Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0149(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0396/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0576

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 4. prosince 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

8. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Paní předsedající, jsem skutečně velmi rád, že mohu velmi stručně přispět do této rozpravy, protože v době, ve které žijeme, kdy třetí svět silně trpí nedostatkem potravin, je důležité si uvědomit, že my v Evropské unii, i když čelíme hospodářské krizi, jsme nicméně ve srovnání s třetím světem nesmírně bohatí. Proto mne velmi těší, že my v Parlamentu si uvědomujeme, že máme morální a politickou povinnost vůči těm, kdo jsou ve strašlivém nebezpečí. Jen se občas musíme podívat na televizi, abychom si uvědomili, jak mimořádně naléhavá je to záležitost.

Takže blahopřeji panu Mitchellovi k této zprávě. Je to vítaný vývoj, který si zasluhuje naši podporu, a jsem velmi rád, že jsem ji mohl poskytnout i já.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Paní předsedající, podobně jako pan Sumberg bych chtěl říci, proč jsme hlasovali pro tuto zprávu. Bylo to dost obtížné rozhodnutí, protože vydáváme na tento transfer peníze daňových poplatníků.

Ale to, co děláme, skutečně poskytuje potravu sto milionům lidí, kteří by jinak do konce příštího roku zemřeli. Světový potravinový program přináší potravu 20–25 milionům lidí, jimž do konce roku 2009, pokud to neučiníme, hrozí podvýživa a smrt. Miliarda lidí má nyní jedno jídlo na dva dny. Vynaložíme-li prostředky rozumně, poskytneme jim jedno jídlo každý den.

Dvacet pět milionů lidí je polovina obyvatelstva mé země, Spojeného království. Nechci příští rok stát v tomto parlamentu a říkat, že jsem zůstal stranou a díval se, jak polovina obyvatelstva mé země umírá hladem, protože jsme to neudělali. Jsem skutečně velmi rád, že jsme hlasovali za přijetí tohoto mimořádného opatření.

 
  
  

– Zpráva: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). Paní předsedající, zpráva pana Garcíi-Margally je zpráva, kterou mohu schválit, protože jsme se všichni zapojili a snažili se zabránit daňovým podvodům, což je důležité, a zejména daňovým podvodům v oblasti DPH. Černá ekonomika, jež existuje ve všech našich zemích, znevýhodňuje daňové poplatníky a měla by nás všechny znepokojovat, protože to znamená, že daňový poplatník prohrává.

Chtěl bych však k tomu ještě něco dodat, a sice to, že je zcela nezbytné, aby jednotlivé členské státy měly právo určovat svou vlastní sazbu DPH. To není záležitost pro Evropskou unii. Ve Spojeném království ministr financí nedávno snížil sazbu DPH ve snaze bojovat proti recesí. Nemyslím si, že je to velmi účinné opatření, a nemyslím si, že to na věci něco změní, ale jeho právo tak učinit je pro každou jednotlivou zemi důležité. To chci dodat v souvislosti s touto zprávou.

 
  
  

– Společný návrh usnesení: Etický kodex EU pro vývoz zbraní (RC-B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Paní předsedající, jsem rád, že se k tomu mohu vyjádřit. Jsem znepokojen zapojením Evropské unie do této záležitosti jednoduše proto, že je to záležitost pro mezinárodní dohodu a jednostranný postup Evropské unie by na věci nic nezměnil.

Dále si myslím, že zmínka o evropském bezpečnostním uspořádání ve zprávě je nešťastná. Základem evropské bezpečnosti je NATO. Vždy jím bylo a vždy jím bude, protože NATO zahrnuje našeho přítele a spojence, Spojené státy americké. Určité části tohoto parlamentu jsou velmi protiamerické. Já nejsem. Nezapomínám na dluh, který má tento kontinent vůči Spojeným státům pokud jde o naši svobodu a členství v NATO. Naše spojenectví se Spojenými státy prostřednictvím NATO je základem naší obrany a bezpečnosti a zůstane jím i v budoucích letech.

 
  
  

– Zpráva: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Chci uvést důvody, jež mne vedly k tomu, abych podpořila zprávu „Ženy v balkánských zemích” vypracovanou mou kolegyní paní Gurmaiovou, a chci jí k ní poblahopřát. Tato zpráva popisuje skutečné postavení žen na Balkáně, aniž by rozlišovala mezi zeměmi v souvislosti s jejich rozdílným postavením. Důsledně jsou zde zaváděny politiky pro rovné zacházení a stereotypy jsou postupně překonávány. Zpráva popisuje změnu v situaci v důsledku změny právního řádu, poskytování větších práv ženám, lepší veřejné správy a zapojení žen do politiky a řízení. Důležitým aspektem zprávy je zhodnocení úlohy žen v balkánských zemích při rozvíjení demokratických procesů v zájmu zachování stability v regionu a překonání všech vojenských konfliktů.

 
  
  

– Zpráva: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE). - (DE) Paní předsedající, pan Kindermann předložil konstruktivní řešení problému kormoránů, pro něž jsem rád hlasoval. Těší mne, že toto usnesení získalo 558 hlasů. Ochrana kormoránů byla zavedena kdysi dávno, kdy v Evropě existovalo jen několik málo kolonií, kde se rodila mláďata. Mezitím se tak rozmnožili, že totálně vyžírají celé rybníky a řeky. Je proto třeba, aby byli zařazeni do přílohy II směrnice o volně žijících ptácích. Škoda, kterou způsobují, ohrožuje existenci mnoha chovatelů ryb a rybářů. Je nutné posoudit minimální stavy požadované pro zachování druhů v členských státech. Vše, co tuto úroveň přesahuje, musí být regulováno. Nebude-li Komise jednat, budou ohroženy celé rybí populace.

Žádám proto Komisi, aby vzala toto usnesení vážně a přijala co nejdříve opatření.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). Paní předsedající, s odvoláním na článek 202a jednacího řádu, během plenárního zasedání jsme si odhlasovali, aby se na oficiálních zasedáních hrála evropská hymna Chtěl bych vědět, paní předsedající, proč se tato hymna nehrála, když jsme uvítali Jeho Svatost dalajlamu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Zjistím to a poskytnu vám odpověď, pane Audy.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: David Martin (A6-0452/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Blahopřeji svému kolegovi k této dohodě s Korejskou republikou o spolupráci ve věci jednání narušujících hospodářskou soutěž. Jak je asi poslancům známo, v současné době jednáme o dohodě o volném obchodu s Koreou. Vláda i opozice v Soulu ji podporují a tento parlament formou podpory dřívější zprávy pana Martina dal najevo, že v zásadě souhlasí. Zdá se, že obě strany mají zájem dokončit dohodu ještě před konáním evropských voleb v červnu příštího roku. Dnešní dohoda může tomuto procesu jen napomoci, i když připustíme, že zůstávají některé obtížné otázky jako automobily a pravidla původu v souvislosti s průmyslovým komplexem Kaesong.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE) , písemně. – Světové ekonomiky jsou stále více navzájem propojené, mezinárodní obchod velmi rychle roste a přímé zahraniční investice jsou častější. Proto plně podporuji zprávu pana Martina, jež doporučuje schválit dohodu o spolupráci mezi EU a jižní Koreou ve věci jednání narušujících hospodářskou soutěž. Dohoda je v souladu s dosavadním postupem EU v této problematice a vhodně doplňuje dohody uzavřené již na počátku devadesátých let se Spojenými státy (1991) a s Kanadou (1999) a Japonskem (2003). Dohoda s Koreou přispěje k účinné regulaci hospodářské soutěže prostřednictvím rozvíjení spolupráce mezi agenturami na její ochranu a snížení pravděpodobnosti vzniku konfliktů.

Její ustanovení zahrnují povinnost poskytovat informace o prováděcích opatřeních, která podnikají agentury na ochranu hospodářské soutěže a jež by se mohla dotknout důležitých zájmů druhé smluvní strany. Je dobré, že tato dohoda zavádí ustanovení týkající se vzájemné pomoci, koordinace prováděcích opatření, výměny informací a záruky důvěrnosti. Korea je čtvrtým největším mimoevropským obchodním partnerem EU, zatímco EU je největším zahraničním investorem v Koreji. S ohledem na rostoucí význam partnerství mezi oběma zeměmi se přiřazení Koreje k třem ostatním partnerům, s nimiž má EU dohody v oblasti jednání v rozporu se zásadami hospodářské soutěže, jeví jako zcela oprávněné.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Korejská republika je čtvrtým největším mimoevropským obchodním partnerem EU a EU je největším zahraničním investorem v Korejské republice.

Tato dohoda usiluje zajistit „vzájemné uznávání práva hospodářské soutěže mezi Evropskou unií a jižní Koreou” jako „nejúčinnější způsob, jak potírat protisoutěžní jednání ”, snaží se omezit použití nástrojů „na ochranu obchodu (TDI) mezi oběma stranami” jako v již uzavřených dohodách se Spojenými státy (1991), Kanadou (1999) a Japonskem (2003).

Evropský parlament však zaměřuje svou pozornost na úvahu o tom, že nynější dohoda by měla být zformulována „v kontextu celkového rámce stávajících dohod mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou a dohod, jejichž uzavření se v současné době projednává, zejména pokud jde o možnost uzavření dohody o volném obchodu”, to jest, a zdůrazňuje to i zpravodaj, s přihlédnutím k „problémům, jež se objevily při jiných bilaterálních a meziregionálních obchodních jednáních”.

Jinými slovy Evropský parlament chce dosáhnout „rozšířeného přístupu na trh” s katastrofálními důsledky pro průmysl a pracovní místa, například v odvětví stavby nebo opravy lodí v Portugalsku a jeho téměř úplnou likvidaci.

Proto hlasujeme proti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Doufám, že moje zpráva a návrh Komise poskytnou významné výhody Koreji i EU. Korea je čtvrtým největším mimoevropským obchodním partnerem, takže je důležité, abychom měli nástroje proti jednání, jež je v rozporu s hospodářskou soutěží.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. Čtvrtá největší ekonomika v Asii je postižena mezinárodní finanční krizí. Znovu ožívají vzpomínky na asijskou měnovou krizi roku 1997. Zatímco na jedné straně jihokorejská vláda je dnes optimističtější, protože byla přijata rychlá opatření, krize je nyní také v Evropě a v USA, což poněkud komplikuje situaci. OECD je nicméně toho názoru, že Korea se v dohledné budoucnosti vzpamatuje, oslabující won povzbudí vývoz a opatření na podporu růstu vzpruží vnitřní poptávku.

Hospodářské vztahy mezi EU a Koreou by proto měly zůstat nedotčeny, a v důsledku toho má rozhodně smysl stanovit určitá základní pravidla nehledě na obtížnou povahu nynější situace. V hospodářských dohodách jsou až příliš často chráněny jen zájmy investorů, proto EU musí dbát na to, aby byla dostatečná pozornost věnována také předpisům v oblasti zaměstnanosti a sociálních a ekologických standardů. To není ve zprávě, jež tvoří základ pro hlasování, dost jasně zdůrazněno, a z tohoto důvodu jsem jí nedal svůj hlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože dohoda přispěje k účinnému uplatňování právních předpisů o hospodářské soutěži tím, že podpoří spolupráci mezi příslušnými úřady a sníží pravděpodobnost konfliktů.

Korea je čtvrtým největším mimoevropským obchodním partnerem EU a EU je největším zahraničním investorem v Koreji.

S ohledem na rostoucí význam partnerství se jeví jako vhodné, aby se Korea připojila ke třem ostatním partnerům, s nimiž má EU dohody o spolupráci ve věci jednání narušujících hospodářskou soutěž.

Dohoda předpokládá informování o opatřeních přijímaných úřadem pro hospodářskou soutěž k vymáhání legislativy, jež by se mohly týkat důležitých zájmů druhé smluvní strany, vzájemnou pomoc včetně možnosti, aby jedna strana mohla požádat druhou stranu o podniknutí opatření k vymáhání legislativy, a koordinaci ve vymáhání legislativy a také výměnu informací. Existují také opatření týkající se důvěrnosti informací.

Z širšího pohledu je třeba, abychom zdůraznili význam mnohostranných pravidel obchodu a hospodářské soutěže pro dosažení volných a otevřených přeshraničních trhů.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu pana Martina o uzavření dohody mezi Koreou a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání. Podporuji zdůvodnění, jež zpráva podává, a věřím, že tato dohoda o hospodářské soutěži je za nynější situace, kdy objem a význam obchodu, zejména s asijskými zeměmi, roste, ještě důležitějším nástrojem než kdy předtím. Vzhledem k rozdílům mezi evropským hospodářským systémem a systémy obchodních partnerů Evropy včetně Koreje, a zvláště vzhledem k rozdílům mezi výrobními náklady a mezi regulačními předpisy na ochranu domácích spotřebitelů v těchto zemích představuje dohoda mezi úřady na ochranu hospodářské soutěže krok směrem k ochraně našich podniků a zboží před hrozbami, jimž čelí za dnešní globální situace.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písemně. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože věřím, že je pro nás mimořádně důležité navazovat obchodní styky, jež jsou v souladu se zásadami hospodářské soutěže, nejen s Koreou, ale i s ostatními zeměmi mimo EU. Potřebujeme rozvíjet spolupráci mezi příslušnými úřady, a tím minimalizovat pravděpodobnost konfliktů.

Jak jsem uvedl, a bylo to zopakováno ve stanovisku, které jsme obdrželi od Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, a hlasovalo se o tom tento týden, potřebujeme občanům Evropy nabídnout mnohem rozmanitější okruh podnikatelských příležitostí a zajistit, aby všechny dvoustranné dohody s třetími zeměmi respektovaly práva spotřebitelů a zásady hospodářské soutěže.

 
  
  

– Zpráva: Struan Stevenson (A6-0433/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, in writing. – (LT) Víceletý plán řízení populace sledě v západním Skotsku je vítaný.

Domnívám se, že sledování rybářských plavidel s licencí a oprávněním k rybolovu v této oblasti by se mělo provádět prostřednictvím elektronických lodních deníků a členské státy vlajky by měly předávat denní hlášení o úlovcích středisku pro sledování rybolovu. Plavidlům s oprávněním pro rybolov v jedné oblasti by během téhož rybářského výjezdu nemělo být povoleno lovit v žádné jiné oblasti než v západním Skotsku.

Je důležité, aby byly sbírány údaje, jež by mohly posloužit jako základ pro vědecké vyhodnocení populace sledě v západním Skotsku.

Proto vedle stávajících akustických průzkumů, jež jsou prováděny s cílem stanovit indexy přebytku dospělých sleďů, podporuji pilotní síťový výzkum (MIK) v letech 2008 a 2009, což nám umožní stanovit vhodnost a účinnost této metody a poskytnout druhý, nezávislý index přebytku sleďů v oblasti západního Skotska; což je iniciativa, kterou vítám. Souhlasím také s Komisí v tom, že plán řízení by měl být každé čtyři roky revidován s přihlédnutím k doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR). Budou-li však po tomto přezkumu navrhovány jakékoli změny, je třeba je projednat s regionálním poradním sborem pro pelagické populace a s Evropským parlamentem.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Zpráva poslance Stevensona o řízení populace sledě u západního pobřeží Skotska představuje víceletý plán. Je založen na stávajících dohodách o sledích v Severním moři sjednaných nedávno s Norskem s cílem zachovat udržitelné odvětví rybolovu stanovením maximálních a minimálních limitů podle celkové velikosti populace.

VTHVR a ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) doporučily, že udržitelný rybolov lze zachovat řízením roční úmrtnosti (míry výlovu) na úrovni 0,25, je-li velikost populace vyšší než 75 000 tun, a na úrovni 0,20, je-li velikost populace nižší než 75 000 tun, ale zůstává vyšší než 50 000 tun. Podle návrhu Komise, kdyby velikost populace, která se může dále rozmnožovat, poklesla pod 50 000 tun, vstoupí v účinnost úplný zákaz výlovu sleďů, což umožní obnovení a regeneraci a zachování populace, zajištění živobytí a budoucnosti pro odvětví rybolovu, jež závisí na zachování rybí populace.

Irska se tento návrh přímo dotýká, neboť irské teritoriální vody v severozápadní oblasti Donegalu patří do předmětné zóny. Aby bylo zachováno odvětví rybolovu, je důležité, aby realizace této zprávy začala co nejdříve, aby byly škody pro rybolov co nejmenší.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE) , písemně. – (RO) Tato zpráva vyžaduje zvláštní pozornost v souvislosti s globální krizí, jež vyžaduje odpovědnou a umírněnou úroveň spotřeby.

V důsledku reformy společné rybářské politiky z roku 2002 byly postupně prováděny víceleté plány spolu s plány obnovy zdrojů ryb představujících zájem pro Společenství.

Precedent fakticky vytvořila víceletá smlouva o řízení populace sledě v Severním moři podepsaná s Norskem v roce 1997, jež přinesla uspokojivé výsledky.

Pokud by navrhovaná opatření byla realizována, vedlo by to k lepšímu plánování rybolovu a rybolovných činností. Následně by existovalo několik prvků pro zajištění rybářského fondu, celkových přípustných odlovů a zvláštních povolení k rybolovu.

Zvlášť důležitým aspektem je přístup k této činnosti založený na ekosystému, což pak zaručuje, že vytěžování bude prováděno odpovědně s ohledem na všechny druhy, z nichž mnohé jsou na pokraji úplného vymizení. Toto je navíc třeba převést do praktických opatření, jež budou prováděna v udržitelných environmentálních, hospodářských a sociálních podmínkách.

 
  
  

– Zpráva: Genowefa Grabowska (A4-0456/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Na základě zprávy paní Grabowské jsem hlasoval pro návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti v rámci obnovených konzultací. Podporuji zpravodajku, která udělala vše, co bylo v jejích silách, aby byl finální text k dispozici ještě do konce roku, tak aby z něho mohli mít evropští občané užitek co nejdříve, a sdílím její názor, že Komise by měla dále usilovat o zdokonalení postupů vymáhání tohoto předpisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. – (PL) Ve zprávě paní Grabowské se navrhuje zjednodušení systému výživného v celé Evropské unii, a proto ji plně podporuji. V Polsku mnohé ženy pečují o děti samy, zatímco otcové často žijí a pracují v jiných zemích EU a mnohdy se vyhýbají platbě výživného. Vymáhání plateb za takové situace je prakticky nemožné.

Užší spolupráce mezi členskými státy EU v této záležitosti pomůže oprávněným osobám účinně vymáhat finanční prostředky, jež jim náleží.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, in writing. – (LT) Bude-li přijato toto nařízení, občanům se bude žít snadněji. Především je zaměřeno na zjednodušení postupu při zjišťování vyživovací povinnosti. Kromě toho nařízení stanoví, že vydá-li některý členský stát rozhodnutí o vyživovací povinnosti, bude takové rozhodnutí závazné ve všech členských státech. Podle tohoto nařízení bude také vytvořen operační systém spolupráce mezi ústředními orgány členských států s cílem napomoci oprávněným osobám při vymáhání dlužných částek.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE) , písemně. – (FR) Chtěl bych vyjádřit uspokojení nad tím, že je dnes předkládána k hlasování zpráva paní Grabowské, především proto, že revidovanou verzi předmětného nařízení jsme očekávali již dlouho, a za druhé proto, že toto hlasování by nám mělo umožnit přijetí tohoto textu ještě za francouzského předsednictví – předsednictví, jež nelitovalo úsilí, aby dovedlo tento text ke zdárnému konci.

Jak zřejmě víte, v současné době je v Evropské unii, v případě že dojde k rozvodu a jsou zde děti, často obtížné a zdlouhavé zajistit řádné vyplácení výživného, pokud jeden z manželů odešel do jiné země.

Navrhovaný text, který podporuji, by měl evropským občanům podstatně zjednodušit život, pokud jde o vyživovací povinnost, a měl by pomoci oprávněným osobám, aby se domohly dlužných částek. Díky zrušení doložky vykonatelnosti nabyde každé rozhodnutí ve věci vyživovacích povinností pro nepřítomného manžela, jež bude vyneseno soudem v jednom členském státě, okamžitě účinnosti ve všech ostatních státech. Umožní také občanům, kterých se to týká, splnit ze svého obvyklého místa pobytu formality potřebné k provádění srážek ze mzdy nebo exekucí z bankovního účtu, aktivovat mechanismy spolupráce a získat přístup k informacím umožňujícím lokalizovat dlužníky a zjistit výši jejich aktiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Vítám zprávu své kolegyně o vyživovacích povinnostech, jejímž cílem je pomoci při vymáhání platby výživného v rámci Evropské unie. Toto nařízení se snaží umožnit oprávněným osobám, aby získaly exekuční titul k platbě – který se může bez překážek volně pohybovat v právním prostoru Evropské unie – ve většině případů jednodušeji, rychleji a bez poplatků. To následně umožní pravidelnou výplatu nárokových částek a zajistí platnost vyživovací povinnosti z jednoho členském státu ve druhém členském státě. To zjednoduší život evropským občanům a poskytne dodatečnou podporu prostřednictvím posílené spolupráce členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE) , písemně. – (RO) Mám pocit, že tato zpráva je velmi důležitá v době, kdy je pociťována potřeba harmonizovat právní předpisy v členských státech Evropské unie v mnoha oblastech včetně těch, jež se týkají vyživovacích povinností.

Revidovaná verze nařízení o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti jasně stanoví kritéria a situace, kdy je tento typ platební povinnosti právně vymahatelný.

Vyživovací povinnost je osobní a průběžná, a navíc jednostranná.

Toto nařízení usnadňuje život občanům členských států Evropské unie, pokud jde o postup vyžadovaný pro stanovení vyživovací povinnosti. Konkrétněji, jakmile je v jednom členském státě oznámeno rozhodnutí, bude mít stejně závazný účinek ve všech členských státech. To je velmi důležitý aspekt, uvědomíme-li si, že mnozí občané pobývají v jiných členských státech než je ten, ve kterém se narodili nebo kde bylo vyneseno rozhodnutí o vyživovací povinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písemně. (RO) Toto nařízení usnadní občanům život. Jedním z výsledků, jichž jsme chtěli dosáhnout, bylo zjednodušení, zejména pokud jde o postupy vyžadované pro stanovení vyživovací povinnosti.

Proto toto nařízení stanoví, že jakmile je v jednom členském státě oznámeno rozhodnutí o vyživovací povinnosti, bude mít stejný závazný účinek ve všech členských státech.

Kromě toho nařízení ukládá zřídit operační systém podporující spolupráci mezi ústředními orgány členských států, což umožní oprávněným osobám domoci se peněžních částek, na které mají nárok.

Konečný výsledek, který máme před sebou, je kompromisem, který rádi podpoříme. Znamená to, že evropští občané by toho mohli začít využívat co nejdříve.

Pokud jde o prováděcí postupy, je třeba, aby Evropská komise i nadále pracovala na jejich přípravě.

Samozřejmě nás těší zpráva, že tak hodlá postupovat, a doufáme, že to občanům umožní využívat těchto výhod co nejdříve.

Zásadním aspektem však je účinné provádění, jež by zajistilo, že zde bude existovat společný, harmonizovaný systém uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech vyživovací povinnosti v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE) , písemně. – (PL) Zpráva o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti analyzuje a hodnotí pozměněnou podobu příslušného nařízení Rady.

Hlavním cílem nařízení je zjednodušit zásady při stanovení vyživovací povinnosti (klíč k účinnému vymáhání nároků) a zorganizovat účinný systém spolupráce mezi členskými státy EU ve věcech takové povinnosti.

Plně tuto zprávu podporuji. Je kompromisem mezi návrhy Evropské komise a očekáváními Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Urychlené přijetí nařízení – před koncem roku 2008 – umožní jedincům, aby ho mohli brzy využívat, což je v tomto konkrétním případě prioritní.

 
  
  

– Zpráva: József Szájer (A6-0429/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, in writing. – (LT) Metrologické předpisy členských států jsou uplatňovány u mnoha kategorií měřicích přístrojů a výrobků. Tato směrnice obsahuje soubor obecných ustanovení pro schválení modelu ES, postupů výchozí verifikace a metod metrologické kontroly. Při provádění směrnic týkajících se různých kategorií měřicích nástrojů a výrobků je stanovován technický design, požadavky na výkonnost a přesnost a kontrolní postupy. Přijetí modelu měření EU na úrovni EU znamená, že členským státům je umožněno provádět počáteční kontrolu, nebo, tam, kde to není povinné, mohou být nástroje uvedeny na trh a používány. Směrnice v nové podobě zahrnuje změny týkající se regulačního postupu a ověřování; proto by kodifikovaná verze směrnice č. 71/316/EHS měla být nahrazena novým zněním.

 
  
  

– Zpráva: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně.(FR) Na základě zprávy pana Mitchella jsem hlasoval pro návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích.

Podporuji tuto iniciativu, která dá Evropské unii nový nástroj rozvojové politiky pro řešení klíčových problémů, jež souvisejí s růstem cen potravin, jenž v několika zemích vedl k výtržnostem, nepokojům a nestabilitě a ohrožuje výsledky mnohaletého investování do politiky, rozvoje a mírových operací. Chudoba stamilionů lidí se zhoršila a nedávný pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí byl podkopán. S ohledem na potřebu 18 miliard EUR plánuje Unie uhradit 10 %, tj. celkem 1,8 miliardy EUR, a s přihlédnutím k financím, které jsou již k dispozici, je to otázka dodatečného balíčku ve výši 1 miliardy EUR. Nesouhlasím s plány Komise vzít tyto finanční prostředky z fondů určených pro zemědělství.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. – (IT) Hlasoval jsem přirozeně pro zprávu. Jak je také ve zprávě uvedeno, Komise učinila smělé rozhodnutí se svým návrhem na vyčlenění 1 miliardy EUR na potravinovou krizi a věřím, že Komisi i Radě by se mělo dostat naší plné spolupráce, aby byl tento důležitý právní předpis přijat. Boj s potravinovou krizí vyžaduje hmatatelné úsilí na různých úrovních, a je třeba, aby všechny instituce Společenství spolupracovaly a dosáhly žádoucích výsledků.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, Trevor Colman a Jeffrey Titford (IND/DEM), in writing. − Za této nepříjemné situace samozřejmě sympatizujeme s chudými zeměmi. Máme však pocit, že kořenem mnoha z těchto problémů jsou především politiky EU, jako je společná rybářská politika, společná zemědělská politika a protekcionismus v obchodě. Věříme, že nejpovolanější pro poskytování pomoci rozvojovým státům jsou národní státy na mezivládním základě, a ne vertikálně organizované nadnárodní agentury, jejichž politiky v podstatě celou potíž způsobily.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písemně. − Poslanec Mitchell předložil plán, který představuje společnou reakci Společenství na rostoucí a volatilní ceny potravin v rozvojových zemích a reaguje na ně poskytnutím obecných zásad pro rychlou reakci a pro postupy záchranné sítě pro nadcházející sklizně. Tento nástroj také usiluje o poskytnutí strukturální dlouhodobé rozvojové podpory, která je odstupňovaná a diferencovaná podle potřeb a požadavků každé situace. Předpokládá vynaložit do roku 2010 jednu miliardu eur podle přísně regulovaných kritérií. Zajištění potravin poskytuje základ pro rozvoj všeho druhu a celosvětový boj s hladem je složitá, ale důležitá otázka pro kterou naléhavě potřebujeme nalézt řešení. Jsem ráda, že mohu zprávu poslance Mitchella podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Ve své vysvětlující zprávě zpravodaj velmi emotivně požaduje, aby Evropská unie poskytla zbytku světa rezervní zdroje ze svého rozpočtu! To je nedobrá a nebezpečná vize spravování veřejných finančních prostředků, navíc doprovázená hrozbami a obviňováním.

Nebylo nutné zacházet tak daleko, aby nás přesvědčil, že máme pomoci zemím, které to nejvíce potřebují.

Rád bych však uvedl tři následující body.

– Exploze světových cen potravin jistě postihuje zejména obyvatelstvo rozvojových zemí, ale postihuje také miliony evropských občanů. Co dělá Komise pro ně?

- Je skutečně nezbytné svěřit řízení této mimořádné pomoci Komisi, když je do značné míry zodpovědná za tuto situaci? Stojí za zemědělským malthusiánstvím v Evropě, jež přispívá k růstu cen. Její obchodní politiky podporují vývozní kulturu v nejchudších zemích. Za této situace a s upřednostňováním, jak se to děje, trhu a volného obchodu se navrhovaná opatření na podporu místního zemědělství zdají být odsouzena k nezdaru.

- A konečně, co se dělá, aby se bojovalo proti absurdní a nemorální spekulaci, jež ovládá potravinové a komoditní trhy?

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Vysoké ceny potravin postihují zejména ty, kdo jsou na tom ve světě nejhůře. Spolu s krizí na finančních a energetických trzích nyní existuje hrozba podstatného zhoršení situace velkých skupin obyvatelstva.

Uvědomujeme si, že vzniklá situace vyžaduje činy. Nesdílíme však zpravodajovu ambici zřídit další mechanismus EU pro rozdělování finanční pomoci. Rozvojová pomoc, její rozsah, zaměření a obsah jsou dobrým příkladem toho, o čem se Červnová kandidátka domnívá, že musí být určováno za prvé, na úrovni členských států a za druhé, spoluprací prostřednictvím orgánů OSN. Červnová kandidátka zpochybňuje roli EU, neboť by mělo být možné místo v EU najít řešení současného nedostatku potravin v rámci mezinárodních fór. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli hlasovat proti zprávě v celém jejím rozsahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Domníváme se, že byly provedeny úpravy, jež zlepšují původní návrh Evropské komise, a sice: potřeba upřednostnit výrobu a místní výrobky a zejména malé farmáře na úkor výroby pro export; nezbytné zapojení organizací výrobců do přípravy programů, které upřednostní malé zemědělské usedlosti; to, že pomoc nebude poskytnuta na výrobu surovin pro luxusní zboží nebo biopaliva (mrzí nás, že v tomto bodě nebyly vyloučeny geneticky upravené organismy).

Je však důležité zdůraznit, že na tuto iniciativu by mělo být pohlíženo v souvislosti s politikami EU, která ji může zredukovat na prostředek pro vyjednávání nebo podmínku pro prosazení svých hospodářských zájmů. Máme na mysli nátlak na skupinu afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT), aby uzavřely dohodu v rámci Světové obchodní organizace nebo dohody o hospodářském partnerství s EU, k jejichž prosazení se EU pokouší využít dopadů hospodářské krize.

Stojí také za zmínku, že tato iniciativa se netají snížením takzvané rozvojové pomoci EU ani částkami, jež spolkly nové závody ve zbrojení a militarizace mezinárodních vztahů, ve které EU sehrává ústřední úlohu.

Je jasné, že EU jednou rukou dává jen proto, aby později nebo ihned natahovala pro almužnu obě... Jak pokrytecké.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE) , písemně. – (HU) Souhlasím se zpravodajem v tom, že finanční krize není důvodem pro to, abychom snížili svou pomoc hladovějícím lidem v rozvojovém světě. Poukázal bych samozřejmě na to, že také uvnitř Evropské unie existují lidé, kteří se nacházejí v obtížné situaci kvůli prudce rostoucím cenám potravin. A to platí nejen o nových členských státech, ale i o starých.

Jednou z příčin růstu cen potravin je nepochybně rychlý růst výroby biopaliv. Může-li se palivo prodávat za vyšší cenu, pak buď vytlačuje z výroby levnější potraviny, nebo zvedá i jejich cenu. EU proto nesmí dovážet biopaliva ze zemí nebo větších regionů, kde to ohrožuje dostupnost dodávek potravin pro místní obyvatelstvo.

Biopalivo sehrává důležitou roli v obnovitelné energii, ale pokud ho využíváme neuváženě, může to způsobit vážné tragédie. Evropská unie proto musí využivat hlavně biopaliva vyrobená uvnitř EU. Protože taková paliva zvedají místní ceny potravin a ohrožují deštné pralesy, jejich dovážení z rozvojového světa nelze doporučit.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders a Jan Mulder (ALDE), písemně. (NL) Delegace nizozemské Lidové strany za svobodu a demokracii se zdržela konečného hlasování o  zprávě pana Mitchella o nástroji rychlé reakce pro opatření proti prudkému růstu cen potravin v rozvojovém světě, protože má vážné pochybnosti, zda navrhovaná opatření povedou k žádoucímu výsledku. Zlepšování zemědělské výroby v rozvojovém světě vyžaduje strukturovanější přístup, než je částka 1 miliardy, jež má být vynaložena v průběhu tří let. Mimoto nizozemská Lidová strana pro svobodu a demokracii je toho názoru, že je dosud kladen přílišný důraz na poskytování finančních prostředků organizacím OSN a Světové bance. Členské státy by toto mohly dělat i přímo. Namísto toho by se Evropská unie a s ní spojené organizace včetně Evropské investiční banky měly postavit do čela tohoto úsilí.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písemně. – (PL) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy pana Mitchella. Evropská unie musí být schopna rychle reagovat na potravinové krize. Světová krize jen ukázala, jak křehká může být hospodářská situace v bohatých zemích. Neměli bychom zapomínat, že chudé a rozvojové země jsou vystaveny mnohem větším problémům. Jedním z nich je rychlý růst počtu osob ohrožených hladem.

V dramatických situacích katastrofálního hladu bychom neměli ztrácet drahocenný čas zaváděním vhodných finančních postupů. Jsem si jist, že nový nástroj nám umožní splnit to, co je jednou z našich základních povinností – účinnou záchranu lidských životů.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písemně. (ES) Jak zdůraznil prezident Světové banky, problémy podvýživy by bylo možné označit za zapomenutý rozvojový cíl tisíciletí. EU by měla věnovat větší pozornost několika oblastem. Tyto oblasti zahrnují financování potřeb Světového potravinového programu, práci různých organizací ke zjištění potřeb zemí, pomoc menším zemědělcům (krátkodobou, a k tomu analýzu výkyvů cen potravin v dlouhodobé perspektivě), dlouhodobé výzvy v oblasti výroby a produktivity, zanedbané výzkumné plány a potřebu najít řešení v oblasti řízení rizik (jako jsou finanční deriváty vázané na sucha).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Podporuji tuto zprávu, protože za nynější globální finanční krize je důležitější než kdy předtím, abychom splnili své závazky vůči rozvojovým zemím. Dodatečná 1 miliarda EUR zajistí, že neponecháme rozvojové země svému osudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Budu hlasovat pro zprávu pana Mitchella o vytvoření nástroje rychlé reakce na znepokojivě prudký růst cen potravin v rozvojových zemích. Zejména souhlasím se zpravodajovým názorem tam, kde uvádí, že prudce rostoucí ceny potravin nemohou a nesmí být jen tématem novinových titulků. To, že globalizace trhů, o níž se tolik hovořilo, vedla k tomu, že pod hranicí chudoby žije nyní celosvětově více lidí, je znepokojující. Ještě víc však znepokojuje to, že se proneslo mnoho hezkých slov, ale přijalo jen málo konkrétních účinných opatření na mezinárodní úrovni. Proto vítám, že zpravodaj zdůrazňuje potřebu rychlé reakce a zmiňuje se o systému, kde opatření nouzové sociální záchranné sítě doprovází přání poskytovat financování, jež může přinést větší a lepší dostupnost zemědělských vstupů a služeb při zohlednění potřeby působit na místní úrovni a diferencovaně.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), in writing. − Žijeme v době hluboké finanční a potravinové krize. Rostoucí ceny potravin mají mimořádně nepříznivé důsledky pro rozvojové země. Chudoba vzrostla a dosažení některých rozvojových cílů tisíciletí je ohroženo. Vysoké ceny vyústily v nepokoje a nestabilitu. Proto jsem svým hlasem podpořil tento návrh, vzít 1 miliardu nespotřebované podpory pro zemědělce EU a použít ji na pomoc zemědělcům v rozvojových zemích, aby si mohli nakoupit základní věci jako semena a hnojiva. Jsem rád, že v Evropském parlamentu jsme byli schopni dosáhnout konsensu s vládami členských států o podrobnostech, jak to bude fungovat.

 
  
  

– Zpráva: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, věříme, že tyto zprávy jsou krokem směřujícím k účinnějšímu boji proti nežádoucím daňovým únikům. V souvislosti s novými švédskými předpisy o DPH, jež vstoupily v platnost 1. ledna 2008, budou tyto zprávy bohužel znamenat pro určité podniky určité množství administrativy navíc, ale věříme, že tyto změny jsou oprávněné a úměrné cíli, a proto jsme se rozhodli pro ně hlasovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písemně. – (FR) Na základě zprávy mého váženého španělského kolegy pana Garcíi-Margally y Marfila jsem hlasoval pro návrh směrnice Rady o změně směrnice z roku 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství.

Systém pro výměnu údajů o dodávkách zboží uvnitř Společenství, který byl zaveden v kontextu dočasného uspořádání přijatého v době přeměny na vnitřní trh, není již v současné době odpovídajícím prostředkem účinného řešení daňových podvodů spojených s plněními uvnitř Společenství. Nutno podotknout, že toto opatření tvoří součást série opatření, z nichž některá jsou výslovně určená k posilování právní jistoty podniků a snižování jejich administrativní zátěže a také k podstatnému zlepšení výměny informací a spolupráce mezi daňovými orgány. Podpořil jsem pozměňovací návrhy, ve kterých je stanoveno, že po uplynutí dvou let od vstupu této směrnice v platnost bude Komise muset vypracovat hodnotící zprávu o dopadech této směrnice se zvláštním důrazem na administrativní náklady, jež tyto nové povinnosti přinesou příslušným daňovým poplatníkům, a na míru účinnosti těchto povinností v boji proti daňovým podvodům.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Obecně souhlasíme se zpravodajovými návrhy, jejichž cílem je vylepšit dokument Evropské komise o boji proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství.

Pravdou je, že podvody v oblasti DPH se nedotýkají jen financování rozpočtů členských států, ale i celkové bilance vlastních zdrojů Evropské unie, protože snížení vlastních zdrojů v DPH musí být kompenzováno zvýšením hrubého národního důchodu ve vlastních zdrojích.

Za negativní nepovažuji ani to, že by měla existovat hodnotící zpráva o dopadu této směrnice zejména z hlediska administrativní náročnosti nových formálních požadavků pro příslušné jednotlivce a účinnosti těchto formálních požadavků v boji proti daňovým podvodům.

Vážné výhrady však máme k relativní spravedlnosti v předpisech stávajícího systému a jejich uplatňování. Proto jsme se zdrželi hlasování o této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Hlasovali jsme proti oběma zprávám pana Garcíi-Margally y Marfila o boji proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství nebo jednoduše řečeno o podvodech v oblasti DPH v obchodu mezi členskými státy.

Tyto podvody přirozeně odsuzujeme a podporujeme mezivládní spolupráci mezi příslušnými agenturami ve členských státech. To, co zpravodaj navrhuje, však jde daleko za tento rámec vytvořením jednotných „daňových záznamů EU", které by byly k dispozici správním orgánům jednotlivých států s cílem shromažďovat údaje o osobách, jež jsou údajně nějakým způsobem do podvodů zapojeny, a zabránit jim ve vytváření nebo řízení podniku kdekoli v Evropě. Jménem koho? Na základě rozhodnutí soudu, správního orgánu, anebo čistě svévolného rozhodnutí? Přijatého na jaké úrovni? Na základě jakých pravomocí zakotvených – nebo možná také ne – ve Smlouvách?

Svrchovanost rozhodnutí na evropské úrovni, samopřidělování kvazitrestních pravomocí, přebujelá výkonná moc Evropské komise a větší byrokracie pro podniky v době, kdy jásáme nad iniciativou „Small Business Act“ pro Evropu – to vše považujeme za nepřijatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Každý daňový systém doprovázejí daňové podvody. Je jen otázkou, jak je co nejvíce omezit. U všech opatření je třeba za každou cenu zajistit, aby malé a střední podniky nebyly zahrnuty byrokratickými náklady. K daňovým únikům se v první řadě musí přistupovat ve velkém stylu.

Jakékoli zlepšení spolupráce je nepochybně prospěšné, pokud nesklouzne k tomu, že si EU uzurpuje rozhodovací pravomoci členských států pro sebe. V popředí musí stát dohodnutý postup mezi členskými státy EU, kde nebude zásadní změna proti stávajícím systémům. To je důvod, proč jsem hlasoval proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. Hlasoval jsem pro zprávu pana Garcíi-Margally y Marfila o boji proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství se zvláštním přihlédnutím ke společnému systému DPH. Souhlasím s potřebou bojovat proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství a věřím, že v podmínkách jednotného evropského trhu by administrativní spolupráce mezi členskými státy měla být v tomto směru posílena. U plnění, jež nejsou uskutečňována uvnitř hranic jednotlivých členských států, je nezbytné, aby opatření spadající hlavně do pravomoci jednotlivých států byla doprovázena opatřeními společné odpovědnosti na evropské úrovni, sdílením osvědčených postupů a formálně zakotvenými daňovými povinnostmi.

 
  
  

– Zpráva: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Na základě zprávy mého váženého španělského kolegy pana Garcíi-Margally y Marfila jsem hlasoval pro návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství.

Komise musí soustředit informace týkající se opatření přijatých členskými státy za účelem boje proti daňovým únikům, ukázat, která z nich byla nejúspěšnější, a doporučit, jaká opatření považuje za nejvhodnější pro nápravu podvodného chování. Komise sestaví soubor ukazatelů určujících oblasti s největším rizikem nesplnění daňových povinností. Daňové orgány v jednotlivých zemích musí být motivovány potřebou podvody napravit a pomoci poctivým daňovým poplatníkům plnit povinnosti. Na základě údajů shromážděných při vyhodnocování uplatňování nařízení musí Komise sestavit soubor ukazatelů, podle kterých určí, do jaké míry bude každý z členských států spolupracovat s Komisí a s dalšími členskými státy a poskytovat jim dostupné informace a pomoc vyžadovanou k nápravě podvodů. Členské státy a Komise musí provádění nařízení periodicky vyhodnocovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) I v tomto případě obecně souhlasíme se zpravodajovými návrhy, jejichž cílem je vylepšit dokument Evropské komise. Jedná se o případ návrhu, který požaduje, aby Evropská komise plně informovala Evropský parlament o plánovaných opatřeních v souladu s dohodou mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES.

Souhlasím také s tím, aby členské státy a Komise periodicky vyhodnocovaly uplatňování tohoto nařízení. Návrh, aby Komise sestavila soubor ukazatelů, jež umožní zjistit, do jaké míry bude každý z členských států spolupracovat s Komisí a ostatními členskými státy, se mi však nezdá být dostatečně jasný, i když je zjevné, že si Účetní dvůr stěžuje na nedostatek účinné administrativní spolupráce v boji proti daňovým únikům v oblasti DPH. Případná výměna osvědčených postupů a příprava analýz nemohou ospravedlnit vyšší poplatky v oblastech, jež zpochybňují zásadu subsidiarity.

To je důvod, proč jsme se tohoto hlasování zdrželi.

 
  
  

– Návrh usnesení: 16 – Opatření zaměřené na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy „Small Business Act” pro Evropu (B6-0617/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písemně. Poté co jsme hlasovali pro společné usnesení předložené čtyřmi politickými skupinami včetně Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů o opatření zaměřeném na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy „Small Business Act” pro Evropu, chtěl bych ocenit obrovskou práci odvedenou mou francouzskou kolegyní, paní poslankyní Fontaineovou, a francouzským předsednictvím s ministrem Lagardem. Je naléhavě zapotřebí, aby členské státy oficiálně potvrdily svůj záměr přijmout Small Business Act na zasedání Evropské rady, které se bude konat v prosinci 2008 v Bruselu. To zajistí, že iniciativě Small Business Act bude věnována velká pozornost, kterou zasluhuje, a současně i to, že její ustanovení se stanou právně závaznými, což bude mít skutečně pozitivní dopad na podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky. Tyto tvoří základ podstatné části hospodářské struktury a nesporně hrají i sociální roli jako podniky šité na míru člověka. Jsou však křehké a zasluhují zvláštní pozornost. V rámci zájmu, který musí Evropská unie projevovat o systém tvorby bohatství, je velmi důležité, aby poskytovala malým a středním podnikům podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Hlasoval jsem pro zprávu. Malé a střední podniky jsou živoucím srdcem evropského hospodářství z hlediska růstu a inovace i z hlediska zaměstnanosti. Politika, která je podpoří, tedy znamená záruku stability celého systému, což je ještě důležitější v této době globální krize, se kterou se lze vyrovnat jen tehdy, budeme-li pamatovat na reálnou ekonomiku. Měli bychom tedy podpořit každé úsilí, ale nesmíme zapomínat, že máme před sebou ještě dlouhou cestu a musíme dodržet své závazky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Hlasovali jsme pro usnesení o zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy „Small Business Act”, protože si jsme vědomi, jak říkáme již po léta, klíčové hospodářské úlohy malých a středních podniků jako hlavních tvůrců bohatství a pracovních míst.

Problém je v tom, že dnes je ještě vše v říši teorie. Vždyť stejná instituce, Komise, vyzývá členské státy, aby „daly malým a středním podnikům zelenou”, ale pak zavádí více nejasných, nesrozumitelných předpisů a administrativních a regulačních omezení. Je to Komise, která nehledě na povinnost, která jí byla svěřena, patlá dopadové studie, jež musí doprovázet její legislativní návrhy. Byla to Komise, která prováděla politiku přístupu ke smlouvám o veřejných zakázkách s takovým výsledkem, že místní malé a střední podniky jsou ve jménu přesvaté konkurenceschopnosti systematicky odsouvány do pozadí ve prospěch velkých celoevropských podniků. Byla to Komise, která posedlá harmonizací daní zavedla nynější omezení sazeb DPH.

Ano, přišel čas, abychom konečně upřednostnili všechny tyto malé podniky a jejich ředitele a zaměstnance a abychom to ze všeho nejdřív udělali v evropských předpisech.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. − (PL) Zlepšení situace malých a středních podniků v Evropě a podpora Evropské charty pro malé podniky má obrovský význam pro účinný rozvoj hospodářství a podnikání v Evropské unii, a proto jsem se rozhodl toto usnesení podpořit.

Každé administrativní zjednodušení při rozjezdu podniku, zjednodušení právní úpravy a zrušení zbytečných právních předpisů může jen urychlit postup při zakládání malých a středních podniků, jež nabízejí zaměstnání milionům osob.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Víme, jak je podporován bankovní sektor a další finanční podniky pod záminkou odvrácení krize ve finančnictví a jejích případných následků. Krize kapitalismu je však mnohem rozsáhlejší a má již závažné důsledky zejména v hospodářské oblasti, kde převládají mikropodniky a malé a střední podniky.

To je důvod, proč, ačkoli je jasné, že jen zastavením stávajících politik hospodářské liberalizace je možné najít trvalá alternativní řešení, podporujeme i jakákoli dílčí opatření, jež by mohla zmírnit tvrdou situaci tisíců mikropodniků a malých a středních podniků.

Trváme však na tom, že vytváření podnikatelského ovzduší příznivého pro mikropodniky, malé a střední podniky vyžaduje v první řadě zvyšování kupní síly obyvatelstva, zvyšování platů pracovníků a posilování penzijních a důchodových fondů.

Při našem hlasování o tomto usnesení bychom proto chtěli zdůraznit své přání, aby nebylo jen další propagandistickou iluzí, jak je v těchto dobách obvyklé. Tato podpora se musí skutečně dostat až k mikropodnikům, malým a středním podnikům, a ne že ji pohltí byrokraté.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. − (PL) Chci vyjádřit svou podporu přijetí Charty pro malé podniky zaměřené na zlepšení situace takových podniků v EU. Je dobře známo, že malé a střední podniky hrají důležitou roli v evropském hospodářství, poskytují přibližně 100 milionů pracovních míst a představují důležitý zdroj příjmu pro členské státy a regiony. Mnohé z těchto podniků se aktivně zapojují do inovace.

V této souvislosti je důležité uznat, že neexistuje žádné ospravedlnění pro mnohé překážky, jimž malé a střední podniky dosud musí čelit. Nesmíme také zapomínat na to, že takové podniky velmi citlivě reagují na zintenzívnění hospodářské soutěže a na veškeré finanční a administrativní problémy. Pro jejich řádné fungování jsou zásadní jednoduché a jasné právní předpisy.

Z toho plyne neoddiskutovatelná potřeba zásahu Evropského parlamentu, jenž disponuje vhodnými legislativními nástroji, může na zjištěné potřeby reagovat a přispět k odstranění přetrvávajících překážek. Zvlášť důležité, zejména v době pokračujícího hospodářského kolapsu, je poskytnout přístup ke zdrojům financování.

Vítám návrh Evropské investiční banky na nový balíček, který poskytne 30 miliard EUR na půjčky pro malé a střední podniky. Nicméně je třeba, abychom zvážili zvýšení této částky, protože krach velkého množství malých podniků by měl dramatické důsledky pro mnoho jedinců.

Jsem si jist, že za těchto podmínek Rada Chartu pro malé podniky přijme a bude požadovat, aby členské státy prováděly jeji ustanovení.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. Již po mnoho let se EU – alespoň na papíře – hlásí k podpoře malých a středních podniků (MSP). Jenže papír snese všechno a činy hovoří o něčem jiném. MSP i nadále narážejí na byrokratické překážky, velké podniky i nadále dosáhnou na dotace snáz, zatímco střední podniky se odsouvají prakticky do pozice prosebníků. Regulační mánie malé podniky všelijak brzdí, zatímco koncerny si mohou dovolit experty, aby využily každé skulinky v předpisech.

Podle příkladu USA musí být proto evropské právní předpisy podrobeny analýze nákladů a výnosů pro malé a střední podniky a musí se podporovat snižování byrokracie s cílem odstranit nákladné vícenásobné poplatky při plnění ohlašovacích a informačních povinností. Stávající návrh se v každém případě zdá být dalším krokem ve správném směru, a proto jsem pro něj také hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písemně. − Byla-li kdy doba, kdy byla zapotřebí podpora pro malé a střední podniky, pak je to dnes. Nynější hospodářské klima je bolestně zasahuje, ať jsou to těžkosti se zachováním finančních toků nebo dopad snížených spotřebitelských výdajů.

Musíme zajistit, aby v podmínkách současné hospodářské krize mohly MSP dosáhnout na přiměřené financování, zejména v této době, kdy banky malým podnikům nepůjčují. Z obecnějšího pohledu by měla být zlikvidována zbytečná administrativa a byrokratická zátěž. MSP jsou páteří malých ekonomik v Evropě, jako je Severní Irsko. Měli bychom povzbuzovat inovativní podnikatele, a ne jim klást do cesty překážky, jako je nadměrná byrokracie.

Small Business Act je krokem vpřed, ale musí být Radou rychle přijat a členskými státy plně realizován, tak aby měl skutečně pozitivní dopad.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písemně.(RO) V nynějším obtížném hospodářském klimatu by malé a střední podniky mohly být v mnoha případech zasaženy jako první, s nejtvrdšími důsledky.

Vzhledem k tomu, že v některých členských státech jako Rumunsko se MSP podílejí na HDP z více než 60 %, je třeba přijat podpůrná opatření, budou vítána, a především jsou urgentní.

Jiným vítaným opatřením je nový balíček od Evropské investiční banky ve výši 30 miliard EUR, určený na půjčky pro MSP. Upřímně doufám, že tyto půjčky budou snadno dostupné také pro malé podniky v nových členských státech, jako je Rumunsko nebo Bulharsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), písemně. – (GA) Musíme se jistě zabývat velkou výzvou spojenou se stabilizací a reformováním finančního systému a zaměřit na ni svou pozornost. Je však také naším naléhavým úkolem, jako představitelů obyčejných lidí z našich zemí, zaměřit se na to, co bývá označováno jako „reálná ekonomika”.

Lidé v Evropě nyní trpí, neboť jsme uprostřed hospodářské krize. Bylo by jednoduché uchýlit se v této době zcela ke konzervativním politikám, jež by byly zaměřeny pouze na stabilizaci finančního systému. My se však naopak musíme zaměřit na přestavbu hospodářství směrem zdola nahoru.

V západním Irsku je v malých podnicích zaměstnáno přibližně 70 % pracovních sil. Tyto malé podniky jsou hospodářským srdcem západního Irska. Musíme tyto podniky nejen chránit, musíme také povzbuzovat podnikání, růst a rozvoj v tomto sektoru. Proto velmi vítám iniciativy, které v poslední době irské a evropské instituce na podporu malých podniků vyvíjejí. Vyzývám soukromý sektor, finanční odvětví a tvůrce politik, aby na tyto iniciativy navázali a zapojili se do nich.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Evropský Small Business Act je součástí Lisabonské strategie zaměřené proti vývoji zdola, proti pracujícím a součástí úsilí EU dokončit výstavbu jednotného vnitřního trhu ke škodě pracovníků a jejich práv.

Vějičkou snížení sazeb DPH na místně poskytované služby a služby, jež zaměstnávají velký počet pracovníků, se EU pokouší vyždímat z malých a středních podniků souhlas s prioritami velkých podniků, jež tyto plány prosazují, tak aby sloužily jejich vlastním zájmům, a nikoli zájmům malých podniků nebo samostatně výdělečně činných osob.

Předseda Komise Barroso jasně vymezil okruh podniků, jichž se tato iniciativa týká, a definoval je jako ty, jež plně využívají jednotného trhu a expandují na mezinárodní trhy, aby se vyvinuly v globálně konkurenceschopné podniky, a komisař Verheugen zvýraznil reakční ideologické zabarvení této iniciativy tím, že zdůraznil, jak důležité na ní je společenské uznání podnikatelů a atraktivity zahájení podnikatelské kariéry, aby se změnilo negativní vnímání úlohy podnikatelů a podstoupení podnikatelského rizika.

Podstata tohoto návrhu však spočívá v novém dispensu pro soukromé evropské firmy, což umožní „soukromému evropskému podnikání” obchodovat ve všech členských státech EU a obejít jakékoli stávající překážky společenské kontroly.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro toto usnesení o opatřeních pro zlepšení podnikatelského prostředí MSP v Evropě, neboť jsou zásadně důležitá pro hospodářství Evropské unie včetně Rumunska.

Malé a střední podniky poskytují více než 100 milionů pracovních míst a jsou klíčovým faktorem hospodářského růstu.

Zejména v tomto období hospodářské krize je třeba, abychom využili všech prostředků, jež máme k dispozici, na podporu tohoto sektoru, který může poskytnout základnu pro hospodářskou obnovu.

Podporuji realizaci nového balíčku Evropské investiční banky, který zajistí 30 miliard EUR na půjčky pro MSP. Vyzývám také k tomu, aby byl tento fond rozvíjen a v budoucnu navýšen.

Myslím si, že je velmi důležité, aby i členské státy navrhovaly a prováděly opatření na podporu MSP na vnitrostátní úrovni jako doplněk k opatřením přijímaným na úrovni evropské.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro návrh usnesení o zlepšení podnikatelského prostředí pro MSP v Evropě – iniciativu Small Business Act. Jsem pevně přesvědčen, že MSP, jež tvoří více než 90 % podniků v Evropě, rozhodujícím způsobem přispívají k hospodářskému růstu Evropské unie. To je důvod, proč potřebujeme evropský právní předpis o malých podnicích: Small Business Act, který může být účinný jen tehdy, bude-li existovat praktické odhodlání na vnitrostátní a evropské úrovni k jeho provádění. Dále souhlasím s tím, že bychom měli vyzvat Radu, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady potvrdila svůj záměr tento předpis oficiálně přijmout, což této důležité iniciativě zajistí potřebnou, přiměřenou úroveň zviditelnění.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Při dnešním hlasování jsem podpořil přijetí usnesení zaměřeného na zlepšení situace malých a středních podniků v Evropě.

Charta pro malé podniky přispěje k rozvoji polského hospodářství a také evropského hospodářství jako celku.

Evropské malé a střední podniky nyní poskytují více než 100 milionů evropských pracovních míst. Jsou hybnou silou svých ekonomik. Jsem toho názoru, že zvláště dnes, v době hospodářské krize, usnesení zdůrazňuje potřebu podpořit opatření zavedená Chartou.

Ozdravení finanční situace EU bude vyžadovat víc než pomoc velkým finančním institucím. Především je třeba, abychom přijali konkrétní opatření na podporu malých a středních podniků, opatření, jež jim umožní vyrovnat se s nedokonalostí trhů a usnadní jim jejich podnikání.

Charta pro malé podniky očividně jejich problémy nevyřeší. Zformuluje však zásady, které zajistí rovné zacházení s MSP a vytvoří počáteční rámec politiky zaměřené na podniky.

 
  
  

– Společný návrh usnesení: Etický kodex EU pro vývoz zbraní (RC-B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro společné usnesení o etickém kodexu pro vývoz zbraní předložené šesti politickými skupinami. Souhlasím se zásadami, podle nichž je nezbytné zabránit nezodpovědným přesunům zbraní tím, že se budou přísně uplatňovat kritéria kodexu u podniků i ozbrojených sil jednotlivých zemí, a zabránit nezákonnému obchodu se zbraněmi tím, že vyzveme všechny členské státy, které tak dosud neučinily, aby převedly do svého právního řádu společný postoj EU z roku 2003 o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi. Musíme podpořit provádění šetření při porušování zbrojních embarg a zlepšit kvalitu údajů předkládaných členskými státy v rámci výroční zprávy o etickém kodexu. Nebuďme však naivní – v tomto složitém a nebezpečném světě, ve kterém žijeme, jsou tato témata citlivá, a to je důvod, proč jsem se postavil proti ústnímu pozměňovacímu návrhu předloženému panem Pflügerem. Z mého pohledu je také předčasné vytvářet spojení mezi etickým kodexem, prováděním budoucí směrnice o přesunu zboží, které je relevantní z hlediska obrany, uvnitř Společenství a kontrolou vývozu zbraní.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Toto usnesení důrazně podporuji. Přijetí společného postoje o etickém kodexu pro vývoz zbraní do třetích zemí je velmi důležité pro řádné provádění budoucí směrnice o přesunu zboží, které je relevantní z hlediska obrany, uvnitř Společenství a pro oficiální kontrolu vývozu zbraní.

Pravdou je, že potřebujeme pevný právní základ pro tento etický kodex, který nám umožní znovu posoudit nynější zbrojní embargo vůči Číně. S Pekingem dosud existují problémy, ale neměly by se klást do souvislosti s problémy s Myanmarem a Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) V rámci probíhajících závodů ve zbrojení a militarizace mezinárodních vztahů, ve kterých hlavní úlohu sehrávají USA, NATO a EU, jakákoli iniciativa, která – byť jen omezenou a nedostatečnou měrou – přispěje k omezování vývozu zbraní, bude krokem správným směrem.

Co je však pro EU typické, je její rozhodnutí poskytnout nový podnět pro „obrannou Evropu" (eufemismus pro intervenci a agresi), opětovně potvrdit svůj „cíl posilovat strategické partnerství mezi EU a NATO” a přizpůsobit ho aktuálním potřebám v duchu vzájemného doplňování a posilování se.

Stačí se jen podívat na návrh závěrů zasedání Evropské rady ve dnech 11.–12. prosince o posílení evropské bezpečnostní a obranné politiky – jenž připravuje velmocím v EU pozici pro summit NATO v dubnu příštího roku –, jenž nabízí možnost kvalitativního skoku v rámci takzvané „Evropské bezpečnostní strategie” (z roku 2003) a vytyčení nových cílů pro „posílení a optimalizaci evropských schopností” v průběhu příštích 10 let, „aby EU byla v příštích letech schopna provádět souběžně mimo své území řadu civilních misí a vojenských operací různého rozsahu, odpovídajících nejpravděpodobnějším scénářům”.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. V době, kdy pracující EU přispívají obrovskými částkami na financování obranných programů a rozvoj vojenského výzkumu, v době, kdy zbrojní průmysl EU roste a „legální” prodej všech vyráběných druhů zbraní přináší podnikům obrovské zisky, v době, kdy lidé úpí pod novým řádem, na němž se EU aktivně podílí spolu s USA a NATO, můžeme jen ironicky sledovat požadavek na schválení společného postoje EU a přijetí opatření k realizaci takzvaného etického kodexu EU pro vývoz zbraní i diskusi o této problematice.

Narůstání imperialistické agrese a soupeření, které bude ještě víc podníceno kapitalistickou finanční krizí, vedlo k růstu vojenských výdajů, jež dokonce předčily výdaje z období studené války. Z tohoto pohledu je úsilí o posílení regulace týkající se vývozu zbraní pokusem zesměšnit a oklamat lidí.

Odpovědí pracujících EU by měl být boj proti militarizaci EU, armádě Evropské unie a obranným programům, sjednotit se a bojovat proti přeměně EU ve válečného štváče.

 
  
  

– Zpráva: Bart Staes (A6-0427/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu z vlastní iniciativy svého belgického kolegy, pana poslance Stase o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Ačkoli bychom tuto zvláštní zprávu Účetního dvora měli uvítat, její závěry jsou v mnoha směrech znepokojivé, zejména s ohledem na zjištění, že nařízení (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty není účinným nástrojem správní spolupráce, neboť několik členských států se jeho provádění staví do cesty a úloha Komise je omezená. Je však důležité, aby Komise vůči členským státům, jež zpožďují předávání informací, zahájila řízení pro porušení práva Společenství. Návrhy Komise na změnu směrnice o DPH a nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH jsou dobré. Podporuji vytvoření pracovní skupiny tvořené příslušnými útvary Komise, Generálním ředitelstvím pro daně a cla a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Vítám tuto zprávu, jež připravuje podmínky pro společný postup Evropy, pokud jde o získávání přesných údajů souvisejících s podvody v oblasti DPH a to, kolik to každoročně stojí Spojené království.

 
  
  

– Zpráva: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písemně. − Já a moji kolegové britští konzervativci plně podporujeme zlepšování postavení žen ve všech společenských aspektech. Věříme, že ženy by měly mít stejné příležitosti v mnoha oblastech popsaných v této zprávě. Věříme také, že ženy mají hrát v politice rovnocenou úlohu. Chápeme, že existují specifické otázky, které je třeba vyřešit v kontextu balkánských zemí, a žádáme orgány jednotlivých zemí, aby přijaly opatření ke zlepšení příležitostí pro ženy.

Jsme však znepokojeni voláním po kvótách, což, jak věříme, není cesta vpřed pro ženy ani pro muže. Nepodporujeme ani zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Hlasoval jsem pro zprávu. Dosažení rovnosti mezi ženami a muži je důležitou podmínkou pro všechny země, které jsou kandidáty pro vstup do Unie. Neklidné dějiny balkánských zemí přijetí opatření a sledování situace komplikují. Ačkoli proces demokratizace pokročil, zbývá ještě mnohé udělat. Na východním Balkáně mnohé ženy stále ještě trpí diskrimací a žijí ve fyzicky ne zcela bezpečných a hospodářsky a sociálně nejistých podmínkách. Předpisový rámec by proto měl být dále zlepšován.

V této souvislosti nelze již dále odkládat ratifikaci Úmluvy OSN z roku 1979 o ostranění všech forem diskriminace žen (CEDAW). Při odstraňování všech forem násilí a nerovnosti musí být naším cílem zaručit ženám právo, nejen být rovny mužům, ale vyjádřit bez jakýchkoli omezení celou složitost a bohatství ženství v každém aspektu svého života.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. (PL) Podpořil jsem zprávu paní Gurmaiové popisující situaci žen v balkánských zemích, protože si klade důležité otázky, jež se bohužel netýkají jen tohoto regionu a nejde jen o ojedinělé případy.

Nejnaléhavějším úkolem je zastavit vlnu zločinů na ženách. Domácí násilí, sexuální zneužívání a především obchod se ženami jsou dnes na denním pořádku.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner a Gunnar Hökmark (PPE-DE), písemně. (SV) Rozhodli jsme se hlasovat pro zprávu, neboť se zabývá některými velmi důležitými otázkami souvisejícími se situací žen v balkánských zemích. Chtěli bychom však jasně říci, že jsme proti požadavkům na zavedení kvót. O tom, jakou vnitřní organizaci si zvolí politické strany a parlamenty jednotlivých zemí, by neměla rozhodovat EU, ale strany a parlamenty samotné.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Gurmaiové o situaci žen v balkánských zemích, protože upoutává pozornost na skutečnost, že nehledě na hospodářský růst čelí ženy v této části Evropy i nadále nesčetným formám diskriminace.

Myslím si, že různá doporučení této zprávy, budou-li realizována v praxi, jsou vzorem pro změnu nynější situace, pro podporu větší sociální ochrany a povzbuzování žen z těchto zemí k větší aktivitě. To platí o opatřeních zaměřených na boj proti metle domácího násilí a nestejného odměňování za práci, opatřeních pozitivní diskriminace, jako je systém kvót, i o infrastruktuře pro péči o děti a staré lidi, jejichž cílem je pomoci odstraňovat omezení, které těmto ženám brání v přístupu na pracovní trh a tak dále.

Chtěla bych také zdůraznit význam, který zpráva přikládá investicím do vzdělávání jako nástroji, který napomáhá překonávání stereotypů a výchově budoucích generací pro spravedlivější a rovnoprávnou společnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Upřímně vítám zprávu paní Gurmaiové, která velmi přispívá ke zdokumentování pokroku v ženských právech na západním Balkáně. Ideál rovnosti žen a mužů je něco, vůči čemu my jako poslanci musíme vždy pociťovat závazek a musíme činit vše, co je v našich silách, abychom jej podpořili. Nastolení rovnoprávných vztahů mezi muži a ženami je důležité pro zajištění plných lidských práv a věřím, že v souvislosti s plněním požadavků acquis v tom bude docházet k dalšímu pokroku.

Se znepokojením zaznamenávám zvýšená nebezpečí, jimž jsou ženy vystaveny, pokud jde o domácí násilí, obchod s lidmi a nucenou prostituci. Plně podporuji otázky související s bojem proti obchodu s lidskými bytostmi a proti diskriminaci vůči romským ženám a maximálně bych uvítala rázný postup ze strany zemí západního Balkánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Přestože v celkové politické situaci v tomto regionu existují aspekty, s nimiž plně nesouhlasíme, shodujeme se na tom, jaký význam je přikládán úloze žen a potřebě zaručit rovná práva a rovné příležitosti zapojit se do pracovního trhu. Tyto aspekty jsou nepostradatelné pro hospodářskou nezávislost žen, hospodářský růst té či oné země a boj proti chudobě, vůči které jsou ženy zranitelnější než muži.

Jak bylo ve zprávě zjištěno, ženy jsou nepřiměřeně více postiženy škrty v sociálních službách a veřejných výdajích např. ve zdravotnictví či péči o děti a rodinu, protože, jak zpráva zdůrazňuje, tyto mimomzdové výhody a služby, jež se dříve poskytovaly, umožňovaly ženám angažovat se v placených zaměstnáních, a tímto způsobem sloučit pracovní a rodinný život.

Nyní jsou však nezbytná zvláštni opatření zaměřená na to, aby se předešlo feminizaci „hůře placených” odvětví i na venkově, na boj proti rozdílnému odměňování žen a mužů a na potřebu vytvářet kvalitní, fyzicky i cenově dostupnou infrastrukturu pro péči o děti a staré lidi. Zvlášť důležitá je fyzická a psychická rehabilitace žen, jež se staly obětmi války.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Vítám tuto zprávu, jež odhaluje současné problémy související s postavením žen v balkánských zemích, jako je nedostatek aktuálních statistických údajů k otázkám rovnosti žen a mužů. Ve zprávě je zdůrazněno, že tyto země jsou často výchozími zeměmi obchodu s lidmi, že zde panuje chudoba a rozdíly v odměňování.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písemně. − Situací žen v balkánských státech je třeba se zabývat v souvislosti s tím, jak pokračují přístupové rozhovory. Jelikož moje strana PPE-DE byla založena na ideálech rovnosti a spravedlnosti pro všechny lidi, věřím, že úkolem Evropského parlamentu je působit jako obránce základních práv, která, jak věříme, by měla být zaručena všem lidským bytostem, zejména v různých kandidátských zemích. Je očividné, že pravá demokracie může existovat jen tehdy, dostane-li se všem občanům té či oné země rovných práv a rovných příležitostí. Politické, hospodářské a sociální souvislosti situace žen v balkánských zemích zaostávají. Jako lékař to považuji za zvlášť důležité v oblasti zdraví žen, neboť diskriminace na základě pohlaví vede k zoufalému zaostávání v oblastech zdravotnictví jako je rakovina děložního čípku, rakovina prsu a psychologická rehabilitace po sexuálním násilí. Vyzývám Evropský parlament, aby postupoval zodpovědně s cílem ujistit ženy v balkánských zemích, že jejich hlas bude slyšet.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Sdílíme zpravodajčino znepokojení ze zranitelnosti žen v balkánských zemích. Existuje nesporně velká potřeba přijmout opatření zaměřená na některé problémové oblasti. Podporujeme některé formulace, zaměřené na zlepšení rovnosti v regionu, dostupnosti péče o dítě a péče o staré lidi, důležitost boje proti stereotypům a diskriminaci a také nezbytnost toho, aby země, jež usilují o členství v EU, splnily kodaňská kritéria.

Zároveň jsme kritičtí k tomu, jak neúnavně Evropský parlament usiluje o získání vlivu a politické moci na úkor vnitrostátních parlamentů. Jasné formulace v této zprávě také doporučují dalekosáhlé zásahy do vnitřních záležitostí balkánských států, což je vývoj, s nímž Červnová kandidátka důrazně nesouhlasí.

Podporujeme některé záměry ve zprávě výboru i v navrhovaném alternativním usnesení. Po pečlivém zvážení se proto Červnová kandidátka rozhodla hlasovat pro navrhované alternativní usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. (SK) EU usiluje o zlepšení situace na Balkáně, protože jí velmi záleží na tom, aby v této části Evropy zavládl trvalý mír. Po rozpadu Jugoslávie trpí balkánské země následkem bratrovražedných válek, etnických konfliktů, politické a hospodářské transformace a vzniku nových států četnými traumaty. V posledních dvou desetiletích prošly dramatickými změnami s jasným cílem členství v EU. Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou kandidátskými zeměmi. Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo pod rezolucí RB OSN č. 1244 jsou potenciálními kandidátskými zeměmi. Perspektiva vstupu do EU je obrovskou motivací pro vytváření politik a sehrává důležitou úlohu při plnění cílů. Z tohoto důvodu jsou práva žen klíčovými kritérii, jež je třeba i v  těchto zemích splnit.

Ženy, jež byly obětmi války, se aktivně účastní stabilizace a řešení konfliktů. Ženy musí mít stejný přístup na trh práce a ke kvalitním pracovním příležitostem. Je důležité, aby dostaly šanci angažovat se v politickém životě. Stejný přístup je třeba uplatnit i v médiích a na internetu.

Hlasovala jsem pro zprávu paní Gurmaiové, která posuzuje otázky spojené s úsilím o nastolení rovnosti žen a můžů a situaci žen žijících na Balkáně. Věřím, že Komise i na základě doporučení v této zprávě poskytne předvstupní finanční pomoc pro posílení práv žen na Balkáně, zejména prostřednictvím nevládních a ženských organizací.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně. – (SK) Hlasovala jsem pro tento návrh, nehledě na to, že mám výhrady ke stanovení kvót. I když někteří poslanci jsou přesvědčeni, že je to nejlepší řešení, jak zajistit účast žen v politickém a veřejném životě, podle mého názoru je to v jistém smyslu pozitivní diskriminace a také podceňování žen. Účast žen v procesu demokratizace balkánského regionu je nezbytná. Řešení situace na Balkáně vyžaduje komplexní pohled a musí k němu přispět muži i ženy. Ženy musí mít stejný přístup na trh práce včetně přístupu k vedoucím pozicím, musí být za svou práci adekvátně odměňované, a to na úrovni srovnatelné s muži. Existují-li legislativní překážky bránící rovnocennému postavení mužů a žen, jen třeba je odstranit. Musíme se také snažit o změnu negativní představy o ženách vytvořené kulturními rozdíly, rasovou a etnickou diskriminací.

S ohledem na dlouhé období válečných konfliktů v regionu je žádoucí věnovat zvláštní pozornost psychické a fyzické regabilitaci žen, jež byly oběťmi sexuálního zneužívání a násilí. Dodržování lidských práv jak u mužů, tak u žen by mělo být hlavním kritériem pro případné budoucí přijetí balkánských kandidátských zemí do struktur EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. − (PL) Ženy na Balkáně v posledních letech mnoho trpěly. Zakusily válku a ztratily své nejbližší a nejdražší. Mnohé ženy válka fyzicky a emocionálně poznamenala. Když skončila, objevila se nová nebezpečí. Mám na mysli obchod s lidmi, prostituci a pornografii, proti tomu všemu je nutné bojovat.

Obtížná situace převažující v balkánských státech znamenala, že ženy, přestože tvoří více než polovinu obyvatelstva, stále ještě nesou obrovské břemeno krize. S výjimkou Slovinska vydělávají ženy v těchto zemích mnohem méně než muži. Ženy trpěly také v důsledku rozpočtových škrtů, hlavně v souvislosti se snížením fnancování zdravotnických služeb a služeb na podporu rodiny. Evropské Společenství by mělo tyto země podporovat. Mělo by těmto ženám poskytnout možnost žít důstojně, v souladu s místními tradicemi, náboženstvím a kulturou.

 
  
  

– Zpráva: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, in writing. (LT) V důsledku směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS) z roku 1979 a s ní souvisejících ochranných opatření pro hnízdiště došlo k nadměrnému růstu populace kormoránů, kteří se nyní rozšířili daleko za hranice běžných hnízdišť na území, kde se tito ptáci dříve nevyskytovali.

Tento nadbytek v mnoha regionech Evropské unie měl přímý dopad na místní rybí populace a rybolov, takže se kormoráni stali celoevropským problémem. Kormoráni denně spotřebují 400–600 gramů ryb, a za jeden rok uloví v evropských vodách více než 300 000 tun ryb. V mnoha členských státech to několikanásobně převyšuje množství potravinářských ryb dodávaných odvětvím profesionálního vnitrozemského i mořského rybolovu. Produkce ryb z akvakultury ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Maďarsku a České republice bude v celkovém součtu nižší než 300 000 tun.

Vzhledem k velké mobilitě kormoránů jako stěhovavých ptáků se zdá, že jedinou cestou k dosažení cíle je celoevropsky koordinovaný postup nebo plán pro kontrolu populace, a to by v žádném případě nemělo být považováno za odporující směrnici z roku 1979 o ochraně volně žijících ptáků.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Zpráva předložená poslancem Kindermannem si jako hlavní cíl klade celoevropský plán pro kontrolu populace kormoránů. Kormoráni se živí výlučně rybami, a protože jejich populace je velká (odhaduje se v Evropě na 1,8 milionu) je jejich vliv na místní populace ryb jak volně žijících, tak pocházejících z akvakultury, značný. Kormoráni spadají do směrnice o ptácích a v posledních letech se často diskutuje o tom, jak vyřešit rozpor ochrany a značného dopadu na rybářství. Některé členské státy přijaly individuální plány, ale jsem stejně jako zpravodaj toho názoru, že jediným účinným řešením je celoevropský plán pro kontrolu populace kormoránů, možná výzkum v oblasti imunologické antikoncepce?

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. (PT) Přijetí evropského plánu pro kontrolu populace kormoránů se zdá být nejschůdnější cestou ke snížení škodlivého dopadu, který tito živočichové mají na rybářské zdroje v některých regionech EU. Kormoráni s denní spotřebou 400–600 g ryb odebírají z evropských vod každoročně více než 300 000 tun ryb, což představuje celkové množství ryb větší, než je úhrnná produkce z akvakultury ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Maďarsku a České republice. Ačkoli primární odpovědnost v této oblasti mají členské státy a jejich regionální nebo místní orgány, ukázálo se již, že pouze místní či vnitrostátní opatření nedokážou ani na krátké období omezit negativní dopad kormoránů na evropské rybí populace a rybolov. Společný, právně závazný přístup přijímaný a uplatňovaný v celé Evropě je proto považován za ideální řešení zaručující ústřední cíle této směrnice a zejména „dobrou zachovalost” příslušných ptačích druhů a také různých skupin druhů ryb. Obrana legitimních zájmů rybářů a chovatelů ryb na hospodářském využívání rybí populace je dalším faktor, neméně důležitý, který by mohl být takovýmto přístupem chráněn...

(Vystoupení bylo přerušeno podle čl. 163 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písemně. (ES) Existují velmi spolehlivé údaje ukazující, že v období let 1970–1995 evropská populace kormoránů velkých přezimujících na vnitrozemských vodních tocích vzrostla z necelých 10 000 na přibližně 400 000 jedinců. Někteří badatelé nyní říkají, že existuje více než milion kormoránů přezimujících na vnitrozemských vodních tocích, ačkoli jiní badatelé považují tento počet za spíše nadsazený. V odpovědi na písemnou otázku komisař Dimas informoval o přípravě akčního plánu pro příbuzného středomořského kormorána chocholatého, ačkoli podle mého názoru neposkytuje dostatek informací o metodách plašení ptáků včetně uhlíkových děl. To je jedno z mnoha opatření přijímaných v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Podporuji tuto zprávu, která navrhuje koordinovaný akční plán pro celou Evropu s cílem dodržet směrnicí o ochraně volně žijících ptáků, ale zároveň chránit rybí druhy a také zájmy rybářů.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE) , písemně. − (SK) Za posledních 25 let populace kormoránů v Evropě vzrostla na dvacetinásobek a podle odhadů ji nyní tvoří téměř 1,8 milionu jedinců. Vliv kormoránů na rybí populace byl potvrzen na základě ichtyologických výzkumů a také statistik odlovů uvnitř EU.

Hlasovala jsem pro zprávu Heinze Kindermanna. Své rozhodnutí o hlasování jsem učinila na základě petice členů a přátel Slovenského rybářského svazu adresované Evropskému parlamentu. Na základě důkazů o trvalých škodách, jež utrpěly podniky zabývající se akvakulturou v důsledku rychle narůstajícího stavu kormoránů na území EU, petice požaduje revizi směrnice Rady 79/409/EHS.

Možnost udělení výjimky na odlov kormoránů vyplývající ze stávajících právních předpisů není dostatečným nástrojem pro účinné řešení této problematiky, neboť je prakticky velmi obtížně dosažitelná. Stejně tak zkušenosti potvrzují, že způsoby plašení kormoránů, které nevyžadují usmrcení, jsou na řekách neúčinné.

EP vyzývá Komisi, aby předložila návrh vícestupňového plánu pro regulaci populace kormoránů, který bude koordinován i na evropské úrovni s cílem snížit jimi způsobené narůstající škody na populaci ryb, rybolovu a akvakultuře.

Věřím, že i prostřednictvím Evropského parlamentu se najde řešení, jež v zájmu zachování rybích populací a s ohledem na socioekonomický význam rybolovu uspokojí rybáře v celé Evropě, ke kterým patří i 120 000 aktivních rybářů na Slovensku.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro návrh na vytvoření evropského plánu pro kontrolu kormoránů s cílem minimalizovat rostoucí vliv kormoránů na rybí populace, rybolov a akvakulturu. Snížení populace těchto ptáků, kteří každoročně uloví v evropských vodách více než 300 000 tun ryb (což se rovná úhrnné spotřebě Francie, Španělska, Itálie, Německa, Maďarska a České republiky), má ovšem zásadní význam. Současná situace vychází ze směrnice 79/409/EHS, jež vedla k nadměrnému růstu populace kormoránů. Tento právní předpis má proto přímý dopad na místní rybí populace a rybolov a kormoráni se tak stávají pro Evropu problémem. To je důvod, proč souhlasím se zpravodajem, pokud jde o návrh koordinovaného akčního plánu nebo plánu kontroly na evropské úrovni, také s přihlédnutím k velmi značné mobilitě kormoránů jako tažných ptáků, pod podmínkou, že tento plán v žádném případě nebude odporovat cílům směrnice o volně žijících ptácích z roku 1979.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Zpočátku jsem vůči Kindermannově zprávě uplatnila některé námitky, zejména zda je či není nezbytný celoevropský plán, když kormoráni nepředstavují celoevropský problém, a k odkazu na zařazení kormorána mezi lovné druhy v příloze II směrnice o ptácích. Odkaz na zařazení kormoránů mezi lovné druhy byl ve výboru vypuštěn a konečná zpráva požaduje vypracování obecných zásad, lepší údaje a sledování a další diskusi.

Na základě toho jsem zprávu pana Kindermanna podpořila.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí