Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0156(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0368/2008

Predkladané texty :

A6-0368/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0559

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 19. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0368/2008) pána Parisha v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o zmene a doplnení nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov (KOM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, dnes sa zaoberáme problematikou jednotnej spoločnej organizácie trhu s vínom. Myšlienka spojiť všetky spoločné organizácie trhov do jednej organizácie má našu veľkú podporu. Obávame sa však, že nebudeme presne vedieť, kde kapitoly o víne hľadať, že sa k nim nebudeme vedieť dopátrať a že v budúcnosti, keď sa budeme zaoberať problematikou vína, a členské štáty sa ňou zaoberajú, budeme musieť zbytočne naraz otvárať všetkých 20 kapitol, ktoré celá jednotná spoločná organizácia trhov obsahuje.

Mali sme viac stretnutí s Komisiou s cieľom uistiť sa, že to nebude potrebné. V súčasnosti sa pravdepodobne pracuje na zjednotení všetkých spoločných organizácií trhov do jednej organizácie. Čakáme opätovné uistenie, že potrebné informácie bude možné získať. Aj samotné odvetvie má, samozrejme, obavy, či bude vedieť identifikovať pravidlá v rámci jednotnej spoločnej organizácie trhov.

Komisia nás nepochybne uisťuje, že tento krok prinesie zníženie byrokracie. To nás veľmi teší, ale chceme mať istotu, že sa tak skutočne stane. Bolo nám povedané, že organizácia technickej stránky, ktorá poskytuje Komisii informácie o víne, sa nezmení, no odteraz bude súčasťou jednotnej spoločnej organizácie trhov, takže – ak je to skutočne tak a my budeme môcť v budúcnosti prejsť na automatizovaný systém a budeme si vedieť vyhľadať všetky nariadenia – tento návrh vítame. No musíme mať napokon istotu, že tieto kroky budú pre celé odvetvie skutočne prospešné.

Myslím si, že poslanci budú dnes žiadať, aby ich Komisia o tom ubezpečila. Tešíme sa na odpovede Komisie. Som presvedčený, že zníženie byrokracie v Komisii i v Európe je pokrok. Teraz však čakáme opätovné ubezpečenie. Vítam jednotnú spoločnú organizáciu trhov. Som presvedčený, že k danej problematike by sa chceli vyjadriť aj ďalší poslanci. Je úplne jasné, že musíme hlasovať teraz, aby Parlament mohol poskytnúť svoje stanovisko, aby Komisia mohla predložiť návrh, a aby sme túto problematiku uzavreli. Preto Parlamentu odporúčam zvoliť tento postup.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, člen Komisie. Vážená pani predsedajúca, rád by som poďakoval predovšetkým pánovi spravodajcovi a predsedovi Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pánovi Parishovi a členom Výboru pre poľnohospodárstvo za správu.

Mohol by som sa vyjadriť len stručne, ale musím postupovať podľa jednotlivých bodov.

Veľmi intenzívne pracujeme na zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Cieľom nášho úsilia je vytvoriť jednotnú spoločnú organizáciu trhov (CMO) pre všetky poľnohospodárske odvetvia, ktorá nám umožní zjednodušiť právne predpisy medzi sektormi a súčasne zohľadniť špecifiká jednotlivých výrobkov. Jednotná spoločná organizácia trhov tiež výrazne znižuje objem právnych predpisov SPP.

Tento návrh Komisie sa zameriava na dokončenie projektu jednotnej spoločnej organizácie trhov, ktorej súčasťou sa stáva aj vinársky sektor. Bez vinárstva by jednotná spoločná organizácia trhov nebola kompletná. Zostali by sme stáť na polceste procesu a stratili by sme mnohé výhody, ktoré nám projekty ponúkajú.

Vždy sme chceli, aby sa víno stalo súčasťou jednotnej spoločnej organizácie trhov. Napokon aj pôvodný návrh jednotnej spoločnej organizácie trhov a najnovšiu reformu vína sme navrhovali a prijali na tomto základe. Som rád, že Európsky parlament vždy plne podporoval projekt jednotnej spoločnej organizácie trhov, do ktorého sa po ukončení reforiem v daných odvetviach začlení aj ovocie, zelenina a víno.

Jednotná spoločná organizácia trhov a jej riadiaci výbor robia vynikajúcu prácu aj pre iné sektory a nikomu to neprekáža.

Návrh na začlenenie by sa mohol na prvý pohľad zdať zložitý. Ale taká je povaha pozmeňujúcich a doplňujúcich právnych predpisov. Po zapracovaní sa zverejní konsolidované znenie jednotnej spoločnej organizácie trhov, kde budú veľmi jasne uvedené ustanovenia týkajúce sa vína.

Zavedenie jednotnej spoločnej organizácie trhov neprinesie zásadné zmeny v oblasti politiky prijatej v reforme vinárstva. Útvary mojej kolegyne pani Fischerovej Boelovej budú na tomto prípade spolu s Európskym parlamentom a Radou veľmi intenzívne pracovať. Riešenie podobnej problematiky v prípade rovnako komplikovaného odvetvia ovocia a zeleniny sme úspešne zvládli.

Preto by som vás chcel požiadať, aby ste Komisii a mojej kolegyni uľahčili prácu a aby ste k tomuto návrhu zaujali pozitívne stanovisko.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, musím povedať, že vaše reakcie ma sklamali, pretože sme začali s Komisiou rokovať na základe toho, čo spomínal Neil Parish.

Dúfala som, že si vypočujem konkrétnejšie návrhy, nie len neustále opakovanie faktu, ako sa problematika zjednoduší. To nie je pravda. Spoločná organizácia trhu s vínom bude v poradí už 21. spoločnou organizáciou rozsiahlej série organizácií. Zjednodušenie problematiky formou zníženia byrokracie si neuvedomím ani ja, ani vinári v Európe. Každý, kto bude hľadať informácie o vinárskom sektore, bude musieť preštudovať dlhé nariadenie, spoločnú organizáciu trhov pre všetky poľnohospodárske produkty, ktorá predtým pozostávala z 204 článkov a dvakrát dlhšieho dodatku, aby našiel všetky body súvisiace s vínom, bude musieť prezrieť 98 článkov, 21 názvov a 10 dodatkov v prílohe.

Pán komisár, toto nie je zníženie byrokracie. Je to byrokracia v tej najčistejšej forme. Vyzývam Komisiu, aby zjednodušila aspoň technickú stránku žiadostí, pretože to sa dá. Moji mladší kolegovia ako Anja Weisgerberová tvrdia, že sa to určite dá. Chcela by som poprosiť Komisiu, aby o tom pouvažovala. Súčasťou technického zjednodušenia by mohol byť napríklad vyhľadávací nástroj na internetovej stránke Komisie, ktorý by umožnil stiahnuť a vytlačiť iba tie časti spoločnej organizácie trhov, ktoré sa vzťahujú na konkrétne poľnohospodárske produkty. Vinárov ani výrobcov mlieka nezaujímajú ustanovenia týkajúce sa ovocia a zeleniny alebo konope a naopak.

Musíme využívať technické možnosti s cieľom veci zjednodušiť. Ak sa v budúcnosti uskutočnia zmeny v jednej poľnohospodárskej oblasti, je možné, že podobné zmeny sa budú realizovať aj v iných oblastiach. To znamená, že ak prijmeme pozmeňujúci a doplňujúci návrh v sektore mlieka a jednotná spoločná organizácia trhov sa zmení, všetci poľnohospodári a vinári musia mať istotu, že táto zmena sa neuskutoční v krátkom čase aj v ich oblasti.

Pani predsedajúca, chcela by som pánovi komisárovi položiť dve konkrétne otázky.

Pán komisár, kto bude situáciu v budúcnosti monitorovať? ...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, v mene skupiny PSE. (ES) Vážená pani predsedajúca, nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov platí od decembra 2006. Komisia ho považuje za základný prvok plánov na zefektívnenie a zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Niektorí vrátane mňa považujú toto vyjadrenie za veľmi diskutabilné. Podľa mňa je však toto správny čas a miesto na riešenie problému. Mali sme už o tejto problematike rozpravu a napriek tomu, že nariadenie platí iba niekoľko mesiacov, hlasujeme o jeho pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Zapracovaním nariadenia (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom ho dnes rozširujeme o ďalšie strany. Toto nariadenie sa súčasným návrhom ruší a jeho obsah sa v plnom rozsahu začlení do nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov.

Vinársky sektor nás, a konkrétne aj mňa, presviedča o svojich obavách, že, články o víne v spoločnej organizácii trhov budú rozptýlené medzi rôzne kapitoly jednotnej spoločnej organizácie trhov, čo prináša riziko oslabenia špecifického charakteru tohto produktu.

O nevyhnutnosti tohto začlenenia nepochybujeme a všetci sme mali možnosť prečítať si list, ktorý poslal pán komisár predsedovi Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pánovi Parishovi, a v ktorom ho ubezpečuje, že toto legislatívne opatrenie zásadne nezmení pravidlá v tomto sektore. Malo by ísť o výlučne technické začlenenie, ktoré v žiadnom prípade neovplyvní obsah.

Z toho vyplýva, že správu pána Parisha môžem len podporiť, i keď chápem, že existujú určité pochybnosti, s ktorými súhlasím.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Železný, v mene skupiny IND/DEM. (CS) V skutočnosti tu, pani predsedajúca, hlasujeme o tom, či sa ustanovenie právnych predpisov súvisiacich s vínom včlení do nariadenia o spoločnej organizácii poľnohospodárstva formou „rozsypaného čaju“. Právne predpisy súvisiace s vínom majú byť napriek svojim zásadným špecifikám týmto spôsobom „nasprejované“ medzi ovce, obilniny, kozy, ovocie a zeleninu. Zväz vinárov Českej republiky upozornil na to, že malý producent z južnej Moravy, vyprodukuje možno 2 000 litrov vína, bude ťažko hľadať v tomto obrovskom legislatívnom balíku rozptýlené záležitosti týkajúce sa jeho vína. O pomoc ma požiadal nielen náš zväz vinárov, zastupujúci 20 000 vinárov, ale dostal som žiadosti aj od vinárskych zväzov Španielska, Francúzska, Talianska a Nemecka, ktoré sú členmi Združenia európskych vinárskych regiónov (AREV). Komisia však pred touto problematikou zatvára oči. Generálne riaditeľstvo AGRI tvrdilo, že o ničom nevie a že vinári sú spokojní. A keď už komisárka Boelová priznala, že vinári spokojní nie sú, povedala, že sa nedá nič robiť. Niečo však urobiť musíme, sme predsa Parlament. Buď vytvoríme transparentnú kapitolu o víne v rámci právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva, alebo zamietneme správu. Nedovoľme arogancii úradníkov otravovať život vinárom, teda tým, ktorých dane prispievajú aj na platy úradníkov.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE-DE). (ES) Vážená pani predsedajúca, Európska komisia predložila tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu o jednotnej spoločnej organizácii trhov, v ktorom sa uvádza, že súčasťou novej úpravy, ktorá má obmedziť administratívu a byrokraciu, bude aj víno.

Výrobcovia však uvádzajú, že návrh prinesie ešte viac nejasností, že majú obavy o dostatočnú právnu istotu a majú pochybnosti o tom, či návrh nezmení základ spoločnej organizácie trhu s vínom (v zmysle zákona zmeny nie je možné realizovať bez schválenia v tomto Parlamente, a to ani na účely konzultácie).

V každom prípade musíme povedať, že spoločná organizácia trhu s vínom je viac ako len spoločná organizácia trhu. Súvisí aj s ďalšími požiadavkami, napríklad s otázkou označovania vína. Preto, ak mlieko nie je zelenina a zelenina nie je obilnina a obilnina jednoznačne nie je víno, prečo ich miešame dokopy, akoby bola medzi nimi nejaká súvislosť?

Som presvedčená, že tento návrh má určité technické nedostatky, ktoré sú, ako som už povedala, predmetom kritiky zo strany výrobcov. Zaujíma ma, čo by sa stalo, ak by sa napríklad predložil návrh na zmenu a doplnenie časti nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov. Dovolíme to aj v prípade ostatných sektorov? Bude možné realizovať zmeny a doplnenia v sektore bez nášho vedomia? Bude možné zmeniť a doplniť každý začlenený sektor?

Som presvedčená, že Európskej komisii nemôžeme vysloviť dôveru, ak nevie zaručiť, že sa, po prvé, zavedie vyhľadávač – ako žiadala pani Klassová – ktorý výrobcom zabezpečí spoľahlivé, rýchle a dôveryhodné vyhľadávanie pri prehliadaní nariadenia, a po druhé, ak Komisia nebude zaručovať dostatočnú právnu istotu, že nebude možné zmeniť a doplniť žiadnu zo spoločných organizácií trhu, ktoré sú súčasťou jednotnej organizácie trhov.

Týmto návrhom nás Európska komisia stavia pred hotovú vec, ale nemôže povedať, že sme ju pred touto chybou nevarovali, a domnievame sa, že tento krok v žiadnom prípade neprispeje k zníženiu administratívy alebo byrokracie, ale naopak, prinesie ešte väčšiu administratívnu záťaž a byrokraciu a väčšiu právnu neistotu, ktorej sa výrobcovia obávajú najviac.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (FR) Vážená pani predsedajúca, pod zámienkou zjednodušenia Európska komisia vytrvalo presadzuje spojenie všetkých spoločných organizácií trhu do jednotnej spoločnej organizácie trhov, čo by sa vzťahovalo na všetky výrobky, od pšenice po kurčatá, od ovocia a zeleniny po tabak. Výsledkom toho je rozsiahly materiál s obsahom niekoľko sto strán, v ktorom budete márne hľadať potrebné informácie.

Ako už bolo povedané, vinársky sektor v dôsledku výrazne špecifických požiadaviek podlieha veľmi podrobnému nariadeniu, ktoré je odlišné od nariadení vzťahujúcich sa na iné výrobky a ktoré zaručuje zrozumiteľnosť a transparentnosť. Preto sa predpokladalo, že spoločná organizácia trhu s vínom zostane samostatná.

Dnes sa však zdá, že spoločná organizácia trhu s vínom sa v tomto veľkom množstve materiálu stráca. Komisia sa nechce od tohto problému dištancovať, keďže víno a vinárske výrobky sú tým posledným, čo by malo zostať mimo tejto spleti s názvom jednotná spoločná organizácia trhov. Ak je právne nemožné urobiť krok späť a ak to musíme z nie celkom racionálnych dôvodov rešpektovať, chcela by som, pani predsedajúca, vidieť aspoň to, že sa bude postupovať v zmysle návrhov pani Klassovej.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, budem hovoriť naozaj len krátko, pretože nelobujem za výrobcov vína, keďže pochádzam z Írska.

Myslím si, že vládne všeobecná obava zo spájania takého množstva rôznych sektorov do jednotnej spoločnej organizácie trhov. To, či sa skutočne osvedčí, zistíme až po jej zavedení. Preto si vypočujem obavy tých, ktorí o sektore vína vedia viac, pričom si uvedomujem, že musíme v tomto procese pokračovať. Dúfam, že Komisia nám poskytne väčšiu istotu, pretože nemáme záujem počúvať, ako sú výrobcovia znepokojení.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Vážená pani predsedajúca, nariadenia o trhu s vínom začleňujeme do všeobecného nariadenia o všetkých trhoch, ktoré bolo prijaté dávnejšie. Bude to pre výrobcov vína lepšie? Verme, že tento krok prinesie skutočne zjednodušenie a zníženie súčasnej administratívnej záťaže, ktorej sú poľnohospodári vystavení.

Cieľom kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá bola dnes prijatá, je tiež obmedziť kontroly a znížiť administratívnu záťaž poľnohospodárov. Konsolidácia nariadení v súvislosti s veľmi špecifickými trhmi do jednotného nariadenia bola tiež diskutabilná, ale napokon bola schválená. Mali by sme pouvažovať o tom, či trh s vínom, ktorý funguje veľmi špecificky na základe konkrétnych výrobných postupov, spracovania a tradícií, má byť naozaj súčasťou spoločnej organizácie trhov.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, práve ste mi vypli mikrofón, a preto využijem postup „catch-the-eye“ a preformulujem svoje otázky.

Chcela som sa opýtať konkrétne Komisie, kto bude v budúcnosti monitorovať existujúce právne predpisy v prípade, že sa spoločná organizácia trhov zmení a kto zabezpečí, aby sa zmeny nedotkli ostatných oblastí, napríklad oblasti vína, keď budeme hovoriť o mlieku?

Moja druhá konkrétna otázka znie takto: Môže Komisia realizovať technické požiadavky v snahe zjednodušiť riadenie systému na internete alebo portáli, aby používatelia mali prístup ku každej oblasti trhu osobitne, napríklad k oblasti vína, mlieka, ovocia a zeleniny?

To boli moje otázky. Ďakujem, pani predsedajúca.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, všetci veľmi dobre vieme, že vytvorenie jednotnej spoločnej organizácie trhov je pokus o zlepšenie transparentnosti a zefektívnenie a zjednodušenie právnych predpisov v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Väčšina sektorov už bola do spoločnej organizácie trhu úspešne začlenená.

Podobne ako pani McGuinnessová ani ja nepochádzam z vinárskej oblasti, takže budem zvažovať slová – ďakujem, pani Lullingová. Stotožňujem sa s názorom pána Parisha, že vinársky sektor by sa mal zahrnúť do doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu a keďže chápem znepokojenie niektorých svojich kolegov, mám pocit, že by sme sa mali zamerať na dokončenie tohto technického procesu, ktorý v konečnom dôsledku prinesie zníženie byrokracie pre poľnohospodárov. To by malo byť pozitívom. Pre vinárov to bude napokon istá forma bonusu.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som sa chcel všetkým, ktorí sa zapojili do tejto rozpravy, poďakovať.

Chcel by som opätovne zdôrazniť význam tohto návrhu na zjednodušenie SPP.

Znepokojenie, ktoré ste vyjadrili, je dosť podobné obavám, ktoré sa objavili na začiatku projektu jednotnej spoločnej organizácie trhov. Myslím si však, že skúsenosti sú dostatočne presvedčivé. Jednotná spoločná organizácia trhov v súčasnosti funguje naozaj bez problémov.

Aby bolo jasné, spoločná organizácia trhu s vínom nikdy nebola jednoduchou záležitosťou. Práve naopak. Náš súčasný návrh v podstate prináša väčšiu zrozumiteľnosť a dôveryhodnosť – samozrejme, v rámci možností – na základe súčasného, veľmi komplexného textu samotnej vinárskej reformy.

Pokiaľ ide o reformu spoločnej organizácie trhu s vínom, nenastanú žiadne podstatné zmeny. Hovoríme o technických – o čisto technických – úpravách. Oblasť vína bude začlenená do osobitných kapitol. Témy, ktoré sú pre vinársky sektor špecifické, zostanú nedotknuté, a budú mať v jednotnej spoločnej organizácii trhov osobitné miesto, napríklad pokiaľ ide o otázky výrobného potenciálu, podporných programov, označenia pôvodu, zemepisného označenia a tradičných výrazov, označovania etiketami a obchodnej úpravy, ako aj enologických postupov. Objavia sa však aj témy, ktoré budú pre vinárstvo a iné sektory spoločné, napríklad ustanovenia o obchode s tretími krajinami alebo o štátnej pomoci, a tie budú zapracované do samostatného jednoduchého ustanovenia.

Chcel by som tiež dodať, že sa spomínala možnosť používania vyhľadávačov. Portál EUR-Lex má vyhľadávač, ktorý umožňuje v jednotnej spoločnej organizácii trhov vyhľadať všetky ustanovenia, ktoré obsahujú slovo „víno“. Samozrejme, z technického hľadiska zatiaľ v tejto etape nie je možné poskytnúť konsolidovanú elektronickú verziu celej spoločnej organizácie trhu s vínom, ktorú by bolo možné vyňať z konsolidovanej jednotnej spoločnej organizácie trhov. Po dokončení by to, samozrejme, malo byť možné.

V súvislosti s otázkami, ktoré vážení poslanci predložili, by som chcel uviesť, že nie je možné, aby sa problematika vína miešala s reformami v ďalších sektoroch. To v praxi jednoducho nie je reálne. Nie je dôvod, prečo by napríklad návrh v sektore mlieka mal nejakým spôsobom zaujímať zákonodarcov v oblasti vína. V každom prípade – z čisto právneho hľadiska – začlenenie do jednotného nariadenia situáciu nemení. Ak by sa niečo stalo, bolo by to predmetom navrhovaných zmien, nie presného právneho rámca, v ktorom boli zmeny navrhované.

Na záver chcem povedať, že podľa môjho názoru potrebujeme urobiť posledný krok, ktorý nám umožní jednotnú spoločnú organizáciu trhov doviesť do konca. Chcel by som preto zdôrazniť, že Komisia je pevne odhodlaná tento cieľ splniť. Ale skutočne hovoríme len o zjednodušení a transparentnosti, o nič iné nám nejde.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, ako sa hovorí, najlepšie je všetko vyskúšať na vlastnej koži, takže sa tešíme, že Komisia splní, čo sľúbila, pretože do budúcna potrebujeme spoločnú organizáciu trhov v elektronickej forme, aby sme k nej mali elektronický prístup.

Komisia sľubuje, že sa všetky odvetvia spoja do jednej spoločnej organizácie trhov, čo znamená, že ak sa zaujímame o oblasť vína, môžeme túto oblasť skúmať bez toho, aby sme museli zároveň otvárať oblasť spoločnej organizácie trhu s mliekom, čím sa zníži byrokracia. Dnes sme v tejto súvislosti dostali prísľub a väčšina z nás bude zajtra práve na základe tohto prísľubu hlasovať za návrh. Ako som povedal, tešíme sa na výsledky. Sľuby Komisie prijímame v dobrej viere, rovnako, ako boli dnes prezentované a tešíme sa na budúcu spoluprácu v oblasti spoločných organizácii trhu, alebo lepšie povedané, jednej spoločnej organizácii trhov.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra 2008.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia