Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2669(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Debates :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Debašu stenogramma
Trešdiena, 2008. gada 3. decembris - Brisele Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

16. Par pasākumiem vides uzlabošanai MVU ar Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Nākamais punkts ir debates par jautājumu Padomei par pasākumiem vides uzlabošanai MVU ar Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu, uz kuru jāatbild mutiski un kuru iesniedza Nicole Fontaine un Giles Chichester, EPP-ED grupas vārdā, un Edit Herczog, PES grupas vārdā, (O-0113/2008 – B6-0485/2008).

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, autore. − Priekšsēdētāja kungs! Mēs visi šajā Parlamentā atzinīgi vērtējam sasniegumus, ko pēdējo piecu gadu laikā panākusi Komisija un jo īpaši Verheugen kungs kopā ar Eiropas Parlamentu un Eiropas uzņēmumiem — mūsu sasniegumu saistībā ar pieejas Eiropas uzņēmumiem mainīšanu, sasniegumu, kuram tagad ir nosaukums — princips „priekšroka mazajiem”, kas ir noteikts Mazās uzņēmējdarbības aktā. Mums pie šī akta ir jāstrādā.

Pašreizējā ekonomikas krīze pastiprina vajadzību pieņemt Mazās uzņēmējdarbības aktu pēc iespējas drīzāk. 23 miljoniem Eiropas uzņēmumu un divām trešdaļām tajos iesaistīto Eiropas darba ņēmēju ir vajadzīgs nepārprotams vēstījums par to, ka izmaiņas mūsu tiesiskajā pieejā principam „priekšroka mazajiem” ir reāls pamats mūsu turpmākajam darbam un rīcībai.

Pats pirmais signāls, ko raidām, ir „mazais MVU” tests. Tāpēc tā kā ir vajadzīgs nepārprotams vēstījums, mums ir ļoti žēl, ka Padome nepiešķīra saistošu spēku Mazās uzņēmējdarbības akta nosacījumiem.

Mēs patiešām ceram, ka nākamnedēļ Eiropadomē jūs pie šī jautājuma atgriezīsieties un ka dalībvalstu premjerministri šim Mazās uzņēmējdarbības aktam piešķirs noteiktu saistošu spēku. Taču mēs atzinīgi vērtējam Padomes lēmumu par prioritārajām darbībām. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi dot priekšroku mazajiem, lai uzlabotu piekļuvi finansējumam; ir ļoti svarīgi dot priekšroku mazajiem, lai vienkāršotu reglamentējošo vidi; un ir ļoti svarīgi dot priekšroku mazajiem, lai veicinātu pieeju tirgum.

Mēs lūdzam Komisiju un Padomi strādāt kopā. Ir vajadzīgāka lielāka Eiropas reakcija. Daudzvalstu atbildes var būt ļoti efektīvas, taču tās var izraisīt diverģenci, nevis kohēziju, ko vēlamies panākt idejas par Eiropu ietvaros. Tādēļ ir būtiski, lai Komisija uzlabo procedūras dalībvalstu gada pārskata iesniegšanai ar Lisabonas pārskata palīdzību, un es jautāju Padomei, vai tā ir gatava to darīt.

Eiropas pilsoņiem, uzņēmējiem un darba ņēmējiem ir vajadzīgas idejas, taču viņiem vajag vairāk. Viņiem ir vajadzīgi mūsu procedūru jauninājumi, taču ar to nepietiks. Viņiem ir vajadzīga rīcība, taču arī ar to nepietiks. Mums ir vajadzīgi rezultāti, kuru pamatā ir mūsu idejas, jauninājumi un darbības. Lūdzu, dariet to! Parlaments jūs tajā atbalstīs.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Fontaine, autore. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, Jouyet kungs, Verheugen kungs, dāmas un kungi! Mūsu grupa aizrautīgi atbalsta Mazās uzņēmējdarbības akta projektu, ko pagājušajā jūnijā mums iesniedza Komisija.

Tā ir tiesa, ka kopš 2000. gada ir uzsāktas ar maza un vidēja lieluma uzņēmumiem saistītas iniciatīvas — īpaši prātā nāk Vlasto kundzes izcilais darbs pie MVU hartas —, iniciatīvas, kas ir atzinīgi novērtētas, taču uzskatītas par nepietiekamām, jo pārāk bieži tās nebija nekas vairāk par veltām cerībām.

Šodien mums ir jādodas tālāk. Nopietnā ekonomikas krīze, ko piedzīvojam savās valstīs un kuras ietekme uz MVU ir īpaši satraucoša, skubina mūs darboties jomā, kurā bija vajadzīgs pamudinājums. Šajā ziņā Mazās uzņēmējdarbības akts ir daļa no jaunas, apņēmīgas un aktīvas pieejas.

Pāris nedēļu laikā mēs pārskatīsim Herczog kundzes ziņojumu par Komisijas paziņojumu, taču šodien, iesniedzot šo jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, mēs izvēlējāmies izteikt aicinājumu Padomei.

Jouyet kungs, mēs ar interesi piefiksējām secinājumus, ko vakar pieņēma Konkurences padome, un mēs gribētu zināt, vai Eiropadome 11. un 12. decembra sanāksmē patiešām atkārtoti pieņems šos secinājumus un mēģinās panākt vispārējā vadošā principa „priekšroka mazajiem” ātru pārņemšanu dalībvalstu tiesību aktos.

Mēs ceram, ka Padome turpinās, pamatojoties uz pievienoto rīcības plānu, un ka to papildinās praktiski pasākumi. Saistībā ar to man piešķirtajā īsajā laika posmā es gribētu uzsvērt trīs jomas, kurās mums ir nepieciešama spēcīga vadība.

Pirmkārt, sistemātiski ietekmes novērtējumi un regulāras pārbaudes, ko uzrauga Eiropas Parlaments, par Mazās uzņēmējdarbības akta statusu dalībvalstīs. Otrkārt, pieeja valsts līgumiem. Labas rīcības kodeksam nav saistoša spēka; kopā mums ir jābūt izdomas bagātākiem un radošākiem un jāierosina piemēroti un praktiski pasākumi, kas patiešām nodrošinās MVU pieeju šiem līgumiem. Visbeidzot, piekļuve finansējumam, kas pašreizējā situācijā ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.

Jūsu priekšlikumi ir saprātīgi, Jouyet kungs, tajos vajadzētu iekļaut arī piedāvājuma atbalstu. Vairs nav laika, ko tērēt. Lūdzu, pārlieciniet mūs par Padomes nodomiem.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, Padomes priekšsēdētājs. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, McMillan kungs, Verheugen kungs, godātie deputāti! Kā jūs, dāmas un kungi, norādījāt, pirmdien Padome pieņēma secinājumus par Komisijas ierosināto Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu. Šis Mazās uzņēmējdarbības akts ir spēcīgs politisks solījums 23 miljoniem maza un vidēja lieluma uzņēmumu. Kā uzsvēra Fontaine kundze, tā ir arī svarīga reakcija uz ekonomikas krīzi, ko pašlaik piedzīvojam. Tādēļ kopā ar Hervé Novelli, kurš pauž nožēlu, ka nevar būt kopā ar mums, es ar pārliecību vēlreiz apgalvoju Fontaine kundzei un Herczog kundzei, ka Eiropadome paudīs stingru politisku atbalstu šim Mazās uzņēmējdarbības aktam.

Kā jūs uzsvērāt, Mazās uzņēmējdarbības akts nevar atrisināt visas pašreizējās ekonomiskās problēmas, taču tam vajadzētu nodrošināt, ka tiek sperti būtiski soļi, lai cīnītos pret finanšu krīzi un no tās izrietošo ekonomikas lejupslīdi. Tādēļ pirmdien mēs arī pieņēmām rīcības plānu, kurā dalībvalstīm noteikts pienākums īstenot šos steidzamos pasākumus. Šis akts ir ārkārtīgi nozīmīgs un Francijas prezidentūra ir īpaši gandarīta par ļoti saprātīgo plānu. Fontaine kundze sniedza labu pārskatu par tajā iekļautajiem spēcīgajiem ieteikumiem.

Pirmkārt un galvenokārt, mums ir jāaplūko MVU finansējuma problēma. No šī aspekta mums ir jānovērtē Eiropas Investīciju bankas centieni, jo laikā no 2008. gada līdz 2011. gadam tā grasās ieguldīt 30 miljardus eiro. Tomēr papildus tam mums arī jānodrošina Direktīvas par maksājumu kavējumiem pārskatīšana, lai atvieglotu uzņēmumu skaidras naudas plūsmas problēmas. Mazās uzņēmējdarbības aktā un rīcības plānā ir ierosināts nodrošināt, lai MVU saņem samaksu trīsdesmit dienu laikā. Es nezinu, vai mēs šo mērķi sasniegsim, taču esmu pārliecināts, ka tas ir virziens, kurā mums vajadzētu doties. Maksājumu kavējumu samazināšana nozīmē MVU skaidras naudas plūsmas atvieglošanu laikā, kad katru ceturto maksātnespējas gadījumu Eiropā izraisa pārmērīgi maksājumu kavējumi.

Vēl viens svarīgs faktors ir riska kapitāla tirgus stimulēšana, jo, kā jūs zināt, Eiropā šis tirgus, salīdzinot ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ir pārāk ierobežots. Mēs plānojam izveidot Eiropas riska kapitāla mehānismu, kā arī panākt riska kapitāla fondu atzīšanu dalībvalstīs.

Kā jūs, dāmas un kungi, norādījāt, vēl viena mūsu prioritāte ir vienkāršošana. MVU no birokrātijas un dažādiem administratīvajiem uzdevumiem, kas tiem ir jāveic, cieš pat vairāk nekā lielie uzņēmumi. Tādēļ mums patiešām ir jāīsteno un jāpiemēro princips „priekšroka mazajiem”, kas nozīmē visas Eiropas Savienības tiesību aktos ņemt vērā MVU intereses.

Mēs arī ceram izveidot MVU testu, un, es jums garantēju, ka tiks veikti un publiskoti ietekmes novērtējumi par katru Kopienas dokumentu, kas ietekmē MVU, un būtu vēlams, lai dalībvalstis darītu to pašu. Pie tam mēs apņemamies nepieprasīt MVU vienu un to pašu informāciju vairākas reizes, citiem vārdiem sakot, mēs mēģināsim visu izdarīt vienā piegājienā.

Attiecībā uz finansējumu un vienkāršošanu pastāv nozīmīgāki pasākumi. MVU ir jāvar pilnībā izmantot vienotā tirgus sniegtās priekšrocības un jo īpaši iespēju eksportēt. Tādēļ Eiropas uzņēmējsabiedrību statūtu pieņemšana palīdzēs MVU gūt šajā tirgū lielāku labumu, dažādos Eiropas tirgos izveidojot filiāles.

Lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem un, ņemot vērā Konkurences padomes prasību Eiropadomei, Padome augstākajā līmenī un Komisija ir apņēmušās rūpīgi uzraudzīt šo rīcības plānu Lisabonas procesā ietilpstošo valstu reformu programmu kontekstā.

Mēs patiešām esam ļoti gandarīti par stimulu, ko ar pagājušajā pirmdienā pieņemto rīcības plānu izdevās sniegt šim darbam. Padome patiešām uzskata, ka MVU politika ir viena no galvenajām jomām mūsu kopīgajā cīņā pret ekonomikas krīzi un ātrā Eiropas Savienības ekonomikas atlabšanas panākšanā.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, krīzes sākumposmā — un patlaban mēs esam krīzes sākumposmā — jautājums par mūsu mazo un vidējo uzņēmumu nākotni Eiropā ir kļuvis vēl būtiskāks. Tāpēc mums ir visnotaļ skaidri jāatzīst tas, ka no šīs krīzes vairāk cietīs nevis lieli, bet gan mazi un vidēji uzņēmumi tāpēc, ka maziem uzņēmumiem nav kapitāla bāzes, kas palīdzētu tiem pārvarēt ilgāku ekonomikas stagnācijas periodu.

Tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi būtiski sniegt pārliecinošu un skaidru vēstījumu maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Tāpēc es esmu patiešām pateicīgs Jean-Pierre Jouyet kungam un Francijas prezidentūrai par īpašo atbalstu Mazās uzņēmējdarbības aktam, un es vēlos pateikties Herczog kundzei un Fontaine kundzei par to, ka viņas šodien uzņēmās iniciatīvu diskutēt par šo jautājumu.

Tas ir būtiski, jo ar lielu nepacietību tiek gaidīta Eiropadomes sanāksme, kas notiks nākamajā nedēļā. Eiropas iedzīvotāji nākamnedēļ vērtējoši uzlūkos valstu vai valdību vadītājus un gaidīs no viņiem atbildes, atbildes uz šādiem jautājumiem — kā mēs pārdzīvosim šo krīzi, vai mēs saglabāsim labklājību, kā mēs saglabāsim mūsu darba vietas, kā mēs saglabāsim savu drošību? Arī 23 miljoni Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu skatīsies Briseles virzienā un gaidīs atbildes no valstu vai valdību vadītājiem. Tieši tāpēc mani patiesi iepriecina Jean-Pierre Jouyet kunga teiktais, ka Eiropadomes atbalsts būs pārliecinošs un skaidrs. Un katrā ziņā mēs abi varam apliecināt, ka tas nozīmē, ka secinājumos par šo jautājumu nebūs pateikti tikai daži vārdi. Tas mani patiesi iepriecina.

Patiesībā arī šī politika ir tikai īstenošanas sākumposmā. Eiropas Parlamentam ir ļoti liela nozīme šai sakarībā. Arī saistībā ar šo jautājumu Parlaments uzskata, ka vārdi ir vārdi, bet tikai rīcībai ir nozīme. Un pirmām kārtām pasākumi mazu un vidēju uzņēmumu atbalstam ir jāīsteno dalībvalstu, reģionu un pat vietējā līmenī. Mums ir jānodrošina, lai principi, kas mums ir būtiski Eiropā, tiktu īstenoti dalībvalstīs un visos mūsu reģionos.

Mazie un vidējie uzņēmumi nav lūdzēji, bet gan būtiska Eiropas ekonomikas daļa. Tikai tad, ja mēs nodrošināsim šiem uzņēmumiem pamata noteikumus, kas tiem patlaban ir nepieciešami, šie uzņēmumi spēs veikt savu uzdevumu mūsu Eiropas ekonomikā.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, PPE-DE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, ņemot vērā mazo uzņēmumu nozīmi ekonomikā saistībā ar nodarbinātību un jaunu darbavietu izveidi, uzņēmumu dibināšanu un pārticības nodrošināšanu, inovācijām, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi, patlaban ir piemērots brīdis, lai mēs kaut ko darītu un atbalstītu šo uzņēmumu centienus grūtā laikā. ES ir vērojama tendence aizrautīgi runāt par MVU potenciālu un veikumu. Patiesi, būtu diezgan grūti pateikt ko negatīvu. Taču šā jautājuma un rezolūcijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai mēs ne tikai runātu, bet arī veiktu konkrētus pasākumus.

Viena no noteiktajām prioritātēm ir nepieciešamība uzlabot MVU piekļuvi finansējumam. Šis aicinājums ir izskanējis jau sen, un tā jau ilgu laiku ir problēma. Taču tagad finanšu krīzes laikā, kad kreditēšanas apjoma samazinājuma dēļ cieš visi uzņēmumi, visgrūtāk noteikti klājas tieši MVU, kuri, ciktāl tas attiecas uz pasūtījumiem un maksājumiem, parasti atrodas „barības ķēdes” pašās beigās. Tāpēc es stingri atbalstu aicinājumu uzlabot finansējuma un kredītu pieejamību. Bet nav zināms, vai to atbalstīs bankas.

Pamatojoties uz pieredzi, ko es guvu, strādājot mazā uzņēmumā un vēlāk arī vadot šādu uzņēmumu, es vēlos teikt, ka ir samērā grūti noteikt palīdzības un atbalsta veidus, kas būtu piemēroti visiem MVU, jo tie ir ārkārtīgi daudzveidīgi. Pēc manām domām, efektīvākā palīdzība ir nodrošināt piekļuvi informācijai, un es uzskatu, ka kopš tā laika, kad es nodarbojos ar uzņēmējdarbību, internets ir ieviesis lielas pārmaiņas šajā jomā.

Otra efektīvākais atbalsta veids ir nodrošināt iespēju netraucēti veikt uzņēmējdarbību. Tāpēc, lai gan es apzinos, ka nav iespējams iztikt bez regulējuma, es arī atbalstu labāka regulējuma būtisko nozīmi, jo šāda regulējuma izstrāde ir mazākais, ko var darīt likumdevēji un valdība. Es atbalstu aicinājumu Komisijai un dalībvalstīm rīkoties.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, PSE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, manis pārstāvētajā reģionā maziem uzņēmumiem ir izšķiroša nozīme. Rietummidlendas uzņēmumi atzinīgi vērtēs principu — vispirms domāt par maziem uzņēmumiem. Taču pašreizējās finanšu krīzes dēļ daudzi mazie uzņēmumi saskaras ar ārkārtīgi lielām grūtībām. Kā jau mēs esam dzirdējuši, tie risina naudas plūsmas un nenomaksātu parādu problēmas un nevar saņemt aizdevumus. Saskaņā ar jaunāko informāciju par maksātnespējīgiem uzņēmumiem manis pārstāvētajā reģionā pēdējos trīs mēnešos ir bankrotējuši 500 uzņēmumi. Tāpēc es atzinīgi vērtēju EIB atbalstu.

Taču es nedomāju, ka līdz šim izstrādātie priekšlikumi ir pietiekami atbilstīgi attiecībā uz to saistošo būtību, kas nodrošinātu reālu atbalstu MVU. Tāpēc es vēlos jautāt Eiropadomei — kā jūs risināsiet šo jautājumu nākamajā nedēļā? Es esmu dzirdējusi to, ko saka Konkurētspējas padome, bet būtiski ir tas, ka, ja priekšlikumi nebūs saistoši, Konkurētspējas padome šajā brīdī nespēs nodrošināt atbalstu maziem uzņēmumiem; tā nepalīdzēs šiem uzņēmumiem piekļūt tirgiem vai finansējumam.

Man šķiet, ka jau daudzus gadus Konkurētspējas padome norāda, ka ir ļoti būtiski, lai Padome paustu skaidru apņemšanos mazināt administratīvo slogu. Maziem uzņēmumiem nākas segt ievērojamas izmaksas. Ja lielie uzņēmumi sedz izmaksas 1 eiro apmērā uz katru darbinieku, maziem uzņēmumiem nākas segt izmaksas līdz pat 10 eiro uz katru darbinieku.

Nobeigumā es vēlos izteikt vēl tikai vienu piezīmi. Lai gan ir ļoti būtiski pārvaldīt finanšu krīzi, patlaban aktīvāk ir jāpalīdz MVU, jo tie ir reālās ekonomikas balsts.

 
  
MPphoto
 

  Šarūnas Birutis, ALDE grupas vārdā. – (LT) Mazie un vidējie uzņēmumi ir mūsu ekonomikas DNS; tie ir jāatbalsta, vienlaicīgi veicinot konkurētspēju un paaugstinot nodarbinātības līmeni Eiropā. Mazās uzņēmējdarbības akts ir iniciatīva, kurai šodien ir nepieciešams visu politisko partiju atbalsts. Mazās uzņēmējdarbības akts nodrošinātu būtisku atbalstu Eiropas maziem un vidējiem uzņēmumiem pašreizējās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļos.

Mēs izskatām rezolūcijas projektu, kas atspoguļo Eiropas Parlamenta nostāju un Padomes uzdevumus.

Mums ir jānodrošina, lai Mazās uzņēmējdarbības akts tiktu efektīvi īstenots visās dalībvalstīs. Lai to panāktu, tā noteikumi ir jāiekļauj dalībvalstu rīcības plānos un juridiskajos dokumentos un dalībvalstīs ir jāizveido šā dokumenta izpildes uzraudzības sistēma.

Mums ir jāveic papildu pasākumi, lai nodrošinātu, ka Mazās uzņēmējdarbības aktu nepiemeklē Eiropas MVU hartas bēdīgais liktenis. Mums ir jāsaprot, ka pamatnostādņu dokumenti dalībvalstīs bieži vien tiek nolikti birokrātu plauktos un tāpēc netiek sasniegti tajos noteiktie mērķi:

nodokļu kredīti un stimuli uzņēmumu veidošanai, mikrokredīti, kredītu garantijas, riska kapitāls, bezmaksas informācijas un konsultāciju nodrošināšana, nepārtraukta uzņēmumu tēla uzlabošana un ietekmes palielināšana u. c.

Mērķi attaisno līdzekļus, taču, lai tos sasniegtu, ir nepieciešamas pūles un drosme. Es esmu pārliecināts, ka Mazās uzņēmējdarbības akta īstenošana Kopienas līmenī palīdzēs novērst ekonomisko un sociālo lejupslīdi Eiropā un mazināt finanšu krīzes sekas.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Vispirms es vēlos paust atzinību Francijas prezidentūrai par to, ka tā nekavējās izdarīt atbilstīgus secinājumus attiecībā uz šo Mazās uzņēmējdarbības aktu, lai beidzot varētu sākt procesa virzību. Mēs šajā Parlamentā nekavējoties uz to reaģējām, grozot procedūru. Galu galā šīs ekonomiskās krīzes laikā mums visiem ir jāiestājas par MVU Eiropā, jo tieši šie uzņēmumi ir Mazās uzņēmējdarbības akta raison d’être.

Mums ir daudz efektīvāk jāizmanto Eiropas uzņēmēju potenciāls. Šodien es īpaši vēlos pievērst jūsu uzmanību sieviešu uzņēmējdarbībai, jo tā ir interesants paradokss. Sievietes ir daudz labākas uzņēmējas. Pastāv daudz mazāka iespēja — par to liecina kaut vai dažādi rādītāji —, ka sievietes vadīts uzņēmums varētu bankrotēt.

Taču, neskatoties uz to, sievietēm uzņēmējām joprojām ir daudz grūtāk saņemt aizdevumu, lai sāktu uzņēmējdarbību. Šī situācija ir jāmaina, jo tas ir ārkārtīgi būtiski. Tas nozīmē, ka ir jāuzlabo sieviešu uzņēmēju piekļuve finansējumam un esošo fondu atbalstam.

Arī mikrokredīts ir ļoti būtisks līdzeklis sieviešu, it sevišķi sieviešu, kas pārstāv minoritātes, ekonomiskā stāvokļa uzlabošanai un neatkarības nodrošināšanai. Pašreizējos kreditēšanas krīzes apstākļos, kad bankas nevēlas izsniegt aizdevumus, ir daudz grūtāk saņemt finansējumu, un tas ir vēl viens iemesls, kādēļ ir jānodrošina Eiropas Investīciju bankas garantiju pieejamība, it sevišķi mikrokredītu saņēmējiem un sievietēm uzņēmējām.

Ir būtiski nodrošināt iespēju sievietēm dibināt mazus uzņēmumus, lai viņas varētu veiksmīgi apvienot darbu un ģimenes dzīvi. Tas ir ļoti būtiski arī Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) un Eiropas Demokrātu grupai. Es atzinīgi vērtēju to, ka Padomes secinājumos jau ir īpaši uzsvērta sieviešu uzņēmējdarbība. Es novēlu turpināt šo pozitīvo darbu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Mēs ar interesi gaidām, kad tiks pieņemts Eiropas tiesiskais regulējums maziem un vidējiem uzņēmumiem. ES ekonomikas atveseļošanas plāns nodrošinās iespēju izmantot jaunus finansējuma avotus mazu un vidēju uzņēmumu finansēšanai.

Administratīvā sloga mazināšana, arodizglītības finansēšana un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveide ir pasākumi, kas palīdzēs aizsargāt darbavietas un veicinās uzņēmējdarbību. Eiropas Investīciju banka nodrošinās 30 miljardus eiro MVU pieprasīto aizdevumu finansēšanai. Taču, pēc manām domām, šāds finansējuma apjoms nav pietiekams.

Es uzskatu, ka patlaban krīzes laikā ir jāveic šādi steidzami pasākumi — jāvienkāršo valsts atbalsta piešķiršanas procedūra, jānosaka trīs dienu termiņš uzņēmumu dibināšanai un jānodrošina, lai valsts iestādes veiktu MVU pienākošos maksājumus ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Es atzinīgi vērtēju Komisijas priekšlikumu veicināt rēķinu piesūtīšanu elektroniski, kā dēļ būs jāveic ieguldījums 18 miljardu eiro apmērā. Arvien biežāk ir vērojama nepieciešamība attīstīt konkurētspējīgus uzņēmumu pudurus, iesaistot tajos uzņēmumus, kas veic ieguldījumus jauno tehnoloģiju izpētē un izstrādē.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE).(FR) Priekšsēdētāja kungs, Jouyet kungs, Verheugen kungs, mēs visi zinām, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas Savienības pamats, jo tie nodarbina vairāk nekā 70 % ES darbaspēka un veido 99 % no Eiropas uzņēmumiem.

Kā jau mēs dzirdējām, miljoniem MVU ir noraizējušies, un tos apdraud finanšu krīze, jo tās ietekmē pasliktinās mājsaimniecību pirktspēja un uzticēšanās, tādējādi ietekmējot pasūtījumus. Tieši tāpēc ir apdraudēta MVU naudas plūsma, un mums ir jāatbalsta šo uzņēmumu darbība, nodrošinot, ka bankas garantē efektīvu piekļuvi nepieciešamajam finansējumam, lai MVU varētu turpināt pastāvēt.

Tieši tāda ir Jouyet kunga minēto 1. decembra Konkurences padomes secinājumu un Eiropas finanšu ministru pieņemtā ekonomikas atveseļošanas plāna būtība. Ir svarīgi noteikt, ka MVU vajadzības ir pastāvīga Eiropas Savienības politikas prioritāte, un es atzinīgi vērtēju rīcības plānu, atbalstot Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu. Tas atspoguļo nodomu nodrošināt būtiskākā principa piemērošanu — vispirms domāt par maziem uzņēmumiem, proti, Eiropas MVU.

Tomēr, kā jau komisārs teica, un mēs visi tam piekrītam, Padomei ir jāsadarbojas ar citām Eiropas iestādēm, lai šis princips tiktu īstenots dzīvē; mums ir jāvirzās no vārdiem pie darbiem, lai šo principu iekļautu visās politikas jomās un visās Eiropas programmās.

Taču mēs varam teikt, ka šis rīcības plāns ir reāls sarežģītās situācijas risinājums. Jouyet kungs, es vēlos izmantot šo iespēju un paust atzinību Francijas prezidentūrai par tās aktīvo rīcību, kas nodrošināja iespēju idejas ātri īstenot dzīvē.

 
  
  

SĒDI VADA: M. A. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
priekšsēdētāja vietnieks

 
  
MPphoto
 

  Juan Fraile Cantón (PSE).(ES) Priekšsēdētāja kungs, es lūdzu iespēju uzstāties, lai paustu atzinību Komisijai par šo iniciatīvu, kas ir būtisks pasākums, lai mazinātu birokrātiju un likvidētu citus šķēršļus, ar kuriem katru dienu nākas saskarties Eiropas maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Plānā ir uzsvērta MVU lielā nozīme Eiropas ekonomikā. Kā jau tika minēts iepriekš, mēs nedrīkstam aizmirst, ka ES darbojas aptuveni 23 miljoni mazu un vidēju uzņēmumu, kas nodrošina 70 % no visām darbavietām un aptver visas nozares.

Rīcības plānā administratīvā sloga mazināšanai ir noteikts mērķis līdz 2012. gadam to samazināt par 25 %. Mēs nevaram ietekmēt spēkā esošo tiesību aktu radīto administratīvo slogu, 2006. gadā veidojot izmaksas 3,5 % apmērā no Eiropas IKP. Šis tālejošais uzdevums ir daļa no plašākas uzņēmējdarbības veicināšanas politikas, kuras mērķis ir veicināt mūsu MVU piekļuvi citiem tirgiem, uzlabojot izaugsmes potenciālu un popularizējot uzņēmējdarbību.

Tā ir lieliska ideja — palīdzēt mūsu MVU attīstīt darbību aiz Eiropas Savienības robežām. Turklāt kopēja uzņēmumu dibināšanas procedūra ES atvieglos meitas uzņēmumu izveidi citās ES dalībvalstīs un ļaus efektīvi izmantot vienotā tirgus sniegtās iespējas.

Mana pēdējā piezīme attiecas uz to, ka mūsu MVU būtiskākā problēma šodien ir finansējums. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Investīciju bankas priekšlikumu dažādot MVU atbalsta instrumentus, vienkāršot to izmantošanu un paplašināt to izmantošanas jomas.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Jouyet kungs, kad Nicole Fontaine uzdeva jautājumu, Padome jau sniedza uz to atbildi. Šādi gadījumi notiek tik reti, ka tas ir pieminēšanas vērts.

Patiesībā pirms 48 stundām Konkurētspējas padome izskatīja un atbalstīja Komisijas jūlijā iesniegto plānu, bet mūsu Parlaments joprojām to izskata. Tas ir neapstrīdams Padomes panākums Francijas prezidentūras vadībā, un es vēlos pateikties jums, Jouyet kungs un paust atzinību par lielisko darbu, ko jūs un jūsu kolēģi, it sevišķi Novelli kungs, esat paveikuši.

Padomes veikums ir vērtējams īpaši atzinīgi tāpēc, ka saskaņā ar Komisijas plānu jums bija jāizstrādā arī rīcības plāns, ņemot vērā tajā noteiktos principus un nosakot mērķus turpmākajiem 3, 5 un 10 gadiem.

Es saprotu, ka faktiski mums tagad, izstrādājot jebkuru tiesību aktu un pasākumu, vispirms ir jādomā par maziem un vidējiem uzņēmumiem. To mēs arī darīsim, izstrādājot Eiropas privātā uzņēmuma statūtus, Kavētu maksājumu direktīvu un, cerams, izskatot jautājumu par PVN likmju samazinājumu, kā arī veicot citus pasākumus.

Taču nobeigumā es tikai vēlos teikt, ka visbūtiskākais ir, lai MVU netiktu norobežoti, jeb, citiem vārdiem sakot, mūsu pieņemtās tiesību normas attiecībā uz MVU nedrīkst būt tik unikālas, ka tās galu galā kļūst par apgrūtinājumu. Es piekrītu tam, ko tikko teica Vlasto kundze. Ir skaidri redzams, ka pašreizējā situācijā, kad šiem uzņēmumiem tik ļoti ir nepieciešams finansējums un finansējumu iegūt ir tik grūti, mēs nedrīkstam viņu vārdā veikt pasākumus, piemēram, noteikt izņēmumus attiecībā uz garantijām, kas mazinātu to uzticamību un tādējādi liegtu tiem iespēju iegūt finansējumu darbības nodrošināšanai.

Tieši tāpēc mazi un vidēji uzņēmumi nav mazāk svarīgi uzņēmumi. Tiem ir jābūt tikpat būtiskiem Eiropas ekonomikā, cik būtiski ir jebkuri citi uzņēmumi.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Priekšsēdētāja kungs, Mazās uzņēmējdarbības aktā skaidri noteiktais un galvenais mērķis ir atzīt mazu un vidēju uzņēmumu būtisko nozīmi un aktīvi tos atbalstīt, risinot problēmas, kas var kavēt šo uzņēmumu izaugsmi.

Kā jau jūs zināt, maziem uzņēmumiem, nenoliedzami, ir būtiska nozīme Eiropas ekonomikā. Šādu nenovērtējamu atbalstu uzņēmumu izveidē un uzņēmējdarbības garu Eiropā veicina Komisijas ieviestais princips — vispirms domāt par maziem uzņēmumiem.

Kurš gan var būt noskaņots pret to? Ko īsti tas nozīmē? No visiem uzņēmumiem uz 99 % pašlaik attiecas šis vērienīgais plāns. Jebkurā uzņēmumā divi būtiskākie aspekti netiek atspoguļoti tā bilancē — uzņēmuma reputācija un darbinieki.

Kādēļ es citēju Henry Ford? Es vēlējos pateikt, ka, lai gan mūsu nolūks ir atvieglot MVU darbību, darbinieki katrā ziņā ir uzņēmuma sirds un ka Mazās uzņēmējdarbības aktam ir jānodrošina arī iespēja pievērst lielāku uzmanību darbinieku vietai šo uzņēmumu pārvaldē. Patiesi, Mazās uzņēmējdarbības aktam ir jābūt kā svaiga gaisa vēsmai šajos uzņēmumos, veicinot darbinieku nozīmes atzīšanu uzņēmumā, nodrošinot, ka vairāk tiek ņemti vērā viņu centieni, un nekādā ziņā mēs nedrīkstam pieļaut, ka Mazās uzņēmējdarbības akts ir pielaidīgāks attiecībā uz darba tiesībām.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Finanšu krīzes laikā ar skaļiem saukļiem nepietiek — pēc tiem ir jāseko konkrētām darbībām. Šajā grūtajā laikā mums ir jānodrošina mazu un vidēju uzņēmumu piekļuve finanšu resursiem, lai šie uzņēmumi varētu veikt inovatīvus pasākumus nolūkā izmantot arvien modernākas tehnoloģijas un tādējādi uzlabot konkurētspēju.

Šajā jomā ir jāstiprina mikrokredītu programma un riska kapitāla fonds. Ir jārada labvēlīgi apstākļi ieguldījumiem tehniskajā infrastruktūrā tās izpētei, attīstībai un inovāciju ieviešanai saistībā ar mazu un vidēju uzņēmumu darbību. Tāpēc es atzinīgi vērtēju 30 miljardu eiro vērto tiesību aktu kopumu, kas attiecas uz mazu un vidēju uzņēmumu kreditēšanu, par ko vienojās Ekonomikas un finanšu padome.

Patlaban es gatavoju ziņojumu par regulējumu celtniecības materiālu ieviešanai tirgū. Es intensīvi sadarbojos ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, un es esmu pārliecināta, ka spēšu izstrādāt kvalitatīvu tiesību aktu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir jāstrādā atbilstoši tiesību aktiem tāpat kā citiem uzņēmumiem, kaut gan parasti tie nevar noalgot juriskonsultu vai augsti kvalificētus finanšu padomniekus. Tajā pašā laikā mazi un vidēji uzņēmumi nodrošina lielāko daļu darbavietu. Tieši tāpēc ir tik būtiski atbalstīt šos uzņēmumus, vienkāršojot tiem saistošo regulējumu, piedāvājot apmācību un veicot citus pasākumus. Krīzes laikā ir īpaši būtiski atvieglot aizdevumu iegūšanu, iespējams, šai sakarībā varētu palīdzēt Solidaritātes fonds, nodrošinot garantijas šādiem aizdevumiem. Es atbalstu Eiropas Mazo uzņēmumu hartas pieņemšanu un sveicu Francijas prezidentūru.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Priekšsēdētāja kungs, mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem steidzami ir nepieciešams atbalsts un tāpēc ir jāveic ievērojamas izmaiņas pašlaik īstenotajās politikas jomās, lai radītu labvēlīgākus apstākļus, it sevišķi, lai uzlabotu iedzīvotāju pirktspēju un palielinātu strādājošo atalgojumu.

Taču nepietiek ar to, ka tiek paziņoti pasākumi un atvērtas kredītlīnijas. Ir jānodrošina, lai šis atbalsts patiešām sasniegtu mikrouzņēmumus, mazus un vidējus uzņēmumus, nevis pazustu birokrātijas gaiteņos. Mēs nevaram samierināties ar to, ka tiek nodrošināts atbalsts tikai dažiem vidējiem uzņēmumiem un tiek aizmirsti mikrouzņēmumi un mazi uzņēmumi, kuriem ir liela nozīme, nodrošinot saimniecisko darbību un nodarbinot darba ņēmējus, kuru tiesības šajā procesā ir jāgarantē.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Priekšsēdētāja kungs, šā punkta nosaukums liek domāt, ka tas attiecas uz MVU darbības vides uzlabošanu. Es vēlos teikt, ka, ja ES patiešām grib palīdzēt, nevis tikai nodoties paredzamai retorikai, ir jāizmanto kāds patiešām nozīmīgs un tūlītējs risinājums. Kāpēc gan mēs pašreizējās globālās krīzes apstākļos nevarētu noteikt MVU „regulējuma piemērošanas brīvdienas”? Atbilstības nodrošināšana katrai ES tiesību akta rindiņai ir tik paģēroša, tik apgrūtinoša un dārga, ka tā ierobežo ES veiktspēju un labklājību. Izmaksas ir ārkārtīgi augstas. Tās katru gadu sasniedz miljardus eiro. Nosakot „regulējuma piemērošanas brīvdienas”, mēs nekavējoties ietaupītu uzņēmumiem vairākus miljardus eiro gadā un ļautu tiem attīstīties.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, es vēlos uzdot jautājumu komisāram Verheugen kungam — vai Komisija ir gatava izstrādāt tiesisko pamatu 2009. vai 2010. gada budžeta pozīcijai? Otrais jautājums ir šāds — vai ir iespējams piešķirt prioritāti rīcības plāniem, kas patlaban kļūst aktuālāki nekā jebkad agrāk finanšu krīzes dēļ, kā arī tāpēc, ka tieši tagad ir jānodrošina atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem un tieši tagad finanšu krīzes dēļ šis Mazās uzņēmējdarbības akts ir īpaši nozīmīgs? Vai, pēc jūsu domām, mēs spēsim nekavējoties sākt īstenot rīcības programmu šajā jomā?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, Padomes priekšsēdētājs.(FR) Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties daudzajiem runātājiem, kuri šo debašu laikā, no vienas puses, atbalstīja Mazās uzņēmējdarbības aktu un, no otras puses, uzstāja, lai tiktu nodrošināta stingra un obligāta uzraudzība. Es arī vēlos apliecināt tiem, kuri vēlējās noskaidrot, vai finansiālais atbalsts tiks novirzīts maziem un vidējiem uzņēmumiem, ka Eiropas Investīcijas bankas atbalsts patiešām tiks piešķirts.

Jūs varat būt droši par to, ka, ciktāl tas ir Eiropadomes kompetencē, ministri sniegs šo informāciju valstu vai valdību vadītājiem, un mēs kā prezidentvalsts uzstāsim, lai noteikumi tiktu piemēroti pēc iespējas stingrāk. Mēs darīsim visu, kas būs mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz Mazās uzņēmējdarbības aktu un ar to saistīto rīcības plānu tiktu pausts skaidrs politiskais atbalsts augstākajā līmenī. Kā jau Toubon kungs minēja, ir jānodrošina, lai īpašo pasākumu un vienkāršošanas metožu piemērošanas dēļ netiktu samazinātas garantijas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es uzskatu, ka tas ir būtiski.

Nobeigumā es vēlos teikt, ka piekrītu Wortmann kundzei, es vēlos viņai teikt, ka patiešām apzinos, kāds atbalsts mums ir jāsniedz sievietēm uzņēmējām; man par to tiek atgādināts katru vakaru, izņemot šo, jo mana sieva arī vada mazu uzņēmumu. Tāpēc es esmu labi informēts par šo jautājumu, un jūs varat paļauties uz prezidentvalsts un manu personīgo apņemšanos nodrošināt, ka jūsu teiktajam sekos rīcība, neapšaubāmi, ne mazākajā mērā nepieļaujot interešu konfliktu, ko es jums apsolu.

Es sirsnīgi pateicos Verheugen kungam un ikvienam Komisijā par visu, ko viņi ir paveikuši — mēs veiksmīgi strādājām kopā šīs prezidentūras laikā mazu un vidēju uzņēmumu interesēs, es vēlos jums pateikties par to, ka piedalījāties šajā debatēs, kā arī es vēlos pateikties Fontaine kundzei par uzdotajiem jautājumiem un vēlreiz pateikt to, ka Eiropas Parlamentam būs liela nozīme šā procesa īstenošanā un arī turpmāk.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, paldies jums par plašo vienprātību, kas bija vērojama šo debašu laikā ne tikai attiecībā uz mūsu mazo un vidējo uzņēmumu politikas mērķiem, bet arī attiecībā uz mūsu veiktajiem pasākumiem, lai mērķus sasniegtu.

Es vēlos sniegt īsas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Chichester kungs, Eiropas Investīciju banka jau ir sniegusi pozitīvu atbildi. Līdz 2011. gadam kreditēšanai paredzētais finansējums bija 15 miljardi eiro, bet tagad šis finansējums ir noteikts 30 miljardu apmērā, proti, finansējums ir divkāršots. Turklāt MVU Eiropas Savienībā, protams, ir pieejami arī citi finanšu instrumenti, it sevišķi saistībā ar struktūrfondiem. Es vēlos arī uzsvērt, ka visi lielie Eiropas projekti tiek izstrādāti tādā veidā, lai pirmām kārtām nodrošinātu to pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Attiecībā uz jautājumu par izmaksu samazināšanu es ar prieku jūs informēju par to, ka Rīcības programma administratīvā sloga mazināšanai Eiropas Savienībā tiek īstenota saskaņā ar plānu. Nākamais būtiskais programmā paredzētais solis cita starpā ir arī priekšlikuma izstrāde par elektronisko rēķinu izrakstīšanu, kas maziem un vidējiem uzņēmumiem faktiski ļaus ietaupīt līdz par 18 miljardiem eiro gadā.

Attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par kavētiem maksājumiem — Kavētu maksājumu direktīvai — ir paveikts liels darbs, un tieši šim Parlamentam būs iespēja izskatīt šo priekšlikumu.

Attiecībā uz Rübig kunga pēdējo jautājumu par to, kura izpildiestāde noraidīs priekšlikumu, ja Parlaments piedāvās finansējumu, es baidos, ka jūs nepiedāvājat mums finansējumu, jūs piedāvājat budžeta pozīciju, kurai nav paredzēts finansējums. Ja jūs varat piedāvāt budžeta pozīciju, kurai paredzēts ievērojams papildu finansējums, lūdzu, dariet to, bet es nedomāju, ka tas ir iespējams.

Tāpēc es uzskatu, ka patlaban saprātīgāk ir uzlabot jau esošās programmas un projektus tādā veidā, lai tie palīdzētu nodrošināt nepieciešamo finansējumu saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības aktu. Tas īpaši attiecas uz Konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmu, par kuru es esmu atbildīgs, kā arī uz lielāko struktūrfondu programmu, pat uz Lauku attīstības programmu un Izpētes un attīstības pamatprogrammu. Kopumā es uzskatu, ka pastāv lielas iespējas izmantot šīs programmas, lai atbalstītu mazus un vidējus uzņēmumus Eiropas Savienībā.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. − Noslēdzot debates, es esmu saņēmis vienu rezolūcijas priekšlikumu(1) saskaņā ar EP Reglamenta 108. panta 5. punktu.

Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks ceturtdien, 4. decembrī, sākot no pulksten 12.00.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 142. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), rakstiski. (PL) Lai attīstītu uzņēmējdarbību un Eiropas Savienības ekonomiku, ir ļoti būtiski uzlabot mazu un vidēju uzņēmumu situāciju Eiropā un atbalstīt Eiropas Mazo uzņēmumu hartu. Tas ir īpaši būtiski tāpēc, ka mazi un vidēji uzņēmumi nodarbina vairāk nekā pusi Eiropas Savienības iedzīvotāju un ka 99 % no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir tieši mazi un vidēji uzņēmumi. Taču diemžēl es saskatu vairākas problēmas saistībā ar Eiropas Mazo uzņēmumu hartas īstenošanu.

Piemēram, Polijā tika solīts īstenot vērienīgus plānus, lai mazinātu administratīvo slogu, vienkāršotu noteikumus un atceltu nevajadzīgos tiesību aktus. Patiesībā situācija valsts iestādēs nav mainījusies. Uzņēmējiem joprojām nākas saskarties ar nekompetentiem ierēdņiem un nevajadzīgām procedūrām. Turklāt uzņēmēji joprojām cieš no nevajadzīgas birokrātijas, kas ievērojami ierobežo uzņēmējdarbību.

Līdz šim nav izveidoti valsts pārvaldes interneta portāli. Šādu portālu izveides mērķis bija atvieglot uzņēmumu reģistrāciju, nodokļu vai muitas deklarāciju iesniegšanu un statistikas datu bāžu izmantošanu. Visas šīs darbības var veikt elektroniski. Ja mēs neuzlabosim procedūru efektivitāti un neveiksim reformas valsts iestādēs, mēs nespēsim sasniegt Eiropas Mazo uzņēmumu hartā noteiktos mērķus. Tātad mēs nespēsim nodrošināt pienācīgu atbalstu MVU.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), rakstiski. – (PL) Mazi un vidēji uzņēmumi (MVU) ir ļoti būtiski Eiropas ekonomikai, tās konkurētspējai un nodarbinātībai. Nodrošinot 100 miljonus darbavietu, MVU veicina ekonomikas izaugsmi. Turklāt tiem ir lielākā nozīme reģionu un inovāciju attīstībā, kā arī tie veicina dzimumu līdztiesību.

Eiropas Savienības MVU ražīgums un pieauguma koeficients joprojām ir zemāks nekā ASV, kur šādi uzņēmumi palielina darbavietu skaitu caurmērā par 60 % pirmajos septiņos darbības gados, salīdzinot ar aptuveni 10–20 % Eiropā.

Eiropas Mazo uzņēmumu harta, ko Eiropas Komisija pieņēma pagājušajā jūnijā, pirmo reizi ieviesa visaptverošu MVU politikas struktūru, nodrošinot MVU vienlīdzīgus apstākļus un cenšoties uzlabot to tiesisko un administratīvo darbības vidi ES.

Šai sakarībā steidzami ir jārod atbilde uz šādiem jautājumiem — vai Padomes nolūks ir oficiāli atbalstīt Eiropas Mazo uzņēmumu hartu, un vai dalībvalstis apņemsies to īstenot?

Ir ārkārtīgi būtiski noteikt, kādus pasākumus Padome ierosina veikt, lai nodrošinātu MVU netraucētu piekļuvi finansējumam šajā finanšu krīzes laikā.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), rakstiski. (DE) Vairāk nekā 23 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu tiek atbilstīgi dēvēti par Eiropas Savienības ekonomikas pamatu. Neskatoties uz MVU nozīmi, tie joprojām nevar pilnībā izmantot iekšējā tirgus priekšrocības un nereti saskaras ar birokrātiskiem šķēršļiem. Mazās uzņēmējdarbības akts ir būtisks solis uz priekšu, lai uzlabotu MVU konkurētspēju un nodrošinātu iespēju šiem uzņēmumiem izmantot to potenciālu. Šai sakarībā „labāka likumdošanas procesa” principa panākumi nav vienīgais izšķirošais aspekts. Mazos un vidējos uzņēmumos ir jāuzlabo arī informētība par Eiropas integrācijas sniegtajām iespējām. Šai sakarībā Uzņēmēju apmaiņas programma ir pozitīvi vērtējama pieeja.

Mazās uzņēmējdarbības aktā paredzētie finanšu instrumenti ir īpaši būtiski MVU atbalstam. Ņemot vērā pašreizējo sarežģīto ekonomisko situāciju, MVU ir jāsaglabā savi darbinieki. Iepirkumu procedūras vienkāršošana, maksājumu kavējumu novēršana vai aizdevumu saņemšanas atvieglošana un jaunu uzņēmumu izveides veicināšana ir efektīvi pasākumi šai sakarībā. Kopumā var teikt, ka Mazās uzņēmējdarbības akts aizsargā rūpīgi izstrādāto Eiropas korporatīvo struktūru un uzlabo Eiropas MVU konkurētspēju starptautiskos tirgos.

 
  

(1)Sk. Protokolu

Juridisks paziņojums - Privātuma politika