Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0156(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0368/2008

Keskustelut :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Äänestykset :

PV 20/11/2008 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0559

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 20. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta yrittää epätoivoisesti kyseenalaistaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan toimivallan, kun on kyse miesten ja naisten tasa-arvosta työpaikalla. Se on kaapannut aloitteemme mietinnön laatimisesta palkkaerojen ja muiden eriarvoisuuksien syrjivistä vaikutuksista naisten eläkkeisiin ja suuntauksesta kohti sosiaaliturvan yksilöllistämisestä.

Tuloksena on sekava mietintö, jossa yhdistetään yleisesti tunnettuja yleiskäsityksiä. Se on kaukana naisten epätasa-arvoista kohtelua eläkeasioissa ja parannuskeinoista koskevista kysymyksistä, joihin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta halusi keskittyä mietinnössään. Naisten oikeuksien valiokunnan lausunnon valmistelijana työjärjestyksen 47 artiklan mukaisesti yritin naisten oikeuksien valiokunnan yksimielisellä tuella tehdä parhaani tiettyjen korjausten ehdottamiseksi eläkejärjestelmäuudistuksen yhteydessä. Lausunnossa on kuusi hyvin tarkkaa korjausta, joiden tarkoituksena on täyttää naisten vakuutuksissa esimerkiksi äitiyden tai perhesitoumusten vuoksi olevat aukot.

Voitteko uskoa, että työllisyyden valiokunta nimenomaan hylkäsi ne, mikä on räikeästi ristiriidassa työjärjestyksen 47 artiklan velvollisuuksien kanssa? Olen pahoillani, että me hävisimme yhden taistelun, mutta sota ja meidän kamppailumme jatkuu.

 
  
  

- Mietintö: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Klamtin mietintöä vastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että koko taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton käsite ja se, josta käytetään nimitystä "sininen kortti", ovat todisteita lyhyen tähtäimen ajattelusta. Meidän pitäisi sen sijaan soveltaa politiikkaa, joka tähtää koulutukseen, uudelleenkoulutukseen ja Euroopan unionissa tällä hetkellä olevien noin 20 miljoonan työttömän saamiseen takaisin töihin. Meidän pitäisi sen sijaan ottaa oppia aiemmista virheistämme. Malliesimerkki on vierastyöläisten ja heidän perheidensä maahantuonti 1970- ja 1980-luvuilla, mistä sukeutui suuri sosiaalinen ongelma.

He yrittävät nyt rauhoittaa ihmisiä lupaamalla, että tämä koskee vain korkeasti päteviä ja väliaikaisia maahanmuuttajia, mutta mikä minä olen epäilemään Louis Michelin puhetta, kun hän sanoo, että myös muut maahanmuuttajat olisivat yhä tervetulleita. Tulvaportit pysyvät siis auki. He eivät tee muuta kuin perustavat uuden. Tässä on kyse yhteiskunnan vastaisesta liittoutumasta. Isot yritykset haluavat halpaa työvoimaa ja yhdistävät voimansa monikulttuurisen vasemmiston kanssa, ja yhteiskunta saa maksaa laskun.

 
  
  

- Mietintö: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, äänestin Parishin viinin yhteisen markkinajärjestelyn yhdentämistä koskevan mietinnön puolesta raskain mielin, koska mielestäni yhteinen markkinajärjestely ei tarkoita yksinkertaistamista eikä lisää avoimuutta. Se tekee viininkasvattajien ja koko viinialan elämästä monimutkaisempaa.

Komission jäsen yritti saada meidät eilen illalla vakuuttuneiksi asiasta. Toivon, että komissio pitää sanansa ja, mikä vielä tärkeämpää, että ammattiala on edelleen asianmukaisesti edustettuna neuvoa-antavassa komiteassa, kuten se on ollut ensimmäisestä viinin yhteisestä markkinajärjestelystä lähtien.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, äänestin tänään aamupäivällä hieman epäröiden Neil Parishin yhteisen markkinajärjestelyn luomista laajalle erilaisten maataloustuotteiden valikoimalle koskevan mietinnön puolesta. Olen tyytyväinen komission tavoitteeseen yksinkertaistaa EU:n maatalouspolitiikkaa. Se tarkoittaa, että tulevaisuudessa on vain yksi markkinajärjestely, joka korvaa 21 nykyistä, esimerkiksi hedelmiä, vihanneksia, maitoa ja viiniä koskevaa markkinajärjestelyä. Tuloksena olevaan erittäin monimutkaiseen asiakirjaan liittyvää hallintoa on kuitenkin yksinkertaistettava mahdollisimman paljon. Siksi olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio vakuutti eilisessä keskustelussa, että se hyväksyy ajatukseni ja sisällyttää EU:n EUR-Lex-hakukoneeseen toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat hakea vain ne artiklat, jotka liittyvät johonkin tiettyyn maataloustuotteeseen.

Komissio on myös vahvistanut, että viinin markkinajärjestely, josta käytiin melko hankalat neuvottelut ja joka sisältää monia parlamentin vaatimuksia, säilyy muuttumattomana. Vain siitä syystä pystyin äänestämään mietinnön puolesta.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: HIV/aids (RC-B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Olen iloinen siitä, että me käsittelemme tätä maailmanlaajuista ongelmaa muutama päivä ennen 1. joulukuuta vietettävää maailman aids-päivää. Hiv-tartunnan saaneiden määrä on kasvussa. Tällä hetkellä tartunnan saaneita on 14 000, joista 2 000 on alle 15-vuotiaita lapsia.

Tavallisten ongelmapaikkojen, kuten Afrikan ja Lähi-idän, lisäksi tartunnan saaneiden määrä on kasvanut Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Vuonna 2006 tartunnan saaneiden määrä näillä alueilla nousi 1,7 miljoonaan. Suurin lisäys kirjattiin Venäjällä ja Ukrainassa, missä HIV-tartunnan sai noin 270 000 ihmistä. HIV:n leviäminen näillä alueilla johtuu pääosin huumeidenkäytöstä ja likaisista neuloista. Ukrainan tapauksessa luvut ovat vieläkin hälyttävämpiä, koska on kyse Euroopan unionin rajanaapurista.

Koska HIV-ongelmaa ei ole onnistuttu saamaan hallintaan maailmanlaajuisista ehkäisyohjelmista huolimatta, ohjelmat pitäisi arvioida uudelleen ja tehostaa ehkäisytoimenpiteitä ja tehokkaiden hoitojen kehittämistä.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Kongon demokraattinen tasavalta (RC-B-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, kun Ruandassa tapahtui vuonna 1994 kansanmurha, Länsi sulki siltä silmänsä. Sama voi tapahtua nyt Kongon itäosassa. Ensisijainen tavoite on humanitaarinen, mutta sen lisäksi selvitettävänä on arkaluontoinen ja sekava poliittinen sotku. Se johtuu osin siitä, että kansainvälinen yhteisö pesi kätensä Ruandan kansamurhasta ja salli vielä lisäksi kansanmurhaan syyllistyneiden hutujen paeta Kongon itäosaan, missä presidentti Kabila ei paljoakaan hillinnyt miliisiä Kigalin ja paikallisten tutsien harmiksi.

YK:n ja AU:n on nyt ryhdyttävä johtamaan kiireellisten poliittisten ja turvallisuuskysymysten selvittämistä, mutta meidän pitäisi myös tunnustaa, että tätä verenvuodatusta on rahoitettu pitkälti kilpailulla luonnonvaroista. Kiina on alueella tärkeä toimija, mutta sitä eivät Afrikan ihmisoikeudet erityisemmin kiinnosta.

Komission pitäisi tutkia, voitaisiinko Afrikassa nyt soveltaa mineraalien ja muiden luonnonvarojen sertifiointiprosessia samalla tavalla kuin onnistunutta Kimberleyn prosessia, joka on toiminut niin hyvin timanttialalla veritimanttien eli konfliktitimanttien suhteen. Siksi äänestin tämän päätöslauselman puolesta.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Mehiläishoitoala (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma on vähän myöhässä. Se on todella myöhässä, koska sen jälkeen, kun kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annettu direktiivi 91/414 hyväksyttiin, torjunta-aineiden vaikutusta mehiläisiä ja erityisesti mehiläisten koko lisääntymiskiertoa koskevan tutkimuksen edistämiseksi on tehty hyvin vähän.

Sitäkin hämmästyttävämpää on, että kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista eli direktiivin 91/414 uudistamista koskevan Breyerin mietinnön ensimmäisessä käsittelyssä toimitetun äänestyksen aikana monet niistä, jotka tänään äänestivät päätöslauselman puolesta, puhuivat mehiläisten paremman suojelun takaavia tarkistuksia vastaan.

Meitä eivät vie eteenpäin hyvät aikeet vaan tosiasiat ja toiminta. Luotan siihen, että kun me äänestämme Breyerin mietinnöstä toisessa käsittelyssä, kollegani muistavat tämän päätöslauselman ja äänestävät mehiläisten puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa kollega Hennicotille, joka hiljattain liittyi tähän parlamenttiin, että hän ei varmastikaan voi tietää, mitä me olemme vaatineet vuodesta 1994 lähtien erityisesti tällä alalla.

Haluan kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat osallistuneet keskusteluun ja vaikuttaneet maatalousalan hälyttävää tilannetta koskevaan päätöslauselmaan. Täällä ei ymmärrettävistä syistä ollut eilen illalla lähellä puoltayötä paljoakaan kuulijoita – myöskään kollega Hennicot ei ollut täällä – seuraamassa tätä erinomaista ja erittäin perusteellista keskustelua, jonka tarkoituksena oli kannustaa komissiota tehostamaan toimiaan tässä mehiläishoitoalan erittäin huolestuttavassa kriisissä. Mielihyväkseni huomaan, että komissio ymmärsi meitä.

Haluaisin korostaa yksiköille, että tarkistus 1, joka hyväksyttiin ja jota vastaan ryhmäni äänesti, on pelkästään tekninen. Johdanto-osani B kappaleen saksankielisessä käännöksessä on virhe. Siksi meidän on korjattava tätä käännöstä, jossa sanotaan täsmälleen sama asia kuin saksankielisessä tarkistuksessa.

Olen samaa mieltä kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyä koskevan tarkistuksen sisällöstä, vaikka tarkistus sittemmin peruutettiin. Koska siinä kuitenkin toistetaan sana sanalta näiden tuotteiden markkinoille saattamista koskeva teksti, josta äänestettiin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa, minä ja ryhmäni olimme sitä mieltä, että meidän ei pitäisi plagioida tätä tekstiä vaan antaa periksi ympäristöasioiden valiokunnalle. Suosituksemme ja vaatimuksemme on kuitenkin muotoiltu erittäin hyvin päätöslauselman 8 kohdassa, jossa vaaditaan täsmälleen samaa asiaa, toisin sanoen mehiläiskuolemien ja kasvinsuojeluaineiden välisiä yhteyksiä koskevien tutkimusten tehostamista, jotta voidaan tarvittaessa toteuttaa asianmukaisia toimia muun muassa näiden tuotteiden lupien osalta. Mehiläisiä tappaviin torjunta-aineisiin ei tietystikään tarvita lupia. Siitä me olemme puhuneet jo vuosia.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Jäsen Lulling, kiitoksia tarkkaavaisuudestanne tämän toimenpiteen yksityiskohtien suhteen. Voimme varmistaa teille, että kieliversiot tarkistetaan huolellisesti.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Ingeborg Gräβle (A6-0394/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin hyvän ystäväni ja kollegani Ingeborg Grässlen mietinnön perusteella lainsäädäntöpäätöslauselman puolesta, jossa hyväksytään ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta. Tuen OLAFin tutkinnan kohteena olevien henkilöiden oikeusturvan parantamista ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostamista. OLAFin petostentorjunnan tutkintatoimien julkisen hallinnon sekä menettelyjen ja tutkimusten keston riippumattoman valvonnan tarve on kasvanut samalla, kun halutaan taata tutkimusten luottamuksellisuus. Inge Grässle on tehnyt valtavan työn tämän mietinnön laatimisessa ja ansaitsee kiitoksemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin kollega Gräßlen mietinnön puolesta, koska kaikilla OLAFin tekemään tutkimukseen osallistuvilla on oltava mahdollisuus esittää siihen liittyviä huomautuksia vähintään kirjallisena. Nämä huomautukset pitäisi esittää asiaankuuluville jäsenvaltioille yhdessä muiden tutkinnan aikana saatujen tietojen kanssa. Se on ainoa keino antaa kansallisille viranomaisille kaikki tapaukseen liittyvät tiedot ja samalla noudattaa periaatetta, jonka mukaan kummallakin osapuolella on oltava mahdollisuus esittää oma näkemyksensä. Samalla mietinnössä varmistetaan yhteistyö myös kolmansien maiden kanssa ja lujitetaan OLAFin valvontakomitean asemaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin kollega Gräßlen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAFin) suorittamia tutkimuksia koskevan mietinnön puolesta. Meille on itse asiassa äärimmäisen tärkeää muuttaa näitä tutkimuksia koskevaa asetusta, koska tietyt toimielinten väliset suhteet vaativat tarkistamista. Lisäksi meidän on muutettava asetusta tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden oikeuksien sekä OLAFin, EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja vihjeenantajien välisen tiedonvaihdon suhteen. Lopuksi onnittelen kollega Gräßleä hänen aloitteestaan. Hän on tehnyt muitakin mielenkiintoisia ehdotuksia, joilla muutettaisiin esimerkiksi viraston pääjohtajan asemaa niin, että hänellä olisi valtuudet käynnistää ulkopuolisia tutkimuksia jäsenvaltioiden tai komission lisäksi myös Euroopan parlamentin pyynnöstä.

 
  
  

- Mietintö: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Kiitoksia, arvoisa puhemies. Äänestin mietinnön puolesta. Keskustelun pääasia ei ole vain tietty vetoomusvaliokunnan aihe, joka liittyy saksan kielen levinneisyyteen suhteessa sen käyttöön yhteisön toimielimissä. Tämä on ennen kaikkea yleinen kysymys, joka liittyy kaikkien maiden kansalaisten oikeuteen saada tutustua asiakirjoihin ja sen seurauksena yhteisön toimielinten avoimuuteen. Tästä näkökulmasta on siksi mielestäni ehdottoman tärkeää, että neuvosto tutkii aihetta perusteellisesti ottaen huomioon puheenjohtajan Internet-sivuilla käytettyjen kielien määrän lisäämisen. Kieliä voitaisiin lisätä asteittain määritettävien tarkoituksenmukaisten ja puolueettomien kriteerien perusteella. Meidän on kuitenkin muistettava, että mitä useampia kieliä käytetään, sitä useammat kansalaiset voivat olla tiiviimmässä yhteydessä EU:hun. Kansalaisten pitäisi suhtautua EU:n toimielimiin samalla tavalla kuin he suhtautuvat meitä majoittaviin rakennuksiin: toimielintemme pitäisi olla helposti saatavilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Me olemme yleisesti ottaen samaa mieltä mietinnöstä sen suhteen, mitä siinä sanotaan seuraavista oikeusasiamiehen päätelmistä: "neuvoston kieltäytyminen käsittelemästä kanteluntekijän pyynnön sisältöä ei ole hyvän hallintotavan mukaista" ja "näillä sivuilla olevan tiedon olisi ihanteellisessa tapauksessa oltava hyvissä ajoin saatavilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä".

Olemme kuitenkin eri mieltä mietinnön päätelmien 1 kohdan d alakohdasta, jossa sanotaan seuraavaa: "jos kielten lukumäärää rajoitetaan, käytettävien kielten valinnassa on noudatettava objektiivisuutta, kohtuullisuutta, avoimuutta ja hallittavuutta". Meidän mielestämme neuvoston Internet-sivuilla pitäisi olla kaikki tiedot kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä, samalla tavoin kuin Euroopan parlamentin ja Euroopan komission sivuilla on nyt. Vain sillä tavoin voidaan puolustaa yhteisön johtajien arvatenkin puolustamaa monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta, jotka kuitenkin käytännössä kyseenalaistetaan jatkuvasti säästöjen vuoksi.

 
  
  

- Mietintö: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Vaikka parlamentin enemmistön hyväksymässä päätöslauselmassa on joidenkin yksittäisten myönteisten näkökohtien kanssa ristiriitaisia näkökohtia, pääperustelu on se, että väestön ikääntymisen ja väestörakenteen muuttumisen vuoksi yleisen ja julkisen sosiaaliturvajärjestelmän suurempi epävakaus on perusteltua, jotta voidaan vastata yksityisen rahoitusalan etunäkökohtiin, kun se haluaa saada mahdollisimman suuren palan tästä kakusta.

Tarkastellaanpa esimerkiksi seuraavaa kohtaa: "muistuttaa, että yksilöllistämissuuntaus edistää toisen ja kolmannen pilarin uudenaikaistamista sosiaaliturvajärjestelmiä kyseenalaistamatta; katsoo, että tämän avulla erityisesti naisilla ja muilla haavoittuvassa asemassa olevilla ryhmillä, on enemmän valinnanvapautta ja he ovat itsenäisempiä ja voivat rakentaa omat ylimääräiset eläkeoikeutensa".

Toisin sanoen tavoitteena on vapauden nimissä kannustaa ihmisiä etsimään julkiselle sosiaaliturvalle vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja, vaikka sen selvästi kielteiset tulokset ovat hyvin tiedossa. Tuoreimmat tapaukset Yhdysvalloista ovat tästä täydellinen esimerkki. Kapitalismi yrittää kuitenkin aina käyttää propagandaa omien tavoitteidensa edistämiseen.

Siksi me äänestimme esitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) Esittelijä Stauner on tehnyt selvän analyysin haasteista, joita väestöjemme ikääntyminen ja työssäkäyvien väheneminen aiheuttavat sosiaaliturvajärjestelmillemme, joihin hän tuntuu olevan kiintynyt. Se on ensimmäinen piste hänen hyväkseen.

Toisen pisteen hän saa esittämästään arasta kysymyksestä ehdotetun tavallisen patenttilääkkeen todellisesta tehosta: tuodaan runsaasti siirtotyöläisiä, jotka toivoaksemme maksavat vanhojen eurooppalaisten eläkkeet ja terveysjärjestelmät – tyrmistyttävää kyynisyyttä ja itsekkyyttä osoittava patenttilääke, jota puolustavat ihmiset, joilla usein mielestään on yksinoikeus sympatiaan ja suvaitsevaisuuteen. Lopuksi hän ansaitsee vielä yhden pisteen kriittisestä analyysistään, joka koskee suuntausta kohti terveydenhuoltojärjestelmien yksityistämistä ja puhtaasti taloudellista lähestymistapaa kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisessa.

Tässä mietinnössä ei kuitenkaan käsitellä tärkeintä asiaa: koska nämä ongelmat juontavat juurensa maanosamme väestön vähenemiseen, juuri se meidän pitää oikaista. Jäsenvaltiot eivät voi enää vältellä kunnianhimoista perhepolitiikkaa, jossa kannustetaan syntyvyyden lisäämiseen, jotta voidaan taata sosiaaliturvajärjestelmien tasapaino, ja, mikä vielä tärkeämpää, dynaamisuus, vauraus ja yksinkertaisesti eloonjääminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Tässä mietinnössä todetaan, että useimmissa jäsenvaltioissa väestö ikääntyy ja siksi sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin kohdistuu paineita. Ongelman ratkaisemiseksi esitetään tavallista ratkaisua, erilaisia EU:n toimenpiteitä. Junilistan on sitä mieltä, että EU:n ei pitäisi lainkaan puuttua asioihin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin.

Euroopan parlamentilla on mielipiteitä lakisääteisestä eläkeiästä, työsopimuksista, jäsenvaltioissa käytettävän eläkejärjestelmän muodosta, työn verotuksesta, verotaakan jakamisesta ja hoidon järjestämisestä EU-maissa. Nämä ovat asioita, jotka pitäisi hoitaa kokonaan kansallisella tasolla. Yleiset ohjeet EU:n toimielimiltä eivät näissä asioissa vaikuta millään tavoin.

Siksi me äänestimme lopullisessa äänestyksessä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen.(FR) Vaikka kollega Staunerin mietinnössä viitataan Lissabonin strategiaan, tuohon eurooppalaistajien ilmeiseen epäonnistuneeseen yritykseen, se ansaitsee tuen, koska siinä kyseenalaistetaan maahanmuuttoa koskeva uskontunnustus parannuskeinona Euroopan väestön, talouden ja sosiaalisten puutteiden heikkenemiseen entisestään.

Maahanmuutto, niin valikoiva kuin muunkinlainen, vääristää eurooppalaisten identiteettiä ja kulttuuria ja lisää yhteisöjen jakautumista ja siitä johtuvia jännitteitä vastaavasti kuin mitä tapahtuu maailman kaikissa monietnisissä ja monikulttuurisissa yhteisöissä.

Se on uusorjuutusta ja hyödyttää vain globalisaation rahanahneita, jotka näkevät tässä halvassa työvoimassa keinon harjoittaa palkkapainostusta työttömyysasteen ollessa jo nyt hyvin korkea. Se mahdollistaa kolmansien maiden eliittien ryöstämisen ja näin heidän tilanteensa vaikeuttamisen.

Se on strategisesti ilmaistuna harhakuvitelmaa, koska maahanmuuttajat jäljittelevät käyttäytymisessään loppujen lopuksi eurooppalaisia. Tarkoitan tässä lähinnä valitettavaa yhteiskunnallista suuntausta kohti vähälapsisuutta, missä ollaan joka suhteessa todella eksyksissä.

Sen lisäksi, että uuden kansakuntien Euroopan pitäisi tukea perheitä ja syntyvyyden lisäämistä Euroopassa, se tarvitsee kansalliseen ja yhteisön etuuskohteluun perustuvan politiikan, kansalliseen ja yhteisön suojeluun perustuvan politiikan.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Mietintö paljastaa EU:n syvästi ruohonjuuritason vastaiset ja EU:n yhdistämän pääoman pyrkimykset sosiaaliturvajärjestelmien lopettamiseksi koko laajuudessaan. Se koettaa pelottavalla tavalla esittää EU:n väestörakenteen huononemisen verukkeella ehdotuksen eläkeiän nostamisesta ja seuraavanlaisen "kolmen pilarin" järjestelmän soveltamisesta:

- kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien köyhyysrajalla olevat eläkkeet

- "työeläkejärjestelmien" laajentaminen niin, että niistä saadaan eläkemaksuihin perustuva eläke

- työntekijöiden turvautuminen yksityisiin vakuutuksiin ("yksilöllistäminen" EU:n yhtenäistämisterminologiassa), niin sanottu "kolmas pilari".

Näin se tasoittaa hyvin leveää tietä monopolivakuutusyhtiöille ja kasvattaa niiden voittoja lisäämällä vielä yhden kannattavan sektorin.

Tämä hyökkäys on osa EU:n työntekijöiden vastaisista toimenpiteistä, joita ovat muun muassa yleinen "joustavuuden" soveltaminen, työlainsäädännön "tarkistaminen" (eli kumoaminen), työvoiman vuokrausyritysten harjoittaman "orjakaupan" vakiinnuttaminen, 65-tuntisen viikon ja päivystysajan käyttöön ottavan direktiivi sekä työajan järjestäminen vuositasolla.

Työväenluokan täytyy vastata EU:n yhdistämän pääoman entistä säälimättömämpään hyökkäykseen vastahyökkäyksellä ja perustaa monopolien vastainen liittoutuma, joka perää ruohonjuuritason valtaansa ja luo perustan ruohonjuuritason tarpeiden tyydyttämiselle ja ruohonjuuritason hyvinvoinnille.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. – (RO) Euroopan unionin työllisyysaste ei voi olla korkeampi niin kauan, kun meillä on yhteiskuntaluokkia, jotka ovat paljon huonommin edustettuina työmarkkinoilla, tai sosiaaliryhmiä, jotka ovat kokonaan niiden ulkopuolella. Vammaiset tai vakavista terveysongelmista kärsivät haluaisivat tehdä töitä mutta joutuvat useimmiten työnantajien törkeän syrjinnän kohteeksi.

Lisäksi tarvitaan erityisvarusteita, joiden avulla he voivat suorittaa työnsä asianmukaisesti, mutta työnantajat eivät ole valmiita investoimaan kovin paljoa tähän alueeseen. Jäsenvaltioissa sovelletuilla rahoitustoimilla ei ole saatu toivottuja tuloksia. Romanian tapauksessa voin mainita verotettavaa tuloa laskettaessa tehtävien sellaisten summien vähennyksen, jotka liittyvät laitteiden ostoon ja vammaisen tuotantoprosessissa käyttämiin laitteisiin ja vammaisten kuljetuskustannuksiin kotoa työpaikalle, sekä valmennuksesta, ammattikoulutuksesta ja opastuksesta aiheutuvien erityiskulujen vähentämisen työttömyysvakuutusbudjetista. Kuten mietinnössä kuvataan, tiettyjen erityisyritysten perustaminen tarjoaa käytännön ratkaisun näiden työmarkkinoilla haavoittuvien sosiaaliryhmien osallistamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen tyytyväinen esittelijä Staunerin erinomaiseen tulevaisuuden sosiaaliturvajärjestelmiin ja eläkkeisiin liittyvään työhön ja tuin sitä äänestämällä mietinnön puolesta. Kannatan perusteluja, joihin mietintä pohjautuu, ja mielestäni meidän, Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden pitäisi yhdessä yrittää löytää mahdollisimman pian sopiva ratkaisu esitettyihin ongelmiin.

Eurooppa on maanosa, jonka väestö ikääntyy, ja sen keskimääräinen syntyvyys on pienempi kuin väestön luonnolliseen korvautumiseen tarvittava syntyvyys. Alle viidessäkymmenessä vuodessa Euroopan väestö supistuu ja vanhenee. Maahanmuutto ei varmasti ratkaise ongelmaa: on pikemminkin houkuteltava yhä suurempi osa erityistä pätevyyttä vaativissa työpaikoissa olevista ihmisistä pysymään töissä, tarjottava korkeatasoista sosiaali- ja työsuhdeturvaa ja uudistettava vanhat eläkejärjestelmät ottaen huomioon monien kannattamien yksityisesti rahoitettujen järjestelmien epävakaus.

 
  
  

- Mietintö: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), kirjallinen. − (EN) Tuen täysin sinisen kortin käyttöönottoa. Pelkään kuitenkin, että PPE:n ja PSE:n tarkistusten hyväksyminen tarkoittaa sitä, että Euroopan tulevaisuuteen suuntautunut laillisen maahanmuuton strategia katoaa kuin tuhka tuuleen. Käsiteltävänä oleva teksti on yksinkertaisesti hankala niiden kaikkein pätevimpien työntekijöiden kannalta, jotka harkitsevat laillista maahanmuuttoa EU:hun. Erittäin päteviä työntekijöitä ei kannusteta työskentelemään EU:n työmarkkinoilla varsinkaan käsiteltävänä olevan tekstin tukemien byrokraattisten esteiden vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit Euroopan parlamentissa äänestimme kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten laaditun mietinnön eli niin sanotun EU:n sinisen kortin puolesta. Mietinnöllä, josta äänestettiin parlamentissa, parannetaan direktiiviä erityisesti koskien kolmansien maiden työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua, koska se estää näiden työntekijöiden syrjinnän. Myönteistä on myös se, että jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus tutkia omaa tarvettaan avautua työntekijöiden maahanmuutolle. Olemme myös tyytyväisiä siihen, että parlamentti hylkäsi komission ehdotukset, jotka ovat sallineet työnantajien harjoittaman ihmisten syrjinnän kolmenkymmenen vuoden ajan. On ilahduttavaa nähdä, että EU:n jäsenvaltioiden mahdollisuutta ottaa työntekijöitä kolmansien maiden aloilta, joilla on työvoimapulaa, rajoitetaan. Se estää EU:ta vaikuttamasta korkeasti koulutettujen työntekijöiden aivovuotoon erityisesti kehitysmaista.

Samalla pahoittelemme sitä, että parlamentti ei kyennyt sopimaan työehtosopimusten soveltamisesta myös kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin. Pahoittelemme myös sitä, että tarkistusta 79 ei hyväksytty. Lopuksi haluamme sanoa, että palkkaus ei kuulu EU:n toimivaltaan ja kunkin jäsenvaltion työmarkkinaosapuolien täytyy loppujen lopuksi voida päättää siitä. Odotamme Ruotsin hallituksen jatkavan tätä taistelua neuvoston jatkoneuvotteluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Kiitoksia, arvoisa puhemies. Äänestin mietinnön puolesta. Tämä on äärimmäisen tärkeä säännös. Uusien oikeuksien antaminen erittäin päteville kolmansista maista tuleville työntekijöille tarjoaa mahdollisuuden sekä maahanmuuttajille että isäntämaille. Keskeistä on ennen kaikkea se, että kaikilla EU:n jäsenvaltioilla täytyisi olla yhteiset perusteet, jotta vältyttäisiin eroavuuksilta ja lisättäisiin Euroopan kykyä houkutella näitä ihmisiä, missä ollaan edelleen jäljessä Yhdysvaltojen ja Kanadan vastaavista luvuista. Tässä yhteisten sääntöjen kehyksessä, jonka hyväksymistä me valmistelemme, tuen varauksettomasti Euroopan parlamentin sosialistiryhmän tarkistuksia. Pidämme keskeisenä sitä, että minimipalkka on vähintään sama kuin isäntämaan vastaavilla työntekijöillä, mikä takaa yhdenvertaisuuden.

Vastaavasti me puollamme sinisen kortin soveltamisen laajentamista niihin, jotka jo oleskelevat jäsenvaltioissa, ja työsuhteen päättymisen jälkeisen voimassaoloajan pidentämistä kuuteen kuukauteen. Meillä on myös velvollisuus tehdä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja tukea niiden avainalojen korkeasti koulutetun henkilöstön koulutusta, joihin aivovuoden vaikutukset saattavat kohdistua. Tämän toimenpiteen hyväksyminen kannustaa myös lailliseen maahanmuuttoon ja rikastuttaa EU:ta ammattitaidolla ja kokemuksella siitä vaihdon näkökulmasta, joka on aina muodostanut eurooppalaisen hengen todellisen ytimen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), kirjallinen.(FR) Äänestin Klamtin "EU:n sinisen kortin" käyttöönottoa koskevan mietinnön puolesta, koska se tarjoaa meille ensimmäisen kerran mahdollisuuden siirtyä myös EU:n tasolla "ei"-kulttuurista, linnoittautuneen Euroopan kulttuurista, "kyllä"-kulttuuriin, avoimen Euroopan kulttuuriin, niin että voimme vihdoinkin kehittää maahanmuuttoliikkeiden myönteistä hallintaa ja myöntää työntekijöille tietyt oikeudet. Tämän prosessin jälkeen on nopeasti toteutettava muita toimenpiteitä, jotka tukevat ulkomaisten työntekijöiden muita luokkia, ja minä aion tarkkailla asiaa.

Me olisimme varmasti voineet mennä pidemmällekin. Olisimme halunneet monialaisen direktiivin alakohtaisen sijasta, mutta onhan olemassa yhteisön säännöstö, erityisesti "sama palkka samasta työstä" -periaate, aivovuodon aloittamisen kielto erityisesti sellaisilla avainaloilla kuin terveys ja koulutus sekä oleskeluoikeusajan kaksinkertaistaminen uuden työpaikan hakua varten työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tässä tekstissä pyritään siksi ennen kaikkea edistämään laillisia maahanmuuttokanavia eikä tiettyä valikoivan maahanmuuton muotoa, jota vastustan.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin kollega Klamtin mietinnön puolesta, koska se tarjoaa mahdollisuuden työhön maahanmuuttajille, joilla on korkea ammattipätevyys. Mietinnön mukaan EU:n jäsenvaltiot ovat velvollisia asettamaan EU:n kansalaiset etusijalle, mikä hyödyntää Romanian kansalaisia joidenkin EU-valtioiden työmarkkinoilla soveltamien rajoitusten näkökulmasta. Mietintö tarjoaa direktiivissä määritetyt ehdot täyttäville ihmisille mahdollisuuden saada EU:n sininen kortti, joka on voimassa aluksi kaksi vuotta ja jonka voi sen jälkeen uudistaa vielä kahdeksi vuodeksi. Jos työsuhde kestää alle kaksi vuotta, sininen kortti myönnetään työsuhteen ajaksi ja sen jälkeen vielä kolmeksi kuukaudeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Minä äänestin valitettavasti tyhjää Ewa Klamtin mietinnöstä (A6-0432/2008) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten, koska Irlanti ei osallistunut tähän ehdotukseen Amsterdamin sopimuksen neljännen pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti ja meillä on aluetta koskeva kansallinen politiikka, joka tarjoaa joustavuutta ja laajan valinnanvapauden työmarkkinaehtoihin sopeutumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), kirjallinen. (SV) Kilpailu taitavista ja pätevistä työntekijöistä on vasta alkanut. Jotta Eurooppa menestyisi globalisaatiossa, sen on oltava houkuttelevampi taistelussa koko maailman kyvyistä. Komission ehdotus sinisestä kortista Euroopan työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi on siksi erittäin tervetullut. Olen itse pitkään puoltanut innokkaasti sinistä korttia ja muita ideoita, jotka helpottavat pääsyä Euroopan työmarkkinoille. Valitettavasti parlamentin enemmistö on vesittänyt ehdotusta niin paljon, että päätin äänestää tyhjää. Jatkan taistelua huomattavasti paremmasta EU:n sinisestä kortista kuin se, mitä parlamentti tunsi pystyvänsä tukemaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) EU:n sininen kortti, jonka väitetään olevan tarkoitettu erittäin päteville työntekijöille ja joka tarjoaa kortinhaltijoille liikkumis- ja sijoittautumisvapauden Euroopan unionin kaikissa jäsenvaltioissa, on uusi maahanmuuton imupumppu, jota ei enää valvota sen paremmin EU:n kuin nyt monissa maissa kansallisella tasollakaan.

Välittömän maahanpääsyoikeuden antaminen perheenjäsenille ilman todellista aikarajoitusta kannustaa väestöä pysyvään maahanmuuttoon. Se on uuden nykyaikaisen orjuuden byrokraattinen järjestelmä, joka tästä lähtien valitsee uhrinsa heidän tutkintotodistustensa perusteella lihasten tai hampaiden sijaan. Se riistää kehitysmailta niiden kipeästi tarvitsemia aivotyöntekijöitä vaikeuttaen siten niiden taloudellista tilannetta ja takaa laittoman maahanmuuton loputtoman lisääntymisen.

Siinä otetaan käyttöön minimipalkkaraja, joka on täysin järjetön ja mielivaltainen ja jossa ei oteta lainkaan huomioon kyseisten alojen tai ammattien todellisuutta, millä on kaksi ennustettavissa olevaa seurausta: kaikkein pätevimpien eurooppalaisten palkkojen aleneminen niin, että heillä on nykyistä suurempi houkutus muuttaa Euroopan ulkopuolelle, ja maahanmuuttajien hyväksikäyttö, koska ei ole mitään takeita siitä, että heille maksetaan palkkaa, joka on todella oikeassa suhteessa heidän pätevyyteensä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Vaikka parlamentti hyväksyi tarkistukset, joiden puolesta me äänestimme ja jotka tekevät Euroopan unionin "sinistä korttia" koskevasta ehdotuksesta joiltakin näkökohdiltaan myönteisemmän, mielestämme nämä tarkistukset eivät kyseenalaista Euroopan komission neuvostolle esittämän direktiiviehdotuksen perusteita eivätkä sen keskeisiä tavoitteita.

"Sininen kortti" on väline, jolla pyritään vastaamaan Lissabonin strategien uusliberalistisiin tavoitteisiin työvoiman riistämisen tarpeesta. Kapitalistisen, erityisesti Yhdysvaltojen (jolla on "vihreä kortti") kanssa käytävän kilpailun yhteydessä EU yrittää houkutella "erittäin pätevää" työvoimaa kolmansien maiden inhimillisten voimavarojen kustannuksella.

Toisin sanoen tämä "sininen kortti" (joka supistaa maahanmuuton riistoksi ja syrjii ja valikoi maahanmuuttajia EU-maiden työvoimatarpeiden mukaisesti) ja "palauttamista koskeva direktiivi" (joka lisää mielivaltaisia maastakarkoituksia ja lisää perheiden yhdistämisen ongelmia ja esteitä) ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Ne ovat siten saman politiikan välineitä (keskenään johdonmukaisia) ja pilareita: EU:n epäinhimillisen maahanmuuttopolitiikan, joka kriminalisoi ja karkottaa tai riistää maahanmuuttajia ja heittää heidät ulos EU:sta.

Siksi me äänestimme esitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), kirjallinen. − (EN) Haluaisin ilmoittaa ALDE-ryhmän puolesta syyt äänestää tyhjää lopullisessa äänestyksessä. Haluan tehdä asian selväksi: ALDE on sinisen kortin vahva tukija. ALDEn mielestä järjestelmää on kuitenkin vesitetty huomattavasti. Siihen on sisällytetty liikaa rajoituksia.

EU:n maahanmuuttopaketissa pitäisi olla kaksi pilaria: laittoman maahanmuuton torjunta ja samanaikaisesti parempien mahdollisuuksien luominen laillista maahanmuuttoa varten. Tämän parlamentin tarkistusten jälkeinen ehdotus ei saa aikaan erittäin tarpeellista muutosta vaan vahvistaa sen sijaan jäsenvaltioiden protektionistisia käytäntöjä. Hyväksymällä tämän mietinnön parlamentti on heikentänyt jo entisestäänkin hyvin vaatimatonta neuvoston ehdotusta. Hukkaan heitetty tilaisuus! Nykysuuntaus on se, että suuri enemmistö erittäin pätevistä työntekijöistä muuttaa EU:n sijasta Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Australiaan. Jos me haluamme kääntää suuntauksen, meidän on oltava kunnianhimoisia. Käsiteltävässä olevassa tekstissä suhtaudutaan yksinkertaisesti vastentahtoisesti erittäin päteviin työntekijöihin, jotka harkitsevat laillista muuttoa EU:hun, eikä siinä pyritä millään tavalla tekemään EU:sta erittäin pätevien työntekijöiden kannalta houkuttelevampaa. Nyt tarvitaan pikaisesti poliittista rohkeutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. (FR) Neuvoston puheenjohtajan Jean-Pierre Jouyet’n ja komission varapuheenjohtajan Jacques Barrot’n puheenvuorot keskustelussa EU.n sinisestä kortista ja yhdistelmäluvasta, joka sulauttaa oleskelu- ja työluvan yhteen, olivat erittäin valaisevia. Tässä on lyhyt kokoelma.

Jacques Barrot’n sanoin nämä tekstit "osoittavat, kuinka merkittävä maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeva sopimus, jonka loppuun saattamisen puheenjohtajavaltio Ranska on varmistanut, on ollut. Ne osoittavat myös, että tämä sopimus on tasapainoinen ja että tämä on myös osoitus eurooppalaisten halukkuudesta avata maahanmuuttovirrat, jotka voivat olla erityisen hyödyllisiä ja osoittautua erittäin myönteisiksi eurooppalaisen yhteiskuntamme tulevaisuudelle."

Hän sanoin myös: "Vaihtoehto palata lähtövaltioon kahden vuoden ajaksi ilman, että työntekijä menettää pitkäaikaisen oleskelevan asukkaan asemaa, on välttämätön."

Jean-Pierre Jouyet’n sanoin "nämä asiakirjat eivät ole loppu vaan alku, ja niissä on tilaa kiertomuutolle".

Hän sanoi myös: "nämä kaksi asiakirjaa osoittavat, että unioni on todella sitoutunut edistämään laillista maahanmuuttoa, kuten esittelijät ovat jo todenneet."

Siksi asiasta ei voi olla epäilystäkään. Meidän johtajamme ja Ranskan edustajat Euroopan toimielimissä tukevat Euroopan ulkopuolelta tulevan väestön massamaahanmuuttoa, joka johtaa kansalliseen hajaannuksen politiikkaan. Me äänestämme sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), kirjallinen. (FR) Kollega Klamtin mietintö kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten alkaa oikeista lähtökohdista mutta päätyy vääriin johtopäätöksiin.

On todellakin totta, että pätevät maahanmuuttajat siirtyvät yhteisön ulkopuolelta Yhdysvaltoihin tai Kanadaan mieluummin kuin Eurooppaan. Se, että halutaan kääntää suuntaus ja saada heidät tulemaan meille, tuntuu huolestuttavalta masokismilta ja selväpäisyyden menetykseltä.

Olemmeko me niin kykenemättömiä kouluttamaan insinöörejä, tietokoneasiantuntijoita ja lääkäreitä, että meidän on tuotava heitä tänne kehitysmaista?

Onko inhimillisesti hyväksyttävää varastaa aivotyöntekijöitä maista, jotka ehdottomasti tarvitsevat näitä päteviä työntekijöitä kehittyäkseen?

Uskotteko te, että suosimalla presidentti Sarkozyn haluamaa valikoivaa maahanmuuttoa voidaan pysäyttää laillinen ja erityisesti laiton maahanmuutto?

Viimeinen kysymys: mitä jää jäljelle yhteisön etuuskohtelusta, jos me houkuttelemme päteviä ihmisiä antamalla heille samat oikeudet ja samat palkkaoikeudet kuin yhteisön kansalaisilla?

Vastaukset näihin kysymyksiin kuvaavat sellaisen Euroopan vaaraa, joka tekee kehitysmaiden kannalta todellisen rikoksen ihmisyyttä vastaan. Siksi me emme voi äänestää tällaisen mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. (FR) EU:n sininen kortti, todellinen taikasana, jonka tarkoituksena on lisätä pätevien työntekijöiden maahanmuuttoa Euroopan ulkopuolelta, on taloudellinen, sosiaalinen ja humanitaarinen katastrofi ihmisille ja maille Euroopassa, joka jo nyt kärsii hallitsemasta laittomasta maahanmuutosta ja räjähdysmäisesti kasvavasta laillisesta maahanmuutosta.

Jotta vältyttäisiin väistämättömältä sosiaaliselta polkumyynniltä, jonka muista maanosista tulevat insinöörit ja muut pätevät asiantuntijat aiheuttaisivat, heidän palkkansa on oltava vähintään 1,7 kertaa suurempi kuin isäntämaan minimipalkka. Sen ranskalaiset tehdastyöläiset ottavat hyvin vastaan.

Maahan muuttaneet työntekijät voivat myös tuoda perheensä mukanaan nopealla menettelyllä, mikä tarkoittaa perheiden yhdistämisen suosimista välittämättä siitä, miten laajaa ja vaarallista se on jo nyt. Lisäksi maahanmuuttajat voivat kartuttaa oleskelujaksoja unionin alueella saadakseen pitkään oleskelleen henkilön aseman. Ympyrä on sulkeutunut: jäsenvaltioissa on jo edellytykset joukkoasettautumiselle ja kansalaistamiselle.

Skandaalimaista on myös se, että tämä pahentaa aivovuotoa kolmansista maista ja erityisesti Afrikasta, koska maahanmuutto kiinnostaa niiden eliittiä ja takaa taas kerran niiden köyhtymisen.

Taaskaan ei kysytä eurooppalaisten mielipidettä tästä Brysselin globalistisesta ja maahanmuuttoa suosivasta politiikasta. Nyt jos koskaan meidän on taisteltava sen puolesta, että itsemääräämisoikeus ja ihmisten oikeus pysyä sellaisina kuin ovat palautetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin Klamtin mietinnön puolesta, koska se tekee EU:sta houkuttelevamman kohteen kolmansista maista tuleville erittäin päteville työntekijöille. Siinä luodaan erittäin pätevien työntekijöiden vastaanottamiselle kolmansista maista joustava ja nopea menettely, johon kuuluvat suotuisat asuinolosuhteet heille ja heidän perheilleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Useimmat ihmiset haluavat jatkaa elämäänsä ja työntekoa ympäristössä, jossa he kasvoivat aikuiseksi ja jonka kieltä he puhuvat. Ihmiset lähtevät kotimaastaan kahdesta tärkeästä syystä. Ensimmäinen on se, että he ovat vaarassa tulla vangituksi tai tapetuksi. Tämän kohtalon välttämiseksi he lähtevät pakolaisiksi. Toinen syy on köyhyys. Ihmiset muuttavat alueille, joissa palkat ovat paremmat, vaikka he eivät saisikaan asianmukaista palkkaansa, työpaikat olisivat epävarmoja tai tulevaisuudennäkymät huonot.

Maahanmuuttoa pidetään yhtäkkiä taas hyödyllisenä, kun odotukset tulevasta väestökehityksestä muuttuvat ja tietyissä työpaikoissa on pulaa työntekijöistä. Pakolaiset, jotka tulevat EU-maihin oma-aloitteisesti olosuhteiden pakosta, ovat entistä harvemmin tervetulleita, kun taas etuoikeutettuja, erittäin päteviä ihmisiä kannustetaan muuttamaan tänne. Tämä valintamenetelmä tarkoittaa, että nämä ihmiset, joilla on vankka pätevyys, viedään pois maista, joissa heidät on koulutettu, kun juuri nämä maat tarvitsevat heitä eniten. Ilman heitä on vaikea ottaa kiinni kehitystä, mikä on heidän köyhyytensä syy. Jos sininen kortti saa aikaan aivovuotoa, se on Euroopan ja muun maailman kannalta huono uutinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), kirjallinen. (DE) Ewa Klamtin mietinnön sisältämä sinisen kortin käsite, joka perustuu Euroopan komission ehdotukseen, on elitistinen käsitys maahanmuutosta ja tulee osoittautumaan kohtalokkaaksi.

Sen ainoa myönteinen osatekijä on se, että sinisen kortin käsitteellä vihdoinkin tunnustetaan se tosiasia, että maahanmuutto Euroopan unioniin ja siten Saksaan on tarpeellista ja oikein.

Sinisen kortin käsitteen avulla EU voi valikoida maahanmuuttajien joukosta parhaat ja hylätä loput. Meidän vasemmistolaisten näkökulmasta tämä elitistinen käsitys ei ole hyväksyttävä. Ihmisten on saatava tulla EU:hun etsimään töitä ja heille on annettava turvapaikka, jos he ovat vaikeuksissa.

Sinisen kortin käsite tarkoittaa, että erittäin päteviä ja usein ehdottoman tarpeellisia työntekijöitä houkutellaan pois kotimaistaan. Se lisää ongelmia näissä maissa ja pahentaa epäarvoisuutta maailmassa.

Saksalaisen työmarkkinatutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan sininen kortti johtaisi talouteen, jossa ennen kaikkea täytetään avoimet työpaikat aiempaa nopeammin ja pidetään kotimaisten ammattityöntekijöiden palkat alhaisina. Se laskisi tietyillä talouden sektoreilla palkkatasoa huomattavasti.

Kaiken kaikkiaan sinisen kortin käsite on osa vääränlaista EU:n maahanmuuton vastaista politiikkaa. Sinisen kortin käsitys muuttaa ihmiset (maahanmuuttajat) taloudelliseksi tekijöiksi ja edustaa "valikoivan maahanmuuton" käsitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. – (RO) Väestöennusteet osoittavat, että EU:n työssä käyvä väestö kutistuu 48 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä ja huoltosuhde kaksinkertaistuu 51 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Tämä korostaa meille sitä, että joihinkin jäsenvaltioiden houkutellaan tulevaisuudessa maahanmuuttajia jatkuvasti kasvava määrä, jolla tasapainotetaan näitä negatiivisia suuntauksia.

Erittäin päteviin työntekijöihin sovellettavien määritelmien ja maahanpääsyvaatimusten huomattavat erot ovat selvästi ristiriidassa heidän liikkuvuutensa kanssa koko Euroopan unionissa, mikä vaikuttaa täällä laillisesti oleskelevien työntekijöiden tehokkaaseen uudelleenjakoon ja estää alueellisen epätasapainon poistamisen.

Euroopan unioniin vuonna 2007 liittyneen jäsenvaltion edustajana äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä säädellään tehokkaasti erittäin päteviä työntekijöitä koskevia nykyisiä ja tulevia vaatimuksia ja otetaan huomioon EU:n kansalaisiin sovellettavan yhteisön etuuskohtelun periaate.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen täysin eri mieltä esittelijä Klamtin mietinnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten. Niin sanottu "sininen kortti", eräänlainen Yhdysvaltojen vihreän kortin kehno kopio, aiheuttaisi vain haittaa EU:n sosiaalijärjestelmän nykytilanteelle ja lisäisi työpaikkoihin liittyvää epävarmuutta ja työttömyyttä, jotka piinaavat meidän päteviä työntekijöitämme. Vastustan tiukasti tätä ehdotusta, joka tarkoittaisi sitä, että meidän erittäin pätevien työntekijöidemme pitäisi kilpailla muiden kuin eurooppalaisten kanssa ja he olisivat kaiken lisäksi todennäköisesti heikommassa asemassa. Se auttaisi myös tyhjentämään osaamisen ja mahdollisuudet muista kuin EU-maista ja edistämään juuri sitä aivovuotoa, jota parhaillaan yritämme torjua Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Myönteisiä asioita mietinnössä ovat laillinen maahanmuutto ja se, että sääntöjä rikkovilta työnantajilta voidaan evätä EU:n tuet. Valitettavasti Euroopan parlamentti on kuitenkin heikentänyt työntekijöiden suojelua ja käytännössä palkkavaatimukset tarjoavat vain korkeapalkkaisille työntekijöille, kuten insinööreille ja lääkäreille, pääsyn järjestelmään. Aivovuoto-ongelmaa olisi myös voitu käsitellä paremmin, ja siksi äänestin myönteisistä näkökohdista huolimatta tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Sininen kortti on periaatteessa erittäin hyvä ajatus, ja olen aina kannattanut laillisen maahanmuuton helpottamista ja laittoman maahanmuuton vaikeuttamista. Valitettavasti alkuperäistä ehdotusta on nyt vesitetty niin paljon ja se on muuttunut niin byrokraattiseksi, että äänestin poliittisen ryhmäni tavoin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Sininen kortti vaikutti hyvältä alulta maahanmuuttopolitiikan yhtenäistämisessä Euroopan unionissa. Euroopan unioni tarvitsee maahanmuuttopolitiikkaa mielestäni erityisesti siksi, että EU:n työtä tekevä väestö pienenee vuoteen 2050 mennessä 20 miljoonalla ihmisellä. Komission ehdotus oli hutera alku, josta Euroopan parlamentti on kuitenkin vielä tinkinyt huomattavasti.

Komission ehdotuksessa oli jätetty tilaa niiden ihmisten maahanmuutolle, joilla ei ole erityistä pätevyyttä mutta joilla vahva ammattitaito. Parlamentti kuitenkin teki tästä ehdotuksesta lopun heti alkuunsa kiristämällä maahanmuuton edellytyksiä huomattavasti.

Euroopan parlamentti asetti tulorajaksi jäsenvaltion 1,7-kertaisen keskipalkan. Se on aivan liian korkea. Jos haluamme kilpailla Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa, jotka houkuttelevat pätevimpiä työntekijöitä, meidän on helpotettava tänne työhön tulevia ihmisiä koskevia sääntöjä. Lisäksi parlamentin vaatimus siitä, että maahanmuuttajilla on oltava viiden vuoden työkokemus, joista kaksi vuotta "johtavassa asemassa", ei ole hyväksyttävä. En ymmärrä, miksi tätä ehdotusta ei ole laajennettu maahanmuuttomenettelyksi, joka koskee kaikki täältä työpaikan löytäviä. Sininen kortti mahdollistaa laillisen maahanmuuton, mutta koska se ei varmasti koske kaikkia, äänestän tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. − (PL) Euroopan unionin täytyy käsitellä taloudellisen maahanmuuton ongelmaa. Valitettavasti pätevät työntekijät eivät pidä sitä Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan verrattuna yhtä houkuttelevana maahanmuuton kohteena.

Suurimmat syyt tilanteeseen ovat yhtenäisen maahanmuuttajien vastaanottojärjestelmän puute ja EU-valtioiden väliseen muuttoliikkeeseen liittyvät ongelmat. Tämän tilanteen muuttamiseksi me tarvitsemme yhdennetyn ja johdonmukaisen EU:n maahanmuuttopolitiikan.

Emme saa unohtaa, että houkuttelemalla päteviä asiantuntijoita Euroopan unioni saa kasvattaa – lisätä – kilpailukykyään ja saa mahdollisuuden talouskasvuun. On ennustettu, että kahden seuraavan vuosikymmenen aikana EU:ssa on pulaa 20 miljoonasta pätevästä työntekijästä, pääasiassa insinööreistä. Meidän ei pidä sivuuttaa näitä ennusteita.

Mielestäni maahanmuuttajien työllistäminen ei voi missään tapauksessa olla pitkän aikavälin ratkaisu Euroopan unionin talousongelmiin. EU:n on ryhdyttävä lisätoimiin talous- ja työllisyyspolitiikassa, sillä vaikka se tällä hetkellä tarvitsee taloudellisista syistä maahan tulevia jo pelkästään ikääntyvän väestön ja väestörakenteen kasvavien muutosten vuoksi.

Edellisen valossa olen tukenut EU:n sinisen kortin järjestelmän käyttöönottoa päteville maahanmuuttajille.

 
  
  

– Mietintö: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Äänestin kollegani Patrick Gaubertin mietinnön perusteella lainsäädäntöpäätöslauselman puolesta, jossa hyväksytään tarkistusten jälkeen ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista. Olen tyytyväinen Patrick Gaubertin tekemään tärkeään työhön näin arkaluonteisesta aiheesta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa pyrkimyksiin luoda EU:n yleinen maahanmuuttopolitiikka. Oli alkanut vaikuttaa järkeenkäyvältä luoda yhteiset oikeudet jäsenvaltioissa jo laillisesti oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille menettelyjen näkökulmasta, nimittäin myöntämällä yhdistelmälupa yhden hakemuksen menettelyn perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Tunsin velvollisuudekseni äänestää tyhjää Patrick Gaubertin (A6-0431/2008) mietinnöstä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista. Tein niin, koska Irlanti ei valitettavasti osallistunut tähän ehdotukseen Amsterdamin sopimuksen neljännen pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti. Väestöennusteet ja nykyinen taloudellinen tilanne osoittavat, että Euroopassa tarvitaan tehokasta maahanmuuttopolitiikkaa, jotta työvoimavaatimuksiemme sääntely on asianmukaista. Euroopan taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ovat tulevina vuosikymmeninä riippuvaisia uusien taloudellisista syistä maahan muuttavien tulvasta. Se tarkoittaa, että tarvitsemme sekä erittäin pätevien että vähemmän pätevien työntekijöiden vastaanottamiseen aktiivista Euroopan laajuista politiikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentti on juuri hyväksynyt erittäin suurella enemmistöllä kaksi mietintöä siirtotyöläisten pääsystä Eurooppaan ja osoittanut siten Euroopan unionin todelliset valmiudet ottaa käyttöön erityisiä välineitä taloudellista syistä maahan muuttavien keskitettyyn hallintaan.

Oleskeluluvan ja työluvan yhden hakemuksen menettelyä koskevan mietintöni hyväksyminen virallisesti kumoaa eräiden Afrikan ja Latinalaisen Amerikan valtionjohtajien perusteettomat syytökset "Euroopan linnakkeesta", joka on sulkeutunut itseensä.

Tämä äänestys täysistunnossa vahvistaa laillisten maahanmuuttajien ja EU:n kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja myöntää heille tietyt sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet.

Nämä päätökset auttavat parantamaan heidän kotoutumistaan. Siirtotyöläiset eivät muodosta uhkaa työmarkkinoillamme. EU:n sinistä korttia koskevassa mietinnössä itse asiassa sallitaan akateemisen tutkinnon suorittaneille ja erittäin päteville työntekijöille helpommin pääsy Euroopan unionin maiden työmarkkinoille.

Eurooppa on osoittanut, että se pystyy hyväksymään kunnioitusta herättävän, yhtenäisen ja avoimen maahanmuuttopolitiikan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Esittelijä Gaubert haluaa viestiä, että Eurooppa on avoin lailliselle maahanmuutolle myöntämällä laillisille maahanmuuttajille kaikenlaisia oikeuksia ja rajoittamalla jäsenvaltioiden mahdollisuutta rajoittaa EU:n kansalaisten ja maahanmuuttajien yhdenvertaista kohtelua jäsenvaltioissa, toisin sanoen sitouttamalla EU:n myönteiseen erityiskohteluun.

Vakuutan esittelijä Gaubertille: kaikissa maahanmuuton alkuperämaissa on hyvin tunnettu tosiasia, että Eurooppa vuotaa kuin seula. Eurooppaan tulee joka vuosi satojatuhansia laillisia ja laittomia maahanmuuttajilla joita houkuttelevat työmahdollisuuksien (Ranskassa vain seitsemän prosenttia laillista maahanmuuttajista tulee sinne työn vuoksi) lisäksi yhä liian laajat sosiaalietuudet ja muut oikeudet, joita heille tarjotaan tai joskus varataan heitä varten ilman, että heiltä vaaditaan mitään tai että on mahdollisuuksia vaatia heiltä mitään vastineeksi, ei edes vähimmäistaitoja isäntämaan kielessä, ainakaan esittelijä Gaubertin mukaan.

Kun maamme ovat nyt siirtymässä taantumaan, kun globalisaatio on heikentänyt talouttamme ja sosiaalisia mallejamme, kun työttömien ja köyhien työntekijöiden määrä Euroopassa on kasvanut räjähdysmäisesti, meidän on sen sijaan pikaisesti vaadittava kansallisen ja yhteisön etuuskohtelun periaatteen soveltamista kaikilla sektoreilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Samoin kuin EP:n "sinistä korttia" koskevan lausunnon suhteen – vaikka parlamentti hyväksyikin tarkistukset, joiden puolesta me äänestimme ja jotka pehmentävät joitakin "yhden hakemuksen menettelyn" perustamista ja maahanmuuttajan luvan hakemista jossain Euroopan unionin maassa oleskelua ja työskentelyä varten koskevan ehdotuksen kielteisiä näkökohtia – me olemme sitä mieltä, että kyseiset tarkistukset eivät kyseenalaista Euroopan komission neuvostolle esittämän direktiiviehdotuksen perusteluja tai keskeisiä tavoitteita.

Kuten poliittinen ryhmäni korosti, "yhden hakemuksen menettelyn" tarkoituksena on yhdenmukaistaa menettelyjä ja maahanmuuttajien oikeuksia. Joissakin tietyissä perusnäkökohdissa se kuitenkin pikemminkin rajoittaa kuin vahvistaa niitä. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun maahanmuuttolupa sidotaan siihen, että on etukäteen solmittu työsopimus, eivätkä maahanmuuttajien edellytykset ole yleisesti samat kuin "sinisen kortin" käsitteessä.

Toisin sanoen "yhden hakemuksen menettely" ja "palauttamista koskeva direktiivi" (joka lisää mielivaltaisia maastakarkoituksia ja lisää perheiden yhdistämisen ongelmia ja esteitä) ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Ne ovat siten saman politiikan välineitä (keskenään johdonmukaisia) ja pilareita: EU:n epäinhimillisen maahanmuuttopolitiikan, joka kriminalisoi ja karkottaa tai riistää maahanmuuttajia ja heittää heidät ulos EU:sta.

Siksi me äänestimme esitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen työntekijöiden oikeuksia ja äänestin siksi tämän mietinnön puolesta. Se tarjoaisi kolmansien maiden työntekijöille paljon yksinkertaisemman järjestelmän yhdistämällä työ- ja oleskeluluvan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Minä äänestän tyhjää, koska "ei" voitaisiin tulkita osoitukseksi siitä, että vastustan maahanmuuttoa, mikä ei ole totta, mutta mietintö on ongelmallinen, koska yhdistelmämenettely tarkoittaa, että maahanmuuttopolitiikka on EU:n vallassa, jolloin on vaarana, että se on huonoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Äänestän tarkistusta vastaan, vaikka se ei ole mielestäni sinänsä huono, koska haluan odottaa laajempaa ja harkitumpaa direktiiviä, jota komissio valmistelee. On tärkeää, että emme tee hätiköityjä lainsäädäntöehdotuksia näin tärkeässä asiassa.

 
  
  

- Mietintö: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tärkein viiniin liittyvä asia on hiljattain hyväksytty maatalouden yhteinen markkinajärjestely, jossa on mielestäni joitakin erittäin kielteisiä näkökohtia erityisesti Portugalin pääasiassa pieniin ja keskisuuriin tiloihin perustuvan tuotannon kannalta. Sen käytännön vaikutukset alkavat jo näkyä, kuten monet viljelijät, joiden kanssa olen ollut yhteydessä, ovat kertoneet minulle.

Viinialan sisällyttämisessä maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn ei kuitenkaan tunnu olevan suuria vaikeuksia. Yhteinen markkinajärjestely yhdistää kaikki markkinoiden sääntelyvälineet, jotka voivat olla tai olla olematta eri aloilla yhteisiä. Kyse voi olla pelkästään yksinkertaistamisesta, mikäli se ei tarkoita välineiden poistamista eikä sillä ei ole muita oikeudellisia merkityksiä.

Koska viiniin liittyvä ongelma sisältyy jo vastustuksestamme huolimatta hyväksyttyyn ja toteutettuun uudistukseen, nyt on jokseenkin epäolennaista, sisältyykö tämä ala maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn vai ei, koska sillä ei ole mitään käytännön vaikutuksia.

Siksi me päätimme äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistanin mielestä on hyvä asia, että nykyiset markkinoiden alakohtaisten järjestelyjen 21 asetusta tarkistetaan ja yhdistetään yhdeksi asetukseksi, jotta lainsäädäntöä voitaisiin tehostaa ja yksinkertaistaa. Kuten komissio on todennut, peruspolitiikka ei kuitenkaan ole muuttunut.

Junilistan äänesti mietintöä vastaan, koska me emme tue nykyistä yhteistä maatalouspolitiikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), kirjallinen. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, äänestin viinin yhteisen markkinajärjestelyn yhdistämistä maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn koskevan komission ehdotuksen puolesta, koska komissio vakuutti meille eilisessä keskustelussa, että heti kun neuvoston ehdotus hyväksytään, EUR-Lex-hakukoneeseen lisätään toiminto, jonka avulla maatalouden yksittäisten markkinajärjestelyjen, kuten viinin, maidon, hedelmien tai vihannesten, käyttäjät voivat hakea vain ne artiklat, jotka liittyvät johonkin tiettyyn tuotteeseen. Komissio on myös taannut, että tulevaisuudessa muutoksia tehdään vain yksittäisiin tuotteisiin eikä muita tuotteita muuteta samanaikaisesti mielivaltaisesti. Keskustelussa on käynyt selväksi, että vaikka tulevaisuudessa onkin vain yksi asiakirjan 21:n sijasta, tämä yksi asiakirja on yhtä laaja kuin 21 yksittäistä asiakirjaa. Tuloksena olevan maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan erittäin monimutkaisen asiakirjan hallintaa on kuitenkin yksinkertaistettava mahdollisimman paljon.

 
  
  

– Mietintö: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen muuttamisen puolesta. Se tarkoittaa, että EU:n jäsenvaltioiden rahoitustuen enimmäismäärä on kasvanut 12 miljardista 25 miljardiin euroon ja että niillä on vaikeuksia maksutaseidensa kanssa. Euroopan parlamentin mielestä euroalueeseen kuulumattomia jäsenvaltioita pitäisi kannustaa harkitsemaan mahdollisen keskipitkän ajan rahoitustuen hankkimista yhteisön sisältä velkasaldostaan selviämiseen, ennen kuin ne pyytävät kansainvälistä tukea. Nykytilanne on lisätodiste euron hyödyllisyydestä euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden suojelemisessa ja rohkaisee euroalueeseen kuulumattomia jäsenvaltioita liittymään siihen välittömästi täyttäen siten Maastrichtin kriteerit.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Nykyinen taloustilanne osoittaa euron suojaavan vaikutuksen, ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme kannustaaksemme euroalueen ulkopuolisia jäsenvaltioita ottamaan euro käyttöön heti, kun ne täyttävät kriteerit. Olen myös sitä mieltä, että euroalueeseen kuulumattomien EU-valtioiden, jotka tarvitsevat rahoitustukea, pitäisi kääntyä EU:n puoleen ennen kansainvälisiä laitoksia. Näistä syistä tuin tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Junilistanin mielestä on hyvin tärkeää, että Euroopan alueen jäsenvaltioiden taloudellinen asema on hyvä ja ne suhtautuvat myönteisesti itsenäiseen eurooppalaiseen naapuruuspolitiikkaan.

Meidän mielestämme yhteinen keskipitkän ajan rahoitustuen eurooppalainen tukijärjestelmä ei kuitenkaan ole takuu tai ratkaisu tilanteessa, jossa näin ei ole. Tällainen järjestelmä luo tarpeettoman ja byrokraattisen menettelyn, jossa apua pyytävät jäsenvaltiot tosiasiassa tulevat riippuvaisiksi EMU-maista, kun ulkopuolisille esitetään vaatimuksia poliittisista ja taloudellisista toimenpiteistä. Maat, jotka ovat Euroopan unionin jäseniä – niin kuin niiden pitää olla – mutta eivät rahaliiton jäseniä – niin kuin niiden ei pidä olla – pakotetaan pitämään valuuttakurssinsa sidottuna euroon eli tärkeimpiin kauppakumppaneihinsa. Siksi meidän mielestämme on epätervettä, että rahaliiton ulkopuoliset maat, joutuvat sitomaan valuuttakurssinsa euroon ja tarvitsevat sen jälkeen suuria alueellisia ja/tai kansainvälisiä laitoksia pelastajakseen.

Siksi Junilistan on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tueksi myönnettävä 25 miljoonaan euron määräraha on tarpeeton. Mielestämme maiden, jotka ovat EU:n jäseniä mutta eivät ole liittyneet rahaliittoon, pitäisi sen sijaan säilyttää kelluva valuuttakurssijärjestelmä. Silloin nämä ongelmat katoaisivat ja veronmaksajat säästäisivät 25 miljoonaa euroa.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: EU ja matkustajarekisteritiedot (B6-0615/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Sekä terrorismi että järjestäytynyt rikollisuus ovat eittämättä hirvittäviä uhkia, jotka on torjuttava mahdollisimman tehokkailla keinoilla.

On myös tärkeää välttää se, että jokainen jäsenvaltio loisi oman matkustajarekisteritietojärjestelmänsä. Tällä hetkellä kolme jäsenvaltiota on tehnyt niin, minkä seurauksena niissä on sekä lentoyhtiöiden velvollisuuksien että niiden tavoitteiden suhteen useita eroavuuksia.

Yksi tietosuojan perussääntö on kuitenkin se, että uusia välineitä pitäisi hyväksyä vain, jos on osoitettu selvästi, että näiden henkilötietojen siirto on tarpeen ja sillä on erityiset tavoitteet.

Komission meille esittämä ehdotus on liian epämääräinen eikä siinä selvennetä sitä, mitä lisäarvoa matkustajarekisteritietojen keräämisellä saadaan, eikä sitä, mikä on sen suhde EU:n nykyisiin turvallisuustarkoituksessa suoritettaviin maahantulon tarkastustoimenpiteisiin, kuten SIS- (Schengen Information System), VIS- (Visa Information System) ja API-järjestelmiin (Advance Passenger Information).

Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että ennen lopullisten päätösten tekemistä esitämme selvästi näiden tietojen hyödyllisyyden ja erityistarkoituksen ja varmistamme, että suhteellisuusperiaatetta kunnioitetaan ja luodaan asianmukaiset oikeudelliset turvatakeet.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Äänestin ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin käytöstä lainvalvontatarkoituksiin annetun päätöslauselman (B6-0615/2008) puolesta. Tein niin, koska kaikkien tämän alueen ehdotusten on oltava suhteellisia ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EU:n perusoikeuskirjan mukaisia. Komission ehdotuksella voi olla huomattava vaikutus EU:n kansalaisten yksityiselämään, eikä se ole onnistunut tarjoamaan riittävästi todisteita siitä, että tietojen massakeruuta tarvitaan EU:n tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Komissio haluaa kerätä ja vaihtaa matkustajatietoja EU:n tasolla voidakseen torjua rikoksia ja terrorismia. Kerättäviin ja rikollisuuden ehkäisystä vastaavien viranomaisten käytettäväksi annettaviin tietoihin kuuluvat lentomatkustajien luottokorttinumerot, istumapaikkoja koskevat pyynnöt, yhteystiedot, matkatavaratiedot, tiedot kanta-asiakkaista, kielitaidosta ja iästä, kaikkien lasta matkalla saattavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä henkilön suhde lapseen.

Tämäntyyppinen tietojen massatallennus johtaa väistämättä yksityisyyden loukkaamiseen. Ehdotuksessa ei oteta huomioon usein kiitettyjä mutta harvoin sovellettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita.

Olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti suhtautuu kriittisesti komission ehdotukseen, ja haluamme korostaa, että on kyseenalaista, tarvitaanko tällaista EU:n lainsäädäntöä. Äänestimme siksi Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, koska siinä sanoudutaan irti komission ehdottamista toimenpiteistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Vaikka olemmekin eri mieltä tämän päätöslauselman tietyistä kohdista ja erityisesti siitä, että siinä ei onnistuta rajaamaan "terrorismin torjuntaa", me katsomme, että se vahvistaa tietyt vakavat matkustajarekisteritietojärjestelmän (lentoyhtiöiden matkustajat kattavan) luomiseen kohdistuvat epäilyt EU:ssa.

Päätöslauselmassa muun muassa

- pahoitellaan, että matkustajarekisteritietojärjestelmän perustamista koskevan komission ehdotuksen perustelut jättivät niin paljon oikeudellista epävarmuutta yhteensopivuudesta Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen kanssa

- uskotaan, että ehdotuksen tarkoituksena ei ole kansallisten järjestelmien yhdenmukaistaminen (koska niitä ei ole olemassa) vaan velvoittaa ottamaan käyttöön mainittu järjestelmä

- ilmaistaan huoli siitä, että ehdotus todellisuudessa antaa lainvalvontaviranomaisille pääsyn kaikkiin tietoihin ilman tuomioistuimen antamaa lupaa

- palautetaan mieliin huoli toimista, joissa käsitellään matkustajarekisteritietojen mielivaltaista käyttöä profilointiin ja riskienarviointiparametrien määrittelyyn

- korostetaan sitä, että Yhdysvaltojen viranomaiset eivät ole koskaan pystyneet todistamaan kiistattomasti, että matkustajarekisteritietojen massiivinen ja järjestelmällinen käyttäminen on välttämätöntä "terrorismin torjunnassa".

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin Sophia in 't Veldin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin käytöstä lainvalvontatarkoituksiin laatiman päätöslauselmaesityksen puolesta.

Olen täysin samaa mieltä kollegani esittämistä tavoitteista ja huolista liittyen sekä komission ehdottamien toimenpiteiden suhteellisuuteen että kansalaisvapauksien valiokunnan kokouksissa esittämieni henkilötietosuojaa koskevien varausten ja vaarojen oikeusperustaan. Tarve taata kansalaisten korkea turvallisuustaso on loukkaamaton, ja käsittääkseni tällä hetkellä on voimassa useita järjestelmiä. Mielestäni meidän on ennen lisätoimenpiteiden käyttöönottoa arvioitava olemassa olevien mekanismien kokonaisvaltainen, järjestelmällinen toteutus, jotta vältytään siltä, että luotaisiin suurempia ongelmia kuin ne, jotka pyritään ratkaisemaan.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (B6-0614/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Päätöslauselman 2 kohdassa käsitellään euroalueen jäsenyyttä. Yhdistynyttä kuningaskuntaa edustavien konservatiivien valtuuskunnan euroon liittyviä kysymyksiä koskevan sopimuksen mukaisesti äänestimme tyhjää.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Kongon demokraattinen tasavalta (RC-B6-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, mutta olisin halunnut, että tekstiin olisi hyväksytty tarkistus 1, joka valitettavasti hylättiin muutamalla äänellä. Tarkistus olisi vahvistanut entisestään erityistä sitoutumistamme tähän äärimmäisen arkaluonteiseen ja tärkeään asiaan. Toivon silti, että päätöslauselman hyväksyminen johtaa Euroopan unionin puuttumiseen tilanteeseen paikan päällä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin EU:n reagoinnista Kongon demokraattisen tasavallan itäosan pahenevaan tilanteeseen laaditun yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta, koska mielestäni nämä tapahtuvat ovat hyvin huolestuttavia, kun kuolleita on miljoonia ja pakolaisia satojatuhansia ja täysin puolustuskyvyttömät joutuvat hirvittävien rikosten uhreiksi. On myös mahdollista, että konflikti laajenee naapurimaihin.

Tämä päätöslauselmaesitys on oikeansuuntainen varsinkin, kun siinä vaaditaan näihin ihmiskuntaa vastaan tehtyihin rikoksiin syyllistyneitä saatettavaksi oikeuden eteen sekä toimia olemassa olevien sopimusten lujittamiseksi ja noudattamiseksi joko antamalla MONUCille lisää resursseja tai harjoittamalla osapuoliin kohdistuvaa kansainvälistä painostusta.

Haluan myös korostaa Euroopan unionille esitettyä vaatimusta siitä, että se estää eurooppalaisia yrityksiä hyödyntämästä tältä alueelta peräisin olevia mineraaleja, koska konfliktia rahoitetaan niiden myynnillä.

Meidän on tehtävä kaikkemme uuden tragedian syntymisen estämiseksi Afrikassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Kongon demokraattisen tasavallan tilanne on järkyttävä. Me tuemme täydestä sydämestämme kansainvälisiä ratkaisuja, jotka pitäisi toteuttaa YK:n yhteistyön puitteissa. Meidän mielestämme EU:n ei kuitenkaan pitäisi vahvistaa ulkopolitiikkaansa kansainvälisten kriisien ja konfliktien avulla.

Siksi me äänestimme päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Koko EU:n ja vahvojen yksittäisten jäsenvaltioiden on todella kannettava oma osuutensa vastuusta Kongon demokraattisen tasavallan ja Afrikan kaikkien maiden kansalaisten jo nyt traagisen tilanteen pahenemisesta sisällissodan seurauksena. Rikkauksien järjestelmällinen, pitkään jatkunut ryöstäminen tältä nimenomaiselta maalta ja Afrikalta yleisestikin eurooppalaisten kolonialistien toimesta menneisyydessä ja imperialistien toimesta nyt sekä sisäisten konfliktien lietsominen tai hyödyntäminen omien etujen ajamiseksi on johtanut tilanteeseen, jossa maailman rikkaimman maanosan, Afrikan, asukkaat ovat maailman nälkäisimpiä, köyhimpiä ja sorretuimpia.

Ehdotettu EU:n erityyppisten interventionististen toimien lujittaminen pääasiassa YK:n sotavoimilla ilman, että kyseisen maan samanaikaisia poliittisia tai muita toimia lopetettaisiin, ei liity millään tavoin väitettyyn maan väestön humanitaariseen suojeluun, vaikka liberaalien, sosiaalidemokraattien ja vihreiden yhteisessä päätöslauselmassa niin tekopyhästi esitetään. Humanitaarinen näkökohta on veruke. EU-maiden perustavoitteena on varmistaa suurempi markkinaosuus, joka liittyy tietysti – kuten päätöslauselmassa epäsuorasti myönnetään – maan runsaiden mineraalivarojen esteettömään ja jatkuvaan ryöstämiseen.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Eurooppalainen avaruuspolitiikka: kuinka tehdä avaruudesta maanläheinen asia (B6-0582/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit olemme sitä mieltä, että avaruutta ei pidä militarisoida ja että tutkimus ja investoinnit pitää kohdistaa pelkästään rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Me emme kuitenkaan voi tukea tarkistusta 6, jossa hylätään kaikki epäsuora sotilaallinen käyttö, koska suurta osaa sovelluksista, kuten satelliittinavigointia ja televiestintäpalveluja, käytetään myös rauhanturvaoperaatioissa, jotka ovat joissakin tapauksissa luonteeltaan sotilaallisia. Tämä tekniikka on myös erittäin hyödyllistä kansalaisyhteiskunnalle, ja mielestämme tätä siviilikäyttöä ei pidä rajoittaa sen vuoksi, että sillä on myös sotilaallista käyttöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tämän päätöslauselman keskeistä sisältöä, mutta minä ja Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivikollegani vastustamme täysin Lissabonin sopimusta emmekä siksi voi tukea kohdassa yksi olevaa viittausta siihen.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Tuin tätä päätöslauselmaa aiheesta "kuinka tehdä avaruudesta maanläheinen asia" (B6-0582/2008), koska meidän pitäisi mielestäni tukea eurooppalaista avaruuspolitiikkaa. Irlannissa yhä useammat nuoret valitsevat yhdeksi uravaihtoehdoksi luonnontieteet – suuntaus, joka toistuu ympäri Eurooppaa. Avaruustutkimus inspiroi nuoria ja kannustaa heitä valitsemaan uran luonnontieteiden ja tekniikan parista. Se myös vahvistaa Euroopan tutkimusvalmiuksia. Olen kuitenkin sitä mieltä, että avaruuden käytön on palveltava yksinomaan ei-sotilaallisia tarkoituksia ja meidän on hylättävä kaikki suoraan tai välillisesti sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut järjestelmät, kuten Galileo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tässä lyhyessä äänestysselityksessä on tarkoitus arvostella sitä, että Euroopan parlamentin eurooppalaista avaruuspolitiikkaa koskevassa päätöslauselmassa esitettyihin tärkeisiin aiheisiin ja painopisteisiin kuuluu se, että parlamentin enemmistö puoltaa avaruuden käyttöä sotilaallisiin tarkoituksiin.

Tämän johtopäätöksen voi tehdä siitä, että parlamentti hylkäsi meidän poliittisen ryhmämme ehdottamat tarkistukset, joissa toistettiin, että ulkoavaruutta saa hyödyntää vain rauhanomaisiin tarkoituksiin ja siksi kaikesta suorasta tai välillisestä sotilaallisesta käytöstä on luovuttava.

Sen sijaan parlamentin enemmistö katsoo, että on kasvava tarve sille, että "Euroopan unioni ottaa vahvan ja johtavan roolin eurooppalaisessa avaruuspolitiikassa edistääkseen ympäristö-, liikenne-, tutkimus-, puolustus- ja turvallisuusalan ratkaisuja".

Tämän vuoksi parlamentin enemmistö kehottaa neuvostoa ja komissiota "edistämään yhteisvaikutusta avaruusalan siviili- ja turvallisuuskehitystyön välillä" ja toteaa, että "eurooppalaiset puolustus- ja turvallisuusvoimavarat riippuvat muun muassa satelliittiperustaisten järjestelmien saatavuudesta".

Avaruutta voidaan siis käyttää EU:n militarisointiin ja kilpavarusteluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Olen todella pahoillani siitä, että tässä juuri hyväksytyssä erinomaisessa ehdotuksessa päätöslauselmaksi eurooppalaisen avaruuspolitiikan tulevaisuudesta ei viitata lainkaan Kouroun avaruuskeskukseen.

Guyana kuuluu väistämättä Euroopan avaruushistoriaan. Se on kaikille niin itsestään selvää, että meille ei enää tule mieleen tuoda esiin sitä, että kaikki Ariane-raketit on koottu siellä ja laukaistu sen laukaisualustalta.

Kiitän puheenjohtajavaltio Ranskaa, jonka edustaja Jean-Pierre Jouyet ymmärsi mainita tämän eilisessä keskustelussa.

Minun mielestäni eurooppalaiseen avaruusstrategiaan on ehdottomasti sisällyttävä sekä Euroopan avaruuskeskuksen infrastruktuurin että henkilöstön ja tutkimusprojektien kehittäminen tulevaisuudessa.

Kourou on Euroopan avaruusohjelman ikkuna. Guyana, joka on Euroopan unionin kaukaisin alue, ansaitsee tunnustuksen osuudestaan tässä strategisessa politiikassa niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessakin.

Olisin toivonut, että tämä parlamentti ilmaisisi arvonantonsa Guyanan avaruuskeskukselle ja ilmaisisi avoimesti ylpeytensä siitä, miten se inspiroi kaikkia eurooppalaisia. Kourousta on tullut vain muutamassa vuosikymmenessä eurooppalaisen identiteettimme keskeinen tekijä.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Rypäleaseet (B6-0589/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Rypäleammuksia koskeva yleissopimus, jonka 107 maata hyväksyi vuonna 2008, on avoinna allekirjoittamista varten 3. joulukuuta alkaen ja tulee voimaan saatuaan 30 ratifiointia.

Yleissopimuksessa kielletään rypäleammusten käyttö, valmistus, varastointi ja siirto koko aseluokan osalta ja edellytetään, että siihen liittyneet valtiot tuhoavat tällaisten ammusten varastot.

Tässä päätöslauselmassa, jota me tuemme, kehotetaan kaikkia valtioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan yleissopimus viipymättä ja ryhtymään kansallisen tason toimiin sen panemiseksi täytäntöön jo ennen sopimuksen allekirjoittamista ja ratifiointia.

Päätöslauselmassa kehotetaan kaikkia valtioita pidättäytymään rypäleammusten käyttämisestä, niihin investoimisesta, niiden varastoinnista, valmistuksesta, siirtämisestä ja niiden viennistä ennen rypälesopimuksia koskevan yleissopimuksen voimaantuloa.

Siinä kehotetaan myös kaikkia jäsenvaltioita antamaan apua niistä kärsiville ihmisille ja tukea rypäleammusten jäänteiden raivaamiseen ja tuhoamiseen.

Lopuksi siinä kehotetaan kaikkia EU:n jäsenvaltioita pidättäytymään kaikista toimista, joilla kierrettäisiin tai vaarannettaisiin yleissopimusta ja sen määräyksiä erityisesti tavanomaisia aseita koskevaan yleissopimukseen mahdollisesti sisältyvällä pöytäkirjalla, jolla saatettaisiin sallia rypäleammusten käyttö.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointitarpeesta ennen vuoden 2008 loppua laaditun päätöslauselmaesityksen puolesta. Tässä ehdotuksessa, jota kannatan täysin, halutaan kieltää rypäleammusten käyttö, valmistus, varastointi ja siirto koko aseluokan osalta.

Hyväksyn myös sen, että rypäleaseita käyttäneiden EU:n jäsenvaltioiden on pakko antaa teknistä ja rahallista apua rypäleammusten jäänteiden raivaamiseen ja tuhoamiseen. Lopuksi suhtaudun myönteisesti kollegojeni aloitteeseen, jonka mukaan kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan pidättäytymään rypäleammusten käyttämisestä, niihin investoimisesta, niiden varastoinnista, valmistuksesta, siirtämisestä sekä niiden viennistä riippumatta yleissopimuksen ratifioinnista.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien valtuuskunta äänesti tämän päätöslauselman puolesta suorana tukena hiljattain neuvottelujen jälkeen solmitulle YK:n rypäleammuksia koskevalle yleissopimukselle. Meidän mielestämme yleissopimuksessa yhdistyvät onnistuneesti periaatteellinen ja käytännöllinen humanitaarisuus ja vastuullisten asevoimien sotilaallisten vaatimusten ymmärtäminen.

Olemme koko ajan pysyneet kannassamme siitä, että kaikentyyppisten rypäleammusten umpimähkäinen kielto vaikuttaisi kielteisesti asevoimiemme toiminnan tehokkuuteen. Siksi me kiinnitämme erityistä huomiota yleissopimuksessa selvästi määritettyyn poikkeukseen, joka koskee seuraavan sukupolven "älykkäämpiä" ammuksia, jotka on suunniteltu itsestään hajoavaksi ja aiheuttavat siviileille minimaalisen riskin. Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeriö kehittää parhaillaan ammusta, joka täyttää tämän poikkeuksen ehdot.

Meidän mielestämme on yleisesti ottaen tärkeää säilyttää suhteellisuudentaju asevoimiemme riskinhallinnan suhteen. Yhdistyneen kuningaskunnan armeija pyrkii aina minimoimaan siviiliväestöön kohdistuvat haitat ja rajoittamaan siviilikohteiden vahingot, mutta emme saa unohtaa sitä tosiasiaa, että vastassamme on terroristeja ja kumouksellista ainesta, jotka eivät epäröi käyttää kaikkia keinoja syyttömien ihmisten hengen viemiseen. Meidän pitäisi kohdistaa suuttumuksemme näihin aineksiin.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: HIV/aids (RC-B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta. Varhainen toteaminen ja tutkimus ovat terveydensuojelun vankka perusta. Hi-viruksen tapauksessa viime vuosien tulokset osoittavat, kuinka tärkeää on edistää tutkimusta. Tästä näkökulmasta meidän on siksi poistettava esteet kaikenlaiselta tutkimukselta, mikä tuo hiv-tartunnan saaneille todellista toivoa laadullisesti tyydyttävämmästä elämästä.

Tätä vaatimusta pitäisi tukea konkreettisesti komission poliittisilla, taloudellisilla ja rahoituksellisilla resursseilla. Samanaikaisesti neuvoston ja komission pitäisi varmistaa, että hiv-tartunnan saaneiden syrjintä julistetaan laittomaksi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Portugalin sosiaalidemokraattisen puolueen valitsemat Euroopan parlamentin jäsenet tukevat päätöslauselmaa, joka kannustaa edistämään hiv-tartuntojen varhaista toteamista ja hoitoa kaikissa jäsenvaltioissa. Tuoreimmat tilastot osoittavat, että hiv-tartuntojen määrä on lisääntynyt EU:ssa ja että suuri osa hiv-tartunnoista jää edelleen toteamatta.

Yksi syy hiv-tartuntojen nopeaan leviämiseen monissa EU-maissa on se, että monet suonensisäisten huumeiden käyttäjät ovat saaneet tartunnan ja levittävät tautia käyttäessään yhteisiä neuloja. EuroHIVin vuosikertomuksessa huumeidenkäytön suuntauksista Euroopan unionissa todetaan Portugalissa olevan eniten havaittuja hiv-/aids-tapauksia huumeidenkäyttäjien joukossa.

Vuotuisen terveyspalvelututkimuksen Euro Health Consumer Indexin (EHCI) 2008 mukaan Portugalin terveydenhuoltojärjestelmä on paremmuusjärjestyksessä Euroopan viimeisten joukossa. Yksi Portugalin terveydenhuoltojärjestelmään kohdistettu kritiikki on se, että siinä ei vieläkään ole ratkaistu hoitoon pääsyn ja odotusaikojen ongelmaa. Eurostatin mukaan Portugalissa aidsiin liittyvien kuolemien määrä on yhä suurin. Portugalin ja sen EU-kumppaneiden vertailuanalyysi osoittaa, että maamme strategiassa on jotain vialla. Meidän on tunnistettava ja analysoitava, mikä siinä menee vikaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin hi-viruksen/aidsin varhaista toteamista ja hoitoa koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta, koska mielestäni meidän on pikaisesti tehostettava tämän taudin toteamiseen ja hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja toimia hiv-tartuntojen määrän noustessa hälyttävästi Euroopan unionissa.

Taudin ehkäisy- ja hoitotoimet ovat ratkaisevia, jotta voidaan tyrehdyttää tartuntojen kasvava tulva. Siksi on mielestäni oleellisen tärkeää helpottaa tiedon, neuvonnan sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen saantia.

Lisäksi on tärkeää, että jäsenvaltiot antavat määräyksiä, jotka kieltävät tehokkaasti hi-viruksen/aidsin kantajien syrjinnän ja rajoitukset, jotka vaikuttavat heidän liikkumisvapauteensa toimivaltansa alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen tyytyväinen voidessani todeta, että äänestin hi-viruksen varhaisesta toteamisesta ja varhaisesta hoidosta annetun päätöslauselmaesityksen puolesta. Euroopan kansalaisten ja heidän terveytensä suojelemiseksi komissio on velvollinen edistämään varhaista toteamista ja vähentämään tämän taudin testaamisen esteitä.

Koska EuroHIVin ja UNAIDSin raporteissa vahvistetaan se, että uusien hi-virustapausten määrä kasvaa hälyttävän nopeasti Euroopan unionissa ja naapurimassa ja että joissakin maissa hi-virustartunnan saaneiden määrän on arvioitu olevan lähes kolminkertainen virallisiin lukuihin verrattuna, olen tyytyväinen tähän ehdotukseen, jossa kehotetaan myös komissiota perustamaan huumeriippuvaisten ja suonensisäisiä huumeita käyttävien hivin/aidsin vähentämistä koskeva strategia.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Mehiläishoitoala (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Me haluamme korostaa erityisesti seuraavia päätöslauselman kohtia, joista olemme samaa mieltä: "kolmansissa maissa tuotettujen, yhteisön markkinoille tuotavien tuotteiden aiheuttama vilpillinen kilpailu" ja "mehiläisyhdyskuntien vakava vähenemisuhka siitepöly- ja mesiresurssien voimakkaan vähenemisen seurauksena". Nämä ongelmat on ratkaistava soveltamalla yhteisön etuuskohtelua ja torjumalla kolmansista maista tuotavien mehiläistuotteiden aiheuttama vilpillinen kilpailu. Mehiläisiä vaivaavia loisia ja tauteja sekä niiden alkuperää koskevaa tutkimusta, johon kuuluu vastuu geenimuunnelluista tuotteista, pitäisi heti tehostaa antamalla sitä varten lisää talousarviomäärärahoja.

Yksi päätöslauselmasta puuttuva asia on se, että koko ongelman syynä ovat yhteisen maatalouspolitiikan uudistukset. Maaseudun autioituminen, tuotannon lopettaminen laajoilla alueilla ja geneettisesti muunneltujen lajien käyttöönotto ovat vähentäneet biologista monimuotoisuutta. Samoin on tuettu tuotantomenetelmiä, joissa ei oteta huomioon kunkin alueen maaperän kuntoa ja ilmasto-olosuhteita.

Tämän suuntauksen kääntävä maatalouspolitiikka sekä edellä mainitut toimenpiteet auttaisivat mehiläisalan ongelmien ratkaisemisessa huomattavasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Tässä päätöslauselmassa on kyse siitä, että mehiläiset kuolevat selittämättömistä syistä. Olemme samaa mieltä siitä, että tämän ongelman ratkaisemiseen tarvitaan tutkimusta.

Olemme kuitenkin eri mieltä siitä, olisiko välttämätöntä antaa mehiläishoitajille lisää tukia ja suojelua ympäröivältä maailmalta (protektionismia).

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan laatimassa ehdotuksessa on joitakin hyviä ja joitakin huonoja näkökohtia. Kannatamme komission käynnistämää tutkimusta mehiläisiä vaivaavista loisista ja taudeista.

Päätöslauselmassa on kuitenkin ehdotuksia, joita emme voi tukea. Esimerkiksi se, että Euroopan parlamentti "kehottaa komissiota esittämään taloudellista avustusmekanismia mehiläiskuolemien vuoksi vaikeuksissa oleville tiloille" (11 kohta). Me emme voi tukea mitään tällaisia menoja EU:n talousarvioon, eikä Euroopan parlamentin federalistisen enemmistön pitäisi ilmaista tukeaan tälle tunnustamatta tällaisen kannan taloudellisia seurauksia.

Siksi me äänestimme koko päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjallinen. – (RO) Mehiläisten ja sen seurauksena pölyttämisen jyrkkä väheneminen vaarantaa hedelmien, vihannesten ja viljan tuotannon Euroopan unionissa. Mehiläisten määrän pudotus johtuu eri loisista ja sienitaudeista, joita on ilmakehässä ja ruiskutettavissa torjunta-aineissa. Suurin ongelma on Varroa spp. -loisten aiheuttama infektio, joka ilmenee epämuodostumina mehiläisten siivissä ja takaruumissa. Kehittymättömät mehiläiset eivät pysty lentämään ja ne ovat hyvin lyhytikäisiä. Jos varroaa ei hoideta, se voi johtaa koko mehiläisyhdyskunnan häviämiseen muutamassa kuukaudessa. Myös torjunta-aineiden pitkäaikainen käyttö on johtanut mehiläisten vähenemiseen, vaikka torjunta-aineita käytettäisiin sienitautien ja loisten tuhoamiseen. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että toinen syy tälle ilmiölle on matkapuhelinten lähettämä sähkömagneettinen säteily, joka tunkeutuu mehiläisten suunnistusjärjestelmään ja estää niiden palaamisen pesään. Tämän alueen tutkimusta on kehitettävä, jotta löydetään ratkaisuja mehiläisiä vaivaavien tautien torjuntaan. Lisäksi maanviljelijöiden pyrkimykset vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttökertoja kukinta-aikaan auttavat myös pysäyttämään näiden hyönteisten vähenemisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), kirjallinen. (DA) Ole Christensenin, Poul Nyrup Rasmussenin, Dan Jørgensenin, Britta Thomsenin ja Christel Schaldemosen puolesta.

Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän tanskalaisten valtuuskunta on äänestänyt mehiläisalan tilannetta koskevaa päätöslauselmaa vastaan. Mielestämme tässä päätöslauselmassa on protektionismin tunnusmerkit ja siinä yritetään luoda lisää tukijärjestelmiä EU:n maanviljelijöille.

Olemme sitä mieltä, että mehiläiskuolemat ovat valtava ongelma, joka pitäisi ratkaista EU:n tasolla mutta oikeilla mekanismeilla. Niitä ovat esimerkiksi lisätutkimus ja keskittyminen ekosysteemiemme suojeluun sekä torjunta-aineiden käytön vähentäminen.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista annetun suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelu (B6-0580/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Äänestin ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista annetun suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelusta annetun päätöslauselman puolesta (B6-0580/2008). Yhteisön ympäristölainsäädännön hyvä ja tasapuolinen täytäntöönpano on olennaisen tärkeää eikä vähempi täytä yleisön odotuksia vaan heikentää yhteisön mainetta tehokkaana ympäristön suojelijana. Jotta lainsäädäntömme olisi uskottavaa, sen täytäntöönpanon on oltava tehokasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Meidän on epäilemättä kiinnitettävä enemmän huomiota ympäristöasioihin ja hyväksyttävä toimenpiteitä estääksemme jatkuvat ympäristövahingot, jotka vaarantavat planeettamme ja kansalaistemme elämänlaadun nyt ja tulevaisuudessa.

Meidän on siksi oltava tietoisia säännöistä, jotka varmistavat ympäristön kunnioittamisen ja joissa otetaan huomioon kunkin maan erityisolosuhteet, kuten sosiaaliset seuraamukset. Tarvitsemme myös solidaarisempaa politiikkaa, jossa otetaan huomioon erilaiset kehitystasot ja taloudelliset valmiudet.

Kaikkia näitä näkökohtia ei ole kokonaan taattu EU:n ympäristölainsäädännössä eikä sen politiikka ole täysin johdonmukaista. Siksi meillä on vakavia epäilyksiä Euroopan komission poliittisesta tahdosta ratkaista tämä monimutkainen ongelma, ja vaarana on, että jotkin päätöslauselmassa esitetyt ehdotukset lisäävät alueellista ja sosiaalista eriarvoisuutta.

Siksi päätimme äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Onnittelen kollegojani ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa heidän suullisen kysymyksensä ja päätöslauselmaesityksensä tekstistä, koska he osoittavat selvästi tarpeen panna yhteisön ympäristölainsäädäntö asianmukaisesti täytäntöön. Tässä mielessä he kehottavat esittämään ehdotuksen ympäristötarkastuksia koskevaksi direktiiviksi, jossa selvennetään määritelmiä ja perusteita ja laajennetaan soveltamisalaa.

Kummassakin asiakirjassa korostetaan tarvetta lujittaa Euroopan unionin verkkoa ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi (IMPEL) ja tukea ympäristönsuojelua koskevaa tiedotusta ja ympäristökasvatusta, jonka täsmällinen sisältö olisi määritettävä paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla kullakin alueella havaittujen tarpeiden ja ongelmien perusteella.

Jos EU ei suhtaudu tiukasti ympäristöpolitiikkansa täytäntöönpanon valvontaan, yleisön odotukset eivät täyty ja EU:n rooli tehokkaana ympäristön suojelijana heikkenee.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Me äänestimme tätä päätöslauselmaesitystä vastaan, jossa tuetaan kantaa, jonka mukaan yhteisön ympäristölainsäädännön asianmukainen ja yhtäläinen soveltaminen on ratkaisevaa, koska tämä lainsäädäntö ei suojele ympäristöä vaan EU:n monopolien merkittäviä etuja.

Vaatimus yhteisön ympäristötarkastusviranomaisen hyväksymisestä tarkoittaa suoraa puuttumista jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin sen varmistamiseksi, että noudatetaan "saastuttaja maksaa" -periaatetta, mikä sallii ympäristön tuhoamisen halpaan hintaan, "vihreää verotusta", josta ruohonjuuriluokat joutuvat vastaamaan, päästökauppaa, yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistämistä ratkaisevina perusteina muutoin innovatiivisten "ympäristötekniikoiden" kehittämiselle, geneettisesti muunneltujen organismien käyttöä maataloudessa sekä varovaisuus- ja ennaltaehkäisyn periaatteiden lakkauttamista käytännössä.

EU ja sen ympäristöpolitiikka, joka palvelee suurten yritysten etuja, saa aikaan elintarvikerikollisuutta, kaupunkien keskustojen ilmakehän pilaantumista "nykyaikaisten saasteiden" vuoksi, metsien tuhoutumista, maaperän korroosiota ja aavikoitumista sekä merien ja vesistöjen saastumista. Ympäristö muodostaa liiketoimintasektorin, jonka tavoitteena on maksimoida talouden harvainvallan voitot. Se kärsii luonnonvarojen harkitsemattoman ja vastuuttoman riiston seurauksista ja sen pilaa kapitalistinen raakalaismaisuus.

 
  
  

(Istunto keskeytettiin klo 13.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö