Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 19. novembra 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (rozprava)
 4.Kríza automobilového odvetvia (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Štatistika Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (A6-0425/2008, Karin Scheele) (hlasovanie)
  5.2.Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (hlasovanie)
  5.3.Európska štatistika (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (hlasovanie)
  5.4.Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasovanie)
 6.Slávnostná schôdza – Sir Jonathan Sacks
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  7.1.Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasovanie)
  7.2.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasovanie)
  7.3.Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania – Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a na prácu
 12.Európska politika pre vesmír: priblížiť vesmír k Zemi (rozprava)
 13.Je potrebné, aby Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície nadobudla platnosť pred koncom roka 2008(rozprava)
 14.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Demografické trendy – Hospodárske a sociálne dopady (rozprava)
 17.Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov (krátke prednesenie)
 18.HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (rozprava)
 19.Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov (rozprava)
 20.Situácia vo včelárstve (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (809 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1731 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia