Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 3 december 2008 - BrysselEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Rättelser (artikel 204 a i arbetsordningen): se protokollet
 5.Uttalanden av talmannen
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 8.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 9.Anslagsöverföringar: se protokollet
 10.Arbetsplan
 11.Välkomsthälsning
 12.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (11-12 december 2008) (debatt)
 13.Den framtida globala ordningen för finansmarknaderna och en EU-plan för ekonomisk återhämtning (debatt)
 14.Europeisk strategi för romer (debatt)
 15.Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram - Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram (debatt)
 16.Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act" (debatt)
 17.Vapenexport (uppförandekod) (debatt)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (debatt)
 20.Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (gemensamt system för mervärdesskatt) - Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner - Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt (debatt)
 21.Tillämpning av Reach (debatt)
 22.Kvinnornas situation på Balkan (kortfattad redogörelse)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (597 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1493 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy