Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A6-0433/2008

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Kõnealune raport nõuab erilist tähelepanu ülemaailmse kriisi taustal, mis nõuab vastutustundlikku ja mõõdukat tarbimist.

Ühise kalanduspoliitika reformimise tulemusel 2002. aastal rakendati järk-järgult mitmeaastaseid kavasid koos ühendusele huvipakkuvate kalanduse allikate taastamiskavadega.

Tegelikult loodi pretsedent mitmeaastase halduslepinguga, mis sõlmiti Norraga aastal 1997 seoses Põhjamere heeringavarudega, ning see on toonud rahuldavaid tulemusi.

Kui välja pakutavaid meetmeid kohaldataks, võimaldaksid need kalandust ja kalastustegevust paremini planeerida. Selle tulemusel tekiks mitu võimalust kalandusfondi, lubatud kogupüügi ja kalastamise erilubade tagamiseks.

Üks eriti tähtis aspekt on kõnealuse tegevuse ökosüsteemipõhine lähenemine, mis seega tagab, et kasutamine oleks vastutustundlik kõigi liikide suhtes, millest paljud on peaaegu kadumise äärel. Lisaks sellele tuleb see muuta tegevuseks, mida teostatakse jätkusuutlikes keskkonna-, majandus- ja sotsiaaltingimustes.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika