Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0156(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0368/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0368/2008

Debates :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Balsojumi :

PV 20/11/2008 - 6.7
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0559

Debašu stenogramma
Trešdiena, 2008. gada 19. novembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

19. Vienotās KTO regulas grozīšana (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētāja. – Nākamais punkts ir N. Parish ziņojums (A6-0368/2008) Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā par vienotās TKO regulas grozīšanu (COM(2008)0489 – C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, referents. − Priekšsēdētājas kundze, šovakar mēs apspriežam vienoto vīna TKO. Mēs pilnībā atbalstām ideju par visu tirgus kopējo organizāciju apvienošanu vienā organizācijā. Tomēr mēs raizējamies, vai mēs varēsim precīzi noteikt, kuras nodaļas attiecas uz vīna nozari, vai tās ir atbilstīgi pieejamas un vai nākotnē, risinot vīnkopības jautājumus — un dalībvalstis risina šos jautājumus —, jūs vienlaikus neatvērsiet visas 20 nodaļas, kas iekļautas vienotajā TKO.

Mums ir notikušas vairākas sanāksmes ar Komisiju, lai par to pārliecinātos. Acīmredzot patlaban jūs jau esat sagatavojušies apvienot visas šīs TKO. Mēs gribam būt droši, ka mums būs pieejama vajadzīgā informācija. Arī pašā nozarē pastāv bažas, vai vienotajā TKO būs iespējams atrast attiecīgos noteikumus.

Mēs neapšaubām Komisijas apgalvojumu, ka tas nozīmē birokrātijas samazināšanu. Mēs to ļoti atzinīgi novērtējam, tomēr mēs vēlamies pārliecināties, ka tas tiešām tā būs. Mums ir teikts, ka tehniskās organizācijas, kas informē Komisiju par vīna nozares jautājumiem, paliek līdzšinējās un ka tās turpinās darboties arī vienotajā TKO; ja tas tā ir un ja mēs patiesi nākotnē pāriesim uz datorizētu sistēmu un varēsim identificēt visas regulas, mēs šo priekšlikumu apsveicam. Tomēr mums galu galā ir jāgūst pilnīga pārliecība, ka tas nāks par labu visai nozarei.

Es domāju, ka šovakar šajā zālē ir vēl citi deputāti, kas vēlas, lai Komisija viņus par to pārliecina. Mēs ceram, ka Komisija sniegs mums šīs atbildes. Patiesībā es domāju, ka Komisijā un Eiropā birokrātija turpmāk būtu samazināma. Šobrīd mēs vēlamies šīs garantijas. Vienoto TKO es vērtēju atzinīgi. Esmu pārliecināts, ka arī citiem deputātiem šajā saistībā būs ko piebilst. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums šodien par to ir jānobalso, lai Parlaments sniegtu savu atzinumu un Komisija varētu noslēgt darbu šajā jautājumā. Tāpēc es Parlamentam to iesaku.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Komisijas loceklis. − Priekšsēdētājas kundze! Vispirms es vēlos pateikties referentam un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vadītājam Parish kungam, kā arī Lauksaimniecības komitejas locekļiem par šo ziņojumu.

Es varētu runāt īsi, vienkārši dodot jums šīs garantijas, tomēr man ir jānolasa daži pieturas punkti.

Mēs esam ļoti rūpīgi strādājuši, lai vienkāršotu kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Šo centienu pamatā ir vienotā tirgus kopējā organizācija (TKO), kas aptver visas lauksaimniecības nozares. Tā ļaus pilnveidot tiesību aktus visās nozarēs, vienlaikus ņemot vērā atsevišķu produktu īpatnības. Tāpat tā ir būtiski samazinājusi KLP tiesību aktu skaitu.

Šā Komisijas priekšlikuma nolūks ir pabeigt vienotās TKO projektu, iekļaujot tajā arī vīna nozari. Bez vīna nozares vienotā TKO būtu vienkārši nepilnīga. Mēs būtu apstājušies procesa vidū un zaudējuši daudzas šo projektu priekšrocības.

Vīna nozares iekļaušana vienmēr ir bijis mūsu mērķis. Būtībā tieši ar šādu nolūku tika izstrādāts un pieņemts gan sākotnējais vienotās TKO priekšlikums, gan nesenās reformas vīna nozarē. Ar prieku varu teikt, ka Eiropas Parlaments vienmēr ir pilnībā atbalstījis vienotās TKO projektu, arī augļu, dārzeņu un vīna nozaru iekļaušanu pēc tam kad šajās nozarēs būs pabeigtas reformas.

Vienotā TKO un tās pārvaldības komiteja ir ļoti labi darbojušās citās nozarēs un nav saņēmušas nekādu īpašu kritiku.

Šis apvienošanas priekšlikums sākumā var šķist sarežģīts. Taču tā ir vienmēr, kad tiek grozīti tiesību akti. Pēc apvienošanas būs pieejamas vienotās TKO konsolidētās versijas, un vīna nozares noteikumi tajās būs skaidri norādīti.

Vienotās TKO integrācija būtiski nemainīs vīna nozares reformas politiku. Lai to nodrošinātu, manas kolēģes M. Fischer Boel vadītie dienesti ļoti centīgi strādās ar Eiropas Parlamentu un Padomi. Tikpat sarežģītās augļu un dārzeņu nozares integrēšana izdevās ļoti veiksmīgi.

Tāpēc es jūs lūdzu atbalstīt Komisiju, atbalstīt manu kolēģi, lai varētu turpināt viņas un mūsu visu iesākto darbu vienkāršošanas jomā, un sniegt pozitīvu atzinumu par šo priekšlikumu.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß , PPE-DE grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētājas kundze! Komisāra kungs, man jāsaka, ka neesmu apmierināta ar jūsu teikto, jo diskusijas ar Komisiju mēs esam sākuši, pamatojoties uz to, ko minēja Neil Parish.

Es cerēju, ka jūs pateiksiet ko konkrētāku, nevis nemitīgi atkārtosiet, ka viss būs vienkāršāk. Tas nebūs vienkāršāk. Vīna tirgus kopējā organizācija būs 21. tirgus organizācija plašajā organizāciju klāstā. Ne es, ne Eiropas vīnkopji neredzam, ka ar birokrātijas mazināšanas palīdzību būtu izveidota vienkāršāka sistēma. Turpmāk ikvienam, kas vēlēsies kaut ko noskaidrot saistībā ar vīna nozari, nāksies lasīt garu regulu — tirgus kopējo organizāciju visiem lauksaimniecības produktiem, kurā jau šobrīd ir 204 panti un divtik garš pielikums, lai 98 pantos, kuri sakārtoti 21 sadaļā, un 10 pievienotos pielikumos atrastu visus punktus, kas attiecas uz vīna nozari.

Tā nav birokrātijas samazināšana, komisār. Tā ir vistīrākā birokrātija. Es aicinu Komisiju vienkāršot vismaz tehniskās lietojuma iespējas, jo tas ir izdarāms. Mani jaunākie kolēģi, piemēram, Anja Weisenberg, saka, ka tam vajadzētu būt iespējamam. Vai Komisija varētu to apsvērt? Tehniski vienkāršot varētu, piemēram, meklēšanas instrumentus Komisijas tīmekļa vietnē, lai cilvēkiem dotu iespēju lejupielādēt un izdrukāt tikai tās TKO daļas, kas attiecas uz viņus interesējošiem konkrētiem lauksaimniecības produktiem. Vīnkopjus un piena ražotājus neinteresē īpašie noteikumi attiecībā uz augļiem un dārzeņiem vai kaņepēm, un otrādi.

Ja mēs vēlamies vienkāršot sistēmu, mums jāizmanto šīs tehniskās iespējas. Turpmāk, ja kādā no lauksaimniecības nozarēm kaut kas tiks mainīts, pastāv iespēja, ka šīs izmaiņas tiks veiktas arī citā nozarē. Tas nozīmē, ka tad, ja piena nozarē ir veikti grozījumi un vienotā TKO ir pārveidota, visiem lauksaimniekiem un vīnkopjiem ir jāpārliecinās, vai pie reizes kādas izmaiņas gadījumā nav skārušas arī viņu nozari.

Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos uzdot divus konkrētus jautājumus.

Komisār, kas turpmāk būs uzraudzītājs?..

(Priekšsēdētāja pārtrauca runātāju.)

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, PSE grupas vārdā.(ES) Priekšsēdētājas kundze! Vienotā TKO regula ir spēkā kopš 2006. gada decembra. Komisija to raksturo kā kopējās lauksaimniecības politikas pilnveidošanas un vienkāršošanas plānu būtisku sastāvdaļu.

Daži cilvēki, tostarp arī es, uzskata, ka šis apgalvojums ir ļoti strīdīgs. Tomēr, manuprāt, šis nav ne īstais laiks, ne īstā vieta. Mums bija dots laiks debatēm, un tagad, lai gan regula ir spēkā tikai dažus mēnešus, mums ir jābalso par tās grozīšanu.

Šodien mēs pievienojam atkal jaunas lappuses, iekļaujot Regulu (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju. Pašreizējais priekšlikums anulēs šo regulu un tās saturu pilnībā iekļaus vienotās TKO regulā.

Šīs nozares pārstāvji ir informējuši mūs, arī mani, par bažām saistībā ar TKO pantiem, kuri attiecas uz vīna nozari un ir izkaisīti starp vienotās TKO regulas dažādajām sadaļām, un par risku, ka tas var nonivelēt šī produkta īpatnības.

Mēs uzskatām, ka šī iekļaušana tomēr ir neizbēgama, un mums visiem bija iespēja izlasīt vēstuli, ko Komisārs bija nosūtījis Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vadītājam Parish kungam, lai pārliecinātu viņu, ka šis tiesību akts būtiski nemainīs šajā nozarē pastāvošos noteikumus. Tā būs tikai tehniska iekļaušana, kas nekādi neietekmēs saturu.

Tādējādi, lai gan saprotu šīs šaubas un zināmā mērā tām piekrītu, es varu tikai atbalstīt Parish kunga ziņojumu.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Železný, IND/DEM grupas vārdā. – (CS) Priekšsēdētājas kundze! Mēs patlaban balsojam par noteikumiem, kas vīnogu audzēšanas jomas tiesību aktus iekļaus lauksaimniecības kopējās organizācijas noteikumos pēc „kokteiļa” principa. Citiem vārdiem sakot, lai gan vīna nozare ir ļoti specifiska, tās tiesību akti tiks šā tā izkasīti starp tiesību aktiem jēru, graudaugu, kazu, augļu un dārzeņu audzēšanas nozarēs. Čehijas Vīnkopju federācija ir norādījusi, ka Dienvidmorāvijas sīkražotājam, kas saražo varbūt 2000 litru vīna, būs grūti tikt galā ar tik milzīgu, nepārskatāmu un plaši izkliedētu noteikumu kopumu, ko piemēro viņa ražotajam vīnam. Man ir lūgušas palīdzību ne tikai mūsu lielās vīnkopju federācijas, kurās ir 20 000 biedru, bet arī Spānijas, Francijas, Itālijas un Vācijas vīnkopju federācijas, kas ir Eiropas Vīnkopības reģionu asamblejas (AREV) dalībnieces. Tomēr Komisija uzdrīkstējās izlikties to nepamanām. Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts apgalvoja, ka tas neko nezina un ka vīnkopji ir apmierināti. Tagad, kad komisāre M .F. Boel ir atzinusi, ka vīnkopji nav apmierināti, viņa apgalvo, ka tur neko vairs nevar darīt. Patiesībā var gan darīt, jo mēs tomēr esam Parlaments. Vai nu izveidojam lauksaimniecības tiesību aktos pārskatāmu nodaļu vīna nozarei, vai arī noraidām šo ziņojumu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka augstprātīgi ierēdņi apgrūtina dzīvi vīnkopjiem, kas maksā nodokļus, lai šiem pašiem ierēdņiem varētu samaksāt algas.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE-DE).(ES) Priekšsēdētājas kundze! Eiropas Komisija ir iesniegusi vienotās TKO regulas grozījumu, sakot, ka tagad tās jaunajā versijā ir iekļauta vīna nozare un ka tas esot mēģinājums izvairīties no pārmērīga dokumentu daudzuma un birokrātijas.

Tomēr ražotāji apgalvo, ka tas radīs vēl vairāk neskaidrību, raisīs bažas par juridiskās noteiktības trūkumu un nemainīs vīna TKO būtību (saskaņā ar tiesību aktiem tas tik un tā nevar notikt bez Parlamenta ziņas, kaut vai tikai konsultāciju kārtībā).

Jebkurā gadījumā jāsaka, ka vīna TKO ir kas vairāk nekā tirgus TKO. Tā ietver arī citas prasības, piemēram, marķēšanas jautājumu. Tādējādi, ja piens nav tas pats kas dārzeņi, un dārzeņi nav tas pats kas graudaugi, savukārt graudaugi nepārprotami nav tas pats kas vīns, tad kādēļ mēs tos apvienojam tā, it kā tie būtu savstarpēji saistīti?

Es uzskatu, ka šim priekšlikumam ir vairākas tehniskas nepilnības, uz kurām, kā jau minēju, norāda ražotāji. Interesanti, kas notiks, ja, piemēram, tiks izvirzīts priekšlikums grozīt kādu vienotās TKO regulas daļu. Vai tas pavērs iespēju arī visām pārējām nozarēm? Vai būs iespējams veikt grozījumus kādā nozarē bez mūsu ziņas? Vai būs radīta iespēja grozīt ikvienu no iekļautajām nozarēm?

Es uzskatu, ka mēs nevaram apliecināt pilnīgu piekrišanu Eiropas Komisijai, ja Komisija nenodrošina, pirmkārt, tādu meklēšanas instrumentu — kā to lūdza Klaß kundze —, kas ražotājiem garantē drošu, ātru un uzticamu veidu, kā orientēties šajā regulā, un, otrkārt, ja Komisija negarantē juridisko noteiktību, kas izslēgtu iespēju ik pa laikam vai nepārtraukti grozīt jebkuru no iekļautajām TKO.

Eiropas Komisija ar šo priekšlikumu demonstrē fait accompli, tomēr tā nevarēs teikt, ka mēs neesam to brīdinājuši; mūsuprāt, tā būs kļūda, un šāda sistēma nekādi nemazinās birokrātiju vai dokumentācijas apjomu, bet tieši radīs vēl vairāk birokrātijas un vēl lielāku dokumentāciju, kā arī juridisko nenoteiktību, no kā visvairāk baidās ražotāji.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Priekšsēdētājas kundze! Aizbildinoties ar vienkāršošanu, Eiropas Komisija neatlaidīgi cenšas iekļaut vienotajā TKO visu produktu TKO — no kviešiem līdz vistām, no augļiem un dārzeņiem līdz tabakai. Rezultātā izveidots vairākus simtus lappušu biezs sējums, kurā veltīgi ir meklēt vajadzīgo informāciju.

Kā jau iepriekš tika minēts, uz vīna nozari tās ārkārtīgi specifisko prasību dēļ līdz šim attiecināja ļoti sīki izstrādātu regulējumu, kas atšķīrās no citu produktu regulējuma un nodrošināja skaidrību un pārskatāmību. Tāpēc bija pašsaprotami, ka vīna TKO ir nošķirta no citām.

Tomēr tagad izrādās, ka vīna TKO ir pilnībā iepludināta šajā biezajā sējumā. Komisija nevēlas atkāpties no šī jautājuma, jo vīns un vīna produkti ir vienīgie, kas vēl palikuši ārpus šī jucekļa, kāda ir vienotā TKO. Priekšsēdētājas kundze, ja juridiski nav iespējams paspert soli atpakaļ un ja mums ir jāpiekāpjas šo ne īpaši saprātīgo iemeslu dēļ, es vismaz vēlētos, lai tiktu ņemti vērā Klaß kundzes ierosinājumi.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Priekšsēdētājas kundze, es izteikšos ļoti īsi, jo esmu no Īrijas, tātad vīna ražotājus nepārstāvu.

Manuprāt, vislielākās bažas rada tas, ka vienotajā TKO tiek apvienotas tik daudzas dažādas nozares. Kamēr tā nebūs pabeigta, mēs patiesi nevaram zināt, vai tā būs sekmīga. Tāpēc es ieklausos to cilvēku bažās, kuriem ir labākas zināšanas vīna nozarē, vienlaikus saprotot, ka mums šis process ir jāvirza tālāk. Es ceru, ka Komisija sniegs mums pārliecinošākas garantijas, jo mums tiešām ir jāieklausās ražotāju bažās.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Priekšsēdētājas kundze! Vīna tirgus noteikumus mēs iekļaujam vispārēju noteikumu kopumā, kurš aptver visus tirgus un ir pieņemts jau iepriekš. Vai tas nāks par labu vīna ražotājiem? Cerēsim, ka tas patiesi būs vienkāršāks un mazinās lauksaimnieku pašreizējo administratīvo slogu.

Šodien pieņemtās kopējās lauksaimniecības politikas „veselības pārbaudes” nolūks ir arī ierobežot kontroles un samazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem. Arī jautājums par ļoti specifiska tirgus noteikumu konsolidēšanu vienotā regulējumā bija strīdīgs, tomēr par to ir panākta vienošanās. Būtu vērts apsvērt, vai mums tiešām tajā ir jāiekļauj vīna tirgus, kas ir ārkārtīgi specifisks un darbojas saskaņā ar īpašiem ražošanas un apstrādes nosacījumiem un tradīcijām.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Priekšsēdētājas kundze, tā kā jūs izslēdzāt manu mikrofonu, es izmantošu nepieteiktas uzstāšanās procedūras iespēju, lai no jauna uzdotu savus jautājumus.

Es vēlējos konkrēti pavaicāt Komisijai, kurš turpmāk pārraudzīs pašreizējos tiesību aktus gadījumā, ja tiek veikti grozījumi tirgus kopējā organizācijā, un kas pārbaudīs, vai nav notikušas izmaiņas citās nozarēs, piemēram, vai nav izmaiņu vīna nozarē, kad runāts patiesībā tiek par pienu.

Mans otrais konkrētais jautājums ir šāds. Vai Komisija var ieviest tehniskas prasības, lai vienkāršotu sistēmas pārvaldību internetā vai portālā, kas ļautu lietotājiem piekļūt katrai tirgus jomai atsevišķi, piemēram, vīnam, pienam, augļiem un dārzeņiem?

Tādi bija mani jautājumi. Paldies, priekšsēdētājas kundze!

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Priekšsēdētājas kundze! Mēs visi ļoti labi zinām, ka vienotās tirgus kopējās organizācijas izveide bija mēģinājums uzlabot pārskatāmību, kā arī pilnveidot un vienkāršot tiesību aktus attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku. Vairums nozaru jau ir veiksmīgi iekļautas TKO.

Tāpat kā McGuinness kundze, arī es nepārstāvu vīnkopības reģionu, tāpēc es būšu ļoti uzmanīgs savos izteicienos; paldies, Lulling kundze. Es atbalstu Parish kunga viedokli, ka vīna nozare būtu jāiekļauj grozījumā, un, saprotot dažu manu kolēģu izteiktās bažas, es tomēr uzskatu, ka mūsu uzdevums ir pabeigt šo tehnisko procesu, kas lauksaimniekiem galu galā nozīmēs mazāk birokrātijas. Tas neapšaubāmi nāks par labu. Visbeidzot, tas būs atvieglojums lauksaimniekiem-vīnkopjiem.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, Komisijas loceklis. − Priekšsēdētājas kundze, vispirms es vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šajās debatēs.

Es gribētu atkārtoti uzsvērt šī priekšlikuma nozīmību KLP vienkāršošanas jomā.

Jūsu paustās bažas ir ļoti līdzīgas tām, kādas tika izteiktas vienotās TKO projekta izveides pašā sākumā. Tomēr es domāju, ka pieredze ir bijusi diezgan pārliecinoša. Vienotā TKO pašlaik darbojas ļoti labi.

Atklāti sakot, vīna TKO nekad nav bijusi vienkārša. Gluži otrādi. Patiesībā mēs piedāvājam iespēju robežās ieviest daudz lielāku skaidrību un uzticamību, pamatojoties uz pašas vīna nozares reformas pašreizējo ļoti sarežģīto tekstu.

Netiks veiktas nekādas būtiskas izmaiņas vīna nozares reformas TKO. Runa ir par tehnisku, un tikai tehnisku, pielāgošanu. Tiks izveidotas atsevišķas nodaļas. Būs aspekti, kas attiecināmi tikai uz vīna nozari, un tie neskarti atradīsies atbilstošā vietā vienotajā TKO, piemēram, jautājumi par ražošanas potenciālu, atbalsta programmām, izcelsmes norādēm, ģeogrāfiskām norādēm vai tradicionāliem apzīmējumiem, marķēšanu un noformējumu, kā arī vīndarības praksi. Taču būs iekļauti arī tādi jautājumi, kas skar gan vīna nozari, gan citas nozares, piemēram, noteikumi attiecībā uz tirdzniecību ar trešām valstīm vai valsts atbalstu, un šie jautājumi būs aptverti vienotā, vienkāršā klauzulā.

Tika pieminēta arī iespēja izmantot mūsu meklēšanas ierīces, un šai ziņā gribu piebilst pāris vārdu. Sistēmai EUR-lex ir meklētājprogramma, kas ļauj izveidot izvilkumu no visiem vienotās TKO noteikumiem, kuros ir minēts vārds „vīns”. Protams, tehniski šobrīd vēl nav iespējams nodrošināt konsolidētu visas vīna TKO elektronisko versiju, atlasot vajadzīgo materiālu no konsolidētās vienotās TKO. Tomēr nav šaubu, ka pēc procesa pabeigšanas tas būs iespējams.

Godājamo Parlamenta deputātu uzdoto jautājumu kontekstā es vēlētos arī norādīt, ka vīna nozares jautājumu sajaukšanās ar citu nozaru reformu jautājumiem nav iespējama. Tas praksē vienkārši nav iespējams. Ir grūti iedomāties, kāpēc priekšlikums piena nozarē varētu piesaistīt, piemēram, vīna nozares politikas veidotāju uzmanību. Jebkurā gadījumā apvienošana vienotā regulējumā nemaina situāciju no juridiskā viedokļa. Svarīga būtu tikai ierosināto izmaiņu būtība, nevis konkrētā tiesiskā sistēma, kas reglamentē šo izmaiņu ierosināšanu.

Nobeigumā teikšu, ka, manuprāt, mums ir jāsper pēdējais solis, lai vienoto TKO pabeigtu. Tāpēc es vēlos uzsvērt, ka Komisija ir stingri apņēmusies to darīt. Tomēr runa ir tikai par vienkāršošanu un tikai par pārskatāmību, un neko citu.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, referents. − Priekšsēdētājas kundze! Kā saka — kad nogaršos, tad redzēs. Tāpēc mēs gaidīsim, kad Komisija nāks klajā ar visu solīto, jo būs vajadzīgs, lai šī informācija mums turpmāk būtu pieejama elektroniskā formā.

Komisija sola, ka tā apvienos visu vienā TKO un ka mēs, kad vēlēsimies, varēsim atrast informāciju tieši par vīna nozari, vienlaikus neuzduroties piena TKO, un tādējādi būs mazāk birokrātijas. Visus šos apliecinājumus mēs šovakar dzirdējām, un vairums no mums rīt balsos apstiprinoši, pateicoties šiem apliecinājumiem. Kā jau teicu, pēc tam mēs vērosim turpmākos notikumus. Mēs pieņemam šos Komisijas apliecinājumus tikpat labā ticībā, kādā tie šovakar izskanēja, un ceram uz turpmāku sadarbību saistībā ar šīm TKO, — precīzāk, ar vienu TKO.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. – Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks ceturtdien, 2008. gada 20. novembrī.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika