Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy