Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 4 grudnia 2008 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A6-0433/2008

  Dumitru Oprea (PPE-DE), na piśmie. (RO) W przedmiotowym sprawozdaniu wymaga się zwrócenia szczególnej uwagi na kulisy globalnego kryzysu, który wymusza odpowiedzialne i ograniczone poziomy spożycia.

W wyniku reform wspólnej polityki rybołówstwa w 2002 roku plany wieloletnie wdrażano stopniowo wraz z planami odbudowy zasobów połowowych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Prawdę mówiąc precedens powstał w wyniku wieloletniej umowy zarządzania podpisanej z Norwegią w 1997 roku dotyczącej zasobów śledzia na Morzu Północnym, która przyniosła zadowalające wyniki.

Gdyby zaproponowane środki zostały zastosowane, doprowadziłyby do lepszego planowania połowów i działalności połowowej. W konsekwencji istniałoby kilka elementów gwarantowania Funduszu Rybackiego, TAC i specjalnych zezwoleń połowowych.

Jednym ze szczególnie ważnych aspektów tej działalności jest podejście ekosystemowe, które gwarantuje, że eksploatacja będzie podejmowana w sposób odpowiedzialny w odniesieniu do wszystkich gatunków, z których wiele jest zagrożonych całkowitym wyginięciem. Co więcej, należy ją przekształcić w działalność prowadzoną w sposób zgodny ze zrównoważonymi warunkami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności