Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0241(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0436/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 15
CRE 03/12/2008 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 3. decembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

15. Účasť Izraelského štátu na programoch Spoločenstva – Účasť Izraelského štátu na programoch Spoločenstva (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa (A6-0436/2008) pani De Keyserovej v mene Výboru pre zahraničné veci o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva (05471/2008 – C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC)) a

– vyhlásenia Rady a Komisie týkajúce sa účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, spravodajkyňa.(FR) Vážený pán predsedajúci, v pléne sme požiadali o odloženie hlasovania, čo ma teší, ale ako spravodajkyňa považujem za potrebné vysvetliť to.

Ako už upozornil pán Salafranca, je celkom správne, že 6. novembra Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné veci prijal dva návrhy o účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva: jedným bol súhlas a druhým uznesenie. Obidva návrhy boli prijaté obrovskou väčšinou – hlasovanie o uznesení bolo vlastne jednohlasné.

Čo tieto texty obsahovali a aký odkaz chcel Výbor pre zahraničné veci vyslať Izraelskému štátu? Súhlas bol pozitívny: odsúhlasila sa účasť Izraelského štátu na programe Spoločenstva, keďže sa už zúčastnil siedmeho rámcového programu pre výskum, jeho žiadosť súvisí výlučne s programom inovácie a technológie a všetky členské štáty susedskej politiky majú nárok požiadať o účasť, a teda to nepredstavuje ani osobitnú službu Izraelskému štátu, ani opätovné prehodnotenie jeho politického štatútu.

Dohody o pridružení sú založené na rešpektovaní ľudských práv. Poslanci preto chceli poskytnúť pre tento súhlas politický rámec v podobe veľmi rozhodného uznesenia vyzývajúceho na uznanie dočasnej dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Organizáciou za oslobodenie Palestíny (OOP), na silnejšiu kontrolu dovozu izraelských produktov a postihov za ich dovoz z okupovaných území podľa plánu prednostného dovozu a na využitie výsledkov vedeckej spolupráce na civilné účely. Komisia by mala vypracovať výročnú správu, ktorá by Parlamentu umožňovala, aby posúdil dodržiavanie týchto podmienok. Skrátka, uznesenie bolo pozitívne, ale prísne a bolo výsledkom dlhých rokovaní s rôznymi stranami, ktoré preukázali vzorový záväzok voči dosiahnutému kompromisu, za čo im ďakujem.

Takže prečo teraz váhame, vyjadrujeme svoje obavy a napokon odkladáme hlasovanie? V zásade preto, pán predsedajúci, že humanitárna situácia v Gaze sa stáva neúnosnou. Keď začiatkom leta išla do Gazy delegácia Európskeho parlamentu, ktorej som sa zúčastnila, životné podmienky tamojších ľudí boli alarmujúce. Ďalšia delegácia išla v novembri do okupovaných území a vrátila sa presne s takou istou správou. Nič sa nerobí, situácia je katastrofálna a blokáda, ktorá ani zďaleka neoslabuje Hamas, ju ešte viac radikalizuje.

Pán Louis Michel pred troma dňami upozornil na to, že pretrvávajúce uzatvorenie hraničných priechodov Gazy je formou kolektívneho trestu pre palestínskych občanov, čo je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom – povedal to náš vlastný komisár. Agentúra Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA), ktorá pracuje s utečencami v Gaze, vyzvala na pomoc, podobne ako organizácie Oxfam, Amnesty International, Lekári bez hraníc a množstvo ďalších mimovládnych organizácií, ktoré v súčasnosti nemôžu využívať ani hraničný priechod Erez.

Práve dnes som sa dozvedela, že nástroj Pegase v Gaze úplne prestal fungovať, že už dlhšie nemôže byť zárukou dodávok energie, že sa už nevyplácajú mzdy a dôchodky úradníkom Palestínskej samosprávy a že boli pozastavené aj platby najchudobnejším obyvateľom. Agentúra UNRWA musela tiež pozastaviť program pomoci najchudobnejším ľuďom v Gaze. Pán predsedajúci, táto situácia je neprípustná, nemôžeme ju tolerovať, a preto som proti svojej vôli podporila odloženie tohto hlasovania.

Práve teraz sa na úrovni Rady horúčkovito a úplne utajene diskutuje o politickom „povýšení“ Izraelského štátu. A je to práve táto príležitosť na povýšenie, ktorá dnes, práve teraz, bije v politickom kontexte regiónu do očí a vďaka ktorej dostávame od občanov stovky e-mailov. Rada preto musí zlepšiť transparentnosť práve prebiehajúcich rozhovorov a zodpovedať sa občanom Európy.

V prípade Parlamentu je to dnes celkom zrejmé – chceme ľudské životné podmienky pre Palestínčanov a ukončenie blokády Gazy. Táto blokáda nemá za následok nič, čo by viedlo k oslabeniu hnutia Hamas, ale spôsobuje neúnosné utrpenie nevinných ľudí, z ktorých, mimochodom, polovica hlasovala vo voľbách v roku 2006 za hnutie Fatah. Toto hlasovanie je v skutočnosti stále platné. Izraelskému štátu podávame ruku, ale nevzdáme sa základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia. Na ťahu je teraz Izrael.

Využijem túto príležitosť – ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, môžete mi neskôr odpočítať tento čas od mojich dvoch minút – využijem túto príležitosť, aby som odsúdila politický nátlak, hanlivé kampane a obvinenia z antisemitizmu, ktoré boli vznesené voči poslancom, ktorí sa len zastávali mieru a spravodlivosti. Chcela by som tiež vzdať hold všetkým našim židovským priateľom v Izraelskom štáte aj kdekoľvek inde, týmto čestným ľuďom, ktorí v mimoriadne ťažkých podmienkach tiež chcú mier a žiadajú dodržiavanie medzinárodného práva. Spoločne pracujme na tom, aby sme dosiahli tento cieľ. Musíme prerušiť obliehanie Gazy, ale odporúčaný vojenský prístup k tomuto problému, o ktorom som sa dozvedela, by bol úplným šialenstvom.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán Verheugen, pani De Keyserová, dámy a páni, na úvod by som sa chcel poďakovať pani De Keyserovej za túto vynikajúcu správu. Rovnako ako ona som si všimol, že predtým hlasovala väčšina poslancov v Parlamente za odloženie hlasovania z dôvodov, na ktoré upozornila.

Z pohľadu Rady je potrebné pozerať sa na účasť Izraelského štátu na programe Spoločenstva z hľadiska zlepšenia bilaterálnych vzťahov Únie s Izraelským štátom, v súvislosti s čím Rada 16. júna vyslala signál na 8. stretnutí asociačnej rady s Izraelským štátom. Toto zlepšenie je v súlade s posilňovaním európskej susedskej politiky.

Rada je presvedčená, že toto zlepšenie je prospešné pre obidve strany a neslúži len záujmom krajiny, ktorú približujeme k európskej rodine. Slúži aj záujmom Európy tým, že nám umožňuje, aby sme vytvárali užšie väzby a zvyšovali dôveru medzi novými vrstvami obyvateľstva Izraela, či už študentmi, výskumníkmi, podnikmi alebo technikmi.

Európa teda bude môcť poskytnúť konkrétny dôkaz výhod multilaterálnej spolupráce vo forme mieru a prosperity. Pani De Keyserovej by som chcel povedať, že takéto lekcie majú svoju cenu v oblasti, akou je napríklad Blízky východ. Európa teda bude môcť povedať pravdu rozhodnejšie a dôveryhodnejšie, čím sa prehĺbi dôvera.

V tejto súvislosti som pozorne počúval očakávania, ktoré podľa pani De Keyserovej odzneli vo Výbore pre zahraničné veci. Samozrejme, hovorím o odkaze, ktorý spomínala v súvislosti s úplným a okamžitým zastavením osídľovania, o potrebe napredovania mierového procesu v Palestínskej samospráve, o uvoľnení obmedzení týkajúcich sa ľudí v Gaze a na Západnom brehu a o nevyhnutnej potrebe zlepšiť život množstva obyvateľov Gazy postihnutých blokádou, ktorý nedávno videla delegácia Európskeho parlamentu.

Dámy a páni, chcel by som vás ubezpečiť, že s týmito očakávaniami sa stotožňuje Rada, a som si istý, že aj Komisia. Z tohto hľadiska zahŕňa vyhlásenie zo 16. júna 2008 niektoré veľmi jasné vyhlásenia o politickej situácii v oblasti zlepšenia, ako aj o odkazoch, ktoré chce Európa pri tejto príležitosti vyslať Izraelu.

Ako viete, je pravda, že Izrael pozná tieto odkazy už roky. Patrím k tým, ktorí považujú za poľutovaniahodné, že tieto odkazy neboli riadne vypočuté, ale riskantný prístup Rady v júni mal za cieľ využiť zlepšenie bilaterálnych vzťahov na ráznejšie vyslanie odkazov na vyššej úrovni a pre väčšiu škálu osôb. Presne taká je práca Rady.

Tiež ste upozornili na to, že pozvanie Európy na zapojenie sa do určitých programov Spoločenstva sa rozšírilo nielen na Izrael, ale na všetky krajiny v rámci susedskej politiky vrátane krajín, ktoré sú súčasťou daného regiónu.

Vážený pán predsedajúci, pán Verheugen, dámy a páni, Európsky parlament má dnes príležitosť prispieť k procesu regionálnej spolupráce, ktorú Európa zaviedla v oblasti rozhodujúcej pre vlastnú bezpečnosť a prosperitu.

Dúfam, že keď to bude vzhľadom na práve uskutočnené hlasovanie aktuálne, budete postupovať podľa odporúčaní spravodajcu, a že v uznesení, ktoré chcete prijať v tej istej súvislosti s pozíciami vymedzenými k tejto téme v okrajovej oblasti asociačnej rady, podporíte pozície, o ktorých je predsedníctvo presvedčené, že budú predstavovať rozumnú rovnováhu, ktorá sa už dlho formuje medzi vládami členských štátov a ktorá slúži na dosiahnutie mieru a stability v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. (DE) Vážený pán predsedajúci, pán úradujúci predseda Rady, dámy a páni, v decembri roku 2006 Komisia navrhla, aby sa partneri v rámci európskej susedskej politiky v plnej miere zapojili do realizácie určitých politík a do série programov Spoločenstva. Spomeniem len niekoľko hlavných oblastí, o ktorých sme uvažovali, napríklad výskum a vývoj, inovácie, konkurencieschopnosť, ochrana spotrebiteľov a informačná spoločnosť.

Rada sa zaoberala týmto návrhom pri niekoľkých príležitostiach. V marci roku 2007 podporila návrh Komisie, aby všetky partnerské krajiny vždy mali možnosť zúčastniť sa na určitých programoch Spoločenstva.

Izrael je našou prvou partnerskou krajinou v rámci susedskej politiky, ktorá tento rok formálne uzavrela protokol o rámcovej dohode s Európskym spoločenstvom o všeobecných zásadách jeho účasti na programoch Spoločenstva.

Komisia víta tento výsledok, pretože zdôrazňuje našu dlhodobú a úzku spoluprácu s naším partnerom, Izraelským štátom. Od roku 1995 má Izrael štatút úplného partnera v rámcovom programe pre výskum a vývoj. V priebehu rokov viedla táto úzka spolupráca k mnohým spoločným projektom, mimochodom, s veľmi dôležitými výsledkami, ktoré som mal minulý rok možnosť osobne vidieť priamo v Izraeli.

Vďaka vysokej kvalite izraelských výskumníkov a izraelských univerzít je Izrael veľmi zaujímavým a hodnotným partnerom. Aj v oblasti inovácií môže byť Izrael výrazným prínosom, čo je výhodné pre obidve strany, pretože v strednodobom horizonte sa otvorí cesta pre oveľa užšiu priemyselnú spoluprácu. Medzičasom sa dialóg, ktorý sme vtedy podnietili s premiérom Olmertom medzi spoločnosťami z EÚ a Izraela, rozbehol veľmi dobre a prináša výsledky.

Okrem toho sa Izrael už zúčastňuje na programe pre podnikanie a inovácie, ktorý je jedným z troch pilierov nášho programu pre konkurencieschopnosť a inovácie. Je to zvlášť dôležitý program pre malé a stredné podniky. Na obidvoch stranách sa miešajú veľké očakávania a nádeje na posilnenie spolupráce. Preto posledná asociačná rada EÚ – Izrael minulý rok zdôraznila, že chce zintenzívniť vzťahy s Izraelom na základe spoločného akčného plánu.

Niet pochýb, že naše vzťahy je možné rozširovať. Všetko, čo prispieva k tomu, aby sa ľudia jednoduchšie spoznávali a aby sa stretávali novinári, umelci, výskumníci a podnikatelia. Všetko, čo slúži v prospech dialógu a presadzuje vzájomné porozumenie, si zaslúži našu bezvýhradnú podporu. Bude to mať pozitívny účinok na náš súčasný dialóg o ľudských právach.

Ďalšie posilňovanie našich vzťahov s Izraelom, srdcom v európskej susedskej politike, je v strategickom záujme Európskej únie. Rozhodnutie Rady, o ktorom tu dnes diskutujeme, zapadá do tohto kontextu, čím výrazne prispieva k posilňovaniu našej spolupráce s Izraelom. Dámy a páni, preto vás žiadam o podporu návrhu uznesenia a hlasovanie za návrh Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Jana Hybášková, v mene skupiny PPE-DE. – (CS) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán úradujúci predseda Rady, to, čo sa stalo dnes, považujem za bezprecedentné použitie parlamentných postupov. Naša Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov bola pripravená v plnej miere podporiť správu socialistov vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov socialistov. Boli to sami socialisti, ktorí odmietli hlasovať o vlastnej správe. Predsa len správa prešla Výborom pre zahraničné veci, je na stole a je nevyhnutné, aby o nej Parlament hlasoval ešte v tomto funkčnom období. Naša skupina sa zasadí o jej prerokovanie a prijatie.

To, čo sa stalo dnes, poškodzuje Európu. Európa chcela získať hodnotu za svoje darcovské peniaze, chcela získať vplyv na Blízkom východe a chcela získať možnosť, ako prispieť k mierovému procesu. Dnes sme sa zbavili nástroja, ktorý by nám túto pozíciu za naše peniaze umožňoval. Navyše sa Európa zbavila veľkej podpory v oblasti rozvoja a výskumu, zbavila sa podpory v oblasti rozvoja vedy, výskumu a technológií, boja proti terorizmu a zlepšenia ľudských práv v oblasti Stredozemia. Myslím si, že rozhovory o akčnom pláne, tak ako ich navrhuje Komisia a Rada, budú pokračovať. Verím tiež tomu, že ešte za predsedníctva mojej krajiny dôjde k zlepšeniu vzťahov medzi Európou a Izraelom. Lenže náš Parlament sa zbavil vplyvu, pretože sa dnes stal miestom, kde zvíťazili temné, neeurópske sily, ktoré si neželajú zlepšenie situácie na Blízkom východe. Myslím si, že postaviť Európsky parlament proti našim vlastným štátom a našim úmyslom je nezmyselné. Preto budeme pokračovať.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Komisie, pani Hybášková, zostaňme, prosím, na zemi. Vy ste sa tiež domnievali, že dnes nebudeme hlasovať. Naozaj by sme sa mali držať reality. Ako Skupina socialistov stojíme za pani spravodajkyňou a tiež sme vo výbore hlasovali za túto správu, pretože sme o tejto záležitosti presvedčení. Pán podpredseda Komisie a vy osobne ste to tiež povedali.

Nežijeme však v hermeticky uzavretej miestnosti, žijeme v politickom prostredí. Dokážete si predstaviť, že by sme nesúhlasili s ničím, čo sme vy alebo ja povedali s ohľadom na túto katastrofálnu a nehumánnu situáciu v Gaze, a že by sme sa správali, ako keby sa tam nič nedialo? Situácia je však v skutočnosti iná. Vážený pán úradujúci predseda Rady, povedali ste, že týmto prispievame k mieru. Naozaj si myslíte, že v súčasnej situácii tým prispievame k mieru? Žiaľ, je možné, že situácia sa nezmení. Niekedy budeme hlasovať, aj keď situácia nie je závažná. Musíme však vyslať aspoň nejaký signál.

Pán úradujúci predseda Rady, stále zostáva nezodpovedaná otázka: Ako to prijmú samotní ľudia v regióne ako celku? Ako to prijmú samotní ľudia v Palestíne a iných krajinách, ak práve teraz dosiahneme dohodu s Izraelom ako prvou krajinou, zatiaľ čo na druhej strane sa brutálnym spôsobom pošliapavajú ľudské práva, nielen zo strany Izraela. Je to celkom jasné – naša skupina to vždy dávala najavo –, že akýkoľvek terorizmus, či sú to raketové alebo iné útoky, sa musí výslovne odsúdiť.

Naša skupina podporila tento návrh Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie a Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice, pretože tentoraz chceme vyslať aspoň jeden signál, že jednoducho nemôžeme akceptovať túto situáciu na Blízkom východe. Áno, táto spolupráca sa uskutoční. Nemajte obavy, dobre viete, že táto spolupráca sa uskutoční a že toto nie je koniec procesu, ale jasný signál. Áno, chceme spoluprácu s Izraelom, ale nakoniec tiež chceme mier v tejto oblasti a nie utláčanie ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, v mene skupiny ALDE. (NL) Vážený pán komisár, pán Jouyet, ako je príznačné pre zodpovednú skupinu, dlho sme diskutovali o otázke, či máme alebo nemáme hlasovať o odložení hlasovania o návrhu uznesenia, ako aj o schválení protokolu – stanoviská v našej skupine boli veľmi rozdielne. Naše názory boli v pomere 50 : 50, nakoniec s miernou väčšinou v prospech hlasovania, takže moja skupina pri hlasovaní o tejto otázke nebola jednotná.

Tento rozdielny postoj možno sčasti pripísať našim veľkým obavám vzhľadom na situáciu na Blízkom východe a vzhľadom na konflikt medzi Izraelom a Palestínou. Nepoznám nikoho, tým myslím aj seba, kto navštívil okupované územie a nevrátil sa plný vážnych obáv, veľkého súcitu a hnevu vzhľadom na situáciu, ktorá tam prevláda.

Najznepokojivejšie a najalarmujúcejšie je, že od dohôd z Annapolisu je politika Izraela stále horšia, prísnejšia a neoblomnejšia. Nemusíte mať nepriateľské úmysly, ak vás zaujíma, či Izrael alebo nejaké sily v tejto krajine s podporou izraelskej armády nevytvárajú na okupovaných územiach nezvratné situácie v takom rozsahu, že riešenie dvoch štátov sa stáva nedosiahnuteľným.

Preto dokážem pochopiť, že sme chceli Izraelu vyslať signál tým, že odložíme hlasovanie, keďže nechceme vytvárať dojem, že chválime túto krajinu v čase, keď sa zhoršuje každodenná situácia viac ako milióna Palestínčanov, ktorí žijú v Gaze. Verím, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch dôjde k takým zmenám, že budeme môcť s väčšou dôverou prijať obidva texty.

 
  
MPphoto
 

  David Hammerstein, v mene skupiny Verts/ALE.(ES) Vážený pán predsedajúci, dôležité sú fakty, nie slová. Fakty majú tisíckrát väčšiu hodnotu ako slová. V tomto Parlamente sme prijali mnoho uznesení. Áno, v mnohých uzneseniach, ktoré sme prijali, odznela kritika aj dobré úmysly, ale fakty sú dôležitejšie.

Faktom je, že ročné rozhovory v rámci procesu z Annapolisu zlyhali. Faktom je, že pokračuje proces osídľovania. Faktom je, že situácia v Gaze je horšia ako kedykoľvek predtým. Faktom je tiež to, že dnes, kým sa rozprávame, dochádza ku stretom medzi usadlíkmi a samotnou izraelskou armádou.

Chcel by som, aby sme mali možnosť hlasovať o tomto uznesení v priebehu niekoľkých mesiacov. Chcel by som, aby sme mali možnosť prehĺbiť naše vzťahy s Izraelským štátom. Je to preto, že skutoční priatelia Izraela, tí z nás, ktorí milujú Izrael, majú odvahu povedať pravdu. Pravda je, že okupácia vo svojej súčasnej podobe nemôže ďalej pokračovať. Už nemôže dlhšie trvať. Musíme vyslať odkaz, že kroky Európskej únie sú podmienené mierovým procesom a základným rešpektovaním ľudských práv. Takto sa budeme môcť pohnúť dopredu. Záleží nám na tom, aby sme mali ďalšie a lepšie vzťahy s Izraelom a Palestínčanmi, a musíme to preukázať prostredníctvom jednoznačných podmienok a jednoznačných skutkov, nielen slov.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, v mene skupiny GUE/NGL. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nebolo ľahké žiadať o odloženie hlasovania, ale myslím si, že to bolo potrebné opatrenie, o ktorom si naozaj myslím, že Európskemu parlamentu prinesie úžitok.

Izrael nemôže stále prehliadať medzinárodné právo. Chcela by som povedať pani Hybáškovej, že spolupráca s Izraelom a rôzne projekty sa tým ešte neskončili. Zablokované a prerušené bolo len zintenzívnenie vzťahov, ale nie spolupráca, ktorá naďalej prebieha. Pevne verím, že bude môcť pokračovať, pretože je dôležitá, dokonca aj ja poznám jej výhody. Chcela by som však znovu zdôrazniť: Izrael musí pochopiť, že musí dodržiavať medzinárodné právo. Ide aj o našu česť a dôstojnosť.

Preto dúfam, že Rada ministrov vypočuje Európsky parlament a preukáže určitú dôslednosť tým, že povie Izraelu, že musí poskytnúť určité konkrétne náznaky, že chce mier, a že by mal upustiť od blokády osídlení na Západnom brehu, ktorá ovplyvňuje životné podmienky občanov Gazy.

Projekty Európskej únie boli zablokované. Bol zastavený napríklad projekt Pegaso. Príčinou sú blokády brániace vstupu tovaru do tejto oblasti. Zajtra nebudú vyplatené mzdy. Organizácia UNRRA (Úrad Spojených národov pre pomoc a obnovu) musí zadržiavať pomoc najchudobnejším rodinám. Je nehanebné, že sa to deje. Nekritizujem však len Izrael, to vôbec nie. Priateliť sa s Izraelom tiež znamená vysvetliť, že musí čeliť vlastnej zodpovednosti a my vlastnej. Preto dúfam, že začneme znova, ale odkaz, ktorý sme dnes vyslali, je dôležitý. Vyslali sme ho Palestínčanom a všetkým Izraelčanom, ktorí pevne veria v mier, ale v spravodlivý mier v medziach zákona.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, v mene skupiny IND/DEM. (NL) Vážený pán predsedajúci, s radosťou podporujem všetky snahy zo strany Rady a Komisie o posilnenie vzťahov so židovským Izraelským štátom, ktoré sú naším vzájomným záujmom. Odloženie hlasovania je podľa môjho názoru úplne nesprávny signál.

Napriek tomu sa stretávam s úradujúcim predsedom Rady s veľmi zmiešanými pocitmi preto, že sa dokument Rady dostal do izraelského denníka Haarec – pozrite si vydanie z minulého pondelka. Na základe dokumentu, ktorý unikol, by som mu rád položil tri otázky.

Súhlasíte s tým, že názov príslušného dokumentu „Akčná stratégia na dosiahnutie mieru na Blízkom východe“ je cestou vpred? Ak áno, prinútite Izrael, aby znovu otvoril palestínske inštitúcie vrátane budovy Orient House v Jeruzaleme? Nakoniec by som sa chcel opýtať, či má stratégia vyzerať takto a ako ju chcete skombinovať so zlepšovaním vzťahov s novozvolenou izraelskou vládou, keď môže mať akúkoľvek podobu? Teším sa na vaše odpovede.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, tentoraz nesúhlasím, pretože si myslím, že Parlament dnes zanechal zlý dojem tým, že postúpil správu pani De Keyserovej späť výboru – určite budete všetci súhlasiť, najmä pri takom neuveriteľne rýchlom zvolaní rozpravy a následnom hlasovaní. Mám z toho pocit, že ľavica mala v úmysle, ako malé ospravedlnenie, zablokovať prístup Izraela k partnerskému programu pre inovácie a výskum. Chcel by som len zdôrazniť, že sa tu rozprávame o jednom z mála štátov, ak nie o jedinom, kde ponúknutie podpory nie je len znakom solidarity, ale prináša so sebou aj rast a rozvoj pre spoločnosti v samotnej Európe.

Ešte nikto sa nedokázal spýtať Palestínskej samosprávy, koľko podpory dostáva od Ligy arabských štátov a ako ju využíva, ani aká časť tejto podpory prispieva k dialógu, vzájomnému porozumeniu, ako aj kultúrnemu a vedeckému rozvoju. Vzhľadom na to, že sa zmobilizovalo tak málo z výrazného počtu stredopravicových poslancov, musím povedať, že ľavici sa podarilo pod zámienkou ochrany ľudských práv dosiahnuť úspech pri hlasovaní. Mám však dojem, že celé toto dianie zabraňuje regionálnemu rozvoju a možno aj mierovému procesu. Ak nič iné, spochybňuje právo štátu na bezpečnosť, právo, ktoré by sme mali chrániť.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN McMILLAN-SCOTT
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Pasqualina Napoletano (PSE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, spravodajcovia, ktorí hovorili predo mnou, správne vysvetlili účel balíka, hlasovanie o ktorom sme dnes zamýšľali odložiť. Rada by som vám však pripomenula, že tieto vzťahy majú aj ďalšie aspekty, najmä politické aspekty, ktoré skúma Rada pri tomto rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Izraelom.

Máme aj aspekty, ktoré ovplyvňujú vnútorný trh. Preto som presvedčená, že všetci sme v zásade za zlepšenie rozvoja vzťahov medzi Izraelom a Európskou úniou a takisto sme za rozvoj vzťahov s Palestínskou samosprávou. Táto správa sa však musí vyznačovať zrozumiteľnosťou a musí obsahovať záväzky obidvoch strán. V súčasnej situácii nemôžeme povedať, že by tieto kritéria boli splnené. Chcela by som vás upozorniť nielen na tragickú situáciu v Gaze, ale aj na neustávajúce nezákonné osídľovanie na týchto územiach. To je problém, ktorý postihuje obchodovanie s produktmi z okupovaných území a ďalšie záležitosti, ktoré veľmi dobre poznáme.

Podľa môjho názoru musí Rada skrátka zaujať jednoznačne pochopiteľnú pozíciu, aj keď len preto, že sa mi zdá, že francúzske predsedníctvo sa podujalo predložiť na ďalšom zasadnutí Rady dokument o vyhliadkach na dosiahnutie mieru na Blízkom východe. Pre nás to môže byť veľmi zaujímavé, hoci aj ako príležitosť na rozvinutie konštruktívnych vzťahov. Z tohto dôvodu som presvedčená, že bolo múdrym rozhodnutím požiadať o toto odloženie za predpokladu, že dokážeme využiť tento čas na to, aby sme zmiernili utrpenie obyvateľov Palestíny, najmä v Gaze. Chcela by som dodať, že by sme mali využiť tento čas aj na opätovné vybudovanie vzťahov medzi Európou a Spojenými štátmi na základe spoločnej iniciatívy týkajúcej sa riešenia situácie na Blízkom východe.

Nezabudnite, že rok 2008 bol – alebo by bol býval – vyhlásený za rok ústavy Palestínskeho štátu. Rok 2008 je za nami a situácia je stále hrozná.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, keby témou dnešnej rozpravy bola situácia v pásme Gazy, mohol by som sa pridať k pani De Keyserovej a všetkým ďalším kolegom, ktorí tu vystúpili, a vyhlásiť tie isté postoje. Obávam sa však, že táto politická spojitosť so zlepšením účasti jednej krajiny európskej susedskej politiky (ESP) a zvlášť krajiny v Stredozemí vytvorila precedens, ktorý povedie neviem kam. Politickú podmienenosť sme nezaradili medzi otázky bilaterálnych vzťahov v rámci politík ESP. Napríklad v prípade Maroka sme nikdy nespomenuli Západnú Saharu alebo ľudské práva. To isté platí aj v prípade Egypta alebo ktorejkoľvek krajiny v Stredozemí. Nedokážem pochopiť, prečo sme si tentoraz vybrali túto politickú líniu.

Po druhé, podľa môjho názoru, čím viac sa zapájate do dialógu, spolupráce a dôvery – ako povedal pán Jouyet – s ktorýmikoľvek partnermi z týchto krajín, tým väčší vplyv na ne máte. Dnes sme zabuchli dvere a neviem, ako ich otvoríme.

Po tretie, som si istý, že v našich dnešných rokovaniach sme stanovili podmienku. Povedali sme, že ide len o odklad a že sa k nemu vrátime. Ako sa k nemu vrátime? Kedy bude situácia v pásme Gazy taká uspokojivá, že sa rozhodneme k nemu vrátiť? Tak ako povedala pani Napoletanová o probléme osád, rovnako ako pri mnohých ďalších otázkach, pri ktorých chceme mať pozitívny vplyv na Izrael, by som sa chcel spýtať kedy budeme pociťovať dostatočnú politickú spokojnosť, aby sme sa vrátili k tomuto kvalitnému uzneseniu pripravenému vo Výbore pre zahraničné veci.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Vážený pán predsedajúci, Európa nemôže zlepšiť svoje vzťahy s Izraelom, kým jeho vláda nepreukáže zmenu smerovania. Musí ukončiť kolektívne trestanie palestínskeho obyvateľstva upustením od obliehania Gazy a preukázať záväzok vážne spolupracovať s palestínskym vedením na nájdení funkčného a udržateľného riešenia dvoch štátov.

Všetci chceme normálne vzťahy s Izraelom, za súčasných okolností to však nie je možné. Bez výhrad podporujem právo Izraela na obranu, ale takáto obrana musí byť v rámci uznávaného medzinárodného práva a zodpovednosti, ktoré bude mať okupujúca sila, keď napadne inú krajinu.

Izraelský štát, ktorý sa pýši svojím demokratickým systémom, bol toľkokrát pristihnutý pri porušovaní medzinárodného práva tým, ako zaobchádza s Palestínčanmi, že trpezlivosť väčšiny ľudí dosiahla hranicu únosnosti. Pri nedávnej oficiálnej návšteve Gazy, Jeruzalema a Západného brehu som na vlastné oči videl vážne zhoršovanie každodenných životných podmienok obyčajných Palestínčanov.

Ich hospodárstvo sa rozpadlo. Stojí tam 210 nezákonných osád. Palestínske domovy a pôda sú neustále obsadzované. Uväznených je 11 000 Palestínčanov a zadržiavaných 40 zvolených členov palestínskej legislatívnej rady. Zadržiavaných je viac ako 300 mladých ľudí vo veku do 18 rokov, z ktorých niektorí majú len 12 rokov. Gaza je obliehaná, hrozí jej vojenský zásah a od potravinovej pomoci je závislých už 50 % obyvateľstva. Zoznam je ešte dlhší. Toto brutálne kolektívne trestanie a zaberanie územia zo strany Izraela predstavuje hrubé porušovanie medzinárodného práva a prekážku v možnostiach nastolenia mieru.

V dôsledku toho teraz nie je vhodný čas na to, aby tento Parlament súhlasil so zlepšovaním vzťahov. Som pevne presvedčený, že hlasovanie by sa malo odložiť dovtedy, kým neprebehnú izraelské a palestínske voľby začiatkom roka 2009. Medzinárodné spoločenstvo musí medzičasom vynaložiť maximálne úsilie na zmiernenie situácie a vytvorenie podmienok na to, aby Palestínčania a Izraelčania žili v mieri.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán úradujúci predseda Rady, pán podpredseda Komisie, účel dohôd, napríklad dohody o posilnení vzťahov s Izraelom, je zaručiť účastníkom konfliktu, aby boli zapojení do primeraného procesu, ktorý zaručuje ich vnútornú stabilitu a poskytuje im záruku budúcej spolupráce a existencie. Dnes sme premárnili príležitosť poskytnúť takúto záruku. Premárnili sme ju a následne sme, podľa môjho názoru, ešte priliali olej do ohňa.

Aj ja som v mnohých otázkach kritický voči Izraelu, najmä pokiaľ ide o otázku politiky osídľovania. Keď tu však dnes počujem, že hlavnou príčinou je situácia v pásme Gazy, som úplne zarazený, najmä keď sa ani polovica, alebo ani štvrtina argumentov nezakladá na pravde. Musíme si totiž uvedomiť, že ak sa používajú takéto argumenty, o tri mesiace sa nájde ďalšia výhovorka a potom zase ďalšia, aby sa zabránilo prijatiu rozhodnutia. Ak ma pamäť neklame, Izrael opustil územie Gazy. Ak ma pamäť neklame, Hamas zničil zvolené orgány prezidenta Abbása a násilným pučom zvrhol vládu, pričom došlo k porušeniu všetkých práv. Ak ma pamäť neklame, ide práve o okolnosti spôsobené hnutím Hamas, ktoré sú rozhodujúce pre situáciu v Gaze. Ak ma pamäť neklame, z Gazy sa každodenne ostreľujú izraelské mestá. Ak to nezohráva žiadnu úlohu v tejto rozprave a Izrael je jednostranne obviňovaný, nezdá sa mi, že takto európska politika získa v Jeruzaleme dôveru.

Z tohto dôvodu si myslím, že sme dnes urobili veľkú chybu. Silou, ktorá sa snaží dosiahnuť mier v tejto oblasti, budeme len vtedy, keď sa budeme v plnej miere pridŕžať pravdy a nielen vykonávať politiky. Som presvedčený, že táto politika nepomôže ani prezidentovi Abbásovi, ale že ešte viac zvýši radikalizáciu, ktorá je už v Gaze taká úspešná. Preto považujem dnešné rozhodnutie za nesprávne.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). (PL) Vážený pán predsedajúci, dlhotrvajúci konflikt je príležitosťou reagovať na príčiny a agresívne správanie a analyzovať ich, ako aj hľadať riešenie. Chápem zúfalých palestínskych odpaľovačov rakiet, ktorí sú ako myši zahnané do rohu klietky, ale chápem aj strach Izraelčanov o deti, ktoré sa možno už nikdy nevrátia zo školy, pretože sa predpokladá, že každý Palestínčan je terorista. Táto situácia nie je čiernobiela.

Medzi Palestínčanmi sú ústupčiví ľudia aj neoblomní extrémisti, rovnako ako holubice a jastraby medzi Izraelčanmi, ako vysvetlila pani Cipi Livniová. Tieto vnútorné rozdiely v tomto konflikte nie sú bezvýznamné a čím dôležitejšiu úlohu zohrávajú, tým silnejšia je jedna strana konfliktu. Podľa môjho názoru sú Izraelčania silnejší, pretože majú štát, na čo majú, samozrejme, absolútne právo a ja ho podporujem. Preto využívajú všetky znaky štátnosti.

Prináša to však so sebou veľkú zodpovednosť, ako aj povinnosť podniknúť kroky, ktoré môžu byť riskantné, ale môžu byť zdrojom nádeje na budúci mier. Z tohto dôvodu požiadavka Izraela na skončenie raketových útokov zo strany Palestínčanov pred uskutočnením projektu dvoch štátov znie, ako keby sme sa pripravovali na rodičovstvo za predpokladu, že budeme mať inteligentné deti, ktoré získajú doktoráty alebo začnú úspešne podnikať.

Nezvyčajné situácie si vyžadujú odvahu prijímať nezvyčajné rozhodnutia a presne to od Izraela očakávam. My, Európska únia, im musíme pomôcť dospieť k týmto rozhodnutiam. Inými slovami: strategický plán na vytvorenie dvoch štátov.

Pokiaľ ide o posilňovanie vzťahu medzi EÚ a Izraelom, mám pocit, že je to dobrá stratégia, pretože by sme tým získali väčší vplyv a z dlhodobého hľadiska by nám to umožnilo zohrávať konštruktívnu úlohu pri zmierňovaní tohto tragického konfliktu. Som za posilňovanie nášho vzťahu.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ako spravodajca správ o ESP už dlho podporujem výraznejšie zapojenie Izraela do programov a agentúr EÚ, ktoré je vzájomne prospešné vďaka rozvinutému postaveniu Izraela ako krajiny v oblastiach, ako napríklad vedecký a najmä environmentálny výskum. V posledných týždňoch som dostal mnoho e-mailov so žiadosťami, aby som hlasoval proti tejto dohode o posilnenej spolupráci medzi EÚ a Izraelom. Som však presvedčený, že EÚ a Izrael sú prirodzení partneri, pretože majú rovnaké hodnoty: demokraciu, právny štát a osobnú slobodu, a najmä slobodu tlače a nezávislé súdnictvo.

Nie všetci strategickí partneri EÚ môžu povedať to isté. Napríklad Čína – viem, že blízka srdcu pána predsedajúceho – odmieta tieto hodnoty, ale je zvláštne, že nedostávam veľa žiadostí o oslabenie vzťahu EÚ s Pekingom. Žiaľ, je to preto, že vo verejnosti a v tomto Parlamente sa stále nachádza silný protiizraelský prvok. Keď je takéto zmýšľanie podložené argumentmi, rešpektujem to, aj keď nesúhlasím. Často sa však zakladá na antisemitizme a antiamerikanizme, keďže USA je najbližší spojenec Izraela.

Minulý týždeň v indickom Bombaji džihádski teroristi vyhľadali konkrétne Židov, aby ich zavraždili. Tento skutok preukazuje potrebu, aby Západ stál pevne a solidárne pri židovskom štáte, keďže Izrael je v prvej línii existenčného boja s islamistickými teroristami, napríklad s hnutiami Hamas, Hizballáh a Islamský džihád, ktoré dokázali odhodlanie zničiť Izrael a náš spôsob života.

Európsky parlament, nanešťastie, dnes miernou väčšinou odhlasoval, že nevyjadrí svoje stanovisko k tejto dohode – ktorej nadchádzajúce české predsedníctvo prikladá veľký význam – čo je podľa mňa katastrofálne a počas rozhodujúceho volebného obdobia vyšle všetky nesprávne signály izraelskej verejnosti a neodvratne dodá silu zástancom tvrdej línie v Izraeli.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Môjmu srdcu nie je blízka Čína, ale demokracia a ľudské práva v Číne, rovnako ako v Izraeli a Palestíne.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, niekto by nám chcel nahovoriť, že tento Parlament dnes ukázal krízu svojho svedomia. Musím povedať, že podľa mňa je to zvláštne, keď si uvedomíme, koľkokrát tento Parlament bez fňukania odsúhlasil dohody vzhľadom na krajiny, ktoré naozaj hrozivo porušovali ľudské práva a ktoré ani zďaleka nemajú demokratické vládne štruktúry.

Zdá sa mi, že tento Parlament dnes vyviedla z miery organizovaná kampaň, zvonku aj zvnútra, s veľmi silným odporom proti Izraelskému štátu, ktorou sme sa nechali neprimerane ovplyvniť. Zaslepenosť, ktorú niektorí voči Izraelu preukázali, je dosť šokujúca. Izrael je demokraciou v regióne, v ktorom sú demokracie zriedkavé. Akceptuje riešenie vytvorenia dvoch štátov. Bol terčom najhroznejšieho vonkajšieho aj vnútorného terorizmu, následkom čoho má nepochybne právo brániť sa.

Zdá sa, že niektorých poslancov v tomto Parlamente sužuje taká úzkosť a nenávisť k Izraelu, že s nadšením ospravedlnia teroristické útoky a s naozajstnou radosťou ospravedlnia výčiny Hamasu v Gaze a budú hľadať chybu len v štáte, ktorý je obeťou útoku. Myslíme si, že to nie je správne.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Vážený pán predsedajúci, tí z nás, ktorí sa vyjadrili za odloženie rozhodnutia o tejto veci, boli počas tejto rozpravy mnohokrát obvinení z antisemitizmu.

To je absolútne neprimerané. Nikto na tejto strane v rozprave neobvinil nikoho na druhej strane zo zlého presvedčenia alebo z toho, že má iné motívy okrem obavy o budúcnosť izraelského ľudu a Palestínčanov.

Pre nás by bolo v poriadku, keby sme uznali, že sa obávame o ľudí, a preto zaujímame takú pozíciu, akú zaujímame. Nezakladá sa na žiadnej antisemitskej ideológii.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážený pán De Rossa, predsedajúci v plnej miere uznáva váš postoj a stotožňuje sa s ním.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Vážený pán predsedajúci, áno, dostávame množstvo e-mailov, ale stretli sme sa aj s lobovaním zo strany izraelského veľvyslanectva. To nie je dôvod, prečo sme urobili konkrétne rozhodnutie. Dôvodom nášho pevného presvedčenia je, že toto hlasovanie by momentálne nebolo vhodné.

Mnoho argumentov, ktoré predložili kolegovia poslanci – či už pán Kasoulides, pán Brok, pán Zaleski a ďalší – je určite hodnotných. Verím, že po tomto rozdiele v názoroch, ktoré sme zastávali, je teraz ten správny čas na to, aby sme sa vrátili k spoločnej pozícii, ktorá znamená podporu pre Izrael, ale zároveň aj podporu pre mierový proces a pre právo Palestínčanov na život. To je pre nás dôležité, nič menej a nič viac.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady.(FR) Vážený pán Verheugen, dámy a páni, nie je úlohou Rady, aby sa vyjadrila k procedurálnym otázkam alebo k rozhodnutiam, ktoré v tejto oblasti vykonal tento Parlament.

Chcel by som povedať pánovi Swobodovi, že je zrejmé, že Rada sa stotožňuje s týmito cieľmi a súhlasí s tým, čo ste povedali v poslednom prejave, najmä v súvislosti so stabilizáciou. EÚ a Rada odsudzujú akékoľvek násilie, najmä odpaľovanie rakiet na civilné obyvateľstvo, ktoré musí skončiť. Boj proti terorizmu musí neúnavne pokračovať a EÚ, a ak to tak môžem povedať, najmä francúzske predsedníctvo, sa obáva zvlášť o osud desiatnika Šalita.

Európska únia je napriek tomu naďalej hlboko znepokojená nedávnym prudkým nárastom počtu osád a odsudzuje ho. Je nevyhnutné, aby sa neustávajúci proces osídľovania vrátane prirodzeného rozširovania skončil – a to vrátane osídľovania vo východnom Jeruzaleme. Je to v rozpore s medzinárodným právom a ohrozuje to zriadenie životaschopného palestínskeho štátu. Musia sa odstrániť prekážky pri vstupe na okupované palestínske územia a pohybe na nich s cieľom podporovať hospodársky rozvoj. Humanitárna situácia v Gaze sa musí nevyhnutne zlepšiť dodržiavaním prímeria, otvorením hraničných priechodov a poskytnutím tovaru a služieb na pomoc obyvateľom a na pomoc charitatívnym organizáciám, najmä Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA), pri výkone ich činnosti. Dôležité je tiež, aby bol prepustení väčší počet palestínskych väzňov s tým, že uprednostnení budú mladiství.

Preto by som rád v Parlamente čo najjasnejšie zdôraznil, že aj my sme si stanovili rovnaké ciele. Problémom je poznať spôsob, ako môžeme najlepšie použiť nátlak na dosiahnutie požadovaného výsledku: vytvorenie dvoch štátov bezpečne spoločne existujúcich v kontexte stabilného mierového procesu – kontexte, v ktorom má EÚ dôležité miesto. Musíme zistiť, či dokážeme neoblomne dodržiavať zásady, na ktoré som práve poukázal a ktoré musí Izrael rešpektovať, prostredníctvom dialógu a dôvery, alebo či sa to naozaj dá prostredníctvom dialógu, keďže je Rada presvedčená a naďalej verí, keď počúva túto rozpravu, že dokážeme udržať rozumnú rovnováhu.

Na záver by som vám chcel pripomenúť, že zlepšenie vzťahov sa musí vnímať v širšom kontexte zriadenia Únie pre Stredozemie a rozvoja európskej susedskej politiky. Nezabudnite na to, že navrhovanému zlepšeniu vzťahov predchádzalo posilnenie nášho partnerstva s Marokom, čím sme vyslali významný politický signál našim arabským susedom na južnom pobreží Stredozemného mora. Chcel by som vám tiež pripomenúť, že v našich rokovaniach s Izraelom sme neodmietli Palestínsku samosprávu a že Európska únia a Palestínska samospráva sa stretli v lete roku 2008, aby zriadili nové pracovné skupiny na urýchlenie realizácie akčného plánu, na ktorom sa dohodli v roku 2005. Chcel by som zopakovať, že ako predsedníctvo sme odhodlaní dosiahnuť pokrok vo všetkých oblastiach, ktoré sú naďalej nenahraditeľnou súčasťou našich vzťahov s Izraelským štátom, vrátane politiky.

Len takýto celkový prístup dáva zmysel zlepšovaniu vzťahov EÚ s Izraelom a podľa nášho názoru len tento politický dialóg zabezpečí, aby sa lepšie dodržiavali a obhajovali zásady, na ktoré mnohí z vás upozornili, a aby EÚ zohrávala úlohu pri hľadaní riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. (DE) Rád by som vám v krátkosti predstavil tri veci na zváženie na záver tejto rozpravy.

Po prvé, v rozprave o našej spolupráci s Izraelom, v ktorej sa oprávnene diskutuje o ľudských právach a humanitárnych problémoch Palestínčanov, by sa však nemalo zabudnúť na to, že máme zvláštnu zodpovednosť voči Izraelu. Našu politiku voči Izraelu neurčujú len záujmy, určuje ju skutočnosť, že obyčajná existencia Izraelského štátu má niečo spoločné s európskou históriou, z ktorej vyplýva osobitná zodpovednosť.

Druhým dôsledkom tejto skutočnosti je, že partnerstvo, ktoré sa s Izraelom snažíme dosiahnuť alebo ktoré sme už možno dosiahli, musí byť spoľahlivé. Zodpovednosť vyžadujeme od našich izraelských partnerov a Izrael má takisto nárok vyžadovať zodpovednosť od nás. Izraelu sme ponúkli spoluprácu v rámci týchto projektov a politík. Možno vás bude zaujímať, že existujú dobré dôvody, prečo bol Izrael prvou krajinou – úplne prvou krajinou –, ktorej mal byť ponúknutý akčný plán v rámci európskej susedskej politiky. Bolo to v roku 2003. Ponúkol som ho ja osobne.

Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je, že samotné programy a politiky, o ktorých hovoríme, nie sú cieľom samy osebe. Majú hlbší politický základ. Tento hlboký politický základ má Izraelu ukázať, že existuje vyhliadka dlhodobej spolupráce Izraela s Európou, vyhliadka, ktorú Izrael potrebuje na obdobie po konflikte. Izrael ju potrebuje predovšetkým na to, aby mohol ukončiť konflikt. Ďalšia vec je, že bez ohľadu na to, aké malé sa zdajú byť tieto iniciatívy, obsahujú množstvo vecí, ktoré nám umožňujú podporovať dvojstranné a trojstranné projekty. Osobne som bol nedávno v Jordánsku, Izraeli a Palestíne, aby som hovoril o iniciatíve, ktorá by nám umožnila vytvoriť politiku pre malé a stredné podniky v trojstrannom rámci. Máme aj výskumné projekty, ktoré sú dvojstranné. To znamená, že tu máme rámcový nástroj, ktorý nám umožňuje prekročiť hranice a dosiahnuť presne to, čo chceme: spoluprácu a normálnu situáciu v tejto krízou postihnutej oblasti.

Zdržím sa akýchkoľvek záverov z toho, čo som práve povedal. Len vás žiadam, aby ste to zvážili pri svojich následných rozhodnutiach.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, spravodajkyňa. (FR) Vážený pán predsedajúci, chcela by som reagovať predovšetkým na vás, pán Verheugen. Povedali ste, úplne správne, že máme osobitnú zodpovednosť voči Izraelu.

Túto zodpovednosť nesieme kolektívne a to je dôležité. Navyše, práve vzhľadom na túto zodpovednosť voči Izraelu máme minimálne takú istú zodpovednosť s ohľadom na súčasnú situáciu Palestínčanov, s tým musíte súhlasiť.

Pán Jouyet, máme rovnaké ciele a vy ste opodstatnene uviedli celý rad dôležitých otázok, ktoré je potrebné vyriešiť z dlhodobého, strednodobého alebo krátkodobého hľadiska. Použili ste mimoriadne významné slovo, keď ste povedali, že „situácia v Gaze sa musí nevyhnutne zlepšiť“. Použili ste slovo „nevyhnutne“. Požiadali sme o odloženie hlasovania. Nechávame si čas, aby sme videli, či sa táto nevyhnutnosť naozaj berie na vedomie. Veríte – a na svoj názor máte, samozrejme, nárok –, že povýšenie postavenia Izraela uľahčí rokovanie s jeho predstaviteľmi. Želám si, aby to tak naozaj bolo, ale nevidím žiadny dôkaz. V každom prípade rokujeme už viac ako rok po procese schválenom v Annapolise. Ako viete, Parlament má veľmi málo zdrojov.

Používame prostriedky, ktoré máme, aby sme vyslali Izraelu priateľský signál a požiadali o pokrok. Žiaľ, od pani Cipi Livniovej som včera nepočula ani najmenší náznak toho, že sa to stane. Čakám a dúfam.

Chcela by som sa tiež poďakovať vám, pani Hybášková – neboli ste tu, keď som začala rozprávať – chcela by som vám povedať, že ste boli vzorovým partnerom, oddaným svojim záväzkom, ako by sme my mali byť oddaní tým svojim. Nedovolím poslancom, ktorí spochybňovali dôležitosť ľudských práv ako základu pre dnešné rozhodnutie, aby nás presvedčili o tom, že majú pravdu. To je neprijateľné! Pokiaľ ide o antisemitské výčitky a ďalšie kritiky, ktoré som už dnes počula a ktoré, musím vás varovať, ešte budeme počuť, toto nie je hodné Európskeho parlamentu.

Prečo by sme sa v tomto Európskom parlamente mali podozrievať z taktických ťahov, keď hovoríme o ľudských právach? Ak je pravda, že sa tieto práva porušujú, je to naliehavá záležitosť.

Trvám na záväzkoch, ktoré sme si stanovili s našimi politickými partnermi v súvislosti so zahraničnými vecami. Podľa môjho názoru stále platia, ale myslím si, že teraz na ne naozaj nie je správny čas. Izraelu sme ukázali priateľské gestá. Samozrejme, budeme v tom pokračovať. Naše obavy o osud Palestínčanov však neprestávajú a neslabnú.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Dostal som návrh uznesenia(1) na ukončenie rozpravy predložený v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Hlasovanie o správe pani De Keyserovej a hlasovanie o návrhu uznesenia sa uskutočnia počas niektorej z nasledujúcich schôdzí.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), písomne. – (GA) Bolo by zlým znamením, keby EÚ mala v súčasnosti zlepšiť vzťahy s Izraelom. Ukázalo by sa, že EÚ je ochotná ignorovať rozsiahle, nepretržité a neutíchajúce porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva.

Bolo by to, ako keby sme povedali, že EÚ dáva Izraelu slobodu, aby pokračoval v represívnych a nezákonných činnostiach, v nútenom vysídľovaní obyvateľstva, v protizákonnom vraždení, v okupácii Palestíny a v rozširovaní nezákonného múru a osád.

Mali by sme na Izrael vytvárať čo najväčší nátlak, aby musel plniť sľuby podľa medzinárodného práva a podľa rezolúcií OSN. Dnes musíme ako poslanci z celej Európy vyslať Izraelu jasný signál, aby sme mu naznačili, že toho máme dosť.

Európsky parlament v roku 2002 hlasoval o prerušení dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom z dôvodu závažného porušovania ľudských práv zo strany Izraela. Napriek tomu dnes prebieha rozhovor o účasti Izraela na programe EÚ, ktorý sa venuje konkurencieschopnosti a hospodárskym inováciám, aj keď Izrael úmyselne ničí hospodárstvo a infraštruktúru Gazy.

Vítam rozhodnutie o zrušení hlasovania o zlepšení vzťahov medzi EÚ a Izraelom.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. (EL) Návrh Rady prednostne sa zaoberať už výraznou spoluprácou medzi EÚ a Izraelom a jej posilňovaním – bez ohľadu na skutočnosť, že hlasovanie Európskeho parlamentu o tejto problematike sa odložilo – je každopádne spochybnením Európanov a všetkých národov sveta, urážkou tisícok obetí izraelského barbarstva.

Tento návrh v skutočnosti udržiava izraelský apartheid a je uznaním rozsiahleho porušovania medzinárodného právneho poriadku a ľudských práv palestínskeho ľudu zo strany Izraela, okupácie pásma Gazy, Západného brehu a východného Jeruzalema a pokračujúcej výstavby Múru hanby a rozsiahleho osídľovania a ignoruje rezolúcie OSN odmietajúce postoj Izraela a uznesenie, ktoré prijal Európsky parlament v roku 2002, o prerušení dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Izraelom.

Aj keď Izrael udržiava rovnakú politiku voči palestínskemu ľudu už 60 rokov a jednotlivé štáty a OSN to odsúdili, je predložený provokatívny návrh, ktorý navrhuje, aby sme si zakryli oči pred neslýchanými porušeniami ľudských práv zo strany okupačných síl Izraela.

Opäť je to dôkaz toho, že v otázke rešpektovania ľudských práv EÚ pokrytecky používa vo svojej politike dvojitý meter, v každom jednom prípade podľa vlastných záujmov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. – Prijatie navrhovanej dohody o susedstve s Izraelským štátom by znamenalo začlenenie Izraela do určitých programov Spoločenstva podľa európskej susedskej politiky (ESP), politiky určenej na podporu reforiem a stability v susedstve Európskej únie. Táto dohoda, ktorá je navrhnutá tak, aby nadobudla účinnosť okamžite, by vyžadovala, aby Izrael finančne prispieval do rozpočtu Európskej únie výmenou za účasť v určitých programoch Spoločenstva. Táto dohoda bude po prijatí oboma stranami podliehať každé tri roky preskúmaniu. Podpora tejto dohody o susedstve by bola postavená na existujúcej dohode o pridružení a predstavovala by krok smerom k posilnenej spolupráci v oblasti obchodu a znamenala by pokrok pri riešení izraelsko-palestínskeho mierového procesu.

Na základe nedávnej návštevy izraelskej ministerky zahraničných vecí v Európskom parlamente, ktorá politicky obhajovala posilňovanie vzťahov medzi Izraelom a EÚ, a na základe aktuálneho akčného plánu, ktorý práve dokončil vysoký predstaviteľ, by prijatie tejto dohody o susedstve bolo pre obidve strany prínosom tým, že by sa zlepšilo vzájomné porozumenie obidvoch strán a urýchlilo nastolenie mieru a stability na Blízkom východe a v Stredozemí.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia