Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 19 november 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (debat)
 4.Crisis in de automobielsector (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (A6-0425/2008, Karin Scheele) (stemming)
  5.2.Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (stemming)
  5.3.Europese statistiek (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (stemming)
  5.4.Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (stemming)
 6.Plechtige vergadering - Sir Jonathan Sacks
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (stemming)
  7.2.Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (stemming)
  7.3.Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Voorwaarden voor toegang en verblijf voor onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan – Één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning
 12.Europees ruimtevaartbeleid: Europa en de ruimte (debat)
 13.Noodzaak tot inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie voor eind 2008 (debat)
 14.Vragenuur (Commissie)
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Demografische tendensen: economische en sociale gevolgen (debat)
 17.Toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering (korte presentatie)
 18.HIV/AIDS: Vroegtijdige diagnose en behandeling (debat)
 19.Wijziging integrale-GMO-verordening (debat)
 20.Situatie in de bijenteelt (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (800 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1983 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid