Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 4. prosince 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A6-0433/2008

  Dumitru Oprea (PPE-DE) , písemně. – (RO) Tato zpráva vyžaduje zvláštní pozornost v souvislosti s globální krizí, jež vyžaduje odpovědnou a umírněnou úroveň spotřeby.

V důsledku reformy společné rybářské politiky z roku 2002 byly postupně prováděny víceleté plány spolu s plány obnovy zdrojů ryb představujících zájem pro Společenství.

Precedent fakticky vytvořila víceletá smlouva o řízení populace sledě v Severním moři podepsaná s Norskem v roce 1997, jež přinesla uspokojivé výsledky.

Pokud by navrhovaná opatření byla realizována, vedlo by to k lepšímu plánování rybolovu a rybolovných činností. Následně by existovalo několik prvků pro zajištění rybářského fondu, celkových přípustných odlovů a zvláštních povolení k rybolovu.

Zvlášť důležitým aspektem je přístup k této činnosti založený na ekosystému, což pak zaručuje, že vytěžování bude prováděno odpovědně s ohledem na všechny druhy, z nichž mnohé jsou na pokraji úplného vymizení. Toto je navíc třeba převést do praktických opatření, jež budou prováděna v udržitelných environmentálních, hospodářských a sociálních podmínkách.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí