Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
  

ORDFÖRANDESKAP: ONESTA
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy