Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 19 listopada 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Reakcja Unii Europejskiej na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (debata)
 4.Kryzys w sektorze samochodowym (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Statystyki Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (A6-0425/2008, Karin Scheele) (głosowanie)
  5.2.Wymogi ujawniania i tłumaczenia informacji nakładane na niektóre rodzaje spółek (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (głosowanie)
  5.3.Statystyki europejskie (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (głosowanie)
  5.4.Systemy wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (głosowanie)
 6.Uroczyste posiedzenie - Sir Jonathan Sacks
 7.Głosowanie (kontynuacja)
  7.1.Zmiana wspólnej polityki rolnej (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (głosowanie)
  7.2.Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (głosowanie)
  7.3.Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (2007 - 2013) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Warunki wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji – Procedura dotycząca jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę
 12.Europejska polityka przestrzenii kosmicznej: Europa i przestrzeń kosmiczna (debata)
 13.Konieczność wejścia w życie konwencji w sprawie amunicji kasetowej (debata)
 14.Tura pytań (Komisja)
 15.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 16.Trendy demograficzne – Skutki gospodarcze i społeczne (debata)
 17.Przyszłość systemów zabezpieczenia społecznego i emerytur (krótka prezentacja)
 18.HIV/AIDS: wczesna diagnoza i wczesne leczenie (debata)
 19.Zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku (debata)
 20.Sytuacja w sektorze pszczelarstwa (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (803 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1874 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności