Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 4 december 2008 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Förhandlingsläget när det gäller klimat- och energipaketet (debatt)
 4.Högtidligt möte - Dalai lama
 5.Förhandlingsläget när det gäller klimat- och energipaketet (fortsättning på debatten)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Avtal mellan Republiken Korea och EG om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet (A6-0452/2008, David Martin) (omröstning)
  7.2.Sillbeståndet väster om Skottland (A6-0433/2008, Struan Stevenson) (omröstning)
  7.3.Underhållsskyldighet (A6-0456/2008, Genowefa Grabowska) (omröstning)
  7.4.Mätdon och metrologiska kontrollmetoder (omarbetning) (A6-0429/2008, József Szájer) (omröstning)
  7.5.Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (A6-0396/2008, Gay Mitchell) (omröstning)
  7.6.Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (gemensamt system för mervärdesskatt) (A6-0448/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (omröstning)
  7.7.Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (A6-0449/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (omröstning)
  7.8.Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa – ”Small Business Act” (omröstning)
  7.9.Vapenexport (uppförandekod) (omröstning)
  7.10.Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt (A6-0427/2008, Bart Staes) (omröstning)
  7.11.Kvinnornas situation på Balkan (A6-0435/2008, Zita Gurmai) (omröstning)
  7.12.Mot en europeisk förvaltningsplan för skarvar för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruket (A6-0434/2008, Heinz Kindermann) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 14.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (349 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (877 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy