Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2647(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0580/2008

Rozpravy :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0568

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 20. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . (FR) Vážená pani predsedajúca, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci sa zúfalo pokúša odsúhlasiť kompetenciu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o otázke rovnosti mužov a žien na pracovisku. Využil našu iniciatívu, aby navrhol správu o diskriminačných účinkoch platových rozdielov a iných nerovností v dôchodkoch žien a o trende smerom k individualizácii práv sociálnej bezpečnosti.

Výsledkom je zmiešaná správa, ktorá spája všeobecne známe veci. Sme ešte veľmi ďaleko od stavu nerovného zaobchádzania so ženami v súvislosti s dôchodkami a opravnými prostriedkami, ktorý chcela predpovedať správa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Ako spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, som na základe článku 47 rokovacieho poriadku postupovala podľa najlepšieho vedomia s jednomyseľnou podporou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť s cieľom navrhnúť špecifické nápravné opatrenia v rámci reforiem dôchodkového systému. Vypracovaných je šesť veľmi presných opravných prostriedkov na vyplnenie medzier v poistení žien napríklad v dôsledku materstva a záväzkov voči rodine.

Uverili by ste, že Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci ich jednoznačne zamietol, čo je v zjavnom rozpore s jeho povinnosťami podľa článku 47? Ľutujem, že sme prehrali tento boj, ale vojna a náš boj budú pokračovať.

 
  
  

– Správa: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som proti správe pani Klamtovej z jednoduchého dôvodu, že celý koncept ekonomického prisťahovalectva a toho, čo sa označuje ako „modrá karta“ je dôkazom krátkodobého myslenia. Namiesto toho by sme mali prijať politiku školenia, preškoľovania a návratu približne 20 miliónov nezamestnaných, ktorí sú v súčasnosti v Európskej únii, späť do zamestnania. Namiesto toho by sme sa mali poučiť z vlastných chýb z minulosti. Typickým príkladom je prísun hosťujúcich pracovníkov s rodinami v 70. a 80. rokoch, ktorý vyústil do vážneho sociálneho problému.

Teraz sa snažia upokojiť verejnosť sľubmi, že sa to týka len vysokokvalifikovaných a dočasných prisťahovalcov, ale nemôžem spochybňovať slová Louisa Michela, ktorý tvrdí, že vítaní by mali byť aj ostatní prisťahovalci. Inými slovami stavidlá zostali otvorené. Všetko, čo spôsobujú, vytvára nový problém. Ide o boj koalície proti spoločnosti. Veľký obchod potrebuje lacnú pracovnú silu a spája sily s multikultúrnou ľavicou, a spoločnosť necháva zaplatiť účet.

 
  
  

– Správa: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . (FR) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za správu pána Parisha o integrácii spoločnej organizácie trhov (CMO) v oblasti vína, jednotnej CMO, s ťažkým srdcom, pretože túto jednotnú CMO nepovažujem za zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti. Ešte viac to sťaží situáciu vinárom a celému odvetviu vinárstva.

Včera večer sa nás o tom snažil opäť presvedčiť pán komisár. Dúfam, že Komisia dodrží slovo a že, a to je najdôležitejšie, toto povolanie bude naďalej primerane zastúpené v poradnom výbore, ako je to od prvej CMO s vínom.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, dnes ráno som hlasovala s určitou neistotou za správu o vytvorení spoločnej organizácie trhov pre širokú škálu rôznych poľnohospodárskych produktov, ktorú predložil pán Neil Parish. Vítam cieľ Komisie zjednodušiť európsku poľnohospodársku politiku. To znamená, že v budúcnosti bude len jedna organizácia trhu, ktorá nahradí 21 súčasných organizácií trhu, napríklad pre ovocie, zeleninu, mlieko a víno. Správa výsledného súhrnného dokumentu sa však musí čo najviac zjednodušiť. Z tohto dôvodu ma veľmi potešilo, že Komisia ma vo včerajšej diskusii uistila, že sa bude zaoberať mojou myšlienkou a do európskeho vyhľadávacieho portálu EUR-Lex zahrnie funkciu, ktorá používateľom umožní prístup len k článkom, ktoré súvisia s požadovaným poľnohospodárskym produktom.

Komisia tiež potvrdila, že organizácia trhu s vínom, ktorá bola prerokovaná s určitými ťažkosťami a ktorá zahŕňa mnoho požiadaviek Parlamentu, zostane nezmenená. To je jediný dôvod, prečo som hlasovala za túto správu.

 
  
  

– Návrh uznesenia: HIV/AIDS (RC-B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Som rád, že niekoľko dní pred 1. decembrom, ktorý je uznávaným dňom boja proti AIDS, sme sa zaoberali týmto globálnym problémom. Počet ľudí infikovaných HIV vírusom rastie. Denne sa nakazí asi 14 tisíc ľudí, z toho 2000 sú deti do pätnástich rokov.

Okrem tradičných ohnísk ako Afrika a východná Ázia stúpol počet infikovaných vo východnej Európe a v strednej Ázii. V roku 2006 v týchto regiónoch vzrástol počet infikovaných na 1,7 milióna. Najväčší nárast zaznamenali Rusko a Ukrajina, kde sa nakazilo vírusom HIV až 270 tisíc ľudí. Šírenie HIV v týchto oblastiach je spôsobené najmä užívaním drog a používaním nesterilných injekčných striekačiek. V prípade Ukrajiny sú tieto údaje o to alarmujúcejšie, že ide o bezprostredného suseda s Európskou úniou.

Fakt, že problém HIV sa nám nedarí potlačiť napriek programom prevencie na celom svete, by mal viesť k ich prehodnoteniu a k zintenzívneniu úsilia a pri prevencii a výrobe účinných liekov.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Konžská demokratická republika (RC-B6-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, v roku 1994 Západ otočil hlavu, keď v Rwande dochádzalo ku genocíde. To isté by sa mohlo stať pri súčasnej situácii na východe Konžskej demokratickej republiky. Okamžitou prioritou je humanitárna pomoc, ale potrebné je tiež vyriešiť chúlostivý a zložitý politický chaos. Ten je len čiastočným problémom, pretože medzinárodné spoločenstvo si nielenže umylo ruky nad genocídou v Rwande, ale povolilo páchateľom genocídy z kmeňa Hutu utiecť na východ Konžskej demokratickej republiky, kde prezident Kabila neurobil takmer nič na udržanie domobrany, čo sa nepáči hlavnému mestu Kigali a miestnym príslušníkom kmeňa Tutsi.

OSN a Africká únia musia teraz prevziať vedenie pri riešení momentálnych politických a bezpečnostných problémov, ale mali by sme si tiež uvedomiť, že financovanie tohto krviprelievania vo veľkej miere spočíva v konkurenčnom boji o prírodné zdroje. Čína je významný hráč v regióne, ale neprejavuje veľký záujem o dodržiavanie ľudských práv v Afrike.

Komisia by mala preskúmať, či by sa teraz certifikačný proces týkajúci sa minerálov a iných zdrojov mohol uplatniť v Afrike rovnako dobre, ako fungoval Kimberleyho proces s diamantovým priemyslom, ktorý prevládol nad krvavými alebo konfliktnými diamantmi. To je dôvod, prečo som hlasoval za toto uznesenie.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Situácia v odvetví včelárstva (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - (FR) Vážená pani predsedajúca, toto uznesenie prichádza trochu neskoro. Je len „horčicou po večeri“, pretože odkedy bola prijatá smernica 91/414 týkajúca sa uvedenia prípravkov na ochranu rastlín na trh, urobilo sa pre podporu výskumu účinkov pesticídov na včely, najmä na reprodukčný cyklus včiel, veľmi málo.

O to prekvapujúcejšie je, že počas hlasovania v prvom čítaní správy pani Breyerovej o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, inými slovami o úprave smernice 91/414, mnohí z tých, ktorí dnes hlasovali v prospech uznesenia, boli proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré by zaručili lepšiu ochranu včiel.

Nie dobré úmysly, ale fakty a činy nás posunú ďalej. Verím, že keď budeme hlasovať o správe pani Breyerovej v druhom čítaní, moji kolegovia poslanci budú pamätať na toto uznesenie a hlasovať v prospech včiel.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . (FR) Vážená pani predsedajúca, chcela by som upozorniť pani Hennicotovú, ktorá sa pridala k Parlamentu len nedávno, že samozrejme nemôže vedieť, čo žiadame už od roku 1994, a obzvlášť v tejto oblasti.

Rada by som poďakovala všetkým poslancom, ktorí prispeli k tejto rozprave a k uzneseniu o alarmujúcej situácii v odvetví poľnohospodárstva. Pochopiteľne, nebolo veľa takých – a nebola medzi nimi ani pani Hennicotová –, ktorí včera večer pred polnocou sledovali výbornú a veľmi dôležitú rozpravu zameranú na povzbudenie Komisie k tomu, aby vystupňovala snahy v znepokojujúcej kríze v odvetví včelárstva. Som rada, že sme u Komisie našli pochopenie.

Rada by som poukázala na to, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, ktorý bol prijatý a proti ktorému moja skupina hlasovala, je čisto redakčnou úpravou. V nemeckom preklade je chyba v mojom odôvodnení B). Musíme opraviť tento preklad, ktorý hovorí presne to isté, čo pozmeňujúci a doplňujúci návrh v nemeckom jazyku.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o povolení používania prípravkov na ochranu rastlín, ktorý bol stiahnutý, s jeho obsahom súhlasím. Keďže však doslovne reprodukuje text o uvádzaní týchto výrobkov na trh, o ktorom sa hlasovalo vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ja a moja skupina cítime, že by sme nemali plagizovať tento text a mali by sme dať prednosť Výboru pre životné prostredie. Naše odporúčanie a naša požiadavka sú však veľmi dobre formulované v odseku 8 uznesenia, v ktorom žiadame presne to isté, inými slovami zlepšenie výskumu spojitosti medzi úmrtnosťou včiel a používaním pesticídov s cieľom prijať primerané opatrenia týkajúce sa udeľovania povolení na používanie týchto výrobkov. Pesticídom, ktoré zabíjajú včely, sa samozrejme nesmie udeliť povolenie na používanie. To hovoríme už niekoľko rokov.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pani Lullingová, ďakujem za upozornenie na detail tohto opatrenia. Môžeme vás uistiť, že jazykové verzie sa pozorne skontrolujú.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Na základe správy, ktorú predložila moja kolegyňa poslankyňa a výborná priateľka Ingeborg Gräßleová, som hlasoval za schválenie legislatívneho uznesenia, ktorým sa na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu schvaľuje návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Podporujem lepšiu ochranu práv osôb podrobených vyšetrovaniu úradom OLAF a posilnenú spoluprácu s členskými štátmi. Pociťovali sme rastúcu potrebu verejnej kontroly činností vyšetrovania úradu OLAF v oblasti boja proti podvodom a nezávislej kontroly postupov a trvania vyšetrovaní, pri zachovaní dôvernosti týchto vyšetrovaní. Inge Gräßleová odviedla v tejto správe výbornú prácu a zaslúži si naše poďakovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Gräßleovej, pretože každá osoba zapojená do vyšetrovania vedeného úradom OLAF musí mať možnosť vyjadriť svoje pripomienky, prinajmenšom písomne, k záležitostiam s tým súvisiacim. Tieto pripomienky by sa mali predložiť príslušným členským štátom spolu s informáciami získanými v priebehu vyšetrovania. To je jediný spôsob, ako poskytnúť vnútroštátnym orgánom kompletné informácie súvisiace s prípadom a zároveň rešpektovať zásadu, podľa ktorej obe strany majú možnosť prezentovať svoje stanovisko. Zároveň správa zabezpečuje spoluprácu s tretími krajinami a posilňuje úlohu kontrolného výboru OLAF.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Gräßleovej o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Naozaj je nesmierne dôležité, aby sme zmenili a doplnili nariadenie o takýchto vyšetrovaniach, pretože je potrebné preskúmať určité medziinštitucionálne vzťahy. Okrem toho musíme zmeniť a doplniť nariadenie vo vzťahu k právam osôb zapojených do vyšetrovaní a v súvislosti s výmenou informácií medzi úradom OLAF, európskymi inštitúciami, členskými štátmi a informátormi. A napokon by som chcel zablahoželať pani Gräßleovej k jej iniciatíve. Pani Gräßleová predložila aj niekoľko ďalších zaujímavých návrhov týkajúcich sa napríklad novej úlohy generálneho riaditeľa úradu, ktorý by mal právomoci začať externé vyšetrovanie nielen na žiadosť členského štátu alebo Komisie, ale aj na žiadosť Európskeho parlamentu.

 
  
  

– Správa: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Hlasoval som za túto správu. Kľúčovým bodom tejto rozpravy nie je len špecifická otázka šírenia nemčiny v súvislosti s jej používaním v inštitúciách Spoločenstva, ktorou sa zaoberá Výbor pre petície. V prvom rade je to všeobecný problém prístupu občanov všetkých národností k dokumentom, a teda transparentnosti v inštitúciách Spoločenstva. Preto si myslím, že z tohto hľadiska je životne dôležité, aby Rada uskutočnila dôkladné vyšetrenie záležitosti s cieľom podporiť nárast počtu jazykov používaných na internetových stránkach predsedníctva. Takýto nárast by mohol prebiehať postupne, na základe stanovených vhodných, objektívnych kritérií. Mali by sme však pamätať na to, že čím väčší bude počet používaných jazykov, tým viac občanov bude mať bližší vzťah k Európe. Občania by mali na európske inštitúcie pozerať spôsobom, akým sa pozerajú na budovy, v ktorých sídlime: naše inštitúcie by im mali byť prístupné.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Všeobecne súhlasíme so správou a predovšetkým s tým, čo hovorí o výrokoch ombudsmana: „odmietnutie Rady zaoberať sa obsahom žiadosti sťažovateľa je nesprávnym úradným postupom“ a „informácie na týchto internetových stránkach by mali byť v ideálnom prípade včas k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva“.

Nesúhlasíme však s odsekom 1(d) záverov správy, v ktorom sa konštatuje, že: „ak sa má obmedziť počet jazykov, ktoré sa majú používať, ich výber musí byť založený na objektívnych, primeraných, prehľadných a uplatniteľných kritériách“. Argumentujeme tým, že internetová stránka Rady by mala obsahovať všetky informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie rovnako ako stránky Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Len týmto spôsobom môžeme skutočne chrániť viacjazyčnosť a kultúrnu rozmanitosť, ktoré poprední predstavitelia Spoločenstva údajne obhajujú, no v skutočnosti sú spochybňované pre znižovanie nákladov.

 
  
  

– Správa: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hoci uznesenie prijaté väčšinou tohto Parlamentu obsahuje niektoré protichodné stanoviská vrátane zvláštneho pozitívneho stanoviska, hlavným argumentom je, že z dôvodu starnutia obyvateľstva a demografickej zmeny vzniká zvýšená nestabilita všeobecného a verejného systému sociálneho zabezpečenia, a to ho oprávňuje k tomu, aby reagoval na záujmy súkromného finančného sektora, ktorý si chce odkrojiť čo najväčší kus koláča.

Pozrime sa napríklad na nasledujúci odsek: „pripomína, že vývin k individualizácii prispieva k modernizácii druhého a tretieho piliera bez spochybňovania prvého piliera systémov sociálneho zabezpečenia; umožňuje to ľuďom, najmä ženám a iným zraniteľným skupinám, väčšiu slobodu výberu, čím sa stanú nezávislejšími a schopnými budovať si vlastné, dodatočné penzijné práva“.

Inými slovami, cieľom je v mene slobody nabádať ľudí, aby si hľadali alternatívne finančné riešenia k verejnému sociálnemu zabezpečeniu, dokonca aj tam, kde sú známe jednoznačne negatívne výsledky. Posledné prípady v USA sú toho výborným príkladom. Kapitalizmus sa však stále snažil použiť propagandu na presadenie svojich vlastných cieľov.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Spravodajkyňa pani Staunerová predložila rozumnú analýzu problémov, ktoré predstavuje starnutie obyvateľstva spolu so znížením podielu aktívneho obyvateľstva v systémoch sociálnej ochrany a ktorej sa zdá byť oddaná. To je prvý bod v jej prospech.

Druhým dobrým bodom je nesmelá otázka, ktorú kladie v súvislosti s reálnou účinnosťou zvyčajne navrhovaného všelieku, t. j. organizácie hromadného uvedenia migrujúcich pracovníkov, ktorí, dúfame, budú platiť do dôchodkového a zdravotníckeho systému na starých Európanov, všeliek ohromujúceho cynizmu a sebeckosti obhajovaný ľuďmi, ktorí si často nárokujú na monopol solidárnosti a tolerancie. A napokon, posledný dobrý bod si zaslúži za svoju kritickú analýzu trendu privatizácie zdravotníckych systémov a čisto finančného prístupu k reforme národných systémov sociálneho zabezpečenia.

Táto správa sa však nevenuje hlavnej veci: keďže koreňom týchto problémov je demografický pokles na našom kontinente, to je to, čo potrebujeme odstrániť. Členské štáty sa nemôžu naďalej vyhýbať ambicióznej rodinnej politike, ktorá by podporila rast miery pôrodnosti, záruku rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia, a čo je dôležitejšie, ich dynamickosť a prosperitu, jednoducho ich prežitie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Táto správa poznamenáva, že vo väčšine členských štátov obyvateľstvo starne, a preto systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkového zabezpečenia budú pod veľkým tlakom. Navrhované riešenie tohto problému je zvyčajným riešením, konkrétne sú to rôzne opatrenia EÚ. Politická strana Júnový zoznam zastáva názor, že EÚ by sa nemala pliesť do záležitostí týkajúcich sa systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkového zabezpečenia členských štátov.

Európsky parlament má svoje stanoviská k zákonnému dôchodkovému veku, pracovným zmluvám, k forme systému sociálneho zabezpečenia, akú by mali členské štáty zaviesť, k zdaneniu príjmu, rozdeleniu daňového zaťaženia a k tomu, ako by sa mala organizovať starostlivosť v štátoch EÚ. Toto sú záležitosti, ktoré by sa mali riešiť výlučne na vnútroštátnej úrovni. Všeobecné pokyny inštitúcií EÚ k týmto otázkam neprispejú absolútne k ničomu.

Preto sme v záverečnom hlasovaní hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Hoci sa správa pani Staunerovej odvoláva na lisabonskú stratégiu, ten neúspešný pokus o patent europeizácie, zaslúži si podporu, pretože spochybňuje krédo prisťahovalectva ako lieku proti ďalšiemu zhoršeniu demografického, hospodárskeho a sociálneho deficitu Európy.

Prisťahovalectvo, či už selektívne alebo iného druhu, deformuje identitu a kultúru európskych občanov a prehlbuje spoločenské rozdiely a napätie, ktoré z nich vzniká, v obraze toho, čo sa deje v každej multietnickej a multikultúrnej spoločnosti vo svete.

Ide o novodobé otrokárstvo prinášajúce prospech len ziskuchtivcom ťažiacim z globalizácie, ktorí v nej vidia lacnú pracovnú silu a prostriedky nátlaku v oblasti miezd na pozadí už existujúcej vysokej nezamestnanosti. Umožní drancovanie elít v tretích krajinách, a tým ešte väčšie zhoršenie ich situácie.

Zo strategického hľadiska je to klamná predstava, lebo správanie prisťahovalcov skončí pri modeli správania Európanov. Myslím najmä nešťastnú tendenciu mať menej detí v spoločnosti, ktorá je v každom prípade skutočne dezorientovaná.

Odhliadnuc od podpory rodín a vyššej miery pôrodnosti v Európe, nová Európa národov potrebuje politiku uprednostňovania národov a Spoločenstva, politiku ochrany národov a Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. (EL) Správa odhaľuje plný rozsah hlboko protiľudových snáh EÚ a eurounifikovaného kapitálu v súvislosti s rušením systému sociálneho poistenia. Hrozným spôsobom prezentuje predstieraný dôvod demografického poklesu v EÚ, aby následne navrhla zvýšenie vekovej hranice na odchod do dôchodku a uplatnenie systému založenom na troch pilieroch, konkrétne na:

- dôchodkoch na hranici chudoby z vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia;

- expanzii „zamestnaneckých“ dôchodkových fondov, ktoré poskytujú dôchodky s príspevkovým financovaním;

- obracaní sa zamestnancov na súkromné poistenie („individualizácia“ v eurounifikovanej terminológii), takzvaný „tretí pilier“.

Takýmto spôsobom vydláždi cestu monopolným poisťovacím spoločnostiam, ktoré zvyšujú svoje zisky tým, že vstupujú do ďalšieho výnosného sektora.

Tento útok tvorí časť balíka protipracovných opatrení, ako sú všeobecné uplatnenie „flexiistoty“, „nové prepracovanie“ (t. j. zrušenie) pracovných právnych predpisov, inštitucionalizácia agentúr sprostredkujúcich „otrokársku“ prácu, smernica zavádzajúca pasívny 65-hodinový týždenný pracovný čas a organizáciu pracovného času na ročnom základe.

Pracujúci musia na čoraz tvrdšie útoky eurounifikovaného kapitálu odpovedať protiútokom, vytvorením protimonopolnej aliancie, ktorá sa bude domáhať právomocí obyčajného ľudu a položí základy uspokojenia potrieb ľudí a prosperity ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Európska únia nemôže mať vyššiu mieru zamestnanosti, pokiaľ existujú sociálne kategórie, ktoré sa prezentujú omnoho menej, a sociálne skupiny vylúčené z pracovného trhu. Ľudia s postihnutím alebo ľudia s vážnymi zdravotnými problémami by radi pracovali, ale vo väčšine prípadov sú vystavení vážnej diskriminácii zo strany zamestnávateľov.

Okrem toho potrebujú špeciálne vybavenie, aby mohli riadne vykonávať svoju prácu, a zamestnávatelia nie sú pripravení investovať príliš veľa do tejto oblasti. Finančné opatrenia prijaté členskými štátmi nepriniesli očakávané výsledky. V prípade Rumunska môžem spomenúť odpočítanie čiastky pri vypočítavaní zdaniteľného príjmu, ktorá sa vzťahuje na nákup vybavenia a zariadenia používaného vo výrobnom procese postihnutou osobou alebo na náklady na dopravu postihnutých osôb z ich bydliska na pracovisko, ako aj zľavy z rozpočtov poistenia pre prípad nezamestnanosti na jednotkové náklady na prípravu, odbornú prípravu a poradenstvo. Zriaďovanie určitých špecifických podnikov, ako sa popisuje v správe, ponúka konkrétne riešenie začlenenia týchto zraniteľných sociálnych kategórií na pracovný trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, som potešený výbornou prácou pani Staunerovej v oblasti budúcnosti systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov a podporil som ju hlasovaním za jej správu. Súhlasím s odôvodnením, na ktorom je správa založená, a verím, že spoločným konaním Európskej únie a členských štátov by sme sa mali čo najrýchlejšie pokúsiť nájsť vhodné riešenie nastolených problémov.

Európa je kontinent so starnúcim obyvateľstvom a jej priemerná miera pôrodnosti je pod prirodzenou mierou reprodukcie obyvateľstva. O menej ako päťdesiat rokov bude obyvateľstvo Európy staršie a počtom menšie. Prisťahovalectvo určite nie je riešením problému. Skôr pociťujeme potrebu prilákať a udržať si väčší počet ľudí s kvalitným zamestnaním, poskytovať vysokú úroveň ochrany sociálneho zabezpečenia a bezpečnosti práce, zlepšiť vzdelávanie a prípravu svojej pracovnej sily a modernizovať staré systémy dôchodkového zabezpečenia. Pritom treba venovať pozornosť nestabilite súkromne financovaných systémov, v ktorých je mnoho účastníkov.

 
  
  

– Správa: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), písomne. – Plne podporujem zavedenie modrej karty. Mám však obavy, že prijatím pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov skupín PPE a PSE prezieravá stratégia Európy v problematike zákonnej migrácie čoskoro zmizne bez stopy. Súčasný text je jednoducho nepríjemný pre väčšinu vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí zvažujú zákonné prisťahovalectvo do EÚ. Vysokokvalifikovaní pracovníci nebudú povzbudzovaní, aby vstúpili na pracovný trh EÚ, v neposlednom rade pre byrokratické prekážky, ktoré obsahuje súčasný text.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente sme hlasovali za správu o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, taktiež známych ako modrá karta EÚ. Správa, o ktorej sa v Parlamente hlasovalo, upravuje a vylepšuje smernicu, najmä pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi z tretích krajín, keďže predchádza diskriminácii týchto pracovníkov. Pozitívnym krokom je aj preto, že členské štáty budú mať možnosť preskúmať svoje vlastné potreby otvorenia trhu prisťahovaleckým pracovníkom. Taktiež vítame skutočnosť, že Parlament zamietol návrhy predložené Komisiou, ktoré v priebehu tridsiatich rokov zamestnávateľom umožňovali diskrimináciu ľudí. Potešujúce je vidieť, že možnosť členských štátov EÚ prijímať pracovníkov zo sektorov tretích krajín, v ktorých je nedostatok pracovných síl, je tiež obmedzená. Zabráni sa tak tomu, aby EÚ prispievala k úniku mozgov vysokokvalifikovaných pracovníkov najmä z rozvojových krajín.

Zároveň však ľutujeme skutočnosť, že Parlament nebol schopný zhodnúť sa v otázke kolektívnych zmlúv vzťahujúcich sa aj na pracovníkov z tretích krajín. Okrem toho nám je ľúto, že nebol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79. Napokon, určovanie úrovne odmeňovania nie je v kompetencii EÚ a v tejto otázke sa musí konečne umožniť rozhodovanie sociálnym partnerom v jednotlivých členských štátoch. Očakávame, že švédska vláda bude počas pokračujúcich rokovaní s Radou pokračovať v tomto boji.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Hlasoval som za túto správu. Ide o mimoriadne dôležité ustanovenie. Vytvorenie nových práv pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín predstavuje príležitosť ako pre migrujúcich pracovníkov, tak aj pre hostiteľské štáty. Predovšetkým je nevyhnutné, aby prebiehalo v rámci kritérií spoločných pre všetky členské štáty EÚ, aby sa tak predišlo akýmkoľvek rozdielom a aby sa zároveň zvýšila schopnosť Európy prilákať takýchto jednotlivcov, pretože stále zaostávame ďaleko za číslami dosiahnutými v USA alebo v Kanade. V rámci týchto spoločných pravidiel, ktoré sa chystáme prijať, z celého srdca podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Socialistickej skupiny v Európskom parlamente. Minimálna mzda rovnako vysoká ako minimálna mzda podobného pracovníka z hosťujúcej krajiny je garanciou rovnosti, ktorú pokladáme za nevyhnutnú.

Podobne sme zástancami rozšírenia modrej karty na pracovníkov s oprávneným pobytom v členskom štáte a v prípade straty zamestnania jeho predĺženia na šesť mesiacov. Napokon, je našou povinnosťou spolupracovať so štátmi mimo EÚ v záujme podpory prípravy vysokokvalifikovaných pracovníkov v kľúčových odvetviach, ktoré môžu pociťovať následky úniku mozgov. Prijatie tohto opatrenia navyše povzbudí zákonné prisťahovalectvo a obohatí EÚ o odborné zručnosti a skúsenosti ľudí v rámci perspektívy výmeny, ktorá vždy tvorila skutočnú podstatu európskeho ducha.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), písomne. (FR) Hlasovala som za správu pani Klamtovej o zavedení „európskej modrej karty“, pretože nám po prvýkrát ponúka možnosť posunúť sa na európskej úrovni od kultúry „nie“, kultúry opevnenej Európy, ku kultúre „áno“, kultúre otvorenej Európy. Konečne môžeme rozvíjať pozitívne riadenie migrácie a udeliť pracovníkom určitý počet práv. Po tomto procese musí rýchlo nasledovať prijatie ďalších opatrení v prospech iných kategórií cudzích pracovníkov a ja ich budem očakávať.

Určite sme mohli zájsť ešte ďalej, radšej by sme videli horizontálnu smernicu ako sektorovú, ale acquis je tu, obzvlášť zásada „za rovnakú prácu rovnaká mzda“, odmietnutie spustiť únik mozgov najmä v kľúčových odvetviach, ako sú zdravotníctvo a vzdelávanie, a zdvojnásobenie doby práva na pobyt na účely hľadania nového zamestnania po skončení platnosti pracovnej zmluvy.

Tento text sa predovšetkým snaží podporiť cesty zákonnej migrácie, nie formu selektívnej migrácie, s ktorou nesúhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Klamtovej, pretože ponúka možnosť práce prisťahovalcom s vysokou odbornou kvalifikáciou. Správa ustanovuje, že štáty EÚ sú zaviazané uprednostniť európskych občanov. Z pohľadu obmedzení na trhu práce zavedených vo viacerých členských štátoch EÚ je toto ustanovenie v prospech rumunských občanov. Správa umožňuje ľuďom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené smernicou, získať modrú kartu EÚ s platnosťou dvoch rokov pri prvom vydaní a možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky. Ak pracovná zmluva platí menej ako dva roky, modrá karta sa vydáva na dobu trvania zmluvy plus tri mesiace.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. – Bohužiaľ som sa zdržala hlasovania o správe Ewy Klamtovej (A6-0432/2008), o návrhu smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, keďže Írsko sa nepripojilo k tomuto návrhu podľa článku 3 štvrtého protokolu pripojeného k Amsterdamskej zmluve. Írsko už v tejto oblasti má svoju vnútroštátnu politiku, ktorá mu v rámci prispôsobovania sa podmienkam pracovného trhu poskytuje flexibilitu a vysoký stupeň voľnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) Súťaženie o ambiciózne a kvalifikované pracovné sily sa ešte len začalo. Európa sa musí v boji o svetové talenty stať atraktívnejšou, ak chce uspieť v globalizácii. Návrh Komisie na modrú kartu umožňujúcu vstup na európske pracovné trhy je preto mimoriadne vítaný. Ja sama som dlho bola nadšeným zástancom modrej karty a podobných myšlienok, ktoré by uľahčili vstup na európsky trh práce. Návrh bol, bohužiaľ, väčšinou Parlamentu pozmenený natoľko, že som sa rozhodla zdržať hlasovania. Naďalej budem v EÚ bojovať za podstatne jadrnejšiu modrú kartu, ako je tá, ktorú sa Parlament odvážil podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Modrá karta EÚ, ktorá je údajne vyhradená pre vysokokvalifikovaných pracovníkov a svojim držiteľom zaručuje slobodu pohybu a podnikania vo všetkých členských štátoch Európskej únie, sa stane novým nasávacím čerpadlom prisťahovalectva, ktoré sa na úrovni EÚ nebude kontrolovať viac, ako sa dnes kontroluje v mnohých štátoch na vnútroštátnej úrovni.

Pridelenie práv okamžitého prijatia rodinným príslušníkom bez reálneho časového obmedzenia podporí trvalé prisťahovalectvo. Je to byrokratická organizácia novej modernej formy otroctva, ktorá si odteraz bude vyberať svoje obete podľa ich diplomov, a nie svalov alebo zubov. Rozvojové krajiny pripraví o mozgy, ktoré tak veľmi potrebujú, a tým zhorší ich hospodársku situáciu a spustí nekonečne narastajúce nezákonné prisťahovalectvo.

Zavádza minimálny platový prah, ktorý je absolútne absurdný a ľubovoľný, a vôbec nepočíta s realitou alebo s príslušnými odvetviami, alebo povolaniami, čo vedie k dvojitému predvídateľnému následku: k znižovaniu platov najviac kvalifikovaných Európanov, ktorí budú ešte vo väčšom pokušení ako dnes presunúť sa mimo Európy, a k využívaniu prisťahovalcov bez akejkoľvek záruky, že im budú vyplácané mzdy zodpovedajúce ich kvalifikácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Napriek tomu, že Parlament prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, za ktoré sme hlasovali a ktoré zmierňujú niektoré negatívne aspekty návrhu na vytvorenie „modrej karty“ v Európskej únii, usudzujeme, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nespochybňujú motívy ani ústredné ciele návrhu smernice, ktorý Rade predložila Európska komisia.

Táto „modrá karta“ je nástroj, ktorý sa snaží odpovedať na neoliberálne ciele lisabonskej stratégie z hľadiska potreby využitia pracovných síl. V kontexte kapitalistickej hospodárskej súťaže najmä s USA, ktoré majú „zelenú kartu“, sa EÚ snaží pritiahnuť „vysokokvalifikované“ pracovné sily na úkor ľudských zdrojov v tretích krajinách.

Inými slovami, táto „modrá karta“ (ktorá obmedzuje prisťahovalectvo na vykorisťovanie a ktorá rozlišuje a vyberá si z prisťahovalcov podľa potreby pracovných síl v štátoch EÚ) a „smernica o návrate“ (ktorá zvýši svojvoľné vyhosťovanie a prehĺbi ťažkosti a prekážky, ktoré sa vyskytujú pri zjednocovaní rodiny) sú dve strany jednej mince. Inak povedané, sú to nástroje (ktoré sú navzájom súdržné) a piliere tej istej politiky: neľudskej prisťahovaleckej politiky EÚ, ktorou sa zavádza kriminalizovanie prisťahovalcov, ich vyhosťovanie, vykorisťovanie a odmietanie.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), písomne. – V mene skupiny ALDE by som chcela uviesť dôvody nášho zdržania sa konečného hlasovania. Aby bolo jasné, skupina ALDE plne podporuje modrú kartu. Zároveň však cíti, že návrh sa výrazne zmiernil. Zaviedlo sa príliš veľa obmedzení.

Prisťahovalecký balík EÚ by mal mať dva piliere: boj proti nezákonnému prisťahovalectvu a zároveň vytváranie lepších podmienok pre zákonnú migráciu. Návrh zmenený a doplnený týmto Parlamentom neprináša potrebnú zmenu. Namiesto toho potvrdzuje protekčné praktiky členských štátov. Prijatím tejto správy Parlament oslabil už aj tak veľmi mierny návrh Komisie. Premrhali sme príležitosť. Súčasný trend je, že prevažná väčšina vysokokvalifikovaných pracovníkov migruje do USA, Kanady alebo Austrálie namiesto do EÚ. Ak chceme zvrátiť tento trend, musíme byť ctižiadostiví. Súčasný text je pre mnohých vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí zvažujú zákonnú migráciu do EÚ, jednoducho nepríjemný, a preto žiadnym spôsobom nenapomáha snahám zatraktívniť EÚ pre týchto ľudí. Nutne potrebujeme politickú odvahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne.(FR) Páni Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady, a Jacques Barrot, podpredseda Komisie, predniesli počas rozpravy o modrej karte EÚ a jednorazovom povolení spájajúcom povolenie na pobyt a prácu veľmi názorné príspevky. V krátkosti si to zhrňme.

Ak by sme citovali pána Jacqua Barrota: „Tieto texty demonštrujú skutočný rozsah Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle, ktorý francúzske predsedníctvo priviedlo k úspešnému koncu, a dokazujú, že je to skutočne vyvážený pakt a vyjadruje vôľu Európanov otvoriť dvere migračným pohybom, ktoré môžu byť obzvlášť užitočné a ukazujú sa pre budúcnosť našej európskej spoločnosti ako veľmi pozitívne.“

Okrem toho povedal, že „možnosť vrátiť sa späť do krajiny svojho pôvodu na dva roky bez straty štatútu osoby s dlhodobým pobytom je zásadná záležitosť“.

Pán Jean-Pierre Jouyet sa vyjadril, že „tieto dva texty sú začiatok, nie koniec, a ponechávajú priestor migračnej cirkulácii“.

Okrem toho povedal: „Tieto dva texty demonštrujú, že Európska únia sa skutočne angažuje v podpore zákonného prisťahovalectva.“

Niet viac žiadnych pochýb. Naši vedúci predstavitelia a francúzski predstavitelia v európskych inštitúciách podporujú masové prisťahovalectvo z mimoeurópskych krajín, ktoré vedie k vnútroštátnej dezintegračnej politike. Mali by sme hlasovať proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písomne. – (FR) Správa pani Klamtovej o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v Európskej únii na účely vysokokvalifikovaného zamestnania je založená na správnom predpoklade, ale dospieva k nesprávnym záverom.

Pravdou je, že kvalifikovaní prisťahovalci z krajín mimo Spoločenstva pred Európou uprednostňujú vysťahovalectvo do USA alebo Kanady. Snaha zvrátiť tento trend a priviesť ich k nám zaváňa znepokojujúcim masochizmom a stratou jasného myslenia.

Sme takí neschopní vychovať inžinierov, počítačových odborníkov a lekárov, že ich potrebujeme priviesť z rozvojových krajín?

Je ľudsky akceptovateľné kradnúť mozgy z krajín, ktoré týchto kvalifikovaných zamestnancov potrebujú na svoj rozvoj?

Skutočne si myslíte, že podporou selektívneho prisťahovalectva, ktoré si praje pán Sarkozy, zastavíme zákonné a, čo je dôležitejšie, nezákonné prisťahovalectvo?

Moja posledná otázka znie: Čo ostane zo zásady uprednostňovania Spoločenstva, ak pritiahneme kvalifikované osoby tým, že im poskytneme rovnaké práva, aké majú štátni príslušníci v Spoločenstve, vrátane rovnakých mzdových práv?

Odpovede na tieto otázky ukazujú nebezpečenstvo Európy, ktorá na rozvojových krajinách praktizuje vážne zločiny proti ľudskosti. Z uvedených dôvodov nemôžeme takúto správu podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) Modrá karta EÚ, Sezam, ktorý sa otvoril, aby podporil prisťahovalectvo ďalších kvalifikovaných osôb z mimoeurópskych krajín, bude hospodárskou, sociálnou a humanitárnou pohromou pre ľudí a národy v Európe, ktoré už trpia nezákonným prisťahovalectvom vymykajúcim sa spod kontroly a exponenciálne sa zvyšujúcim zákonným prisťahovalectvom.

S cieľom predísť neodvratnému sociálnemu dampingu spôsobenému príchodom inžinierov a iných kvalifikovaných odborníkov z ostatných svetadielov, ich platy budú musieť byť najmenej 1,7-krát vyššie ako minimálna mzda v hostiteľskom štáte. To určite nájde ohlas u francúzskych nekvalifikovaných robotníkov.

Prisťahovaleckí pracovníci budú mať taktiež možnosť priviesť si svoje rodiny v rámci skráteného postupu. Týmto spôsobom sa podporuje zjednotenie rodiny bez pozastavenia sa nad tým, aký rozsiahly a nebezpečný proces to v skutočnosti je. Okrem toho prisťahovalci budú môcť kumulovať obdobia prítomnosti na území Európy s cieľom získať štatút osoby s dlhodobým pobytom. Kruh sa uzavrel. Podmienky na masové zamestnávanie sa a zdomácňovanie v členských štátoch sú vyhovujúce.

Pohoršujúca je aj skutočnosť, že táto situácia povedie k nárastu úniku mozgov z tretích krajín najmä z Afriky, ukoristením ich elity a opätovným uvrhnutím týchto krajín do stavu vyčerpania.

Opäť raz sa nebudeme radiť s občanmi Európy o globalizačnej a prisťahovaleckej politike Bruselu. Teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme bojovať za znovuobjavenie suverenity a právo ľudí ostať takými, akí sú.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Hlasoval som za správu pani Klamtovej, ktorá robí z EÚ príťažlivejšiu destináciu pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. Zavádza flexibilný skrátený postup prijímania vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín vrátane pre nich a ich rodiny výhodných podmienok pobytu.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Väčšina ľudí si želá žiť a pracovať v prostredí, v ktorom vyrastali a ktorého jazykom hovoria. Ľudia opúšťajú krajinu, z ktorej pochádzajú, z dvoch dôležitých dôvodov. Prvým je, že im hrozí uväznenie alebo zabitie. S cieľom uniknúť tomuto osudu, stávajú sa z nich utečenci. Druhým je chudoba. Sťahujú sa do oblastí, kde budú mať vyššiu mzdu napriek tomu, že nedostanú riadny plat, napriek nebezpečnej práci, zlým podmienkam bývania alebo nepriaznivým vyhliadkam do budúcnosti.

Meniace sa očakávania budúceho demografického vývoja a nedostatok ľudí v určitých zamestnaniach spôsobuje, že prisťahovalectvo sa zrazu zase vníma ako užitočné. Utečenci, ktorí z čistej nutnosti spontánne prichádzajú do krajín EÚ, sú stále menej vítaní, zatiaľ čo privilegovaní ľudia s vysokou kvalifikáciou sú podporovaní v tom, aby sa sem nasťahovali. Táto výberová metóda znamená, že ľudia s vhodnou kvalifikáciou sa odoberajú krajinám, v ktorých sa vzdelávali, a pritom sú to práve tieto krajiny, ktoré ich potrebujú najviac. Bez nich je veľmi ťažké držať krok s ostatnými, a to je aj dôvod chudoby týchto krajín. Ak je modrá karta podhubím úniku mozgov, tak je to veľmi zlá správa pre Európu aj zvyšok sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písomne. – (DE) Koncept modrej karty v správe Ewy Klamtovej, ktorý sa zakladá na návrhu Európskej komisie, je katastrofálnym konceptom prisťahovalectva elity.

Jediným pozitívnym prvkom je, že konceptom modrej karty sa konečne priznáva potreba a správnosť prisťahovalectva do Európskej únie, a tým aj do Nemecka.

Koncept modrej karty umožní EÚ vybrať si najlepších prisťahovalcov v súlade so zásadou ponechania si tých najlepších a vyradenia nepotrebného zvyšku. Z pohľadu tých z nás, ktorí sme ľavicovo orientovaní, je tento koncept elity neakceptovateľný. Ľuďom sa musí umožniť vstúpiť do EÚ, aby si mohli hľadať prácu, a musí sa im poskytnúť azyl, keď majú ťažkosti.

Koncept modrej karty spôsobí, že vysokokvalifikovaní a často zúfalo potrební pracovníci sa odlákajú z krajín ich pôvodu. To zase vystupňuje problémy v týchto krajinách a spôsobí prehĺbenie celosvetovej nerovnosti.

Štúdia nemeckého Inštitútu pre prieskum pracovného trhu a zamestnania naznačuje, že modrá karta povedie k hospodárstvu, v ktorom ide o to, aby sa „predovšetkým rýchlejšie obsadili voľné pozície a aby sa mzdy vyplácané domácim kvalifikovaným pracovným silám udržali na nízkej úrovni“. Výsledkom by bolo výrazné zníženie hladiny miezd určitých hospodárskych odvetví.

Celkovo je koncept modrej karty súčasťou nesprávnej protiprisťahovaleckej politiky EÚ. Koncept modrej karty pretvára (migrujúcich) ľudí na ekonomické faktory a predstavuje koncept „výberového prisťahovalectva“.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Demografické predpovede naznačujú, že pracujúce obyvateľstvo EÚ sa do roku 2050 zníži o 48 miliónov a pomer závislosti sa zdvojnásobí a dosiahne 51 %. Tieto predpovede zdôrazňujú fakt, že v budúcnosti budú niektoré členské štáty priťahovať stále rastúci počet prisťahovalcov s rôznymi zručnosťami a kvalifikáciami, aby sa vyvážil tento negatívny trend.

Výrazné rozdiely v súvislosti s kritériami definície a prístupu vzťahujúce sa na vysokokvalifikovaných pracovníkov jasne obmedzujú ich mobilitu v rámci celej Európskej únie. Majú vplyv na účinné prerozdelenie zákonne sa presídľujúcich ľudských zdrojov a bránia dosiahnutiu regionálnej vyváženosti.

Ako zástupkyňa členského štátu, ktorý vstúpil do Európskej únie v roku 2007, som hlasovala za túto správu, ktorá bude efektívne usmerňovať súčasné aj budúce požiadavky na vysokokvalifikovanú pracovnú silu a zároveň brať do úvahy zásadu uprednostňovania Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na občanov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Som absolútne proti tejto správe pani Klamtovej o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Takzvaná „modrá karta“, akási hrubá kópia americkej zelenej karty, by v súčasnom stave európskeho sociálneho systému, v neistote zamestnania a v nezamestnanosti, ktoré trápia náš vysokokvalifikovaný personál, bola škodlivá. Som silne proti tomuto návrhu, ktorý by znamenal, že naši vysokokvalifikovaní pracovníci by museli konkurovať neeurópanom, a čo je horšie, pravdepodobne by boli znevýhodnení. Taktiež by to pomohlo vysať schopnosti a potenciál zo samotných krajín mimo EÚ napomáhajúc takému istému úniku mozgov, proti ktorému sa snažíme teraz bojovať v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. (SV) Pozitívnymi aspektmi správy sú zákonné prisťahovalectvo a skutočnosť, že zamestnávatelia porušujúci pravidlá môžu byť vylúčení z poskytovania pomoci Európskou úniou, ale, bohužiaľ, Európsky parlament oslabil ochranu pracujúcich a mzdové požiadavky v praxi umožňujú vstup do systému len pracovníkom s vysokými platmi, ako sú napríklad inžinieri a lekári. Problém úniku mozgov sa tiež mohol vyriešiť lepšie, a preto sa zdržujem hlasovania napriek pozitívnym aspektom správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. – (SV) Modrá karta je vo svojej podstate veľmi dobrý nápad a ja som vždy bol za zjednodušenie zákonného a sťaženie nezákonného prisťahovalectva. Bohužiaľ, pôvodný návrh sa zmenil a zbyrokratizoval natoľko, že v súlade s postupom našej politickej skupiny som sa rozhodol zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Modrá karta sa zdala byť dobrým začiatkom racionálnej migračnej politiky Európskej únie. Európska migračná politika je podľa môjho názoru nevyhnutná, v neposlednom rade preto, že do roku 2050 sa európske pracujúce obyvateľstvo zníži o 20 miliónov ľudí. Návrh Komisie, ktorý bol už na začiatku slabý, ešte výrazne okliesnil Európsky parlament.

Návrh Komisie ponechal priestor migrácii ľudí bez vyššej kvalifikácie, ale zato s väčšími zručnosťami. Parlament však udusil tento návrh ešte v zárodku tým, že výrazne sprísnil podmienky migrácie.

Európsky parlament určil platovú hranicu ako 1,7 násobok priemernej mzdy v členskom štáte. Takáto hranica je ale príliš vysoká. Ak chceme konkurovať USA a Kanade, štátom, ktoré priťahujú najkvalifikovanejších pracovníkov, musíme zjednodušiť pravidlá, aby k nám ľudia prichádzali pracovať. Okrem toho požiadavka Parlamentu, aby prisťahovalci mali najmenej päť rokov odbornej praxe, z toho aspoň dva roky na „vedúcej pozícii“, je neprijateľná. Pre mňa je nepochopiteľné, prečo sa tento návrh nerozšíril na migračný postup pre každého, kto si tu dokáže nájsť prácu. Modrá karta umožní zákonnú migráciu, ale keďže sa určite nevzťahuje na každého, zdržal som sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Európska únia sa musí vyrovnať s problémom hospodárskej migrácie. V porovnaní so Spojenými štátmi, Kanadou a Austráliou ju, bohužiaľ, migrujúci kvalifikovaní pracovníci nevnímajú ako príťažlivú destináciu.

Hlavnými príčinami tejto situácie sú absencia jednotného systému prijímania migrantov a problémy spojené s pohybom medzi jednotlivými štátmi EÚ. Na dosiahnutie zmeny tejto situácie potrebujeme integrovanú a dôslednú európsku migračnú politiku.

Nesmieme zabúdať, že pritiahnutím vysokokvalifikovaných odborníkov Európska únia nadobudne, zvýši svoju konkurencieschopnosť a príležitosť hospodárskeho rastu. Predpokladá sa, že v nasledujúcich dvoch desaťročiach EÚ pocíti nedostatok 20 miliónov vysokokvalifikovaných pracovníkov, najmä inžinierov. Nesmieme tieto prognózy podceňovať.

Podľa môjho názoru nemôže zamestnávanie migrantov za žiadnych okolností dlhodobo riešiť hospodárske problémy Európskej únie. EÚ by mala podniknúť ďalšie kroky v rámci hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti napriek tomu, že v súčasnosti potrebuje hospodárskych migrantov, hoci len z dôvodu starnutia obyvateľstva a postupných demografických zmien.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti som podporil zavedenie systému európskej modrej karty pre vysokokvalifikovaných prisťahovalcov.

 
  
  

– Správa: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Na základe správy, ktorú predložil kolega poslanec Patrick Gaubert, som hlasoval za schválenie legislatívneho uznesenia, ktorým sa na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu schvaľuje návrh smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. Chcel by som oceniť dôležitú prácu, ktorú vykonal Patrick Gaubert v tejto citlivej oblasti a ktorej cieľom je prispieť k úsiliu na vypracovanie globálnej európskej prisťahovaleckej politiky. Logicky bolo potrebné začať prácu na spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte, ako aj na procedurálnom aspekte, konkrétne na udelení jednotného povolenia po skončení zjednoteného postupu vybavovania žiadostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Cítila som povinnosť zdržať sa hlasovania o správe predloženej Patrickom Gaubertom (A6-0431/2008) o návrhu smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávaného pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. Urobila som to preto, lebo Írsko, bohužiaľ, nebolo začlenené do tohto návrhu podľa článku 3 štvrtého protokolu, ktorý je pripojený k Amsterdamskej zmluve. Demografické predpovede spolu so súčasnou hospodárskou situáciou dokazujú, že v Európe je potrebná účinná prisťahovalecká politika na to, aby sa primerane regulovali požiadavky našich pracovných síl. Sociálny a hospodársky rozvoj v Európe bude v nasledujúcich desaťročiach závisieť od prijímania nových hospodárskych migrantov. Z toho vyplýva potreba zaviesť v celej Európe aktívne politické stratégie na prijímanie vysokokvalifikovaných pracovníkov aj pracovníkov s nižšou kvalifikáciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. (FR) Európsky parlament práve veľkou väčšinou prijal dve správy o prijímaní migrujúcich pracovníkov do Európy, čím ukázal, že Európska únia je skutočne schopná zaviesť špecifické nástroje na jednotné riadenie hospodárskych migrantov.

Prijatie mojej správy o zjednotenom postupe udeľovania povolenia na pobyt a na prácu oficiálne popiera nepodložené obvinenia mnohých hláv afrických a latinskoamerických štátov, že „Európa je pevnosť“ uzatvorená sama do seba.

Toto hlasovanie na plenárnom zasadnutí potvrdzuje zásadu o rovnakom zaobchádzaní so zákonnými prisťahovalcami a európskymi občanmi a udeľuje im súbor sociálnych a hospodárskych práv.

Tieto rozhodnutia pomôžu zlepšiť ich integráciu; migrujúci pracovníci neohrozujú naše trhy práce. Správa o modrej karte EÚ v skutočnosti umožní absolventom škôl a vysokokvalifikovaným prisťahovalcom jednoduchší prístup na trh práce v štátoch Európskej únie vďaka atraktívnejším podmienkam prijímania.

Európa ukázala, že je schopná prijať dôstojnú, kvalitnú a otvorenú prisťahovaleckú politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Pán Gaubert chce vyslať správu o tom, že Európa je otvorená zákonnému prisťahovalectvu a je pripravená udeliť zákonným prisťahovalcom všetky druhy práv, ako aj obmedziť nástroje členských štátov s cieľom pevne stanoviť celkovú rovnosť zaobchádzania s európskymi obyvateľmi a prisťahovalcami, inými slovami zaviesť európsku povinnosť dosiahnuť pozitívnu diskrimináciu.

Pán Gaubert si môže byť istý: v každej vysťahovaleckej krajine je dobre známa skutočnosť, že Európa je ako sito. Každý rok prídu do Európy státisíce zákonných a nezákonných prisťahovalcov, neláka ich však perspektíva práce (do Francúzska prichádza za prácou len 7 % zákonných prisťahovalcov), ale ešte stále početné sociálne výhody a iné práva, ktoré sa im ponúkajú a ktoré sú pre nich často vyhradené bez toho, aby sa od nich niečo požadovalo, prípadne neexistuje nástroj, ktorým by sa od nich niečo za to mohlo požadovať, dokonca ani len minimálna znalosť jazyka hostiteľskej krajiny, aby som nadviazal na to, čo hovorí pán Gaubert.

V čase, keď sa naše krajiny dostávajú do recesie, keď naše hospodárske a sociálne modely oslabila globalizácia, keď narástol počet nezamestnaných a chudobných európskych pracovníkov, naopak, vo všetkých odvetviach musíme naliehavo požadovať uplatňovanie zásady uprednostňovania jednotlivých národov a Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Pokiaľ ide o stanovisko Európskeho parlamentu k „modrej karte“, napriek tomu, že Parlament prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zmierňujú niektoré negatívne aspekty návrhu na zavedenie „zjednoteného postupu vybavovania žiadostí“ o povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu Európskej únie, za ktoré sme hlasovali, sa domnievame, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nespochybňujú motívy ani hlavné ciele návrhu smernice, ktorú Európska komisia predložila Rade.

Ako zdôraznila naša parlamentná skupina, cieľom „zjednoteného postupu vybavovania žiadostí“ je zosúladiť postupy a práva prisťahovalcov v niektorých základných aspektoch. Tento zjednotený postup ich však viac obmedzí, než posilní. Týka sa to napríklad toho, že sa prisťahovalectvo robí a priori závislým od existencie pracovných zmlúv a že sa neumožňujú podmienky pre prisťahovalcov rovnocenné s tými, ktoré sú uvedené v „modrej karte“.

Inými slovami, „zjednotený postup vybavovania žiadostí“ a „smernica o návrate“ (ktorá zvýši svojvoľné vyhosťovania a prehĺbi ťažkosti a prekážky, ktoré sa vyskytujú pri zjednocovaní rodiny) sú dve strany tej istej mince. Inak povedané, sú to nástroje (ktoré sú navzájom súdržné) a piliere tej istej politiky: neľudskej prisťahovaleckej politiky EÚ, ktorou sa zavádza kriminalizovanie prisťahovalcov, ich vyhosťovanie, vykorisťovanie alebo odmietanie.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Podporujem práva pracovníkov, a preto som hlasoval za túto správu. Táto smernica by mala poskytnúť pracovníkom tretích krajín oveľa jednoduchší systém vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. – (SV) Zdržím sa hlasovania, pretože „nie“ by sa dalo vysvetľovať tak, že som proti prisťahovalectvu, čo nie je pravda. Správa je však problematická, pretože spoločný postup znamená, že EÚ bude mať nad prisťahovaleckou politikou moc, z čoho hrozí, že tento postup nebude správny.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne.(SV) Rozhodol som sa hlasovať proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu nie preto, že si myslím, že je vo svojej podstate zlý, ale preto, lebo chcem počkať na rozsiahlejšiu a lepšie prepracovanejšiu smernicu, ktorú pripravuje Komisia. Dôležité je, aby sme sa neunáhlili pri riešení legislatívnych návrhov v takej dôležitej oblasti, ako je táto.

 
  
  

– Správa: Neil Parish (A6-0368/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hlavná otázka súvisiaca s vínom tvorí obsah nedávno prijatého nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov (CMO), ktoré podľa môjho názoru zahŕňa niektoré veľmi negatívne aspekty najmä pre portugalskú výrobu, ktorá je založená na malých a stredných poľnohospodárskych podnikoch. Podľa správ, ktoré mám od mnohých poľnohospodárov, s ktorými som v kontakte, už začínajú byť zreteľné jej praktické účinky.

Nezdá sa však, že by boli nejaké výrazné ťažkosti so začlenením vinárskeho odvetvia do jednotnej spoločnej organizácie trhov, ktorá spojí všetky nástroje na reguláciu trhu, ktoré môžu, ale nemusia byť pre rôzne odvetvia spoločné. Môže to byť čisto otázka zjednodušenia za predpokladu, že to neznamená odstránenie nástrojov a že to nemá ani žiadny iný právny význam.

Keďže problém s vínom spočíva v už schválenej a uskutočnenej reforme, aj keď s naším nesúhlasom, do určitej miery teraz nezáleží na tom, či toto odvetvie je alebo nie je začlenené do jednotnej spoločnej organizácie trhov, pretože sa tým nemenia praktické účinky.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Politická strana June List zastáva názor, že by bolo vhodné, aby sa súčasných 21 nariadení o odvetvovej organizácii trhu zrevidovalo a skonsolidovalo do jedného nariadenia s cieľom zefektívniť a zjednodušiť právne predpisy. Ako však podotýka Komisia, základná stratégia sa nezmenila.

Keďže nepodporujeme súčasnú spoločnú poľnohospodársku politiku, strana Júnový zoznam hlasovala proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písomne. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, hlasovala som za len za návrh Komisie začleniť spoločnú organizáciu trhov vína do jednotnej spoločnej organizácie trhov so všetkými ostatnými poľnohospodárskymi výrobkami, pretože Komisia nás vo včerajšej rozprave ubezpečila, že ihneď po prijatí návrhu Rady v ňom bude zahrnutá funkcia nástroja na vyhľadávanie EUR-Lex s cieľom umožniť používateľom jednotlivých spoločných organizácií trhov, napríklad pre víno, mlieko alebo ovocie a zeleninu, prístup len k tým článkom, ktoré súvisia s ich špecifickým výrobkom. Komisia okrem toho tiež zaručila, že v budúcnosti sa zmeny budú týkať len jednotlivých výrobkov a ostatné výrobky sa nebudú zároveň svojvoľne meniť. V diskusii sa vysvetlilo, že aj keď v budúcnosti bude namiesto 21 dokumentov len jeden dokument, tento jeden dokument bude presne taký rozsiahly ako 21 samostatných dokumentov. Správa výsledného súhrnného dokumentu pre jednotnú spoločnú organizáciu trhov sa však musí čo najviac zjednodušiť.

 
  
  

– Správa: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. – (RO) Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu EÚ, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov. To znamená, že limit finančnej pomoci pre členské štáty EÚ, ktoré nie sú členmi eurozóny a ktoré majú problémy s platobnými bilanciami, sa zvýšil z 12 miliárd EUR na 25 miliárd EUR. Európsky parlament vyjadruje presvedčenie, že členské štáty mimo eurozóny by sa mali podporovať v tom, aby sa snažili získať potenciálnu strednodobú finančnú pomoc na riešenie deficitu svojej platobnej bilancie najprv v rámci Spoločenstva a až potom na medzinárodnej úrovni. Súčasná situácia poskytuje ďalší dôkaz dôležitosti eura pri ochrane členských štátov v eurozóne a vyzýva členské štáty mimo eurozóny, aby do nej vstúpili, len čo splnia maastrichtské kritériá.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Súčasná finančná situácia potvrdzuje ochranný účinok eura a mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili všetky členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, v tom, aby prijali euro hneď po splnení kritérií. Aj podľa môjho názoru by členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny a potrebujú finančnú pomoc, mali pred tým, než sa obrátia na medzinárodné orgány, najskôr požiadať o pomoc EÚ. Z tohto dôvodu som podporila túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Politická strana Júnový zoznam sa domnieva, že je veľmi dôležité, aby členské štáty mali dobrú hospodársku pozíciu v rámci európskeho priestoru a je to v prospech nezávislej európskej susedskej politiky.

Domnievame sa však, že spoločný európsky systém strednodobej finančnej pomoci v tomto prípade neposkytuje ručiteľa ani riešenie. Takýto systém vytvára zbytočný byrokratický postup, v rámci ktorého sa členské štáty, ktoré požadujú pomoc, v skutočnosti stanú závislými na krajinách HMÚ s požiadavkami outsidera na „politické a hospodárske opatrenia“. Štáty, ktoré sú členmi Európskej únie – keďže by mali byť – ale nie sú členmi menovej únie – keďže by nemali byť –, sú nútené udržať pevný výmenný kurz voči euru, a tým voči svojim najdôležitejším obchodným partnerom. Preto sa domnievame, že je nevhodné, aby sa krajiny, ktoré nie sú členmi menovej únie, rozhodli pre pevný výmenný kurz a potom požadovali záchranu od veľkých regionálnych alebo medzinárodných orgánov.

Politická strana Júnový zoznam sa preto domnieva, že rozpočtové prostriedky vo výške 25 miliónov EUR nie sú potrebné na podporu platobných bilancií členských štátov. Namiesto toho sa domnievame, že tie krajiny, ktoré sú členmi EÚ, ale nevstúpili do menovej únie, by si mali zachovať režim s pohyblivým výmenným kurzom. Tento druh problému sa potom stratí a daňoví poplatníci ušetria 25 miliónov EUR.

 
  
  

– Návrh uznesenia: EÚ a údaje PNR (B6-0615/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Je nepopierateľné, že terorizmus aj organizovaný zločin sú desivé hrozby, proti ktorým sa musí bojovať s čo najúčinnejšími nástrojmi.

Dôležité je tiež zabrániť tomu, aby si každý členský štát vytvoril vlastný systém údajov PNR. Doteraz to urobili tri členské štáty, v dôsledku čoho medzi nimi vznikli mnohé rozdiely v súvislosti s povinnosťami, ktoré boli uložené prepravcom, aj s ich cieľmi.

Základným pravidlom ochrany údajov však je, že akýkoľvek nový nástroj by sa mal prijať len vtedy, ak sa jasne preukáže potreba prenosu týchto osobných údajov a konkrétne zámery tohto prenosu.

Návrh, ktorý nám predložila Komisia, je príliš nejasný a neobjasňuje pridanú hodnotu, ktorú zbierané údaje PNR prinesú, ako ani to, aký vzťah bude mať s existujúcimi opatreniami na kontrolu vstupu do EÚ z bezpečnostných dôvodov, ako je SIS (Schengenský informačný systém), VIS (vízový informačný systém) a API (systém podrobných informácií o cestujúcich).

Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sa pred prijatím akýchkoľvek konečných rozhodnutí jasne dokázala užitočnosť týchto údajov, aby sa preukázali konkrétne zámery, na ktoré sa majú použiť, a aby sa zabezpečilo dodržiavanie princípu proporcionality, ako aj vytvorenie primeraných právnych záruk.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Hlasovala som za uznesenie o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o využití záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva (B6-0615/2008). Urobila som to preto, lebo každý návrh v tejto oblasti musí byť proporcionálny a v súlade s Európskym súdom pre ľudské práva a Chartou základných práv EÚ. Návrh Komisie mohol mať značný vplyv na osobný život európskych občanov a nepredložil dostatočný dôkaz o tom, že je potrebné rozsiahle zhromažďovanie údajov na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Komisia si želá zbierať a vymieňať informácie o cestujúcich na úrovni EÚ na účely boja proti zločinu a terorizmu. Medzi informácie, ktoré sa majú zbierať a sprístupniť orgánom na prevenciu zločinov, patria čísla kreditných kariet cestujúcich v lietadle, požiadavky na výber miesta v lietadle, kontaktné informácie, informácie o batožine, informácie o častých cestujúcich, jazykové schopnosti a vek, meno a kontaktné informácie každej osoby, ktorá na ceste sprevádza dieťa, ako aj vzťah tejto osoby k dieťaťu.

Tento typ rozsiahleho zaznamenávania údajov nepochybne bude mať za následok narušenie súkromia. Tento návrh nezohľadňuje zásady subsidiarity a proporcionality, ktoré sa často chvália, ale iba málokedy uplatňujú.

Vítame skutočnosť, že Európsky parlament sa kriticky vyjadruje k návrhu Komisie, a chceli by sme zdôrazniť, že je otázne, či sa požaduje tento typ právnych predpisov EÚ. Keďže sa uznesenie Európskeho parlamentu oddeľuje od opatrení, ktoré navrhla Komisia, hlasovali sme v jeho prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Napriek tomu, že nesúhlasíme s niektorými aspektmi tohto uznesenia, konkrétne s jeho neschopnosťou vymedziť „boj proti terorizmu“, domnievame sa, že opätovne potvrdzuje niektoré vážne výhrady týkajúce sa vytvorenia systému údajov PNR (zahŕňajúceho cestujúcich leteckých prepravcov) v rámci EÚ.

Uznesenie okrem iných aspektov:

– vyslovuje poľutovanie nad tým, že opodstatnenosť návrhu zaviesť systém údajov PNR v EÚ sa spája s veľkou právnou neistotou, pokiaľ ide o jeho súlad s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv (EDĽP);

– domnieva sa, že cieľom návrhu nie je harmonizácia vnútroštátnych systémov (keďže tieto neexistujú), ukladá sa ním len povinnosť členských štátov zriadiť takýto systém;

– vyjadruje znepokojenie nad tým, že návrh v skutočnosti poskytuje orgánom činným v trestnom konaní ničím nepodložený prístup ku všetkým údajom;

– zdôrazňuje svoje znepokojenie nad opatreniami, ktoré predpokladajú svojvoľné využívanie údajov PNR na profilovanie a vymedzenie rizikových parametrov hodnotenia;

– zdôrazňuje, že všetky informácie, ktoré doposiaľ USA poskytli, nikdy dostatočne nepreukázali, že v „boji proti terorizmu“ je potrebné rozsiahle a systematické využívanie údajov PNR.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za návrh uznesenia, ktorý predložila pani in 't Veldová v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o využívaní záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva.

V plnej miere sa stotožňujem s cieľmi a znepokojením, ktoré vyslovil môj kolega poslanec v súvislosti s proporcionalitou opatrení navrhnutých Komisiou aj v súvislosti s právnym základom tohto ustanovenia, ako aj s rizikami ochrany osobných údajov, o ktorých som hovoril pri rôznych príležitostiach na zasadnutiach Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Potreba zaručiť vysokú úroveň ochrany bezpečnosti občanov je nedotknuteľná a zdá sa mi, že v súčasnosti je platných veľa systémov. Domnievam sa, že pred zavedením ďalších opatrení potrebujeme zhodnotiť úplné a systematické vykonávanie existujúcich mechanizmov s cieľom zabrániť nebezpečenstvu vzniku väčších problémov, než sú tie, ktoré sa snažíme prekonať.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Finančná pomoc pre platobné bilancie členských štátov (B6-0614/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. – Odsek 2 tohto uznesenia sa zaoberá členstvom v eurozóne. V súlade s dohodou delegácie Konzervatívnej strany Spojeného kráľovstva o otázkach týkajúcich sa eura, sme sa zdržali konečného hlasovania.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Konžská demokratická republika (RC-B6-0590/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za toto uznesenie, ale uprednostnil by som text, ktorý bol prijatý s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 1 odsek 19, ktorý bol, bohužiaľ, niekoľkými hlasmi zamietnutý. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom by náš konkrétny záväzok v tejto mimoriadne citlivej a významnej oblasti získal ešte väčšiu váhu. Napriek tomu dúfam, že prijatie tohto uznesenia bude viesť k zásahu Európskej únie na mieste.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o reakcii EÚ na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky, pretože sa domnievam, že to, čo sa deje, je vzhľadom na milióny mŕtvych, státisíce utečencov a ohavné zločiny páchané na tých, ktorí sú úplne bezbranní, veľmi znepokojujúce. Hrozí aj možnosť rozšírenia konfliktu do susedných krajín.

Tento návrh uznesenia je správny najmä preto, lebo vyzýva, aby boli páchatelia týchto zločinov proti ľudskosti postavení pred súd a aby sa vynaložilo všetko úsilie na posilnenie súčasných dohôd, ako aj na zosúladenie s týmito dohodami poskytnutím väčšieho množstva prostriedkov misii MONUC alebo použitím medzinárodného tlaku na zainteresované strany.

Tiež by som chcela dôrazne vyzvať Európsku úniu, aby zabránila európskym spoločnostiam v ťažbe nerastných surovín v tejto oblasti, pretože z ich predaja je tento konflikt financovaný.

Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili ďalšej tragédii v Afrike.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Situácia na východe Konžskej demokratickej republiky je desivá. Z celého srdca podporujeme medzinárodné riešenia, ktoré by sa mali vykonať v rámci spolupráce s OSN. Nedomnievame sa však, že by EÚ mala využiť medzinárodnú krízu a konflikty na posilnenie svojej zahraničnej politiky.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Εurópska únia ako celok, ale aj jednotlivé silné členské štáty musia prebrať značný diel zodpovednosti za zhoršenie situácie ľudí v Konžskej demokratickej republike, ktorá je v dôsledku občianskej vojny už i tak tragická, ako aj všetkých národov afrického kontinentu. V dôsledku systematického, dlhodobého drancovania prírodného bohatstva tejto špecifickej krajiny a Afriky vo všeobecnosti európskymi kolonialistami v minulosti a imperialistami v súčasnosti, ako aj spomenutého zneužívania občianskych konfliktov s cieľom presadzovať vlastné záujmy, je Afrika najbohatším kontinentom na svete a má najhladnejších, najchudobnejších a najutláčanejších obyvateľov.

Navrhnuté posilnenie rôznych foriem zásahovej činnosti EÚ najmä s využitím vojenskej moci OSN bez súčasného vylúčenia politickej alebo inej činnosti danej krajiny nemá absolútne nič spoločné s údajnou humanitárnou ochranou jej obyvateľov, ako sa pokrytecky uvádza v spoločnom vyhlásení Liberálov, Sociálnych demokratov a Zelených. Humanitárny záujem je zámienka. Základným cieľom štátov EÚ je zaistiť si väčší podiel na trhu, čo je, samozrejme, spojené – ako to nepriamo pripúšťa uznesenie – s neobmedzeným a neustálym celkovým drancovaním veľkého nerastného bohatstva krajiny.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Európska politika v oblasti kozmického priestoru (B6-0582/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati si myslíme, že kozmický priestor by sa nemal militarizovať, a zastávame názor, že výskum a investície by sa mali zamerať výlučne na mierové ciele.

Nemôžeme však podporiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6, ktorý odmieta všetky nepriame vojenské využitia, pretože veľké množstvo aplikácií, ako sú satelitné navigácie a komunikačné služby, sa tiež využíva v mierovom úsilí, ktoré je v niektorých prípadoch vojenskej povahy. Táto technológia je pre občiansku spoločnosť veľmi užitočná a nemyslíme si, že by sa mala obmedziť preto, lebo sa používa aj na vojenské účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), písomne. Hoci podporujem cieľ tohto uznesenia, ja a moji kolegovia britskí konzervatívci zásadne nesúhlasíme s Lisabonskou zmluvou, a preto nemôžem podporiť odkaz na Zmluvu v prvom odseku.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Podporila som toto uznesenie o tom „ako priblížiť vesmír k Zemi“(B6-0582/2008), pretože sa domnievam, že by sme mali podporovať európsku politiku v oblasti kozmického priestoru. V Írsku sa stále menej mladých ľudí rozhoduje pre vedu ako voľbu pre svoju kariéru – a tento trend je rozšírený v celej Európe. Vesmírny výskum je pre mladých ľudí inšpirujúci a podporuje ich v tom, aby si zvolili kariéru v oblasti vedy a technológií; tiež posilňuje výskumné kapacity v Európe. Som však toho názoru, že využitie vesmíru musí výlučne slúžiť na nevojenské účely, a preto by sme mali odmietnuť akékoľvek priame alebo nepriame využívanie systémov ako Galileo na vojenské účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Účelom tohto stručného vysvetlenia hlasovania je okrem iných dôležitých otázok a priorít, ktoré sú zdôraznené v tomto uznesení Európskeho parlamentu o európskej vesmírnej politike, odsúdiť skutočnosť, že väčšina v tomto Parlamente je zástancom využitia vesmíru na vojenské účely.

Tento záver sa dá vyvodiť zo zamietnutia navrhnutých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila naše parlamentná skupina, ktorá opäť zdôraznila, že okolitý vesmír sa musí využívať výlučne na mierové a nevojenské účely, a tým zamietla akékoľvek priame alebo nepriame využitie na vojenské účely.

Väčšina v Parlamente sa naopak domnieva, že je „rastúci záujem o silnú a vedúcu pozíciu EÚ v rámci európskej vesmírnej politiky (EPOKP) s cieľom podporiť riešenia v oblasti životného prostredia, dopravy, výskumu, obrany a bezpečnosti.“

V tejto súvislosti väčšina v Parlamente vyzýva Radu a Komisiu, aby „podporovali synergie medzi civilným a bezpečnostným vývojom v oblasti vesmíru; zdôrazňuje, že európske bezpečnostné a obranné schopnosti závisia okrem iného od dostupnosti satelitných systémov“.

Inými slovami, vesmír sa môže využiť na militarizáciu EÚ a v pretekoch v zbrojení.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne. (FR) Skutočne mi je ľúto, že v tomto vynikajúcom návrhu uznesenia o budúcnosti európskej vesmírnej politiky, ktorý bol práve schválený, nie je odkaz na vesmírne stredisko Kourou.

Vesmírna história Európy nevyhnutne vedie cez Francúzsku Guyanu. Pre každého je pochopiteľné, že už viac nechceme zdôrazňovať, že tam boli zostrojené všetky nosné rakety Ariane a že boli vypustené práve z tejto štartovacej základne.

Veľká vďaka patrí francúzskemu predsedníctvu, ktoré zastupoval pán Jean-Pierre Jouyet, ktorý to nezabudol spomenúť na včerajšej rozprave.

Podľa mňa sa do európskej vesmírnej stratégie celkom určite musí zahrnúť primerané zváženie budúceho vývoja európskeho vesmírneho letiska z hľadiska infraštruktúry a zamestnancov, ako aj výskumných projektov.

Základňa Kourou je oknom európskeho vesmírneho programu. Francúzska Guyana, ktorá je najvzdialenejším regiónom Európskej únie, si zaslúži uznanie za svoj predchádzajúci aj budúci prínos do tejto strategickej politiky.

Bola by som rada, keby tento Parlament vzdal vesmírnemu stredisku v Guayane hold a výslovne vyjadril hrdosť, ktorú toto miesto vzbudzuje vo všetkých Európanoch. Kourou sa za posledné desaťročia stalo podstatným prvkom našej európskej identity.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Kazetová munícia (B6-0589/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Dohovor o kazetovej munícii (DKM), ktorý v roku 2008 prijalo 107 krajín, bude otvorený na podpis od 3. decembra a nadobudne platnosť po získaní 30 ratifikácií.

Dohovor zakáže používanie, výrobu, uskladňovanie a transfer kazetovej munície ako celej kategórie zbraní a bude od zmluvných štátov vyžadovať zničenie zásob tejto munície.

Tento návrh uznesenia, ktorý podporujeme, vyzýva všetky štáty, aby čo najskôr podpísali a ratifikovali DKM a aby na vnútroštátnej úrovni podnikli opatrenia, ktorých cieľom je začať uplatňovať DKM ešte pred jeho ratifikáciou.

Návrh uznesenia vyzýva všetky štáty, aby v období, kým DKM nadobudne platnosť, nepoužívali, neskladovali, nevyrábali, neprevážali, nevyvážali kazetovú muníciu ani do nej neinvestovali.

Vyzýva tiež všetky členské štáty EÚ, aby poskytli pomoc postihnutým obyvateľom a aby poskytli pomoc pri odstraňovaní a ničení pozostatkov kazetovej munície.

Napokon vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby nepodnikli žiadnu činnosť, ktorá by mohla obchádzať DKM a jeho ustanovenia alebo ohrozovať ich vykonávanie, najmä prostredníctvom prípadného protokolu Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach, ktorý by umožňoval používanie kazetovej munície.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za návrh uznesenia o potrebe ratifikovať Dohovor o kazetovej munícii do konca roku 2008. Tento návrh, ktorý v plnej miere schvaľujem, zakáže používanie, výrobu, uskladňovanie a transfer kazetovej munície ako celej kategórie zbraní.

Schvaľujem aj skutočnosť, že pre členské štáty EÚ, ktoré používali kazetovú muníciu, bude povinné, aby poskytli technickú a finančnú pomoc pri odstraňovaní a ničení pozostatkov kazetovej munície. Napokon vítam iniciatívu svojich kolegov, ktorí vyzývajú všetky členské štáty, aby v období, kým DKM nadobudne platnosť, nepoužívali, neskladovali, nevyrábali, neprevážali, nevyvážali kazetovú muníciu ani do nej neinvestovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. Delegácia britskej Konzervatívnej strany hlasovala za toto uznesenie a za následné schválenie Dohovoru OSN o kazetovej munícii, o ktorom sa nedávno rokovalo. Veríme, že Dohovor úspešne spojil zásadnú a praktickú dobročinnosť s uznaním vojenských požiadaviek zodpovedných ozbrojených síl.

Vždy sme dôsledne zastávali názor, že neobmedzený zákaz používania všetkých typov kazetovej munície by negatívne ovplyvnil operatívnu účinnosť našich ozbrojených síl. Preto osobitne upozorňujeme na jasne vymedzenú výnimku v Dohovore, ktorá sa vzťahuje na ďalšiu generáciu „inteligentnejšej“ munície, ktorá je navrhnutá tak, že sa ničí sama a ktorá predstavuje pre civilné obyvateľstvo minimálne nebezpečenstvo. Britské ministerstvo obrany v súčasnosti pracuje na vývoji munície, ktorá patrí do kategórie tejto výnimky.

Všeobecne sa domnievame, že je dôležité, aby si naše ozbrojené sily zachovali cit pre mieru vo vzťahu k riadeniu rizika. Hoci sa britské ozbrojené sily vždy snažili minimalizovať poškodenie civilného obyvateľstva a obmedziť vedľajšie škody, nikdy by sme nemali zabudnúť na skutočnosť, že bojujeme proti terorizmu a ozbrojeným živlom, ktoré sú celkom bez škrupúľ pri voľbe metód, ktoré používajú na svojvoľné ničenie nevinných ľudských životov. Terčom nášho hnevu by mali byť tieto živly.

 
  
  

– Návrh uznesenia: HIV/AIDS (RC B6-0581/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za tento návrh uznesenia. Včasná diagnostika a výskum poskytujú pevný základ pre ochranu zdravia. V prípade HIV výsledky z posledných rokov dokazujú, aká dôležitá je podpora výskumu. V tomto zmysle musíme preto odstrániť akékoľvek prekážky výskumu, ktorý predstavuje pre tých, ktorí sú postihnutí HIV, skutočnú nádej, že budú môcť viesť kvalitnejší a lepší život.

Táto požiadavka by sa mala konkrétne podporovať využitím politických, hospodárskych a finančných zdrojov Komisie. Rada a Komisia by mali zároveň zabezpečiť, aby sa diskriminácia tých, ktorí sú postihnutí HIV, vyhlásila vo všetkých členských štátoch EÚ za nezákonnú.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Poslanci parlamentu, ktorých zvolila portugalská PSD (Sociálna demokratická strana), podporujú uznesenie, ktoré vyzýva na podporu včasného diagnostikovania a liečby infekcií HIV v každom členskom štáte. Najnovšie štatistiky stále uvádzajú nielen zvýšený výskyt počtu infekcií HIV v rámci EÚ, ale aj veľkú časť infekcií HIV, ktoré ešte neboli diagnostikované.

Jedným z dôvodov rýchleho šírenia infekcie HIV je v mnohých štátoch EÚ skutočnosť, že sa intravenózne infikujú užívatelia drog, ktorí šíria ochorenie použitím spoločných ihiel. Podľa výročnej správy EuroHIV o trendoch v spotrebe drog v Európskej únii je Portugalsko krajinou s najvyšším počtom zistených prípadov HIV/AIDS medzi užívateľmi drog.

Vo výročnom hodnotení národných európskych systémov zdravotnej starostlivosti (EHCI) na rok 2008 sa uvádza, že Portugalsku v rámci hodnotenia zdravotných systémov v Európe patrí spodná priečka. Jedna z kritík, ktoré sa uvádzajú v súvislosti s portugalským systémom zdravotníctva, je, že ešte nevyriešil svoj problém prístupu k liečbe a čakacie doby. Eurostat stále uvádza Portugalsko ako krajinu s najvyššou úmrtnosťou v súvislosti s AIDS. Porovnávacia analýza údajov z Portugalska s údajmi od jeho partnerov v EÚ odhaľuje, že s našou národnou stratégiou niečo nie je v poriadku. Musíme určiť a analyzovať, čo je v nej neprávne.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o včasnej diagnostike a včasnej starostlivosti o ochorenia HIV/AIDS, pretože podľa môjho názoru naliehavo potrebujeme posilniť opatrenia na diagnostikovanie a liečbu týchto ochorení, keďže počet nových infekcií HIV sa v Európskej únii nebezpečne zvyšuje.

Opatrenia na prevenciu a liečbu tohto ochorenia sú veľmi dôležité na zabránenie narastajúceho výskytu nových infekcií. Preto sa domnievam, že je dôležité podporovať jednoduchší prístup k informáciám, poradenstvu a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb.

Okrem toho je veľmi dôležité, aby členské štáty prijali v rámci svojej jurisdikcie ustanovenia, ktoré účinne stíhajú diskrimináciu ľudí žijúcich s HIV/AIDS vrátane obmedzení, ktoré majú vplyv na ich slobodu pohybu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, som rád, že môžem povedať, že som hlasoval za návrh uznesenia o včasnej diagnostike a včasnej starostlivosti, pokiaľ ide o vírus HIV. S cieľom chrániť európskych občanov a ich zdravie Komisia je povinná podporiť včasnú diagnostiku a zmierniť prekážky na testovanie tohto ochorenia, ako aj zabezpečiť včasnú liečbu a informovať o výhodách včasnej liečby.

Vzhľadom na skutočnosť, že správy EuroHIV a UNAIDS potvrdzujú, že sa počet prípadov nových ochorení HIV v rámci Európskej únie a v susedných krajinách znepokojivým tempom zvyšuje, že v niektorých krajinách sa odhaduje, že počet ľudí infikovaných vírusom HIV je takmer trojnásobne vyšší, ako uvádzajú oficiálne údaje, vítam tento návrh, ktorý vyzýva tiež Komisiu, aby zaviedla stratégiu na zníženie HIV/AIDS zameranú na drogovo závislých a na užívateľov drog, ktorí si drogy aplikujú intravenózne.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Situácia v odvetví včelárstva (B6-0579/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Chceme zdôrazniť niektoré aspekty tohto uznesenia, s ktorými súhlasíme, konkrétne: „nekalá hospodárska súťaž zo strany výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín a dovážaných na trh Spoločenstva“ a „vážna hrozba úbytku včelstiev v dôsledku výrazného poklesu zásob peľu a nektáru“. Tieto problémy sa musia vyriešiť uplatnením zásady uprednostňovania Spoločenstva a odstránením nekalej hospodárskej súťaže zo strany včelárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín. Sprístupnením ďalších rozpočtových zdrojov na tento výskum by sa mal okamžite urýchliť výskum týkajúci sa parazitov a ochorení, ktoré ničia populácie včiel, ako aj ich príčin vrátane zodpovednosti GMO.

Jeden aspekt, ktorý v uznesení chýba, je zodpovednosť reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky za celý tento problém. Rozširovanie púští na vidieku, rušenie výroby v rozsiahlych oblastiach a zavádzanie geneticky modifikovaných druhov viedlo k strate biodiverzity. Podporovali sa taktiež výrobné metódy, ktoré nebrali do úvahy špecifickú pôdu a špecifické klimatické podmienky každého regiónu.

Poľnohospodárska politika, ktorá zvrátila tento trend, by okrem vyššie uvedených opatrení výrazne prispela k vyriešeniu týchto problémov v odvetví včelárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), písomne.(SV) Toto uznesenie sa zaoberá skutočnosťou, že populácie včiel hynú z nevysvetliteľných príčin. Stotožňujeme sa s názorom, že na vyriešenie tohto problému je potrebný výskum.

Nemyslíme si však, že je potrebné dávať včelárom viac dotácií a poskytovať viac ochrany pred okolitým svetom (protekcionizmus).

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Návrh, ktorý predložil Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka má niektoré dobré a niektoré menej dobré aspekty. Podporujeme začatie výskumu zo strany Komisie týkajúceho sa parazitov a ochorení, ktoré ničia populácie včiel.

Uznesenie však obsahuje aj niekoľko návrhov, ktoré nemôžeme podporiť. Európsky parlament napríklad „naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla mechanizmus finančnej pomoci pre hospodárstva, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach následkom úhynu včiel“ (odsek 11). Nemôžeme podporovať žiadne náklady z rozpočtu EÚ na uvedené účely a federalistická väčšina Európskeho parlamentu by im nemala vyjadrovať svoju podporu bez toho, aby si overila finančné dôsledky tohto stanoviska.

Preto sme hlasovali proti celému uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písomne. – (RO) Dramatické zníženie populácií včiel a v dôsledku toho zníženie opeľovania ohrozujú v Európskej únii pestovanie ovocia, zeleniny a plodín. Pokles počtu včiel je zapríčinený rôznymi parazitmi aj mykózami, ktoré sa nachádzajú v ovzduší a v postrekoch pesticídmi. Hlavným problémom je infekcia spôsobená parazitmi z rodu Varroa, ktorá sa prejavuje deformáciami na úrovni krídel a zadočka a tým, že včely sú málo vyvinuté, nie sú schopné lietať a ich dĺžka života je veľmi krátka. Ak sa tento problém nebude riešiť, parazity z rodu Varroa môžu za niekoľko mesiacov spôsobiť zánik celého včelstva. Dlhodobé používanie pesticídov tiež spôsobilo zníženie populácií včiel aj vtedy, ak sa používali na ničenie mykóz a parazitov. Niektorí vedci sa domnievajú, že ďalšou príčinou tohto javu je elektromagnetické žiarenie, ktoré vysielajú mobilné telefóny, ktoré preniká do navigačného systému včiel a znižuje ich schopnosť návratu do úľov. Bude potrebné rozvinúť výskum v tejto oblasti s cieľom nájsť riešenia na boj proti chorobám ovplyvňujúcim včely. Okrem toho úsilie vynaložené poľnohospodármi na zníženie počtu prípravkov na ochranu rastlín používaných počas kvitnutia tiež pomôže zastaviť úbytok tohto hmyzu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), písomne.(DA) V mene Oleho Christensena, Poula Nyrupa Rasmussena, Dana Jørgensena, Britty Thomsenovej a Christel Schaldemosovej.

Dánska delegácia Socialistickej skupiny v Európskom parlamente hlasovala proti uzneseniu týkajúcemu sa situácie v odvetvi včelárstva. Podľa nás uznesenie má znaky protekcionizmu a pokúša sa o zavedenie viacerých programov dotácií pre poľnohospodárov EÚ.

Myslíme si, že úmrtnosť včiel je veľmi veľký problém, ktorý by sa mal riešiť na úrovni EÚ, ale na jeho riešenie by sa mal použiť správny mechanizmus. Bude to zahŕňať napríklad ďalší výskum a zameranie sa na ochranu našich ekosystémov vrátane obmedzenia používania pesticídov.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Environmentálne inšpekcie v členských štátoch (B6-0580/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Hlasovala som za uznesenie o revízii odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (B6-0580/2008). Nevyhnutné je riadne a rovnomerné presadzovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia a čokoľvek iné je nesplnením očakávaní verejnosti a poškodzuje dobré meno Spoločenstva ako účinného ochrancu životného prostredia. Ak naše právne predpisy majú byť dôveryhodné, musia sa účinne presadzovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Viac pozornosti musíme nepochybne venovať otázkam životného prostredia a musíme prijať opatrenia s cieľom zabrániť neustálemu poškodzovaniu životného prostredia, ktoré ohrozuje súčasnosť aj budúcnosť našej planéty, ako aj kvalitu života našich občanov.

Musíme byť preto ostražitejší pri dodržovaní pravidiel, ktoré zabezpečujú ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zohľadňujú špecifické podmienky každej krajiny vrátane spoločenských dôsledkov. Potrebujeme tiež solidárnejšiu politiku, ktorá zohľadňuje rôzne úrovne rozvoja a hospodárske možnosti.

Nie všetky tieto aspekty sú riadne zaručené v právnych predpisoch EÚ v oblasti životného prostredia a ani jej stratégie nie sú primerane dôsledné. Preto máme vážne pochybnosti o politickej vôli Európskej komisie riešiť tento zložitý problém a v niektorých návrhoch predložených v tomto uznesení riskujeme zhoršenie regionálnych a sociálnych rozdielov.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. (PT) Gratulujem kolegom z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín k sformulovaniu znenia otázky na ústne zodpovedanie a návrhu uznesenia, pretože jednoznačne vyjadrujú potrebu správne vykonávať environmentálne právo Spoločenstva. V tomto ohľade naliehajú na Komisiu, aby prišla s návrhom smernice o environmentálnych inšpekciách s vysvetlením definícií a kritérií a vo väčšom rozsahu.

Obidva dokumenty taktiež zdôrazňujú potrebu posilniť Sieť na implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva (IMPEL) Európskej únie a podporiť environmentálne vzdelávanie a poskytovanie informácií, ktorých konkrétny obsah sa musí stanoviť na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni na základe potrieb a problémov zistených v danej oblasti.

Ak EÚ nebude dôrazne presadzovať svoju environmentálnu politiku, sklame očakávania verejnosti a úloha EÚ účinne chrániť životné prostredie bude narušená.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasovali sme proti návrhu uznesenia, ktoré podporuje postoj, že riadne a rovnaké uplatnenie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia je kľúčové, pretože tieto právne predpisy nechránia životné prostredie, chránia kľúčové záujmy monopolov EÚ.

Výzva na prijatie orgánu Spoločenstva pre environmentálne inšpekcie predstavuje priamy zásah do vnútorných záležitostí členských štátov s cieľom zabezpečiť uplatnenie princípu „kto znečisťuje, platí“, ktorý povoľuje poškodenie životného prostredia za malý poplatok, „zelené zdanenie“, ktoré musí znášať obyčajné obyvateľstvo, obchodovanie s emisiami, podporu podnikania a konkurencieschopnosti ako rozhodujúce kritériá pre rozvoj toho, čo sú inak inovatívne „environmentálne“ technológie, používanie geneticky modifikovaných organizmov v poľnohospodárstve a zrušenie zásady bezpečnostných a preventívnych princípov v praxi.

EÚ a jej environmentálna politika, ktoré slúžia záujmom veľkých podnikov, sú príčinou trestných činov v súvislosti s potravinami, znečistenia ovzdušia v centrách miest „modernými znečisťujúcimi látkami“, ničenia lesov, erózie pôdy, rozširovania púští a znečistenia morí a vodných tokov. Životné prostredie sa stane hospodárskym odvetvím s cieľom maximalizovať zisky ekonomickej oligarchie. Bude trpieť dôsledkami neuváženého a nezodpovedného využívania prírodných zdrojov a zničí ho kapitalistické barbarstvo.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia