Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0433/2008

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η έκθεση αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή έναντι μιας παγκόσμιας κρίσης που απαιτεί υπεύθυνα και μετρημένα επίπεδα κατανάλωσης.

Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το 2002, εφαρμόστηκαν βαθμιαία πολυετή σχέδια, μαζί με τα σχέδια ανάκαμψης για τους αλιευτικούς πόρους που είχαν ενδιαφέρον για την Κοινότητα.

Στην πραγματικότητα, προηγούμενο δημιουργήθηκε με την πολυετή συμφωνία διαχείρισης που υπογράφηκε με τη Νορβηγία το 1997 σχετικά με τα αποθέματα ρέγγας της Βόρειας Θάλασσας, η οποία είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Αν εφαρμόζονταν τα προτεινόμενα μέτρα, θα οδηγούσαν σε έναν καλύτερο προγραμματισμό της αλιείας και των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, θα υπήρχαν διάφορα στοιχεία για την εξασφάλιση του ταμείου αλιείας, των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TACs) και των ειδικών αδειών αλιείας.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι η προσέγγιση της δραστηριότητας αυτής με βάση το οικοσύστημα, πράγμα το οποίο εγγυάται επομένως ότι η εκμετάλλευση θα διεξάγεται υπεύθυνα σε σχέση με όλα τα είδη, πολλά από τα οποία κινδυνεύουν από πλήρη εξαφάνιση. Επιπλέον, πρέπει να μετατραπεί σε δραστηριότητα που διεξάγεται σε βιώσιμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου