Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 20. november 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Finansiel støtte til medlemsstaterne (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning – 2007
 4.Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (forhandling)
 5.Mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (A6- 0394/2008, Ingeborg Grässle) (afstemning)
  6.2.Ændringsbudget nr. 8/2008 (A6-0453/2008, Ville Itälä) (afstemning)
  6.3.Særlig rapport fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling til Rådet for Den Europæiske Union i klage 1487/2005/GG (A6-0395/2008, Rainer Wieland) (afstemning)
  6.4.Socialsikringssystemer og pensioner (A6-0409/2008, Gabriele Stauner) (afstemning)
  6.5.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (A6-0432/2008, Ewa Klamt) (afstemning)
  6.6.Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse (A6-0431/2008, Patrick Gaubert) (afstemning)
  6.7.Ændring af fusionsmarkedsordningen (A6-0368/2008, Neil Parish) (afstemning)
  6.8.Mekanisme for betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (A6-0450/2008, Pervenche Berès) (afstemning)
  6.9.Den Europæiske Union og passageroplysninger (PNR) (afstemning)
  6.10.Betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (afstemning)
  6.11.Den Europæiske Unions reaktion på den kritiske situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  6.12.Europa og rummet (afstemning)
  6.13.Konventionen om fragmentationsammunition (afstemning)
  6.14.Tidlig diagnose og behandling af hiv/aids (afstemning)
  6.15.Situationen inden for biavl (afstemning)
  6.16.Mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 10.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 11.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 12.Debat om tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet (forhandling)
  12.1.Somalia
  12.2.Dødsstraf i Nigeria
  12.3.Sagen om familien al-Kurd
 13.Afstemningstid
  13.1.Somalia (afstemning)
  13.2.Dødsstraf i Nigeria (afstemning)
  13.3.Sagen om familien al-Kurd (afstemning)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen.
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 17.Bevillingsoverførsler: se protokollen.
 18.Modtagne dokumenter: se protokollen
 19.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen.
 20.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen.
 21.Tidspunkt for næste møde: se protokollen.
 22.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (skriftlige svar)
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (585 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1457 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik