Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 19. november 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Den Europæiske Unions reaktion på den kritiske situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 4.Krisen i automobilsektoren (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (A6-0425/2008, Karin Scheele) (afstemning)
  5.2.Krav til visse selskaber om offentliggørelse og oversættelse (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (afstemning)
  5.3.Europæisk statistik (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (afstemning)
  5.4.Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for landbrugere (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (afstemning)
 6.Højtideligt møde – Sir Jonathan Sacks
 7.Afstemningstid (fortsat)
  7.1.Ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordninger (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (afstemning)
  7.2.Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (afstemning)
  7.3.Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse – Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse
 12.Europæisk rumpolitik: Hvordan rummet kan bringes ned på jorden (forhandling)
 13.Konventionen om fragmentationsammunition (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 16.Demografiske tendenser – Den økonomiske og sociale indvirkning (forhandling)
 17.Socialsikringssystemer og pensioner (kortfattet forelæggelse)
 18.Tidlig diagnose og behandling af hiv/aids (forhandling)
 19.Ændring af fusionsmarkedsordningen (forhandling)
 20.Situationen inden for biavl (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (754 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1798 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik