Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 19. listopadu 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Odpověď Evropské unie na zhoršení situace na východě Demokratické republiky Kongo (rozprava)
 4.Krize v automobilovém průmyslu (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Statistiky Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (A6-0425/2008, Karin Scheele) (hlasování)
  5.2.Závazky, pokud jde o zveřejňování a překlady pro některé formy společností (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (hlasování)
  5.3.Evropské statistické údaje (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (hlasování)
  5.4.Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasování)
 6.Slavnostní zasedání – Pan Jonathan Sacks
 7.Hlasování (pokračování)
  7.1.Úprava společné zemědělské politiky (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasování)
  7.2.Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasování)
  7.3.Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci – Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení
 12.Evropská vesmírná politika: Evropa a vesmír (rozprava)
 13.Nutnost vstupu v platnost Mezinárodní smlouvy o zákazu kazetové munice do konce roku 2008 (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Demografické trendy – Ekonomický a sociální dopad (rozprava)
 17.Budoucnost systémů sociálního zabezpečení a penzí (krátké přednesení)
 18.HIV/AIDS: včasná diagnóza a včasná léčba (rozprava)
 19.Změna nařízení o společné organizaci zemědělských trhů (rozprava)
 20.Situace ve včelařství (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání:viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (777 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1707 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí