Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 19 noiembrie 2008 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Răspunsul Uniunii Europene la deteriorarea situaţiei în estul Republicii Democratice din Congo (dezbatere)
 4.Crizele din sectorul automobilelor (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea în muncă (A6-0425/2008, Karin Scheele) (vot)
  5.2.Obligaţii de publicare şi traducere impuse anumitor forme de societăți (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (vot)
  5.3.Statistici europene (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (vot)
  5.4.Sisteme de ajutor pentru agricultori în cadrul PAC (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (vot)
 6.Şedinţă solemnă - Sir Jonathan Sacks
 7.Votare (continuare)
  7.1.Modificări aduse politicii agricole comune (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (vot)
  7.2.Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (vot)
  7.3.Orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltarea rurală (2007-2013) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 11.Condiţii de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate - Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă
 12.Politica spaţială europeană: Europa şi spaţiul (dezbatere)
 13.Necesitatea intrării în vigoare a Convenţiei privind muniţia cu fragmentare înainte de sfârşitul anului 2008 (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 16.Tendinţe demografice - Impact economic şi social (dezbatere)
 17.Viitorul sistemelor de asigurări sociale şi de pensii: finanţarea lor şi tendinţa spre individualizare (prezentare succintă)
 18.HIV/SIDA: Depistare şi tratament precoce (dezbatere)
 19.Modificarea Regulamentului unic OCP (dezbatere)
 20.Situaţia apicolă (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 22.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (901 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (1097 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate