Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2669(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

O-0113/2008 (B6-0485/2008)

Razprave :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Razprave
Sreda, 3. december 2008 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

16. Na poti k izboljšanju okolja za mala in srednje velika podjetja v evropskem aktu o malem gospodarstvu (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je razprava o vprašanju za ustni odgovor, ki so ga Svetu v zvezi s potjo k izboljšanju okolja za mala in srednje velika podjetja v Evropskem aktu o malem gospodarstvu zastavili Nicole Fontaine in Giles Chichester v imenu skupine PPE-DE in Edit Herczog v imenu skupine PSE (O-0113/2008 – B6-0485/2008).

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, avtorica. − Gospod predsednik, vsi v Parlamentu pozdravljamo dosežek Komisije in še zlasti gospoda Verheugna skupaj z Evropskim parlamentom in evropskimi podjetji v zadnjih petih letih: ta dosežek je spremenjen pristop do evropskih podjetij in ta dosežek ima zdaj svoje ime – načelo Najprej pomisli na male, ki je zapisano v aktu za malo gospodarstvo. Na tem aktu moramo zdaj delati.

Sedanja gospodarska kriza poudarja potrebo po čimprejšnji prilagoditvi akta za malo gospodarstvo. 23 milijonov evropskih podjetij in dve tretjini evropskih zaposlenih, ki so v njih vključeni, potrebujejo nedvoumno sporočilo, da je sprememba našega zakonodajnega pristopa Najprej pomisli na male stvarna podlaga za naše delo in delovanje v prihodnje.

Čisto prvi signal, da mi to zares počnemo, je „mali preizkus MSP“. Zaradi te potrebe po nedvoumnem sporočilu nam je žal, da Svet določb v aktu za malo gospodarstvo ni opredelil kot zavezujoče.

Resnično upamo, da se boste v Evropskem svetu naslednji teden spet vrnili k temu vprašanju in bodo predsedniki vlad držav članic določbam v aktu za malo gospodarstvo dali nekaj zavezujočega značaja. Vendar pa pozdravljamo sklep Sveta o prednostnih ukrepih. Menimo, da je zelo pomembno, da najprej pomislimo na male, da bi izboljšali dostop do finančnih sredstev; zelo pomembno je najprej pomisliti na male, da se poenostavi regulativno okolje; in zelo pomembno je najprej pomisliti na male, da se pospeši dostop na trg.

Komisijo in Svet prosimo, da delujeta povezano. Potreben je bolj evropski odgovor. Odzivi, ki vključujejo več držav, so lahko zelo učinkoviti, vendar se lahko namesto v koheziji, ki jo želimo doseči s skupno zamislijo, znajdejo v razlikah. Zato je bistveno, da Komisija izboljša postopke letnega poročanja držav članic s podporo lizbonske točkovne tabele in zato Svet sprašujem, če je to pripravljen storiti.

Evropski državljani, podjetniki in zaposleni potrebujejo zamisli, vendar potrebujejo še več. V naših postopkih so potrebne inovacije, vendar to ne bo dovolj. Potrebujejo ukrepe, vendar tudi to ne bo dovolj. Potrebujemo rešitev, ki temelji na zamislih, inovaciji in ukrepih. Prosim vas, da to skušamo doseči. Parlament vas bo pri tem podprl.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Fontaine, avtorica. – (FR) Gospod predsednik, gospod Jouyet, gospod Verheugen, gospe in gospodje, naša skupina navdušeno podpira osnutek akta za malo gospodarstvo, ki ga je junija predstavila Komisija.

Drži, da je bilo od leta 2000 uvedenih veliko pobud za mala in srednje velika podjetja – pri tem se še zlasti spomnim odličnega dela gospe Vlasto na Listini o malih in srednje velikih podjetjih –, ki so bile deležne pozdrava, vendar so bile nezadostne, saj vse prepogosto ostanejo nič več kot pobožne želje.

Seveda pa moramo danes storiti še več. Resna gospodarska kriza, ki jo doživljajo naše države in ki še zlasti prinaša zaskrbljujoče posledice v malih in srednje velikih podjetjih, nas priganja v nekaj, kar zahteva pogum. V tem smislu akt o malem gospodarstvu tvori del novega, neomajno proaktivnega pristopa.

Čez nekaj tednov bomo preučevali poročilo gospe Herczog o sporočilu Komisije, danes pa sva se s predložitvijo vprašanja za ustni odgovor odločili pozvati Svet.

Gospod Jouyet, z zanimanjem sva pregledali sklepe, ki jih je včeraj sprejel Svet za konkurenčnost in bi radi vedeli, če bo Evropski svet 11. in 12. decembra res sprejel te sklepe in jih uveljavil kot načelo splošne usmeritve „Najprej pomisli na male“, ki ga je treba hitro prenesti v zakonodajo držav članic.

Upamo, da bo Svet nadaljeval na podlagi akcijskega načrta, ki je k temu aktu priložen skupaj s praktičnimi ukrepi. S tem v zvezi in v tem kratkem času, ki mi je bil dodeljen, bi rada poudarila tri področja, kjer potrebujemo močno vodstvo.

Prvič, sistematična ocena vplivov in redno nadaljnje spremljanje statusa akta o majhnem gospodarstvu v državah članicah, kar nadzoruje Evropski parlament. Drugič, dostop do javnih naročil. Kodeks pravilnega ravnanja nima nobenega zavezujočega organa; skupaj moramo biti bolj domiselni in iznajdljivi ter predlagati praktične ukrepe, ki bodo ta naročila resnično odprli malim in srednje velikim podjetjem. In na koncu še dostop do financiranja, ki je v trenutnem stanju pomembnejše kot kdajkoli.

Vaši predlogi so trdni, gospod Jouyet, vključiti bi morali tudi podporo za to ponudbo. Ne smemo izgubljati časa. Prosim vas, da nam daste zagotovilo o namerah Sveta.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, predsednik Sveta.(FR) Gospod predsednik, gospod McMillan, gospod Verheugen, spoštovani poslanci, kot ste poudarili, gospe in gospodje, je Svet v ponedeljek sprejel sklepe o evropskem aktu za malo gospodarstvo, ki jih je predlagala Komisija. Ta akt o malem gospodarstvu predstavlja močno politično zavezo do 23 milijonov malih in srednje velikih podjetij. Kot je poudarila gospa Fontaine, je to tudi pomemben odziv na gospodarsko krizo, ki jo trenutno doživljamo. Skupaj s Hervéjem Novellijem, ki mu je žal, da danes ne more biti z nami, sem prepričan, in to naj bo tudi zagotovilo gospe Fontaine in gospe Herczog, da bo Evropski svet izrazil močno politično podporo ciljem akta o malem gospodarstvu.

Kot ste poudarili, sam akt o malem gospodarstvu ne more rešiti vseh gospodarskih problemov, zagotovil pa naj bi, da so sprejeti vsi bistveni koraki, da se lotimo finančne krize in posledične gospodarske upočasnitve. Zato smo v ponedeljek sprejeli tudi akcijski načrt, ki države članice zavezuje k izvajanju teh nujnih ukrepov. Ta akt je izredno pomemben in francosko predsedstvo je še zlasti zadovoljno z zelo tehtnim načrtom. Gospa Fontaine je dala dober pregled močnih priporočil, ki jih vsebuje.

Predvsem si moramo pogledati problem zagotavljanja finančnih virov MSP. S tega stališča moramo pohvaliti prizadevanja Evropske investicijske banke, ki bo v letih med 2008 in 2011 zagotovila 30 milijard EUR. Poleg tega je treba zagotoviti pregled direktive o zamudah pri plačilih, da se zmanjšajo težave z denarnim tokom v podjetjih. Akt o malem gospodarstvu in akcijski načrt predlagata, da se MSP zagotovi plačilo v tridesetih dneh. Ne vem, ali bomo ta cilj dosegli, vendar sem prepričan, da je to smer, v katero se moramo napotiti. Zmanjšanje zapoznelih plačil pomeni olajšanje denarnega toka v MSP v času, ko je v Evropi pri enem od štirih primerov plačilna nesposobnost posledica prekomernih zamud pri plačilih.

Naslednji pomembni dejavnik je povečanje trga tveganega kapitala, ki je v Evropi v primerjavi z Združenimi državami preveč omejen. Imamo načrte za vzpostavitev mehanizma evropskega tveganega kapitala kot tudi priznanje skladov tveganega kapitala med državami članicami.

Naša druga prednostna naloga, kot ste, gospe in gospodje, že poudarili, je poenostavitev. Mala in srednje velika podjetja so zaradi birokracije in različnih upravnih nalog, ki jih morajo izvajati, še bolj prizadeta kot velika. In prav zato moramo izvajati in uporabljati načelo Najprej pomisli na male, kar pomeni upoštevanje interesov MSP v vsej zakonodaji Unije.

Prav tako upamo, da bomo vzpostavili test MSP, ocene vplivov, to vam lahko zagotovim, pa se bodo izvajale in bodo javno dostopne pri vseh besedilih Skupnosti, ki zadevajo MSP. Zaželeno je, da bi enako storile tudi države članice. Prav tako od MSP ne bomo vedno znova zahtevali istih informacij – kar pomeni, da si bomo vse prizadevali pridobiti le enkrat.

Glede financiranja in poenostavljanja so ukrepi močnejši. Mala in srednje velika podjetja morajo biti sposobna v polni meri izkoristiti enotni trg in še zlasti možnost izvažanja. Zato bo sprejetje statuta evropske družbe MSP omogočilo, da z ustanovitvijo podružnic na različnih evropskih trgih kar najbolje izkoristijo ta trg.

Da bi se odzvala na zastavljena vprašanja in v luči zahteve, ki jo je Evropskemu svetu postavil svet za konkurenčnost, sta se Svet in Komisija na najvišji ravni zavezala, da bosta skrbno spremljala ta akcijski načrt, predvsem v kontekstu nacionalnih programov reform, ki spremljajo lizbonski proces.

Res smo zelo veseli zagona, ki ga je temu delu prejšnji ponedeljek zagotovil akcijski načrt. Svet res verjame, da je politika MSP ključno področje v našem skupnem boju proti gospodarski krizi in za hitro oživitev gospodarstva v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredsednik Komisije. (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, na začetku krize – in mi smo na začetku krize – je vprašanje o prihodnosti naših malih in srednje velikih podjetij v Evropi postalo še pomembnejše. Zato je treba jasno priznati eno: učinki te krize bodo za mala in srednje velika podjetja večji kot za velika preprosto zato, ker manjša podjetja nimajo kapitalske osnove, ki bi jim omogočala, da prebrodijo daljše slabše obdobje.

To torej pomeni, da je ključnega pomena, da je signal malim in srednje velikim podjetjem v Evropi močan in jasen. Zato sem zelo hvaležen Jean-Pierru Jouyetu in francoskemu predsedstvu za velikodušno podporo, ki so jo nudili aktu o malem gospodarstvu, gospe Herczog in gospe Fontaine pa se zahvaljujem za pobudo, da o tem danes razpravljamo.

To je pomembno, kajti Evropski svet v prihajajočem tednu se pričakuje z velikim vznemirjenjem. Ljudje v Evropi bodo svojo pozornost usmerili v voditelje držav ali vlad in bodo od njih pričakovali odgovor, odgovor na vprašanja: „Kako bomo prebrodili to krizo, kako obdržati blagostanje, kako ohraniti naša delovna mesta, kako ohraniti varnost?“ V Evropi se bo 23 milijonov malih in srednje velikih podjetij prav tako zazrlo v Bruselj in čakalo na odgovor voditeljev držav ali vlad. Zato sem tako zadovoljen, da je Jean-Pierre Jouyet ravnokar dejal, da bo podpora Evropskega sveta močna in jasna. In brez dvoma se oba strinjava, da to pomeni, da bomo v sklepih o tej tematiki zagotovo zasledili več kot le nekaj besed. To me zares osrečuje.

V resnici se ta politika prav zares šele začenja. Evropski parlament pri tem igra zelo pomembno vlogo. Tudi tu prav tako velja, da so besede nekaj, dejanja pa so tista, ki štejejo. Ukrepi za mala in srednje velika podjetja se najprej izvajajo na nacionalni, regionalni in celo lokalni ravni. Zagotoviti moramo, da načela, ki jih imamo v Evropi za sveta, zaživijo v državah članicah in vseh naših regijah.

Mala in srednje velika podjetja niso nekaj postranskega, ampak tvorijo jedro evropskega gospodarstva. Le z zagotovitvijo okvirnih pogojev, ki jih zdaj potrebujejo, bodo lahko izvajale svoje naloge v evropskem gospodarstvu

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, v imenu skupine PPE-DE. – Gospod predsednik, ob upoštevanju pomena malih podjetij za zaposlovanje in odpiranje delovnih mest, za podjetništvo in ustvarjanje bogastva, inovacije, nove izdelke in nove storitve je zdaj pravi čas, da nekaj storimo v podporo njihovim prizadevanjem v težkih časih. Na ravni EU obstaja težnja po navduševanju nad potenciali in uspešnostjo MSP. Prav zares bi bilo težko ostati negativen. Vendar je namen tega vprašanja in predloga za resolucijo, da presežemo retoriko in zagotovimo konkretna dejanja.

Ena od opredeljenih prednostnih nalog je izboljšan dostop MSP do finančnih sredstev. To je stalen slogan, saj je problem dolgotrajen. Vendar pa je zdaj v finančni krizi, ko je pomanjkanje kreditov prizadelo vsa podjetja, stanje za MSP, ki so bolj na koncu prehranske verige, kar zadeva naročila in plačila, še slabše. Zato močno podpiram poziv za boljše zagotavljanje finančnih virov in kreditov. Vprašanje je, ali se bodo banke odzvale.

Na podlagi lastnih izkušenj, ki sem jih pridobil, ko sem najprej delal v manjšem podjetju, nato pa sem ga vodil, vem, da je zaradi raznovrstnosti MSP težko opredeliti obliko pomoči in podpore. Občutek imam, da je najboljša oblika pomoči dostop do informacij, in verjamem, da je internet v tem smislu v primerjavi s časom, ko sem delal v takšnem podjetju, povzročil ogromno spremembo.

Druga najboljša stvar pa je, da te pri poslovanju pustijo pri miru. Ob ugotovitvi, da ni mogoče brez predpisov, prav tako podpiram prednostno nalogo boljše ureditve, nenazadnje tudi zato, ker to zakonodajalci in vlade lahko storijo. Podpiram poziv tako Komisije kot držav članic po ukrepanju.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, v imenu skupine PSE. – Gospod predsednik, v moji regiji so majhna podjetja osrednjega pomena. Podjetja v West Midlandsu bodo pozdravila načelo Najprej pomisli na male. Vendar pa sedanja finančna kriza številna majhna podjetja spravlja v velike težave. Kot smo že slišali, se ukvarjajo z vprašanji denarnega toka in neplačanimi dolgovi, ter nimajo dostopa do kreditov. Najnovejši podatki o plačilni nesposobnosti za mojo regijo kažejo, da je v zadnjih treh mesecih propadlo 500 podjetij. Zato pozdravljam financiranje EIB.

Menim pa, da predlog ne gre dovolj daleč predvsem glede zavezujočega značaja – kar bi res pomagalo sektorju malih in srednjih podjetij. Zato se moje vprašanje Svetu glasi: kako se boste tega lotili naslednji teden? Slišala sem, kar je povedal Svet za konkurenčnost, vendar je pri tem pomembno, razen če ti predlogi niso zavezujoči, da to malim podjetjem v tem trenutku ne bo pomagalo; ne bo jim pomagalo pri vstopanju na trge ali dostopu do finančnih virov.

Mislim, da že leta poslušam, kako zelo pomembno je, da Svet pojasni, da namerava zmanjšati administrativna bremena. Majhna podjetja se soočajo s precejšnjimi stroški. Če velika podjetja porabijo 1 EUR na zaposlenega, pa majhna celo do 10 EUR na vsakega zaposlenega.

Na koncu bi dodala le še eno točko. Čeprav je zelo pomembno obvladati finančno krizo, je prav zdaj treba več storiti za MSP, saj predstavljajo realno gospodarstvo.

 
  
MPphoto
 

  Šarūnas Birutis, v imenu skupine ALDE. – (LT) Mala in srednje velika podjetja so DNK našega gospodarstva in jih je treba podpreti ob hkratnem povečevanju konkurenčnosti in stopnje zaposlenosti v Evropi. Akt o malem gospodarstvu je pobuda, ki danes potrebuje podporo vseh političnih strank. Z vidika današnje finančne in gospodarske krize je to pomemben prispevek k evropskim malim in srednje velikim podjetjem.

Pred nami je osnutek resolucije, ki odraža skrb Evropskega parlamenta in obveznosti Sveta.

Prizadevati si moramo za učinkovito izvajanje akta o malem gospodarstvu v vseh državah članicah. To zahteva vključenost akta v vse nacionalne akcijske načrte in pravne dokumente, v državah članicah pa je treba uvesti sistem spremljanja tega dokumenta.

Sprejeti moramo dodatne ukrepe, s katerimi bomo preprečili, da bi akt o malem gospodarstvu delil žalostno usodo Evropske listine o MSP. Razumeti moramo, da pisna navodila pogosto „pristanejo“ na policah nacionalnih birokratov, zato njihov namen na koncu ni dosežen.

Ta cilj pomeni davčne olajšave, spodbude za zagon podjetij, mikrokredite, kreditna jamstva, naložbeni kapital, zagotavljanje brezplačnih informacij in svetovanje ter izboljšanje ugleda in moči podjetnikov itd.

Cilji bodo upravičili sredstva; vendar pa so potrebni napori in pogum. Prav nič ne dvomim, da bo izvajanje akta o malem gospodarstvu po vsej Skupnosti pripomoglo k preprečevanju padca na gospodarskem in socialnem področju v Evropi ter omililo posledice finančne krize.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Najprej bi rada izrazila spoštovanje francoskemu predsedstvu za njihove hitre zaključke glede akta za malo gospodarstvo, tako da se stvari lahko hitro in dejansko začnejo premikati. Mi smo se v tem parlamentu takoj odzvali na to s spremembo našega postopka. Navsezadnje moramo v tej gospodarski krizi narediti vse za MSP, saj so ta pravi raison d’être akta o malem gospodarstvu.

Veliko bolje je treba izkoristiti potencial podjetnikov v Evropi. Še zlasti bi vašo pozornost želela usmeriti na žensko podjetništvo, kajti tu gre za nenavadno protislovje. Ženske so pri tem veliko uspešnejše. Verjetnost, da bodo, tako vsaj kažejo številke, šle v stečaj, je veliko manjša.

Kljub temu pa je ženskam podjetnicam še vedno težje priti do posojila za zagon podjetja. To je treba olajšati, saj je res nujno potrebno. To pomeni, da je treba ženskam podjetnicam zagotoviti lažji dostop do financiranja in obstoječih sredstev.

Mikrokredit je tudi pomembno sredstvo za izboljšanje gospodarskega statusa in neodvisnosti žensk, še zlasti za ženske iz manjšinskih skupin. V trenutnem kreditnem krču, ko so banke manj pripravljene odobriti kredit, so se stvari še otežile in to je še en razlog, zakaj morajo biti na voljo jamstva Evropske investicijske banke, in sicer prav za mikrokredite in ženske podjetnice.

Za ženske je pomembno, da lahko začnejo s svojim lastnim malim podjetjem, ker tako lažje in učinkoviteje žonglirajo med delom in družino. To je tudi pomembno za Skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov. Pozdravljam dejstvo, da sklepi Sveta že posebej omenjajo žensko podjetništvo. Nadaljujte z dobrim delom, bi rekla.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Z zanimanjem čakamo na sprejem evropskega pravnega okvira za mala in srednje velika podjetja. Načrt za gospodarsko oživitev EU bo odprl nove vire financiranja malih in srednje velikih podjetij.

Zmanjšanje administrativnega bremena, financiranje strokovnega usposabljanja in oblikovanje Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji so ukrepi, ki bodo pomagali zaščititi delovna mesta in spodbujati podjetništvo. Evropska investicijska banka bo dala na razpolago 30 milijard EUR za financiranje posojil za MSP. Vendar imam občutek, da ta znesek ni zadosten.

Menim, da je treba v teh kriznih časih sprejeti naslednje nujne ukrepe: postopke za dodeljevanje državne pomoči bi bilo treba poenostaviti; obdobje, potrebno za ustanovitev podjetja, naj bi bilo omejeno na tri dni; poravnava plačil javnih institucij za MSP naj bi bila izvedena v največ 30 dneh.

Pozdravljam predlog Komisije o spodbujanju elektronskega izdajanja računov, kar je naložba, ocenjena na 18 milijard EUR. Prav tako je postal nujen razvoj konkurenčnih grozdov, ki temeljijo na podjetjih, ki vlagajo v raziskave in razvoj novih tehnologij.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE).(FR) Gospod predsednik, gospod Jouyet, gospod Verheugen, vsi vemo, da mala in srednje velika podjetja tvorijo hrbtenico Evropske unije, saj zaposlujejo 90 % delovne sile in zastopajo 99 % evropskih podjetij.

Kot smo že slišali, so ti milijoni malih in srednje velikih podjetij zdaj zaskrbljeni in jih ogroža finančna kriza, ker ta najeda kupno moč in zaupanje gospodinjstev ter tako vpliva na knjigo naročil. Zato je v nevarnosti denarni tok MSP in prizadevati si moramo, da bomo s tem, ko bomo zagotovili, da banke jamčijo dostop do potrebnih finančnih virov, podprli njihove dejavnosti, da bodo lahko nadaljevali s poslovanjem.

To je bistvo sklepov sveta za konkurenčnost z dne 1. decembra, na katere se je skliceval gospod Jouyet, in načrta za oživitev gospodarstva, ki so ga sprejeli evropski finančni ministri. Bistveno je, da potrebe MSP postanejo stalna prednostna naloga, pozdravljam pa tudi akcijski načrt, ki podpira evropski akt za malo gospodarstvo. Ta odraža željo po zagotavljanju uporabe vodilnega načela, ki daje prednost malemu gospodarstvu, in sicer evropskim MSP.

Vendar pa mora Svet, kot je povedala Komisija in se vsi strinjamo, združiti tudi druge evropske institucije, da se bo to načelo prevedlo v realnost; od besed moramo preiti k dejanjem in to načelo izvajati v vseh politikah in vseh evropskih programih.

Lahko pa rečemo, da je ta akcijski načrt pravi odziv na nujnost razmer. Gospod Jouyet, rada bi to priložnost izkoristila, da izrazim spoštovanje francoskemu predsedstvu za njegovo proaktivno naravnanost, ki omogoča, da se namere hitro prelevijo v dejanja.

 
  
  

PREDSEDSTVO: GOSPOD MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

 
  
MPphoto
 

  Juan Fraile Cantón (PSE).(ES) Gospod predsednik, prosil sem za besedo, da bi čestital Komisiji za to pobudo, ki predstavlja velik napredek pri zmanjševanju birokracije in drugih ovir, s katerimi se evropska mala in srednje velika podjetja soočajo vsak dan.

Načrt poudarja pomembno vlogo, ki jo mala in srednje velika podjetja igrajo v evropskem gospodarstvu. Kot je že bilo opozorjeno, ne smemo pozabiti, da v EU deluje okrog 23 milijonov malih in srednje velikih podjetij, ki zagotavljajo 70 % delovnih mest in s svojimi dejavnostmi pokrivajo vse sektorje.

Akcijski načrt za zmanjšanje administrativnega bremena si je do leta 2012 zastavil cilj zmanjšati to breme za 25 %. Pri tem ne moremo prezreti dejstva, da sedanja zakonodaja proizvaja kar nekaj administrativnih bremen, katerih stroški so ocenjeni na 3,5 % evropskega BDP v letu 2006. Ta ambiciozni cilj je del širše poslovne politike, ki si malim in srednje velikim podjetjem prizadeva olajšati dostop na druge trge, izboljšati možnost rasti in spodbuditi duh podjetništva.

Odlična zamisel je, da se našim malim in srednje velikim podjetjem pomaga širiti poslovanje preko naših lastnih meja. Poleg tega jim bo skupni postopek ustanavljanja podjetja v EU pomagal ustanoviti podružnice v drugih državah članicah EU in tako uživati ugodnosti, ki jih ponuja enotni trg.

Na koncu bi rad rekel, da so za mala in srednje velika podjetja danes največji problem finančni viri. Zato pozdravljamo predlog Evropske investicijske banke o diverzifikaciji podpornih instrumentov za mala in srednje velika podjetja, da se poenostavi njihova uporaba ter razširi njihov obseg.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Gospod Jouyet, ko je Nicole Fontaine zastavljala svoje vprašanje, je Svet nanj že odgovarjal. To se zgodi tako redko, da je vredno omembe.

Pravzaprav je svet za konkurenčnost pred 48 urami pregledal in podprl načrt, ki ga je Komisija predložila julija, naš parlament pa še vedno razmišlja o njem. To je za Svet pod okriljem francoskega predsedstva uspeh, ki se ga ne da zanikati, in rad bi se vam zahvalil, gospod Jouyet, in izrazil spoštovanje dobremu delu, ki ste ga opravili vi in vaši kolegi, še zlasti gospod Novelli.

Uspeh Sveta je še zlasti pomemben, ker je načrt Komisije pomenil, da morate dodati akcijski načrt in pri tem upoštevati vsa načela v načrtu ter določiti cilje za naslednjih 3, 5 in 10 let.

V praktičnem smislu moramo zdaj mala in srednje velika podjetja upoštevati pri vsakem delu zakonodaje in pri vsakem ukrepu. To bomo storili pri evropskih zasebnih družbah, direktivi o zamudah pri plačilih in upam, da tudi pri zmanjšanju stopenj DDV in tako naprej.

Ob koncu bi rad povedal le, da malih in srednje velikih podjetij ne smemo getoizirati, kar z drugimi besedami pomeni, da predpisi glede MSP ne smejo biti tako edinstveni, da bi na koncu predstavljali oviro. Strinjam se s tem, kar je pravkar povedala gospa Vlasto. Očitno je, da v sedanjih razmerah, ko ta podjetja tako zelo potrebujejo finančna sredstva in je ta sredstva tako težko dobiti, ne smemo v njihovem imenu sprejemati ukrepov kot na primer izvzetja pri jamstvih, kar zmanjšuje možnost pridobitve kreditov in s tem sredstev za poslovanje.

In zato mala in srednje velika podjetja niso podpodjetja. Biti morajo kot vsa druga podjetja, bistvenega pomena za evropsko gospodarstvo.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Gospod predsednik, priznanje ključne vloge, ki jo igrajo mala in srednje velika podjetja, in iskrena podpora pri spopadanju s problemi, ki lahko ovirajo njihovo rast, je odkrit in končni cilj akta o malem gospodarstvu.

Kot veste, malo gospodarstvo v evropskem gospodarstvu igra ključno vlogo, ki je ni mogoče zanikati. Neprecenljiva podpora razvoju podjetništva, podjetniškega duha v Evropi, se sankcionirata z načelom, ki ga je uvedla Komisija: Najprej pomisli na male.

Kdo bi temu oporekal? Kaj to pomeni? Ta ambiciozni načrt zdaj vpliva na 99 % vseh podjetij. Dve najpomembnejši stvari vsakega podjetja se ne pojavljata v njegovih bilancah: ugled in zaposleni.

Zakaj sem se odločil navajati Henryja Forda? S tem želim povedati, da medtem ko bomo MSP olajšali življenje, ostajajo zaposleni v osrčju podjetij, zato mora biti akt o malem gospodarstvu tudi priložnost za promoviranje vloge zaposlenih pri načinu upravljanja teh podjetij. Akt o malem gospodarstvu mora resnično biti svež veter v teh podjetjih za boljše razumevanje njihovega položaja, večjega upoštevanja njihovih prizadevanj, glede delovnega prava pa nikakor ne smemo dopustiti „lahkega“ akta o malem gospodarstvu.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) V času finančne krize močne besede ne zadostujejo, slediti morajo konkretna dejanja. V tem kritičnem času moramo malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti dostop do finančnih virov, da lahko izvajajo svoje inovativne dejavnosti za povečanje svoje tehnološke dovršenosti in s tem konkurenčnosti.

Na tem področju je treba okrepiti program mikrokreditov in sklad tveganega kapitala. Treba je ustvariti pogoje za naložbe v tehnično infrastrukturo za raziskave, razvoj in inovacije in povezavo z malimi in srednje veliki podjetji. Zato pozdravljam sveženj 30 milijard EUR za posojila malim in srednje velikim podjetjem, o katerem se je dogovoril Svet ECOFIN.

Trenutno pripravljam poročilo o ureditvi uvajanja gradbenih izdelkov na trg. Zelo intenzivno sodelujem z malimi in srednje veliki podjetji in mislim, da bom lahko pripravila zelo dober zakonodajni dokument za mala in srednje velika podjetja.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Mala in srednje velika podjetja morajo biti kot vsa podjetja skladna z zakonodajo, čeprav praviloma ne zmorejo najema pravnega svetovalca ali visoko usposobljenih finančnih svetovalcev. Obenem pa mala in srednje velika podjetja ustvarjajo največ delovnih mest. Zato je tako pomembno, da se ta sektor podpre s poenostavitvijo predpisov, ki veljajo za to področje, zagotavljanjem usposabljanja in z drugimi ukrepi. V kriznih časih je možnost pridobivanja kreditov še zlasti pomembna. Morda bi pri zagotavljanju teh kreditov lahko pomagal Solidarnostni sklad. Podpiram sprejem Evropske listine za mala podjetja in čestitam francoskemu predsedstvu.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Gospod predsednik, nujna pomoč za mikro, mala in srednje velika podjetja zahteva znatno spremembo politik, ki se uporabljajo za oblikovanje ustreznega ozračja, še zlasti z izboljšanjem kupne moči prebivalstva in predvsem z izboljšanjem plačila delavcem.

Vendar pa ni dovolj le napovedati ukrepe in odpreti kreditne linije. Ta podpora mora segati do mikro, malih in srednje velikih podjetij in je ne sme pogoltniti birokracija. Ne smemo se zadovoljiti zgolj z podporo, ki doseže nekaj srednje velikih podjetij, pozabiti pa na mikro in mala podjetja, ki igrajo pomembno vlogo v gospodarskih dejavnostih in zaposlovanju delavcev, katerih pravice je prav tako treba vseskozi zagotavljati v tem procesu.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Gospod predsednik, to vprašanje govori o izboljšanju okolja za MSP. Predlagal bi, da če EU želi res pomagati in se ne le posluževati prizanesljive in predvidljive retorike, da se uporabi nekaj smiselnega in takojšnjega. Zakaj med sedanjo globalno krizo ne bi uvedli „regulativnih počitnic“ za MSP? Skladnost s posameznimi deli zakonodaje EU je tako zahtevna, tako nadležna in tako draga, da je v posmeh rezultatom in blagostanju EU. Stroški so neznosni. Znašajo več milijard letno. Z enim udarcem bi z „regulativnimi počitnicami“ podjetjem letno prihranili milijarde in jim omogočili rast.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, imam vprašanje za gospoda Verheugna: je Komisija pripravljena pripraviti pravno podlago za proračunsko postavko v proračunu za 2009 ali 2010? Drugo vprašanje je: ali bi bilo mogoče dati prednost akcijskim načrtom, ki zdaj glede na finančno krizo postajajo vse bolj verjetni, tudi zaradi sedanje potrebe po podpori malim in srednje velikim podjetjem, kajti prav zdaj je kot posledica finančne krize ta akt o malem gospodarstvu postal posebno pomemben? Si lahko predstavljate, da bi bili sposobni takoj začeti z akcijskim programom na tem področju?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, predsednik Sveta.(FR) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil različnim govornikom, ki so med to razpravo po eni strani podprli akt o malem gospodarstvu, po drugi strani pa vztrajali pri bolj strogem in obveznem spremljanju. Tudi sam bi rad zagotovil vsem, ki so govorili o zagotavljanju ciljne usmerjenosti finančne pomoči v mala in srednje velika podjetja: pomoč Evropske investicijske banke bo prav zares namenska.

Lahko ste prepričani, da kar zadeva Evropski svet, bodo ministri to sporočilo prenesli voditeljem držav ali vlad in bomo mi kot predsedstvo zagovarjali kar najstrožjo uporabo. Storili bomo, kar je mogoče, da bosta akt o malem gospodarstvu in njegov akcijski načrt uživala čim močnejšo politično podporo na najvišji ravni. Kot je dejal gospod Toubon, je treba biti previden, da se ti posebni ukrepi in metode poenostavitev ne bi sprevrgle v oslabitev jamstev glede malih in srednje velikih podjetij. To se mi zdi pomembno.

In na koncu še pritrditev gospe Wortmann. Rad bi ji povedal, da se zelo dobro zavedam, kako pomembno je podpreti žensko podjetništvo; na to me spomnijo vsak večer, razen danes, kajti moja žena tudi vodi majhno podjetje. Zato se tega dobro zavedam in pred vami vsemi izjavljam, da lahko računate na predsedstvo in mene, da se bomo potrudili, da bodo vašim besedam sledila dejanja brez kakršnega koli konflikta interesov.

Kar najtopleje bi se rad zahvalil gospodu Verheugnu in vsem v Komisiji za vse, kar so naredili – v času predsedstva smo dobro sodelovali v prid malih in srednje velikih podjetij – pa tudi vam za sodelovanje v tej razpravi kot tudi gospe Fontaine za zastavljeno vprašanje in ponovitev zagotovila, da nam bo Evropski parlament v tem procesu in nadaljevanju pomagal.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredsednik Komisije. (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala za tako široko soglasje, ki ste ga pokazali v tej razpravi ne le glede ciljev naše politike za mala in srednje velika podjetja, ampak tudi glede ukrepov, ki jih sprejemamo za njihovo doseganje.

Rad bi na kratko odgovoril na vprašanja, ki so bila zastavljena. Gospod Chichester, Evropska investicijska banka se je že pozitivno odzvala. Do leta 2011 so za kredite načrtovali 15 milijard EUR, zdaj pa ta vsota znaša 30 milijard EUR, torej se je vsota podvojila. Poleg tega imajo MSP v Evropski uniji na voljo še druge instrumente, zlasti v povezavi s strukturnim skladom. Prav tako bi rad poudaril, da so vsi večji evropski projekti zasnovani tako, da imajo mala in srednje velika podjetja do njih privilegiran dostop.

Kar zadeva vprašanje zmanjševanja stroškov, sem zadovoljen, da vas lahko obvestim, da program za zmanjševanje administrativnih bremen za evropska podjetja poteka po načrtu. Naslednji velik korak zdaj vključuje predlog o uvedbi elektronskega izdajanja računov, kot je bilo zahtevano tudi tu, kar bo za mala in srednje velika podjetja dejansko pomenilo prihranke do 18 milijard EUR letno.

V primeru predloga za direktivo glede zapoznelih plačil, direktivo o zamudah pri plačilih, delo lepo napreduje in s tem predlogom se bo ukvarjal ta isti parlament.

V zvezi z zadnjim vprašanjem gospoda Rübiga pa naslednje. Le kateri izvršilni organ bi zavrnil možnost, če mu Parlament ponudi denar? Vendar se bojim, da nam ne ponujate nikakršnega denarja, temveč proračunsko vrstico, kjer je stanje enako nič. Če nam lahko ponudite proračunsko vrstico z veliko vsoto dodatnih sredstev, vas prosim, da to storite, vendar se mi to ne zdi verjetno.

Zato menim, da je v teh časih bolj smiselno optimizirati programe in projekte, ki jih že imamo, na tak način, da služijo financiranju v smislu akta za malo gospodarstvo. To še zlasti velja za Program za konkurenčnost in inovacije, za katerega sem sam odgovoren, velja pa tudi za glavni Strukturni sklad in celo Program razvoja podeželja in Okvirni program za raziskave in razvoj. Na splošno so tu velike priložnosti za uporabo teh programov za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. − Naj zaključim razpravo in povem, da sem na podlagi člena 108(5) Poslovnika dobil en predlog za resolucijo(1) .

Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v četrtek, 4. decembra od 12.00 dalje.

Pisne izjave (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), v pisni obliki. (PL) Za razvoj podjetništva in gospodarstva Evropske unije je zelo pomembno izboljšati pogoje za mala in srednje velika podjetja in podpreti Listino za mala podjetja. To še zlasti drži, ker mala in srednje velika podjetja zaposlujejo več kot polovico državljanov Evropske unije in predstavljajo 99 % podjetij v Uniji kot celoti. Žal pa me izvajanje Evropske listine za mala podjetja zelo skrbi.

Na Poljskem na primer so obljubljali zelo ambiciozne načrte za lajšanje administrativnega bremena, poenostavitev določb in ukinitev odvečne zakonodaje. Vendar se v vladnih službah dejansko ni nič spremenilo. Podjetniki se še vedno srečujejo z nesposobnimi uradniki in nepotrebnimi postopki. Poleg tega pa morajo še naprej prenašati nepotrebno birokracijo, ki znatno omejuje podjetniško dejavnost.

Do sedaj še niso oblikovali nobenega javnega spletnega portala. Takšni javni portali naj bi omogočali registracijo podjetij, predložitev davčnih napovedi in carinskih deklaracij ter uporabo zbirk javnih statističnih podatkov. Vse te dejavnosti bi bilo mogoče opravljati elektronsko. Če ne bomo postopkov naredili učinkovitejših in če ne bomo prenovili vladnih služb, nam tudi ne bo uspelo izpolniti obveznosti v Listini za mala podjetja. In posledično MSP ne bomo nudili ustrezne podpore.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), v pisni obliki. – (PL) Mala in srednje velika podjetja so ključnega pomena za evropsko gospodarstvo, njegovo konkurenčnost in stopnjo zaposlenosti. Z zagotovitvijo več kot 100 milijonov delovnih mest MSP prispevajo h gospodarski rasti. Poleg tega so glavni vir regionalnega razvoja in inovacij ter spodbujajo enakost spolov.

Mala in srednje velika podjetja v Evropski uniji pa imajo še vedno nižjo produktivnost in počasnejšo rast kot v ZD, kjer takšna podjetja v prvih sedmih letih delovanja v povprečju povečajo število delovnih mest za 60 % v primerjavi z Evropo, kjer je ta rast približno 10–20 %.

Evropska listina za mala podjetje, ki jo je Komisija sprejela junija, prvič uvaja obsežen okvir politike MSP, ki se jim nudijo enaki pogoji, ter si prizadeva izboljšati pravno in upravno okolje v EU.

V tem okviru se pojavlja nujno vprašanje: ali Svet namerava formalno podpreti Evropsko politiko o malih podjetjih in ali se bodo države članice zavezale k njenemu izvajanju?

Bistvenega pomena je, da se ugotovi, katere korake Svet predlaga za zagotovitev stalnega dostopa do finančnih virov za MSP v tem času finančne krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), v pisni obliki. (DE) Poimenovanje več kot 23 milijonov malih in srednje velikih podjetij za gospodarsko hrbtenico Evropske unije je upravičeno. Kljub takšni pomembnosti pa MSP ne morejo v celoti izkoristiti prednosti notranjega trga in se soočajo zlasti z birokratskimi težavami. Akt o malem gospodarstvu je pomemben korak k večji konkurenčnosti MSP, ki tako dobijo priložnost, da izkoristijo svoj potencial. Uspeh načela „boljša priprava zakonodaje“ pa ni edini odločilen dejavnik. V malih in srednje velikih podjetjih je treba okrepiti tudi zavedanje o priložnostih evropske integracije. Program izmenjave med podjetniki je dober pristop v tej zvezi.

Za spodbujanje MSP so še zlasti pomembni finančni ukrepi v aktu o malem gospodarstvu. V luči sedanjih težkih gospodarskih pogojev je nujno, da MSP obdržijo svoje zaposlene. Poenostavitve javnega naročanja, boj proti zapoznelim plačilom ali možnosti pridobivanja sredstev ter ustanavljanje novih podjetij so v tem smislu učinkoviti instrumenti. Gledano v celoti, akt o malem gospodarstvu ščiti zrele evropske poslovne strukture in s tem zagotavlja konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij na mednarodnih trgih.

 
  

(1)Glej zapisnik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov