Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2645(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0579/2008

Forhandlinger :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Afstemninger :

PV 20/11/2008 - 6.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0567

Forhandlinger
Torsdag den 20. november 2008 - Strasbourg EUT-udgave

7. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
PV
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

– Betænkning: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Fru formand! Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender prøver desperat at anfægte kompetencen hos Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling i spørgsmålet om ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen. Udvalget har sat sig på vores initiativ til at udarbejde en betænkning om de diskriminerende virkninger af lønforskelle og andre uligheder for kvinders pensioner og om tendensen til individualisering af sociale sikringsrettigheder.

Resultatet er en betænkning, som er et sammenkog af velkendte almindeligheder. Vi er langt fra den ulige behandling af kvinder på pensionsområdet og midlerne herimod, som Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ønskede at basere sin betænkning på. Som ordfører for udtalelsen for Udvalget om Kvinders Rettigheder gjorde jeg i henhold til forretningsordenens artikel 47 og med enstemmig opbakning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder mit bedste for at foreslå specifikke rettelser inden for rammerne af reformerne af pensionsordningerne. Der er seks meget præcise rettelser, som har til formål at lukke hullerne i kvinders forsikring som følge af f.eks. moderskab og deres familiemæssige forpligtelser.

Kan De forstå, at Beskæftigelsesudvalget udtrykkelig forkastede dem i skærende modstrid med sine forpligtelser i henhold til artikel 47? Jeg beklager, at vi har tabt et slag, men krigen og vores kamp vil fortsætte.

 
  
  

– Betænkning: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Fru formand! Jeg har stemt imod Klamt-betænkningen af den simple grund, at hele begrebet økonomisk indvandring og det, der kaldes det "blå kort", vidner om kortsynet tænkning. Vi bør i stedet indføre en uddannelses- og omskolingspolitik og få de ca. 20 mio. arbejdsløse, vi i øjeblikket har i EU, tilbage i arbejde. Vi bør i stedet lære af vores tidligere fejltagelser. Et godt eksempel er importen af gæstearbejdere og deres familier i 70'erne og 80'erne, der endte med at blive til et større socialt problem.

De forsøger nu at berolige offentligheden ved at love, at det kun drejer sig om højtkvalificerede og midlertidige indvandrere; men hvem er jeg, at jeg skulle tvivle på Louis Michels ord, når han siger, at andre indvandrere også fortsat bør være velkomne? Med andre ord er ladeporten fortsat åben. Alt, hvad de gør, er at åbne en ny. Det drejer sig om en koalition mod samfundet. Store virksomheder ønsker billig arbejdskraft og slutter sig sammen med den multikulturelle venstrefløj, og samfundet kan så betale regningen.

 
  
  

– Betænkning: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Fru formand! Jeg stemte for Parish-betænkningen om integration af markedsordningen for vin, fusionsmarkedsordningen, med et tungt hjerte, fordi jeg mener, at denne fusionsmarkedsordning ikke er en forenkling og ikke øger gennemsigtigheden. Den vil gøre livet mere kompliceret for vinavlerne og for hele vinindustrien.

Kommissæren prøvede at berolige os i går aftes. «Jeg håber, at Kommissionen vil holde ord, og allervigtigst, at erhvervet fortsat vil være repræsenteret på passende vis i den rådgivende komité, således som det har været siden den første markedsordning for vin.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Fru formand! Her til morgen stemte jeg noget tøvende for Neil Parish' betænkning om oprettelse af en fusionsmarkedsordning for en bred vifte af forskellige landbrugsprodukter. Jeg ser positivt på Kommissionens mål om at forenkle EU's landbrugspolitik. Det betyder, at der i fremtiden kun bliver én markedsordning, som skal erstatte de 21 eksisterende markedsordninger, f.eks. for frugt, grønsager, mælk og vin. Forvaltningen af det særdeles komplekse dokument, der bliver resultatet heraf, skal imidlertid gøres så enkel som muligt. Af den grund glæder det mig meget, at Kommissionen under gårsdagens forhandling forsikrede om, at den vil bruge min idé og i EU's søgemaskine EUR-Lex indsætte den funktion, at brugerne kan vælge kun at få adgang til de artikler, der vedrører deres specifikke landbrugsprodukt.

Kommissionen har også bekræftet, at markedsorganisationen for vin, som blev forhandlet på plads med visse vanskeligheder, og som omfatter mange af Parlamentets krav, vil forblive uforandret. Det er udelukkende derfor, jeg følte mig i stand til at stemme for betænkningen.

 
  
  

- Forslag til beslutning: Hiv/aids (RC-B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Fru formand! Jeg er henrykt over, at vi nogle få dage før den 1. december, der er anerkendt som verdens aidsdag, behandler dette globale problem. Antallet af mennesker, der er smittet med hiv vokser. Omkring 14 000 mennesker bliver smittet hver dag, og 2 000 af dem er børn under 15 år.

Ud over de sædvanlige særlig belastede områder som Afrika og Fjernøsten er antallet af smittede steget i Østeuropa og i Centralasien. I 2006 steg antallet af smittede i disse regioner til 1,7 mio. Den største stigning blev registreret i Rusland og Ukraine, hvor ca. 270 000 mennesker blev smittet med hiv-virus. Spredningen af hiv i disse områder skyldes især narkotikamisbrug og brug af inficerede nåle. I forbindelse med Ukraine er tallene så meget mere alarmerende, fordi de vedrører en direkte nabo til EU.

Den kendsgerning, at det ikke er lykkedes os at bringe hiv-problemet under kontrol til trods for de verdensomspændende forebyggelsesprogrammer, bør få os til at revurdere disse programmer og intensivere indsatsen for forebyggelse og fremstilling af effektive lægemidler.

 
  
  

- Forslag til beslutning: Den Demokratiske Republik Congo (RC-B-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Fru formand! I 1994 vendte Vesten ryggen til, mens der blev begået folkemord i Rwanda. Det samme kunne ske nu i det østlige Congo. Den umiddelbare prioritet er humanitær, men ud over det skal der ryddes op i et vanskeligt og indviklet politisk roderi. Det skyldes delvis, at det internationale samfund ikke blot vaskede sine hænder med hensyn til folkemordet i Rwanda, men tillod hutu-folkemorderne at flygte til det østlige Congo, hvor præsident Kabila ikke gjorde meget for at tøjle militserne, hvilket vakte afsky i Kigali og blandt de lokale tutsier.

FN og AU må nu gå forrest og gøre noget ved de umiddelbare politiske og sikkerhedsmæssige problemer, men vi bør også erkende, at konkurrencen om naturressourcer ligger til grund for mange af disse blodsudgydelser. Kina er en væsentlig aktør i regionen, men interesserer sig ikke meget for menneskerettigheder i Afrika.

Kommissionen bør undersøge, om en certificeringsproces for mineraler og andre ressourcer kunne anvendes i Afrika nu på samme måde som den vellykkede Kimberley-proces, der har fungeret så godt med diamantindustrien i forbindelse med bloddiamanter eller konfliktdiamanter. Derfor stemte jeg for denne betænkning.

 
  
  

- Forslag til beslutning: Biavlssektoren (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - (FR) Fru formand! Denne beslutning kommer lidt sent. Den kommer for sent, for siden vedtagelsen af direktiv 91/414 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler er der gjort meget lidt for at fremme forskning i, hvordan pesticider påvirker bier, især hele biernes reproduktionscyklus.

Det er virkelig forbløffende, for ved afstemningen under førstebehandlingen af Breyer-betænkningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med andre ord reformen af direktiv 91/414, talte mange af dem, der i dag stemte for en beslutning, imod de ændringsforslag, der sikrede bedre beskyttelse for bier.

Det er ikke de gode hensigter, der fører os videre, det er kendsgerninger og handlinger, og jeg håber på, at mine kolleger i Parlamentet vil huske denne beslutning og stemme for bierne, når vi stemmer om Breyer-betænkningen under andenbehandlingen.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Fru formand! Jeg vil gerne sige til fru Hennicot, der først for nylig blev medlem af Parlamentet, at hun naturligvis ikke kan vide, hvad vi har efterlyst siden 1994, især på dette område.

Jeg vil gerne takke alle de medlemmer, der bidrog til denne forhandling og til beslutningen om den alarmerende situation i landbrugssektoren. Der var ikke ligefrem trængsel – fru Hennicot var her heller ikke – i går aftes hen imod midnat, hvilket er forståeligt, under den glimrende og meget væsentlige forhandling, der havde til formål at tilskynde Kommissionen til at optrappe sine bestræbelser over for denne meget bekymrende krise i biavlssektoren. Det er mig en fornøjelse at se, at Kommissionen har forstået os.

Jeg vil gerne over for tjenestegrenene fremhæve, at ændringsforslag 1, der blev vedtaget, og som min gruppe stemte imod, er en rent redaktionel ændring. Der er en fejl i den tyske oversættelse af min betragtning B). Vi må derfor korrigere denne oversættelse, så der står præcis det samme som i ændringsforslaget på tysk.

Med hensyn til ændringsforslaget om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, som siden er blevet trukket tilbage, er jeg enig i indholdet. Da det imidlertid ord for ord er en gentagelse af den tekst, der blev vedtaget i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om markedsføring af disse produkter, følte min gruppe og jeg, at vi ikke burde plagiere den tekst og burde lade Miljøudvalget komme frem. Vores henstilling og krav er imidlertid særdeles velformulerede i beslutningens punkt 8, hvori vi anmoder om nøjagtig det samme, med andre ord om, at forskning i sammenhængen mellem bidødelighed og brug af pesticider optrappes, således at der i givet fald kan træffes hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende godkendelse af disse produkter. Naturligvis skal pesticider, der dræber bier, ikke godkendes. Det er det, vi har sagt i årevis.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Fru Lulling! Tak for Deres opmærksomhed om detaljerne i denne foranstaltning. Vi kan forsikre Dem om, at de sproglige udgaver vil blive omhyggeligt kontrolleret.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

– Betænkning: Ingeborg Grässle (A6-0394/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig.(FR) På grundlag af betænkningen af min gode ven, parlamentsmedlem Ingeborg Grässle, stemte jeg for den lovgivningsmæssige beslutning om godkendelse, med forbehold for ændringer, af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Jeg støtter bedre retsbeskyttelse af personer, der er genstand for en undersøgelse af OLAF og øget samarbejde med medlemsstaterne. Der var et voksende behov for offentlig styring af OLAF's program for undersøgelser til bekæmpelse af svig og uafhængig kontrol med procedurerne for undersøgelserne og deres varighed, samtidig med at undersøgelsernes fortrolighed blev sikret. Ingeborg Grässle har gjort et stort arbejde med denne betænkning og fortjener vores tak.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for fru Grässles betænkning, for enhver, der er genstand for en OLAF-undersøgelse, skal i det mindste skriftligt have lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmål i forbindelse med den. Disse bemærkninger bør forelægges for den berørte medlemsstat sammen med andre oplysninger, der indhentes i løbet af undersøgelsen. Det er den eneste måde, hvorpå man kan give de nationale myndigheder fuldstændig information om sagen og samtidig respektere princippet om, at begge parter skal have lejlighed til at fremlægge deres eget synspunkt. Samtidig sikrer betænkningen også samarbejdet med tredjelande og styrker OLAF-kontroludvalgets rolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg stemte for fru Grässles betænkning om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Det er nemlig særdeles vigtigt for os at ændre forordningen om disse undersøgelser, eftersom visse interinstitutionelle relationer skal revideres. Endvidere må vi ændre forordningen med hensyn til retsbeskyttelse af personer, der er genstand for undersøgelser, og med hensyn til informationsudveksling mellem OLAF, EU-institutioner, medlemsstater og informanter. Endelig vil jeg rose fru Grässle for hendes initiativ; hun har fremsat flere interessante forslag om f.eks. en ny rolle til Kontorets generaldirektør, som skulle have beføjelser til at indlede eksterne undersøgelser, ikke kun på anmodning af en medlemsstat eller Kommissionen, men også på anmodning af Europa-Parlamentet.

 
  
  

– Betænkning: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for. Det centrale punkt i denne forhandling er ikke kun det specifikke emne, der behandles af Udvalget for Andragender, vedrørende udbredelsen af tysk i forbindelse med Fællesskabets institutioners anvendelse heraf. Først og fremmest er dette et generelt spørgsmål om adgang til dokumenter for borgere af alle nationaliteter og som følge heraf om fællesskabsinstitutionernes gennemsigtighed. Ud fra den synsvinkel mener jeg derfor, at det er helt afgørende, at Rådet foretager en grundig undersøgelse af spørgsmålet med henblik på at arbejde for at forhøje antallet af sprog, der benyttes på formandskabets hjemmesider. En sådan forhøjelse kunne foretages gradvist på grundlag af passende objektive kriterier, der skal defineres. Vi bør dog huske på, at jo flere sprog, der benyttes, jo flere borgere vil kunne få et tættere forhold til Europa. Borgerne bør se på EU-institutionerne på samme måde, som de ser på de bygninger, der huser os – vores institutioner burde være tilgængelige.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vi er generelt enige i betænkningen og navnlig i det, der står om ombudsmandens konklusioner, idet: "Rådet udviser forsømmelighed ved at afvise at behandle indholdet i klagerens anmodning" og "oplysningerne på disse hjemmesider bør ideelt set være tilgængelige til tiden på alle EU’s officielle sprog".

Vi er imidlertid ikke enige i pkt. 1, litra d), i betænkningens konklusioner, hvori det hedder: "hvis det er nødvendigt at begrænse antallet af sprog, bør valget af sprog bygge på kriterier vedrørende objektivitet, hensigtsmæssighed, åbenhed og håndterbarhed". Vi vil hævde, at Rådets hjemmeside ligesom Europa-Parlamentets og Kommissionens skal indeholde alle sine informationer på alle EU's officielle sprog. Kun på den måde kan man faktisk forsvare den flersprogethed og kulturelle mangfoldighed, som Fællesskabets ledere formodes at forsvare, men som der i praksis konstant sættes spørgsmålstegn ved af sparehensyn.

 
  
  

– Betænkning: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Selv om der er visse modstridende aspekter med et enkelt positivt aspekt hist og her i den beslutning, et flertal i Parlamentet har vedtaget, er hovedargumentet, at det på grund af den aldrende befolkning og de demografiske ændringer er berettiget, at de offentlige sociale sikringsordninger med universel dækning bliver mere skrøbelige for at varetage interesserne hos den private finanssektor, der ønsker at forvalte den størst mulige bid af denne kage.

Se bare på f.eks. følgende punkt: "minder om, at tendensen til individualisering bidrager til modernisering af den anden og tredje søjle, uden at der stilles spørgsmålstegn ved den første søjle i de sociale sikringssystemer, hvilket giver befolkningen, og især kvinder og andre udsatte grupper, mulighed for at få større selvbestemmelse og dermed større uafhængighed og mulighed for at opbygge deres egne supplerende pensionsrettigheder".

Med andre ord er målet i frihedens navn at tilskynde mennesker til at finde alternative finansielle løsninger i forhold til offentlig socialsikring, selv hvor de klart negative resultater er velkendte. Nye tilfælde i USA er et perfekt eksempel på det. Men kapitalismen prøver altid at bruge propaganda til at fremme sine egne mål.

Derfor har vi stemt imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig.(FR) Ordføreren fru Stauner har givet en klar analyse af de udfordringer, vores befolkningers aldring og tilbagegangen i vores erhvervsaktive befolkninger rejser for vores sociale beskyttelsessystemer, som hun ser ud til at være knyttet til. Det er et første pluspoint til hende.

Et andet pluspoint får hun for det ængstelige spørgsmål, hun stiller om, hvorvidt det sædvanlige universalmiddel virkelig vil være effektivt; det sædvanlige universalmiddel, der foreslås, går ud på at installere indvandrende arbejdstagere en masse, og håbe på, at de vil betale pensions- og sundhedssystemer for de gamle europæere; det er et kolossalt kynisk og egoistisk universalmiddel, der forsvares af folk, som ofte hævder at have monopol på sympati og tolerance. Endelig gør hun sig fortjent til et sidste pluspoint for sin kritiske analyse af tendensen til privatisering af sundhedssystemerne og den rent finansielle tilgang til reformen af de nationale socialsikringssystemer.

Men det vigtigste punkt bliver ikke behandlet i betænkningen. For da det er den demografiske nedgang på vores kontinent, som er årsagen til disse problemer, er det dér, vi skal sætte ind. Medlemsstaterne kan ikke længere komme uden om en ambitiøs familiepolitik med henblik på at få fødselsraten til at stige for at bringe balance i deres socialsikringssystemer og, hvad der er mere vigtigt, sikre dynamik, velstand og, ganske enkelt, overlevelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Det hedder i betænkningen, at befolkningen i de fleste medlemsstater bliver ældre, og at de sociale sikrings- og pensionssystemer derfor vil komme under pres. Den løsning, der foreslås for at løse dette problem, er den sædvanlige, nemlig forskellige EU-foranstaltninger. Junilisten er af den opfattelse, at EU slet ikke burde beskæftige sig med spørgsmål vedrørende medlemsstaternes sociale sikrings- og pensionssystemer.

Europa-Parlamentet har en mening om almindelig pensionsalder, ansættelseskontrakter, hvilken form for pensionssystem, medlemsstaterne bør indføre, beskatning af arbejdskraft, fordeling af skattebyrden, og hvordan pleje og pasning skal organiseres i EU-landene. Det er anliggender, som helt igennem skal klares på nationalt plan. Generelle instrukser fra EU-institutionerne om disse anliggender bidrager absolut ikke med noget.

Vi har derfor stemt imod betænkningen i den endelige afstemning.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig.(FR) Skønt der i fru Stauners betænkning henvises til den åbenlyse EU-fiasko, Lissabonstrategien, fortjener den at blive støttet, fordi der sættes spørgsmålstegn ved indvandringscredoet som løsning på yderligere forværring i Europas demografiske, økonomiske og sociale underskud.

Hvad enten indvandringen er selektiv eller andet, forvansker den europæernes identitet og kultur og forværrer skillelinjerne i lokalsamfundene og de deraf følgende spændinger, som det ses i ethvert multietnisk og multikulturelt samfund i verden.

Det er en ny form for slaveri, der kun er til fordel for globaliseringens pengepugere, som i denne billige arbejdskraft ser et middel til at presse lønningerne i en situation, hvor arbejdsløsheden allerede er meget høj. Det vil give eliten i tredjelande mulighed for at blive udplyndret og vil dermed forværre deres situation.

Det er strategisk set en vildfarelse, fordi indvandrernes adfærd i sidste ende vil blive en kopi af europæernes; jeg tænker her især på den ulykkelige tendens til at få færre børn i et samfund, der i sandhed er ude af kurs på alle områder.

Bortset fra at støtte familierne og en højre fødselsrate i Europa har det nye nationernes Europa brug for en politik til sikring af national præference og fællesskabspræference, en politik til sikring af national beskyttelse og fællesskabsbeskyttelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Betænkningen afslører det fulde omfang af EU's og de europæiske kapitalinteressers dybt græsrodsfjendtlige ønsker om at ophæve de sociale forsikringssystemer. Påskuddet om demografisk tilbagegang i EU udstilles på skrækindjagende vis og bruges til at foreslå en forhøjelse af pensionsalderen og anvendelse af tresøjlestrukturen, dvs.:

- pensioner på fattigdomsniveau fra de nationale socialsikringsordninger

- udvidelse af "arbejdsmarkedspensionsfonde", der udbetaler en bidragsbaseret pension

- arbejdstagernes brug af privat forsikring ("individualisering" i den EU-kapitalistiske terminologi), den såkaldte "tredje søjle".

Der banes derved en meget bred vej for, at monopolforsikringsselskaberne kan øge deres profit ved at komme ind i endnu en profitabel sektor.

Dette angreb indgår i en række af EU's arbejderfjendske foranstaltninger såsom den generelle udbredelse af "flexicurity", "justering" (dvs. ophævelse) af arbejdsretten, institutionalisering af arbejdsformidlinger, der bedriver "slavehandel", direktivet om indførelse af inaktiv arbejdstid med en 65-timers arbejdsuge og tilrettelæggelse af arbejdstiden på årsbasis.

Arbejderklassen må svare igen på det stadigt mere brutale angreb fra europæiske kapitalinteresser med et modangreb, ved at oprette en monopolfjendtlig alliance, der skal hævde sin græsrodsmagt og lægge grunden til opfyldelse af græsrøddernes behov og sikring af græsrøddernes velstand.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), skriftlig. – (RO) EU kan ikke få en højere beskæftigelsesfrekvens, så længe vi har sociale grupper, der er langt svagere repræsenteret, og sociale grupper, der er udstødt fra arbejdsmarkedet. Mennesker med handicap eller dem med alvorlige helbredsproblemer vil gerne arbejde, men for det meste er de udsat for grov forskelsbehandling af arbejdsgiverne.

Endvidere er der brug for særligt inventar og tilbehør for at sikre, at disse mennesker kan udføre deres job ordentligt, men arbejdsgiverne er ikke indstillet på at investere ret meget på dette område. De finansielle foranstaltninger, der er indført i medlemsstaterne, har ikke haft de forventede resultater. I Rumæniens tilfælde kan jeg nævne fradrag ved beregning af skattemæssigt overskud for beløb til indkøb af udstyr og til udstyr, som en handicappet bruger i produktionsprocessen, til transportomkostninger for handicappede fra deres hjem til arbejdspladsen samt fradrag i arbejdsløshedsforsikringsbudgettet for specifikke omkostninger til forberedelse, faglig uddannelse og rådgivning. Oprettelse af særlige virksomheder som beskrevet i betænkningen giver en konkret løsning på, hvordan disse sårbare sociale grupper kan integreres på arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg glæder mig over fru Stauners fortrinlige arbejde om fremtiden for sociale sikringsordninger og pensioner, og jeg har støttet det ved at stemme for. Jeg bakker op om den tankegang, betænkningen bygger på, og jeg mener, at vi, EU, i samarbejde med medlemsstaterne, burde prøve at finde en passende løsning på de rejste problemer så hurtigt som muligt.

Europa er et kontinent med en aldrende befolkning, og den gennemsnitlige fødselsrate ligger under den naturlige udskiftningskvotient, der er nødvendig for at stabilisere befolkningens størrelse. På under 50 år vil Europas befolkning være mindre og ældre. Indvandring vil bestemt ikke være løsningen på problemet, derimod er der behov for at tiltrække og fastholde et større antal mennesker i kvalitetsjob, at sørge for at højt socialsikringsniveau og høj jobsikkerhed, at forbedre uddannelsen for vores arbejdsstyrke og modernisere alderspensionsordningerne, idet der tages hensyn til den ustabilitet, som er knyttet til de privatfinansierede ordninger, mange går ind for.

 
  
  

– Betænkning: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), skriftlig. (EN) Jeg kan fuldt ud gå ind for indførelsen af det blå kort. Men med vedtagelsen af ændringsforslagene fra PPE og PSE frygter jeg, at EU's fremsynede strategi for lovlig indvandring snart vil forsvinde op i den blå luft. Den nuværende tekst er simpelthen frastødende for de fleste højt kvalificerede arbejdstagere, der overvejer lovlig indvandring til EU. Højt kvalificerede arbejdstagere vil ikke blive tilskyndet til at arbejde på det europæiske arbejdsmarked, ikke mindst på grund af de bureaukratiske hindringer, som vi har støttet med den nuværende tekst.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström and Åsa Westlund (PSE), skriftlig. (SV) Vi svenske socialdemokrater i Europa-Parlamentet har stemt for betænkningen om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse, også kendt som det blå EU-kort. Den betænkning, der var til afstemning i Parlamentet, forbedrer direktivet, især med hensyn til ligebehandling af arbejdstagere fra tredjelande, da det forebygger diskrimination af disse arbejdstagere. Det er også et positivt træk, at medlemsstaterne skal have mulighed for at undersøge deres eget behov for at åbne vejen for indvandring af arbejdstagere. Vi ser også positivt på, at Parlamentet har forkastet Kommissionens forslag, som har givet arbejdsgiverne mulighed for at diskriminere mod folk i tredive år. Det er glædeligt at se, at EU-medlemsstaternes mulighed for at tage arbejdstagere fra sektorer i tredjelande, hvor der er mangel på arbejdskraft, også bliver begrænset. Det forhindrer, at EU bidrager til hjerneflugt af højt kvalificerede arbejdstagere fra, især, udviklingslandene.

Samtidig beklager vi, at Parlamentet ikke kunne blive enigt om, at kollektive overenskomster også skulle gælde for arbejdstagere fra tredjelande. Vi beklager også, at ændringsforslag 79 ikke blev vedtaget. Endelig er fastsættelsen af lønniveauer ikke en sag, hvor EU har kompetence, og det skal i sidste ende være muligt, at dette bliver besluttet af arbejdsmarkedets parter i de respektive medlemsstater. Vi forventer, at den svenske regering fortsætter kampen i de fortsatte forhandlinger i Rådet.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for. Det er en ekstremt vigtig bestemmelse. Indførelsen af nye rettigheder for højt kvalificerede arbejdstagere fra tredjelande er en mulighed både for indvandrere og for værtslandene. Frem for alt er det vigtigt, at dette finder sted inden for rammerne af fælles kriterier for alle EU-medlemsstater for at undgå forskelle og også for at øge EU's evne til at tiltrække disse personer; målt i antal personer er den evne stadig langt dårligere end i USA og Canada. Inden for rammerne af disse fælles regler, som vi lægger an til at vedtage, støtter jeg helhjertet ændringsforslagene fra den Socialistiske Gruppe i Europa-Parlamentet. En mindsteløn, der ikke er lavere end for en lignende arbejdstager fra værtslandet, er en garanti for ligestilling, som vi anser for at være afgørende.

Vi går ligeledes ind for at udvide det blå kort til dem, der allerede bor i medlemsstaterne, og forlænge udvidelsen i tilfælde af afskedigelse til seks måneder. Endelig har vi pligt til at samarbejde med lande uden for EU for at støtte uddannelsen af højt kvalificerede medarbejdere i nøglesektorer, som måske mærker virkningerne af hjerneflugten. Vedtagelsen af denne foranstaltning vil endvidere fremme lovlig indvandring og vil berige EU med faglige kvalifikationer og menneskelig erfaring i det udvekslingsperspektiv, der altid har udgjort den europæiske ånds sande kerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), skriftlig.(FR) Jeg stemte for Klamt-betænkningen om indførelse af det blå EU-kort, fordi det for første gang også giver mulighed for på EU-niveau at gå fra en "nej-kultur", "fort Europa-kulturen", til en "ja-kultur", en kultur med et åbent Europa, så vi omsider kan udvikle en positiv styring af migrationsstrømmene og give arbejdstagerne et vist antal rettigheder. Denne proces skal hurtigt følges op af andre foranstaltninger, der skal indføres til fordel for andre kategorier af udenlandske arbejdstagere, og dem skal jeg nok holde øje med.

Vi kunne afgjort være gået endnu længere; vi havde gerne set et horisontalt direktiv i stedet for et sektordirektiv, men Fællesskabets acquis er der, især princippet om lige løn for lige arbejde, afvisningen af at starte en hjerneflugt, især i nøglesektorer som sundhed og uddannelse, samt fordoblingen af opholdsretsperioden med det formål at søge nyt arbejde, når en ansættelseskontrakt er udløbet.

Med denne tekst søger vi derfor frem for alt at fremme lovlige indvandringskanaler, ikke en form for selektiv indvandring, som jeg er imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for fru Klamts betænkning, fordi den giver indvandrere med høje faglige kvalifikationer mulighed for at arbejde. Det fastsættes i betænkningen, at EU-medlemsstaterne er forpligtede til at prioritere EU-borgere, hvilket er til fordel for rumænske borgere set i lyset af de restriktioner, som en række EU-medlemsstater har indført på arbejdsmarkedet. Betænkningen giver mennesker, der opfylder betingelserne i direktivet, mulighed for at få udstedt et blåt EU-kort, der i første omgang er gyldigt i to år med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Hvis arbejdsaftalen varer kortere tid end to år, vil det blå kort blive udstedt for kontraktens varighed plus yderligere tre måneder.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jeg afholdt mig beklageligvis fra at stemme om Ewa Klamts betænkning (A6-0432/2008), forslag til Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse, da Irland ikke udnyttede muligheden for at deltage i vedtagelsen af dette forslag i medfør af artikel 3 i den fjerde protokol til Amsterdam-traktaten, og allerede har en national politik på dette område, der giver fleksibilitet og en høj grad af handlefrihed til at foretage en tilpasning til vilkårene på arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. (SV) Konkurrencen for ambitiøse højt kvalificerede arbejdstagere er kun lige begyndt. For at klare sig i globaliseringen skal EU blive mere attraktiv i kampen om verdens talentmasse. Kommissionens forslag til et blåt kort for at fremme adgangen til EU's arbejdsmarkeder er derfor særdeles velkommen. Jeg har selv længe været en ivrig fortaler for det blå kort og andre idéer til at lette adgangen til EU's arbejdsmarked. Desværre er forslaget blevet så udvandet af flertallet i Parlamentet, at jeg valgte at afholde mig fra at stemme. Jeg vil fortsætte kampen i EU for et betydeligt mere substantielt blåt kort end det, Parlamentet følte sig i stand til at støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig.(FR) Det blå EU-kort, som hævdes at være forbeholdt højt kvalificerede arbejdstagere og giver ihændehaverne fri bevægelighed og etableringsfrihed i alle EU-medlemsstater, vil blive en ny magnet for indvandring, der ikke vil være mere kontrolleret på EU-plan, end det i dag er tilfældet i mange lande på nationalt plan.

Når man åbner for omgående indrejsetilladelse til familiemedlemmer uden nogen reel tidsbegrænsning, vil det fremme en permanent befolkningsindvandring. Det er den bureaukratiske organisering af den nye moderne form for slaveri, hvor ofrene bliver udvalgt på grundlag af deres eksamensbeviser, ikke deres muskler eller tænder. Udviklingslandene vil få frataget de hjerner, de har så hårdt brug for, hvilket vil forværre deres økonomiske situation og garantere den endeløse videreførelse af øget illegal indvandring.

Med ordningen indføres en mindsteløn, som er fuldstændig absurd og tilfældig og ikke tager hensyn til virkeligheden i de pågældende sektorer eller erhverv med to forudsigelige konsekvenser: lønnedgang for de mest velkvalificerede europæere, der vil blive endnu mere fristet til at flytte ud af Europa, end de allerede er, og udnyttelse af indvandrerne, fordi der mangler enhver garanti for, at de vil få en løn, der faktisk svarer til deres kvalifikationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Til trods for Parlamentets vedtagelse af ændringsforslag – som vi stemte for – og som mildner nogle af de negative sider ved forslaget om at indføre det blå kort i EU, mener vi, at disse ændringsforslag hverken sætter spørgsmålstegn ved motiver eller centrale formål for det direktivforslag, Kommissionen har forelagt Rådet.

Dette "blå kort" er et instrument, der skal opfylde Lissabonstrategiens neoliberale mål i forbindelse med behovet for at udnytte arbejdskraft. I den kapitalistiske konkurrence, især med USA (der har det "grønne kort"), forsøger EU at lokke "højt kvalificeret" arbejdskraft hertil på bekostning af menneskelige ressourcer i tredjelande.

Med andre ord er dette "blå kort" (der reducerer indvandring til udnyttelse, og som diskriminerer imellem indvandrere og udvælger dem alt efter EU-landenes arbejdskraftbehov) og "tilbagesendelsesdirektivet" (der vil øge antallet af vilkårlige udvisninger og forværre vanskeligheder og hindringer for familiesammenføringer) forskellige sider af samme sag. De er med andre ord instrumenter (som er i overensstemmelse med hinanden) og søjler i samme politik, nemlig EU's inhumane indvandringspolitik, der kriminaliserer og udsender eller udnytter og kasserer indvandrere.

Derfor har vi stemt imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), skriftlig. (EN) På vegne af ALDE vil jeg gerne gøre rede for, hvorfor vi afholdt os fra at stemme ved den endelige afstemning. For at være klar, så er ALDE en stærk tilhænger af det blå kort. Imidlertid føler ALDE, at ordningen er blevet udvandet betydeligt. Der er indført for mange begrænsninger.

EU's indvandringspakke formodes at have to søjler, nemlig bekæmpelse af ulovlig indvandring og samtidig indførelse af bedre muligheder for lovlig indvandring. Forslaget med Parlamentets ændringer skaber ikke den stærkt tiltrængte ændring, men bekræfter medlemsstaternes protektionistiske praksis i stedet. Ved at vedtage denne betænkning har Parlamentet svækket et allerede meget beskedent EF-forslag. En spildt mulighed! Den aktuelle tendens er, at det store flertal af højt kvalificerede arbejdstagere migrerer til USA, Canada eller Australien i stedet for til EU. Hvis vi ønsker at vende denne tendens, skal vi være ambitiøse. Den nuværende tekst er simpelthen frastødende for de mest velkvalificerede arbejdstagere, der overvejer lovlig indvandring til EU, og fremmer således ikke på nogen måde bestræbelserne på at gøre EU mere attraktiv for højt kvalificerede arbejdstagere. Der er hårdt brug for politisk mod.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig. (FR) Oplæggene fra rådsformand Jouyet og næstformand i Kommissionen, Jacques Barrot, under forhandlingen om det blå EU-kort og den kombinerede tilladelse, der samler opholdstilladelse og arbejdstilladelse, var højst illustrative. Her er en kort antologi.

Ifølge hr. Barrot, så viser disse tekster det sande omfang af denne pagt om indvandring og asyl, som det er lykkedes det franske formandskab at fuldføre, og de beviser, at denne pagt faktisk er afbalanceret og udtrykker europæernes vilje til at åbne døren for migrationsstrømme, der kan være særdeles nyttige og kan vise sig at være meget positive for vores europæiske samfunds fremtid.

Han sagde også, at muligheden for at kunne vende tilbage til oprindelseslandet i to år uden at miste sin status af fastboende udlænding er væsentlig.

Ifølge Jean-Pierre Jouyet er disse to tekster en begyndelse ikke en afslutning, og de giver plads til cirkulær migration.

Han sagde også, at disse to tekster viser, at EU er virkelig engageret i at fremme lovlig indvandring.

Der kan herefter ikke være nogen tvivl; vores ledere og vores franske repræsentanter i EU-institutionerne støtter masseindvandring fra ikke-europæiske lande, som vil føre til nationale nedbrydningspolitikker. Vi stemmer imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), skriftlig. (FR) Fru Klamts betænkning om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse i EU tager udgangspunkt i en korrekt præmis, men kommer til de forkerte konklusioner.

Det er nemlig korrekt, at højt kvalificerede indvandrere fra lande uden for Fællesskabet foretrækker at emigrere til USA eller Canada frem for til Europa. Ønsket om at vende tendensen og få dem til at komme til os smager af en bekymrende masochisme og manglende klarsyn.

Er vi så dårlige til at uddanne ingeniører, dataloger og læger, at vi er nødt til at bringe dem hertil fra udviklingslandene?

Er det humant acceptabelt at stjæle hjerner fra lande, der absolut har behov for disse kvalificerede medarbejdere med henblik på deres udvikling?

Tror De, at den lovlige, og mere vigtigt, den ulovlige indvandring vil stoppe ved at begunstige den selektive indvandring, som hr. Sarkozy ønsker?

Sidste spørgsmål: Hvad bliver der tilbage af fællesskabspræferencen, hvis vi tiltrækker kvalificerede personer ved at give dem de samme rettigheder som EU-statsborgere, bl.a. de samme lønmæssige rettigheder?

Svarene på disse spørgsmål illustrerer faren for den slags Europa, der begår en virkelig forbrydelse mod menneskeheden over for udviklingslandene. Af disse årsager kan vi ikke stemme for en sådan betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), skriftlig. (FR) Det blå EU-kort, et rigtigt trylleord, der skal skabe yderligere kvalificeret indvandring fra lande uden for Europa, vil blive en økonomisk, social og humanitær katastrofe for de mennesker og nationer i Europa, som allerede lider under den ulovlige indvandring, der er ude af kontrol, og den lovlige indvandring, der stiger eksponentielt.

For at forhindre den uundgåelige sociale dumping, som ankomsten af ingeniører eller andre kvalificerede specialister fra andre kontinenter vil medføre, skal deres løn være mindst 1,7 gange højere end mindstelønnen i værtslandet. Det vil franske arbejdere virkelig synes om.

Indvandrede arbejdstagere vil også kunne bringe deres familier hertil i henhold til en forenklet procedure, hvilket således fremmer familiesammenføring, uanset hvor udbredt og farlig den allerede er. Endvidere vil indvandrerne kunne samle opholdsperioder på europæisk område med henblik på at opnå status af fastboende udlænding. Ringen er sluttet, betingelserne for masseetablering og naturalisation i medlemsstaterne er på plads.

Det er også skandaløst, at dette vil forværre hjerneflugten fra tredjelande, især Afrika, ved at indfange disse landes elite og sikre dem forarmelse endnu en gang.

Endnu en gang vil Europas befolkning ikke blive hørt om denne globalistiske og indvandringsvenlige politik fra Bruxelles. Nu mere end nogensinde skal vi kæmpe for genopdaget suverænitet og befolkningens ret til at bevare det bestående.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) Jeg stemte for Klamt-betænkningen, som gør EU til et mere attraktivt mål for højt kvalificerede arbejdstagere fra tredjelande. Dermed indføres en fleksibel og forenklet indrejseprocedure for højt kvalificerede arbejdstagere fra tredjelande og gunstige opholdsbetingelser for dem og deres familier.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), skriftlig. (NL) De fleste mennesker ønsker at fortsætte med at bo og arbejde i det miljø, de er vokset op i, og hvis sprog de taler. Mennesker forlader deres oprindelsesområde af to vigtige årsager. Den første er, at de løber risikoen for at blive spærret inde eller dræbt. For at undgå den skæbne bliver de flygtninge. Den anden er fattigdom. Folk flytter væk til områder, hvor lønnen er højere, selv om de ikke får den løn, de har krav på, hvis deres job er usikre, hvis deres boligforhold er dårlige, eller hvis de har dårlige fremtidsudsigter.

Ændrede forventninger til den fremtidige demografiske udvikling og manglende folk inden for visse job betyder, at indvandring pludselig betragtes som hensigtsmæssig endnu en gang. Flygtninge, der af ren og skær nødvendighed kommer til EU-landene spontant, er stadig mindre velkomne, mens privilegerede højtkvalificerede mennesker opfordres til at komme hertil. Denne udvælgelsesmetode betyder, at disse mennesker med solide kvalifikationer fjernes fra de lande, hvor de blev uddannet, selv om det er netop de lande, der har størst brug for dem. Uden dem er det vanskeligt at komme på niveau, hvilket netop er årsagen til deres fattigdom. Hvis et blåt kort skaber hjerneflugt, så er det dårligt nyt for Europa og resten af verden.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), skriftlig. (DE) Den blå kortordning i Ewa Klamts betænkning, der bygger på et forslag fra Kommissionen, er et eliteindvandringskoncept, som vil vise sig katastrofalt.

Det eneste positive element i det er, at det blå kort omsider er en anerkendelse af, at indvandring til EU og dermed til Tyskland både er nødvendigt og rigtigt.

Det blå kort vil gøre det muligt for EU at udtage de bedste af indvandrerne efter princippet om at beholde de gode og kassere resten. Set fra venstrefløjens synsvinkel er dette elitekoncept ikke acceptabelt. Folk skal have lov til at komme ind i EU og søge arbejde, og de skal have asyl, når de er i vanskeligheder.

Det blå kort vil betyde, at højt kvalificerede og ofte desperat nødvendige arbejdstagere vil blive trukket væk fra deres oprindelseslande. Det vil øge problemerne i disse lande og gøre den verdensomspændende ulighed værre.

En undersøgelse gennemført af det tyske institut for beskæftigelsesforskning viser, at det blå kort vil resultere i en økonomi, hvor "ledige stillinger frem for alt bliver besat hurtigere, og lønningerne til fastboende kvalificerede arbejdstagere bliver holdt på et lavere niveau". Virkningen af det vil være, at lønniveauerne i visse økonomiske sektorer vil falde væsentligt.

Alt i alt er det blå kort led i en misforstået migrationsfjendtlig EU-politik. Det blå kort gør mennesker (der indvandrer) til økonomiske faktorer og repræsenterer indbegrebet af "selektiv indvandring".

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), skriftlig. – (RO) De demografiske prognoser, der viser, at EU's erhvervsaktive befolkning svinder med 48 mio. inden 2050, og at forsørgerkvoten bliver fordoblet til 51 % inden 2050, understreger, at det stadig stigende antal indvandrere med forskellige færdigheder og kvalifikationer i fremtiden vil blive tiltrukket til nogle medlemsstater for at modvirke disse negative tendenser.

De betydelige uoverensstemmelser med hensyn til definition og indrejsekriterier for højt kvalificerede arbejdstagere begrænser naturligvis deres mobilitet i hele EU og påvirker en effektiv omfordeling af personer med lovligt ophold, og forhindrer, at regionale ubalancer kan fjernes.

Som repræsentant for en medlemsstat, der blev medlem af EU i 2007, stemte jeg for denne betænkning, der effektivt vil regulere nuværende og kommende behov for højt kvalificeret arbejdskraft under hensyntagen til princippet om fællesskabspræference for EU-borgere.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg er helt uenig i fru Klamts betænkning om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse. Det såkaldte "blå kort", en slags grov kopi af USA's grønne kort, vil være skadeligt for det nuværende europæiske socialsikringssystem og for jobsikkerheden og arbejdsløsheden, som plager vores højt kvalificerede personale. Jeg er stærkt imod dette forslag, som vil betyde, at vores højt kvalificerede arbejdstagere bliver nødt til at konkurrere med ikke europæere, og hvad værre er, det bliver næppe til vores fordel. Det ville også medvirke til at forbedre kompetencerne og potentialet i tredjelandene og opfordre til den store hjerneflugt, vi i dag forsøger at bekæmpe i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. (SV) Blandt betænkningens positive aspekter er lovlig indvandring og det faktum, at arbejdsgivere, der overtræder reglerne, kan blive udelukket fra at modtage støtte fra EU, men desværre har Europa-Parlamentet svækket beskyttelsen af arbejdstagerne, og i praksis giver kravene til betalingen kun de højtlønnede arbejdstagere såsom ingeniører og læger adgang til systemet. Problemet med hjerneflugten kunne også være håndteret bedre, og jeg vil derfor undlade at stemme til trods for de positive aspekter.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. (SV) Det blå kort er grundlæggende en rigtig god idé, og jeg har altid været fortaler for at gøre den lovlige indvandring nemmere og den ulovlige indvandring besværligere. Desværre er det oprindelige forslag nu blevet så udvandet og bureaukratisk, at jeg i lighed med min politiske gruppe vælger at undlade at stemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. (NL) Det blå kort så ud til at være en god start på strømliningen af migrationspolitikken i EU. Efter min mening er der brug for en europæisk migrationspolitik, ikke mindst fordi den arbejdende befolkning i Europa vil være svundet ind med 20 mio. mennesker i 2050. Kommissionens forslag var meget ufuldkomment til at begynde med, men nu har Europa-Parlamentet skåret det meget til.

Kommissionens forslag åbnede mulighed for indvandring af folk uden højere kvalifikationer, men med stærke kompetencer. Parlamentet afviste imidlertid forslaget og strammede migrationsbetingelserne betydeligt.

Europa-Parlamentet fastsatte indkomstgrænsen til 1,7 gange gennemsnitslønnen i den pågældende medlemsstat. Det er alt for højt. Hvis vi ønsker at konkurrere med USA og Canada, som er de lande, der tiltrækker sig den bedst kvalificerede arbejdskraft, er vi nødt til at forenkle reglerne for folk, der ønsker at komme og arbejde her. Derudover er Parlamentets krav om, at indvandrerne skal have fem års erhvervserfaring, deraf to år i en ledende stilling, uacceptabelt. Det går over min forstand, hvorfor forslaget ikke er blevet udbygget til en migrationsprocedure for alle, der kan finde et job her. Det blå kort vil gøre lovlig migration mulig, men da det bestemt ikke gælder for alle, undlader jeg at stemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. (PL) EU er nødt til at se spørgsmålet om økonomisk migration i øjnene. Desværre er EU sammenlignet med USA, Canada og Australien ikke et attraktivt bestemmelsessted for migrerende faglærte arbejdstagere.

Hovedårsagerne til denne situation er mangelen på et ensartet modtagelsessystem for indvandrere og problemer i forbindelse med bevægeligheden mellem EU-staterne. For at ændre på dette har vi brug for en integreret og konsistent europæisk migrationspolitik.

Vi må ikke glemme, at EU vil blive mere konkurrencedygtigt og få bedre muligheder for økonomisk vækst, hvis vi kan tiltrække fagfolk. Det forudses, at EU i løbet af de næste to årtier vil mangle 20 mio. faglærte arbejdstagere, især ingeniører. Vi må ikke affærdige disse forudsigelser.

Jeg mener ikke, at ansættelse af migranter under nogen omstændigheder vil være en langsigtet løsning på EU's økonomiske problemer. EU bør tage yderligere skridt med hensyn til den økonomiske politik og beskæftigelsespolitikken, selv om vi i dag har behov for økonomiske migranter, om ikke andet så på grund af EU's aldrende befolkning og voksende demografiske ændringer.

På denne baggrund har jeg støttet indførelsen af ordningen med det blå EU-kort for kvalificerede migranter.

 
  
  

– Betænkning: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. (FR) På grundlag af min kollega Patrick Gauberts betænkning stemte jeg for den lovgivningsmæssige beslutning, der med forbehold af ændringer godkender forslaget til Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat. Jeg vil gerne lykønske Patrick Gaubert med hans vigtige indsats i forbindelse med et så følsomt emne, og som har til formål at bidrage til udviklingen af en overordnet europæisk indvandringspolitik. Udarbejdelsen af et sæt fælles rettigheder for tredjelandsstatsborgere, der allerede har lovligt ophold i en medlemsstat, og udstedelse af en kombineret tilladelse efter afslutningen af en kombineret ansøgningsprocedure, var et logisk skridt.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (FR) På baggrund af min kollega Patrick Gauberts betænkning (A6-0431/2008) følte jeg mig tvunget til at undlade at stemme om forslaget til Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat. Det gjorde jeg, fordi Irland beklageligvis ikke gav sit forudgående samtykke til dette forslag i henhold til artikel 3 i den fjerde protokol til Amsterdamtraktaten. Demokratiske prognoser og den nuværende økonomiske situation viser, at der er brug for en effektiv indvandringspolitik i Europa, så vores behov for arbejdskraft bliver reguleret ordentligt. I de kommende årtier vil Europas økonomiske og sociale udvikling afhænge af tilstrømningen af nye økonomiske migranter. Det betyder, at vi har brug for aktive europæiske politikker, der giver indrejsetilladelse til såvel højt kvalificerede arbejdstagere som mindre kvalificerede arbejdstagere.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), skriftlig.(FR) Europa-Parlamentet har netop med meget stort flertal vedtaget to betænkninger om indrejsetilladelse for migrerende arbejdstagere i Europa, hvilket har vist EU's reelle evne til at indføre specifikke instrumenter for den samordnede forvaltning af økonomiske migranter.

Vedtagelsen af min betænkning om en kombineret procedure for en kombineret opholds- og arbejdstilladelse gendriver anklagerne fra en række statshoveder i Afrika og Latinamerika om et "Fort Europa", der lukker sig om sig selv.

Denne afstemning i plenarforsamlingen bekræfter princippet om ligebehandling af lovlige indvandrere i forhold til EU-borgerne og giver dem et sæt sociale og økonomiske rettigheder.

Disse beslutninger vil medvirke til at forbedre deres integration. De migrerende arbejdstagere udgør ikke en fare for vores arbejdsmarkeder. Betænkningen om det blå EU-kort vil rent faktisk gøre det muligt for universitetskandidater og højt kvalificerede indvandrere lettere at få adgang til jobmarkedet i EU takket være nogle mere attraktive modtagelsesbetingelser.

EU har vist, at det er i stand til at vedtage en værdig, solid og åben indvandringspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Hr. Gaubert ønsker at sende et signal om, at Europa er åbent for lovlig indvandring ved at tildele de lovlige indvandrere alle former for rettigheder og ved at sætte restriktioner for medlemsstaternes mulighed for at begrænse den overordnede ligebehandling af EU-borgere og indvandrere i medlemsstaterne, med andre ord ved at indføre en europæisk forpligtelse til at indlade sig på positiv forskelsbehandling.

Hr. Gaubert kan være forvisset om, at det er et velkendt faktum i ethvert udvandringsland, at Europa er hullet som en si. Hundredtusindvis lovlige og ulovlige indvandrere kommer ind i EU hvert år, og de bliver ikke alene tiltrukket af udsigten til arbejde (i Frankrig er det kun 7 % af de lovlige indvandrere, der kommer for at arbejde), men af de alt for mange sociale ydelser og andre rettigheder, de tilbydes, og som nogle gange er forbeholdt dem, uden at der kræves noget af dem, eller uden en facilitet til at kræve noget til gengæld, ikke en gang det mindste kendskab til værtslandets sprog at dømme efter det, som hr. Gaubert siger.

På et tidspunkt, hvor vores lande er på vej ind i recession, hvor vores økonomi og sociale modeller er blevet undermineret af globaliseringen, hvor antallet af arbejdsløse og fattige europæiske arbejdstagere er eksploderet, har vi tværtimod hårdt brug for at kræve håndhævelse af princippet om national og fællesskabspræference inden for alle områder.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Som det var tilfældet med Europa-Parlamentets udtalelse om "det blå kort", synes vi hverken, til trods for Parlamentets vedtagelse af ændringer – som vi stemte for – og som formindsker nogle af de negative aspekter ved forslaget om at etablere en "kombineret ansøgningsprocedure" for tilladelse til indvandrere til at tage ophold eller arbejde i et EU-land, at disse ændringer sætter spørgsmålstegn ved motiverne bag eller ved de centrale målsætninger i det forslag til direktiv, som Kommissionen har forelagt for Rådet.

Som understreget af vores parlamentariske gruppe er målet med "den kombinerede ansøgningsprocedure" at harmonisere procedurerne og indvandrernes rettigheder. På visse grundlæggende områder vil det dog snarere begrænse dem end styrke dem. Det er f.eks. tilfældet, når man gør indvandringen betinget af en på forhånd eksisterende arbejdskontrakt og ikke generelt gør betingelserne for indvandrerne magen til dem, der er fastsat for "det blå kort".

Med andre ord er denne "kombinerede ansøgningsprocedure" og "tilbagesendelsesdirektivet" (som vil øge de tilfældige udvisninger og øge vanskelighederne og forhindringerne i forbindelse med familiesammenføring) to sider af samme sag. De er med andre ord instrumenter (som er indbyrdes konsistente) og grundpiller i den samme politik: EU's umenneskelige indvandringspolitik, som kriminaliserer og udviser eller udnytter og frasorterer indvandrerne.

Det er derfor, vi har stemt imod.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − Jeg støtter arbejdstagernes rettigheder, og det er derfor, at jeg stemte for betænkningen. Den vil give arbejdstagerne i tredjelande et meget enklere system til at opnå en kombineret arbejds- og opholdstilladelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. (SV) Jeg undlader at stemme, fordi et "nej" kunne opfattes som om, at jeg antyder, at jeg er imod indvandring, hvilket ikke er tilfældet, men betænkningen er problematisk, fordi en fælles procedure betyder, at EU vil få magt over indvandringspolitikken, hvilket indebærer, at der er fare for, at den bliver dårlig.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. (SV) Jeg vælger at stemme imod ændringen, ikke fordi jeg mener, at den er dårlig i sig selv, men fordi jeg hellere vil afvente det større og mere gennemtænkte direktiv, som Kommissionen er i gang med at udarbejde. Det er vigtigt, at vi ikke haster lovgivningsforslag igennem på et så vigtigt område som dette.

 
  
  

– Betænkning: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Det vigtigste spørgsmål i forbindelse med vin er indholdet i den nyligt vedtagne fælles markedsordning, som efter vores mening indeholder nogle meget negative aspekter, især for den portugisiske produktion, som grundlæggende er baseret på små og mellemstore landbrugsbedrifter. De mange landmænd, jeg har været i kontakt med, siger, at man allerede kan mærke virkningerne i praksis.

Der ser dog ikke ud til at være større vanskeligheder med inddragelsen af vinsektoren i en fusionsmarkedsordning, som samler alle de markedsregulerende instrumenter, hvad enten de er fælles for én eller flere sektorer. Det er muligvis blot et spørgsmål om forenkling, men det må ikke indebære fjernelse af instrumenter eller få nogen anden juridisk betydning.

Da problemet i forbindelse med vin ligger i den allerede vedtagne og gennemførte reform, som vi var imod, ændrer det ikke på dens virkning i praksis.

Det er derfor, vi besluttede at undlade at stemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Junilisten synes, at det er godt, at de nuværende 21 forordninger om de sektorspecifikke markedsordninger bliver revideret og samlet i én forordning for at strømline og forenkle lovgivningen. Den grundlæggende politik er dog som nævnt af Kommissionen ikke blevet ændret.

Junilisten har derfor stemt imod betænkningen, da vi ikke støtter den nuværende fælles landbrugspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), skriftlig. (DE) Den eneste grund til, at jeg stemte for Kommissionens forslag om at medtage den fælles markedsordning for vin i fusionsmarkedsordningen sammen med alle de andre landbrugsprodukter, er, at Kommissionen under gårsdagens forhandling forsikrede os om, at det, så snart Rådets forslag er vedtaget, vil indføre en søgemulighed i EurLex, der gør det muligt for brugerne af de individuelle markedsordninger om f.eks. vin, mælk eller frugt og grøntsager udelukkende at få adgang til de artikler, der drejer sig om deres specifikke produkt. Derudover har Kommissionen også lovet, at fremtidige ændringer kun vil vedrøre individuelle produkter, og at andre produkter ikke samtidig vil blive ændret vilkårligt. Det fremgik klart af drøftelserne, at selv om der i fremtiden kun vil være ét dokument i stedet for 21, så vil dette dokument blive lige så omfattende som de 21 individuelle dokumenter. Administrationen af det nye yderst komplekse dokument om fusionsmarkedsordningen skal derfor gøres så enkel som muligt.

 
  
  

– Betænkning: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for ændringen af Rådets forordning om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne. Det betyder, at rammebeløbet for den finansielle bistand er blevet hævet fra 12 til 25 mia. EUR til medlemsstater, der ikke er medlemmer af euroområdet, og som har vanskeligheder med deres betalingsbalance. Europa-Parlamentet mener, at de medlemsstater, der ikke er med i euroområdet, bør tilskyndes til at forsøge at opnå mellemfristet økonomisk støtte inden for Fællesskabet for at kunne klare deres betalingsbalanceunderskud, før de anmoder om international bistand. Den nuværende situation er endnu et bevis på, at euroen kan anvendes til at sikre de medlemsstater, der tilhører euroområdet, og vi bør opfordre de medlemsstater, der ikke tilhører euroområdet, til straks at komme med i det og opfylde Maastricht-kriterierne.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Den nuværende finansielle situation understreger euroens beskyttende effekt, og vi bør gøre alt, hvad vi kan, for at opfordre alle de medlemsstater, der ikke tilhører euroområdet, til at vedtage euroen, så snart de opfylder kriterierne. Jeg synes også, at de lande, der ikke tilhører euroområdet, og som har brug for finansiel støtte, først bør forsøge at finde støtte inden for EU, før de henvender sig til de internationale institutioner. Det er derfor, at jeg har stemt for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − (SV) Junilisten er af den opfattelse, at det er meget vigtigt, at medlemsstaterne i Europa er i god økonomisk form, og går ind for en uafhængig europæisk naboskabspolitik.

Vi synes dog hverken, at et fælles europæisk støttesystem for mellemfristet økonomisk støtte er en garanti eller en løsning, for det er ikke tilfældet. Et sådant system skaber en unødvendig og bureaukratisk procedure, hvor de medlemsstater, der har brug for hjælp, i virkeligheden bliver afhængige af ØMU-landene og pålagt nogle ude fra kommende krav til "politiske og økonomiske foranstaltninger". Lande, der er medlemmer af EU – som de skal være – men som ikke tilhører den monetære union – hvilket de ikke er nødt til – er tvunget til at opretholde en fast kurs over for euroen og dermed over for deres vigtigste handelspartnere. Vi mener derfor, at det er usundt for lande, der ikke er med i den monetære union, at vælge at låse deres kurs fast for derefter at være nødt til at blive reddet af store regionale og/eller internationale institutioner.

Junilisten er derfor af den opfattelse, at bevillingen på 25 mia. EUR i form af betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne er unødvendig. Vi synes tværtimod, at de lande, der er medlemmer af EU, men som ikke er gået med i den monetære union, bør bevare en flydende kurs. Denne type problem vil så forsvinde, og skatteyderne vil spare 25 mia. EUR.

 
  
  

– Forslag til beslutning: EU og PNR-oplysninger (B6-0615/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. (PT) Det er ubestrideligt, at såvel terrorismen som den organiserede kriminalitet udgør en frygtelig trussel, der skal bekæmpes med instrumenter, der er så effektive som mulig.

Det er også vigtigt at undgå, at de enkelte medlemsstater etablerer deres eget PNR-system. På nuværende tidspunkt er der tre medlemsstater, der har gjort det, og det har resulteret i forskelligheder mellem dem, såvel med hensyn til de forpligtelser, som transportvirksomhederne pålægges, som deres målsætninger.

Det er imidlertid en grundlæggende regel i forbindelse med databeskyttelse, at der kun bør vedtages nye instrumenter, såfremt behovet for at overføre disse personlige oplysninger og overførslens specifikke formål er blevet klart påvist.

Kommissionens forslag er for vagt, og det redegør hverken klart for, hvad der er merværdien ved at indsamle PNR-oplysninger, eller for, hvilken forbindelse der vil være med de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger til indrejsekontrol i EU, f.eks. SIS (Schengen-informationssystemet), VIS (visuminformationssystemet) og API-systemet (videregivelse af passageroplysninger).

Før vi træffer nogen beslutninger, synes jeg, at det er meget vigtigt tydeligt at påvise nytten af disse oplysninger og de specifikke formål, de skal bruges til, så det sikres, at proportionalitetsprincippet bliver respekteret, og at der etableres passende retlige garantier.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jeg stemte for beslutningen om forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse (B6-0615/2008). Det gjorde jeg, fordi ethvert forslag inden for dette område skal være afbalanceret og i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Kommissionens forslag kan få en betydelig indvirkning på de europæiske borgeres privatliv, og den har ikke fremlagt tilstrækkelig bevis for, at der er behov for masseindsamling af oplysninger på EU-plan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Kommissionen ønsker at indsamle og udveksle passageroplysninger på EU-plan for at bekæmpe kriminalitet og terrorisme. Blandt de oplysninger, der skal indsamles og stilles til de retshåndhævende myndigheders rådighed, er passagerernes kreditkortnumre, anmodninger om flysæder, kontaktdetaljer, bagageinformation, informationer om hyppigt rejsende, sprogkundskaber og alder, navn og kontaktoplysninger om enhver person, der ledsager et barn på en rejse samt den pågældende persons forbindelse til barnet.

Der er ingen tvivl om, at en sådan masseindsamling vil komme til at betyde en overtrædelse af privatlivets fred. Forslaget tager ikke hensyn til de så ofte lovpriste, men sjældent anvendte principper om subsidiaritet og proportionalitet.

Vi glæder os over, at Europa-Parlamentet er kritisk over for Kommissionens forslag og vil gerne understrege, at det er tvivlsomt, hvorvidt det er denne slags EU-lovgivning, der er brug for. Vi har derfor stemt for Europa-Parlamentets beslutning, da den tager afstand fra de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Selv om vi er uenige i nogle af beslutningens aspekter, især dens manglende evne til at afgrænse "bekæmpelsen af terror", synes vi, at den gentager nogle alvorlige forbehold over for oprettelsen af et PNR-system (som gælder for luftfartsselskabernes passagerer) inden for EU.

Blandt beslutningens aspekter kan nævnes, at den

– beklager, at forslagets begrundelse for at etablere et PNR-system i EU har efterladt så megen retlig usikkerhed, hvad angår overensstemmelsen med den europæiske menneskerettighedskonvention;

– er af den opfattelse, at formålet ikke er en harmonisering af de nationale systemer (da der ikke eksisterer sådanne systemer), men snarere forpligtelsen til at etablere dem;

– udtrykker bekymring over, at forslaget i det væsentlige giver de retshåndhævende myndigheder adgang til alle oplysninger uden en dommerkendelse;

– gentager sin bekymring over de foranstaltninger, der fører til vilkårlig brug af PNR-oplysninger til profilering og fastlæggelse af risikovurderingsparametre;

– understreger, at USA aldrig har forelagt afgørende beviser for, at massiv og systematisk anvendelse af PNR-oplysninger er nødvendig til bekæmpelse af terror.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru in 't Velds forslag til beslutning på vegne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse.

Jeg deler fuldt ud de formål og bekymringer, som mine kolleger har fremført, både i forbindelse med de af Kommissionen foreslåede foranstaltningers proportionalitet og i forbindelse med en sådan beslutnings retsgrundlag og risiciene i forbindelse med beskyttelsen af persondata, hvilket jeg har påpeget ved flere møder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Behovet for at sikre et højt sikkerhedsniveau for borgerne er helligt, og efter min mening ser der på nuværende tidspunkt ud til at være mange systemer i kraft. Jeg synes derfor, at vi, inden vi indfører yderligere foranstaltninger, skal vurdere den fulde og systematiske gennemførelse af de eksisterende mekanismer for at undgå risikoen for at skabe større problemer end dem, vi forsøger at løse.

 
  
  

– Forslag til beslutning: Betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (B6-0614/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), skriftlig. (EN) Punkt to i beslutningen omhandler medlemskab af euroområdet. Vi har i henhold til den britiske konservative gruppes aftale om euro-relaterede emner undladt at stemme.

 
  
  

– Forslag til beslutning: Den Demokratiske Republik Congo (RC-B6-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for beslutningen, men jeg ville have foretrukket, at teksten var blevet vedtaget med ændringsforslag 1, punkt 19, som desværre blev forkastet med nogle få stemmer. Denne ændring ville have gjort vores særlige forpligtelse inden for dette yderst følsomme og vigtige område endnu mere reel. Jeg håber ikke desto mindre, at vedtagelsen af denne beslutning vil føre til, at EU griber ind på stedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om Den Europæiske Unions reaktion på den forværrede situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo, da jeg synes, at det, der finder sted dér, er meget bekymrende på grund af de mange millioner døde, de hundredtusindvis af flygtninge og grusomme forbrydelser mod mennesker, der er fuldstændig forsvarsløse. Der er også risiko for, at konflikten spredes til nabolandene.

Dette beslutningsforslag går i den rigtige retning, især fordi det opfordrer til, at gerningsmændene bag disse forbrydelser mod menneskeheden bliver retsforfulgt, og at der gøres en indsats for at styrke og overholde de gældende aftaler, enten ved at give MONUC flere ressourcer eller ved at lægge internationalt pres på de involverede.

Jeg vil også gerne understrege opfordringen til, at EU skal forhindre europæiske virksomheder i at udnytte mineraler, der stammer fra dette område, da salget heraf finansierer konflikten.

Vi må gøre alt, hvad der står i vores magt, for at forhindre endnu en tragedie i Afrika.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo er forfærdelig. Vi støtter derfor uforbeholdent internationale løsninger, som bør gennemføres inden for rammerne af FN-samarbejdet. Vi synes dog ikke, at EU bør bruge internationale kriser og konflikter til at styrke sin udenrigspolitik.

Vi har derfor stemt imod beslutningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. (EL) EU som helhed må, ligesom de stærke individuelle medlemsstater, påtage sig en seriøs del af ansvaret for forværringen af den allerede tragiske situation for befolkningen i Den Demokratiske Republik Congo som følge af borgerkrigen og for alle nationerne på det afrikanske kontinent. Den systematiske og langvarige udplyndring af rigdommen i dette specifikke land og i Afrika generelt, som tidligere blev foretaget af de europæiske kolonialister, og som i dag foretages af imperialisterne, og fremme af eller udnyttelse af civile konflikter til at gennemtvinge deres egne interesser har resulteret i en situation, hvor Afrika er det rigeste kontinent i verden med de mest sultne, fattige og undertrykte indbyggere.

Den foreslåede styrkelse af de forskellige former for intervention fra EU's side, især via FN's militære styrke, uden at udelukke samtidige politiske eller andre aktiviteter fra det pågældende lands side, har absolut intet at gøre med den påståede humanitære beskyttelse af landets befolkning, som De Liberale, Socialdemokraterne og De Grønne hyklerisk anfører i den fælles beslutning. Den humanitære interesse er et påskud. Det basale mål for EU-landene er at sikre sig en større markedsandel, hvilket naturligvis, som det indirekte indrømmes i beslutningen, har at gøre med den uhindrede og fortsatte overordnede udplyndring af landets mineralrigdomme.

 
  
  

– Forslag til beslutning: Den europæiske rumpolitik (B6-0582/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström og Åsa Westlund (PSE), skriftlig. (SV) Vi svenske socialdemokrater synes ikke, at rummet skal militariseres, og er af den opfattelse, at forskningen og investeringerne udelukkende skal fokusere på fredelige formål.

Vi kan dog ikke støtte ændringsforslag 6, der forkaster enhver form for indirekte militær brug, da en lang række anvendelser, f.eks. satellitnavigation og kommunikationstjenester, også anvendes i forbindelse med fredsbevarende foranstaltninger, som i nogle tilfælde er af militær karakter. Denne teknologi er også meget nyttig for civilsamfundet, og vi synes ikke, at civil anvendelse skal udelukkes, blot fordi den også kan anvendes militært.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), skriftlig. (EN) Selv om jeg støtter indholdet i denne beslutning, er jeg og mine britiske konservative kolleger hårdnakkede modstandere af Lissabontraktaten, og vi kan derfor ikke støtte omtalen af denne i afsnit 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jeg støttede denne beslutning om, "hvorledes rummet bringes ned på jorden" (B6-0582/2008), da jeg mener, at vi bør støtte den europæiske rumpolitik. I Irland er der stadig færre unge mennesker, der vælger videnskaben som en karrieremulighed − en tendens vi ser over hele Europa. Udforskningen af rummet er inspirerende for de unge og opmuntrer dem til at vælge en videnskabelig og teknologisk karriere. Det styrker ligeledes Europas forskningsmuligheder. Jeg mener dog, at anvendelsen af rummet udelukkende skal tjene ikke militære formål, og vi bør forkaste enhver anden direkte eller indirekte militær anvendelse af systemer som f.eks. Galileo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Blandt de vigtige spørgsmål og prioriteringer, som Europa-Parlamentet understreger i beslutningen om den europæiske rumpolitik, har denne korte stemmeforklaring til formål at påpege det faktum, at et flertal i Parlamentet går ind for at bruge rummet til militære formål.

Det er den konklusion, der kan drages af forkastelsen af vores gruppes foreslåede ændringer, som gentog, at det ydre rum udelukkende må anvendes til fredelige formål, og at det ydre rum udelukkende må anvendes til ikke militære formål, hvorved vi afviser enhver direkte eller indirekte militær anvendelse.

I modsætning hertil er et flertal i Parlamentet af den opfattelse, at der er en "stigende tilslutning til, at EU spiller en stærk og ledende rolle i en europæisk rumpolitik med henblik på at udvikle løsninger på udfordringerne inden for miljø, transport, forskning og sikkerhed."

I denne forbindelse opfordrer et flertal i Parlamentet Rådet og Kommissionen til at "fremme synergien mellem de civile og sikkerhedsmæssige aspekter af udviklingen på rumområdet, samt bemærker, at sikkerheds- og forsvarsmulighederne i Europa bl.a. afhænger af tilstedeværelsen af satellitbaserede systemer".

Med andre ord, rummet kan bruges til militarisering af EU og i forbindelse med våbenkapløbet.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), skriftlig.(FR) Jeg er oprigtig ked af, at dette fremragende forslag til beslutning om den fremtidige europæiske rumpolitik, der netop er blevet vedtaget, ikke henviser til Kourou-rumcentret.

Europas rumhistorie går uomgængeligt via Guyana. Det er tydeligt for enhver, at der ikke længere er nogen, der tænker på at påpege, at alle Ariane-raketterne bliver samlet dér og afsendes fra denne affyringsrampe.

Jeg takker det franske formandskab, repræsenteret ved hr. Jean-Pierre Jouyet, der var opmærksom på at nævne dette under gårsdagens forhandling.

Efter min mening bør den europæiske rumpolitik altid indeholde overvejelser om den fremtidige udvikling af den europæiske rumhavn, såvel med hensyn til infrastruktur og personale som med hensyn til forskningsprojekter.

Kourou-rumcentret er det europæiske rumprograms vindue. Guyana, der er EU's fjerneste region, fortjener at blive anerkendt for det hidtidige og fremtidige bidrag til denne strategiske politik.

Jeg ville ønske, at Parlamentet havde hyldet rumcentret i Guyana, og udtrykkeligt havde givet udtryk for den stolthed, som alle europæere føler. På ganske få årtier er Kouruo blevet et meget vigtigt element i vores europæiske identitet.

 
  
  

– Forslag til beslutning: Fragmentationsammunition (B6-0589/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Konventionen om fragmentationsammunition (CCM), der blev vedtaget af 107 lande i 2008, kan undertegnes fra den 3. december og vil træde i kraft, når der er opnået 30 ratificeringer.

Konventionen vil forbyde anvendelse, produktion, oplagring og overførsel af fragmentationsammunition som en hel kategori af våben, og staterne vil blive anmodet om at destruere deres lagre af denne slags ammunition.

Dette forslag til beslutning, som vi støtter, opfordrer alle stater til at undertegne og ratificere konventionen om fragmentationsammunition hurtigst muligt og tage skridt på nationalt niveau til at begynde at gennemføre konventionen, endnu før den er ratificeret.

Forslaget til beslutning opfordrer alle stater til ikke at anvende, investere i, oplagre, producere, overføre eller eksportere fragmentationsammunition, indtil konventionen om fragmentationsammunition er trådt i kraft.

Det opfordrer også alle EU-medlemsstater til at yde bistand til de berørte befolkninger og støtte rydningen og tilintetgørelsen af efterladt fragmentationsammunition.

Endelig opfordrer det alle medlemsstaterne til ikke at træffe foranstaltninger til at omgå eller hindre gennemførelsen af konventionen og bestemmelserne deri, navnlig via en eventuel protokol til FN's konvention om visse konventionelle våben, som tillader anvendelse af fragmentationsammunition.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for forslaget til beslutning om behovet for at ratificere konventionen om fragmentationsammunition ved udgangen af 2008. Dette forslag, som jeg fuldt ud bakker op om, vil forbyde anvendelse, produktion, oplagring og overførsel af fragmentationsammunition som en hel kategori af våben.

Jeg bifalder også, at det bliver obligatorisk for de EU-medlemsstater, der har anvendt fragmentationsammunition, at yde teknisk og finansiel bistand til rydning og tilintetgørelse af efterladt fragmentationsammunition. Endelig glæder jeg mig over mine kollegaers initiativ, der opfordrer medlemsstaterne til ikke at anvende, investere i, oplagre, producere, overføre eller eksportere fragmentationsammunition, uanset hvornår konventionen bliver ratificeret.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), skriftlig. (EN) Den britiske konservative gruppe stemte for denne beslutning som en direkte opbakning til den nyligt forhandlede FN-konvention om fragmentationsammunition. Efter vores mening har konventionen på bedste vis kombineret principper og praktisk humanisme med forståelsen for de ansvarlige væbnede styrkers militære behov.

Vi har hele tiden været af den opfattelse, at et ukritisk forbud mod anvendelse af alle typer fragmentationsammunition ville have en negativ indflydelse på vores væbnede styrkers operative effektivitet. Vi henleder derfor særligt opmærksomheden på den klart definerede undtagelse i konventionen om næste generation af "smartere" ammunition, der er beregnet til at tilintetgøre sig selv og herved udgøre en minimal risiko for civilbefolkningen. Det britiske forsvarsministerium er for øjeblikket i gang med at udvikle ammunition, der falder inden for rammerne af denne undtagelse.

Generelt mener vi, at det er vigtigt at bevare proportionssansen i forbindelse med vores væbnede styrkers risikostyring. Eftersom de britiske væbnede styrker altid tilstræber at minimere skaderne for civilbefolkningen mest muligt og begrænse de skadelige bivirkninger, må vi aldrig glemme, at vi bekæmper terrorister og oprørere, der ingen skrupler har overhovedet, når det drejer sig om de metoder, de anvender til ukritisk at ødelægge uskyldige menneskeliv. Det er disse elementer, der bør være målet for vores vrede.

 
  
  

– Forslag til beslutning: Hiv/aids (RC B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for dette forslag til beslutning. Tidlig diagnosticering og forskning udgør et solidt grundlag for beskyttelsen af sundheden. Hvad angår hiv, viser de seneste års resultater, hvor vigtigt det er at tilskynde til forskning. Ud fra dette perspektiv skal vi derfor fjerne hindringerne for enhver form for forskning, der for de hiv-smittede betyder et reelt håb for at blive i stand til at leve et kvalitativt mere tilfredsstillende liv.

Dette krav bør konkret støttes ved at Kommissionen anvender politiske, økonomiske og finansielle ressourcer. Samtidig burde Rådet og Kommissionen sikre, at forskelsbehandling af de hiv-smittede bliver erklæret ulovlig i alle EU's medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. (PT) De medlemmer af Europa-Parlamentet, der er valgt af det portugisiske PSD (Det Socialdemokratiske Parti), støtter denne beslutning, der opfordrer til fremme af tidlig diagnosticering og behandling af hiv-infektioner i de enkelte medlemsstater. De nyeste statistikker viser ikke alene en stigning i antallet af nye hiv-infektioner, men også at en stor del af hiv-infektionerne endnu ikke er blevet diagnosticeret.

En af årsagerne til den hurtige spredning af hiv-infektionerne i mange EU-lande er, at mange stiknarkomaner er smittet og spreder smitten ved at dele nåle. EuroHIVs årsrapport om tendenserne i narkotikaforbruget i EU viser, at Portugal er det land, der har det højeste antal diagnosticerede tilfælde af hiv/aids blandt narkomaner.

Den årlige undersøgelse af sundheden, EuroHealth Consumer Index (EHCI) 2008, oplyser, at Portugal ligger i bunden i vurderingen af sundhedssystemerne i Europa. Et af de kritikpunkter, der er blevet rejst mod det portugisiske sundhedssystem, er, at det stadig ikke har løst problemet med adgang til behandling og ventetider. Eurostat anfører stadig Portugal som det land, der har det højeste antal aids-relaterede dødsfald. En komparativ analyse af dataene fra Portugal med EU's partnere afslører, at der er noget galt med vores nationale strategi. Vi er nødt til at identificere og analysere, hvad der er gået galt.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om tidlig diagnosticering og behandling af hiv/aids, da vi efter min mening har akut brug for at styrke foranstaltninger og tiltag for at diagnosticere og behandle denne sygdom set i lyset af den foruroligende stigning i antallet af nye hiv-infektioner i EU.

Tiltag til forebyggelse og behandling af sygdommen er afgørende for at dæmme op for den voksende flodbølge af infektioner. Det er derfor efter min mening afgørende at lette adgangen til information, rådgivning, sundhedsydelser og sociale ydelser.

Desuden er det afgørende, at medlemsstaterne i deres retssystemer vedtager bestemmelser, som effektivt forbyder forskelsbehandling af personer, der lever med hiv/aids, herunder restriktioner, som påvirker deres bevægelsesfrihed, og at de håndhæver et sådant forbud.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Det glæder mig at kunne erklære, at jeg stemte for beslutningsforslaget om tidlig diagnosticering og tidlig behandling af hiv-virus. Med henblik på at beskytte de europæiske borgere og deres sundhed påhviler der Kommissionen en forpligtelse til at fremme en tidlig diagnosticering og begrænse hindringerne for at teste for denne sygdom, samt til at sikre tidlig behandling og formidle fordelene ved tidlig behandling.

I lyset af at rapporterne fra EuroHIV og UNAIDS bekræfter, at antallet af nye hiv-tilfælde stiger med foruroligende hastighed inden for EU og i nabolandene, og at det i nogle lande vurderes, at antallet af personer, der er smittet med hiv, er næsten det tredobbelte af de officielle tal, hilser jeg forslaget velkommen, da Kommissionen også opfordres til at indføre en strategi for begrænsning af hiv/aids med særlig fokus på narkotikaafhængige og stiknarkomaner.

 
  
  

- Forslag til beslutning: Biavlssektoren (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vi ønsker at fremhæve nogle af de aspekter i dette beslutningsforslag, som vi er enige i, herunder især: "illoyal konkurrence fra produkter, der importeres til Fællesskabets marked fra tredjelande" og "alvorlig fare for en reduktion af bibestandene som følge af den stærkt nedsatte pollen- og nektarforsyning". Disse problemer skal løses ved at anvende princippet om fællesskabspræference og imødegå illoyal konkurrence fra biavlsprodukter fra tredjelande. Forskning i parasitter og sygdomme – som reducerer bibestandene – og deres oprindelse, herunder de genetisk modificerede organismers betydning, skal styrkes straks, idet denne forskning skal have stillet yderligere budgetressourcer til rådighed.

Det ene aspekt, der mangler i beslutningsforslaget, er, hvilken andel reformerne af den fælles landbrugspolitik har i hele dette problem. Ørkendannelse i landområder, braklægning af store arealer og indførelsen af genetisk modificerede arter har ført til et tab i biodiversitet. Man har ligeledes fremmet produktionsmetoder, som ikke tager hensyn til de enkelte regioners jordbundsforhold og klimaforhold.

En landbrugspolitik, der vendte denne udvikling, ville sammen med ovennævnte foranstaltninger bidrage i betydeligt omfang til at løse problemerne i biavlssektoren.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), skriftlig. (SV) I dette beslutningsforslag fokuseres der på det forhold, at bibestande dør af uforklarlige årsager. Vi er enige i, at der er brug for forskning for at få løst dette problem.

Vi er dog ikke enige i, at der er brug for at give flere støttemidler til biavlere og yde mere beskyttelse mod den omgivende verden (protektionisme).

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Det forslag, der er blevet fremlagt af Europa-Parlamentets Udvalg for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, har nogle gode og nogle knap så gode aspekter. Vi er enige i, at Kommissionen skal igangsætte forskning i parasitter og sygdomme, der reducerer bibestandene.

Beslutningsforslaget indeholder dog også forslag, som vi ikke kan støtte. F.eks. opfordrer Europa-Parlamentet "indtrængende Kommissionen til at foreslå en ordning med økonomisk støtte til biavlere, der er i vanskeligheder på grund af bidødelighed" (punkt 11). Vi kan ikke støtte sådanne udgifter på EU-budgettet, og Europa-Parlamentets føderalistiske flertal burde ikke udtrykke støtte til dette uden at gøre sig de finansielle konsekvenser af en sådan holdning klart.

Derfor har vi stemt mod beslutningsforslaget som helhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), skriftlig. – (RO) Den dramatiske nedgang i bibestandene og som følge deraf i bestøvningen, rammer produktionen af frugt, grønsager og afgrøder i EU. Nedgangen i antallet af bier er forårsaget både af forskellige parasitter og svampesporer, der forekommer i atmosfæren, og af sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler. Det største problem er infektioner med parasitten varroa, der viser sig ved misdannelser på vinger og abdomen, og underudviklede bier, der ikke kan flyve og dør meget tidligt. Hvis ikke varroa bliver behandlet, kan infektionen medføre, at en hel bestand forsvinder i løbet af få måneder. Den forlængede brug af pesticider har også ført til en reduktion af bibestandene, selv når de blev brugt til bekæmpelse af svampesporer og parasitter. Nogle forskere mener, at en anden årsag til dette fænomen er elektromagnetisk bølgestråling fra mobiltelefoner, som forstyrrer biernes navigationssystem og gør dem ude af stand til at vende tilbage til bistadet. Forskningen inden for dette område skal udvikles, så der kan findes løsninger til bekæmpelse af sygdommene, uden at bierne påvirkes. Desuden vil landmændenes bestræbelser på at nedsætte det antal gange, der anvendes plantebeskyttelsesmidler under blomstring, også bidrage til at standse nedgangen i antallet af disse insekter.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), skriftlig. (DA) På vegne af Ole Christensen, Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen og Christel Schaldemose.

Den danske socialdemokratiske delegation i Europa-Parlamentet har stemt imod beslutningen om situationen i biavlssektoren. Det er vores opfattelse, at beslutningen bærer præg af protektionisme og forsøg på at etablere yderligere støtteordninger til EU's landbrugere.

Vi mener, at bidødelighed er et stort problem, som skal bekæmpes på EU-plan, men med de rette mekanismer. Det indebærer bl.a. yderligere forskning og fokus på beskyttelse af vores økosystem, herunder en begrænsning i anvendelsen af pesticider.

 
  
  

- Forslag til beslutning: Miljøinspektioner i medlemsstaterne (B6-0580/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for beslutningsforslaget om gennemgangen af henstilling 2001/33/EF om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (B6-058/2008). En god og ensartet håndhævelse af Fællesskabets miljølovgivning er af afgørende betydning, og alt andet skuffer offentlighedens forventninger og undergraver EU's omdømme som en effektiv beskytter af miljøet. Hvis vores lovgivning skal være troværdig, skal den håndhæves effektivt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at give stor opmærksomhed til miljøspørgsmål, og vi skal indføre foranstaltninger for at forhindre den konstante ødelæggelse af miljøet, som skader vores planet nu og i fremtiden og ødelægger vores borgeres livskvalitet.

Vi skal derfor våge nøjere over, om reglerne, der skal sikre respekt for miljøet, bliver overholdt, og tage højde for de enkelte landes særlige forhold, herunder også de sociale konsekvenser. Vi har også brug for en mere solidarisk politik, som tager højde for forskellige udviklingsniveauer og økonomiske ressourcer.

Ikke alle disse aspekter er tilstrækkeligt beskyttet i EU's miljølovgivning, og dens politikker hænger heller ikke tilstrækkeligt sammen indbyrdes. Derfor nærer vi alvorlig tvivl om Kommissionens politiske vilje til at løse dette komplekse problem, og med nogle af de forslag, der er fremlagt i dette beslutningsforslag, risikerer vi at uddybe regional og social ulighed.

Derfor har vi besluttet at stemme hverken for eller imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. – (PT) Jeg ønsker mine kolleger fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed tillykke med formuleringen af den mundtlige forespørgsel og forslaget til beslutning, fordi de klart påpeger, at det er nødvendigt at gennemføre Fællesskabets miljølovgivning korrekt. De opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at forelægge et forslag til direktiv om miljøinspektioner, der indeholder mere præcise definitioner og kriterier og udvider anvendelsesområdet.

I begge dokumenter understreges det desuden, at det er nødvendigt at styrke Den Europæiske Unions Netværk for Gennemførelse og Håndhævelse af Miljølovgivning (Impel) og at støtte miljøuddannelses- og oplysningsforanstaltninger, hvis indhold bør fastlægges på lokalt, regionalt eller nationalt niveau ud fra de behov og problemer, der identificeres i de enkelte områder.

Hvis EU ikke håndhæver sin miljøpolitik konsekvent, vil offentlighedens forventninger blive skuffet, og EU's betydning som en effektiv vogter af miljøet vil blive undergravet.

 
  
MPphoto
 
 

  Αthanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Vi stemte mod forslaget til beslutning, som støtter den holdning, at en god og ensartet gennemførelse af EU's miljølovgivning er af afgørende betydning, da denne lovgivning ikke beskytter miljøet, men EU-monopolernes vitale interesser.

Kravet om oprettelse af et EU-organ af miljøinspektører udgør en direkte indblanding i medlemsstaternes indre anliggender for at sikre anvendelsen af princippet om "forureneren betaler", som tillader ødelæggelse af miljøet til gengæld for betaling af et billigt aflad, den "grønne skat", som bliver pålagt den menige befolkning, emissionshandel, fremme af iværksætteri og konkurrenceevne som de afgørende kriterier for udviklingen af det, der ellers er innovative "miljø"-teknologier, brugen af genetisk modificerede organismer i landbruget og i praksis afskaffelse af principperne om forsigtighed og forebyggende indsats.

EU og EU's miljøpolitik, som tjener de store virksomheders interesser, fremmer fødevarekriminalitet, forurening af luften i bycentre med "moderne forurenende stoffer", ødelæggelsen af skove, jordkorrosion og ørkendannelse og forurening af have og vandområder. Miljøet vil udgøre en erhvervssektor, hvis målsætning er at maksimere det økonomiske oligarkis profitter. Det vil blive ramt af konsekvenserne af den uovervejede og utilregnelige udnyttelse af naturressourcerne, og det vil blive ødelagt af kapitalistisk barbari.

 
  
  

(Mødet udsat kl.13.00 og genoptaget kl. 15.00.)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik