellenkezőleg. Amit mi javasolunk, az nem más, mint hogy nagyobb egyértelműséget és hitelességet teremtsünk – természetesen a lehetőségek szabta keretek között –, a borreform már meglévő, rendkívül összetett szövegére alapozva.

A borpiac közös szervezésének reformjában nem történik lényegi változás. Mindössze technikai – csakis technikai – kiigazításról van szó. Külön fejezetek lesznek. Lesznek olyan, kizárólag a borágazatra vonatkozó kérdések, amelyeket teljesen érintetlenül hagyunk, az egységes közös piacszervezés megfelelő helyén, ilyen például a termelési potenciál, a támogatási programok, az eredetmegjelölés, a földrajzi jelzések és a hagyományos kifejezések, a címkézés és a kiszerelés vagy a borászati eljárások kérdése. De lesznek olyan kérdések is, amelyek a bor mellett más ágazatokat is érintenek, például a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vagy az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések, amelyeket egy egyszerű, egységesített rendelkezésbe foglalunk bele.

Megemlítették a keresőprogramok biztosításának lehetőségét. Az EUR-lex keresőprogramja lehetővé teszi, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletből kikeressék az összes rendelkezést, amelyben előfordul a „bor” szó. De technikai szempontból az persze még nem lehetséges, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletből kivonjuk a borpiac közös szervezésének egységes szerkezetbe foglalt, elektronikus verzióját. De a folyamat befejezését követően természetesen ez is lehetséges lesz.

A tisztelt európai parlamenti képviselők kérdései kapcsán meg szeretném jegyezni, hogy az semmiképpen sem történhet meg, hogy a borral kapcsolatos kérdések összekavarodnak a más ágazatokkal kapcsolatos reformok során. Ennek a gyakorlatban nincs semmi realitása. Nem igazán értem, hogy például egy, a tejágazatra vonatkozó javaslat miért keltené fel a borpiaci döntéshozók érdeklődését. Mindenesetre, tisztán jogi szempontból, az egységes rendeletbe foglalás nem változtatja meg a helyzetet. Ami számít, az a javasolt módosítások lényege, nem pedig a konkrét jogi keret, amelyben a javaslat előterjesztésre kerül.

Befejezésül, azt hiszem, meg kell tennünk az utolsó lépést az egységes közös piacszervezés befejezése érdekében. Ezért hangsúlyozni szeretném, hogy a Bizottság nagyon határozottan kitart emellett. Viszont mindez valóban csak az egyszerűsítésről, valóban csak az átláthatóságról szól, és semmi egyébről.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, előadó. − Elnök asszony! A puding próbája az evés, ezért nagyon várjuk, hogy a Bizottság valóban azt teszi-e majd, amit mond, mert a hozzáférés szükségessége miatt erre a jogszabályra a jövőben elektronikus formában lesz szükségünk.

A Bizottság azt ígéri, hogy mindent egyetlen közös piacszervezési keretbe foglal bele. Ezen azt érti, hogy ha a borral kapcsolatos kérdéseket akarjuk megvizsgálni, ezt megtehetjük majd oly módon, hogy nem kell például a tej közös piacszervezésére vonatkozó rendelkezéseket is elolvasni – tehát csökken a bürokrácia. Erre vonatkozóan garanciákat kaptunk ma, és – e garanciák miatt – többségében igennel fogunk szavazni holnap. Mint mondtam, majd ellenőrzi fogjuk, hogy mi történik valójában. Jóhiszeműen elfogadjuk a Bizottság garanciáit, amelyekről ma este biztosítottak bennünket, és már várjuk, hogy a jövőben közösen dolgozhassunk ezeken a közös piacszervezéseken – vagy inkább az egységes közös piacszervezésen.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2008. november 20-án, csütörtökön kerül sor.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat