Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0149(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0396/2008

Forhandlinger :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Afstemninger :

PV 04/12/2008 - 7.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0576

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 4. december 2008 - Bruxelles EUT-udgave

8. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
Protokol
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

– Betænkning: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Fru formand! Det glæder mig faktisk meget, at jeg kort kan bidrage til denne forhandling, fordi det i de tider, vi lever i, når den tredje verden i høj grad lider af mangel på fødevarer, er vigtigt at indse, at vi i EU, selv om vi står over for en økonomisk krise, ikke desto mindre er særdeles velstående sammenlignet med den tredje verden. Det glæder mig derfor meget, at vi i Parlamentet anerkender, at vi har en moralsk og politisk forpligtelse over for dem, der er i alvorlig fare. Vi behøver blot nogle gange at se fjernsyn for at indse, at sagen er yderst akut.

Så jeg ønsker hr. Mitchell tillykke med den foreliggende betænkning. Den er en velkomment fremskridt, det er værd at støtte, og det glæder mig meget, at jeg kunne give min opbakning.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Fru formand! Ligesom hr. Sumberg vil jeg gerne sige, hvorfor vi stemte for den foreliggende betænkning. Det var en temmelig vanskelig beslutning, fordi vi betaler for overførslen med skatteydernes penge.

Men det, vi gør, er faktisk at bespise 100 mio. mennesker, som ellers ville dø inden udgangen af næste år. Med verdensfødevareprogrammet brødføder man 20 til 25 mio. mennesker, som risikerer at blive fejlernæret og dø inden udgangen af 2009, hvis vi ikke gør dette. En mia. mennesker lever nu af et måltid mad hver anden dag. Hvis vi bruger disse penge klogt, giver vi dem et måltid mad hver dag.

25 mio. mennesker er halvdelen af befolkningen i mit hjemland, Det Forenede Kongerige. Jeg ønsker ikke at stå her i Parlamentet næste år og sige, at jeg stod og så halvdelen af befolkningen i mit hjemland dø af sult, fordi vi ikke gjorde dette. Det glæder mig faktisk meget, at vi har vedtaget at etablere denne ekstraordinære facilitet.

 
  
  

– Betænkning: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Fru formand! García-Margallo-betænkningen er en betænkning, jeg kan godkende, fordi vi alle er engageret i at forsøge at forhindre skattesvig, hvilket er vigtigt, og især skattesvig vedrørende betaling af moms. Den sorte økonomi, som findes i alle EU-landene, er noget, der er til ugunst for skatteyderne, og noget, vi alle bør være bekymret over, fordi det betyder, at skatteyderne står tilbage med regningen.

Men jeg vil gerne lige tilføje, at det er helt centralt, at individuelle nationalstater skal være berettiget til at fastlægge deres egne momssatser. Dette hører ikke ind under EU's beføjelser. I Storbritannien har finansministeren for nylig reduceret momssatsen i et forsøg på at bekæmpe recessionen. Jeg tror ikke, det er nogen særlig effektiv foranstaltning, og jeg tror ikke, det vil gøre nogen forskel, men hans ret til at gøre det for et enkeltland er vigtig. Det er blot det, jeg gerne ville tilføje i forbindelse med den foreliggende betænkning.

 
  
  

– Fælles beslutningsforslag: EU-adfærdskodeks om våbeneksport (RC B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Fru formand! Jeg er glad for at kunne udtale mig om dette spørgsmål. Jeg er bekymret over EU's inddragelse i denne sag af den simple grund, at der er tale om en international aftale, og ensidige tiltag fra EU's side ville i realiteten ikke gøre nogen forskel.

Jeg mener desuden, at henvisningen i betænkningen til de europæiske sikkerhedsordninger er uheldig. Grundlaget for europæisk sikkerhed er NATO. Det har det altid været, og det vil det altid blive ved med at være, og det skyldes, at NATO omfatter vores ven og allierede, USA. I visse dele af Parlamentet er man meget antiamerikansk. Det er jeg ikke. Jeg husker den gæld, dette kontinent står i over for USA for vores frihed og vores medlemskab af NATO. Vores alliance med USA via NATO er grundlaget for vores forsvar og sikkerhed og vil være det i årene fremover.

 
  
  

– Betænkning: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE).(BG) Fru formand! Jeg vil gerne udtrykke mine egne motiver for min støtte til betænkningen om kvindernes situation på Balkan, der er udarbejdet af min kollega fru Gurmai, og lykønske hende med den. I den foreliggende betænkning afspejles kvindens reelle stilling i Balkanregionen uden skelnen til lande, afhængigt af deres forskellige status. Her er der konsekvent blevet anvendt kønspolitikker, og lidt efter lidt har man fået bugt med stereotyperne. Betænkningen omhandler ændringen af situationen via ændringer i lovgivningen, flere rettigheder til kvinder, vækst i forvaltningen og kvinders medindflydelse i det politiske liv samt kvinder i ledende stillinger. Et væsentligt aspekt i betænkningen er evalueringen af den rolle, som kvinder på Balkan spiller for udviklingen af demokratiske processer til opretholdelse af stabilitet i regionen og til overvindelse af alle militære konflikter.

 
  
  

– Betænkning: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE).(DE) Fru formand! Hr. Kindermann har forelagt en konstruktiv løsning på problemet med skarver, og jeg har med glæde stemt for betænkningen. Det glæder mig, at denne beslutning blev støttet med 558 stemmer. Skarver blev fredet for længe siden, hvor der blot var nogle få ynglende kolonier tilbage i Europa. I mellemtiden er den blevet så udbredt, at hele småsøer og floder bliver ribbet for føde. Det er derfor nødvendigt, at skarven inkluderes i bilag II i fugledirektivet. De skader, den forårsager, truer mange dambrugeres og fiskeres eksistens. Det minimumsniveau, der er nødvendigt til bevarelse af arten i medlemsstaterne, skal undersøges. Alt hvad der ligger ud over dette tal, skal reguleres. Hvis Kommissionen ikke griber ind, vil visse fiskearter være i fare.

Jeg anmoder derfor Kommissionen om at tage denne beslutning alvorligt og gribe ind så hurtigt som muligt.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE).(FR) Fru formand! Med henvisning til artikel 202a i vores forretningsorden stemte vi under et plenarmøde for, at den europæiske hymne skal afspilles ved formelle plenarmøder. Jeg vil gerne vide, hvorfor hymnen ikke blev afspillet, da vi bød Hans Hellighed Dalai Lama velkommen.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg skal undersøge sagen og give et svar.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

– Betænkning af David Martin (A6-0452/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. (EN) Jeg lykønsker min kollega med denne aftale med Republikken Korea om samarbejde vedrørende konkurrencebegrænsende aktiviteter. Som De er klar over, forhandler vi i øjeblikket om en frihandelsaftale med Korea. Den støttes af både regering og opposition i Seoul, og Europa-Parlamentet har i en tidligere vedtaget betænkning udarbejdet af David Martin givet udtryk for sin principielle enighed. Begge sider virker stærkt interesserede i at opnå en aftale før valget til Europa-Parlamentet i juni næste år. Dagens aftale kan kun bidrage til den proces, selv om vi må acceptere, at der stadig er nogle vanskelige emner tilbage såsom biler og oprindelsesbestemmelser vedrørende Kaesong Industrial Complex.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), skriftlig. – (PL) Verdens økonomier bliver stadig mere indbyrdes forbundne, den internationale handel stiger særdeles hurtigt, og direkte udenlandske investeringer bliver stadig mere hyppige. Jeg støtter derfor fuldt ud David Martins betænkning, der anbefaler et ja til samarbejdsaftalen mellem EU og Sydkorea vedrørende konkurrencebegrænsende aktiviteter. Aftalen stemmer overens med EU's tidligere handlinger i denne henseende og supplerer de aftaler, der blev underskrevet helt tilbage i begyndelsen af 1990'erne med USA (1991), med Canada (1999) og med Japan (2003). Aftalen med Korea vil bidrage til en effektiv gennemførelse af konkurrencebestemmelser mellem de forskellige konkurrencestyrelser samt reducere risikoen for konflikter.

Bestemmelserne i aftalen omfatter en forpligtelse til at oplyse om gennemførelsesforanstaltninger, der iværksættes af konkurrencestyrelserne, som kunne påvirke væsentlige interesser hos den anden part. Det er godt, at aftalen indfører bestemmelser vedrørende gensidig bistand, samordning af gennemførelsesaktioner, udveksling af oplysninger og garantier for fortrolighed. Korea er EU's fjerdestørste ikkeeuropæiske handelspartner, mens EU er Koreas største udenlandske investor. Under hensyntagen til at dette partnerskab mellem de to lande får større og større betydning, virker tilføjelsen af Korea til de tre andre partnere, som EU har aftaler med vedrørende konkurrencebegrænsende aktiviteter, fuldt ud berettiget.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Republikken Korea er EU's fjerdestørste ikkeeuropæiske handelspartner, og EU er den primære udenlandske investor i Republikken Korea.

Denne aftale har til formål at sikre "gensidig anerkendelse af konkurrencelovgivning i Fællesskabet og i Sydkorea" som "den mest effektive måde at håndtere konkurrencebegrænsende adfærd på", idet den har til formål at begrænse "anvendelsen af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger i de to lande" ligesom i de aftaler, der blev indgået med USA (1991), Canada (1999) og Japan (2003).

Parlamentet har imidlertid understreget, at den foreliggende aftale bør behandles "som et led i den generelle ramme for de eksisterende aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea og for de igangværende forhandlinger, især forhandlingerne om en eventuel frihandelsaftale", og som ordføreren understreger, skal der tages højde for "de problemer, der er opstået under andre bilaterale og interregionale handelsforhandlinger".

Parlamentet taler med andre ord for en "øget markedsadgang", hvilket vil have katastrofale konsekvenser for industrien og beskæftigelsen inden for f.eks. skibsbygnings- og skibsreparationssektoren i Portugal og betyde dens næsten fuldstændige undergang.

Derfor stemmer vi imod.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) Jeg håber, at min betænkning og Kommissionens forslag vil indebære betydelige fordele for både Korea og EU. Korea er den fjerdestørste ikkeeuropæiske handelspartner, så det er vigtigt, at vi har beskyttelsesmekanismer mod konkurrencebegrænsende aktiviteter.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Den fjerdestørste økonomi i Asien er hårdt ramt af den internationale finanskrise. Man kommer pludselig til at tænke på den asiatiske valutakrise i 1997 igen. Selv om den sydkoreanske regering på den ene side er mere optimistisk i dag, fordi der blev truffet hurtige foranstaltninger, er der nu også en krise i Europa og USA, hvilket gør situationen lige den smule mere alvorlig. Ikke desto mindre mener OECD, at Korea vil komme på fode igen inden for en overskuelig fremtid, den svækkede won vil fremme eksporten, og de reflatoriske foranstaltninger vil sætte skub i den indenlandske efterspørgsel.

De økonomiske forbindelser mellem EU og Korea bør derfor forblive intakte, og derfor giver det rigtig god mening at opstille visse grundlæggende regler på trods af den nuværende vanskelige situation. Alt for ofte er det kun investorernes interesser, der beskyttes i økonomiske aftaler, og derfor skal EU sørge for, at der også tages tilstrækkeligt hensyn til beskæftigelseslovgivningen og de sociale og miljømæssige standarder. Det fremgår ikke tydeligt nok af denne betænkning, der danner grundlag for afstemningen, og derfor har jeg undladt at stemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), skriftlig.(RO) Jeg stemte for denne betænkning, fordi aftalen vil bidrage til effektiv håndhævelse af konkurrencelovgivningen ved at fremme samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og ved at mindske risikoen for, at der opstår konflikter.

Korea er EU's fjerdestørste ikkeeuropæiske handelspartner, og EU er Koreas største udenlandske investor.

Som følge af at dette partnerskab får større og større betydning, synes det hensigtsmæssigt, at der indgås en aftale om samarbejde om konkurrencebegrænsende aktiviteter med Korea i lighed med den, der er indgået med de tre andre partnere.

Aftalen indeholder bestemmelser om, at en konkurrencemyndighed skal informere om gennemførelsesaktioner, der kan indvirke på vigtige interesser hos den anden part, gensidig bistand, herunder muligheden for, at den ene part anmoder den anden om at foretage gennemførelsesaktioner, og samordning af gennemførelsesaktiviteter såvel som informationsudveksling. Desuden indgår der foranstaltninger vedrørende fortrolighed.

I et bredere perspektiv skal vi understrege vigtigheden af multilateral handel og konkurrenceregler for at opnå frie og åbne grænseoverskridende markeder.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg stemte for hr. Martins betænkning om indgåelse af aftalen mellem Korea og EF om samarbejde vedrørende konkurrencebegrænsende aktiviteter. Jeg støtter det ræsonnement, der ligger til grund for betænkningen, og mener, at denne konkurrenceaftale er et mere vitalt instrument end nogensinde, sådan som verden ser ud i dag, hvor handelen, særligt med de asiatiske lande, er stigende, både hvad angår mængde og betydning. I lyset af forskellene mellem det europæiske økonomiske system og systemerne hos Europas handelspartnere, herunder Korea, og særligt forskellene mellem produktionsomkostningerne og mellem nationale bestemmelser om forbrugerbeskyttelse i disse lande, repræsenterer en aftale mellem konkurrencemyndighederne et skridt fremad i retning af at beskytte vores virksomheder og vores varer mod de farer, de møder i vore dages globale miljø.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), skriftlig. (RO) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg mener, at det er yderst vigtigt for os at etablere handelsforbindelser, der er i overensstemmelse med konkurrenceprincipperne, ikke bare med Korea, men også med andre lande uden for EU. Vi skal fremme samarbejdet mellem konkurrencemyndighederne og derved mindske risikoen for konflikter.

Som jeg har fastholdt, hvilket også blev gentaget i udtalelsen fra Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, der blev stemt om i denne uge, skal vi tilbyde Europas borgere en meget bredere vifte af forretningsmuligheder og sikre, at alle bilaterale aftaler med tredjelande respekterer forbrugerrettighederne og konkurrenceprincipperne.

 
  
  

– Betænkning af Stevenson (A6-0433/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, skriftlig. – (LT) Jeg hilser den flerårige forvaltningsplan for sildebestanden vest for Skotland velkommen.

Jeg mener, at fiskefartøjer med licens til at fiske i området bør overvåges ved hjælp af elektroniske logbøger, og at flagmedlemsstater dagligt skal fremsende fangstrapporter til fiskeriovervågningscentret. Fartøjer med licens til at fiske i ét område skal ikke have lov til at fiske i andre områder end vest for Skotland på den samme fangstrejse.

Det er vigtigt, at dataene bearbejdes, så de kan danne grundlag for den videnskabelige evaluering af sildebestanden vest for Skotland. Foruden de eksisterende akustiske undersøgelser, der foretages for at opgøre bestandstætheden for voksne sild, støtter jeg den forsøgsmæssige MIP-netundersøgelse i 2008 og 2009, der vil gøre det muligt for os at fastslå denne metodes egnethed og effektivitet og at fremskaffe et andet uafhængigt tal for bestandstætheden for sild i området vest for Skotland. Jeg hilser dette initiativ velkommen. Jeg er også enig med Kommissionen i, at forvaltningsplanen skal revideres hvert fjerde år, idet der tages højde for anbefalingen fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). Hvis der foreslås ændringer efter denne gennemgang, skal de dog drøftes med Det Regionale Råd for Pelagiske Bestande og Europa-Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) I Stevenson-betænkningen om forvaltning af sildebestanden ud for Skotlands vestkyst redegøres for en flerårig plan. Planen er baseret på eksisterende aftaler med Norge om nordsøsild og sigter mod at bevare en bæredygtig fiskeriindustri ved at fastsætte øvre og nedre grænser afhængigt af den samlede bestand.

STECF og ICES har meddelt, at et bæredygtigt fiskeri kan opretholdes ved at fastsætte fiskeridødeligheden (til måling af fangster) til 0,25 pr. år, når bestanden er større end 75 000 t, og til 0,20 pr. år, når bestanden er under 75 000 t, men over 50 000 t. Ifølge Kommissionens forslag træder et komplet forbud mod sildefangst i kraft, hvis gydebestanden falder til under 50 000 t, hvilket muliggør genoprettelse, regenerering og opretholdelse af bestanden og dermed sikrer fiskeriindustriens udkomme og fremtid, som er afhængig af, at fiskebestanden opretholdes.

Irland er direkte berørt af dette forslag, da det irske søterritorium i det nordvestlige Donegal hører ind under den pågældende zone. For at bevare fiskeriindustrien er det påkrævet, at gennemførelsen af denne betænkning begynder så hurtigt som muligt for at mindske afbrydelsen af fiskeriet.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), skriftlig. (RO) Denne betænkning kræver særlig opmærksomhed i lyset af en global krise, som fordrer et ansvarligt og moderat forbrug.

Som følge af reformen af den fælles fiskeripolitik i 2002 blev der gradvist indført flerårige planer samt genopretningsplaner for fiskeriressourcer af interesse for Fællesskabet.

Faktisk blev der skabt præcedens med indgåelsen af den flerårige forvaltningsaftale med Norge i 1997 vedrørende nordsøsild, der har ført til tilfredsstillende resultater.

Hvis der gøres brug af de foreslåede foranstaltninger, vil det betyde bedre planlægning af fiskeriet og fiskeriaktiviteterne. Som følge deraf vil der være adskillige elementer til at sikre Den Europæiske Fiskerifond, TAC'er og særlige fiskeritilladelser.

Ét særligt vigtigt aspekt er den økosystembaserede tilgang til denne aktivitet, som derfor sikrer, at udnyttelsen sker ansvarligt i forhold til alle arter, hvoraf mange er lige ved at forsvinde helt. Derudover skal fiskeriet omdannes til en aktivitet, der udføres under bæredygtige miljømæssige, økonomiske og sociale betingelser.

 
  
  

– Betænkning af Grabowska (A4-0456/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig.(FR) På grundlag af fru Grabowskas betænkning har jeg stemt for forslaget til Rådets forordning om kompetence, gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt inden for rammerne af en fornyet høring. Jeg støtter ordføreren, som har gjort alt, hvad der stod i hendes magt for at gøre den endelige tekst klar før årets udgang, så de europæiske borgere kan drage fordel af den så hurtigt som muligt, og jeg er enig med hende i, at Kommissionen bør fortsætte med at arbejde på fuldbyrdelsesprocedurerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), skriftlig. – (PL) I fru Grabowskas betænkning foreslås en forenkling af børnebidragssystemet i hele EU, og det er derfor, jeg støtter den. I Polen opfostrer mange kvinder deres børn alene, mens fædrene ofte bor og arbejder i andre EU-lande og hyppigt undlader at betale børnebidrag. Det er praktisk talt umuligt at håndhæve betalingen under sådanne omstændigheder.

Et tættere samarbejde mellem EU-medlemsstaterne i denne henseende vil hjælpe kreditorerne med effektivt at inddrive de penge, de har til gode.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, skriftlig. – (LT) Hvis denne forordning vedtages, bliver borgernes liv lettere. Den sigter primært mod at forenkle proceduren for påvisning af underholdspligt. Derudover fastsættes det i forordningen, at når en medlemsstat træffer en retsafgørelse vedrørende underholdspligt, vil denne afgørelse være bindende i alle medlemsstater. Ifølge forordningen skal der også etableres et operationelt system til fremme af samarbejde mellem medlemsstaternes centrale myndigheder, som skal hjælpe kreditorerne med at inddrive deres gæld.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), skriftlig. – (FR) Jeg vil gerne udtrykke min tilfredshed med, at fru Grabowskas betænkning sættes under afstemning i dag, først og fremmest fordi vi har ventet længe på den reviderede udgave af den pågældende forordning, og dernæst fordi denne afstemning gerne skulle gøre det muligt at vedtage teksten, inden det franske formandskab – et formandskab, der har gjort alt for at bringe teksten til en vellykket afslutning – afsluttes.

Som De er klar over, er det i EU i dag ofte vanskeligt og langsommeligt at sikre, at der faktisk bliver betalt underholdsbidrag i forbindelse med skilsmisser, hvor der er børn involveret, hvis den ene ægtefælle er taget til et andet land.

Den foreslåede tekst, som jeg støtter, skal gøre de europæiske borgeres liv meget lettere i forhold til spørgsmål om underholdspligt og skal hjælpe kreditorerne med at inddrive deres gæld. Ved at afskaffe eksekvaturproceduren bliver enhver retsafgørelse vedrørende underholdspligt for den fraværende ægtefælle, som træffes af en domstol i en medlemsstat, straks gældende i alle de andre medlemsstater. Den vil også gøre de pågældende borgere i stand til fra deres sædvanlige opholdssted at sørge for de formaliteter, der er nødvendige for at opnå udlæg i løn eller indefrysning af bankindestående, aktivere samarbejdsmekanismerne og få adgang til oplysninger, som gør det muligt at lokalisere skyldnerne og vurdere deres aktiver.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jeg glæder mig over min kollegas betænkning om underholdspligt, som sigter mod at inddrive underholdsbetalinger i EU. Denne forordning søger at gøre det muligt for en kreditor at opnå et tvangsfuldbyrdelsesdokument for betaling – som uhindret kan cirkulere i EU's retlige område – lettere, hurtige og gratis i de fleste tilfælde. Den vil derfor muliggøre regelmæssige betalinger af det skyldige beløb og gøre underholdspligten i en medlemsstat gældende i andre. Dette vil forenkle EU-borgernes liv og give yderligere støtte gennem styrket samarbejde mellem medlemsstaterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), skriftlig. (RO) Jeg synes, at denne betænkning er yderst vigtig på et tidspunkt, hvor behovet for at harmonisere lovgivningen i EU's medlemsstater ses på adskillige områder, herunder i forhold til underholdspligt.

I den reviderede udgave af forordningen om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt opstilles de kriterier og situationer, hvor denne type forpligtelse håndhæves gennem lovgivning, tydeligt.

Underholdspligten er personlig og varig, for ikke at nævne ensidig.

Denne forordning gør livet lettere for EU-borgerne i forhold til den procedure, der kræves for at bevise underholdspligt. Mere specifikt vil en retsafgørelse, så snart den er offentliggjort i én medlemsstat, have den samme bindende virkning i alle medlemsstater. Dette er et vitalt aspekt, når vi husker på, at mange borgere bor i andre medlemsstater end den, de er født i, eller den, hvor retsafgørelsen om underholdspligt blev truffet.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), skriftlig. (RO) Denne forordning vil gøre livet lettere for borgerne. Forenkling var et af de resultater, vi ønskede at opnå, særligt i forhold til den procedure, der kræves for at bevise underholdspligt.

Følgelig bestemmes det i forordningen, at en retsafgørelse vedrørende underholdspligt, så snart den er offentliggjort i én medlemsstat, vil have den samme bindende virkning i alle medlemsstater.

Derudover fastlægges det i forordningen, at der skal oprettes et operationelt system til støtte for samarbejdet mellem medlemsstaternes centrale myndigheder, som vil hjælpe kreditorerne med at inddrive deres gæld.

Det slutresultat, vi sidder med, er et kompromis, som vi er glade for at støtte. Det betyder, at EU-borgerne kan drage nytte af dette så hurtigt som muligt.

Hvad angår gennemførelsesprocedurerne, bør Kommissionen fortsat arbejde på disse.

Vi kan kun glæde os over, at den har til hensigt at gøre dette, og håber på, at dette vil gøre borgerne i stand til at høste fordelene så hurtigt som muligt.

Effektiv gennemførelse er imidlertid det grundlæggende aspekt, som vil sikre, at der er et fælles, harmoniseret system til anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende underholdspligt i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. – (PL) Forordningen om kompetence, gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt indeholder en analyse og vurdering af den ændrede udgave af Rådets forordning.

Forordningens vigtigste målsætning er at forenkle principperne vedrørende fastsættelse af underholdspligt (nøglen til effektiv inddrivelse af fordringer) og at oprette et effektivt system til samarbejde mellem EU-medlemsstaterne vedrørende underholdspligt.

Jeg støtter fuldt ud betænkningen. Den udgør et kompromis mellem Kommissionens forslag og forventningerne i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Omgående vedtagelse af forordningen – før slutningen af 2008 – vil gøre borgerne i stand til hurtigt at drage nytte af den, hvilket har høj prioritet i netop denne sag.

 
  
  

– Betænkning af Szájer (A6-0429/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, skriftlig. – (LT) Medlemsstaternes måletekniske forskrifter anvendes i forhold til mange kategorier af måleinstrumenter og produkter. Dette direktiv indeholder en række almindelige bestemmelser vedrørende EF-modelgodkendelse, EF-førstegangsverifikation og måleteknisk EF-kontrol. I forbindelse med gennemførelsen af direktiver, der gælder for de forskellige kategorier af måleinstrumenter og produkter, fastsættes forskrifter for teknisk udførelse, funktion og nøjagtighed samt afprøvningsmetoder. På EU-niveau betyder godkendelse af EF-målemodellen, at medlemsstaterne kan foretage indledende screening, eller hvis det ikke er obligatorisk, kan instrumenterne udsendes på markedet og anvendes. Denne nye udgave af direktivet omfatter ændringer i forhold til forskriftsproceduren og verifikationen, og derfor bør den kodificerede udgave af direktiv 71/316/EØF erstattes med den nye udgave.

 
  
  

– Betænkning af Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig.(FR) På grundlag af hr. Mitchells betænkning har jeg stemt for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene.

Jeg støtter dette initiativ, som giver EU et nyt instrument inden for udviklingspolitikken til at håndtere de centrale problemer, der er forbundet med den stigning i fødevarepriserne, som har ført til optøjer, uro og ustabilitet i flere lande, og som truer resultaterne af mange års investering i politik, udvikling og fred. Flere hundrede millioner mennesker har oplevet, at deres fattigdom er blevet forværret, og de seneste fremskridt, der er opnået i bestræbelserne på at nå millenniumudviklingsmålene, er blevet undermineret. Der er behov for 18 mia. EUR, og EU planlægger at finansiere 10 %, dvs. 1,8 mia. EUR, og i betragtning af den finansiering, der allerede var på plads, gælder det en pakke på yderligere 1 mia. EUR. Jeg er ikke enig i Kommissionens planer om at hente finansieringen fra midler, der var forbeholdt landbruget.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte naturligvis for betænkningen. Som det også blev påpeget i betænkningen, har Kommissionen truffet en modig beslutning med sit forslag om at afsætte 1 mia. EUR til fødevarekrisen, og både Kommissionen og Rådet kan efter min opfattelse regne med vores fulde samarbejde i forhold til at vedtage denne vigtige lovgivning. Bekæmpelse af fødevarekrisen kræver konkrete bestræbelser på mange forskellige niveauer, og alle Fællesskabets institutioner skal samarbejde for at opnå mærkbare resultater.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, Trevor Colman og Jeffrey Titford (IND/DEM), skriftlig. − (EN) Vi sympatiserer selvfølgelig med de fattige landes situation. Vi mener dog, at EU-politikkerne såsom den fælles fiskeripolitik, den fælles landbrugspolitik og handelsmæssig protektionisme i udgangspunktet er årsag til mange af disse problemer. Vi mener, at nationalstaterne bedst kan hjælpe udviklingslandene på regeringsniveau, ikke topstyrede overnationale organer, hvis politikker i udgangspunktet bærer skylden.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Hr. Mitchell redegjorde for en facilitet, der skal sikre en kollektiv reaktion fra Fællesskabet på de stigende og ustabile fødevarepriser i udviklingslandene gennem udformning af retningslinjer for hurtige reaktioner på og sikkerhedsnetprocedurer i forhold til kommende høster. Faciliteten har også til formål at sikre en langsigtet strukturstøtte, som afpasses og differentieres efter behov og betingelser i hver enkelt situation. Den skal sikre, at der tildeles 1 mia. EUR frem til 2010 i henhold til strenge kriterier. Fødevaresikkerhed danner grundlag for enhver form for udvikling, og bekæmpelse af sult på verdensplan er et komplekst, men yderst væsentligt problem, som vi straks må finde en løsning på. Det er mig en glæde at støtte hr. Mitchells betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) I sin begrundelse opfordrer ordføreren med følelsesladede ord EU til at give resten af verden de overskydende ressourcer fra EU-budgettet! Det er et besynderligt og farligt synspunkt i forhold til forvaltningen af offentlige midler, et synspunkt, der blev ledsaget af trusler og tildeling af skyld.

Det var ikke nødvendigt at gå så langt for at overtale os til at hjælpe de lande, hvor behovet er størst.

Jeg vil dog gerne komme med følgende tre bemærkninger:

– De voldsomme stigninger i de globale fødevarepriser påvirker uden tvivl især befolkningerne i udviklingslandene, men den påvirker også millioner af EU-borgere. Hvad gør Kommissionen for dem?

– Er det virkelig nødvendigt at betro Kommissionen forvaltningen af denne nødhjælp, når den i høj grad er ansvarlig for denne situation? Den står bag den landbrugsmæssige malthusianisme i Europa, som bidrager til prisstigningerne. Dens handelspolitikker fremmer eksportkultur i de fattigste lande. Under disse omstændigheder, og når markedet og frihandel prioriteres højt, som det er tilfældet, ser de foreslåede foranstaltninger til støtte af lokalt landbrug ud til at være dømt til at mislykkes.

– Til sidst, hvad bliver der gjort for at bekæmpe den absurde og umoralske spekulation, der foregår på råvaremarkederne?

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Høje fødevarepriser påvirker primært de dårligst stillede i verden. I lyset af finans- og energikrisen er der nu risiko for, at store befolkningsgrupper vil opleve betydelige forringelser af deres situation.

Vi må konstatere, at den situation, der er opstået, kræver handling. Vi deler imidlertid ikke ordførerens ambition om at oprette endnu en EU-mekanisme til fordeling af økonomisk bistand. Udviklingsbistand, dens omfang, fokus og indhold er et godt eksempel på noget, som Junilisten mener primært skal besluttes på nationalt niveau og sekundært ved samarbejde gennem FN-organer. Junilisten sætter spørgsmålstegn ved EU's rolle, for det burde være muligt i stedet at finde løsninger på den nuværende fødevaremangel i de internationale fora. Derfor har vi valgt at stemme imod betænkningen som helhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vi mener, at der er kommet ændringer til, som forbedrer Kommissionens oprindelige forslag, nemlig vedrørende behovet for at støtte produktion og lokale produkter og særligt små landbrug på bekostning af eksportproduktion, nødvendigheden af at involvere producentorganisationer i forbindelse med definering af programmer og af at disse prioriterer små landbrug, at der ikke ydes hjælp til produktion af råmaterialer til luksusvarer eller biobrændsel (vi beklager, at genetisk modificerede organismer (gmo) ikke blev undtaget i denne forbindelse).

Det er imidlertid væsentligt at understrege, at dette initiativ skal ses inden for rammerne af EU's politikker, og at EU kan reducere det til en kastebold eller til en betingelse med henblik på at gennemtvinge sine økonomiske interesser. Vi henviser til det pres, der er på gruppen af lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene), for at indgå en aftale inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) eller EU's økonomiske partnerskabsaftaler, og til det forhold, at EU således søger at udnytte den økonomiske krise til at gennemtvinge disse.

Det er også værd at notere sig, at dette initiativ ikke lægger skjul på nedskæringen i såkaldt udviklingshjælp fra EU og heller ikke på de enorme summer til genoptagelsen af våbenkapløbet og militariseringen af de internationale forbindelser, hvor EU spiller en central rolle.

Det er tydeligt, at EU giver med den ene hånd for derefter, enten straks eller senere, at tigge med begge hænder... hykleri.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), skriftlig. – (HU) Jeg er enig med ordføreren i, at finanskrisen ikke bør foranledige os til at reducere vores bistand til de sultende i udviklingslandene. Jeg vil selvfølgelig bemærke, at der inden for EU også er mennesker, som befinder sig i en vanskelig situation på grund af de kraftigt stigende fødevarepriser. Og det gælder ikke kun i de nye medlemsstater, men også i de gamle.

En af årsagerne til prisstigningerne er uden tvivl den hurtige stigning i produktionen af biobrændsel. Hvis brændsel kan sælges til højere priser, tvinger det enten billigere fødevarer ud af produktion eller priserne på disse i vejret. Derfor skal EU ikke importere biobrændsel fra lande eller større regioner, hvor en sådan import truer en fødevareforsyning, der er overkommelig i pris, til den lokale befolkning.

Biobrændsel spiller en vigtig rolle i forhold til vedvarende energi, men hvis vi anvender det uden at tænke os om, kan det føre til alvorlige tragedier. EU skal derfor i det væsentlige basere sin brug af biobrændsel på produktion inden for EU. Da sådanne brændselstyper tvinger de lokale fødevarepriser i vejret og truer regnskovene, kan import deraf fra udviklingslandene ikke anbefales.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders og Jan Mulder (ALDE), skriftlig. (NL) Den nederlandske VVD-delegation har undladt at deltage i den endelige afstemning om Mitchell-betænkningen vedrørende en facilitet med henblik på hurtig reaktion på og foranstaltninger mod de drastiske prisstigninger på fødevarer i udviklingslandene, fordi den er meget i tvivl om, hvorvidt de foreslåede foranstaltninger vil have det ønskede resultat. En forbedring af landbrugsproduktionen i udviklingslandene kræver en mere strukturel tilgang end et beløb på 1 mia., som skal bruges inden for tre år. Derudover mener den nederlandske VVD-delegation, at der stadig lægges for stor vægt på at kanalisere midler til FN-organisationer og til Verdensbanken. Medlemsstaterne kan også gøre dette direkte. EU og de relaterede organisationer, herunder Den Europæiske Investeringsbank (EIB), bør i stedet gå forrest i denne henseende.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), skriftlig. (PL) Jeg stemte for vedtagelsen af Gay Mitchells betænkning. EU skal være i stand til at reagere hurtigt på fødevarekriser. Den verdensomspændende krise har vist, præcist hvor skrøbelig den økonomiske situation i de rige lande kan være. Vi skal huske på, at de fattige lande og udviklingslandene udsættes for meget større problemer. Et af disse er den hastige stigning i antallet af mennesker, der risikerer at sulte.

I forbindelse med alvorlige sultkatastrofer skal vi ikke spilde værdifuld tid på at gennemføre de passende finansielle procedurer. Jeg føler mig overbevist om, at det nye instrument vil gøre os i stand til at opfylde en af vores grundlæggende forpligtelser, nemlig at redde menneskeliv.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), skriftlig. (ES) Som Verdensbankens præsident påpegede, kan problemerne med fejlernæring betragtes som det glemte millenniumudviklingsmål. EU bør i højere grad fokusere på en række af disse områder. Disse omfatter finansiering af Verdensfødevareprogrammets behov, arbejde, som involverer forskellige organisationer i vurderingen af landenes behov, bistand til små landbrug (på kort sigt og også en analyse af udsvingene i fødevarepriserne på lang sigt), langsigtede udfordringer i forhold til produktion og produktivitet, oversete forskningsplaner og behovet for at finde risikostyringsløsninger (såsom tørkerelaterede finansielle derivater).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) Jeg støtter denne betænkning, fordi det i forbindelse med den nuværende globale finanskrise er vigtigere end nogensinde at leve op til vores forpligtelser over for udviklingslandene. Den ekstra 1 mia. EUR vil sikre, at udviklingslandene ikke lades i stikken.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg har til hensigt at stemme for hr. Mitchells betænkning om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene. Jeg er især enig med ordføreren, når han siger, at de kraftigt stigende fødevarepriser hverken kan eller skal begrænse sig til at være avisoverskrifter. Det er bekymrende, at den meget omtalte globalisering af markederne har medført, at flere mennesker lever under fattigdomsgrænsen. Det er imidlertid endnu mere bekymrende, at der bliver ytret så mange fine ord, mens der kun iværksættes få håndgribelige, effektive foranstaltninger på internationalt niveau. Jeg glæder mig derfor over, at ordføreren understreger behovet for en hurtig reaktion, og at der henvises til et system, hvor hasteforanstaltninger i form af sociale sikkerhedsnet ledsages af et ønske om finansiering, der kan sikre bedre adgang til rå- og hjælpestopper samt tjenesteydelser, idet behovet for at handle på lokalt niveau tages i betragtning på en differentieret måde.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), skriftlig. (EN) Vi befinder os i en alvorlig økonomisk og fødevaremæssig krise. De stigende fødevarepriser har haft ekstremt negative konsekvenser i udviklingslandene. Der er sket en stigning i fattigdommen, og opnåelsen af visse millenniumudviklingsmål er i fare. De høje priser har medført optøjer og ustabilitet. Jeg stemte derfor for dette forslag om at anvende uudnyttet bistand til et beløb af 1 mia. EUR, der skulle have været brugt på de europæiske landmænd, på at hjælpe trængte landmænd i udviklingslandene med at købe vigtige produkter såsom såsæd og gødning. Jeg glæder mig over, at vi i Parlamentet har kunnet nå til enighed med de nationale regeringer om detaljerne i forhold til, hvordan dette skal fungere.

 
  
  

– Betænkning af García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström og Åsa Westlund (PSE), skriftlig. (SV) Vi svenske socialdemokrater mener, at disse betænkninger er et skridt i retning af at forebygge uretmæssig momsunddragelse mere effektivt. I forhold til de nye svenske momsregler, der trådte i kraft den 1. januar 2008, indebærer disse betænkninger desværre øget administration for visse virksomheder, men vi mener, at ændringerne er berettigede og står i forhold til formålet, og vi har derfor besluttet at stemme for betænkningerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. – (FR) På grundlag af min spanske kollega, hr. García-Margallo y Marfils, betænkning stemte jeg for forslaget til Rådets direktiv om ændring af direktivet fra 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet.

I dag er det system til udveksling af oplysninger om leverancer af varer inden for Fællesskabet, som blev gennemført inden for rammerne af de momsovergangsbestemmelser, som blev vedtaget ved overgangen til det indre marked, ikke længere et tilstrækkeligt middel til effektivt at tackle momssvig i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet. Det skal bemærkes, at foranstaltningen udgør en del af en række foranstaltninger, hvoraf nogle udtrykkeligt er udformet til at øge virksomhedernes retssikkerhed og at mindske deres administrative byrde samt i væsentlig grad at forbedre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet mellem skattemyndighederne. Jeg støtter de ændringsforslag, hvori det fastsættes, at Kommissionen to år efter direktivets ikrafttræden skal udarbejde en rapport, som vurderer direktivets virkninger, med særlig vægt på de administrative omkostninger, som de nye forpligtelser pålægger de afgiftspligtige, og på, hvor effektive disse forpligtelser er som led i bekæmpelsen af momssvig.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Generelt er vi enige i ordførerens forslag, der har til formål at forbedre Kommissionens dokument om forebyggelse af momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet.

Det er korrekt, at momsunddragelse ikke kun påvirker finansieringen af medlemsstaternes budgetter, men også den generelle balance i EU's egne indtægter, for så vidt som en nedgang i de momsbaserede egne indtægter skal udlignes ved en forhøjelse af de BNI-baserede egne indtægter.

Jeg opfatter det heller ikke som negativt, at der skal være en evalueringsrapport om konsekvenserne af nærværende direktiv, navnlig hvilke administrative omkostninger de nye formelle forpligtelser påfører de afgiftspligtige, og hvor effektive de er som led i bekæmpelsen af momsunddragelse.

Vi har imidlertid alvorlige forbehold med hensyn til den relative retfærdighed i reglerne i det eksisterende system og deres anvendelse. Derfor undlod vi at stemme om denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Vi stemte mod hr. García-Margallo y Marfils to betænkninger om forebyggelse af momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet eller, for at sige det lige ud, momssvig i samhandelen mellem medlemsstaterne.

Vi fordømmer naturligvis dette svig og opfordrer til et regeringssamarbejde mellem de relevante nationale agenturer. Det, som ordføreren foreslår, rækker imidlertid ud over dette, idet der skal oprettes en enkelt "EU-skatteattest", som er tilgængelig for de nationale myndigheder, med henblik på at indsamle oplysninger om personer, som angiveligt på den ene eller den anden måde har været involveret i svig, og på at hindre disse personer i at oprette eller lede en virksomhed et andet sted i Europa. På hvis vegne? I overensstemmelse med en retlig, administrativ eller ganske vilkårlig beslutning? Truffet på hvilket niveau? På grundlag af hvilke beføjelser, der er fastlagt – eller ikke er fastlagt, som det muligvis er tilfældet – i traktaterne?

Denne forrang, som beslutninger truffet på europæisk niveau nyder, denne tildeling til sig selv af strafferetlignende beføjelser, Kommissionens oppustede udøvende rolle og endnu mere bureaukrati for virksomhederne på et tidspunkt, hvor vi galer op om loven om små virksomheder for Europa – vi synes, at alt dette er uacceptabelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Der findes skatteunddragelse i ethvert skattesystem. Spørgsmålet er bare, hvordan det bedst kan bremses. Med alle foranstaltningerne skal det under alle omstændigheder sikres, at de små og mellemstore virksomheder ikke bliver oversvømmet af bureaukratiske udgifter. Som det første skal skatteunddragelse håndteres i det store perspektiv.

Enhver form for forbedret samarbejde er utvivlsomt gavnligt, så længe det ikke udarter sig til, at EU misbruger medlemsstaternes beslutningsbeføjelser. En procedure, der aftales mellem EU-medlemsstaterne, som ikke omfatter grundlæggende ændringer i forhold til de eksisterende systemer, må stå øverst på ønskesedlen. Derfor stemte jeg imod denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg stemte for hr. García-Margallo y Marfils betænkning om forebyggelse af momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, navnlig med hensyn til det fælles merværdiafgiftssystem. Jeg er enig i behovet for at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet og mener, at det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne inden for rammerne af det indre marked i Europa skal styrkes i denne henseende. I forhold til transaktioner, som indgås på tværs af landegrænser, er det nødvendigt med foranstaltninger, der primært ligger inden for det nationale kompetenceområde, og som ledsages af foranstaltninger, der sikrer fælles ansvar på europæisk niveau, udveksling af god praksis og formelle momsmæssige forpligtelser.

 
  
  

– Betænkning af García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. – (FR) På grundlag af min spanske kollega, hr. García-Margallo y Marfils, betænkning stemte jeg for forslaget til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet.

Kommissionen skal samle oplysninger om medlemsstaternes foranstaltninger til forebyggelse af momsunddragelse, offentliggøre de foranstaltninger, der har givet de bedste resultater, og anbefale, hvilke foranstaltninger den anser som mest hensigtsmæssige med henblik på at afhjælpe svigagtig adfærd. Kommissionen udarbejder et sæt indikatorer, som gør det muligt at afdække de områder, hvor risikoen for manglende overholdelse af momsforpligtelserne er størst. De nationale skattemyndigheder skal motiveres af behovet for at afhjælpe svig og hjælpe lovlydige skatteydere med at opfylde deres forpligtelser. På grundlag af de oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med vurderingen af forordningens anvendelse, skal Kommissionen udarbejde et sæt indikatorer til bestemmelse af, i hvilket omfang de enkelte medlemsstater vil samarbejde med Kommissionen og de andre medlemsstater, ved at videreformidle disponible oplysninger og yde dem den nødvendige hjælp med henblik på at afhjælpe svig. Medlemsstaterne og Kommissionen skal med regelmæssige mellemrum vurdere anvendelsen af forordningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Også her er vi generelt enige i ordførerens ændringsforslag, der har til formål at forbedre Kommissionens dokument, f.eks. forslaget, hvori det understreges, at Kommissionen bør informere Parlamentet fuldt ud om de påtænkte foranstaltninger i overensstemmelse med aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF.

Jeg er også enig i, at medlemsstaterne og Kommissionen med regelmæssige mellemrum skal foretage en evaluering af anvendelsen af denne forordning. Forslaget om, at Kommissionen skal udarbejde et sæt indikatorer med henblik på at fastslå, i hvilket omfang de enkelte medlemsstater vil samarbejde med Kommissionen og de andre medlemsstater, virker imidlertid ikke tilstrækkelig klart for mig, selv om det er tydeligt, at der er kritik fra Revisionsretten med hensyn til manglen på et effektivt administrativt samarbejde inden for forebyggelse af momsunddragelse. Den mulige udveksling af bedste praksis og udarbejdelse af analyser kan ikke berettige en højere afgift inden for områder, hvor der sættes spørgsmålstegn ved subsidiaritetsprincippet.

Derfor undlod vi at stemme.

 
  
  

– Forslag til beslutning: Vejen frem mod bedre forhold for små og mellemstore virksomheder i Europa – Small Business Act (B6-0617/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Idet jeg har stemt for det fælles beslutningsforslag, som er blevet indgivet af fire politiske grupper, herunder Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, om vejen frem mod bedre forhold for små og mellemstore virksomheder i Europa – Small Business Act, vil jeg gerne rose det store stykke arbejde, som min franske kollega fru Fontaine og det franske formandskab med minister Lagarde i spidsen har gjort. Der er akut behov for, at medlemsstaterne formelt bekræfter deres intention om at godkende SBA under Det Europæiske Råds møde i december 2008, der skal afholdes i Bruxelles. Dette skal sikre, at SBA har den høje prioritet, som er nødvendig, samtidig med at bestemmelserne deri gøres retligt bindende, hvorved der opnås en virkelig positiv virkning på forholdene for små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder danner grundlag for en meget væsentlig del af den økonomiske struktur og spiller uden tvivl en social rolle, da sådanne virksomheder har større fokus på den enkelte medarbejder. De er imidlertid skrøbelige og fortjener særlig opmærksomhed. Som en del af den interesse, EU må vise for sit velfærdsfremmende system, er det afgørende, at det støtter de små og mellemstore virksomheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for betænkningen. Små og mellemstore virksomheder er yderst centrale i Europas økonomi, både i forhold til vækst og innovation og til beskæftigelse. En politik, der støtter disse, er derfor ensbetydende med at sikre hele systemets stabilitet, hvilket er særlig vigtigt under den aktuelle verdensomspændende krise, som kun kan tackles ved at huske den reale økonomi. Vi bør derfor støtte enhver indsats, men vi må ikke glemme, at der stadig er langt igen, og at vi skal leve op til vores forpligtelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Vi stemte for beslutningsforslaget om bedre forhold for små og mellemstore virksomheder inden for rammerne af "Small Business Act", fordi vi, som vi har sagt i årevis, er opmærksomme på den vigtige økonomiske rolle, som små og mellemstore virksomheder spiller i skabelsen af velstand og job.

Problemet er, at alt dette stadig er teoretisk. Det er den samme institution, Kommissionen, der opfordrer medlemsstaterne til at "tænke på de små virksomheder først", men som dernæst præsenterer en mere uigennemsigtig, uforståelig lovgivning samt administrative og lovgivningsmæssige restriktioner. Det er Kommissionen, som på trods af den forpligtelse, der påhviler den, forkludrer de konsekvensundersøgelser, som skal ledsage dens lovgivningsforslag. Det var Kommissionen, der gennemførte en politik om adgang til offentlige indkøbskontrakter med det resultat, at lokale små og mellemstore virksomheder systematisk udkonkurreres af store europæiske virksomheder i den hellige konkurrences navn. Det var Kommissionen, som i sin besættelse af skatteharmonisering indførte de nuværende restriktioner for momssatser.

Ja, det er blevet tid til endelig at prioritere alle disse små virksomheder og deres direktører og ansatte og først og fremmest at gøre dette i europæiske forordninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), skriftlig. (PL) Forbedring af små og mellemstore virksomheders situation i Europa og støtte til det europæiske charter for små virksomheder er af stor betydning for en effektiv udvikling af EU's økonomi og iværksætterånd, og jeg har derfor besluttet at støtte beslutningsforslaget.

Administrativ forenkling af virksomhedsopstart, forenkling af bestemmelser og afskaffelse af unødvendige love kan kun fremme processen med at få etableret små og mellemstore virksomheder, som giver beskæftigelse til millioner af mennesker.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vi ved, at banksektoren og andre finansielle virksomheder modtager støtte, angiveligt for at undgå en krise i den finansielle sektor og de følger, som dette måtte have. Kapitalismens krise er imidlertid endnu mere udbredt og har allerede alvorlige følger, særligt inden for den del af økonomien, hvor mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder er fremherskende.

Derfor støtter vi, selv om det er klart, at det kun er ved at bryde med de nuværende politikker vedrørende økonomisk liberalisering, at det er muligt at finde varige alternative løsninger, alle individuelle foranstaltninger, der kan lette den alvorlige situation, som tusindvis af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder befinder sig i.

Vi insisterer imidlertid på, at der først og fremmest skabes en gunstig atmosfære for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder gennem øget købekraft i befolkningerne, højere lønninger for arbejdstagerne og bedre pensionsfonde og -kasser.

Derfor vil vi med vores stemme gerne lige understrege vores ønske om, at dette ikke bare bliver endnu en luftspejling fra den propaganda, som er almindelig i disse tider. Denne støtte skal rent faktisk nå frem til mikrovirksomhederne og de små og mellemstore virksomheder og ikke sluges af bureaukrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), skriftlig. (PL) Jeg ønsker at udtrykke min støtte til vedtagelsen af chartret for små virksomheder, der har til formål at forbedre situationen for sådanne virksomheder i EU. Det er velkendt, at små og mellemstore virksomheder spiller en vigtig rolle i den europæiske økonomi, idet de står for ca. 100 mio. job, og de udgør en stor indtægtskilde for medlemsstaterne og regionerne. Mange af disse virksomheder er aktivt involveret i at skabe innovation.

I denne sammenhæng er det vigtigt at anerkende, at der ikke er nogen begrundelse for de mange barrierer, som små og mellemstore iværksættere stadig står over for. Vi skal også huske, at sådanne virksomheder er meget følsomme over for øget konkurrence og alle økonomiske og administrative problemer. Enkle og klare retlige bestemmelser er afgørende for, at disse virksomheder fungerer ordentligt.

Derfor er der et uundgåeligt behov for indgriben fra Parlamentet, som med de hensigtsmæssige lovgivningsinstrumenter, det har til rådighed, kan reagere på de behov, der er konstateret, og bidrage til, at de resterende barrierer bliver fjernet. Det er ekstremt vigtigt, særligt i en tid med fortsat økonomisk kollaps, at sørge for adgang til finansieringskilder.

Jeg glæder mig over Den Europæiske Investeringsbanks forslag til en ny pakke, der tildeler 30 mia. EUR til lån til små og mellemstore virksomheder. Ikke desto mindre skal vi overveje at øge det beløb, da det vil have alvorlige konsekvenser for mange mennesker, hvis et stort antal små virksomheder går konkurs.

Jeg føler mig sikker på, at Rådet under disse omstændigheder vil godkende chartret for små virksomheder og kræve, at medlemsstaterne gennemfører bestemmelserne deri.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) I efterhånden mange år har EU nu talt for – i det mindste på papiret – at fremme små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Man skal sige, hvad man vil på papiret, men handlinger vejer tungere end ord. Små og mellemstore virksomheder står fortsat over for bureaukratiske hindringer, store virksomheder har fortsat let adgang til støtte, mens mellemstore virksomheder praktisk talt reduceres til ydmyge ansøgere. Lovgivningsmæssigt vanvid kvæler ofte små virksomheder, mens grupper af virksomheder har råd til eksperter, som hjælper dem med at benytte sig af ethvert smuthul.

Derfor skal EU-lovgivningen efter amerikansk eksempel underkastes en cost-benefit-analyse for små og mellemstore virksomheder, og afviklingen af bureaukrati skal fremmes for at fjerne talrige dyre afgifter i forbindelse med forpligtelser vedrørende orientering og underretning. Det forslag, der behandles, ser i hvert fald ud til at være et yderligere skridt i den rigtige retning, og derfor stemte jeg også for det.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), skriftlig. (EN) Hvis der nogensinde var behov for støtte til små og mellemstore virksomheder, er det nu. Det aktuelle økonomiske klima påvirker dem akut, uanset om det gælder vanskeligheder med at opretholde pengestrømmen eller virkningen af det faldende forbrug.

Vi skal sikre, at de små og mellemstore virksomheder under den aktuelle finanskrise stadig har adgang til tilstrækkelig finansiering, særligt nu, hvor bankerne ikke låner ud til små virksomheder. Mere generelt skal unødvendige administrative og bureaukratiske byrder fjernes. Små og mellemstore virksomheder udgør rygraden i Europas små økonomier såsom Nordirland. Vi skal opmuntre innovative iværksættere frem for at stille hindringer i vejen for dem såsom overdrevent bureaukrati.

"Small Business Act" er et skridt fremad, men den skal hurtigt godkendes af Rådet og gennemføres fuldt ud i medlemsstaterne, for at den får en rigtig positiv virkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), skriftlig.(RO) I det aktuelle vanskelige økonomiske klima kan små og mellemstore virksomheder i mange tilfælde være de første, som bliver påvirket, og det kan have yderst alvorlige konsekvenser.

Der er, i lyset af at små og mellemstore virksomheder i nogle medlemsstater såsom Rumænien står for mere end 60 % af BNP, behov for støtteforanstaltninger, de hilses velkommen og er frem for alt uopsættelige.

En anden foranstaltning, som hilses velkommen, er den nye bankpakke fra Den Europæiske Investeringsbank til et beløb af 30 mia. EUR, som er øremærket til lån til små og mellemstore virksomheder. Jeg håber virkelig, at disse lån vil være ligeså lettilgængelige for små virksomheder i de nye medlemsstater såsom Rumænien og Bulgarien.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), skriftlig. – (GA) Vi skal helt bestemt rette vores opmærksomhed mod den store udfordring, det er at stabilisere og reformere det finansielle system. Men som repræsentanter for almindelige mennesker i vores respektive lande er det også vores uopsættelige pligt at fokusere på den såkaldte "reale økonomi".

Europas befolkning lider i øjeblikket, fordi vi står midt i en økonomisk krise. Det ville være let fuldstændigt at tilslutte sig konservative politikker på dette tidspunkt, politikker der kun ville være rettet mod at stabilisere det finansielle system. Men i stedet for at gøre det skal vi fokusere på at genopbygge økonomien nedefra og op.

I det vestlige Irland er omkring 70 % af arbejdsstyrken beskæftiget i små virksomheder. Disse små virksomheder udgør den økonomiske puls i det vestlige Irland. Vi skal ikke alene beskytte disse virksomheder, vi skal også fremme iværksætterånd, vækst og udvikling inden for denne sektor. Derfor glæder jeg mig over de initiativer, der iværksættes af irske og europæiske institutioner for at støtte sektoren af små virksomheder. Jeg opfordrer den private sektor og finanssektoren samt de politiske beslutningstagere til at forsætte og føje yderligere til disse initiativer.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Den europæiske "Small Business Act" falder ind under den græsrods- og arbejdstagerfjendtlige Lissabonstrategi og EU's bestræbelser på at gøre det indre marked fuldstændigt på bekostning af arbejdstagerne og deres rettigheder.

Med lokkemad i form af nedsatte momssatser for lokalt leverede tjenesteydelser samt tjenesteydelser, som beskæftiger et stort antal arbejdstagere, prøver EU at presse de små og mellemstore virksomheder til at give deres samtykke til de store virksomheders valg, store virksomheder, der støtter planerne for at tjene deres egne interesser, ikke de små virksomheders eller de selvstændigt erhvervsdrivendes interesser.

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, fastlagde det reelle omfang af de virksomheder, som loven angår, hvilket han definerede som dem, der drager fuld fordel af det indre marked og ekspanderer til de internationale markeder for at udvikle sig til globale konkurrencedygtige virksomheder, og kommissær Günter Verheugen fremhævede lovens reaktionære ideologiske indhold ved at understrege, at det, som er vigtigt i den, er den sociale anerkendelse af forretningsfolk og den tiltrækningskraft, der er forbundet med at indlede en erhvervskarriere, for at ændre den negative opfattelse af forretningsfolks rolle og antagelsen om en iværksætterrisiko.

Forslagets substans ligger imidlertid i den nye dispensation til private europæiske virksomheder, som vil gøre det muligt for en "privat europæisk virksomhed" at drive handel i alle EU's medlemsstater og omgå de nuværende hindringer i form af social kontrol.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), skriftlig. (RO) Jeg stemte for dette beslutningsforslag om vejen frem mod bedre forhold for små og mellemstore virksomheder i Europa, da de er af grundlæggende betydning for EU's økonomi, herunder Rumæniens.

Små og mellemstore virksomheder står for mere end 100 mio. job og er en væsentlig faktor for økonomisk vækst.

Især nu under den økonomiske krise skal vi anvende alle de forhåndenværende midler for at støtte denne sektor, som kan skabe platformen for økonomisk genopretning.

Jeg støtter gennemførelsen af Den Europæiske Investeringsbanks nye pakke, som tilvejebringer 30 mia. EUR, som er øremærket til lån til små og mellemstore virksomheder. Jeg opfordrer også til, at denne pulje udvikles og øges i fremtiden.

Jeg mener, at det er af afgørende betydning, at også medlemsstaterne udtænker og gennemfører nationale foranstaltninger til støtte for de små og mellemstore virksomheder som supplement til de foranstaltninger, som træffes på europæisk niveau.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg stemte for dette forslag til beslutning om bedre forhold for små og mellemstore virksomheder i Europa – Small Business Act. Jeg er fast overbevist om, at små og mellemstore virksomheder, der udgør mere end 90 % af virksomhederne i Europa, yder et afgørende bidrag til den økonomiske vækst i EU. Derfor har vi behov for en europæisk lov om små virksomheder, "Small Business Act", som kun kan være effektiv, hvis der i praksis på nationalt og europæisk plan eksisterer en forpligtelse til at gennemføre den. Desuden er jeg enig i, at vi skal opfordre Rådet til at bekræfte sin intention om officielt at godkende denne lov på det kommende rådsmøde for at sikre en rimelig og tilstrækkelig synlighed for sådan et vigtigt initiativ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. (PL) I dagens afstemning støttede jeg vedtagelsen af det beslutningsforslag, der har til formål at forbedre situationen for Europas små og mellemstore virksomheder.

Chartret for små virksomheder vil bidrage til udviklingen af den polske økonomi samt af den europæiske økonomi som helhed.

I øjeblikket er over 100 mio. europæere beskæftiget i små og mellemstore virksomheder. De udgør drivkraften i deres respektive økonomi. Det er min opfattelse, at beslutningsforslaget særligt nu i forbindelse med den økonomiske krise understreger behovet for at støtte bestemmelserne i chartret.

Genopretning af EU's økonomiske situation kræver mere end bare bistand til store finansielle institutioner. Vi har frem for alt brug for at træffe målrettede foranstaltninger til støtte for små og mellemstore virksomheder, foranstaltninger, der vil gøre det muligt for dem at håndtere ufuldkomne markeder og gøre det lettere for dem at drive forretning.

Chartret for små virksomheder vil naturligvis ikke løse deres problemer. Men det vil formulere de principper, der skal sikre ligebehandling af små og mellemstore virksomheder, og skabe de første rammer for en virksomhedsrettet politik.

 
  
  

– Fælles beslutningsforslag: EU's adfærdskodeks om våbeneksport (RC B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag, der blev indgivet af seks politiske grupper om EU's adfærdskodeks om våbeneksport. Jeg er enig i de principper, i henhold til hvilke det er nødvendigt at forhindre uansvarlig våbeneksport gennem striks anvendelse af kodeksens kriterier for både virksomheder og nationale væbnede styrker og forhindre illegal våbenhandel ved at opfordre alle de medlemsstater, der endnu ikke har gjort dette, til at indarbejde EU's fælles holdning om kontrol med våbenmægling i deres nationale lovgivning. Vi skal tilskynde til, at der bliver foretaget undersøgelse af overtrædelser af våbenembargoer, og at der sker forbedring af kvaliteten af de oplysninger, som medlemsstaterne forelægger i forbindelse med årsberetningen om adfærdskodeksen. Når det er sagt, så skal vi ikke være naive – i den komplekse og farlige verden, som vi lever i, er dette følsomme emner, og det er derfor, jeg rejste mig for at opponere mod det mundtlige ændringsforslag, som hr. Pflüger stillede. I mine øjne er det for hurtigt at knytte en forbindelse mellem adfærdskodeksen, gennemførelsen af det kommende direktiv om overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet og kontrollen med våbeneksport.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. Jeg støtter dette beslutningsforslag fuldt ud. Vedtagelsen af en fælles holdning om adfærdskodeksen om våbeneksport til tredjelande er afgørende for den ordentlige gennemførelse af det kommende direktiv om overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet og for en officiel kontrol med våbeneksport.

Det er korrekt, at vi har behov for et solidt retsgrundlag for denne adfærdskodeks, som vil gøre det muligt for os igen at se på den nuværende våbenembargo mod Kina. Der er stadig problemer med Beijing, men de bør ikke i denne forbindelse sidestilles med Burma og Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Inden for rammerne af det nuværende våbenkapløb og militariseringen af de internationale forbindelser, hvor USA, NATO og EU spiller en central rolle, vil ethvert initiativ, som bidrager – selv hvis det er begrænset og utilstrækkeligt – til at begrænse våbeneksport, være et skridt i den rigtige retning.

Det, som imidlertid kendetegner EU, er dets mulighed for at give fornyet fremdrift til "forsvarets Europa" (en eufemisme for intervention og aggression), bekræfte sin "målsætning om at styrke det strategiske partnerskab mellem EU og NATO" og tilpasse det til de aktuelle behov, idet man forsøger at supplere og styrke hinanden.

Man behøver bare kigge på udkastene til konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 11. og 12. december vedrørende styrkelsen af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) – der forbereder EU-stormagternes holdning forud for NATO-topmødet i april næste år – som giver mulighed for et kvalitativt fremskridt i den såkaldte "europæiske sikkerhedsstrategi" (fra 2003) og for fastsættelsen af nye målsætninger til at "styrke og optimere den europæiske kapacitet" over de næste 10 år, "så EU i de kommende år er i stand til uden for sit område på én og samme tid at gennemføre en række civile missioner og militære operationer af forskelligt omfang, svarende til de mest sandsynlige scenarier".

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) På et tidspunkt, hvor EU's arbejdstagere betaler urimeligt store beløb til finansieringen af forsvarsprogrammer og udviklingen af militær forskning, på et tidspunkt, hvor EU's våbenindustri vokser, og "lovligt" salg af alle de typer våben, der fremstilles, sikrer virksomhederne enorme fortjenester, på et tidspunkt, hvor EU som helhed til stadighed militariseres, på et tidspunkt, hvor folk lider under den nye orden, som EU aktivt deltager i sammen med USA og NATO, kan vi kun opfatte forhandlingen og den anmodning, der er fremsat, om godkendelse af en fælles EU-holdning, og vedtagelsen af foranstaltninger til gennemførelse af EU's såkaldte adfærdskodeks om våbeneksport som ironisk.

Den stigning i imperialistisk aggression og konkurrence, som næres yderligere af den kapitalistiske finanskrise, har ført til en stigning i militærudgifterne i en grad, der endda har overgået den kolde krig. Ud fra dette synspunkt er bestræbelserne på at håndhæve bestemmelser vedrørende våbeneksport et forsøg på at håne og vildlede befolkningen.

De europæiske arbejdstageres svar bør være at kæmpe mod EU's militarisering, EU-hæren og forsvarsprogrammerne, at stå sammen og kæmpe mod et krigselskende EU.

 
  
  

– Betænkning af Staes (A6-0427/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for min belgiske kollega hr. Staes' initiativbetænkning om Revisionsrettens særberetning nr. 8/2007 om det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift. Selv om vi bør hilse denne særberetning fra Revisionsretten velkommen, er dens konklusioner foruroligende i mange henseender, særligt i lyset af iagttagelserne om, at forordning (EF) nr. 1798/2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift ikke er et effektivt administrativt samarbejdsværktøj, idet flere medlemsstater står i vejen for gennemførelsen deraf, og at Kommissionens rolle er begrænset. Det er imidlertid afgørende, at Kommissionen indleder overtrædelsesprocedurer mod de medlemsstater, som forsinker overførslen af oplysninger. Kommissionens forslag om at ændre momsdirektivet og forordningen om administrativt samarbejde vedrørende moms er en god ting. Jeg støtter oprettelsen af en taskforce bestående af Kommissionens kompetente tjenestegrene, Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) Jeg hilser denne betænkning, som baner vejen for fælles tiltag fra Europa vedrørende opnåelse af nøjagtige tal for momssvig, og hvad det koster Storbritannien hvert år, velkommen.

 
  
  

– Betænkning af Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), skriftlig. (EN) Mine britiske konservative kolleger og jeg støtter fuldt ud en forbedring af kvinders stilling på alle samfundets områder. Vi mener, at kvinder skal have lige muligheder på mange af de områder, der er angivet i betænkningen. Vi mener også, at kvinder skal spille en væsentlig rolle i politik. Vi forstår, at der er specifikke problemer, som skal løses på Balkan, og opfordrer de nationale myndigheder til at træffe foranstaltninger til at forbedre mulighederne for kvinder.

Vi er imidlertid bekymrede over opfordringen til indførelse af kønskvoter, som vi ikke mener er vejen frem for hverken kvinder eller mænd. Vi støtter heller ikke oprettelsen af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for betænkningen. Opnåelse af ligestilling mellem kønnene er en vigtig forudsætning for alle de lande, der er kandidater til tiltrædelse til EU. Balkans turbulente historie gør handling og overvågning af situationen vanskeligere. Selv om der sker fremskridt med demokratiseringsprocessen, mangler der stadig meget. På det østlige Balkan lider mange kvinder fortsat under forskelsbehandling og lever under fysisk, økonomisk og socialt usikre betingelser. Lovrammerne bør derfor forbedres yderligere.

I den forbindelse kan ratificeringen af FN-konventionen af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) ikke længere udskydes. Ved at afskaffe alle former for vold og ulighed skal det være vores mål at sikre kvinder deres ret, ikke kun til at være lige i forhold til mænd, men også til uden nogen form for begrænsning at udtrykke den kompleksitet og rigdom, som er en del af det at være kvinde, i alle livets aspekter.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), skriftlig. (PL) Jeg har støttet fru Gurmais betænkning, der beskriver kvindernes situation på Balkan, fordi den rejser væsentlige emner, som desværre ikke kun angår denne region og ikke drejer sig om isolerede tilfælde.

Det vigtigste punkt er at standse bølgen af forbrydelser mod kvinder. Vold i hjemmet, seksuel udnyttelse og frem for alt handel med kvinder og børn er almindeligt forekommende i dag.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner og Gunnar Hökmark (PPE-DE), skriftlig. (SV) Vi har valgt at stemme for betænkningen, da den handler om en række meget vigtige emner i forhold til kvindernes situation på Balkan. Vi vil dog gerne gøre det klart, at vi er modstandere af krav om at indføre kønskvoter. Den måde, hvorpå politiske partier og nationale parlamenter vælger at organisere sig, er ikke noget, der skal bestemmes af EU, men af partierne og parlamenterne selv.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for Gurmai-betænkningen om kvindernes situation på Balkan, fordi den sætter fokus på, at kvinderne i denne del af Europa på trods af økonomisk vækst fortsat oplever utallige former for forskelsbehandling.

Jeg mener, at de forskellige anbefalinger i denne betænkning, hvis de gennemføres, er en model for ændring af den nuværende situation, fremme af bedre social beskyttelse og tilskyndelse til større deltagelse for kvinderne i disse lande. Det er tilfældet med de foranstaltninger, der er rettet mod at bekæmpe problemerne med vold i hjemmet og lønforskelle, foranstaltninger til positiv forskelsbehandling såsom kvotesystemet og børnepasnings- og ældreplejefaciliteter med henblik på at hjælpe med at afskaffe begrænsningerne for disse kvinders adgang til arbejdsmarkedet osv.

Jeg vil også gerne understrege den vigtighed, som betænkningen tilskriver investering i uddannelse som et middel til drastisk at reducere udbredelsen af stereotyper og hjælpe med at forberede fremtidige generationer til et mere rimeligt og retfærdigt samfund.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jeg hilser fru Gurmais betænkning, som gør meget for at dokumentere fremskridtene i forhold til kvinders rettigheder i det vestlige Balkan, varmt velkommen. Idealet om ligestilling mellem kønnene er noget, vi som parlamentsmedlemmer skal være meget engagerede i og gøre alt, hvad der står i vores magt, for at støtte. Opnåelsen af lige forhold for mænd og kvinder er afgørende for at sikre fuldstændig overholdelse af menneskerettighederne, og jeg er sikker på, at der vil ske yderligere fremskridt i forbindelse med opfyldelsen af EU's acquis.

Jeg noterer mig med bekymring de uforholdsmæssige farer, som kvinder er udsat for i forhold til vold i hjemmet, menneskehandel og tvungen prostitution. Jeg støtter fuldt ud de punkter, der handler om at bekæmpe menneskehandel og forskelsbehandling af romakvinder, og jeg så meget gerne, at de enkelte lande i det vestlige Balkan tager alvorligt fat på disse problemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Selv om der er aspekter i de generelle politiske holdninger til regionen, som vi ikke fuldt ud kan tilslutte os, er vi enige i den vigtighed, der tilskrives kvinders rolle, og behovet for at sikre lige rettigheder og lige muligheder, hvad angår adgang til arbejdsmarkedet. De er en forudsætning for kvinders økonomiske uafhængighed, for national økonomisk vækst og for kampen mod fattigdom, hvor kvinder er mere sårbare end mænd.

Som det fastslås i betænkningen, blev kvinder uforholdsmæssigt hårdt ramt af nedskæringer i sociale tjenesteydelser og offentlige udgifter såsom sundhedspleje, børnepasning og pasning af familien, fordi, som det påpeges, disse goder og tjenesteydelser, der tidligere stod til rådighed og var uafhængige af løn, gjorde det muligt for kvinder at deltage i lønnet beskæftigelse og dermed forene arbejdsliv og familieliv.

Der er imidlertid behov for særlige foranstaltninger, der er rettet mod at forhindre feminisering af de lavtlønnede sektorer, herunder i landområder, lønforskelle mellem kønnene og behovet for at sikre tilgængelige og prismæssigt overkommelige børnepasnings- og ældreplejefaciliteter Vigtigheden af psykologisk og fysisk rehabilitering af kvindelige krigsofre er iøjnefaldende.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) Jeg hilser denne betænkning, som afdækker de aktuelle problemer i forhold til kvindernes situation på Balkan såsom manglen på opdaterede statistikker for ligestilling mellem kønnene, velkommen. Betænkningen fremhæver, at det ofte er i disse lande, at menneskehandel, fattigdom og hjemlige lønforskelle opstår.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Kvindernes situation i Balkanlandene skal behandles, samtidig med tiltrædelsesforhandlingerne fortsætter. Eftersom mit parti, PPE-DE, er grundlagt på idealerne om lighed og frihed for alle mennesker, mener jeg, at det er Parlamentets rolle at fungere som forkæmper for de grundlæggende rettigheder, som vi mener bør sikres alle mennesker, særligt i de forskellige kandidatlande. Det er klart, at det sande demokrati kun findes, når alle borgerne i en nation har lige rettigheder og lige muligheder. Kvinderne i Balkanlandene halter bagefter i politisk, økonomisk og social sammenhæng. Som læge opfatter jeg dette som særlig vigtigt inden for området kvinders sundhed, da forskelsbehandling mellem kønnene skaber en alvorlig mangel på fremskridt inden for medicinske områder som livmoderhalskræft, brystkræft og psykologisk rehabilitering efter seksuel vold. Jeg opfordrer Parlamentet til at handle ansvarligt for at sikre kvinderne i Balkanlandene, at deres stemme bliver hørt.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Vi deler ordførerens bekymring, hvad angår sårbarheden for kvinderne på Balkan. Der er tydeligvis et stort behov for at træffe foranstaltninger til håndtering af en række problemområder. Vi tilslutter os adskillige af de formuleringer, der er rettet mod at sikre lighed i regionen, adgang til børnepasning og ældrepleje, vigtigheden af at bekæmpe stereotyper og forskelsbehandling samt nødvendigheden af, at disse lande, som arbejder hen imod EU-medlemskab, opfylder Københavnskriterierne.

Samtidig er vi kritiske over for den måde, hvorpå Parlamentet utrætteligt søger at opnå indflydelse og politisk magt på bekostning af de nationale parlamenter. Der er klare formuleringer i denne betænkning, der også anbefaler vidtrækkende indblanding i Balkanlandenes indre anliggender, en udvikling, som Junilisten er stærkt imod.

Vi støtter en række af intentionerne i både udvalgets betænkning og i det alternative beslutningsforslag. Efter nøje overvejelse valgte Juniliste derfor at stemme for det alternative beslutningsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), skriftlig. (SK) EU arbejder for at forbedre situationen på Balkan, fordi det er af stor vigtighed for EU at etablere en varig fred i denne del af Europa. Jugoslaviens sammenbrud, broderkrige, etniske konflikter, politisk og økonomisk omstilling og oprettelsen af nye stater har medført, at Balkanlandene lider under mange traumer. I løbet af de sidste to årtier har de gennemgået dramatiske ændringer med det klare mål at opnå EU-medlemskab. Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er blevet kandidatlande. Albanien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Serbien og Kosovo i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 er mulige kandidatlande. Udsigten til tiltrædelse til EU er en stor motivationsfaktor for at skabe politikker og spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af målsætningerne. Derfor er sikring af kvinders rettigheder et centralt krav, at disse lande også skal leve op til.

Kvinder, der har været ofre for krigen, deltager aktivt i stabilisering og konfliktløsning. Kvinder skal have lige adgang til arbejdsmarkedet og kvalitetsjob. Det er vigtigt, at de får chance for at engagere sig i den politiske proces. Samme tilgang bør benyttes i forhold til medierne og internettet.

Jeg stemte for Zita Gurmais betænkning, hvori der fokuseres på ligestillingsspørgsmål og situationen for de kvinder, der bor på Balkan. Jeg tror på, at Kommissionen bl.a. på grundlag af henstillingerne i denne betænkning vil yde førtiltrædelsesassistance til styrkelse af kvinders rettigheder på Balkan, særligt gennem ngo'er og kvindeorganisationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), skriftlig. – (SK) Jeg har stemt for dette forslag, selv om jeg har visse forbehold over for oprettelsen af kønskvoter. Selv om nogle parlamentsmedlemmer mener, at det er den bedste måde til at sikre kvinders deltagelse i det politiske og offentlige liv, repræsenterer det efter min mening positiv forskelsbehandling og en vis undervurdering af kvinder. Kvindernes deltagelse i demokratiseringen af Balkanregionen er afgørende. En løsning af situationen på Balkan kræver en helhedspræget vision, der involverer bidrag fra både mænd og kvinder. Kvinder skal have lige adgang til arbejdsmarkedet, herunder adgang til topstillinger, og de skal modtage en passende løn for deres arbejde, på samme niveau som mænd. Hvis der er lovgivningsmæssige hindringer for ligestilling af mænd og kvinder, skal disse fjernes. Vi skal også søge at ændre de negative forestillinger om kvinder, der er opstået gennem kulturelle forskelle og racemæssig og etnisk forskelsbehandling.

I lyset af den lange periode med militære konflikter i regionen er der behov for at tage særlig hensyn til den psykologiske og fysiske rehabilitering af kvinder, som ofte har været udsat for seksuelt misbrug og vold. Respekt for menneskerettighederne for både mænd og kvinder bør være det primære kriterium for en fremtidig tiltrædelse af kandidatlandene på Balkan til EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), skriftlig.(PL) Kvinderne på Balkan har lidt meget i de seneste år. De har oplevet krig og mistet deres kære. Mange kvinder har fået fysiske og følelsesmæssige ar. Da krigen var slut, opstod der nye farer. Her mener jeg menneskehandel, prostitution og pornografi, der alt sammen skal bekæmpes.

Den vanskelige situation, der hersker i Balkanlandene, har betydet, at kvinderne, selv om de udgør mere end halvdelen af befolkningen, stadig betaler den høje pris for krisen. Bortset fra i Slovenien får kvinder langt mindre i løn end mænd i disse lande. Kvinderne har også lidt som følge af budgetnedskæringer, primært i forhold til begrænset finansiering til sundhedsydelser og familiestøtteordninger. Fællesskabet bør støtte disse lande. Det bør give disse kvinder mulighed for et værdigt liv i overensstemmelse med lokale traditioner og lokal religion og kultur.

 
  
  

– Betænkning af Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, skriftlig. (LT) Rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF) fra 1979 og de heraf afledte foranstaltninger til beskyttelse af deres ynglesteder har ført til en overproportional vækst i skarvpopulationen, der i mellemtiden har bosat sig langt ud over sine traditionelle ynglesteder i regioner, hvor de tidligere ikke fandtes.

Denne overbestand i mange regioner i EU har ført til umiddelbare påvirkninger af de lokale fiskepopulationer og det lokale fiskeri, og dermed er skarver blevet et problem på europæisk niveau. Skarver indtager 400-600 g fisk dagligt, og de fanger mere end 300 000 t fisk i europæisk farvand på et år. I mange medlemsstater svarer det til adskillige gange den mængde spisefisk, som den professionelle indlandsfiskeri- og fiskerisektor leverer. Samlet set vil akvakulturproduktionen af fiskevarer i Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Ungarn og Den Tjekkiske Republik være på mindre end 300 000 t.

I betragtning af skarvens store bevægelighed som trækfugl synes en koordineret handlingsplan eller styringsplan for hele Europa at være den eneste måde til at nå målsætning, og dette skal på ingen måde ses som stående i modsætning til direktivet af 1979 om beskyttelse af vilde fugle.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Kindermann-betænkningen har en europæisk plan for forvaltning af skarver som sit primære emne. Skarver lever udelukkende af fisk, og på grund af den store bestand (anslås til 1,8 mio. i Europa) har de en væsentlig indvirkning på lokale fiskebestande, både vildtlevende fisk og fisk i dambrug. Skarver er omfattet af direktivet om vilde fugle, og i de senere år har der været mange diskussioner om, hvordan konflikten om den væsentlige indvirkning på fiskeriet skal løses. Nogle medlemsstater har vedtaget individuelle planer, men jeg er ligesom ordføreren af den mening, at den eneste effektive løsning er en europæisk plan for forvaltning af skarver, f.eks. forskning i immuno-kontraception?

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. (PT) Vedtagelsen af en europæisk plan for forvaltning af skarver lader til at være den mest bæredygtige løsning med henblik på at reducere den skadelige effekt, som disse dyr har på fiskeriressourcerne i nogle regioner i EU. Skarver, som har en daglig næringsoptagelse på 400-600 g fisk, fortærer over 300 000 t fisk i europæiske farvande hvert år, hvilket er mere end akvakulturfiskeproduktionen i Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Ungarn og Tjekkiet til sammen. Selv om det primære ansvar inden for dette område ligger hos medlemsstaterne og deres underordnede strukturer, er de rent lokale og/eller nationale foranstaltninger som vist ikke i stand til effektivt at reducere skarvers påvirkning af de europæiske fiskebestande. Et fælles retligt bindende tiltag, der accepteres og gennemføres i hele Europa, anses derfor for at være en ideel løsning for at garantere de centrale mål i dette direktiv, særlig den pågældende fuglearts "gode bevaringsstatus" samt en mangfoldig gruppe af fiskearter. Forsvaret af fiskeres og dambrugeres legitime interesse i en erhvervsmæssig udnyttelse af fiskebestandene er en anden og ikke mindre vigtig faktor, som vil kunne beskyttes via en tilgang af denne art…

(Indlæg forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 163)

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), skriftlig. (ES) Der findes meget pålidelige data, som viser, at den europæiske bestand af storskarver, der overvintrer i indre farvande, mellem 1970 og 1995 voksede fra under 10 000 fugle til ca. 400 000. Nogle siger nu, at der er over en million skarver, som overvintrer i de europæiske indre farvande, selv om andre forskere anser dette for at være et temmelig oppustet tal. I et svar på en skriftlig forespørgsel bebudede kommissær Dimas udarbejdelsen af en handlingsplan for den beslægtede middelhavstopskarv, selv om der efter min mening ikke blev givet tilstrækkelig mange detaljer om metoderne til fordrivelse af fuglene, herunder carbidkanoner. Disse er blandt de forskellige foranstaltninger, der træffes på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) Jeg støtter denne betænkning, hvori der stilles forslag om en koordineret handlingsplan, der skal sikre, at hele Europa overholder direktivet om beskyttelse af vilde fugle, og samtidig bevare fiskearterne samt forsvare fiskernes interesser.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), skriftlig. (SK) Bestanden af skarver i Europa er i de sidste 25 år tyvedoblet og anslås i dag til at ligge på næsten 1,8 mio. fugle. Skarvernes indvirkning på fiskebestandene er blevet bekræftet i flere tilfælde i forbindelse med iktyologiske undersøgelser samt fangststatistikker inden for EU.

Jeg stemte for Heinz Kindermanns betænkning. Jeg traf min beslutning på grundlag af et andragende fra medlemmerne og tilhængerne af den slovakiske fiskeriunion, som blev indgivet til Europa-Parlamentet. På baggrund af de påviselige og vedvarende skader på dambrug som et resultat af det hastigt stigende antal skarver på EU's territorium stilles der i andragendet krav om en ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF.

Muligheden for i henhold til den nuværende lovgivning at give undtagelsesvise tilladelser til at skyde skarver er ikke et passende instrument for en effektiv håndtering af denne sag, da disse i praksis er meget svære at opnå. Ligeledes viser erfaringerne, at ikkedødelige metoder til forstyrrelse af skarver på floder er ineffektive.

Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at forelægge en plan for forvaltningen af bestandene af skarver, der omfatter flere etaper og er koordineret på EU-plan, med det formål at begrænse det stigende antal skader på fiskebestandene, fiskeriet og akvakulturen forårsaget af skarver.

Jeg mener, at Europa-Parlamentet vil bidrage til at finde en løsning, der med henblik på bevarelsen af fiskebestandene og fiskeriets socioøkonomiske betydning vil tilfredsstille fiskere over hele Europa, herunder 120 000 aktive fiskere i Slovakiet.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg stemte for forslaget om at udarbejde en europæisk plan for forvaltning af skarver med henblik på at minimere skarvernes stigende indvirkning på fiskebestande, fiskeri og akvakultur. Det er yderst vigtigt at reducere bestanden af disse fugle, der fortærer over 300 000 t fisk i europæiske farvande hvert år (svarer til næringsoptagelsen i Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Ungarn og Tjekkiet til sammen). Den aktuelle situation er afledt af direktiv 79/409/EØF, som har ført til en overproportional vækst i skarvpopulationen. Denne lov har således haft en direkte indvirkning på de lokale fiskebestande og fiskeriet, og derfor er skarverne blevet et problem for Europa. Derfor er jeg enig med ordføreren i forslaget om en koordineret handlingsplan eller forvaltningsplan på europæisk niveau, også med tanke på skarvens meget store bevægelighed som trækfugl, forudsat at det på ingen måde er i strid med formålene med direktivet af 1979 om beskyttelse af vilde fugle.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. (EN) Jeg havde nogle indledende forbehold over for Kindermann-betænkningen, særligt i forhold til hvorvidt en europæisk plan var nødvendig eller ej, i betragtning af at skarver ikke udgør et problem i hele Europa, og referencen til skarven som en jagtbar art på listen i bilag II i direktivet om beskyttelse af vilde fugle. Referencen til skarven som en jagtbar art på listen blev fjernet i udvalget, og i den endelige betænkning stilles der krav om udvikling af retningslinjer, bedre oplysninger og overvågning samt mere debat.

På dette grundlag støtter jeg hr. Kindermanns betænkning.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik