Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 19. marraskuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Euroopan unionin vastaus Kongon demokraattisen tasavallan itäosan heikentyneeseen tilanteeseen (keskustelu)
 4.Autoteollisuuden kriisit (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat yhteisön tilastot (A6-0425/2008, Karin Scheele) (äänestys)
  5.2.Tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteet (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (äänestys)
  5.3.Euroopan tilastot (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (äänestys)
  5.4.Viljelijöille YMP:n mukaisesti maksettavien tukien järjestelmät (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
 6.Juhlaistunto - Sir Jonathan Sacks
 7.Äänestykset (jatkoa)
  7.1.Yhteisen maatalouspolitiikan muuttaminen (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
  7.2.Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta annettu tuki (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
  7.3.Maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön strategiset suuntaviivat (ohjelmakausi 2007–2013) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten - Oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely
 12.Euroopan avaruuspolitiikka: avaruustekniikan hyödyntäminen maankamaralla (keskustelu)
 13.Rypäleaseet kieltävän sopimuksen voimaantulo ennen vuoden 2008 loppua (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Väestökehityksen suuntaukset - Taloudellis-yhteiskunnalliset vaikutukset (keskustelu)
 17.Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmien tulevaisuus: niiden rahoitus ja pyrkimys yksilöllistämiseen (lyhyt esittely)
 18.HIV/aids: seulonta ja varhainen hoito (keskustelu)
 19.Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn muuttaminen (keskustelu)
 20.Mehiläishoidon tilanne (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (778 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1727 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö