Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 20 november 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ekonomiskt stöd till medlemsstaterna (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2007
 4.Ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (debatt)
 5.Översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (A6-0394/2008, Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  6.2.Förslag till ändringsbudget nr 8/2008 (A6-0453/2008, Ville Itälä) (omröstning)
  6.3.Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen med anledning av det förslag till rekommendation som riktats till Europeiska unionens råd i klagomål 1487/2005/GG (A6-0395/2008, Rainer Wieland) (omröstning)
  6.4.Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna: deras finansiering och trenden mot individualisering (A6-0409/2008, Gabriele Stauner) (omröstning)
  6.5.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (A6-0432/2008, Ewa Klamt) (omröstning)
  6.6.Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd (A6-0431/2008, Patrick Gaubert) (omröstning)
  6.7.Ändring av "enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden" (A6-0368/2008, Neil Parish) (omröstning)
  6.8.System för ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (A6-0450/2008, Pervenche Berès) (omröstning)
  6.9.Europeiska unionen och passageraruppgifter (omröstning)
  6.10.Ekonomiskt stöd till medlemsstaterna (omröstning)
  6.11.EU:s reaktion på den försämrade situationen i östra Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  6.12.Den europeiska rymdpolitiken: Att ta ner rymden på jorden (omröstning)
  6.13.Konventionen mot multipelbomber (omröstning)
  6.14.Hiv/aids: tidig diagnos och behandling (omröstning)
  6.15.Situationen inom biodlingssektorn (omröstning)
  6.16.Miljötillsyn i medlemsstaterna (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 11.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  12.1.Somalia
  12.2.Dödsstraffet i Nigeria
  12.3.Fallet med familjen al-Kurd
 13.Omröstning
  13.1.Somalia (omröstning)
  13.2.Dödsstraffet i Nigeria (omröstning)
  13.3.Fallet med familjen al-Kurd (omröstning)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Anslagsöverföringar: se protokollet
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (590 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1477 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy