Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 3 grudnia 2008 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

18. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
zapis wideo wystąpień
Protokół
MPphoto
 

  Przewodniczący. - Następnym punktem posiedzenia są jednominutowe wystąpienia w ważnych sprawach politycznych

Będę bardzo skrupulatny i będę odbierać mówcom głos po upływie dokładnie jednej minuty. Na liście mam 31 posłów, chociaż wielu z nich, lub przynajmniej kilku, jest nieobecnych. To nie jest procedura pytań z sali, ale zamiast tego mamy listę mówców, którzy poprosili o możliwość jednominutowego wystąpienia.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE). - (RO) W listopadzie Komisja Europejska przedstawiła swoje sprawozdanie za 2008 roku w sprawie Republiki Macedonii. W sprawozdaniu tym podkreślono postępy poczynione w ciągu ubiegłego roku, ale nie podano dokładnej daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

Uważam, że postęp, jaki dokonał się w obszarach gospodarki, reformy administracyjnej oraz reformy sądownictwa, w połaczeniu z obecną sytuacją na Bałkanach Zachodnich sprawia, że Republika Macedonii może mieć nadzieję na ustalenie daty rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych na 2009 rok. Jest to uzależnione od podjęcia przez parlament i rząd Republiki Macedonii bardziej regularnych i odpowiedzialnych wysiłków na rzecz stworzenia klimatu demokracji w celu zagwarantowania przejrzystych, demokratycznych warunków do przeprowadzenia wyborów lokalnych i prezydenckich, które mają odbyć się w marcu 2009 roku.

Równocześnie chciałbym wezwać Komisję Europejską, aby pamiętała o postępach poczynionych przez Republikę Macedonii w ciągu kilku ostatnich lat, jak również o obowiązkach, jakie przyjęły na siebie parlament i rząd Republiki Macedonii. Powinna ona również sporządzić plan działań na rzecz zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Republiki Macedonii...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Chciałabym zwrócić uwagę na ukaranie Bułgarii przez Dyrekcję Generalną ds. Rozszerzenia poprzez wycofanie akredytacji dla dwóch agencji, które były uprawnione do korzystania ze środków unijnych funduszy przedakcesyjnych. Wysiłki czynione przez rząd Bułgarii należy uznać za bezwarunkową akceptację warunków postawionych przez UE. Wysoki stopień synchronizacji ustawodawstwa, zmiany w prawie o zamówieniach publicznych, Kodeks Karny, nowe prawo dotyczące konfliktu interesów, zmiany personalne oraz zaangażowanie wszystkich środków krajowych w poprawę systemu zarządzania i monitorowania funduszy UE są gwarancją rzeczywistego zaangażowania rządu. To odebranie akredytacji nie było najlepszym środkiem, jaki mógł zostać zastosowany; wyglądało ono nawet na ostrzeżenie w związku z kolejnym rozszerzeniem UE. Obowiązek zgodności z kryteriami UE musi iść w parze z równym traktowaniem wszystkich krajów, a także ze współpracą w rozwiązywaniu problemów. Rząd Bułgarii prowadzi zdecydowaną politykę walki z...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Organy tybetańskiego rządu na uchodźstwie wydały memorandum, dokumenty i wnioski w sprawie nadania Tybetowi prawdziwej autonomii, które następnie przedłożyły w trakcie negocjacji władzom chińskim. Jest to żywy dowód na to, że chińskie władze kłamały i nadal kłamią utrzymując, że prawdziwym celem Dalajlamy i władz tybetańskich jest uzyskanie niepodległości. Dalajlama będzie jutro naszym gościem i przemówi w tym Parlamencie. O północy, czyli już niedługo, trzydziestu pięciu kolegów rozpocznie dwudziestoczterogodzinny strajk głodowy – post na znak poparcia dla Dalajlamy. Jego świątobliwość poinformował nas dzisiaj, że on sam weźmie udział w tym poście. Wierzę, że jest to najbardziej namacalny sposób, w jaki prezydium Parlamentu potrzebuje wspierać i prowadzić...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - Panie przewodniczący! W Parlamencie Europejskim nie jest realizowana zasada niedyskryminacji. Nie respektuje się też wielojęzyczności naszego Parlamentu. Zdarzają się fakty dyskryminacji językowej na posiedzeniach komisji parlamentarnych i delegacji. Szczególnie przykre jest ograniczanie dostępu do tłumaczenia bez uprzedzenia w trakcie wysłuchań lub głosowań przy omawianiu poprawek ustnych. Dopóki Regulamin nie zabroni rozpoczynania posiedzeń bez zapewnienia wszystkich tłumaczeń, zdarzenia te będą się powtarzać.

Także służby finansowe nie przekazują informacji w językach posłów, do których informacje te są kierowane. Skutki finansowe nieporozumień ponosi parlamentarzysta. Zjawisko zamierzonej dyskryminacji językowej występuje też w EuroNews. Proponuję zatem, by EuroNews była dofinansowywana tylko ze składek tych krajów, w których językach jest emitowana (...)

(Przewodniczący wyłaczył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). - (PT) Panie przewodniczący! Chciałbym skorzystać z tej okazji i dokonać aktu potępienia oraz wystąpić z apelem w walce w obronie produkcji i zatrudnienia z zachowaniem praw w sektorze tekstyliów i odzieży.

Moje potępienie skierowane jest do coraz większej liczby firm, które zamykają swoje fabryki i zmieniają ich lokalizację, a także dotyczy rosnącego bezrobocia oraz przypadków drastycznego nasilenia wyzysku robotników, jakie cechują liberalizację tego ważnego sektora.

Mój apel skierowany jest do Parlamentu Europejskiego i dotyczy pilnego zwołania debaty w sprawie sektora tekstyliów i odzieży w różnych państwach członkowskich. Jeśli chodzi o jej szczegółowy zakres, musi ona dotyczyć zakończenia systemu wspólnego monitorowania pomiędzy Unią Europejską a Chinami, który wygasa 31 grudnia 2008 r., jak również oceny tego, w jaki sposób realizowane są zalecenia przyjęte przez PE przed prawie rokiem.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). - (PL) Panie przewodniczący! Chciałam na forum Parlamentu Europejskiego zaapelować o poparcie inicjatywy środowisk patriotycznych w Polsce na rzecz uznania 25 maja – dzień rozstrzelania rotmistrza Pileckiego – europejskim dniem bohaterów zmagań z totalitaryzmem.

Brytyjski historyk prof. Michael Foot zaliczył Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. Witold Pilecki, oficer Wojska Polskiego, walczący w kampanii wrześniowej w czasie okupacji hitlerowskiej organizował, jako dobrowolny więzień, ruch oporu w niemieckim obozie Auschwitz.

Po ucieczce z hitlerowskiego obozu walczył w powstaniu warszawskim i w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, a po powrocie do komunistycznej Polski został aresztowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa, osadzony w więzieniu, gdzie był torturowany, skazany i rozstrzelany 25 maja 1948 r.

Rotmistrz Pilecki poświęcił swoje życie walce ze zbrodniczymi dyktaturami XX wieku.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Panie przewodniczący! W zeszły poniedziałek, w trakcie swojej wizyty w Belfaście, pan przewodniczący Pöttering zachwycał się poparciem UE dla czegoś, co nazwał eufemistycznie „centrum przemiany konfliktów”, zlokalizowanym w byłym więzieniu Maze, gdzie niegdyś słusznie przetrzymywano najbardziej nikczemnych i bestialskich terrorystów. Tam również podczas prowadzonego przez siebie strajku głodowego popełniło samobójstwa dziesięciu skazanych terrorystów IRA. Jednak pan przewodniczący zapewne nie docenił tego, że z uwagi na tę historię irlandzcy republikanie – którzy uwielbiają rozczulać się nad sobą – zdecydowani są przeprowadzić przemianę któregokolwiek z takich centrów na swoją modłę i przekształcić je w świątynię dla niektórych z najgorszych terrorystów, jakich zna to pokolenie. Stąd szaleństwo UE, która daje się wciągnąć w pułapkę finansowania takiej plugawości i obłędu przewodniczącego...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - (RO) W niedzielę 30 listopada w Rumunii miało miejsce historyczne wydarzenie, ponieważ lewica została pokonana w wyborach powszechnych, w których skorzystano po raz pierwszy z systemu jednomandatowego.

Partia Liberalno-Demokratyczna zdobyła największą liczbę miejsc w parlamencie i mogłaby, wspólnie z innymi partiami centroprawicowymi, Narodowymi Liberałami oraz węgierską partią etniczną UMDR, utworzyć dogodną większość, która wspierałaby rząd pod kierownictwem premiera z ramienia Partii Liberalno-Demokratycznej.

Niestety, rumuńscy socjaliści przedwcześnie ogłosili swoją wygraną w wyborach. W istocie niektórzy przywódcy socjalistów w Parlamencie Europejskim, a nawet szefowie rządów dali się zwieść tej informacji. Dlatego też jest oczywiste, że stanowisko tych przywódców ulegnie zmianie, biorąc pod uwagę prawdziwy wynik wyborów w Rumunii.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Panie przewodniczący! Czy mogę w pierwszym rzędzie, w imieniu Delegacji do spraw stosunków z Indiami, przekazać moje szczere kondolencje rodzinom i przyjaciołom wszystkich osób, które zginęły w zeszłym tygodniu w wyniku straszliwego incydentu terrorystycznego w Mumbaju i życzyć rannym szybkiego wyzdrowienia? Przekazuję również wyrazy współczucia kolegom i urzędnikom Parlamentu Europejskiego, którzy znaleźli się w ogniu tych okropnych i oburzających ataków. Przesłałam pisma do premiera Indii oraz premiera stanu Maharashtra, aby wyrazić nasze współczucie.

Takie skoordynowane ataki jak te mają na celu szerzenie strachu i niepewności wśród obywateli oraz wystawienie na próbę zaangażowania demokracji w obronę wysoko cenionych wartości. Jako takie, wymagają one zdecydowanej odpowiedzi ze strony tych, którzy cenią sobie demokrację i prawo międzynarodowe. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję mocne deklaracje poparcia dla Indii złożone przez pana przewodniczącego Pötteringa. Jako Parlament musimy teraz przejść od słów do konkretnych czynów, które mogą stanowić wsparcie dla Indii w jej potrzebach.

 
  
MPphoto
 

  Marco Pannella (ALDE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Wierzę, że teraz powinniśmy być bardziej świadomi tego, że mówiąc o Tybecie i Dalajlamie, tak naprawdę mówimy przede wszystkim o sobie. Kilka dni temu podano prostą zapowiedź, że prezydent Sarkozy ma śmiały zamiar spotkania się z Dalajlamą w Polsce. Odprawiono nas jednak, nawet nas nie słuchając, odrzucono i nie dano możliwości spotkania. Szerszej społeczności europejskiej pozwala się na zapraszanie, rozmowę, przyjmowanie i słuchanie Dalajlamy. Dlaczego tak jest, panie przewodniczący? Uważam, że odpowiedź jest tu całkiem jasna. Wiemy, że 80% Europejczyków, gdyby zapytać ich jako pojedyncze osoby, udzieliłoby Dalajlamie poparcia...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (Verts/ALE). - (HU) Panie przewodniczący! W 1009 roku – tysiąc lat temu – węgierski król Stefan ustanowił diecezję w Gyulafehérvár (Białogród Juliański) w Transylwanii (Siedmiogrodzie). To znaczące wydarzenie w historii Kościoła ma symboliczny wymiar, ponieważ Węgry po przyjęciu chrześcijaństwa stały się członkiem ówczesnej Europy. W XVI i XVII wieku Gyulafehérvár był stolicą niepodległego księstwa Siedmiogrodu, a region ten stał się symbolem tolerancji i wolności religijnej. W 1918 roku, po przyłączeniu Siedmiogrodu do Rumunii, rumuńskie Zgromadzenie Narodowe zebrane w Gyulafehérvár ogłosiło prawa węgierskiej mniejszości w Siedmiogrodzie do samorządu. Na mocy tej decyzji Rumunia wciąż posiada zobowiązanie w stosunku do Europy. W duchu Gyulafehérvár zalecam, aby tysiąclecie tej archidiecezji...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). - (PL) 27 grudnia tego roku będziemy obchodzić 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Dzięki zwycięstwu tego powstania stara polska dzielnica, Wielkopolska została włączona do na nowo powstającej Polski. Ale ten sukces nie był za darmo. Został opłacony krwią ponad 2 tysięcy zabitych i 20 tysięcy rannych. Cześć ich pamięci!

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Pod pretekstem kryzysu kapitalizmu ma miejsce coraz więcej przypadków szantażowania robotników. Narzuca im się takie warunki, które prowadzą do utraty nabytych przez nich praw. Najbardziej widoczne tego przykłady miały miejsce w zakładach Peugeot/Citroen Production Centre w Mangualde oraz w Renault Industrial Unit w Cacia, Aveiro. Obydwie te fabryki stanowią część portugalskiego przemysłu samochodowego.

W obydwu przypadkach zarówno rząd, jak i UE przyznały znaczną pomoc finansową, pod warunkiem stworzenia większej liczby stanowisk pracy. Teraz jednak zarząd zakładów Peugeot/Citroen w Mangualde zamierza zniszczyć prawa, o które walczono i które są chronione prawem pracy, poprzez wywieranie na robotników presji, aby zaakceptowali szkodliwe, zagrażające ich życiu warunki. W zakładach Renault Industrial Unit w Cacia zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu w tym roku produkcji i przygotowuje się do tego, aby nie odnawiać umów na czas określony, pomimo iż zobowiązał się on do rozszerzenia...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Desislav Chukolov (NI). - (BG) 27 listopada tego roku upływa 89 lat od chwili, gdy Bułgaria została upokorzona poprzez podpisanie traktatu z Neuilly, na mocy którego od naszej ojczyzny oderwane zostały obszary po dziś dzień zamieszkane przez ludzi, którzy czują się Bułgarami. Terytoria te, które leżą w granicach dzisiejszej Serbii i Macedonii, powinny powrócić pod rządy Bułgarii, ponieważ krajów tych nie można uznać za spadkobierców tego serbsko-chorwacko-słoweńskiego kraju. Serbia nie została uznana za spadkobierczynię Jugosławii ani przez ONZ, ani przez społeczność międzynarodową, a Była Jugosłowiańska Republika Macedonii nie została uznana za taką nawet poprzez swoją konstytucyjną nazwę. My, patrioci regionu Ataka, nalegamy na uregulowanie kwestii zwrotu terytoriów zachodnich przed rozpoczęciem negocjacji z Serbią w sprawie członkostwa w UE, zaś wejście Macedonii do UE może mieć miejsce tylko po rozstrzygnięciu kwestii powrotu regionu Strumica pod rządy państwa bułgarskiego.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). - (SL) Chciałabym powiedzieć słowo na temat planowanych przez Komisję środków, o których czytałam w mediach i na które zwróciły moją uwagę także niektóre okręgi wyborcze. W ramach tych działań obywatele mieliby podobno otrzymywać środki finansowe na zakup nowych samochodów. Środek taki w istocie równałby się promocji konsumpcjonizmu; stanowiłby bezpośrednią pomoc dla przemysłu motoryzacyjnego i byłby sprzeczny z naszymi politykami z zakresu ochrony środowiska. Niepokoi mnie też to, kto byłby odpowiedzialny za demontaż i recykling tych aut.

Dlatego też apeluję do Komisji, aby rozpoczęła – jak to już czyniła w przeszłości – od promowania prac nad budową i produkcją czystych pojazdów, które następnie stopniowo zastępowałyby stare na podstawie kryteriów środowiskowych, co jednocześnie stanowiłoby dla obywateli wyraźną informację dotyczącą tego, w jaki sposób nasz plan ożywienia gospodarki odpowiada naszym politykom środowiskowym i klimatycznym.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Panie przewodniczący! Przyczyną, dla której chciałem wygłosić dzisiejszego wieczoru jednominutowe wystąpienie, jest moje zaniepokojenie faktem, że w Irlandii linie Ryanair zamierzają licytować narodowe linie lotnicze Aer Lingus. Jeżeli ta licytacja się powiedzie, na irlandzkim rynku powstanie prywatny monopol linii lotniczych.

Propozycję tę odrzuciła poprzednim razem Komisja. Wzywam panią komisarz Neelie Kroes, aby ponownie odrzuciła ten przetarg. Moim zdaniem, jest to agresywny przetarg. To, że linia ta znajdzie się w rękach Ryanair, który nie przejawia żadnej lojalności wobec irlandzkiej gospodarki, nie będzie korzystne dla gospodarki Irlandii.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI). - (PL) Panie przewodniczący! Pragnę zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na niebywałe wydarzenie, jakie miało miejsce w lipcu tego roku w okolicach miejscowości Brody na Ukrainie. Odsłonięto tam pomnik ku czci żołnierzy zbrodniczej formacji nazistowskiej Waffen SS, dywizji „Galicja”. Uważam to za niebywały skandal – fakt, że w XXI wieku, w dobie pojednania między narodami, grupa osób o jawnie nacjonalistycznych i faszystowskich sympatiach gloryfikuje zbrodniczą formację odpowiedzialną za śmierć milionów mieszkańców Europy, w tym moich rodaków, którzy zginęli w latach 1943-1945 w ramach planowego ludobójstwa na zachodniej Ukrainie.

Głęboko wierzę, że większość Ukraińców podziela moje zaniepokojenie w tej sprawie. Uważam również, że władze ukraińskie nie mogą stać obojętnie wobec skandalicznej próby rewizji historii. Apeluję również do Parlamentu Europejskiego i unijnych instytucji...

(Przewodniczący odebrał posłowi głos)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). - (SK) W dniu 10 grudnia na całym świecie upamiętniana będzie 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jego świątobliwość Dalajlama złoży jutro wizytę w naszym Parlamencie. Chiny są jednym z państw, które podpisały Deklarację, a mimo to wciąż gwałcą prawa człowieka należne mężczyznom, kobietom i dzieciom.

Jako przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równości Płci chciałabym przypomnieć państwu o polityce jednego dziecka, która stanowi wyraźny dowód na totalitarny i niedemokratyczny charakter reżimu panującego w Chinach. Ta polityka stanowi jaskrawe pogwałcenie całego szeregu praw człowieka. Pozwolę sobie wymienić choćby kilka z nich: zabijanie dziewczynek, które są niepożądane w kontekście selekcji płci, handel ludźmi i niewolnictwo seksualne, kradzieże dzieci, odmowa prawnego uznawania dzieci z ciąży drugiej i dalszych, porzucone dzieci, przemoc wobec kobiet w ciąży, wymuszanie aborcji, powikłania proaborcyjne oraz samobójstwa kobiet. Świat demokratyczny powinien jasno wyrazić swoje zastrzeżenia odnośnie do polityki Chin i monitorować...

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Lewica wygrała wybory w Rumunii, ponieważ w trakcie niedzielnych wyborów uzyskała największą liczbę głosów oraz ich najwyższy procent. To jest fakt, którego nie można lekceważyć, ani przeinaczać.

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jedna rodzina na cztery ma wśród swoich członków osobę dotkniętą niepełnosprawnością. Na tle obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego niemal codziennie słyszymy o tysiącach zwolnień z pracy w państwach członkowskich. W tym trudnym klimacie sytuacja osób niepełnosprawnych pogarsza się.

Jak osoby niepełnosprawne zdołają znaleźć pracę, która pozwoli im na przyzwoite życie z pensji, podczas gdy tysiące innych osób bez żadnej niepełnosprawności traci pracę? Wzywam Komisję, aby pilnie przyjęła szczegółowe środki ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnością.

Należy skupić szczególną uwagę na rzadkich stanach, które prowadzą do niesprawności fizycznej bądź umysłowej. Mam nadzieję, że w roku 2009, roku innowacji, będziemy więcej inwestować w badania mające na celu identyfikację...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Panie przewodniczący! Wszystkie kraje UE potrzebują ustawodawstwa, które uznawałoby za niezgodne z prawem okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Należy również wprowadzić środki mające na celu uwzględnienie potrzeb kobiet i dziewcząt z nowych społeczności imigranckich, które są narażone na ryzyko takiego okaleczenia.

Z zadowoleniem przyjmuję niedawne zobowiązanie Irlandii, jako jednego z 15 państw członkowskich UE, dotyczące uruchomienia krajowego planu działań w sprawie praktyki okaleczania. Ocenia się, że ponad 2500 kobiet mieszkających w Irlandii zostało poddanych tej praktyce w innych krajach. W irlandzkim planie podkreślono zagrożenia, jakie stwarza ona dla kobiet i dziewcząt, oraz sformułowano cele polityczne dotyczące zaradzenia jej niszczycielskim skutkom.

Statystyki wskazują, że z 9624 mieszkających obecnie w Irlandii kobiet pochodzących z krajów, w których okaleczanie jest praktykowane, 26,9% zostało poddanych jakiejś jego formie. Wprowadzenie w życie prawa w zakresie natychmiastowego zakazu okaleczania ma zasadnicze znaczenie dla eliminacji tego zjawiska.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). - (HU) Prawdziwy dialog pomiędzy kulturami i ludźmi istnieje wówczas, gdy wszyscy cieszą się swobodą używania swojego języka ojczystego i korzystania ze swoich indywidualnych i zbiorowych praw. Dziś i jutro Parlament Europejski wyraża solidarność z narodem tybetańskim. Ponad 500 osób wzięło udział w milczącej demonstracji na rzecz swobody Tybetańczyków do posługiwania się ich językiem ojczystym, praktykowania ich religii i korzystania z prawdziwej autonomii.

W UE istnieją tradycyjne mniejszości etniczne, które są niezdolne do swobodnej nauki lub używania swojego języka ojczystego i które nie mają autonomii kulturalnej bądź terytorialnej. Co więcej, są takie kraje, które na nowo wprowadziły pojęcie zbiorowej winy, co stanowi przypomnienie II wojny światowej, lub kraje, które wciąż pragną stosować komunistyczne prawa z lat 40. ubiegłego wieku, aby zagwarantować prawa tradycyjnych mniejszości etnicznych.

Działania UE w imieniu mniejszości mieszkających w Chinach mogą być skuteczne, jeżeli...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Żyjemy w okresie zarówno ogromnych szans, jak i zagrożeń. Człowiek potrafi niszczyć znacznie szybciej, niż budować. Ataki terrorystyczne w Mumbaju, w Indiach, w których straciło życie dwustu niewinnych obywateli pokazały nam raz jeszcze, że ludzka zdolność do niszczenia nie zna żadnych granic. Terroryzm to nowa wojna bez granic i linii frontu; obawy przed bronią jądrową i biologiczną nie są więc bezpodstawne.

Europa stanowi wzorzec koegzystencji osób pochodzących z różnych kultur i religii. Jej chrześcijańskie dziedzictwo niesie ze sobą dla Europy odpowiedzialność za pokój na świecie oraz szansę, aby stała się ona źródłem nadziei na pokojowe współistnienie i wzajemny szacunek. Dlatego też książka papieża „Europa Benedykta w kryzysie kultur” zawiera zbiór zaleceń, jakie papież Benedykt XVI proponuje dla Europy. Wierzę, że Europa nie zlekceważy tych zaleceń, lecz je wypełni.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Panie przewodniczący! Sektor recyklingu w Unii Europejskiej ma obroty rzędu 24 miliardów euro i zatrudnia około 500 tysięcy osób. Tworzy go 60 tysięcy firm, a w UE znajduje się około 50% światowego przemysłu gospodarki odpadami i recyklingu.

Sektor ten przechodzi jednak kryzys w wyniku załamania się na rynkach światowych cen materiałów po recyklingu. Prowadzenie dalszej działalności przez firmy z branży gospodarki odpadami staje się dla nich nieopłacalne.

Z uwagi na znaczenie tego sektora dla zrównoważonej konsumpcji i produkcji w UE, chciałabym wezwać Komisję do bezzwłocznego wdrożenia zaleceń zawartych w sprawozdaniu sporządzonym przez jej własny Zespół Zadaniowy ds. Recyklingu, które powstało w trakcie przygotowywania komunikatu pod tytułem „Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy”.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – To wystąpienie zamyka ten punkt posiedzenia.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności