Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 4. december 2008 - Bruxelles EUT-udgave

Forhandlingerne vedrørende pakken om klimaændringer og energi (forhandling)
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Hr. formand! Godt nok støtter jeg essensen i målsætningerne, navnlig med hensyn til klimaplanen, nemlig målet om at nedbringe CO2-emissionerne og afhængigheden af import af energi fra lande uden for EU, men jeg er også overbevist om, at det er nødvendigt med mere realitetssans i de specifikke målsætninger, som fremsættes. Den vigtigste målestok til at bestemme andelen fra vedvarende energi er medlemsstaternes bruttonationalprodukt og ikke det naturlige potentiale til at producere den vedvarende energi.

Regionen Flandern, en fremtidig medlemsstat af EU, bliver forfordelt på den konto. Med sin meget begrænsede kystlinje, sit ikkeeksisterende potentiale for lagringsanlæg, ringe solmængde, få åbne områder osv. er det et komplet mysterium, hvordan andelen fra vedvarende energi skulle kunne øges fra knap 2 % til 13 % inden 2020. Som sådan er den måde, hvorpå klimaplanen skal udmøntes, en særdeles hård nød at knække for både den flamske industri og de flamske forbrugere, som f.eks. også vil opleve større elektricitetsregninger.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik