Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 20. novembra 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Finančná pomoc pre členské štáty (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Uvedenie výročnej správy Dvora audítorov – 2007
 4.Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (rozprava)
 5.Revízia odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (A6-0394/2008, Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  6.2.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2008: Európsky hospodársky a sociálny výbor (A6-0453/2008, Ville Itälä) (hlasovanie)
  6.3.Osobitná správa Európskeho ombudsmana v nadväznosti na návrh odporúčania Rady Európskej únie vo veci sťažnosti 1487/2005/GG (A6-0395/2008, Rainer Wieland) (hlasovanie)
  6.4.Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov (A6-0409/2008, Gabriele Stauner) (hlasovanie)
  6.5.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (A6-0432/2008, Ewa Klamt) (hlasovanie)
  6.6.Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu (A6-0431/2008, Patrick Gaubert) (hlasovanie)
  6.7.Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov (A6-0368/2008, Neil Parish) (hlasovanie)
  6.8.Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov – Finančná pomoc pre členské štáty (A6-0450/2008, Pervenche Berès) (hlasovanie)
  6.9.Európska únia a údaje PNR (hlasovanie)
  6.10.Finančná pomoc pre platobné bilancie členských štátov/o zavádzaní systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (B6-0614/2008) (hlasovanie)
  6.11.Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (hlasovanie)
  6.12.Európska politika v oblasti kozmického priestoru (hlasovanie)
  6.13.Dohovor o kazetovej munícii (hlasovanie)
  6.14.HIV/AIDS: včasná diagnostika a včasná liečba (hlasovanie)
  6.15.Situácia vo včelárstve (hlasovanie)
  6.16.Environmentálne inšpekcie v členských štátoch (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 11.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Somálsko
  12.2.Trest smrti v Nigérii
  12.3.Prípad rodiny al-Kurd
 13.Hlasovanie
  13.1.Somálsko (hlasovanie)
  13.2.Trest smrti v Nigérii (hlasovanie)
  13.3.Prípad rodiny al-Kurd (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 18.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 19.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116): pozri zápisnicu
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (624 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1407 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia