Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0156(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0368/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0559

Rozpravy
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Paní předsedající, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se zoufale snaží napadnout způsobilost Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví v otázce rovnosti mužů a žen na pracovišti. Chopili se naší iniciativy k vypracování zprávy o diskriminačních dopadech platových rozdílů a dalších nerovností na důchody žen a o trendu individualizace na práva sociálního zabezpečení.

Výsledkem je slátaná zpráva, která shromažďuje všeobecně známé obecnosti. Máme daleko k nerovnému zacházení s ženami v důchodu a prostředkům, na nichž by Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví svou zprávu rád založil. Coby zpravodajka ke stanovisku Výboru pro práva žen na základě čl. 47 jednacího řádu jsem s jednomyslnou podporou Výboru pro práva žen dělala vše, co bylo v mých silách, abych předložila specifické opravy v rámci reforem penzijních systémů. Existuje šest velmi přesných oprav navržených k zaplnění mezer v pojištění žen coby výsledku např. mateřství nebo jejich rodinných závazků.

Věřili byste, že je Výbor pro zaměstnanost výslovně odmítl, ačkoli je to v přímém rozporu s jeho povinnostmi, jak je stanoví čl. 47? Je mi líto, že jsme prohráli bitvu, ale válka a náš boj budou pokračovat.

 
  
  

– Zpráva: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Paní předsedající, hlasoval jsem proti návrhu paní Klamtové z prostého důvodu, že celý koncept ekonomické imigrace a tzv. „modré karty“ svědčí o uvažování v krátkodobém časovém horizontu. Místo toho bychom měli přijmout politiku školení a přeškolování a vrátit těm zhruba 20 miliónů nezaměstnaných v Evropské unii jejich pracovní místa. Místo toho bychom se měli poučit z chyb, kterých jsme se dopustili. Příkladem může být přivádění zahraničních dělníků a jejich rodin v 70. a 80. letech, z čehož se stal velký sociální problém.

Oni se teď snaží usmířit si veřejnost sliby, že se to týká jen vysoce kvalifikovaných a dočasných přistěhovalců, ale kdo jsem já, abych zpochybňoval slova Louise Michela, který říká, že také ostatní přistěhovalci by měli být i nadále vítání. Jinými slovy, stavidla zůstávají otevřená. Oni jen a pouze vytvářejí nové. Jde o koalici proti společnosti. Velké podniky chtějí levnou pracovní sílu, spojují se s multikulturní levicí a nechávají společnost zaplatit účet.

 
  
  

– Zpráva: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Paní předsedající, s těžkým srdcem jsem hlasovala pro zprávu pana Parishe o začlenění společné organizace trhů do vinařství, protože si myslím, že tato konkrétní společná organizace trhů nic nezjednoduší a nezvýší transparentnost. Ztíží život vinařům i celému vinařskému průmyslu.

Pan komisař se nás včera večer snažil ujistit. Doufám, že Komise dodrží slovo a především že bude tato profese i nadále adekvátně reprezentována, jak tomu je od první společné organizace trhů ve vinařství.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, dnes ráno jsem volila s jistými rozpaky pro zprávu Neila Parishe o vytvoření jednotné organizace trhů pro velké množství odlišných zemědělských výrobků. Vítám cíl Komise, kterým je zjednodušení evropské zemědělské politiky. To znamená, že v budoucnu bude existovat jediná tržní organizace, která nahradí 21 stávajících tržních organizací např. pro ovoce, zeleninu, mléko a víno. Správa výsledného, velmi složitého dokumentu musí být co nejvíce zjednodušena. Proto jsem velmi ráda, že mě Komise ve včerejší rozpravě ujistila, že se bude zabývat mou myšlenkou a začlení do evropského vyhledávače EUR-Lex funkci, která umožní uživatelům otevřít pouze články, které se týkají jejich konkrétních zemědělských výrobků.

Komise rovněž potvrdila, že organizace trhu s vínem, která byla vyjednávána s určitými obtížemi a která obsahuje mnoho požadavků Parlamentu, zůstane beze změny. Z tohoto jediného důvodu jsem byla ochotná hlasovat pro dotyčnou zprávu.

 
  
  

– Návrh usnesení: HIV/AIDS (RC-B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Těší mě, že se pár dní před prvním prosincem, který byl ustanoven jako světový den boje proti AIDS, věnujeme tomuto celosvětovému problému. Počet lidí nakažených virem HIV se zvyšuje. Každý den se nakazí 14 000 lidí, z nichž 2 000 jsou děti mladší patnácti let.

Mimo obvyklá kritická místa, jakými jsou Afrika a Dálný východ, roste počet nakažených i ve východní Evropě a Střední Asii. V roce 2006 stoupl počet nakažených lidí v těchto oblastech na 1,7 miliónu. Největší nárůst byl zaznamenán v Rusku a na Ukrajině, kde se virem HIV nakazilo kolem 270 tisíc lidí. Šíření viru HIV v těchto oblastech je způsobeno především narkomanií a používáním špinavých jehel. V případě Ukrajiny jsou čísla ještě více alarmující, protože se týkají státu přímo sousedícího s Evropskou unií.

Fakt, že jsme nedokázali dostat problém viru HIV pod kontrolu navzdory zavedení celosvětových programů prevence, by nás měl přinutit k jejich přehodnocení a ke zvýšení úsilí v oblasti prevence a výroby účinných léků.

 
  
  

– Návrh usnesení: Demokratická republika Kongo (RC-B-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Paní předsedající, v roce 1994 nechtěly západní země vidět genocidu, k níž došlo ve Rwandě. To samé by se teď mohlo stát ve východním Kongu. Bezprostřední prioritou je humanitární pomoc, ale mimo to je nutné zde vyřešit choulostivou a složitou politickou situaci. Je to zčásti proto, že si mezinárodní společenství nejen mylo nad rwandskou genocidou ruce, ale rovněž dovolilo bojovníkům Hutu uprchnout do východního Konga, kde prezident Kabila udělal jen málo pro to, aby zkrotil milice, což pobouřilo Kigali a místní Tutsie.

OSN i Africká unie (AU) se nyní musí ujmout vedení při řešení bezprostředních politických a bezpečnostních problémů, o něž se zde jedná, ale zároveň si musíme uvědomit, že za financováním větší části tohoto krveprolití stojí soupeření o přírodní zdroje. Čína je v této oblasti důležitým hráčem, ale o lidská práva v Africe se zajímá pramálo.

Komise by měla posoudit, zda by mohl proces vydávání osvědčení pro minerály a jiné přírodní zdroje probíhat stejně jako úspěšný Kimberleyský proces, jenž tak dobře fungoval v diamantovém průmyslu v otázce tzv. krvavých diamantů. Proto jsem hlasoval pro toto usnesení.

 
  
  

– Návrh usnesení: Včelařské odvětví (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - (FR) Paní předsedající, toto usnesení přichází trochu pozdě. Je to spíše „hořčice po večeři“, protože od doby, kdy byla přijata směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, učinilo se velmi málo pro podporu výzkumu o dopadech pesticidů na včely, především na jejich úplný reprodukční cyklus.

Je to tím překvapivější, že během prvního čtení zprávy paní Breyerové o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, jinými slovy o směrnici Rady 91/414/EHS, se mnozí z těch, kteří dnes hlasovali pro toto usnesení, vyslovili proti pozměňovacím návrhům zaručujícím lepší ochranu včel.

Dobré úmysly nám nepomohou; rozhodují fakta a činy a já věřím, že až budeme hlasovat o zprávě paní Breyerové při druhém čtení, mí kolegové poslanci si zapamatují toto usnesení a budou hlasovat pro ochranu včel.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Paní předsedající, chtěla bych říci paní Hennicotové, která se teprve nedávno stala poslankyní této sněmovny, že pochopitelně nemůže vědět, co žádáme od roku 1994, a to obzvláště v této oblasti.

Ráda bych poděkovala všem poslancům, kteří přispěli do této rozpravy a k usnesení o alarmující situaci v zemědělském odvětví. Včera před půlnocí se nás nesešlo zrovna mnoho, ale to je pochopitelné – a nebyla tam ani paní Hennicotová – abychom pokračovali v této výtečné a velmi důležité rozpravě, která má za cíl zvýšit úsilí Komise ohledně velmi znepokojující krize ve včelařském odvětví. S potěšením sleduji, že nás Komise pochopila.

Ráda bych službám zdůraznila, že pozměňovací návrh 1, který byl přijat a proti němuž má skupina hlasovala, je čistě redakční úpravou. V německém překladu mého bodu odůvodnění B je chyba. Proto musíme opravit tento překlad, kde je napsáno přesně to, co v pozměňovacím návrhu v němčině.

Co se týče pozměňovacího návrhu na schválení přípravků na ochranu rostlin, který byl poté stažen, souhlasím s jeho obsahem. Přesto však, protože reprodukuje slovo od slova text odhlasovaný ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, který se týká uvádění těchto výrobků na trh, já a má skupina jsme usoudili, že bychom ho neměli opisovat a měli bychom ustoupit Výboru pro životní prostředí. Naše doporučení a tvrzení jsou však skvěle formulována v článku 8 usnesení, v němž žádáme to samé, jinými slovy, aby se zlepšil výzkum vztahu mezi úmrtností včel a užíváním pesticidů, aby mohla být přijata příslušná opatření ohledně schvalování těchto produktů. Pesticidy, které zabíjejí včely, pochopitelně nesmějí být schváleny. To říkáme už celé roky.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Paní Lullingová, děkuji vám za pozornost, kterou věnujete detailům tohoto opatření. Můžeme vás ujistit, že jazykové verze budou pečlivě zkontrolovány.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Ingeborg Gräβle (A6-0394/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně.(FR) Na základě zprávy mé dobré přítelkyně a kolegyně Ingerborg Grassleové jsem hlasoval pro legislativní usnesení, podléhající pozměňovacímu návrhu, které schvaluje návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Podporuji lepší ochranu práv osob, které jsou vyšetřovány Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a posílenou spolupráci s členskými státy. Vzrůstala potřeba veřejné správy vyšetřovacích aktivit úřadu OLAF a nezávislé kontroly průběhu a trvání šetření, přičemž by byla zajištěna důvěrnost vyšetřování. Inge Grassleová odvedla na této zprávě skvělou práci a zaslouží si naše poděkování.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Gräßleové, protože každý, kdo je součástí vyšetřování úřadu OLAF, musí mít možnost komentovat, přinejmenším písemně, záležitosti, které se k němu vztahují. Tyto komentáře by měly být předloženy dotyčným členským státům spolu s ostatními informacemi získanými během vyšetřování. Je to jediný způsob, jak předložit vnitrostátním orgánům všechny informace týkající se daného případu, přičemž bude zachován princip, podle nějž budou mít obě strany možnost předložit své vlastní stanovisko. Zpráva zároveň zajišťuje spolupráci se zeměmi třetího světa a posiluje úlohu kontrolního výboru úřadu OLAF.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu paní Gräßleové o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) Je opravdu velmi důležité, abychom pozměnili nařízení o takových vyšetřováních, protože jisté interinstitucionální vztahy je třeba přezkoumat. Navíc musíme toto nařízení pozměnit s ohledem na práva osob, které jsou vyšetřovány, a s ohledem na výměnu informací mezi úřadem OLAF, evropskými institucemi, členskými státy a informátory. Nakonec bych chtěl poblahopřát paní Gräßleové k její iniciativě; vytvořila další zajímavé návrhy, které se týkají např. nové úlohy generálního ředitele úřadu, který bude mít pravomoc zahájit vnější vyšetřování nejen na žádost členského státu nebo Komise, ale také na žádost Evropského parlamentu.

 
  
  

– Zpráva: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Děkuji vám, paní předsedající. Hlasoval jsem pro. Klíčový bod této rozpravy není jen specifickým problémem, který řeší Petiční výbor, s odkazem na rozšíření němčiny ve vztahu s jejím užíváním v institucích Společenství. V první řadě jde o všeobecný problém přístupu občanů všech národností k dokumentům, a ve výsledku i o problém transparentnosti institucí Společenství. Z tohoto pohledu si proto myslím, že je zcela zásadní, aby Rada důkladně prozkoumala tuto otázku s cílem podpořit zvýšení počtu jazyků užívaných na internetových stránkách předsednictví. Ke zvýšení by mělo dojít postupně, na základě stanovených vhodných a objektivních kritérií. Měli bychom mít nicméně na mysli, že čím více bude jazyků, tím více bude občanů, kteří budou moci mít bližší vztah k Evropě. Občané by měli na evropské instituce vidět jako na budovy, v nichž sídlíme: naše instituce by měly být přístupné.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) V zásadě souhlasíme se zprávou a konkrétně s tím, co se v ní píše o závěrech veřejného ochránce práv ohledně toho, že „zamítnutí Rady zabývat se obsahově žádostí stěžovatele je nesprávným úředním postupem“ a „informace na těchto internetových stránkách by měly být v ideálním případě k dispozici včas ve všech úředních jazycích Společenství“.

Nesouhlasíme však s odst. 1 písm. d) závěrů zprávy, kde se říká: „pokud má být počet jazyků omezen, jejich výběr musí probíhat na základě objektivních, přiměřených, transparentních a také proveditelných kriterií“. Namítáme, že internetové stránky Rady by měly, stejně jako v případě Evropského parlamentu a Evropské komise, obsahovat veškeré informace ve všech úředních jazycích Evropské unie. Jenom tak může skutečně být prosazována vícejazyčnost a kulturní rozmanitost, které mají vedoucí představitelé Společenství obhajovat, ale ve skutečnosti jsou neustále zpochybňovány kvůli snižování výdajů.

 
  
  

– Zpráva: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Ačkoli jsou v usnesení přijatém většinou této sněmovny jisté neslučitelné, byť místy také pozitivní aspekty, hlavním argumentem je, že se stárnoucí populací a demografickými změnami ospravedlňuje vyšší křehkost systému veřejného sociálního a všeobecného zabezpečení s cílem reagovat na zájmy soukromého finančního sektoru, který si chce z tohoto koláče ukrojit co největší kus.

Podívejte se například na následující odstavec: „znovu připomíná, že tendence k individualizaci přispívá k modernizaci druhého a třetího pilíře, aniž by zpochybňovala první pilíř systémů sociálního zabezpečení; to umožní lidem, zejména ženám a ostatním ohroženým skupinám, aby měly větší svobodu volby, a tak se staly nezávislejšími a měly větší možnost vybudovat si vlastní dodatečná práva na důchod“.

Jinými slovy, ve jménu svobody, je cílem přimět lidi, aby si našli alternativní finanční řešení veřejného sociálního zabezpečení, ačkoli negativní výsledky takového jednání jsou dobře známy. Nedávné případy v USA jsou toho zářným příkladem. Kapitalismus se ovšem vždycky pokouší využít propagandu k dosažení vlastních cílů.

Proto jsme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. - (FR) Zpravodajka, paní Staunerová, podala přehlednou analýzu problémů, které představuje stárnutí populace a pokles aktivních populací pro náš systém sociálního zabezpečení, a zdá se, že se tomuto tématu plně věnuje. To je první bod pro ni.

Druhý bod má za svou nesmělou otázku směrem ke skutečné účinnosti onoho obvykle navrhovaného všeléku, jímž má být organizace hromadného přivádění migrujících pracovníků, kteří, jak doufáme, zaplatí důchody a zdravotní systémy za staré Evropany, všeléku ve formě ohromujícího cynismu a sobectví, který hájí často ti, kteří tvrdí, že mají monopol na soucit a toleranci. Další bod má za svou kritickou analýzu tendence k privatizacím zdravotních systémů a čistě finančního přístupu k reformám vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení.

Tato zpráva však selhává tam, kde se zabývá ústředním tématem: jelikož jde o demografický pokles na našem kontinentě, který je zdrojem všech nesnází, je právě tím, co musíme vyřešit. Členské státy se již nemohou dále vyhýbat ambiciózní rodinné politice, aby podpořily nárůst porodnosti, tedy závazek rovnováhy systémů sociálního zabezpečení, a co je důležitější, jejich dynamice, prosperitě a jednoduše přežití.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Tato zpráva si všímá, že ve většině členských států populace stárne a důchodové systémy a systémy sociálního zabezpečení tak budou oslabeny. Předložené řešení tohoto problému je obvyklé, tj. EU vydá četná opatření. Strana June List je toho názoru, že EU by se vůbec neměla zabývat záležitostmi týkajícími se důchodových systémů a systémů sociálního zabezpečení členských států.

Evropský parlament zaujímá stanoviska na zákonný důchodový věk, pracovní smlouvy, na to, jakou forma důchodových systémů by měly členské státy zavést, na zdanění práce, sdílení daňové zátěže a organizaci péče v zemích EU. Tyto záležitosti by se měly projednávat výhradně na vnitrostátní úrovni. Přínos všeobecných postřehů ze strany evropských institucí je nulový.

Proto jsme nakonec v závěrečném hlasování hlasovali proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně.(FR) Ačkoli se zpráva paní Staunerové zabývá Lisabonskou strategií, tím zjevným europeanistickým fiaskem, zaslouží si podporu, protože zpochybňuje imigraci coby řešení dalšího propadání demografických, hospodářských a sociálních deficitů v Evropě.

Imigrace, výběrová i jiná, zkresluje identitu a kulturu Evropanů a zhoršuje rozdíly mezi společenstvími a napětí, které z toho vzniká, podle vzoru toho, co se děje v každé multietnické a multikulturní společnosti na světě.

Jde o novodobé pro-otrokářství, z něhož profitují globalizační skrblíci, kteří v něm vidí levnou pracovní sílu a prostředek, jak vyvíjet tlak na mzdy na pozadí již tak hodně vysoké nezaměstnanosti. Umožní to elitám drancovat země třetího světa, a tím zhoršovat jejich situaci.

Strategicky řečeno jde o klam, protože chování imigrantů se nakonec stejně přizpůsobí chování Evropanů; mam teď na mysli především tu nešťastnou tendenci společnosti mít méně dětí, což je opravdu na každý pád zmatené.

Kromě podpory rodin a vyšší porodnosti v Evropě potřebuje nová „Evropa národů“ politiku preferující národ a Společenství, politiku ochrany národa a Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Zpráva odhaluje plný rozsah hluboce protivenkovských snah EU a euro-unifikujícího kapitálu z hlediska rušení systémů sociálního pojištění. Děsivě předvádí záminku demografického poklesu v EU, aby nabídla zvýšení důchodového věku a zavedení „třípilířového systému“, konkrétně:

- důchody vyplácené na základě úrovně chudoby z vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení;

- rozšíření zaměstnaneckého důchodového systému, který poskytuje příspěvkový důchod;

- přechod pracovníků k soukromému pojištění („individualizace“ v řeči euro-unifikace), tzv. třetí pilíř.

Tak se dláždí velmi široký chodník pro monopolní pojišťovny, aby si mohly zvýšit výdělky tím, že vstoupí do dalšího výdělečného odvětví.

Tento útok tvoří součást balíčku protidělnických opatření EU, jako je všeobecné zavedení flexikurity, přepracování (rozuměj zrušení) pracovněprávních předpisů, institucionalizace „otrokářských“ pracovních agentur, směrnice zavádějící neaktivní pracovní dobu s 65hodinovým pracovním týdnem a roční uspořádání pracovní doby.

Dělnická třída musí odpovědět na tyto stupňující se útoky euro-unifikujícího kapitálu protiútokem, tím, že vytvoří antimonopolní alianci, která musí vyhlásit svou místní moc a položit základy pro uspokojení místních potřeb a místní prosperity.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. – (RO) Evropská unie nemůže mít vyšší míru zaměstnanosti, dokud máme sociální kategorie, které jsou mnohem slaběji zastupovány, a sociální skupiny, které jsou vyloučeny z trhu práce. Postižení nebo vážně nemocní by rádi pracovali, ale většinou jsou těžce diskriminováni zaměstnavateli.

Tito lidé navíc potřebují speciální vybavení, aby mohli řádně vykonávat svou práci, jenže zaměstnavatelé nejsou připraveni do této oblasti investovat. Finanční opatření přijatá členskými státy nepřinesla očekávané výsledky. V případě Rumunska mohu zmínit odpočet částek, které se vztahují k nákupu vybavení a k vybavení užívaného postiženými lidmi ve výrobním procesu při výpočtu zdanitelného zisku, odpočet nákladů na přepravu postižených mezi domovem a pracovištěm a také slevy z pojistného rozpočtu pro nezaměstnanost na specifické náklady na přípravu, profesionální školení a poradenství. Zřizování specifických podniků, jak je popsáno ve zprávě, nabízí konkrétní řešení při začleňování těchto sociálních kategorií, které jsou na trhu práce zranitelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, jsem potěšen skvělou prací, kterou odvedla paní Staunerová pro budoucnost systému sociálního zabezpečení a důchodů, a svým hlasováním jsem ji podpořil. Podporuji úvahu, na jejímž základě je zpráva založena a myslím si, že bychom my, Evropská unie ve spolupráci s členskými státy, měli co nejrychleji najít patřičné řešení vznesených problémů.

Evropa je světadíl se stárnoucí populací a nízká porodnost je pod přirozenou mírou potřebnou k obnově této populace. Za méně než padesát let bude evropská populace menší a starší. Imigrace rozhodně nebude řešením tohoto problému, spíše je třeba přivést a udržet velký počet lidí na kvalitních pracovních místech, poskytnout vysokou úroveň sociálního zabezpečení a ochrany pracovních míst, zlepšit výuku a školení našich pracovních sil a modernizovat zastaralé důchodové systémy s přihlédnutím k nestabilitě spojené se soukromě financovanými systémy, které mnozí podporují.

 
  
  

– Zpráva: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), písemně. − Plně podporuji zavedení modré karty. Avšak obávám se, že přijetím pozměňovacích návrhů skupin PPE a PSE brzy přijde Evropa o svou pokrokovou strategii legální migrace. Současný text jednoduše odrazuje vysoce kvalifikované pracovníky, kteří zvažují legální imigraci do EU. Vysoce kvalifikovaní pracovníci nebudou motivováni k práci na trhu EU, v neposlední řadě kvůli byrokratickým překážkám, které schvaluje nynější text.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté v Evropském parlamentu, jsme hlasovali pro zprávu o vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, která je rovněž nazývaná modrá karta EU. Zpráva, o níž se hlasovalo v Parlamentu, zlepšuje směrnici, konkrétně co se týče rovného zacházení s pracovníky ze zemí třetího světa, protože působí preventivně proti diskriminaci těchto pracovníků. Je rovněž pozitivní, že členské státy budou mít možnost prozkoumat svou potřebu otevřít cestu migrujícím pracovníkům. Rovněž vítáme skutečnost, že Parlament odmítl návrhy předložené Komisí, které umožňovaly zaměstnavatelům diskriminovat lidi po třicet let. Je také potěšující, že se omezuje možnost členských států EU přijímat pracovníky z odvětví v zemích třetího světa tam, kde je nedostatek pracovníků. To zabraňuje EU přispívat odlivu mozků vysoce kvalifikovaných pracovníků především z rozvojových zemí.

Zároveň litujeme skutečnosti, že Parlament nebyl schopen se dohodnout na otázce kolektivních smluv platných i pro pracovníky ze zemí třetího světa. Rovněž litujeme, že pozměňovací návrh 79 nebyl přijat. A konečně, ve stanovování mzdových úrovní nemá EU pravomoci a musí být tedy možné, aby o nich rozhodovali sociální partneři v dotyčných členských státech. Očekáváme od švédské vlády, že bude pokračovat v boji během pokračujících vyjednávání Rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Děkuji vám, paní předsedající. Hlasoval jsem pro. Toto je velmi důležité nařízení. Vytvoření nových práv pro vysoce kvalifikované dělníky ze zemí třetího světa představuje možnost jak pro migranty, tak pro hostitelské země. Především je nezbytně nutné, aby se to dělo v rámci kritérií nastavených ve všech členských státech EU stejně, aby se předešlo všem neshodám a aby se zvýšila schopnost Evropy přivádět právě takové jedince, v čemž Evropa stále zaostává za čísly dosahovanými ve Spojených státech a v Kanadě. V rámci společných pravidel, která připravujeme k přijetí, bezvýhradně podporuji pozměňovací návrhy Skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu. Minimální mzda ne nižší než ta, kterou má podobný pracovník z hostující země, je zárukou rovnosti, již považujeme za zásadní.

Rovněž hájíme udílení modré karty těm, kteří už mají bydliště v členských státech, a prodloužení tohoto udělení v případě ztráty zaměstnání na šest měsíců. Máme také povinnost spolupracovat se zeměmi za hranicemi EU, abychom podpořili školení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v odvětvích, která mohou pocítit dopad odlivu mozků. Přijetí tohoto opatření navíc podpoří legální imigraci a obohatí EU o profesní dovednosti a lidské zkušenosti, a to v rámci takové výměny, která od počátku tvoří skutečnou podstatu evropského ducha.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro zprávu paní Klamtové o zavedení evropské modré karty, protože nám poprvé nabízí také možnost přejít na evropské úrovni z odmítavé kultury, kultury „evropské pevnosti“, na přijímací kulturu, kulturu otevřené Evropy, abychom nakonec vyvinuli pozitivní řízení migračních pohybů a zajistili pracovníkům určitá práva. Tento proces bude muset být okamžitě následován přijetím dalších opatření ve prospěch ostatních kategorií cizích pracovníků, a já se o ně budu starat.

Mohli jsme každopádně zajít ještě dál; byli bychom rádi viděli horizontální spíše než odvětvovou směrnici, ale acquis zde je, obzvláště princip „stejný plat za stejnou práci“, odmítnutí zahájit odliv mozků, obzvláště v klíčových odvětvích, jako je zdravotnictví a školství, a zdvojnásobení doby práva na trvalý pobyt za účelem hledání nového zaměstnání tehdy, když skončí pracovní smlouva.

Text se proto snaží především prosazovat kanály pro legální imigraci, nikoli formu výběrové imigrace, proti níž jsem.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Klamtové, protože dává možnost práce imigrantům s vysokou profesní kvalifikací. Tato zpráva stanoví, že státy EU jsou povinny preferovat evropské občany, z čehož mají rumunští občané prospěch z hlediska omezení, která na pracovním trhu zavádějí mnohé státy EU. Zpráva umožňuje lidem, kteří splňují podmínky stanovené danou směrnicí, získat modrou kartu s počáteční dvouletou platností, již je možno prodloužit o další dva roky. Jestliže bude mít pracovní smlouva trvání kratší než dva roky, bude modrá karta vydána na dobu trvání této smlouvy plus další tři měsíce.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Bohužel jsem se zdržela hlasování o zprávě paní Klamtové (A6-0432/2008), tedy o návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, neboť Irsko se k tomuto návrhu nepřidalo podle č. 3 čtvrtého protokolu Amsterodamské smlouvy, a už má v této oblasti exitující vnitrostátní politiku, která nabízí pružnost a vysoký stupeň oprávnění ohledně přizpůsobování se podmínkám trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písemně. - (SV) Hospodářská soutěž o ambiciózní, kvalifikované pracovníky teprve začala. Aby Evropa uspěla v globalizaci, musí se v boji o světové talenty stát přitažlivější. Návrh Komise, aby modrá krta zajišťovala vstup na evropský trh práce, je proto nanejvýš vítána. Já sama jsem již dlouho horlivým obhájcem modré karty a ostatních plánů na zajištění vstupu na evropský trh práce. Účinnost tohoto návrhu však byla tak oslabena většinou Parlamentu, že jsem se rozhodla hlasování zdržet. Budu v EU i nadále bojovat za znatelně obsažnější podobu modré karty, než jakou se Parlament cítil schopen podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně.(FR) Modrá karta EU, která, jak se tvrdí, je vyhrazena vysoce kvalifikovaným pracovníkům a nabízí jejím držitelům svobodu pohybu a usazování se ve všech členských státech Evropské unie, bude novým sacím čerpadlem pro imigraci, kterou už EU nebude kontrolovat více, než jak je tomu dnes v mnoha zemích na vnitrostátní úrovni.

Zpřístupnění práv okamžitého přístupu rodinným členům bez skutečného časového omezení podpoří permanentní osidlující imigraci. Je to byrokratická organizace nové, moderní formy otrokářství, která si od nynějška bude vybírat své oběti podle jejich diplomů, nikoli podle svalů či zubů. Zbaví rozvojové země mozků, které tak zoufale potřebují, a tím zhorší jejich hospodářskou situaci a zahájí nekonečné monitorování vzrůstající nelegální imigrace.

Zavádí minimální výši platu, což je naprosto absurdní a svévolné, a nebere v potaz skutečnou situaci nebo dotyčná odvětví či povolání, což bude mít dvojí předvídatelný následek: snižování platů nejkvalifikovanějším Evropanům, které bude ještě více než nyní lákat přemístění se mimo Evropu, a vykořisťování imigrantů bez jakékoli záruky, že jim bude vyplacena mzda, která bude skutečně odpovídat jejich kvalifikaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Navzdory přijetí pozměňovacích návrhů Parlamentem – pro něž jsme hlasovali – zmírňujících některé negativní aspekty návrhů na zavedení modré karty v Evropské unii, se domníváme, že tyto pozměňovací návrhy nezpochybňují ani motivy, ani ústřední cíle návrhu na směrnici, kterou představila Evropská komise Radě.

Tato ‚modrá karta‘ je nástrojem, který slouží k uskutečňování neoliberalistických cílů Lisabonské strategie, co se týče potřeby vykořisťovat dělnictvo. V souvislosti s kapitalistickou hospodářskou soutěží, především ve Spojených státech (které mají „zelenou kartu“), se EU snaží nalákat „vysoce kvalifikovanou“ pracovní sílu na úkor lidských zdrojů v zemích třetího světa.

Jinými slovy jsou tato modrá karta (která omezuje imigraci na vykořisťování a diskriminuje a vybírá imigranty podle potřeb zemí EU v oblasti pracovní síly) a směrnice o navracení (která zvýší počet svévolných vyhoštění a zhorší obtíže a překážky při slučování rodin) různými stranami téže mince. Jedná se tedy o nástroje (které jsou ve vzájemném souladu) a pilíře téže politiky: nehumánní imigrační politiky EU, která kriminalizuje, vyhošťuje, vykořisťuje a odstraňuje imigranty.

Proto jsme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), písemně. Jménem skupiny ALDE bych ráda uvedla důvody, které nás vedly ke zdržení se při závěrečném hlasování. Aby bylo jasné: skupina ALDE velmi podporuje modrou kartu. Přesto si myslíme, že její podoba byla značně ochuzena. Bylo zavedeno příliš mnoho omezení.

Imigrační balíček EU by měl mít dva pilíře: boj s nelegální imigrací a zároveň vytváření lepších příležitostí pro legální migranty. Návrh, jak byl upraven pozměňovacími návrhy v této sněmovně, nepřináší kýženou změnu, ale namísto toho potvrzuje protekcionistické praktiky členských států. Přijetím této zprávy oslabil Parlament už tak dost skromný návrh Komise. Zmařená příležitost! Současným trendem je, že valná většina vysoce kvalifikovaných pracovníků odchází do USA, Kanady nebo Austrálie, namísto do EU. Chceme-li zvrátit tento trend, musíme být ambiciózní. Text v současné podobě jednoduše odrazuje vysoce kvalifikované pracovníky, kteří zvažují legální imigraci do EU, a tudíž nijak nenapomáhá snahám zatraktivnit EU pro tyto vysoce kvalifikované pracovníky. Je třeba politické odvahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. (FR) Vystoupení pana Jeana-Pierra Jouyeta, úřadujícího předsedy Rady, a pana Jacquesa Barrota, místopředsedy Komise, během rozpravy o modré kartě a jediném povolení, které sjednocují povolení k pobytu a pracovní povolení, byly velmi názorné. Zde je stručný přehled.

Abych citoval Jacquese Barrota: „Tyto texty představují skutečný účel tohoto paktu o přistěhovalectví a azylu, které francouzské předsednictví přivedlo k úspěšnému závěru, a dokázalo tak, že tento pakt je vyrovnaný a vyjadřuje vůli Evropanů k otevření dveří migračním přesunům, což může být obzvláště užitečné a ukázat se jako velmi pozitivní pro budoucnost evropské společnosti“.

Rovněž řekl: „Možnost vrátit se do země původu na dva roky bez ztráty statutu dlouhodobě pobývajícího rezidenta má rozhodující důležitost.“.

Abych citoval Jeana-Pierra Jouyeta: „Tyto dva texty jsou začátkem, nikoli koncem, a ponechávají prostor kruhové migraci“.

Rovněž řekl: „Tyto dva texty demonstrují, že Evropská unie je opravdu zavázána k podporování legální imigrace“.

Již tedy není pochyb, že naši vůdčí představitelé a francouzští zástupci v evropských institucích podporují masovou osidlující imigraci z mimoevropských oblastí, která povede k dezintegračním politikám na vnitrostátní úrovni. Budeme hlasovat proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písemně. (FR) Zpráva paní Klamtové o podmínkách vstupu občanů třetích zemí do Evropské unie a jejich pobytu v ní za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci vychází ze správných předpokladů, ale dochází ke špatným závěrům.

Je ve skutečnosti správné, že kvalifikovaní pracovníci z oblastí mimo Společenství dávají přednost imigraci do Spojených států nebo Kanady před imigrací do Evropy. Chtít zvrátit tento trend a chtít je přivést zpátky zavání masochismem a ztrátou svéprávnosti.

Jsme tak neschopní vyškolit inženýry, počítačové experty a doktory, že potřebujeme, aby k nám přicházeli z rozvojového světa?

Je lidsky přijatelné krást mozky ze zemí, které je nutně potřebují, aby se mohly rozvíjet?

Myslíte si, že hlasováním pro selektivní imigraci, kterou chce pan Sarkozy, zastavíte legální, a, co je důležitější, ilegální imigraci?

Poslední otázka: co zbude z preferencí Společenství, když přivedeme kvalifikované pracovníky tím, jim dáme stejná práva jako občanům Společenství, a to včetně stejných platů?

Odpovědi na tyto otázky ilustrují nebezpečí, jejž představuje ta část Evropy, která páchá skutečný zločin proti lidskosti, co se týče rozvojového světa. Z těchto důvodů nemůžeme hlasovat pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písemně. – (FR) Modrá karta EU, skutečné „Sezame, otevři se“, navržená tak, aby přiváděla další kvalifikované přistěhovalce z oblastí mimo Evropu, bude hospodářskou, sociální a humanitární katastrofou pro evropské občany a národy, které už tak trpí nekontrolovatelnou nelegální imigrací a vzrůstající imigrací legální.

Abychom předešli tomuto nevyhnutelnému sociálnímu dumpingu, který vznikne jako následek příchodu inženýrů a dalších kvalifikovaných odborníků z jiných světadílů, bude jejich plat muset být nejméně 1,7krát vyšší než minimální mzda v hostitelské zemi. Situace francouzských dělníků se patřičně zhorší.

Migrující pracovníci si budou rovněž moci po urychleném schválení přivést rodiny , což ještě podpoří sjednocování rodin, a to bez přihlédnutí k tomu, jak široce rozšířené a nebezpečné je to už nyní. Přistěhovalci navíc budou moci kumulovat doby pobytu na evropském území, aby získali status dlouhodobě pobývajících rezidentů. Kruh se uzavřel: podmínky pro masové usazování a naturalizaci ve členských státech byly nastoleny.

Je rovněž skandální, že tento proces ještě zhorší odliv mozků z třetích zemí, obzvláště z Afriky, tím, že z těchto států odejde elita, čímž zde znovu dojde k rozšiřování chudoby.

Opět se Evropanů nikdo nebude ptát na jejich názor na tuto bruselskou globalizační a přistěhovaleckou politiku. Ještě víc než kdy jindy musíme bojovat za znovuobjevení suverenity a za právo lidí zůstat tak, jak jsou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Hlasoval jsem pro zprávu paní Klamtové, která zatraktivňuje EU pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. Ustanovuje flexibilní rychlý postup pro přijetí vysoce kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí a příznivé podmínky pobytu pro tyto pracovníky a pro jejich rodiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. − (NL) Většina lidí si přeje dále žít a pracovat v zemi, kde vyrostli a jejíž jazyk se naučili. Lidé opouštějí zemi svého původu ze dvou důležitých důvodů. Zaprvé, aby unikli zatčení nebo zabití. Aby tomu unikli, stávají se z nich uprchlíci. Zadruhé, kvůli chudobě. Lidé odcházejí do zemí, kde je vyšší plat, i když nedostanou odpovídající plat, jejich pracovní místo je nejisté, obydlí jsou ubohá a netěší se žádné úctě.

Změna očekávání v oblasti budoucího demografického vývoje a úbytek lidí v jistých zaměstnáních znamená, že na imigraci se zase jednou nahlíží jako na užitečnou. Uprchlíci, kteří samovolně přicházejí do zemí EU, neboť je to pro ně opravdu nezbytné, jsou čím dál tím méně vítáni, zatímco příliv privilegovaných a vysoce kvalifikovaných lidí se podporuje. Taková metoda výběru znamená, že lidé s dobrou kvalifikací odchází ze zemí, kde byli vyškoleni, ačkoli právě tyto země je potřebují nejvíce. Bez nich je pro tyto země těžké dostat se na stejnou úroveň, což je hlavní důvod jejich chudoby. Jestliže modrá karta nastartuje odliv mozků, jsou to špatné zprávy pro Evropu i zbytek světa.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písemně. (DE) Koncept modré karty ve zprávě Ewy Klamtové, která se zakládá na návrhu Evropské komise, je konceptem elitářské imigrace, jehož následky budou katastrofální.

Jediným pozitivem modré karty je uznání skutečnosti, že imigrace do Evropské unie, a tudíž i do Německa, je jak nutná, tak i správná.

Koncept modré karty umožní EU vybírat ty nejlepší přistěhovalce podle principu zachování těch dobrých a zbavení se zbytku. Z našeho levicového pohledu je tento elitářský koncept nepřijatelný. Lidem se musí umožnit vstup do EU, aby si zde hledali práci a byl jim poskytnut azyl, když se dostanou do nesnází.

Koncept modré karty znamená, že vysoce kvalifikovaní a často zoufale potřební pracovníci budou odlákáni ze zemí svého původu. Tím se zvětší problémy v těchto zemích a zhorší se nerovnost v celém světě.

Studie vypracovaná německým Ústavem pro výzkum zaměstnanosti naznačuje, že koncept modré karty vyústí ve vytvoření hospodářství, v němž se „především všechny pozice zaplní rychleji a mzdy vyplácené kvalifikovaným rezidentním pracovníkům se budou udržovat na nižší úrovni“. To by mělo za následek, že v určitých hospodářských odvětvích by podstatně klesly mzdy.

Koncept modré karty je součástí chybné protimigrační politiky EU. Koncept modré karty činí z lidí (přistěhovalců) hospodářské faktory a představuje koncept „selektivní imigrace“.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. – (RO) Demografické předpovědi, které naznačují, že pracující populace EU klesne do roku 2050 na 48 miliónů a že míra závislosti se zdvojnásobí, takže do roku 2050 dosáhne 51 %, nám zdůrazňují skutečnost, že v budoucnosti bude do některých členských států EU přitahován stále vyšší počet imigrantů s různými schopnostmi a kvalifikacemi, aby došlo k zneutralizování tohoto trendu.

Podstatné nesrovnalosti s ohledem na definiční a vstupní kritéria zaváděná pro vysoce kvalifikované pracovníky pochopitelně omezí jejich mobilitu po celé Evropské unii, čímž ovlivní efektivní redistribuci legálně pobývajících lidských zdrojů a zabrání odstranění regionálních rozdílů.

Jako zástupkyně členského státu, který vstoupil do Evropské unie v roce 2007, jsem hlasovala pro tuto zprávu, která bude účinně regulovat současné i budoucí požadavky na práci vyžadující vysokou kvalifikaci, přičemž bude brát v potaz princip preference Společenství vztahující se na občany EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, jsem zcela proti zprávě paní Klamtové o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí na účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Tzv. modrá karta, jakási nepropracovaná nápodoba americké zelené karty, by jen ublížila současnému stavu evropského sociálního systému, nejistoty zaměstnání a nezaměstnanosti, jež trápí náš kvalifikovaný personál. Jsem zcela proti tomuto návrhu, který by znamenal, že naši vysoce kvalifikovaní pracovníci by museli soupeřit s ne-Evropany a, co je horší, pravděpodobně by byli znevýhodněni. Modrá karta by rovněž napomohla zničit schopnosti a potenciál v samotných neevropských zemích, protože by podpořila ten samý odliv mozků, s nímž dnes bojujeme v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. Pozitivní stránkou zprávy je zákonná imigrace a skutečnost, že zaměstnavatelé, kteří porušují zákony, mohou být vyloučeni ze získávání pomoci poskytované Evropskou unií, Evropský parlament však bohužel oslabil ochranu pracovníků a mzdové požadavky zpřístupňují systém prakticky pouze vysoce placeným pracovníkům, jako jsou inženýři a doktoři. S problémem odlivu mozků by bylo možné vypořádat se i lépe, a proto se zdržuji hlasování, a to navzdory pozitivním stránkám zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE) , písemně. (SV) Modrá karta je v zásadě velmi dobrý nápad a já jsem vždy obhajoval usnadňování legální imigrace a znesnadňování imigrace nelegální. Původní návrh byl však nyní velmi oslaben a stal se natolik byrokratickým, že se ve shodě se svou politickou skupinou zdržuji hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE) , písemně. − (NL) Modrá karta se zdála jako dobrý začátek pro zjednodušení migrační politiky v Evropské unii. Evropská migrační politika je nezbytná, řekl bych, v neposlední řadě proto, že v roce 2050 bude evropská pracující populace nižší o 20 miliónů lidí. Návrh Komise, který již sám byl nedostačující, byl navíc ještě oslaben Evropským parlamentem.

Návrh Komise ponechal určitý prostor pro migraci lidí bez vyšší kvalifikace, ale s dobrými schopnostmi. Parlament však utnul tento návrh v zárodku tím, že podstatně zpřísnil podmínky pro migraci.

Příjmový práh byl Evropským parlamentem nastaven na 1,7násobek průměrného platu ve členském státu. To je příliš. Chceme-li konkurovat Spojeným státům a Kanadě, tedy zemím, které přitahují ty nejvýše kvalifikované, budeme muset zjednodušit zákony umožňující lidem přicházet sem a pracovat zde. Navíc požadavek Parlamentu, že přistěhovalci musejí mít pětiletou pracovní praxi včetně dvou let ve vyšší pozici, je nepřijatelný. Nechápu, proč nebyl tento návrh rozšířen na migrační proces pro každého, kdo si zde umí najít práci. Modrá karta umožní legální migraci, ale protože se nevztahuje na všechny, zdržuji se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE) , písemně. (PL) Evropská unie musí čelit problému hospodářské migrace. V porovnání se Spojenými státy, Kanadou nebo Austrálií ji však bohužel kvalifikovaní migrující pracovníci nepovažují za přitažlivou oblast.

Hlavní příčinou této situace je nedostatek jednotného systému přijímání přistěhovalců a problémy spojené s pohybem mezi státy EU. Abychom změnili tento stav, potřebujeme sjednocenou a důslednou evropskou migrační politiku.

Nesmíme zapomínat, že lákáním odborníků zvýší Evropská unie svou konkurenceschopnost a bude mít šanci na hospodářský růst. Předpokládá se, že v příštích dvou desetiletích přijde EU o 20 miliónů kvalifikovaných pracovníků, především inženýrů. Nesmíme tyto předpovědi opomínat.

Jsem toho názoru, že zaměstnávání přistěhovalců není za žádných okolností dlouhodobým řešením hospodářských problémů Evropské unie. EU by měla podniknout další kroky v oblasti hospodářské a zaměstnanecké politiky, ačkoli v současnosti potřebuje hospodářské přistěhovalce, i kdyby jen kvůli stárnutí její populace a zvětšujícím se demografickým změnám.

Vzhledem k tomu, co jsem zde uvedl, jsem podpořil zavedení konceptu evropské modré karty pro kvalifikované migranty.

 
  
  

– Zpráva: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. - (FR) Na základě zprávy mého kolegy Patricka Gauberta jsem hlasoval pro legislativní usnesení, které schvaluje, na základě pozměňovacího návrhu, návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě. Rád bych ocenil důležitou práci, kterou Patrick Gaubert vykonal v takto citlivé oblasti, která je zde proto, aby přispěla snahám o vyvinutí globální evropské imigrační politiky. Práce na společném souboru práv pro občany třetích zemí, kteří už legálně pobývají na území členského státu, a ohledně postupu, konkrétně udílení jediného povolení na základě sjednoceného postupu pro jeho vydávání, bylo logickým krokem.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Cítila jsem povinnost zdržet se hlasování o zprávě Patricka Gauberta (A6-0431/2008) o návrhu směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě. Učinila jsem tak, protože Irsko se bohužel k tomuto návrhu nepřidalo podle čl. 3 čtvrtého protokolu k Amsterodamské smlouvě. Demografické předpovědi a současná hospodářská situace dokazují, že Evropa potřebuje účinnou imigrační politiku, aby naše požadavky na pracovní sílu byly náležitě regulovány. V příštích desetiletích bude hospodářský a sociální rozvoj Evropy záviset na přijímání nových hospodářských imigrantů. To znamená, že potřebujeme aktivní politiku na úrovni celé Evropy pro přijímání jak vysoce kvalifikovaných, tak i méně kvalifikovaných pracovníků.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písemně. – (FR) Evropský parlament právě přijal výraznou většinou dvě zprávy o vstupu migrujících pracovníků do Evropy, čímž ukázal skutečnou schopnost Evropské unie zavádět specifické nástroje do koordinovaného řízení oblasti hospodářských migrantů.

Přijetí mé zprávy o sjednoceném postupu pro udělení povolení k pobytu a pracovního povolení de facto vyvrací neopodstatněná nařčení představitelů mnoha afrických a latinskoamerických států, která hovoří o „Evropské pevnosti“, jež je uzavřená sama do sebe.

Toto hlasování na plenárním zasedání potvrzuje princip rovného zacházení s legálními přistěhovalci a evropskými občany a zaručuje jim sociální a hospodářská práva.

Tato rozhodnutí pomohou zlepšit jejich integraci; migrující pracovníci nepředstavují nebezpečí pro naše trhy práce. Zpráva o modré kartě ve skutečnosti umožní absolventům vysokých škol a vysoce kvalifikovaným imigrantům snadnější přístup na trhy práce zemí Evropské unie díky lákavým přijímacím podmínkám.

Evropa dala najevo, že je schopna přijmout důstojnou, pevnou a otevřenou imigrační politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Pan Gaubert by rád vyslal zprávu, že Evropa je otevřená legální imigraci, tím, že zaručí legálním imigrantům všechna možná práva a znesnadní členským státům omezovat celkovou rovnost zacházení s evropskými občany a imigranty v členských zemích, jinými slovy tak, že zavede povinnost praktikovat pozitivní diskriminaci.

Nechť je pan Gaubert ujištěn: je dobře známo, že všechny země, odkud přistěhovalci přicházejí, považují Evropu za síto. Statisíce legálních i nelegálních přistěhovalců do ní přicházejí každý rok, lákáni nikoli vidinou práce (do Francie přichází jen 7 % legálních imigrantů kvůli práci), ale kvůli stále ještě dost hojným sociálním výhodám a dalším právům, která jsou jim nabízena a někdy vyhrazována, aniž by po nich bylo cokoli požadováno a bez možnosti cokoli po nich požadovat na oplátku, dokonce ani minimální znalost jazyka hostitelské země, abychom vycházeli ze slov pana Gauberta.

V době, kdy naše země vstupují do recese, kdy jsou naše sociální modely a hospodářství podrývány globalizací, kdy se nadměrně zvýšil počet nezaměstnaných a chudých evropských pracovníků, nutně potřebujeme naopak požadovat zavedení principu preference národa a Společenství ve všech odvětvích.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Ve shodě se stanoviskem EP k modré kartě, navzdory tomu, že Parlament přijal pozměňovací návrhy – pro něž jsme hlasovali –, které zmírňují některé negativní stránky návrhu na ustanovení „sjednoceného postupu“ vyřizování žádostí imigrantů o povolení k pobytu a výkonu práce v zemi Evropské unie, se domníváme, že se tyto pozměňovací návrhy nezabývají ani motivy, ani hlavními cíli návrhu směrnice představeného Evropskou komisí Radě.

Jak zdůraznila naše parlamentní skupina, cílem „sjednoceného postupu vyřizování žádosti“ je uvést v soulad řízení a práva imigrantů; toto je však v jistých základních aspektech spíše omezuje než posiluje. Jde třeba o případ, kdy je imigrant učiněn závislým na apriorní existenci pracovní smlouvy, namísto toho, aby pro něj byly vytvořeny podmínky, obecně ekvivalentní těm, které jsou stanoveny pro koncept modré karty.

Jinými slovy, tento „sjednocený postup vyřizování“ a „směrnice o navracení“ (která zvýší počet svévolných vyhoštění a zhorší problémy při sjednocování rodiny) jsou dvě strany téže mince. Jinými slovy, jsou nástroji (které jsou ve vzájemném souladu) a pilíři téže politiky: nehumánní imigrační politiky EU, která kriminalizuje, vyhošťuje, vykořisťuje a vyhazuje imigranty.

Proto jsme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Podporuji práva pracovníků, a proto jsem hlasoval pro tuto zprávu. Ta by měla poskytnout pracovníkům ze třetích zemí mnohem jednodušší systém jediného povolení k pobytu a k výkonu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. (SV) Zdržuji se hlasování, neboť „ne“ by mohlo být vykládáno jako náznak toho, že jsem proti imigraci, což není pravda, ovšem zpráva je problematická, protože jednotné vyřizování znamená, že EU bude ovládat imigrační politiku, což by mohlo být nebezpečné.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE) , písemně. Rozhodl jsem se hlasovat proti pozměňovacímu návrhu, ne proto, že si myslím, že je špatný sám o sobě, ale protože chci počkat na rozsáhlejší a promyšlenější směrnici, kterou Komise připravuje. Je důležité, abychom neuspěchali projednávání legislativních návrhů v tak důležité oblasti, jako je tato.

 
  
  

– Zpráva: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Hlavním problémem ve spojitosti s vinařským průmyslem je obsah nedávno přijatého nařízení o společné organizaci trhu, které má podle našeho názoru několik opravdu negativních stránek, a to především pro výrobu v Portugalsku, která v zásadě stojí na malých a středních zemědělských podnicích. Dopady už začínají být pociťovány v praxi, jak se mi doneslo od mnoha zemědělců, s nimiž jsem v kontaktu.

Nezdá se však, že by byly nějak zásadní problémy se zahrnutím vinařského odvětví do společné organizace trhů, která svede dohromady všechny regulační nástroje trhu, jež mohou nebo nemusejí být společné různým odvětvím. Může to být čistě otázka zjednodušení, za předpokladu, že to neznamená odstranění nástrojů nebo to nemá nějaké jiné právní významy.

Protože problém ohledně vinařství tkví v reformě již schválené a uplatňované, třebaže s naším nesouhlasem, je nyní jaksi nepodstatné, je-li toto odvětví zahrnuto do společné organizace trhů nebo ne, protože to nezmění praktické důsledky.

Proto jsme se rozhodli zdržet se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Strana June List se domnívá, že je dobře, aby bylo současných 21 předpisů v oblasti odvětvové organizace trhu přezkoumáno a sjednoceno do jediného předpisu, aby se zefektivnily a zjednodušily právní předpisy. Avšak jak Komise podotkla, základní politika se nezměnila.

Strana June List proto hlasovala proti této zprávě, protože nepodporujeme současnou společnou zemědělskou politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písemně. (DE) Paní předsedající, pane komisaři, hlasovala jsem pro návrh Komise, aby byla společná organizace vinařského trhu zahrnuta do společné organizace zemědělských trhů, spolu se všemi dalšími zemědělskými výrobky, jen z toho důvodu, že nás Komise během včerejší rozpravy ujistila, že jakmile bude návrh Rady přijat, bude do něj zahrnut i vyhledávač EUR-Lex, který by umožnil uživatelům jednotlivých společných organizací trhu, například vinařských, mléčných nebo ovocných a zeleninových, přístup jen ke článkům, které se budou týkat výhradně jejich konkrétního výrobku. Komise navíc garantovala, že budoucí změny budou provedeny jen u jednotlivých výrobků, aniž by byly ostatní výrobky svévolně měněny. V Diskusi se objasnilo, že ačkoli bude existovat jediný dokument místo jedenadvaceti, bude v budoucnu tento dokument stejně rozsáhlý jako oněch 21 samostatných dokumentů. Správa výsledného, velmi složitého dokumentu pro společnou organizaci zemědělských trhů však musí být co nejvíce zjednodušena.

 
  
  

– Zpráva: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro pozměňovací návrh k nařízení EU, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států. To znamená, že strop finanční podpory se zvýšil z 12 na 25 miliard pro členské státy, které nejsou členy eurozóny a mají potíže s platebními bilancemi. Evropský parlament se domnívá, že členské státy, které nejsou členy eurozóny, by měly být podporovány, aby získaly možnou střednědobou finanční pomoc v rámci Společenství, a byly tak schopny vyrovnat se s bilančními deficity předtím, než podají žádost na mezinárodní úrovni. Současná situace poskytuje další důkaz užitečnosti eura, v oblasti ochrany členských států, které jsou členy eurozóny, a vyzývá členské státy, které v ní nejsou, aby se k ní bezodkladně připojily, a splnily tak maastrichtská kritéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Současná finanční situace poukazuje ochranný účinek eura a my všichni bychom měli dělat všechno proto, abychom podpořili všechny členské státy, které nejsou členy eurozóny, aby euro přijaly, jakmile splní požadovaná kritéria. Jsem rovněž toho názoru, že členské státy, které nejsou členy eurozóny a které potřebují finanční pomoc, by se měly obrátit nejprve na EU a až pak na mezinárodní instituce. Z těchto důvodů jsem podpořila tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. −(SV) Strana June List se domnívá, že je velice důležité, aby se členské státy v evropské oblasti nacházely v dobré hospodářské situaci, a je pro nezávislou evropskou politiku sousedství.

Domníváme se však, že jednotný evropský systém střednědobé finanční pomoci neposkytuje ani garanci, ani řešení pro případ, že by k tomu nedošlo. Takový systém vytváří zbytečné a byrokratické řízení, v němž ty státy, které žádají o pomoc, se ve skutečnosti stanou závislými na státech hospodářské a měnové unie, které na nečleny vznášejí požadavky na „politická a hospodářská opatření“. Země, které jsou členy Evropské unie – což by měly – ale nejsou členy měnové unie – což by neměly –, jsou nuceny udržovat fixní směnný kurz s eurem, a tudíž s nejdůležitějšími obchodními partnery. Proto se domníváme, že je nesprávné, aby si země, které nejsou členy měnové unie, nastavily směnný kurz a poté musely být zachraňovány regionálními a/nebo mezinárodními orgány.

Strana June List je proto toho názoru, že přidělení 25milionové podpory pro platební bilance členských států je zbytečné. Namísto toho se domníváme, že by si měly členské země EU, které nevstoupily do měnové unie, zachovat režim pohyblivého směnného kurzu. Tento problém poté zmizí a ušetří daňovým poplatníkům 25 miliónů eur.

 
  
  

– Návrh usnesení: Evropská unie a údaje PNR (B6-0615/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE) , písemně. – (PT) Je nepopiratelné, že jak terorizmus, tak i organizovaný zločin jsou děsivé hrozby, s nimiž se musí bojovat co nejúčinnějšími prostředky.

Je rovněž důležité, aby si každý členský stát nevytvářel svůj vlastní systém jmenné evidence cestujících (PNR). V současnosti to udělaly tři členské státy, což vedlo k různým rozdílům mezi nimi ve vztahu jak k povinnostem uvaleným na letecké společnosti, tak i k jejich cílům.

Základním pravidlem ochrany údajů je, že každý nový nástroj by měl být přijat, pouze pokud byla jasně prokázána potřeba přenosu osobních dat a její specifický účel.

Návrh představený Komisí je příliš nejasný a neobjasňuje, jakou přidanou hodnotu přinese sbírání údajů PNR, ani jaký bude mít vztah ke stávajícím kontrolním opatřením pro vstup do EU z ohledu bezpečnostního, jako je např. SIS (schengenský informační systém), VIS (vízový informační systém) a API (systém předběžných informací o cestujících).

Domnívám se, že předtím, než přijmeme jakákoli konečná rozhodnutí, je nezbytné, abychom demonstrovali užitečnost těchto údajů a konkrétní cíle, které mají plnit, abychom zajistili, že bude respektována zásada proporcionality a že budou vytvořeny patřičné právní záruky.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Hlasovala jsem pro usnesení o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o používání systému jmenné evidence cestujících (PNR) pro účely vymáhání práva (B6-0615/2008). Učinila jsem tak, protože veškeré návrhy v této oblasti musí být přiměřené a v souladu s Evropským soudem pro lidská práva a Listinou základních lidských práv Evropské Unie. Návrh Komise by mohl mít značný dopad na osobní život evropských občanů a nedokázal poskytnout dostatečné důkazy, že hromadný sběr údajů je na úrovni Evropské unie potřebný.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Komise si přeje sbírat a vyměňovat údaje o cestujících na evropské úrovni, aby mohla bojovat se zločinem a terorizmem. V údajích, které se mají sbírat a zpřístupnit úřadům pro prevenci zločinu, jsou čísla kreditních karet cestujících letadlem, požadavky na zasedací pořádek v letadlech, kontaktní údaje, údaje o zavazadlech, údaje o častých cestujících letadlem, jazykové schopnosti a věk, jméno a kontaktní údaje o jakékoli osobě doprovázející dítě, včetně jejího vztahu k dítěti.

Tento druh hromadného sbírání dat nepochybně povede k narušení soukromí. Tento návrh nebere v potaz ony často opěvované, ale zřídkakdy uplatňované zásady subsidiarity a proporcionality.

Vítáme skutečnost, že Evropský parlament je k návrhu Komise kritický, a rádi bychom zdůraznili, že lze pochybovat o tom, zda potřebujeme tento druh evropských právních předpisů. Proto jsme hlasovali pro usnesení Evropského parlamentu, neboť se distancuje od opatření navrhovaných Komisí.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Ačkoli nesouhlasíme s určitými stránkami tohoto usnesení, obzvláště s jeho selháním při vymezení „boje proti s terorizmu“, domnívám se, že znovu potvrzuje jisté vážné výhrady o vytvoření systému jmenné evidence cestujících (PNR) (který se vztahuje na cestující letadlem) v rámci EU.

Mezi ostatními aspekty se v usnesení:

- lituje, že odůvodnění návrhu na vytvoření systému jmenné evidence cestujících (PNR) zanechalo tolik právních nejistot, co se týče souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv;

- zastává názor, že cílem není sjednocení vnitrostátních systémů (vzhledem k tomu, že neexistují), ale spíše povinnost je vytvořit;

- vyjadřuje přesvědčení, že návrh v podstatě zpřístupňuje donucovacím orgánům veškeré údaje bez nutnosti soudního povolení;

- opakují obavy ohledně opatření naznačujících neomezené používání údajů z PNR k profilování a ke stanovování parametrů posuzování rizik;

- zdůrazňuje, že informace poskytované Spojenými státy nikdy přesvědčivě nepotvrdily, že hromadné a systematické využívání údajů z PNR je nezbytné pro „boj s terorizmem“.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro návrh usnesení, který předložila paní in 't Veldová jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o využívání systému jmenné evidence cestujících (PNR) pro účely vymáhání práva.

Plně sdílím cíle a obavy vznesené mou kolegyní, a to jak ve vztahu k proporcionalitě opatření navržených Komisí, tak i ve vztahu k právnímu základu takového ustanovení, a nebezpečí, na něž jsem mnohokrát upozornil při zasedáních Výboru pro občanské svobody, pro ochranu osobních údajů. Nutnost zajistit občanům vysoký stupeň zabezpečení je svatosvatá a zdá se mi, že v současnosti je v platnosti mnoho systémů. Domnívám se, že před zavedením dalších opatření potřebujeme zhodnotit plnou, systematickou realizaci existujících mechanizmů, abychom se vyhnuli riziku vzniku problémů, které by byly ještě větší než ty, které se snažíme překonat.

 
  
  

– Návrh usnesení: Finanční pomoc platebním bilancím členských států (B6-0614/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písemně. − Odst. 2 tohoto usnesení se zabývá členstvím v eurozóně. V souladu s dohodou britské konzervativní delegace o otázkách vztahujících se k euru se zdržujeme závěrečného hlasování.

 
  
  

– Návrh usnesení: Demokratická republika Kongo (RC-B6-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. −(IT) Hlasoval jsem pro toto usnesení, ale upřednostňoval bych, aby bylo přijato s pozměňovacím návrhem 1 odst. 19, který byl bohužel zamítnut rozdílem několika hlasů. Tento pozměňovací návrh by ještě lépe opodstatnil naše konkrétní odhodlání v této extrémně citlivé a klíčové oblasti. Doufám nicméně, že přijetí tohoto usnesení povede k zásahu Evropské unie v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro společný návrh usnesení o reakci EU na zhoršující se situaci na východě Konžské demokratické republiky, protože si myslím, že to, co se děje, je velmi znepokojivé – milióny mrtvých, statisíce uprchlíků a otřesné zločiny páchané na zcela bezbranných lidech. Hrozí rovněž nebezpečí, že se konflikt rozšíří do sousedních zemí.

Tento návrh usnesení jde po správné cestě, obzvláště, když žádá, aby pachatelé zločinů proti lidskosti byli postaveni před soud a aby byly učiněny snahy o posílení a uvedení v soulad se stávajícími dohodami, ať už formou poskytnutí více zdrojů misi MONUC nebo vyvinutí mezinárodního tlaku na ty, jichž se to týká.

Rovněž bych ráda zdůraznila snahu Evropské unie předejít tomu, aby evropské společnosti zneužívaly minerálů, které pocházejí z této oblasti, protože jejich prodej poskytuje tomuto konfliktu finanční prostředky.

Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom předešli další tragédii v Africe.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. −(SV) Situace na východě Konžské demokratické republiky je otřesná. Bezvýhradně podporujeme mezinárodní řešení, která mají být realizována v rámci spolupráce OSN. Nedomníváme se však, že by EU měla využívat mezinárodních krizí na konfliktů k posilování vlastní zahraniční politiky.

Proto jsme hlasovali proti tomuto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Evropská unie jako celek, stejně jako jednotlivé mocné členské státy, se musí významně podílet na zodpovědnosti za zhoršení již tak dost tragické situace obyvatelstva Konžské demokratické republiky, která je následkem občanské války, a všech národů Afriky. Systematické a dlouhodobé plenění bohatství konkrétně této země a Afriky vůbec, které měli dříve na svědomí evropští kolonizátoři a dnes imperialisté, a podněcování či zneužívání občanských konfliktů za účelem sledování vlastních zájmů vyústilo v situaci, kdy jsou v Africe, nejbohatším světadílu na světě, ti nejhladovější, nejchudší a nejutiskovanější obyvatelé.

Navrhované posílení různých intervenčních aktivit EU, především formou vojenské síly OSN, bez zastavení zároveň probíhajících politických a jiných aktivit dotyčné země, nemá vůbec nic do činění s ochranou jejího obyvatelstva, jak se pokrytecky praví ve společném usnesení liberálů, sociálních demokratů a zelených. Humanitární cíle jsou pouhou záminkou. Základním cílem zemí EU je zajistit si větší podíl na trhu, což je samozřejmě propojeno – jak toto usnesení nepřímo přiznává – s nerušeným a pokračujícím pleněním velkého minerálního bohatství této země.

 
  
  

– Návrh usnesení: Evropská vesmírná politika (B6-0582/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, věříme, že vesmírná politika by neměla být militarizována, a jsme toho názoru, že výzkum a investice by se měly soustředit výhradně na mírové cíle.

Nemůžeme však podpořit pozměňovací návrh 6, který odmítá jakékoli vojenské využití, protože mnoho programů, jako jsou satelitní navigace nebo komunikační služby, jsou využívány i při mírových snahách, které jsou v některých případech svou povahou vojenské. Tato technologie je rovněž velmi užitečná pro občanskou společnost a my se nedomníváme, že by občanské využití mělo být omezováno proto, že může být i vojenské.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), písemně. − Ačkoli podporuji hlavní myšlenky tohoto usnesení, já a mí britští konzervativní kolegové jsme zásadně proti Lisabonské smlouvě, a proto nemůžeme podporovat odkaz na ni v odst. 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Podpořila jsem usnesení o tom, „jak přiblížit vesmír Zemi“ (B6-0582/2008), protože si myslím, že bychom měli podporovat evropskou vesmírnou politiku. V Irsku se čím dál více mladých lidí rozhoduje pro vědeckou kariéru - a tato tendence je patrná v celé Evropě. Zkoumání vesmíru mladé lidi inspiruje a povzbuzuje k výběru kariéry v oblasti vědy a techniky a rovněž posiluje evropské výzkumné kapacity. Jsem však toho názoru, že vesmír musí sloužit výhradně k nevojenským účelům a že bychom měli odmítnout jakékoli přímé i nepřímé vojenské využití systémů, jako je např. Galileo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Mezi důležitými otázkami a prioritami zdůrazněnými v usnesení Evropského parlamentu o evropské vesmírné politice chci tímto stručným vysvětlením hlasování odsoudit skutečnost, že většina této sněmovny obhajuje využití vesmíru pro vojenské účely.

Takový závěr lze vyčíst z toho, že předložené pozměňovací návrhy, které navrhla naše parlamentní skupina, byly zamítnuty a s nimi i opětovné zdůraznění skutečnosti, že vesmír musí být využíván výhradně pro mírové a nevojenské účely, a tedy i odmítnutí jakéhokoli přímého i nepřímého vojenského využití.

Naproti tomu si většina Parlamentu myslí, že existuje „ rostoucí zájem o silnou a vedoucí úlohu Unie v evropské politice pro oblast vesmíru, která by pomohla nalézt řešení v oblasti životního prostředí, dopravy, výzkumu, obrany a bezpečnosti“.

V tomto ohledu žádá většina Parlamentu, aby Rada a Komise „podporovaly součinnost vývoje v oblasti vesmíru pro civilní a bezpečnostní účely; upozorňuje na skutečnost, že schopnost Evropy zajistit bezpečnost a obranu závisí mj. na dostupnosti družicových systémů a že přístup k nim je pro Unii klíčový“.

Jinými slovy, vesmír lze využít pro militarizaci Evropské unie a pro závody ve zbrojení.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písemně. – (FR) Je mi upřímně líto, že se tento výtečný návrh usnesení o budoucnosti evropské vesmírné politiky, který byl právě přijat, vůbec nezmiňuje o vesmírném středisku v Kourou.

Dějiny týkající se zkoumání vesmíru Evropy nevyhnutelně vedou přes Francouzskou Guyanu. Všem je jasné, že už nemáme v úmyslu zdůrazňovat, že jsou zde umístěny a odtud odpalovány všechny rakety Ariane.

Moje díky patří francouzskému předsednictví, zastoupenému panem Jeanem-Pierrem Jouyetem, který tuto skutečnost duchapřítomně zmínil během včerejší rozpravy.

Podle mého názoru musí evropská vesmírná strategie obsahovat komplexní úvahu o budoucím vývoji evropského vesmírného centra v Guyaně, jak co se týče infrastruktury a personálu, tak i výzkumných projektů.

Vesmírné středisko v Kourou je výkladní skříní evropského vesmírného programu. Francouzská Guyana, nejokrajovější oblast Evropské unie, si zaslouží, aby byl uznán její minulý i budoucí přínos této strategické politice.

Ráda bych viděla, jak tato sněmovna vzdává poctu vesmírnému středisku ve Francouzské Guyaně a výslovně vyjadřuje pýchu, kterou vyvolává ve všech Evropanech. Během pouhých pár desetiletí se z Kourou stal důležitý stavební prvek naší evropské identity.

 
  
  

– Návrh usnesení: Kazetová munice (B6-0589/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Úmluva o kazetové munici, přijatá 107 zeměmi v roce 2008, bude připravená k podpisu od třetího prosince a vstoupí v platnost, jakmile bude zajištěno 30 ratifikací.

Úmluva zakáže používání, výrobu, skladování a přepravu kazetové munice jako celé kategorie zbraní, a od signatářských států bude vyžadováno, aby zničily své zásoby této munice.

Tento návrh usnesení, který podporujeme, apeluje na všechny státy, aby při nejbližší příležitosti podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o kazetové munici a aby podnikly na vnitrostátní úrovni kroky, aby se začalo s realizací Úmluvy o kazetové munici ještě před její ratifikací.

Tento návrh usnesení apeluje na všechny státy, aby nepoužívaly, neskladovaly, nevyráběly, nepřepravovaly, nevyvážely kazetovou munici a neinvestovaly do ní, dokud tato úmluva nevstoupí v platnost.

Rovněž apeluje na všechny členské země, aby poskytly pomoc postiženým obyvatelům a podpořily odstranění a zničení zbytků kazetové munice.

Žádá se v ní také, aby všechny členské státy nepodnikaly žádné kroky, kterými by mohly obejít nebo ohrozit Úmluvu o kazetové munici a její ustanovení, především protokol k Úmluvě o některých konvenčních zbraních, který by mohl užití kazetové munice umožnit.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − - (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro návrh usnesení o potřebě ratifikovat Úmluvu o kazetové munici do konce roku 2008. Tento návrh, který plně podporuji, zakáže používání, výrobu, skladování a přepravu kazetové munice jakožto celé kategorie zbraní.

Rovněž souhlasím se skutečností, aby měly členské státy EU, které používaly kazetovou munici, povinnost poskytnout technickou a finanční pomoc pro odstranění a zničení zbytků kazetové munice Vítám také iniciativu mých kolegů, kteří apelují na členské státy, aby nepodporovaly používání, výrobu, skladování a přepravu kazetové munice bez ohledu na ratifikaci úmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Britská konzervativní delegace hlasovala pro toto usnesení jednomyslným podpořením nedávno vyjednané Úmluvy o kazetové munici OSN. Věříme, že tato úmluva úspěšně propojila zásadovou a praktickou humanitární stránku s oceněním vojenských požadavků odpovědných ozbrojených sil.

Důsledně se držíme názoru, že nerozlišující zákaz užívání všech druhů kazetové munice by negativně ovlivnil operační účinnost našich ozbrojených složek. Proto věnujeme zvláštní pozornost jasně definované výjimce v úmluvě pro další generaci „chytřejší“ munice, která je navržena k autodestrukci a která představuje jen minimální nebezpečí pro civilní obyvatelstvo. Britské ministerstvo obrany v současnosti vyvíjí munici, která bude splňovat podmínky této výjimky.

Všeobecně se domníváme, že je důležité zachovat smysl pro vyváženost ve vztahu k řízení rizika našimi ozbrojenými složkami. Ačkoli se britské ozbrojené síly vždy snaží minimalizovat škody na civilním obyvatelstvu a omezit vedlejší škody, nikdy bychom neměli ztrácet ze zřetele skutečnost, že bojujeme s terorizmem a povstaleckými jednotkami, které neváhají sáhnout k jakýmkoli prostředkům k nerozlišujícímu vraždění nevinných. Na tyto jednotky bychom měli obrátit svůj hněv.

 
  
  

– Návrh usnesení: HIV/AIDS (RC B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro tento návrh usnesení. Včasná diagnóza a výzkum poskytují pevné základy ochrany zdraví. V případě viru HIV ukazují nedávné výsledky, jak důležité je podporovat výzkum. Z tohoto pohledu tedy potřebujeme odstranit veškeré překážky, které brání výzkumu, jenž pro nemocné virem HIV představuje reálnou naději na kvalitativně uspokojivější život.

Tento požadavek by měl být podpořen konkrétními prostředky formou využití politických, hospodářských a finančních zdrojů Komise. Zároveň by měly Rada a Komise zajistit, aby byla diskriminace nemocných virem HIV prohlášena ve všech členských státech za nezákonnou.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE) , písemně. – (PT) Poslanci zvolení portugalskou PSD (sociálnědemokratická strana) podporují usnesení, které podporuje propagaci včasné diagnózy a péče o osoby nakažené virem HIV ve všech členských státech. Nejaktuálnější statistiky ukazují nejen zvýšení počtu nákaz virem HIV v rámci EU, ale také vysoký podíl nákaz virem HIV, které stále zůstávají bez diagnózy.

Jeden z důvodů rychlého šíření viru HIV v mnoha zemích EU je skutečnost, že mnoho narkomanů je nakaženo a šíří nemoc tím, že si půjčují jehly. Výroční zpráva střediska EuroHIV o tendencích v užívání drog v Evropské unii říká, že Portugalsko má nejvyšší počet odhalených případů HIV/AIDS mezi narkomany.

Výroční průzkum zdravotní péče, Evropský spotřebitelský zdravotní index (EHCI) 2008, informuje, že Portugalsko má jedno z nejnižších hodnocení systémů zdravotní péče v Evropě. Jedna z kritických připomínek k portugalskému systému zdravotní péče je ta, že stále nemá vyřešený přístup k léčbě a čekacím dobám. Eurostat stále naznačuje, že Portugalsko je zemí s nejvyšší úmrtností spojenou s AIDS. Poměrná analýza údajů z Portugalska a jeho evropských partnerů odhaluje, že s naší národní strategií není něco v pořádku. Musíme určit a analyzovat, co to je.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro společný návrh usnesení o včasné diagnóze HIV/AIDS a včasné péči, protože jsem toho názoru, že nutně potřebujeme posílit opatření a kroky pro diagnostikování a léčení této nemoci, vzhledem k alarmujícímu nárůstu případů nově nakažených v Evropské unii.

Kroky podniknuté k prevenci a léčení této nemoci jsou zásadní pro to, aby byl zastaven nárůst počtu nakažených. Proto si myslím, že je zásadně důležité propagovat snazší přístup k informacím, poradenství, poskytování zdravotní péče a sociálních služeb.

Navíc je zásadně důležité, aby členské státy vydávaly předpisy, které účinně postaví mimo zákon diskriminaci lidí žijících s virem HIV/AIDS, včetně omezení, které mají dopad na svobodu pohybu v jejich jurisdikcích.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − -(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, s potěšením říkám, že jsem hlasoval pro usnesení o včasné diagnóze HIV/AIDS a včasné péči. Aby Komise ochránila Evropské občany a jejich zdraví, má povinnost propagovat včasnou diagnózu a odstraňovat bariéry pro testování této choroby, a zároveň poskytovat včasnou péči a oznamovat její výhody.

Vzhledem ke skutečnosti, že zprávy středisek EuroHIV a UNAIDS potvrzují, že počet nově nakažených virem HIV roste závratnou rychlostí a že v některých zemích je odhadovaný počet nakažených virem HIV téměř třikrát vyšší než v oficiálně udávaných statistikách, vítám návrh, který rovněž vyzývá Komisi, aby vytvořila strategii pro omezení HIV/AIDS, která se zaměří na drogově závislé a narkomany užívající drogy nitrožilně.

 
  
  

– Návrh usnesení: Včelařské odvětví (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Chceme zdůraznit některé stránky tohoto usnesení, s nimiž souhlasíme, obzvláště: „nekalou konkurenci výrobků pocházejících z třetích zemí a dovážených na trh Společenství“ a „vážnou hrozbu snížení počtu včelstev následkem prudkého snížení zdrojů pylu a nektaru“. Tyto problémy musí být vyřešeny uplatněním preference Společenství a bojem s nekalou konkurencí včelařských výrobků z třetích zemí. Výzkum parazitů a nemocí – které decimují včelí populaci – a jejich původu, včetně odpovědnosti za geneticky upravené plodiny, by měl být okamžitě posílen zpřístupněním dalších rozpočtových zdrojů pro tento výzkum.

Tím, co chybí v tomto usnesení, je odpovědnost za reformy společné zemědělské politiky celého tohoto problému. Vylidňování venkova, rušení výroby v rozlehlých oblastech a zavádění geneticky upravených plodin vede ke ztrátě biologické rozmanitosti. Podobně se propagují výrobní metody, které nepřihlížejí k specifickým klimatickým podmínkám každé oblasti.

Zemědělská politika, která by zvrátila tento trend, vedle opatření naznačených výše, by významně pomohla vyřešit problémy ve včelařském průmyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), písemně. -(SV) Toto usnesení se zabývá skutečností, že včelí populace vymírá z nevysvětlitelných příčin. Sdílíme názor, že je třeba výzkumu, abychom se s tímto problémem vypořádali.

Nesdílíme však už názor, že je nezbytné poskytnout včelařům více dotací a větší ochranu před okolním světem (protekcionizmus).

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. -(SV) Návrh předložený Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova má dobré i špatné stránky. Jsme pro rozbíhající se výzkum Komise o parazitech a nemocích, které decimují včelí populaci.

Usnesení však rovněž obsahuje návrhy, které nemůžeme podpořit. Evropský parlament např. „naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla mechanismus finanční podpory pro hospodářství, která se kvůli úmrtnosti včelstva dostanou do obtížné situace“ (odst. 11). Nemůžeme podpořit žádné takové výdaje z rozpočtu EU a federalistická většina Evropského parlamentu by tomu neměla vyjadřovat svou podporu, aniž by se dozvěděla o finančních následcích takového postoje.

Proto jsme hlasovali proti tomuto usnesení v celém jeho rozsahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písemně. – (RO) Dramatický pokles včelí populace, a tím také opylení ohrožuje produkci ovoce, zeleniny a plodin v Evropské unii. Pokles počtu včel je způsoben jak odlišnými parazity a mykózami nalezenými v atmosféře, tak pesticidními postřiky. Hlavním problémem je nákaza způsobena parazitem varroa, která se projevuje deformacemi křídel a zadečku a nedovyvinutými včelami, které nejsou schopny létat a mají velmi krátkou délku života. Neléčí-li se, může tento parazit způsobit vymizení celé včelí kolonie během pár měsíců. Prodlužované užívání pesticidů má rovněž za následek úbytek včelí populace, ačkoli jsou pesticidy určeny k hubení parazitů a mykóz. Někteří vědci se domnívají, že další příčinou tohoto jevu je elektromagnetické vlnové záření z mobilních telefonů, které proniká navigačním systémem včel a zamezuje jim v návratu do úlu. Výzkum v této oblasti se bude muset vyvíjet tak, abychom nalezli řešení pro boj s nemocemi, které postihují včely. Navíc snahy zemědělců o snížení počtu používání prostředků na ochranu rostlin během kvetení rovněž pomáhá zastavit úbytek tohoto hmyzu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), písemně. - (DA) Jménem Oleho Christensena, Poula Nyrupa Rasmussena, Dana Jørgensena, Britty Thomsenové a Christely Schaldemoseové.

Dánská delegace skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu hlasovala proti usnesení zabývajícímu se situací ve včelařském odvětví. Jsme toho názoru, že toto usnesení nese známky protekcionizmu a pokusu o založení více dotačních programů pro zemědělce v EU.

Jsme toho názoru, že úmrtnost včel je obrovským problémem a měla by se řešit na evropské úrovni, avšak s použitím korektních mechanizmů. Ty zahrnují např. další výzkum a zaměření se na ochranu našich ekosystémů včetně zákazu používání pesticidů.

 
  
  

– Návrh usnesení: Inspekce v oblasti životního prostředí v členských státech (B6-0580/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Hlasovala jsem pro usnesení o přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce v oblasti životního prostředí v členských státech (B6-0580/2008). Dobré a rovné vymáhání ekologického práva ve Společenství je zásadní a jakékoli mírnější opatření nesplní očekávání veřejnosti a podkope reputaci Společenství coby účinného ochránce životního prostředí. Mají-li mít naše právní předpisy nějakou důvěryhodnost, pak musejí být vymáhány účinně.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Bez pochyby musíme věnovat větší pozornost ekologickým problémům a musíme přijmout opatření, jimiž zabráníme trvalým poškozením životního prostředí, které ohrožují přítomnost i budoucnost naší planety a kvalitu života našich občanů.

Proto musíme být ostražitější ohledně souladu s pravidly, která zajišťují péči o životní prostředí a berou ohled na specifické podmínky každé země včetně sociálních důsledků. Rovněž potřebujeme solidárnější politiku, která bere ohled na různé stupně vývoje a hospodářské schopnosti.

Ne všechny tyto aspekty jsou zabezpečeny v ekologickém právu EU, stejně jako nejsou jeho politiky náležitě důsledné. Proto vážně pochybujeme o politické vůli Evropské komise vyřešit tento komplexní problém a jsme toho názoru, že s některými návrhy předloženými v tomto usnesení riskujeme zhoršení regionálních a sociálních nerovností.

Proto jsme se rozhodli zdržet se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. (PT) Gratuluji kolegům z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ke znění jak ústního dotazu, tak i návrhu usnesení, protože jednoznačně naznačují, že je potřeba správně zavádět ekologické zákony Společenství. V tomto ohledu naléhavě žádají Komisi, aby představila návrh na směrnici o inspekcích v oblasti životního prostředí, která by objasnila definice a kritéria a rozšířila rozsah.

Oba dokumenty zdůrazňují potřebu posílení evropské sítě pro zavádění a vymáhání ekologického práva (IMPEL) a podpory ekologické výchovy a poskytování informací, jejichž specifický obsah musí být na místní, regionální i národní úrovni vymezen na základě potřeb a problémů, které jsou vlastní danému území.

Nebude-li EU přísná při uplatňování své ekologické politiky, veřejné očekávání bude zklamáno a role EU coby účinného ochránce životního prostředí bude podryta.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Hlasovali jsme proti návrhu usnesení, které podporuje postoj, že je nezbytně nutné, aby byly přijaty řádné a životaschopné předpisy Společenství v oblasti životního prostředí, protože tyto právní předpisy nechrání životní prostředí; chrání životaschopné zájmy evropských monopolů.

Apel na ustavení sboru inspektorů životního prostředí ve Společenství představuje přímý zásah do vnitřních záležitostí členských států, aby bylo zajištěno přijetí principu „znečisťovatel platí“, který dovoluje ničit za nízký poplatek životní prostředí, „zelené daně“, které přejdou na rolnickou třídu, obchodování s emisemi, propagaci soukromého podnikání a konkurenceschopnosti coby určujících kritérií pro vývoj toho, co jsou jinak inovační „ekologické“ technologie, užívání geneticky upravených organizmů v zemědělství a praktického zrušení principu prevence.

EU a její ekologická politika, která slouží zájmům velkých podniků, plodí potravinové zločiny, atmosférické znečištění městských center „moderními znečišťujícími látkami“, ničení lesů, půdní korozi a desertifikaci a znečišťování moří a vod. Životní prostředí se stane podnikatelským sektorem, jehož cílem bude maximalizovat zisky hospodářské oligarchie. Utrpí následky bezmyšlenkovitého a nezodpovědného vykořisťování přírodních zdrojů a bude zkaženo kapitalistickým barbarstvím.

 
  
  

(Zasedání bylo přerušeno ve 13:00 a znovu zahájeno v 15:00.)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí