Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 200
 4.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (συζήτηση)
 5.Αναθεώρηση της σύστασης 2001/331/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (A6-0394/2008, Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  6.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2008 (A6-0453/2008, Ville Itälä) (ψηφοφορία)
  6.3.Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταγγελία 1487/2005/GG (A6-0395/2008, Rainer Wieland) (ψηφοφορία)
  6.4.Το μέλλον των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων: η χρηματοδότησή τους και η τάση προς εξατομίκευση (A6-0409/2008, Gabriele Stauner) (ψηφοφορία)
  6.5.Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (A6-0432/2008, Ewa Klamt) (ψηφοφορία)
  6.6.Ενιαία διαδικασία αίτησης άδειας διαμονής και εργασίας (A6-0431/2008, Patrick Gaubert) (ψηφοφορία)
  6.7.Τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ (A6-0368/2008, Neil Parish) (ψηφοφορία)
  6.8.Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (A6-0450/2008, Pervche Berès) (ψηφοφορία)
  6.9.Ευρωπαϊκή Ένωση και δεδομένα PNR (ψηφοφορία)
  6.10.Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (ψηφοφορία)
  6.11.Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδείνωση της κατάστασης στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ψηφοφορία)
  6.12.Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος (ψηφοφορία)
  6.13.Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ψηφοφορία)
  6.14.HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (ψηφοφορία)
  6.15.Κατάσταση στη μελισσοκομία (ψηφοφορία)
  6.16.Αναθεώρηση της σύστασης 2001/331/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη των ελαχίστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  12.1.Σομαλία
  12.2.Θανατική ποινή στη Νιγηρία
  12.3.Η υπόθεση της οικογένειας al-Kurd
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Σομαλία (ψηφοφορία)
  13.2.Θανατική ποινή στη Νιγηρία (ψηφοφορία)
  13.3.Η υπόθεση της οικογένειας al-Kurd (ψηφοφορία)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1037 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1177 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου