Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 19. november 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Euroopa Liidu vastus olukorra halvenemise kohta Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas (arutelu)
 4.Autotööstuse kriis (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika (A6-0425/2008, Katrin Scheele) (hääletus)
  5.2.Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (hääletus)
  5.3.Euroopa statistika (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (hääletus)
  5.4.Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hääletus)
 6.Pidulik istung – sir Jonathan Sacks
 7.Hääletused (jätkamine)
  7.1.Ühise põllumajanduspoliitika muudatused (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hääletus)
  7.2.Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hääletus)
  7.3.Ühenduse maaelu arengu strateegia suunised (2007-2013) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused – Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord
 12.Euroopa kosmosepoliitika: kosmosetehnoloogia kasutamine Maal (arutelu)
 13.Kassettlahingumoona leping peab jõustuma enne 2008. aasta lõppu (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Demograafilised arengusuunad – majanduslik ja sotsiaalne mõju (arutelu)
 17.Sotsiaalkindlustussüsteemide ja pensionide tulevik – nende rahastamine ja individualiseerimise suundumus (lühiettekanne)
 18.HIV/AIDS: varajane diagnoosimine ja varajane ravi (arutelu)
 19.Ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine (arutelu)
 20.Mesinduse olukord (arutelu)
 21.21. Järgmise istungi päevakord: vt protokoll.
 22.Istungi lõpp.
Arutelud
EÜT väljaanne (720 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1596 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika