Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Il-Ħamis, 20 ta' Novembru 2008 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 3.Preżentazzjoni tar-rapport Annwali tal-Qorti tal- Awdituri - 2007
 4.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) (dibattitu)
 5.Eżaminazzjoni mill-ġdid tar-rakkomondazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi kriterji mininimi għall-ispezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) (A6-0394/2008, Ingeborg Gräßle) (votazzjoni)
  6.2.L-abbozz ta' baġit li jemenda Nru 8/2008: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għas-sena 2008 (A6-0453/2008, Ville Itälä) (votazzjoni)
  6.3.Rapport speċjali mill-Ombudsman Ewropew lill-Parlament Ewropew wara l-abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fl-ilment 1487/2005/GG (A6-0395/2008, Rainer Wieland) (votazzjoni)
  6.4.Il-futur tas-sistemi ta' sigurtà soċjali u tal-pensjonijiet, il-finanzjament tagħhom u x-xejra lejn l-individwalizzazzjoni (A6-0409/2008, Gabriele Stauner) (votazzjoni)
  6.5.Il-kundizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg bi kwalifiki għoljin (A6-0432/2008, Ewa Klamt) (votazzjoni)
  6.6.Proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol (A6-0431/2008, Patrick Gaubert) (votazzjoni)
  6.7.Emenda tar-Regolament Waħdieni dwar id-WTO (A6-0368/2008, Neil Parish) (votazzjoni)
  6.8.Appoġġ finanzjarju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (A6-0450/2008, Pervenche Berès) (votazzjoni)
  6.9.L-Unjoni Ewropea u data PNR (votazzjoni)
  6.10.Appoġġ finanzjarju lill-pajjiżi Membri (votazzjoni)
  6.11.Risposta tal-Unjoni Ewropea dwar is-sitwazzjoni ħażina fil-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  6.12.Il-politika spazjali Ewropea: L-Ewropa u l-ispazju (votazzjoni)
  6.13.Il-bżonn tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar l-armi ta' munizzjon żgħir qabel l-aħħar tal-2008 (votazzjoni)
  6.14.HIV/AIDS: Dijanjożi bikrija u kura bikrija (votazzjoni)
  6.15.Is-sitwazzjoni fis-settur tal-apikultura (votazzjoni)
  6.16.Ir-reviżjoni tar-Rakkomandazzjoni 2001/331/KE li tipprovdi għal kriterji minimi ta' spezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 10.Talba għall-protezzjoni ta' l-immunità parlamentari: ara l-Minuti
 11.Komunikazzjoni tal-pożizzjonijiet komunit tal-Kunsill: ara l-Minuti
 12.Dibattitu dwar każijiet ta’ ksur tad-Drittijiet tal-Bniedem, tad-Demokrazija u ta' l-Istat tad-Dritt (dibattitu)
  12.1.Is-Somalja
  12.2.Piena tal-mewt fin-Niġerja
  12.3.Il-każ tal-familja al-Kurd
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Is-Somalja (votazzjoni)
  13.2.Piena tal-mewt fin-Niġerja (votazzjoni)
  13.3.Il-każ tal-familja al-Kurd (votazzjoni)
 14.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
 16.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 17.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 18.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 19.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 20.Tressiq ta' testi adottati matul is-seduta attwali: ara l-Minuti
 21.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 ANNESS (Tweġiba bil-miktub)
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (776 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (747 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza