Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 19 november 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Europeiska unionens svar på den försämrade situationen i östra Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 4.Krisen inom bilindustrin (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (A6-0425/2008, Karin Scheele) (omröstning)
  5.2.Skyldigheter när det gäller offentliggörande och översättning för vissa typer av bolag (A6-0400/2008, Piia-Noora Kauppi) (omröstning)
  5.3.Europeisk statistik (A6-0349/2008, Andreas Schwab) (omröstning)
  5.4.System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken (A6-0402/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (omröstning)
 6.Högtidligt möte - Sir Jonathan Sacks
 7.Omröstning (fortsättning)
  7.1.Ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken (A6-0401/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (omröstning)
  7.2.Ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (A6-0390/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (omröstning)
  7.3.Gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (2007–2013) (A6-0377/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning - Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd
 12.Den europeiska rymdpolitiken: Att ta ner rymden till jorden (debatt)
 13.Konventionen mot klustervapen måste träda i kraft före slutet av 2008 (debatt)
 14.Frågestund (frågor till kommissionen)
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.Demografiska tendenser - Ekonomiska och sociala konsekvenser (debatt)
 17.Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna: deras finansiering och trenden mot individualisering (kortfattad redogörelse)
 18.HIV/AIDS: Upptäckt och behandling på ett tidigt stadium (debatt)
 19.Ändring av "enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden" (debatt)
 20.Läget för biodlingen (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (762 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1845 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy