Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A6-0433/2008

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Tämä mietintö ansaitsee erityistä huomiota, kun otetaan huomioon maailmanlaajuinen kriisi, joka edellyttää vastuullista ja maltillista kulutustasoa.

Yhteisen kalastuspolitiikan vuonna 2002 toteutetun uudistuksen tuloksena monivuotiset suunnitelmat sekä yhteisön kannalta kiinnostavia kalavaroja koskevat elvytyssuunnitelmat pantiin täytäntöön vähitellen

Ennakkotapauksen muodosti yhdessä Norjan kanssa vuonna 1997 tehty Pohjanmeren sillikannan monivuotinen hoitosopimus, joka on tuottanut tyydyttäviä tuloksia.

Jos nyt ehdotetut toimenpiteet toteutetaan, kalastuksen ja kalastustoimien suunnittelu paranee. Siten olisi useita tekijöitä, joilla taataan kalatalousrahasto, suurimmat sallitut saaliit (TAC) ja erityiskalastusluvat.

Yksi erityisen tärkeä seikka on tämän toiminnan ekosysteemiin perustuva lähestymistapa, jolla taataan, että kalastus on vastuullista kaikkien lajien osalta, sillä monet niistä ovat täydellisen sukupuuttoon kuolemisen partaalla. Lisäksi tämä on muunnettava toiminnaksi, joka tapahtuu ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävissä olosuhteissa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö