Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2008. gada 19. novembris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Eiropas Savienības atbildes reakcija uz stāvokļa pasliktināšanos Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos (debates)
 4.Krīze automobiļu nozarē (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Kopienas statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (A6-0425/2008, Karin Scheele) (balsošana)
  5.2.Dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumi (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (balsošana)
  5.3.Eiropas statistika (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (balsošana)
  5.4.Lauksaimniekiem piešķiramā atbalsta shēma saskaņā ar KLP (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (balsošana)
 6.Svinīgā sēde – Sers Jonathan Sacks
 7.Balsošanas laiks (turpinājums)
  7.1.Izmaiņas kopējā lauksaimniecības politikā (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (balsošana)
  7.2.Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (balsošana)
  7.3.Kopienas lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes (2007. – 2013. gada plānošanas laikposms) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu valstpiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos – Vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai
 12.Eiropas kosmosa politika – Kosmosa izpētes attīstība (debates)
 13.Nepieciešamība Konvencijai par kasešu munīcijas aizliegumu stāties spēkā līdz 2008. gada beigām (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 15.15 – Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 16.Demogrāfiskās tendences — ekonomiskā un sociālā ietekme (debates)
 17.Sociālā nodrošinājuma sistēmu un pensiju nākotne — to finansēšana un individualizācijas tendence (īss izklāsts)
 18.HIV/AIDS: atklāšana un ārstēšana agrīnā stadijā (debates)
 19.Vienotās KTO regulas grozīšana (debates)
 20.Situācija biškopībā (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (785 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1563 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika