Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 4. decembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A6-0433/2008

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písomne. (RO) Táto správa si vyžaduje osobitnú pozornosť na pozadí globálnej krízy, ktorá si žiada zodpovednú a striedmu spotrebu.

Výsledkom reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva v roku 2002 bolo postupné vykonávanie viacročných plánov spolu s plánmi obnovy zdrojov rybného hospodárstva v záujme Spoločenstva.

V skutočnosti sa v roku 1997 vytvoril precedens podpísaním viacročnej dohody o regulácii s Nórskom, ktorá sa týkala zásob sleďa v Severnom mori a priniesla uspokojivé výsledky.

Keby sa zaviedli navrhované opatrenia, výsledkom by bolo lepšie plánovanie rybolovu a rybolovných činností. Následne by sa vytvorilo niekoľko prvkov, ktoré by vytvárali záruky pre Fond pre rybné hospodárstvo, TAC a osobitné rybárske povolenia.

Jedným z osobitne dôležitých aspektov je prístup k tejto činnosti vychádzajúci z ekosystému, pričom tento prístup zaručuje využívanie prírodných zdrojov zodpovedným spôsobom s ohľadom na všetky druhy, z ktorých mnohé sú na pokraji úplného vymiznutia. Tento prístup musí byť navyše premietnutý do činnosti, ktorá sa vykonáva v trvalo udržateľných environmentálnych, hospodárskych a sociálnych podmienkach.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia