Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο «Κλίμα» και την ενέργεια (συζήτηση)
 4.Πανηγυρική συνεδρίαση – Δαλάι Λάμα
 5.Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο «Κλίμα» και την ενέργεια (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Συμφωνία Δημοκρατίας της Κορέας/ΕΚ σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων (A6-0452/2008, David Martin) (ψηφοφορία)
  7.2.Αποθέματα ρέγγας δυτικά της Σκωτίας (A6-0433/2008, Struan Stevenson) (ψηφοφορία)
  7.3.Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής (A6-0456/2008, Genowefa Grabowska) (ψηφοφορία)
  7.4.Όργανα μετρήσεως και μέθοδοι μετρολογικού ελέγχου (Αναδιατύπωση) (A6-0429/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
  7.5.Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (A6-0396/2008, Gay Mitchell) (ψηφοφορία)
  7.6.Πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (κοινό σύστημα ΦΠΑ) (A6-0448/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (ψηφοφορία)
  7.7.Πάταξη της φοροδιαφυγής (A6-0449/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (ψηφοφορία)
  7.8.Στα βήματα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (ψηφοφορία)
  7.9.Εξαγωγές όπλων (Κώδικας δεοντολογίας) (ψηφοφορία)
  7.10.Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2007 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (A6-0427/2008, Bart Staes) (ψηφοφορία)
  7.11.Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (A6-0435/2008, Zita Gurmai) (ψηφοφορία)
  7.12.Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαχείρισης των κορμοράνων με στόχο την μείωση των ζημιών των κορμοράνων στα ιχθυαποθέματα, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (A6-0434/2008, Heinz Kindermann) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 11.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 14.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (621 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (723 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου