Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 4. decembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

10. Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia