Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2008 m. lapkričio 19 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 3.Europos Sąjungos atsakas į padėties Kongo Demokratinės Respublikos rytuose pablogėjimą (diskusijos)
 4.Automobilių sektoriaus krizė (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Bendrijos statistika apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą (A6–0425/2008, Karin Scheele) (balsavimas)
  5.2.Tam tikrų tipų bendrovių įpareigojimai skelbti ir versti (A6–0400/2008, Piia–Noora Kauppi) (balsavimas)
  5.3.Europos statistika (A6–0349/2008, Andreas Schwab) (balsavimas)
  5.4.Paramos schemos ūkininkams pagal BŽŪP (A6–0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (balsavimas)
 6.Iškilmingas posėdis – Seras Jonathan Sacks
 7.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  7.1.Pakeitimai bendrojoje žemės ūkio politikoje (A6–0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (balsavimas)
  7.2.Europos žemės ūkio fondo parama kaimo plėtrai (A6–0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (balsavimas)
  7.3.Kaimo plėtros Bendrijos strateginės gairės (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) (A6–0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai: žr. protokolą
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą
 11.Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygos – Viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti procedūra (diskusijos)
 12.Europos kosmoso politika: Europa ir kosmosas (diskusijos)
 13.Konvencijos dėl skeveldrinių šaudmenų įsigaliojimo iki 2008 m. pabaigos būtinumas (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis: žr. Posėdžio protokolai
 16.Demografinės tendencijos – Ekonominiai ir socialiniai poveikiai (diskusija)
 17.Socialinio saugumo sistema ir pesnsijos (trumpas pristatymas)
 18.ŽIV/AIDS: Ankstyvasis nustatymas ir gydymas (diskusija)
 19.Bendro reglamento dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo keitimas (diskusija)
 20.Padėtis bitininkystės sektoriuje (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė: žr. protokolą
 22.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (739 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (1568 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika