Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0149(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0396/2008

Keskustelut :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Äänestykset :

PV 04/12/2008 - 7.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0576

Puheenvuorot
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin tyytyväinen, että voin antaa lyhyesti panokseni tähän keskusteluun, koska näinä aikoina, kun kolmas maailma kärsii pahoin elintarvikepulasta, on tärkeää tajuta, että Euroopan unioni on talouskriisistä huolimatta äärimmäisen vauras kolmanteen maailmaan verrattuna. Sen vuoksi suhtaudun hyvin myönteisesti siihen, että parlamentti tunnustaa moraalisen ja poliittisen vastuumme pahassa hädässä olevia kohtaan. Meidän tarvitsee vain katsoa televisioruuduillamme joskus näkyviä kuvia ymmärtääksemme, että asia on erittäin kiireellinen.

Onnittelen Gay Mitchelliä tästä mietinnöstä. Se on tervetullut kehitysaskel, joka ansaitsee tukemme, ja olen iloinen, että voin antaa sille oman tukeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, David Sumbergin tavoin haluan kertoa, miksi äänestimme tämän mietinnön puolesta. Tämä päätös oli varsin vaikea, sillä maksamme tämän uudelleenkohdentamisen veronmaksajien rahoilla.

Itse asiassa kuitenkin ruokimme sata miljoonaa ihmistä, jotka muuten olisivat kuolleet ensi vuoden loppuun mennessä. Maailman elintarvikeohjelma ruokkii 20–25 miljoonaa ihmistä, joita uhkaa aliravitsemus ja kuolema vuoden 2009 loppuun mennessä, ellemme toteuta tätä. Miljardi ihmistä elää nyt yhdellä aterialla joka toinen päivä. Jos käytämme nämä varat viisaasti, he saavat yhden aterian joka päivä.

25 miljoonaa ihmistä on puolet kotimaani, Yhdistyneen kuningaskunnan, väestöstä. En halua joutua sanomaan täällä parlamentissa ensi vuonna, että katselin vierestä, kun puolet maani väestöstä kuoli nälkään, koska me emme toteuttaneet tätä. Olen todella hyvin iloinen, että olemme äänestäneet tämän hätäapuvälineen perustamisen puolesta.

 
  
  

– Mietintö: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, José Manuel García-Margallo y Marfilin mietintö on kannatettava, sillä me kaikki pyrimme estämään veronkiertoa, mikä on tärkeää, ja erityisesti ALV:n kiertämistä. Harmaa talous, jota on meidän kaikkien kotimaissa, on haitallista veronmaksajille, ja meidän kaikkien pitäisi olla huolissamme siitä, koska siinä häviäjinä ovat veronmaksajat.

Haluan kuitenkin tehdä mietintöön sen lisäyksen, että on ehdottoman tärkeää, että jokainen yksittäinen valtio voi määrittää itse oman ALV-asteensa. Tämä ei ole Euroopan unionille kuuluva asia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa valtionvarainministeri laski äskettäin ALV-astetta taantuman torjumiseksi. Se ei mielestäni ole kovin tehokas toimenpide, enkä usko, että sillä on juuri vaikutusta, mutta ministerin oikeus tehdä näin yksittäisen valtion osalta on tärkeä asia. Tämä on se lisäys, jonka haluan mietinnön suhteen tehdä.

 
  
  

– Yhteinen päätöslauselmaesitys aseiden vientiä koskevista Euroopan unionin käytännesäännöistä (RC B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen voidessani kommentoida tätä. Olen huolissani Euroopan unionin osallistumisesta tähän asiaan yksinkertaisesti siksi, että se tulisi hoitaa kansainvälisellä sopimuksella eikä Euroopan unionin yksipuolisella toiminnalla todellisuudessa ole mitään merkitystä.

Lisäksi mietinnön viittaus Euroopan turvallisuusjärjestelyihin on mielestäni epäonnistunut. Euroopan turvallisuuden perusta on Nato. Näin on aina ollut ja näin on aina oleva, koska Natoon kuuluu ystävämme ja liittolaisemme Amerikan Yhdysvallat. Parlamentin tietyt osat ovat hyvin amerikkalaisvastaisia. Minä en ole. Minä muistan, että maanosamme on Yhdysvalloille velkaa vapautemme ja jäsenyytemme Natossa. Liittolaisuutemme Naton kautta Yhdysvaltojen kanssa on puolustuksemme ja turvallisuutemme perusta nyt ja myös tulevina vuosina.

 
  
  

– Mietintö: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Haluan kertoa syistä, joiden vuoksi kannatan Zita Gurmain laatimaa mietintöä Balkanin naisten tilanteesta ja onnittelen häntä siitä. Tämä mietintö heijastaa naisten todellista tilannetta Balkanin alueella erottelematta maita niiden aseman mukaan. Alueella on johdonmukaisesti harjoitettu sukupuolten tasa-arvoa edistävää politiikkaa, ja vähitellen stereotypiat ovat katoamassa. Mietinnössä kuvaillaan tilanteen muuttumista lainsäädännön muutosten avulla, myöntämällä lisää oikeuksia naisille, kehittämällä hallintoa ja lisäämällä naisten osallistumista poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon. Yksi mietinnön sisältämä tärkeä seikka on arviointi Balkanin naisten roolista demokraattisten prosessien kehittämisessä alueen vakauden säilyttämiseksi ja sotilaallisten konfliktien ratkaisemiseksi.

 
  
  

– Mietintö: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, Heinz Kindermann on esittänyt merimetso-ongelmaan rakentavan ratkaisun, jonka puolesta äänestin ilomielin. Olen tyytyväinen siihen, että tämän päätöslauselman puolesta annettiin 558 ääntä. Merimetsoja alettiin suojella kauan sitten, kun Euroopassa oli jäljellä vain muutama pesivä yhdyskunta. Nyt lajista on tullut niin yleinen, että ne syövät tyhjiksi kokonaisia järviä ja jokia. Tästä syystä se on sisällytettävä lintujensuojeludirektiivin liitteeseen II. Merimetsojen aiheuttamat vahingot vaarantavat monien kalanviljelijöiden ja kalastajien toimeentulon. On tutkittava, mikä on lajin säilymisen edellyttämä vähimmäiskanta jäsenvaltioissa. Kaikkia tämän ylittäviä kantoja on säänneltävä. Ellei komissio ryhdy toimiin, kalakannat vaarantuvat.

Tästä syystä pyydän komissiota suhtautumaan tähän päätöslauselmaan vakavasti ja toimimaan mahdollisimman nopeasti.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Arvoisa puhemies, äänestimme täysistunnossa – viittaan työjärjestyksen 202 a artiklaan – sen puolesta, että juhlaistunnoissa soitetaan Eurooppa-hymni. Haluaisin tietää, miksi hymniä ei soitettu, kun toivotimme tervetulleeksi hänen pyhyytensä Dalai Laman.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (FR) Tiedustelen asiaa ja vastaan teille sitten, jäsen Audy.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: David Martin (A6-0452/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Onnittelen kollegaani tästä Korean tasavallan kanssa tehtävästä sopimuksesta kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä. Kuten jäsenet tietävät, neuvottelemme parhaillaan Korean kanssa vapaakauppasopimuksesta. Sekä Korean hallitus että oppositio kannattavat sitä, ja hyväksymällä David Martinin aiemman mietinnön parlamentti ilmaisi kannattavansa sitä periaatteessa. Molemmat osapuolet vaikuttavat hyvin halukkailta saamaan sopimuksen aikaan ennen ensi kesäkuun Euroopan parlamentin vaaleja. Nyt käsiteltävä sopimus varmasti auttaa tätä prosessia, vaikka jäljellä onkin vielä eräitä hankalia kysymyksiä, kuten autot ja Kaesongin erityistalousaluetta koskevat alkuperäsäännöt.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjallinen. – (PL) Maailman talousalueet ovat yhä tiukemmin yhteydessä toisiinsa, kansainvälinen kauppa kasvaa hyvin nopeasti, ja suorat ulkomaiset investoinnit yleistyvät. Sen vuoksi kannatan varauksetta David Martinin mietintöä, jossa suositellaan EU:n ja Etelä-Korean välisen kilpailunvastaista toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymistä. Sopimus on yhdenmukainen EU:n tällä alalla toteuttamien aiempien toimien kanssa ja täydentää sopimuksia, joita on 1990-luvun alusta lähtien tehty Yhdysvaltojen (1991), Kanadan (1999) ja Japanin (2003) kanssa. Korean kanssa tehtävä sopimus auttaa panemaan kilpailusäännöt tehokkaasti täytäntöön edistämällä kilpailuviranomaisten yhteistyötä ja vähentämällä konfliktien todennäköisyyttä.

Sopimuksessa määrätään, että kilpailuviranomaiset ilmoittavat toisilleen täytäntöönpanotoimista, jotka voivat vaikuttaa toisen osapuolen etuihin. On hyvä, että sopimuksessa määrätään keskinäisestä avunannosta, täytäntöönpanotoimien koordinoinnista, tietojenvaihdosta ja luottamuksellisuutta koskevista toimista. Korea on EU:n neljänneksi suurin Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani ja EU on Korean suurin ulkomainen investoija. Koska tästä kumppanuudesta on tulossa merkittävämpi, olisi asianmukaista sisällyttää Korea niiden kolmen muun kumppanin joukkoon, joiden kanssa EU:lla on sopimuksia kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Korean tasavalta on EU:n neljänneksi suurin Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani ja EU on Korean tasavallan merkittävin ulkomainen investoija.

Kuten Yhdysvaltojen (1991), Kanadan (1999) ja Japanin (2003) kanssa tehdyillä sopimuksilla, myös tällä sopimuksella pyritään varmistamaan "kilpailulainsäädännön vastavuoroinen tunnustaminen Euroopan yhteisön ja Etelä-Korean kesken", koska se on "tehokkain tapa puuttua kilpailunvastaiseen toimintaan" ja siksi "kaupan suojakeinoja olisi käytettävä osapuolten välillä mahdollisimman vähän".

Euroopan parlamentti painottaa kuitenkin, että "tätä sopimusta käsiteltäessä on otettava huomioon Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan väliset voimassa olevat sopimukset sekä parhaillaan neuvoteltavat sopimukset, ja erityisesti mahdollista vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut, ja otettava huomioon, kuten esittelijä korostaa, "muissa kahdenvälisissä tai alueiden välisissä kauppaneuvotteluissa ilmenneet ongelmat".

Toisin sanoen Euroopan parlamentti kannattaa "markkinoillepääsyn helpottamista", millä olisi tuhoisat seuraukset esimerkiksi Portugalin laivanrakennus- ja laivankorjausalalle ja sen työpaikoille.

Tästä syystä äänestämme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Toivon, että mietintöni ja komission ehdotus hyödyttävät merkittävästi sekä Koreaa että EU:ta. Korea on EU:n neljänneksi suurin Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani, joten on tärkeää, että meillä on suojakeinoja kilpailunvastaista toimintaa varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Kansainvälinen rahoituskriisi runtelee Aasian neljänneksi suurinta taloutta. Muistot Aasian valuuttakriisistä vuonna 1997 ovat heräämässä. Vaikka Etelä-Korean hallitus onkin nyt luottavaisempi, koska toimenpiteisiin ryhdyttiin nopeasti, tällä kertaa myös Eurooppa ja Yhdysvallat ovat kriisissä, mikä tekee tilanteesta vakavamman. OECD katsoo kuitenkin, että Korea elpyy lähiaikoina, wonin heikkeneminen edistää vientiä ja elvytystoimet lisäävät kotimaista kysyntää.

Näin ollen EU:n ja Korean väliset taloussuhteet pysynevät kunnossa, ja siksi on täysin mielekästä asettaa tiettyjä perussääntöjä nykyisestä vaikeasta tilanteesta huolimatta. Taloussopimuksissa suojellaan aivan liian usein vain investoijien etuja, ja siksi EU:n on huolehdittava siitä, että työlainsäädäntö sekä sosiaali- ja ympäristönormit otetaan myös riittävästi huomioon. Tätä ei mietinnössä ilmaista riittävän selvästi, ja siksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen.(RO) Äänestin mietinnön puolesta, koska sopimus auttaa panemaan kilpailusäännöt tehokkaasti täytäntöön edistämällä kilpailuviranomaisten yhteistyötä ja vähentämällä konfliktien todennäköisyyttä.

Korea on EU:n neljänneksi suurin Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani ja EU on Korean suurin ulkomainen investoija.

Koska tästä kumppanuudesta on tulossa merkittävämpi, olisi asianmukaista sisällyttää Korea niiden kolmen muun kumppanin joukkoon, joiden kanssa EU:lla on sopimuksia kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä.

Sopimuksessa määrätään, että kilpailuviranomaiset ilmoittavat täytäntöönpanotoimista, jotka voivat vaikuttaa toisen osapuolen etuihin. Siinä määrätään myös keskinäisestä avunannosta, mukaan lukien osapuolten mahdollisuus pyytää toista osapuolta toteuttamaan täytäntöönpanotoimia, sekä täytäntöönpanotoimien koordinoinnista ja tietojenvaihdosta. Lisäksi määrätään luottamuksellisuutta koskevista toimista.

Laajemmasta näkökulmasta meidän on korostettava monenvälisten kauppa- ja kilpailusääntöjen merkitystä vapaiden ja avoimien rajat ylittävien markkinoiden luomisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä David Martinin mietintöä Korean ja Euroopan yhteisön sopimuksen tekemisestä kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä. Hyväksyn mietinnön taustalla olevan päättelyn ja katson, että tämä kilpailua koskeva sopimus on erittäin tärkeä väline tämän päivän toimintaympäristössä, jossa etenkin Aasian maiden kanssa käytävän kaupan sekä määrä että merkitys lisääntyvät. Kun otetaan huomioon eurooppalaisen talousjärjestelmän ja Euroopan unionin kauppakumppaneiden, myös Korean, talousjärjestelmien erot etenkin tuotantokustannuksissa ja kotimaisissa kuluttajansuojasäännöksissä, kilpailuviranomaisten välinen sopimus on askel kohti yritystemme ja tuotteidemme suojaamista niiltä vaaroilta, joita ne kohtaavat tämän päivän globaalissa toimintaympäristössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska katson, että meidän on äärimmäisen tärkeää luoda kilpailun periaatteiden mukaiset kauppasuhteet paitsi Korean myös muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Meidän on edistettävä toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja vähennettävä näin mahdollisten konfliktien todennäköisyyttä.

Kuten olen korostanut, ja tämä toistettiin myös sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnossa, josta äänestettiin tällä viikolla, meidän on tarjottava Euroopan kansalaisille paljon monipuolisempia liiketoimintamahdollisuuksia ja varmistettava, että kaikissa kolmansien maiden kanssa tehtävissä kahdenvälisissä sopimuksissa kunnioitetaan kuluttajien oikeuksia ja kilpailun periaatteita.

 
  
  

– Mietintö: Struan Stevenson (A6-0433/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. – (LT) Skotlannin länsipuolisen sillikannan monivuotinen hoitosuunnitelma on tervetullut.

Katson, että laillisia kalastusaluksia, joilla on asianmukainen lupa harjoittaa kalastusta alueella, olisi valvottava sähköisillä lokikirjoilla, ja että pyynti-ilmoitukset olisi lähetettävä päivittäin rekisteröintivaltion kalastuksen valvontakeskukselle. Kalastusalusten, joilla on lupa kalastaa yhdellä alueella, ei pidä sallia kalastaa Länsi-Skotlannin länsipuolisen alueen ulkopuolella saman pyyntimatkan aikana.

On tärkeää, että niiden tietojen laatua, joihin Skotlannin länsipuolisen sillikannan tieteellinen arviointi perustuu, parannetaan. Sen vuoksi kannatan nykyisten aikuisten sillien kantojen runsautta koskevien kaikuluotausmittausten lisäksi MIK:n vuosina 2008 ja 2009 toteuttamaa kokeellista verkkotarkastusta mainitun menetelmän soveltuvuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi, koska sen avulla voidaan saada ulkopuolinen ja riippumaton arvio Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan vahvuuden lisäämisen indeksistä; olen tyytyväinen tähän aloitteeseen. Yhdyn myös komission kantaan, jonka mukaan hoitosuunnitelmaa olisi tarkistettava neljän vuoden välein tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) suosituksen mukaisesti. Kaikista mahdollisista tämän tarkistamisen jälkeen tehtävistä muutoksista on kuitenkin ehdottomasti kuultava pelagisten lajien alueellista neuvoa-antavaa toimikuntaa ja Euroopan parlamenttia.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Parlamentin jäsen Struan Stevensonin mietinnössä Skotlannin länsipuolisen sillikannan hoidosta esitellään monivuotinen suunnitelma. Se perustuu nykyisiin Norjan kanssa tehtyihin Pohjanmeren sillikantaa koskeviin sopimuksiin, joilla pyritään säilyttämään kalastusalan elinkelpoisuus asettamalla enimmäis- ja vähimmäisrajoja kannan koon mukaan.

STECFin ja ICESin ohjeiden mukaan kestävää kalastusta voidaan harjoittaa vuosittaisen kalastuskuolevuuden hallinnan puitteissa siten, että kuolevuus on 0,25, kun kanta on yli 75 000 tonnia, ja 0,20, kun kanta on alle 75 000 tonnia mutta yli 50 000 tonnia. Komission ehdotuksen mukaan sillinpyynti lopetetaan täysin, jos kutevan kannan taso laskee alle 50 000 tonnin, ja näin mahdollistetaan kannan elpyminen ja säilyminen ja varmistetaan kalakannan säilymisestä riippuvaisen kalastusalan toimeentulo ja tulevaisuus.

Tämä ehdotus koskettaa suorasti Irlantia, sillä sen aluevedet maan luoteisosassa sijaitsevassa Donegalin kreivikunnassa kuuluvat kyseiseen alueeseen. Kalastusalan suojelemiseksi on välttämätöntä, että tämän mietinnön suositusten täytäntöönpano aloitetaan mahdollisimman pian, jotta kalastus häiriintyy mahdollisimman vähän.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Tämä mietintö ansaitsee erityistä huomiota, kun otetaan huomioon maailmanlaajuinen kriisi, joka edellyttää vastuullista ja maltillista kulutustasoa.

Yhteisen kalastuspolitiikan vuonna 2002 toteutetun uudistuksen tuloksena monivuotiset suunnitelmat sekä yhteisön kannalta kiinnostavia kalavaroja koskevat elvytyssuunnitelmat pantiin täytäntöön vähitellen

Ennakkotapauksen muodosti yhdessä Norjan kanssa vuonna 1997 tehty Pohjanmeren sillikannan monivuotinen hoitosopimus, joka on tuottanut tyydyttäviä tuloksia.

Jos nyt ehdotetut toimenpiteet toteutetaan, kalastuksen ja kalastustoimien suunnittelu paranee. Siten olisi useita tekijöitä, joilla taataan kalatalousrahasto, suurimmat sallitut saaliit (TAC) ja erityiskalastusluvat.

Yksi erityisen tärkeä seikka on tämän toiminnan ekosysteemiin perustuva lähestymistapa, jolla taataan, että kalastus on vastuullista kaikkien lajien osalta, sillä monet niistä ovat täydellisen sukupuuttoon kuolemisen partaalla. Lisäksi tämä on muunnettava toiminnaksi, joka tapahtuu ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävissä olosuhteissa.

 
  
  

– Mietintö: Genowefa Grabowska (A4-0456/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Genowefa Grabowskan mietinnön perusteella kannatin uudelleen kuulemisen yhteydessä toimitetussa äänestyksessä ehdotusta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä elatusapuun liittyvissä asioissa. Annan tukeni esittelijälle, joka on tehnyt kaiken voitavansa, jotta lopullinen teksti olisi saatavilla ennen vuoden loppua, niin että Euroopan kansalaiset voivat hyötyä siitä mahdollisimman pian, ja yhdyn hänen näkemykseensä siitä, että komission olisi jatkettava täytäntöönpanomenettelyiden parantamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. – (PL) Genowefa Grabowskan mietinnössä ehdotetaan elatusapujärjestelmän yksinkertaistamista koko Euroopan unionissa, ja tästä syystä kannatan sitä. Puolassa monet naiset kasvattavat lapsensa yksin, kun isät asuvat ja työskentelevät usein muissa EU:n jäsenvaltioissa ja jättävät monesti elatusapumaksut maksamatta. Tällaisissa tilanteissa maksujen täytäntöönpanon varmistaminen on lähes mahdotonta.

Tiiviimpi yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden välillä tässä asiassa auttaa velkojia todella saamaan heille kuuluvat rahat.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. – (LT) Tämän asetuksen hyväksyminen helpottaa kansalaisten elämää. Sen ensisijaisena tarkoituksena on yksinkertaistaa elatusapuvelvollisuuden vahvistamismenettelyä. Lisäksi asetuksessa säädetään, että jonkin jäsenvaltion tekemä päätös elatusapuvelvollisuudesta sitoo kaikkia jäsenvaltioita. Asetuksella otetaan myös käyttöön jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välistä yhteistyötä ja toimintaa koskeva järjestelmä, jolla velkojia autetaan saamaan saatavansa takaisin.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), kirjallinen. – (FR) Olen tyytyväinen siihen, että Genowefa Grabowskan mietinnöstä äänestetään tänään, ensinnäkin siksi, että olemme odottaneet jo kauan kyseisen asetuksen tarkistettua versiota, ja toiseksi siksi, että tämän äänestyksen avulla teksti voidaan hyväksyä vielä Ranskan – joka puheenjohtajavaltiona on ponnistellut kovasti viedäkseen asetusehdotuksen päätökseen – puheenjohtajuuskauden aikana.

Kuten tiedätte, avioerotapauksissa, joihin liittyy lapsia, Euroopan unionissa on nykyään vaikeaa ja hankalaa varmistaa, että elatusapu todella maksetaan, jos toinen puolisoista on muuttanut toiseen valtioon.

Ehdotettu teksti, jota kannatan, helpottanee Euroopan kansalaisten elämää suuresti elatusapuasioissa ja auttanee velkojia saamaan takaisin saatavansa. Sillä poistetaan eksekvatuurimenettely, ja näin jonkin jäsenvaltion tuomioistuimen tekemä päätös poissaolevan puolison elatusapuvelvollisuudesta on välittömästi sitova myös kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Sen avulla kansalaiset voivat myös asuinpaikkakunnaltaan käsin suorittaa tarvittavat muodollisuudet erityisesti palkanpidätystä tai pankkitilin suoraa veloitusta koskevan päätöksen saamiseksi, yhteistyömekanismien käynnistämiseksi tai sellaisten tietojen saamiseksi, joiden turvin elatusvelvollinen voidaan paikantaa ja hänen omaisuutensa arvioida.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen kollegani elatusavusta laatimaan mietintöön, jonka tarkoituksena on helpottaa elatusapumaksujen perimistä Euroopan unionissa. Asetuksella pyritään siihen, että velkoja voi saada elatusapumaksuja koskevan täytäntöönpanomääräyksen – joka pätee esteettä koko Euroopan unionissa – nykyistä helpommin, nopeammin ja useimmiten maksutta. Tämä mahdollistaa asianmukaisen elatusavun säännöllisen maksamisen ja tekee yhden jäsenvaltion määräämistä elatusapuvelvollisuuksista sitovia myös muissa jäsenvaltioissa. Näin yksinkertaistetaan EU:n kansalaisten elämää, ja jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö antaa heille lisätukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Tämä mietintö on mielestäni erittäin tärkeä nyt, kun lainsäädäntöä on tarpeen yhdenmukaistaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä useilla aloilla, myös elatusapuvelvollisuuksien suhteen.

Tarkistetussa asetuksessa tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä elatusapuun liittyvissä asioissa määrätään selvästi kriteerit ja tilanteet, joissa tämäntyyppisen velvollisuuden täyttäminen on taattava lailla.

Elatusapuvelvollisuudet ovat henkilökohtaisia ja jatkuvia ja lisäksi yksipuolisia.

Tämä asetus helpottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten elämää elatusapuvelvollisuuden vahvistamisen edellyttämän menettelyn suhteen. Tarkemmin sanoen, kun päätös tästä on jossain jäsenvaltiossa tehty, sillä on sama sitova vaikutus kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on merkittävä seikka, kun muistetaan, että monet kansalaiset asuvat eri jäsenvaltiossa kuin missä ovat syntyneet tai missä päätös elatusapuvelvollisuudesta on tehty.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjallinen. (RO) Tällä asetuksella helpotetaan kansalaisten elämää. Yksi haluamistamme tuloksista oli etenkin elatusapuvelvollisuuksien vahvistamiseksi vaadittavan menettelyn yksinkertaistaminen.

Asetuksessa määrätäänkin, että kun päätös elatusapuvelvollisuudesta on jossain jäsenvaltiossa tehty, sillä on sama sitova vaikutus kaikissa jäsenvaltioissa.

Lisäksi asetuksessa säädetään myös jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välistä yhteistyötä ja toimintaa koskevan järjestelmän perustamisesta, jolla velkojia autetaan saamaan saatavansa takaisin.

Edessämme oleva lopputulos on kompromissi, jota voimme hyvin mielin kannattaa. Se merkitsee sitä, että EU:n kansalaiset voivat hyötyä tästä mahdollisimman pian.

Euroopan komission on jatkettava täytäntöönpanomenettelyiden parantamista.

Voimme olla vain tyytyväisiä uutisiin siitä, että se aikoo tehdä niin, ja toivoa, että tämän avulla kansalaiset voivat korjata hyödyt mahdollisimman pian.

Tehokas täytäntöönpano on kuitenkin se keskeinen seikka, jolla taataan, että Euroopan unionissa on tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa elatusapuun liittyvissä asioissa koskeva yhteinen ja yhdenmukaistettu järjestelmä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. – (PL) Mietinnössä tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä elatusapuun liittyvissä asioissa analysoidaan ja arvioidaan asianomaisen neuvoston asetuksen tarkistettua versiota.

Asetuksen päätavoitteena on yksinkertaistaa elatusapuvelvollisuuksien määrittämisen periaatteita (tämä on keskeinen seikka saatavien takaisinsaamiseksi) ja luoda tehokas yhteistyöjärjestelmä EU:n jäsenvaltioiden välille tällaisia velvollisuuksia koskevissa asioissa.

Kannatan varauksetta tätä mietintöä. Se on kompromissi Euroopan komission ehdotusten ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan odotusten välillä.

Jos asetus hyväksytään ripeästi – ennen vuoden 2008 loppua – kansalaiset voivat hyötyä siitä nopeasti, mikä tässä tapauksessa on ensisijaista.

 
  
  

– Mietintö: József Szájer (A6-0429/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. – (LT) Jäsenvaltioiden kansallisia metrologisia sääntöjä sovelletaan lukuisiin mittauslaitteiden ja tuotteiden ryhmiin. Tässä direktiivissä vahvistetaan yleiset säännökset erityisesti EY-tyyppihyväksyntämenettelyjen ja EY-ensivakausmenettelyjen samoin kuin metrologisen EY-tarkastuksen menetelmien osalta. Eri laite- ja tuoteryhmiä koskevissa täytäntöönpanevissa direktiiveissä säädetään suunnittelun, toiminnan ja tarkkuuden sekä tarkastusmenettelyjen teknisistä vaatimuksista. EY-mittausmallin hyväksyminen merkitsee EU:n tasolla sitä, että jäsenvaltiot voivat suorittaa ensivakausmenettelyn, ja jos se ei ole pakollinen, laitteet voidaan päästää markkinoille ja niitä voidaan käyttää. Direktiivin uusi versio sisältää sääntelymenettelyä ja varmennusta koskevia tarkistuksia; sen vuoksi direktiivin 71/316/ETY olisi korvattava uudella versiolla.

 
  
  

– Mietintö: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Gay Mitchellin mietinnön perusteella kannatin äänestyksessä ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineen perustamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa.

Tuen tätä aloitetta, joka tarjoaa Euroopan unionille uuden kehitysyhteistyöpolitiikan välineen elintarvikkeiden hinnannousuun liittyvien keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi. Elintarvikkeiden hintojen nousu on synnyttänyt mellakoita, levottomuutta ja epävakautta useissa maissa ja siten vaarantanut monen vuoden työn tulokset politiikan, kehitysyhteistyön ja rauhanturvaamisen alalla. Satojen miljoonien ihmisten köyhyys on pahentunut, ja viime aikojen edistys vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa on kärsinyt. Unioni suunnittelee rahoittavansa 10 prosenttia tarvittavista 18 miljardista eurosta, eli myöntävänsä rahoitusta 1,8 miljardia euroa, ja tällä hetkellä saatavilla oleva rahoitus huomioon ottaen nyt tarvitaan siis miljardin euron lisäpakettia. En kannata komission suunnitelmia ottaa tarvittava rahoitus maatalouteen varatuista varoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. – (IT) Äänestin luonnollisesti mietinnön puolesta. Kuten mietinnössäkin todetaan, komissio teki rohkean päätöksen ehdotuksellaan osoittaa miljardi euroa elintarvikekriisin helpottamiseksi, ja katson, että meidän olisi annettava komissiolle ja neuvostolle täysi tukemme tämän tärkeän säädöksen hyväksymiseksi. Elintarvikekriisin torjunta edellyttää konkreettisia toimia useilla tasoilla, ja kaikkien unionin toimielinten on tehtävä yhteistyötä merkittävien tulosten aikaansaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, Trevor Colman and Jeffrey Titford (IND/DEM), kirjallinen. − (EN) Tunnemme luonnollisesti myötätuntoa köyhien maiden ahdinkoa kohtaan. Me katsomme kuitenkin, että EU:n politiikat, kuten yhteinen kalastuspolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka ja kaupan protektionismi, ovat perimmäinen syy moniin näistä ongelmista. Mielestämme kansallisvaltiot ovat parhaassa asemassa auttamaan kehitysmaita hallitustenväliseltä pohjalta, eivät ylhäältä alaspäin suuntautuvaa toimintatapaa käyttävät ylikansalliset järjestöt, joiden toimet ovat alun perin aiheuttaneet ongelmat.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Parlamentin jäsen Gay Mitchell on esittänyt suunnitelman, joka muodostaa unionin yhteisen vastauksen elintarvikkeiden hintojen nousuun ja heilahteluihin kehitysmaissa tarjoamalla suuntaviivoja nopeaa toimintaa varten ja turvaverkkomenettelyjä tulevia satoja varten. Rahoitusvälineellä pyritään myös antamaan rakenteellista pitkän aikavälin porrastettua ja kunkin tilanteen tarpeiden ja vaatimusten mukaan eriytettyä tukea. Se sisältää miljardi euroa, jotka on myönnettävä vuoteen 2010 mennessä tiukasti säädellyin perustein. Elintarviketurva muodostaa kaiken kehityksen perustan, ja nälän torjunta koko maailmassa on monitahoinen mutta oleellinen kysymys, johon meidän on kiireesti löydettävä ratkaisu. Kannatan mielelläni Gay Mitchellin mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Mietinnön perusteluissa esittelijä kehottaa paatosta äänessään Euroopan unionia antamaan niukkoja budjettivarojaan muulle maailmalle! Tämä on omituinen ja vaarallinen näkökulma julkisten varojen hoitoon, ja siihen liittyy uhkailua ja syyttelyä.

Vähemmälläkin meidät olisi saatu auttamaan hädänalaisimpia maita.

Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin kolmeen näkökohtaan:

– Elintarvikkeiden hintojen räjähdysmäinen nousu koko maailmassa koettelee kyllä erityisesti kehitysmaiden kansalaisia, mutta myös miljoonia EU:n kansalaisia. Mitä komissio tekee heidän hyväkseen?

– Onko todella tarpeen uskoa tämän hätäavun hallinto komissiolle, kun tämä on pitkälti vastuussa vallitsevasta tilanteesta? Se on syypää Euroopan maatalouden malthusilaisuuteen, joka osaltaan aiheuttaa hintojen nousua. Sen kauppapolitiikka lisää vientiin tarkoitettujen viljelykasvien viljelyä köyhimmissä maissa. Tässä tilanteessa, ja kun etusija on annettu markkinoille ja vapaakaupalle, paikallisen maatalouden tukemiseksi ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat tuomituilta epäonnistumaan.

– Lopuksi, mitä tehdään elintarvikemarkkinoilla vallitsevan järjettömän ja moraalittoman keinottelun torjumiseksi?

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Elintarvikkeiden korkeat hinnat haittaavat ensisijaisesti maailman huono-osaisimpia ihmisiä. Yhdessä rahoitus- ja energiamarkkinoiden kriisien kanssa tämä uhkaa nyt heikentää suurten väestöryhmien elinoloja merkittävästi.

Ymmärrämme, että syntynyt tilanne edellyttää toimia. Me emme kuitenkaan kannata esittelijän tavoitetta perustaa taas yksi EU:n järjestely rahoitusavun jakamiseksi. Kehitysapu, sen laajuus, suuntaaminen ja sisältö ovat hyviä esimerkkejä asioista, joista Junilistan-puolueen mielestä pitäisi päättää ensisijaisesti kansallisella tasolla ja toissijaisesti YK:n elimissä tehtävällä yhteistyöllä. Junilistan-puolue kyseenalaistaa EU:n roolin, sillä nykyiseen elintarvikepulaan pitäisi etsiä ratkaisuja mieluummin kansainvälisillä foorumeilla. Edellä mainituista syistä olemme päättäneet äänestää koko mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Mielestämme seuraavilla tehdyillä tarkistuksilla on parannettu Euroopan komission alkuperäistä ehdotusta: tarve suosia paikallista tuotantoa ja tuotteita ja erityisesti pienviljelijöitä vientiin tarkoitetun tuotannon sijasta; tuottajajärjestöjen välttämätön kutsuminen osallistumaan ohjelmien laatimiseen ja näissä annettava etusija pientiloille; että tukea ei myönnetä ylellisyystuotteiden tai biopolttoaineiden raaka-aineisiin (pahoittelemme sitä, että tässä kohdassa geenimuunneltuja organismeja ei suljettu tuen ulkopuolelle).

On kuitenkin tärkeää korostaa, että tätä aloitetta olisi tarkasteltava EU:n muiden toimintalinjojen yhteydessä, jotka saattavat tehdä siitä pelkän pelinappulan tai ehdon, jonka avulla EU edistää omia taloudellisia etujaan. Viittamme Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioihin (AKT-valtiot) kohdistettuun painostukseen, jotta ne tekisivät sopimuksen Maailman kauppajärjestön (WTO) kanssa, ja EU:n talouskumppanuussopimuksiin; EU yrittää hyödyntää talouskriisin vaikutuksia niiden läpisaamiseksi.

On myös syytä huomauttaa, että tämä aloite ei peitä EU:n niin sanotun kehitysavun vähenemistä eikä uudelleenkäynnistettyyn kilpavarusteluun käytettyjä yhä suurempia summia ja kansainvälisten suhteiden militarisointia, joissa EU on keskeisessä osassa.

On selvää, että EU antaa yhdellä kädellä vain kerjätäkseen, myöhemmin tai heti, molemmilla käsillä… silkkaa tekopyhyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), kirjallinen. – (HU) Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että rahoituskriisi ei ole peruste vähentää tukeamme kehitysmaiden nälkäänäkeville ihmisille. Huomautan, että myös Euroopan unionissa on toki ihmisiä, jotka ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen elintarvikkeiden hintojen kohottua pilviin. Heitä ei ole vain uusissa, vaan myös vanhoissa jäsenvaltioissa.

Yksi elintarvikkeiden hintojen nousun syistä on epäilemättä biopolttoaineiden tuotannon nopea kasvu. Jos polttoaineita voidaan myydä kalliimmalla hinnalla, ne joko vähentävät halvempien elintarvikkeiden tuotantoa tai ajavat myös niiden hintoja ylöspäin. Tästä syystä EU ei saa tuoda biopolttoaineita sellaisista maista tai sellaisilta suuremmilta alueilta, missä tämä uhkaisi paikallisväestön kohtuuhintaista elintarvikkeiden saantia.

Biopolttoaineilla on tärkeä rooli uusiutuvassa energiassa, mutta jos sitä käytetään harkitsemattomasti, se voi aiheuttaa vakavia tragedioita. Sen vuoksi Euroopan unionin biopolttoaineiden käytön on perustuttava pääosin EU:n alueella tapahtuvaan tuotantoon. Koska tällaiset polttoaineet kohottavat paikallisten elintarvikkeiden hintoja ja vaarantavat sademetsät, niiden tuominen kehitysmaista ei ole suositeltavaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders and Jan Mulder (ALDE), kirjallinen. (NL) Alankomaiden VVD-puolueen (kansanpuolue vapauden ja demokratian puolesta) valtuuskunta äänesti tyhjää lopullisessa äänestyksessä Gay Mitchellin mietinnöstä rahoitusvälineen perustamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa, koska se epäilee suuresti, saavutetaanko ehdotetuilla toimenpiteillä haluttu tulos. Kehitysmaiden maataloustuotannon parantaminen edellyttää rakenteellisempaa lähestymistapaa kuin miljardi euroa, jotka on käytettävä kolmen vuoden kuluessa. Lisäksi Alankomaiden VVD-puolueen valtuuskunta katsoo, että yhä edelleen painotetaan liikaa varojen kanavoimista YK:n organisaatioille ja Maailmanpankille. Jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän suoraankin. Tämän sijasta Euroopan unionin ja siihen liittyvien organisaatioiden, muun muassa Euroopan investointipankin (EIP), olisi otettava tässä johtoasema.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) Äänestin Gay Mitchellin mietinnön hyväksymisen puolesta. Euroopan unionin täytyy voida reagoida nopeasti elintarvikekriiseihin. Maailmanlaajuinen kriisi on osoittanut, kuinka hauras rikkaiden maiden taloustilanne voi olla. Meidän on syytä muistaa, että köyhillä ja kehitysmailla on paljon suurempia ongelmia. Yksi niistä on nälän uhkaamien ihmisten määrän nopea kasvu.

Dramaattisissa nälänhätätilanteissa emme saisi haaskata arvokasta aikaa tarvittavien rahoitusmenettelyjen noudattamiseen. Olen varma, että uuden rahoitusvälineen avulla voimme täyttää yhden tärkeimmistä velvollisuuksista – ihmishenkien pelastamisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), kirjallinen. (ES) Kuten Maailmanpankin pääjohtaja huomautti, aliravitsemusongelmaa voitaisiin pitää unohdettuna vuosituhattavoitteena. EU:n olisi kiinnitettävä suurempaa huomiota useisiin aloihin. Niitä ovat Maailman elintarvikeohjelman tarpeiden rahoittaminen, työskentely monien eri organisaatioiden kanssa eri maiden tarpeiden arvioimiseksi, pienviljelijöiden tukeminen (lyhyellä aikavälillä, sekä elintarvikkeiden hintojen heilahtelujen analyysi pitkällä aikavälillä), tuotantoon ja tuottavuuteen liittyvät pitkän aikavälin haasteet, laiminlyödyt tutkimussuunnitelmat sekä tarve löytää riskinhallinnan ratkaisuja (esimerkiksi kuivuuteen liittyviä johdannaisia).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tätä mietintöä, koska nykyisessä maailmanlaajuisessa rahoituskriisissä on entistä tärkeämpää, että täytämme kehitysmaita kohtaan tekemämme sitoumukset. Näillä miljardilla lisäeurolla varmistamme, että kehitysmaita ei hylätä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Aion äänestää Gay Mitchellin mietinnön puolesta, joka käsittelee rahoitusvälineen perustamista elintarvikkeiden hälyttävän jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa. Yhdyn etenkin esittelijän mielipiteeseen, jonka mukaan elintarvikkeiden jyrkkä hinnannousu ei voi eikä saa olla pelkkiä otsikoita sanomalehdissä. Se, että paljon puhuttu markkinoiden globalisaatio on johtanut siihen, että ihmiset elävät köyhyysrajan alapuolella, on huolestuttavaa. Vielä huolestuttavampaa on kuitenkin, että monista kauniista sanoista huolimatta kansainvälisellä tasolla on toteutettu vain vähän konkreettisia tehokkaita toimenpiteitä. Sen vuoksi olen tyytyväinen siihen, että esittelijä painottaa nopean toiminnan tarvetta ja viittaa järjestelmään, jossa sosiaalisiin turvaverkkotoimenpiteisiin liittyy valmius myöntää rahoitusta maatalouden tuotantopanosten ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi ja samalla otetaan huomioon tarve toimia eriytetysti paikallistasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), kirjallinen. − (EN) Olemme syvässä rahoitus- ja elintarvikekriisissä. Elintarvikkeiden hintojen nousulla on ollut äärimmäisen haitallisia vaikutuksia kehitysmaissa. Köyhyys on lisääntynyt, ja eräiden vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on vaarassa. Korkeat hinnat ovat aiheuttaneet mellakoita ja epävakautta. Tästä syystä kannatin äänestyksessä tätä ehdotusta ottaa miljardi euroa EU:n viljelijöiden käyttämättömiä tukivaroja ja auttaa niillä kehitysmaiden vaikeuksissa olevia viljelijöitä ostamaan välttämättömiä tuotteita kuten siemeniä ja lannoitteita. Olen tyytyväinen, että Euroopan parlamentti on kyennyt saavuttamaan kansallisten hallitusten kanssa yksimielisyyden tämän järjestelmän yksityiskohtaisesta toiminnasta.

 
  
  

– Mietintö: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit katsomme, että nämä mietinnöt ovat askel kohti sääntöjenvastaisen veronkierron tehokkaampaa torjuntaa. Suhteessa Ruotsin uusiin ALV-sääntöihin, jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2008, nämä mietinnöt merkitsevät valitettavasti eräille yrityksille jonkin verran lisää hallintotyötä, mutta mielestämme muutokset ovat perusteltuja ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen, ja sen vuoksi olemme päättäneet äänestää mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Espanjalaisen kollegani José Manuel García-Margallo y Marfilin mietinnön perusteella kannatin äänestyksessä ehdotusta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi.

Nykyinen yhteisön sisäisiä tavaroiden luovutuksia koskevien tietojen vaihtojärjestelmä, joka otettiin käyttöön sisämarkkinoihin siirtymisen aikana käyttöönotettujen ALV:tä koskevien siirtymäjärjestelyjen yhteydessä, ei enää ole riittävä keino puuttua tehokkaasti yhteisöliiketoimiin liittyviin veropetoksiin. On syytä muistaa, että tämä toimenpide on yksi monista toimenpiteistä, joista jotkin on nimenomaan suunniteltu lisäämään yritysten oikeusvarmuutta ja vähentämään niiden hallintotaakkaa sekä parantamaan huomattavasti veroviranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä. Kannatin tarkistuksia, joissa määrätään, että kaksi vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen komissio laatii arviointikertomuksen direktiivin vaikutuksista, erityisesti uusista velvollisuuksista veronmaksajille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista sekä kyseisten virallisten velvollisuuksien tehokkuudesta veropetosten torjunnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Me kannatamme yleisesti ottaen esittelijän ehdotuksia, joiden tarkoituksena on parantaa Euroopan komission asiakirjaa yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjunnasta.

On totta, että arvonlisäveron kierto vaikuttaa paitsi jäsenvaltioiden talousarvioiden rahoittamiseen myös Euroopan unionin omien varojen yleiseen tasapainoon, sillä arvonlisäveroon perustuvien omien varojen väheneminen on korvattava lisäämällä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen määrää.

Minusta ei myöskään ole huono asia, että direktiivin vaikutuksista, etenkin uusien virallisten velvollisuuksien veronmaksajille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista ja kyseisten virallisten velvollisuuksien tehokkuudesta veropetosten torjunnassa, tehdään arviointikertomus.

Suhtaudumme kuitenkin erittäin varauksellisesti nykyjärjestelmän sääntöjen ja niiden soveltamiseen suhteelliseen oikeudenmukaisuuteen. Tästä syystä pidätyimme äänestämästä mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Äänestimme José Manuel García-Margallo y Marfilin laatimia kahta mietintöä vastaan, jotka koskevat yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten tai, selvemmin sanottuna, jäsenvaltioiden välisessä kaupassa tehtävien ALV-petosten torjuntaa.

Me tuomitsemme luonnollisesti nämä petokset ja kannatamme hallitustenvälistä yhteistyötä asianomaisten kansallisten virastojen välillä. Esittelijän ehdotukset menevät kuitenkin tätä paljon pidemmälle, sillä niissä puhutaan jäsenvaltioiden hallintojen käytettävissä olevista "EU:n tason verotiedoista", joilla on tarkoitus kerätä tietoja henkilöistä, joiden väitetään sekaantuneen tavalla tai toisella petoksiin, ja estää heitä perustamasta ja johtamasta yritystä missään Euroopassa. Kenen nimissä? Minkä oikeudellisen, hallinnollisen tai puhtaasti mielivaltaisen päätöksen nojalla? Joka on tehty millä tasolla? Minkä perussopimuksiin kirjattujen – tai luultavimmin kirjaamattomien – toimivaltuuksien perusteella?

Unionin tasolla tehtyjen päätösten ylivalta, rangaistusvaltaa lähentelevien valtuuksien omavaltainen ottaminen, Euroopan komission suhteettoman suuri toimeenpaneva rooli sekä yritysten kohtaaman byrokratian lisääminen samalla, kun ylistämme Euroopan pienyrityksiä koskevaa säädöstä – kaikki tämä on meistä kestämätöntä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Jokaiseen verotusjärjestelmään liittyy veronkiertoa. Kysymys on vain siitä, miten se voidaan parhaiten estää. Kaikissa toimenpiteissä on joka tapauksessa varmistettava, että pienet ja keskisuuret yritykset eivät huku byrokratiaan. Ensinnäkin veronkiertoon on puututtava kovalla kädellä.

Kaikenlainen yhteistyön parantaminen on epäilemättä hyödyllistä, kunhan se ei vääristy niin, että EU vain sieppaa jäsenvaltioiden päätösvallan itselleen. Etusijalla on oltava EU:n jäsenvaltioiden kesken sovittu menettely, joka ei muuta suuremmin nykyisiä järjestelmiä. Tästä syystä äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä José Manuel García-Margallo y Marfilin mietintöä yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjunnasta erityisesti yhteisen arvonlisäveron osalta. Olen samaa mieltä tarpeesta torjua yhteisöliiketoimiin liittyviä veropetoksia ja katson, että jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä olisi tässä suhteessa tehostettava Euroopan yhtenäismarkkinoilla. Valtion rajat ylittävien liiketoimien kohdalla lähinnä jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluviin toimiin on liityttävä unionin tasolla yhteisvastuullisia toimia, hyvien käytäntöjen vaihtoa ja virallisia verovelvoitteita.

 
  
  

– Mietintö: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Espanjalaisen kollegani José Manuel García-Margallo y Marfilin mietinnön perusteella kannatin äänestyksessä ehdotusta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1798/2003 muuttamisesta yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi.

Komission on kerättävä yhteen tiedot jäsenvaltioiden veropetosten torjumiseksi toteuttamista toimista, näytettävä, mitkä niistä olivat menestyksekkäimpiä, ja suositeltava niitä toimia, joita se pitää asianmukaisimpina petoksellisten menettelyjen korjaamiseksi. Komissio laatii luettelon indikaattoreista, joiden avulla voidaan määrittää alat, joilla verovelvollisuuden laiminlyönnin vaara on suurin. Kansallisten veroviranomaisten motivaation on perustuttava tarpeeseen torjua petoksia ja helpottaa sitä, että rehelliset veronmaksajat voivat täyttää velvollisuutensa. Komissio laatii asetuksen täytäntöönpanon arvioinnin yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella luettelon indikaattoreista, joiden avulla voidaan saada selville, kuinka paljon yhteistyötä kukin jäsenvaltio tekee komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa siten, että se helpottaa muiden mahdollisuuksia tutustua saatavilla oleviin tietoihin ja auttaa näitä torjumaan petoksia. Jäsenvaltioiden ja komission on säännöllisesti arvioitava asetuksen täytäntöönpanoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Myös tässä tapauksessa yhdymme yleisesti ottaen esittelijän ehdotuksiin, joilla pyritään parantamaan Euroopan komission asiakirjaa. Tämä pätee ehdotukseen, jonka mukaan Euroopan parlamentin tulee saada täydet tiedot suunnitelluista toimista neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn Euroopan parlamentin ja komission välisen sopimuksen mukaisesti.

Olen samaa mieltä myös siitä, että jäsenvaltioiden ja komission on säännöllisesti arvioitava asetuksen täytäntöönpanoa. Ehdotus siitä, että komissio laatii luettelon indikaattoreista, joiden avulla voidaan saada selville, kuinka paljon yhteistyötä kukin jäsenvaltio tekee komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa, ei minusta kuitenkaan ole riittävän selvä, joskin on ilmeistä, että tilintarkastustuomioistuin on arvostellut tehokkaan hallinnollisen yhteistyön puutetta veropetosten torjunnassa arvonlisäveron alalla. Mahdollinen hyvien toimintatapojen vaihto ja analyysien laatiminen ei voi oikeuttaa korkeampaa veroa aloilla, jotka asettavat toissijaisuusperiaatteen kyseenalaiseksi.

Tästä syystä äänestimme tyhjää.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: Toimet pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseksi Euroopassa – pienyrityksiä koskeva säädös (B6-0617/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Kannatin äänestyksessä neljän poliittisen ryhmän, myös Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmän, tekemää päätöslauselmaesitystä toimista pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseksi Euroopassa ja pienyrityksiä koskevasta säädöksestä, ja haluan kiittää ranskalaista kollegaani Nicole Fontainea ja puheenjohtajavaltio Ranskaa ja sen ministeriä Christine Lagardea heidän tekemästään valtavasta työstä. Jäsenvaltioiden on pikaisesti vahvistettava virallisesti aikeensa hyväksyä pienyrityksiä koskeva säädös Brysselissä joulukuussa 2008 pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Tällä varmistetaan pienyrityksiä koskevalle säädökselle sen edellyttämä näkyvyys samalla kun sen säännöksistä tehdään oikeudellisesti sitovia, mikä vaikuttaa hyvin myönteisesti pk-yritysten toimintaympäristöön. Pk-yritykset muodostavat perustan hyvin huomattavalle osalle taloudellisesta rakenteesta, ja inhimillisen kokoisina yrityksinä niillä on kiistämättä sosiaalinen rooli. Ne ovat kuitenkin herkkiä ja ansaitsevat erityistä huomiota. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni tukee pk-yrityksiä osana sitä kiinnostusta, jota sen on osoitettava vaurautta luovaa järjestelmäänsä kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Äänestin mietinnön puolesta. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan talouden sydän niin kasvun, innovaatioiden kuin työllisyydenkin suhteen. Näin ollen niitä tukevilla toimilla taataan koko järjestelmän vakaus, mikä on entistäkin tärkeämpää tässä maailmanlaajuisessa kriisissä, johon voidaan vastata vain ottamalla huomioon reaalitalous. Tästä syystä meidän olisi tuettava kaikkia ponnistuksia, mutta emme saa unohtaa, että meillä on vielä paljon tehtävää ja että meidän on täytettävä sitoumuksemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Kannatimme äänestyksessä päätöslauselmaa pk-yritysten toimintayritysten parantamisesta pienyrityksiä koskevalla säädöksellä, koska ymmärrämme, kuten olemme jo vuosia sanoneet, pk-yritysten keskeisen taloudellisen roolin vaurauden ja työpaikkojen tärkeimpinä tuottajina.

Ongelma on se, että toistaiseksi tämä kaikki on vielä vain teoriaa. Sama toimielin, komissio, kehottaa jäsenvaltioita asettamaan pienyritykset etusijalle, mutta säätää sitten lisää epäselvää ja käsittämätöntä lainsäädäntöä sekä hallinnollisia ja sääntelyrajoitteita. Huolimatta sille kuuluvasta velvollisuudesta komissio tunaroi vaikutustenarvioinnit, jotka pitää liittää sen lainsäädäntöehdotuksiin. Juuri komissio pani täytäntöön julkisiin hankintasopimuksiin osallistumista koskevan politiikan, jonka tuloksena paikalliset pk-yritykset pelataan järjestelmällisesti ulos Euroopan laajuisten suuryritysten hyväksi pyhän kilpailun nimissä. Juuri komissio, jonka pakkomielteenä on verotuksen yhdenmukaistaminen, asetti nykyiset arvonlisäveroastetta koskevat rajoitukset.

On todella tullut aika asettaa kaikki nämä pienyritykset sekä niiden johtajat ja työntekijät etusijalle varsinkin Euroopan unionin säännöksissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten tilanteen kohentaminen ja pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan tukeminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita talouden ja yrittäjyyden tehokkaaksi kehittämiseksi Euroopan unionissa, ja siksi olen päättänyt äänestää päätöslauselman puolesta.

Yrityksen perustamiseen liittyvien hallintomuodollisuuksien sekä sääntelyn yksinkertaistamisella ja tarpeettomien lakien poistamisella nopeutetaan miljoonille ihmisille työpaikkoja tarjoavien pienten ja keskisuurten yritysten perustamismenettelyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Me tiedämme, miten pankkialaa ja muita rahoitusalan yrityksiä tuetaan sillä verukkeella, että näin vältetään rahoitusalan kriisi ja sen mahdolliset seuraukset. Kapitalismin kriisi on kuitenkin levinnyt paljon laajemmalle ja aiheuttaa jo vakavia seurauksia varsinkin niillä talouden aloilla, jossa mikro- sekä pienet ja keskisuuret yritykset ovat hallitsevassa asemassa.

Tästä syystä me kannatamme kaikkia yksittäisiä toimia, joilla voidaan helpottaa tuhansien mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten vaikeaa tilannetta, vaikka on selvää, että kestäviä vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan löytää vain irtautumalla nykyisestä talouden liberalisoinnin politiikasta.

Me korostamme kuitenkin, että mikro- ja pk-yrityksille suotuisan toimintaympäristön luominen edellyttää ensisijaisesti väestön ostovoiman lisäämistä, työntekijöiden palkkojen korottamista sekä eläkkeiden ja eläkerahastojen parantamista.

Näin ollen haluamme tälle päätöslauselmalle antamillamme äänillä painottaa, että se ei saa olla vain taas yksi näinä aikoina niin tavallinen propagandakangastus. Tämän tuen on todella saavutettava mikro- ja pk-yritykset, eikä se saa joutua byrokratian nielemäksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN) , kirjallinen. (PL) Haluan ilmaista tukeni pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan hyväksymiselle, jolla on tarkoitus parantaa näiden yritysten tilannetta EU:ssa. On tunnettu tosiasia, että pk-yrityksillä on merkittävä rooli Euroopan taloudessa, sillä ne työllistävät noin 100 miljoonaa kansalaista ja muodostavat tärkeän tulolähteen jäsenvaltioille ja alueille. Monet näistä yrityksistä osallistuvat aktiivisesti innovaatioiden kehittämiseen.

Tässä yhteydessä on tärkeää ymmärtää, että monille pienten ja keskisuurten yrittäjien yhä kohtaamille esteille ei ole mitään perusteita. Meidän on myös muistettava, että nämä yritykset ovat hyvin herkkiä kilpailun kiristymiselle ja kaikille taloudellisille ja hallinnollisille ongelmille. Yksinkertaiset ja selvät säännökset ovat erittäin tärkeitä niiden asianmukaisen toiminnan kannalta.

Siksi Euroopan parlamentin puuttuminen asioihin on välttämätöntä, koska sillä on käytettävissään asianmukaiset lainsäädäntövälineet ja se voi vastata havaittuihin tarpeisiin sekä auttaa osaltaan jäljellä olevien esteiden poistamisessa. Varsinkin talouden jatkuvan romahduksen aikana on äärimmäisen tärkeää varmistaa rahoituksen saatavuus.

Suhtaudun myönteisesti Euroopan investointipankin ehdotukseen uudesta paketista, jossa pk-yrityksille myönnetään lainoina 30 miljardia euroa. Meidän olisi kuitenkin harkittava tämän summan lisäämistä, koska monien pienyritysten kaatumisella olisi dramaattisia seurauksia monille kansalaisille.

Olen varma, että neuvosto hyväksyy tässä tilanteessa pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan ja vaatii, että jäsenvaltiot panevat sen säännökset täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) EU on jo monien vuosien ajan vaatinut – ainakin paperilla – pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) edistämistä. Paperilla voi kuitenkin sanoa mitä haluaa, mutta teot ovat sanoja tärkeämpiä. Pk-yritysten tiellä on edelleen byrokraattisia esteitä, suuret yritykset saavat helpommin tukia, ja keskisuuret yritykset joutuvat käytännössä pelkkien avunanojien asemaan. Raivoisa sääntely jarruttaa usein pienyrityksiä, kun taas konserneilla on varaa asiantuntijoihin, joiden avulla ne voivat hyödyntää kaikkia porsaanreikiä.

Tästä syystä EU:n lainsäädännöstä on Yhdysvaltojen mallin mukaan tehtävä kustannus-hyötyanalyysi pk-yrityksiä varten, ja byrokratian purkamista on edistettävä, jotta poistetaan kalliit päällekkäiset tiedotus- ja ilmoitusvelvoitteet. Nyt käsiteltävä ehdotus näyttää joka tapauksessa olevan oikeansuuntainen askel, ja siksi myös minä äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Nyt jos koskaan pienyritykset ja pk-yritykset tarvitsevat tukea. Nykyinen taloudellinen toimintaympäristö haittaa niitä vakavasti, mikä ilmenee esimerkiksi vaikeuksina ylläpitää kassavirtaa tai kulutuksen vähentymisen vaikutuksina.

Meidän on varmistettava, että pk-yritykset saavat nykyisessä talouskriisissä yhä riittävästi rahoitusta, varsinkin nyt, kun pankit eivät anna luottoja pienyrityksille. Yleisemmin ottaen turhat hallinnolliset ja byrokraattiset esteet olisi poistettava. Pk-yritykset ovat Pohjois-Irlannin kaltaisten Euroopan pienten talouksien selkäranka. Meidän olisi kannustettava innovatiivisia yrittäjiä sen sijaan, että asetamme heille liiallisen byrokratian kaltaisia esteitä.

Pienyrityksiä koskeva säädös on askel eteenpäin, mutta jotta sillä olisi todella myönteinen vaikutus, neuvoston täytyy hyväksyä se nopeasti ja jäsenvaltioiden täytyy panna se täysimittaisesti täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), kirjallinen.(RO) Nykyisessä vaikeassa taloudellisessa toimintaympäristössä vaikutukset kohdistuvat usein ensin ja vakavimmin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Kun otetaan huomioon, että eräissä jäsenvaltioissa, kuten Romaniassa, pk-yritykset muodostavat yli 60 prosenttia BKT:stä, tukitoimia on toteutettava pikaisesti ja ne ovat tervetulleita.

Toinen myönteinen toimi on Euroopan investointipankin uusi paketti jossa pk-yrityksille myönnettäviin lainoihin on korvamerkitty 30 miljardia euroa. Toivon vilpittömästi, että myös Romanian ja Bulgarian kaltaisten uusien jäsenvaltioiden pienyritykset voivat helposti saada näitä lainoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), kirjallinen. – (GA) Meidän on ehdottomasti puututtava ja kiinnitettävä huomiota rahoitusjärjestelmän vakauttamisen ja uudistamisen suureen haasteeseen. Maidemme tavallisten kansalaisten edustajina velvollisuutenamme on kuitenkin myös keskittyä siihen, mitä kutsutaan "reaalitaloudeksi".

Euroopan kansalaiset kärsivät nyt, kun olemme keskellä talouskriisiä. Tällaisena aikana olisi helppo pitäytyä vain konservatiivisissa toimissa, joilla pyritään vain vakauttamaan rahoitusjärjestelmää. Sen sijasta meidän on kuitenkin keskityttävä talouden uudelleenrakentamiseen alhaalta ylöspäin.

Länsi-Irlannissa pienyritykset työllistävät noin 70 prosenttia työvoimasta. Pienyritykset ovat Länsi-Irlannin talouden sydän. Meidän on suojeltava näitä yrityksiä ja lisäksi kannustettava yrittäjyyttä, kasvua ja kehitystä tällä alalla. Tämän vuoksi suhtaudun erittäin myönteisesti Irlannin ja Euroopan unionin toimielinten viime aikoina käynnistämiin aloitteisiin pienyrityssektorin tukemiseksi. Kehotan yksityissektoria, rahoitusalaa ja poliittisia päättäjiä jatkamaan ja lisäämään tällaisia aloitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Eurooppalainen pienyrityksiä koskeva säädös on osa ruohonjuuritason ja työläisten vastaista Lissabonin strategiaa ja EU:n pyrkimyksiä saattaa yhtenäismarkkinat päätökseen työläisten ja heidän etujensa kustannuksella.

Käyttäen paikallisesti tuotettujen ja työvoimavaltaisten palvelujen alennettua ALV-astetta syöttinä EU yrittää saada pienet ja keskisuuret yritykset suostumaan suuryritysten valintoihin, ja suuryritykset edistävät näitä suunnitelmia ajaakseen omia etujaan, ei pienyritysten tai itsenäisten ammatinharjoittajien etuja.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso esitti niiden yritysten todelliset mittasuhteet, joita säädös koskee, määritellessään ne niiksi yrityksiksi, jotka hyötyvät täysimittaisesti yhtenäismarkkinoista ja laajentuvat kansainvälisille markkinoille kehittyäkseen maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiksi yrityksiksi, ja komission jäsen Günter Verheugen korosti säädöksen taantumuksellista ideologista pohjasävyä painottamalla, että tärkeätä siinä on liikemiehille annettava sosiaalinen tunnustus ja liikemiesuralle lähtemisen houkuttelevuus, jotta voidaan muuttaa kielteistä kuvaa liikemiesten roolista ja yrittäjyysriskin ottamisesta.

Ehdotuksen keskeinen sisältö on kuitenkin yksityisille eurooppayhtiöille myönnettävä uusi poikkeus, jonka avulla "yksityiset eurooppayhtiöt" voivat käydä kauppaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja kiertää sosiaalisen valvonnan asettamat nykyiset esteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Kannatin äänestyksessä tätä päätöslauselmaa toimista pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseksi Euroopassa, sillä ne ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionin ja myös Romanian taloudelle.

Pk-yritykset tarjoavat yli 100 miljoonaa työpaikkaa ja ovat ratkaisevan tärkeitä talouskasvun kannalta.

Varsinkin näinä talouskriisin aikoina meidän on hyödynnettävä kaikkia käytettävissä olevia keinoja tukeaksemme tätä alaa, joka voi tarjota alustan talouden elpymiselle.

Kannatan Euroopan investointipankin uutta pakettia, jossa pk-yrityksille myönnettäviin lainoihin on korvamerkitty 30 miljardia euroa. Kehotan myös kehittämään tätä rahastoa ja kasvattamaan sitä tulevaisuudessa.

Mielestäni on erittäin tärkeää, että myös jäsenvaltiot laativat ja toteuttavat kansallisia toimenpiteitä pk-yritysten tukemiseksi ja täydentävät näin unionin tasolla toteutettavia toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä päätöslauselmaesitystä pk-yritysten toimintaympäristön parantamisesta Euroopassa ja pienyrityksiä koskevasta säädöksestä. Olen vakuuttunut siitä, että pk-yritykset, jotka muodostavat yli 90 prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä, antavat ratkaisevan panoksen Euroopan unionin talouskasvuun. Tästä syystä tarvitsemme pienyrityksiä koskevaa eurooppalaista lainsäädäntöä, toisin sanoen pienyrityksiä koskevan säädöksen, joka voi olla tehokas vain, jos kansallisella ja unionin tasolla sitoudutaan panemaan se käytännössä toimeen. Olen lisäksi samaa mieltä siitä, että meidän olisi kehotettava neuvostoa vahvistamaan, että se aikoo virallisesti hyväksyä pienyrityksiä koskevan säädöksen tulevassa Eurooppa-neuvostossa varmistaakseen tällaiselle tärkeälle aloitteelle tarvittavan näkyvyyden.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Kannatin tämän päivän äänestyksessä päätöslauselmaa, jolla on tarkoitus parantaa Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta.

Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja edistää osaltaan Puolan samoin kuin koko Euroopan talouden kehitystä.

Pienet ja keskisuuret yritykset tarjoavat nykyisin yli 100 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa. Ne ovat talouksiensa moottoreita. Mielestäni juuri nyt, talouskriisin aikana, päätöslauselmassa on hyvä painottaa tarvetta tukea peruskirjan säännöksiä.

EU:n taloudellisen tilanteen elvyttäminen vaatii enemmän kuin pelkkää suurten rahoituslaitosten tukemista. Meidän on ennen muuta toteutettava erityistoimia pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi, jotta ne voivat selviytyä markkinoiden puutteellisuuksista ja jotta niiden on helpompi harjoittaa liiketoimintaa.

On selvää, että pienyrityksiä koskeva peruskirja ei ratkaise niiden ongelmia. Siinä kuitenkin muotoillaan periaatteet, joilla taataan pk-yritysten yhdenvertainen kohtelu, ja esitellään yrityksille suunnatun politiikan alustava kehys.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: Aseiden vientiä koskevat Euroopan unionin käytännesäännöt (RC B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Kannatin äänestyksessä kuuden poliittisen ryhmä esittämää yhteistä päätöslauselmaa aseiden vientiä koskevista EU:n käytännesäännöistä. Yhdyn periaatteisiin, joiden mukaan on estettävä vastuuttomat asesiirrot siten, että käytännesääntöjen ehtoja sovelletaan tiukasti sekä yrityksiin että kansallisiin asevoimiin, sekä estettävä aseiden laiton kauppa kehottamalla kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tehneet niin, sisällyttämään EU:n vuoden 2003 asekaupan valvontaa koskevan yhteisen kannan kansalliseen lainsäädäntöönsä. Meidän on kannustettava tutkimuksia asesaartojen rikkomisesta ja parannettava EU:n jäsenvaltioiden käytännesääntöjä koskevan vuosikertomuksen yhteydessä toimittamien tietojen laatua. Emme kuitenkaan saa olla naiiveja – monimutkaisessa ja vaarallisessa maailmassamme nämä aiheet ovat arkaluontoisia, ja siksi vastustin Tobias Pflügerin tekemää suullista tarkistusta. Minun nähdäkseni siinä yhdistetään liian helposti käytännesäännöt, puolustustarvikkeiden yhteisön sisäisiä siirtoja koskevan tulevan direktiivin täytäntöönpano sekä aseiden viennin valvonta.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan vilpittömästi tätä päätöslauselmaa. Yhteisen kannan hyväksyminen aseiden vientiä kolmansiin maihin koskevista Euroopan unionin käytännesäännöistä on olennaisen tärkeä asia puolustustarvikkeiden yhteisön sisäisiä siirtoja koskevan tulevan direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon sekä aseiden viennin virallisen valvonnan kannalta.

On totta, että tarvitsemme vankan oikeusperustan näille käytännesäännöille, jotka antavat meille mahdollisuuden tarkastella uudelleen nykyistä Kiinan vastaista asesaartoa. Pekingin kanssa on edelleen ongelmia, mutta niitä ei saisi yhdistää tähän Burmaan ja Zimbabween liittyvään kysymykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Nykyisen asevarustelun ja kansainvälisten suhteiden militarisoitumisen puitteissa, joissa Yhdysvalloilla, Natolla ja EU:lla on keskeinen rooli, kaikki aloitteet, joilla edes rajoitetusti ja riittämättömästi rajoitetaan aseiden vientiä, ovat askel oikeaan suuntaan.

EU:lle tunnusomaista on kuitenkin sen valinta antaa uutta pontta "puolustuksen Euroopalle" (väliintuloa ja hyökkäyspolitiikkaa tarkoittava eufemismi) ja vahvistaa, että "tavoitteena on EU:n ja Naton strategisen kumppanuuden tehostaminen" ja sen mukauttaminen nykyisiin tarpeisiin keskinäisen täydentämisen ja vahvistamisen hengessä.

Tarvitsee vain vilkaista 11. ja 12. joulukuuta pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmiä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) vahvistamisesta, joilla valmistellaan EU:n suurvaltojen kantaa ensi vuoden huhtikuussa pidettävään Naton huippukokoukseen ja joissa esitetään niin sanotun "Euroopan turvallisuusstrategian" (vuodelta 2003) huomattavaa laadullista parantamista ja uusien tavoitteiden asettamista "Euroopan voimavarojen vahvistamiseksi ja optimoimiseksi" kymmenen seuraavan vuoden aikana, jotta "EU voi tulevina vuosina toteuttaa alueensa ulkopuolella samanaikaisesti monia erilaajuisia siviili- ja sotilasoperaatioita, jotka vastaavat kaikkein todennäköisimpiä skenaarioita".

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Nyt, kun EU:n työläiset maksavat huimia summia puolustusohjelmien rahoittamiseksi ja sotilaallisen tutkimuksen kehittämiseksi, kun EU:n aseteollisuus kasvaa ja kaikentyyppisten aseiden "laillinen" myynti tuottaa yrityksille valtavia voittoja, kun EU kokonaisuutena militarisoituu jatkuvasti ja kun kansalaiset kärsivät uudesta järjestyksestä, johon EU aktiivisesti osallistuu Yhdysvaltojen ja Naton kanssa, keskustelua ja pyyntöä EU:n yhteisen kannan hyväksymisestä ja toimenpiteistä niin sanottujen aseiden vientiä koskevien EU:n käytännesääntöjen täytäntöön panemiseksi voidaan pitää pelkkänä ironiana.

Imperialistisen aggression ja kilpailun lisääntyminen, jota kapitalistinen rahoituskriisi entisestään ruokkii, on johtanut sotilasmenojen lisääntymiseen niin, että ne ovat ylittäneet jopa kylmän sodan ajan tason. Tästä näkökulmasta yritys ottaa käyttöön aseiden vientiä koskevaa sääntelyä on yritys pilkata ja pettää kansaa.

EU:n työläisten olisi vastattava taistelemalla EU:n militarisointia, Euroopan unionin armeijaa ja puolustusohjelmia vastaan ja torjumalla yhtenäisinä sotaa lietsova EU.

 
  
  

– Mietintö: Bart Staes (A6-0427/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä belgialaisjäsenen Bart Staesin laatimaa mietintöä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 8/2007 hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla. Vaikka meidän on syytä olla tyytyväisiä tähän tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen, sen päätelmät ovat monessa suhteessa huolestuttavia varsinkin niiden havaintojen perusteella, että asetus (EY) N:o 1798/2003 ei ole tehokas väline hallinnollisen yhteistyön sääntelyyn, koska useat jäsenvaltiot jarruttavat sen täytäntöönpanoa ja koska komission rooli on rajallinen. On kuitenkin tärkeää, että komissio käynnistää rikkomismenettelyjä tietojen toimittamista viivästyttäviä jäsenvaltioita vastaan. Komission ehdotukset arvonlisädirektiivin ja hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla annetun asetuksen muuttamiseksi ovat myönteisiä. Kannatan komission asiasta vastaavista yksiköistä, verotuksen ja tulliliiton pääosastosta sekä Euroopan petostentorjuntavirastosta (OLAF) koostuvan työryhmän perustamista.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Suhtaudun myönteisesti tähän mietintöön, joka tasoittaa tietä Euroopan unionin yhteisille toimille tarkkojen lukujen saamiseksi ALV-petoksista ja siitä, kuinka paljon ne joka vuosi maksavat Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

 
  
  

– Mietintö: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Minä ja brittiläiset konservatiivikollegani tuemme täysin naisten aseman parantamista kaikilla yhteiskunnan aloilla. Katsomme, että naisilla olisi oltava yhtäläiset mahdollisuudet monilla mietinnössä mainituilla aloilla. Katsomme myös, että naisilla olisi oltava täysipainoinen rooli politiikassa. Ymmärrämme, että Balkanilla on ratkaistava tiettyjä erityiskysymyksiä, ja kehotamme kansallisia viranomaisia toteuttamaan toimenpiteitä naisten mahdollisuuksien parantamiseksi.

Olemme kuitenkin huolissamme kiintiöiden ehdottamisesta, sillä ne eivät ole mielestämme naisten eivätkä miesten kannalta oikea etenemistapa. Emme myöskään kannata Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Äänestin mietinnön puolesta. Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen on oleellinen ehto kaikille unionin jäsenyyttä hakeville valtioille. Balkanin myrskyisä historia vaikeuttaa toimenpiteitä sekä tilanteen seuraamista. Vaikka demokratisointiprosessissa tapahtuu edistystä, paljon tehtävää on yhä jäljellä. Itä-Balkanin alueella monet naiset kärsivät yhä syrjinnästä ja elävät fyysisesti turvattomissa sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti epävarmoissa oloissa. Siksi sääntelypuitteita olisi parannettava edelleen.

Tässä mielessä YK:n vuonna 1979 hyväksymän kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ratifioimista ei enää voida lykätä. Tavoitteenamme on oltava poistaa kaikki väkivallan ja syrjinnän muodot ja taata näin naisille oikeus paitsi olla tasavertaisia miesten kanssa myös ilmaista ilmaan mitään rajoituksia naiseuden koko moninaisuus ja rikkaus elämänsä kaikilla aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Kannatin Zita Gurmain mietintöä, jossa kuvaillaan Balkanin naisten tilannetta, koska siinä tuodaan esiin tärkeitä kysymyksiä, jotka eivät valitettavasti koske vain tätä aluetta ja jotka eivät ole yksittäistapauksia.

Kiireellisin kysymys on naisiin kohdistuvan rikosaallon pysäyttäminen. Perheväkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö ja varsinkin nais- ja lapsikauppa ovat yleisiä ilmiöitä tänä päivänä.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner ja Gunnar Hökmark (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Olemme päättäneet äänestää mietinnön puolesta, koska siinä käsitellään useita hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät Balkanin naisten tilanteeseen. Haluamme kuitenkin todeta selvästi, että vastustamme vaatimuksia kiintiöiden käyttöön ottamisesta. Se, miten poliittiset puolueet ja kansalliset parlamentit päättävät organisoitua, on asia, josta puolueiden ja parlamenttien pitää itse päättää, ei EU:n.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. − (PT) Äänestin Zita Gurman Balkanin naisten tilannetta käsittelevän mietinnön puolesta, koska siinä kiinnitetään huomiota siihen, että talouskasvusta huolimatta naiset kohtaavat tässä Euroopan osassa edelleen lukemattomia syrjinnän muotoja.

Katson, että mietinnön suositukset, jos ne toteutetaan, ovat malli nykytilanteen muuttamiseksi, parantavat sosiaalista suojelua ja edistävät naisten aktiivisempaa osallistumista näissä valtioissa. Tämä koskee toimenpiteitä, joilla pyritään torjumaan perheväkivallan vitsausta ja palkkaeroja, sekä positiivisen syrjinnän toimenpiteitä, kuten kiintiöjärjestelmä ja lasten- ja vanhustenhoidon infrastruktuuri, joilla pyritään poistamaan naisten työmarkkinoille pääsyn esteet, ja niin edelleen.

Halun myös korostaa sitä painoarvoa, joka mietinnössä annetaan koulutukseen panostamiselle keinona vähentää ennakkoluuloja ja valmentaa tulevia sukupolvia oikeudenmukaisempaan ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Suhtaudun erittäin myönteisesti Zita Gurmain mietintöön, jossa dokumentoidaan ansiokkaasti naisten oikeuksissa Länsi-Balkanilla saavutettua edistystä. Meidän on parlamentaarikkoina sitouduttava täysin sukupuolten tasa-arvon ihanteeseen ja tehtävä kaikki voitavamme sen tukemiseksi. Tasa-arvoisten suhteiden luominen miesten ja naisten välille on keskeistä rajoittamattomien ihmisoikeuksin varmistamiseksi, ja uskon, että tässä edistytään lisää, kun yhteisön säännöstö pannaan täytäntöön.

Panen huolestuneena merkille ne suhteettomat vaarat, joille naiset ovat alttiina, kuten perheväkivallan, ihmiskaupan ja prostituutioon pakottamisen. Kannatan varauksetta ihmiskaupan ja romaninaisten syrjinnän torjumiseen liittyviä seikkoja ja olisin erittäin hyvilläni, jos kukin Länsi-Balkanin valtioista puuttuisi niihin voimakkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Vaikka emme täysin allekirjoita eräitä tätä aluetta koskevia yleisiä poliittisia näkemyksiä, olemme samaa mieltä naisten roolille annetusta painoarvosta ja tarpeesta taata yhtäläiset oikeudet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua työmarkkinoille. Ne ovat välttämättömiä naisten taloudelliselle riippumattomuudelle ja maiden talouskasvulle sekä pyrittäessä torjumaan köyhyyttä, jolle naiset ovat alttiimpia kuin miehet.

Kuten mietinnössä todetaan, sosiaalipalvelujen ja julkisten menojen, kuten terveydenhuollon ja lapsi- ja perhepalvelujen, leikkaukset vaikuttivat suhteettomasti naisiin, koska nämä aiemmin tarjotut luontoisedut ja -palvelut antoivat naisille mahdollisuuden palkkatyöhön ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Nyt tarvitaan kuitenkin erityisiä toimia, joilla estetään pienpalkka-alojen naisvaltaistuminen erityisesti maaseudulla, poistetaan sukupuolten väliset palkkaerot ja luodaan laadukkaan, saatavilla olevan ja kohtuuhintaisen lastenhoidon ja vanhustenhoidon infrastruktuuri. Naispuolisten sotauhrien psyykkinen ja fyysinen kuntoutus on erityisen tärkeää.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Suhtaudun myönteisesti tähän mietintöön, joka paljastaa Balkanin naisten tilanteen nykyiset ongelmat, kuten sukupuolten tasa-arvoa koskevien ajantasaisten tilastotietojen puutteen. Mietinnössä korostetaan sitä, että nämä valtiot ovat usein ihmiskaupan lähtömaita, sekä köyhyyttä ja palkkaeroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Balkanin valtioiden naisten tilannetta on käsiteltävä liittymisneuvottelujen edistyessä. Koska puolueeni, PPE-DE, perustuu kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden ihanteisiin, on mielestäni Euroopan parlamentin tehtävä toimia niiden perusoikeuksien puolustajana, jotka mielestämme olisi taattava kaikille ihmisille, varsinkin eri ehdokasmaissa. On selvää, että todellinen demokratia voi vallita vain silloin, kun valtion kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Balkanin naisten tilanne laahaa poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti perässä. Lääkärinä tämä on minusta erityisen tärkeää naisten terveyden alalla, sillä sukupuoleen perustuva syrjintä haittaa pahasti edistymistä kohdunkaulan syövän, rintasyövän ja sukupuolisen väkivallan uhrien psykologisen kuntouttamisen kaltaisilla lääketieteen aloilla. Kehotan Euroopan parlamenttia toimimaan vastuullisesti, jotta varmistetaan, että Balkanin naisten ääni pääsee kuuluville.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Me jaamme esittelijän huolen Balkanin alueen naisten haavoittuvasta asemasta. Tarve ryhtyä toimenpiteisiin monien ongelma-alueiden ratkaisemiseksi on selvästi suuri. Suhtaudumme myönteisesti moniin kohtiin, joissa viitataan alueen tasa-arvon ja lasten- ja vanhustenhoidon saatavuuden parantamiseen, ennakkoluulojen ja syrjinnän torjunnan merkitykseen sekä siihen, että niiden maiden, jotka pyrkivät EU:n jäseniksi, on täytettävä Kööpenhaminan kriteerit.

Suhtaudumme kuitenkin kriittisesti siihen, kuinka Euroopan parlamentti lakkaamatta pyrkii hankkimaan lisää vaikutusvaltaa ja poliittista valtaa kansallisten parlamenttien kustannuksella. Mietinnössä suositellaan varsin selväsanaisesti pitkälle menevää puuttumista Balkanin valtioiden sisäisiin asioihin, mitä kehitystä Junilistan-puolue vastustaa jyrkästi.

Me kannatamme useita aikomuksia sekä valiokunnan mietinnössä että ehdotetussa vaihtoehtoisessa päätöslauselmassa. Asiaa huolellisesti harkittuaan Junilistan-puolue on siksi päättänyt äänestää vaihtoehtoisen päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. (SK) EU pyrkii parantamaan Balkanin tilannetta, koska pysyvän rauhan aikaansaaminen tässä Euroopan osassa on sille hyvin tärkeää. Jugoslavian hajoamisen jälkeen veljessodat, etniset konfliktit, poliittiset ja taloudelliset muutokset ja uusien valtioiden syntyminen aiheuttivat Balkanin maille monia traumoja. Kahden viime vuosikymmenen aikana ne ovat kokeneet suuria muutoksia selkeänä tavoitteenaan liittyä EU:n jäseniksi. Kroatiasta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta on tullut ehdokasvaltioita. Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia ja Kosovo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 nojalla ovat mahdollisia ehdokasvaltioita. Mahdollisuus EU:n jäsenyyteen on valtava poliittinen motivoija, ja sillä on tärkeä rooli tavoitteiden toteuttamisessa. Tästä syystä naisten oikeuksien takaaminen on keskeinen edellytys, joka näiden valtioiden on myös täytettävä.

Naiset, jotka ovat joutuneet kärsimään sodista, ovat aktiivisia vakauden ja konfliktien ratkaisun toimijoita. Naisilla on oltava yhdenvertainen pääsy työmarkkinoille ja tasavertaisia laadukkaita työmahdollisuuksia. On tärkeää, että heille annetaan mahdollisuus osallistua politiikkaan. Samoin pitäisi toimia tiedotusvälineissä ja Internetissä.

Kannatin äänestyksessä Zita Gurmain mietintöä, jossa tarkastellaan tasa-arvokysymyksiä ja Balkanin naisten tilannetta. Uskon, että komissio myöntää muun muassa tämän mietinnön suositusten perusteella liittymistä valmistelevaa rahoitustukea naisten oikeuksien vahvistamiseksi Balkanin alueella etenkin kansalais- ja naisjärjestöjen avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) Äänestin tämän ehdotuksen puolesta, vaikka suhtaudun varauksellisesti kiintiöihin. Vaikka eräät parlamentin jäsenet uskovat vakaasti, että tämä on paras tapa varmistaa naisten osallistuminen politiikkaan ja yhteiskuntaelämään, minusta se on positiivista syrjintää ja jossain määrin naisten aliarvioimista. Naisten osallistuminen Balkanin alueen demokratisointiin on hyvin tärkeää. Balkanin tilanteen ratkaiseminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä, johon sekä miehet että naiset antavat panoksensa. Naisilla on oltava yhdenvertainen pääsy työmarkkinoille, myös johtaviin asemiin, ja heidän tulee saada työstään asianmukainen, miesten palkkatasoon verrattava korvaus. Jos miesten ja naisten yhdenvertaisen aseman tiellä on lainsäädännöllisiä esteitä, ne on poistettava. Meidän on myös pyrittävä kohentamaan kulttuurieroista sekä rotuun ja etniseen taustaan perustuvasta syrjinnästä johtuvaa kielteistä naiskuvaa.

Koska alueella on ollut pitkä sotilaallinen konflikti, on kiinnitettävä erityistä huomiota usein seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten psykologiseen ja fyysiseen kuntoutukseen. Sekä miesten että naisten ihmisoikeuksien kunnioittamisen olisi oltava pääkriteeri, kun Balkanin ehdokasvaltioita tulevaisuudessa hyväksytään EU:n rakenteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. − (PL) Balkanin naiset ovat saaneet kärsiä paljon viime vuosina. He ovat kokeneet sodan ja menettäneet läheisiä ja rakkaitaan. Monet naiset ovat vammautuneet fyysisesti ja henkisesti. Kun sota oli ohi, ilmestyi uusia vaaroja. Tarkoitan ihmiskauppaa, prostituutiota ja pornografiaa, joita kaikkia vastaan on taisteltava.

Balkanin valtioissa vallitseva vaikea tilanne on merkinnyt sitä, että vaikka naiset muodostavat yli puolet niiden väestöstä, he maksavat edelleen suurimman osan kriisin valtavasta hinnasta. Sloveniaa lukuun ottamatta näissä maissa naiset saavat paljon vähemmän palkkaa kuin miehet. Naiset ovat kärsineet myös budjettileikkauksista, varsinkin terveys- ja perhepalvelujen rahoituksen vähentämisestä. Euroopan yhteisön olisi tuettava näitä valtioita. Sen olisi tarjottava näille naisille mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää ja harjoittaa paikallisia perinteitä, uskontoa ja kulttuuria.

 
  
  

– Mietintö: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. − (LT) Vuonna 1979 annettu lintujen suojelua koskeva neuvoston direktiivi (79/409/ETY) ja siitä johdetut toimenpiteet niiden pesimäpaikkojen suojelemiseksi ovat johtaneet merimetsokannan suhteettoman suureen kasvuun. Nyt merimetso pesii jo kaukana perinteisten pesimäpaikkojen ulkopuolella alueilla, joilla sitä ei ole aiemmin esiintynyt.

Tämä liian suuri kanta on monilla Euroopan unionin alueilla johtanut välittömiin seurauksiin paikallisille kalakannoille ja kalastukselle, ja siten merimetsoista on tullut Euroopan laajuinen ongelma. Merimetsot, joiden päivittäinen ravinnontarve on 400–600 grammaa kalaa, syövät vuosittain yli 300 000 tonnia kalaa Euroopan vesistöistä. Monissa jäsenvaltioissa se on paljon enemmän kuin sisävesien ammattikalastajien ja kalanviljelijöiden tuottamat ruokakalat. 300 000 tonnia on enemmän kuin Ranskan, Espanjan, Italian, Saksan, Unkarin ja Tšekin tasavallan kalanviljelytuotanto yhteensä.

Koska merimetsot muuttolintuina liikkuvat paljon, koordinoitu Euroopan laajuinen toimintasuunnitelma tai hallintasuunnitelma on ilmeisesti ainoa tavoitteeseen johtava lähestymistapa, jota ei saa missään nimessä pitää vuoden 1979 lintujen suojelua koskevan direktiivin vastakohtana.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Jäsen Heinz Kindermannin laatiman mietinnön pääaiheena on merimetsokannan eurooppalainen hallintasuunnitelma. Merimetsot syövät yksinomaan kalaa, ja merimetsokannan suuruuden vuoksi (sen kooksi arvioidaan 1,8 miljoonaa Euroopassa) sillä on huomattavia vaikutuksia paikallisiin sekä villeihin että viljeltyihin kalakantoihin. Merimetso kuuluu lintujensuojeludirektiivin soveltamisalaan, ja viime vuosina on keskusteltu paljon siitä, miten sen huomattavasta vaikutuksesta kalastusalaan johtuva konflikti voitaisiin ratkaista. Jotkin jäsenvaltiot ovat hyväksyneet omia suunnitelmiaan, mutta esittelijän tavoin minä katson, että ainoa tehokas ratkaisu on EU:n laajuinen merimetsojen hallintasuunnitelma, esimerkiksi tutkimus ehkäisyrokotteen aikaansaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Merimetsojen eurooppalaisen hallintasuunnitelman hyväksyminen vaikuttaa olevan ainoa toteuttamiskelpoinen ratkaisu näiden lintujen eräillä EU:n alueilla kalastusalalle aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi. Merimetsot, joiden päivittäinen ravinnontarve on 400–600 grammaa kalaa, syövät vuosittain yli 300 000 tonnia kalaa Euroopan vesistöistä, ja tämä on enemmän kuin Ranskan, Espanjan, Italian, Saksan, Unkarin ja Tšekin tasavallan kalanviljelytuotanto yhteensä. Vaikka ensisijainen vastuu tällä alalla on jäsenvaltioilla ja niiden alue- ja paikallisviranomaisilla, pelkästään paikallisilla tai kansallisilla toimilla ei todistetusti voida vähentää merimetsojen vaikutuksia Euroopan kalakantoihin ja kalatalouteen kestävällä tavalla. Yhteinen, oikeudellisesti sitova lähestymistapa, joka hyväksytään ja pannaan täytäntöön Euroopan laajuisesti, on siksi ihanteellinen ratkaisu, joka takaisi direktiivin keskeisen suojelutavoitteen, erityisesti kyseisen lintulajin mutta myös kalalajiston säilymisen. Kalastajien ja kalanviljelijöiden oikeutettu etu hyödyntää kalakantoja taloudellisesti on toinen yhtä tärkeä seikka, joka voitaisiin turvata tämäntyyppisellä lähestymistavalla…

(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 163 artiklan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), kirjallinen. (ES) Hyvin luotettavien tietojen mukaan Euroopan sisävesistöissä talvehtiva merimetsokanta kasvoi vuosien 1970 ja 1995 välisenä aikana 10 000 yksilöstä noin 400 000 yksilöön. Jotkut väittävät, että nykyisin Euroopan sisävesistöissä talvehtii yli miljoona merimetsoa, joskin toiset tutkijat pitävät tätä lukua liioiteltuna. Kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa komission jäsen Stavros Dimas ilmoitti merimetson sukuista karimetsoa koskevan toimintasuunnitelman valmistelusta, vaikka minun mielestäni lintujen pelotusmenetelmistä, muun muassa karbiditykeistä, on annettu liian vähän tietoja. Nämä ovat eräitä tällä alalla toteutetuista monista toimista.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tätä mietintöä, jossa ehdotetaan lintusuojeludirektiiviä noudattavaa koordinoitua Euroopan laajuista toimintasuunnitelmaa, jolla samalla suojellaan kalalajistoa ja kalastajien etuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. (SK) Euroopan merimetsokanta on kaksikymmentäkertaistunut 25 viime vuoden aikana, ja nyt se arvioidaan lähes 1,8 miljoonaksi yksilöksi. Useat iktyologiset tutkimukset sekä EU:n pyyntitilastot vahvistavat merimetsojen vaikutuksen kalakantoihin.

Äänestin Heinz Kindermannin mietinnön puolesta. Tein päätökseni Slovakian kalastusliiton jäsenten ja kannattajien Euroopan parlamentille osoittaman vetoomuksen perusteella. Koska EU:n nopeasti kasvavan merimetsokannan on osoitettu aiheuttavan vesiviljely-yrityksille merkittäviä vahinkoja, vetoomuksessa pyydetään neuvoston direktiivin 79/409/ETY tarkistamista.

Nykyisen lainsäädännön tarjoama mahdollisuus myöntää poikkeuslupia merimetsojen ampumiseksi ei ole riittävä väline tämän ongelman tehokkaaksi ratkaisemiseksi, koska näitä poikkeuslupia on käytännössä erittäin vaikea saada. Kokemukset ovat myös osoittaneet, että ei-tappavat menetelmät merimetsojen häiritsemiseksi jokialueilla ovat tehottomia.

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota esittämään monitasoisen Euroopan tasolla koordinoitavan merimetsokantojen hallintasuunnitelman, jonka tavoitteena on vähentää merimetsojen aiheuttamia jatkuvasti lisääntyviä vahinkoja kalakannoille, kalastukselle ja vesiviljelylle.

Uskon, että Euroopan parlamentti voi auttaa löytämään ratkaisun, joka kalakantojen suojelun ja kalastuksen yhteiskunnallis-taloudellisen merkityksen huomioon ottaen tyydyttää koko Euroopan kalastajia, myös Slovakian 120 000 aktiivista kalastajaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä ehdotusta merimetsokannan eurooppalaisen hallintasuunnitelman laatimisesta niiden kalakantoihin, kalatalouteen ja vesiviljelyyn kohdistuvan kasvavan vaikutuksen vähentämiseksi. On todella erittäin tärkeää pienentää näiden lintujen populaatiota, sillä ne syövät vuosittain yli 300 000 tonnia kalaa Euroopan vesistöistä (määrä vastaa Ranskan, Espanjan, Italian, Saksan, Unkarin ja Tšekin yhteenlaskettua kulutusta). Nykyinen tilanne johtuu direktiivistä 79/409/ETY, joka on johtanut merimetsokannan suhteettomaan kasvuun. Direktiivillä on siten ollut suora vaikutus paikallisiin kalakantoihin ja kalastukseen, ja näin merimetsoista on tulossa koko Euroopan ongelma. Koska merimetso muuttolintuna liikkuu paljon, olen näin ollen esittelijän kanssa samaa mieltä ehdotuksesta koordinoidusta Euroopan laajuisesta toimintasuunnitelmasta tai hallintasuunnitelmasta, kunhan se ei haittaa vuonna 1979 annetun lintujen suojelua koskevan direktiivin tavoitteiden saavuttamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Minulla oli aluksi epäilyksiä Heinz Kindermannin mietinnön suhteen erityisesti siitä, tarvitaanko EU:n laajuista suunnitelmaa, koska merimetsot eivät ole koko EU:n laajuinen ongelma, sekä viittauksesta merimetson sisällyttämiseen lintujensuojeludirektiivin liitteeseen II metsästettävänä lajina. Viittaus merimetsojen sisällyttämiseen metsästettävien lajien luetteloon poistettiin valiokunnassa, ja lopullisessa mietinnössä kehotetaan kehittämään suuntaviivoja, parantamaan tietojen laatua ja seurantaa sekä lisäämään keskustelua.

Tämän perusteella kannatan Heinz Kindermannin mietintöä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö