Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 723k
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο «Κλίμα» και την ενέργεια (συζήτηση)
 4. Πανηγυρική συνεδρίαση – Δαλάι Λάμα
 5. Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο «Κλίμα» και την ενέργεια (συνέχεια της συζήτησης)
 6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Συμφωνία Δημοκρατίας της Κορέας/ΕΚ σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων (A6-0452/2008, David Martin) (ψηφοφορία)
  7.2. Αποθέματα ρέγγας δυτικά της Σκωτίας (A6-0433/2008, Struan Stevenson) (ψηφοφορία)
  7.3. Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής (A6-0456/2008, Genowefa Grabowska) (ψηφοφορία)
  7.4. Όργανα μετρήσεως και μέθοδοι μετρολογικού ελέγχου (Αναδιατύπωση) (A6-0429/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
  7.5. Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (A6-0396/2008, Gay Mitchell) (ψηφοφορία)
  7.6. Πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (κοινό σύστημα ΦΠΑ) (A6-0448/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (ψηφοφορία)
  7.7. Πάταξη της φοροδιαφυγής (A6-0449/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (ψηφοφορία)
  7.8. Στα βήματα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (ψηφοφορία)
  7.9. Εξαγωγές όπλων (Κώδικας δεοντολογίας) (ψηφοφορία)
  7.10. Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2007 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (A6-0427/2008, Bart Staes) (ψηφοφορία)
  7.11. Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (A6-0435/2008, Zita Gurmai) (ψηφοφορία)
  7.12. Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαχείρισης των κορμοράνων με στόχο την μείωση των ζημιών των κορμοράνων στα ιχθυαποθέματα, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (A6-0434/2008, Heinz Kindermann) (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 10. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 11. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 12. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 13. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 14. Διακοπή της συνόδου


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30 π.μ.)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο «Κλίμα» και την ενέργεια (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο «κλίμα» και την ενέργεια.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι κοντεύουμε να συνάψουμε συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον κ. Turmes, την κ. Niebler, τους σκιώδεις εισηγητές και τους εισηγητές για τις γνωμοδοτήσεις, για το άρτιο έργο που επιτέλεσαν. Μας εντυπωσίασε η σοβαρότητα και η εποικοδομητική προσέγγιση όλων των συμμετεχόντων που συνέβαλαν ουσιαστικά, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε κοντά στο επίπεδο επίτευξης μιας συμφωνίας.

Η τελευταία τριμερής συζήτηση σχετικά με την οδηγία ολοκληρώθηκε στις 1.30 σήμερα το πρωί. Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και φαίνεται ότι ελάχιστα θέματα παραμένουν άλυτα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε προσεγγίσει αρκετά το στόχο της έγκρισης της νομοθεσίας-πλαισίου σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά για τον τομέα της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, για τον ανταγωνισμό της Ευρώπης καθώς επίσης και για τη βιωσιμότητα.

Οι προοπτικές είναι εξαιρετικά αισιόδοξες ότι, εντός των επόμενων ημερών, θα είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τη συμφωνία μας για τον ορισμό ποσοστού ύψους 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα το 2020. Θα είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε με ποιον τρόπο θα κατανεμηθεί αυτός ο στόχος σε νομικά δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη που θα παράσχουν τη σταθερότητα για τις επενδύσεις. Θα είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε για τους μηχανισμούς ευελιξίας και συνεργασίας, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους, μέσω της συνεργασίας με αποδοτικούς τρόπους. Θα είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε σχετικά με το στόχο του 10% για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σχετικά με τις επιχορηγήσεις προς τους στόχους για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται από τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Θα είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε σχετικά με ένα παγκοσμίως πρωτοποριακό σύνολο κριτηρίων βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε για μια πλήρη σειρά μέτρων, προκειμένου να διασπάσουμε τα διοικητικά εμπόδια για την εισχώρηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διασφαλίσουμε την πρόσβασή τους στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στα ενεργειακά δίκτυα. Πριν από δύο ή τρία έτη, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα επιτυγχάναμε έναν τέτοιο στόχο. Ελήφθησαν πραγματικά σημαντικά μέτρα προς την επίτευξη των στόχων μιας Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Ανέφερα τους μηχανισμούς συνεργασίας. Φαίνεται ότι το βασικό θέμα που δεν έχει επιλυθεί κατά τις διαπραγματεύσεις είναι εάν πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος αναθεώρησης αυτών των μηχανισμών το 2014. Η Επιτροπή μπορεί να κατανοήσει πλήρως τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με μια τέτοια αναθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς της οδηγίας είναι να δημιουργήσει ένα σαφές και σταθερό νομικό πλαίσιο για επένδυση. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι ο μηχανισμός ευελιξίας που προβλέπεται στην οδηγία περιέχει ορισμένα στοιχεία που δεν έχουν τεθεί υπό δοκιμή. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κάθε μέρος του σχεδιασμού τους είναι απόλυτα τέλειο. Γι’ αυτόν το λόγο, δεν είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια αναθεώρηση της λειτουργίας αυτών των μηχανισμών, αλλά δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε το στόχο. Ωστόσο, εάν έχει συμφωνηθεί ότι πρέπει να υλοποιηθεί μια τέτοια αναθεώρηση, θέλω να τονίσω την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αμφισβητήσει τους στόχους στην οδηγία ή το επίπεδο των φιλοδοξιών της.

Είμαι σίγουρος ότι τα θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να βρουν μια κατάλληλη λύση σε αυτό το πρόβλημα που εξακολουθεί να υφίσταται. Εξετάζοντας συνολικά τη διαδικασία, είμαι υπερήφανος – και πιστεύω ότι κι εσείς πρέπει να είστε υπερήφανοι – που το Συμβούλιο και η Προεδρία συνεργάζονται και έχουν επιτύχει πολλά. Η οδηγία θα δώσει τη δυνατότητα σε όλη την Ένωση να τηρήσει τα πρότυπα που έχουν διατηρήσει μέχρι τώρα ελάχιστα κράτη μέλη. Αυτή είναι μια σημαντική πρόοδος. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη διατήρηση του πρωτοποριακού ρόλου της ΕΕ στο κρίσιμο έργο της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και της υποδειγματικής καθοδήγησης στην Κοπεγχάγη το επόμενο έτος.

Σε ό,τι αφορά το πακέτο της ενεργειακής ασφάλειας που εγκρίθηκε πρόσφατα, αυτή η οδηγία αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προόδου στις προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού. Η ανάπτυξη της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν μια ενδιαφέρουσα εργασιακή διαδικασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, κατά την οποία το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Φτάνουμε στο τέλος και είναι σαφές από τη συναίνεση που επιτεύχθηκε ότι το αποτέλεσμα θα είναι άρτιο. Ανυπομονώ για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας τις επόμενες ημέρες.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. (EL) Σας ευχαριστώ όλους για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που προτείνει η Επιτροπή αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Με τα μέτρα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο θα επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους αλλά συγχρόνως θα μπορέσει να έχει καθοριστική συμβολή στην επίτευξη της νέας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές. Η υιοθέτηση της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη διεθνή της αξιοπιστία.

Η σημερινή συζήτηση συμπίπτει χρονικά με τη Διεθνή Διάσκεψη για το κλίμα που πραγματοποιείται στο Πόζναν της Πολωνίας. Είναι λοιπόν αναπόφευκτο ότι το ακροατήριό μας σήμερα περιλαμβάνει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τους διαπραγματευτές στο Πόζναν και γενικότερα τη διεθνή κοινότητα. Η δέσμη μέτρων θα διευκολύνει τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης θα προσφέρει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία την ευκαιρία να αποκτήσει πρωτοπορία διεθνώς στις καθαρές τεχνολογίες και κατά συνέπεια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η σημερινή οικονομική κρίση δεν είναι λόγος για αδράνεια·αντίθετα αποτελεί επιπλέον ισχυρό κίνητρο για τη λήψη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές. Ακριβώς σε περιόδους οικονομικής ύφεσης όπως η σημερινή επιβάλλεται η προσπάθεια να καταστήσουμε οικονομικά πιο αποδοτική και αποτελεσματική την κατανάλωση και παραγωγή των φυσικών πόρων και προϊόντων. Επιπλέον, με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής μας απόδοσης ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μείωσης των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πορεία προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα θα ενθαρρύνει την καινοτομία, θα παρουσιάσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και θα δημιουργήσει νέες πράσινες θέσεις εργασίας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια αποτελεί μέρος της λύσης στη σημερινή κρίση. Δημιουργεί τη βάση για ένα νέο, πράσινο new deal, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Προεδρία και το Συμβούλιο για την εξαιρετική συνεργασία τους με την Επιτροπή τόσο στη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια όσο και στις συναφείς προτάσεις για τα αυτοκίνητα και το διοξείδιο του άνθρακα καθώς και την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος στα διάφορα θέματα που μας απασχολούν και αισιοδοξώ ότι θα υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Η τελική συμφωνία πρέπει να διατηρήσει τη συνολική αρχιτεκτονική της πρότασης της Επιτροπής και τους περιβαλλοντικούς μας στόχους καθώς και να εξασφαλίσει έναν δίκαιο επιμερισμό των προσπαθειών των κρατών μελών.

Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στην αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Προκειμένου να επιτύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους, το ανώτατο όριο εκπομπών του συστήματος εμπορίας πρέπει να εξασφαλίζει μείωση των εκπομπών κατά 21% το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Αυτό είναι ένα καίριο σημείο της πρότασης της Επιτροπής.

Θα ήθελα να πω και δυο λόγια για το θέμα του κινδύνου διαρροής διοξειδίου του άνθρακα. Η διεθνής συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού. Οποιεσδήποτε λύσεις που θα συμφωνηθούν τώρα στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων πρέπει αφενός να είναι υποβοηθητικές της διεθνούς συμφωνίας αφετέρου να είναι λειτουργικές. Στο ζήτημα αυτό συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι συζητήσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Αισιοδοξώ ότι θα βρεθεί ικανοποιητική λύση που θα σέβεται απολύτως τους περιβαλλοντικούς στόχους της πρότασης της Επιτροπής.

Σχετικά με το σύστημα επιμερισμού των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών εκτός του συστήματος εμπορίας, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο σε σημαντικό αριθμό θεμάτων. Ένα από τα κύρια ζητήματα στις συζητήσεις μας ήταν να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ευέλικτη και την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων μας. Η Επιτροπή έθεσε το ετήσιο όριο για τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης στο 3%, γιατί έτσι επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και μείωσης των εκπομπών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όριο αυτό, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταβίβασης δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ των κρατών μελών, θα δώσουν στις χώρες τη δυνατότητα να πετύχουν τους στόχους τους. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ευελιξία στην πραγματοποίηση των στόχων των κρατών μελών πρέπει να συμβαδίζει με ένα διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα συμμόρφωσης. Η αρχή αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, έχει γίνει σημαντική πρόοδος και στην πρόταση της Επιτροπής για τη διαμόρφωση νομικού πλαισίου για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Όσον αφορά στο ζήτημα της χρηματοδότησης του CCS, για το οποίο το Κοινοβούλιο έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συζητείται ήδη η χρήση του αποθεματικού για τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη στην κατεύθυνση προς την εξεύρεση λύσης. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω με ενδιαφέρον τις απόψεις σας.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως βλέπετε, ο κ. Solana απουσιάζει. Ωστόσο, το κύριο θέμα της σημερινής συζήτησης είναι ότι θέλουμε μια ενοποιημένη έκθεση σχετικά με την τριμερή συζήτηση. Η Επιτροπή, ως μέρος της τριμερούς συζήτησης, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα, έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της, τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο μέρος προς το παρόν. Διεξάγονται συζητήσεις για σημαντικά θέματα μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Σήμερα το πρωί πολλοί συνάδελφοι που δεν παίρνουν μέρος σε αυτές τις συζητήσεις ως εισηγητές ή με οποιονδήποτε άλλο ρόλο θα έχουν την ευκαιρία, εδώ στην ολομέλεια, να μάθουν για την περιγραφή της κατάστασης και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με αυτή – γι’ αυτόν επίσης το λόγο η Διάσκεψη των Προέδρων ήθελε τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης.

Έμαθα ότι μόλις προσγειώθηκε η πτήση από το Παρίσι. Ο κ. Borloo είναι καθ’ οδόν. Έχω ήδη την άποψη ότι πρέπει να αναβάλλουμε τη συζήτηση μέχρι να φτάσει ο κ. Borloo και στη συνέχεια να ακούσουμε το Συμβούλιο και μετά να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, διότι δεν θέλω αυτή η συζήτηση να αναχθεί σε εκδήλωση σόου. Θέλω να μάθω την περιγραφή της κατάστασης από το Συμβούλιο σήμερα το πρωί. Το Συμβούλιο θέλει το Κοινοβούλιο να διαπραγματευτεί μια ολόκληρη δέσμη μέτρων μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου σε μια έκτακτη διαδικασία. Συμφωνώ με αυτό, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο κ. Borloo πρέπει να βρίσκεται εδώ έγκαιρα για να καταθέσει την άποψή του στο Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, μπορούμε να συζητήσουμε γι’ αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Schulz. Η σειρά των εργασιών αναφέρει ότι ο κ. Borloo καθώς επίσης ο κ. Δήμας και ο κ. Piebalgs θα λάβουν το λόγο ξανά μετά τις ομιλίες των προέδρων των πολιτικών ομάδων. Θα λάβουν το λόγο ξανά στο τέλος της συζήτησης.

Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω κάτι άλλο, κύριε Schulz: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προσαρμόζει την ημερήσια διάταξη των συνόδων ολομέλειας έτσι ώστε να συμφωνεί με το πρόγραμμα των συμμετεχόντων σε αυτές. Οι ευρωβουλευτές που παρίστανται στις συνόδους ολομέλειας πρέπει να προσαρμόζουν τα δικά τους προγράμματα έτσι ώστε να συμφωνούν με τις ημερήσιες διατάξεις του Κοινοβουλίου. Ο επόμενος ομιλητής, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ...

(Διαμαρτυρίες)

Το θέμα έχει διευθετηθεί, κύριε Schulz.

(Διαμαρτυρίες)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφέρω ένα θέμα επί της διαδικασίας και κατά συνέπεια ζητώ να μου επιτρέψετε να λάβω το λόγο.

Ζητώ να αναβληθεί η συνεδρίαση μέχρι να φτάσει ο κ. Borloo, όχι για να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη, αλλά για να αναβάλλουμε τη συνεδρίαση για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να έλθει ο κ. Borloo . Αυτό είναι το αίτημά μου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, μόλις σας ανέφερα ότι το Κοινοβούλιο δεν προσαρμόζει την ημερήσια διάταξη έτσι ώστε να συμβαδίζει με τα προγράμματα των συμμετεχόντων. Η αξιοπρέπεια αυτού του Σώματος δεν θα το επιτρέψει και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των θεσμικών οργάνων δηλώνει το αντίθετο.

Ως εκ τούτου, άκουσα τα θέματα επί της διαδικασίας που θίξατε και έλαβα την απόφαση που μόλις σας εξήγησα. Ο κ. Borloo θα μιλήσει μετά τις πολιτικές ομάδες και ο κ. Borloo θα μιλήσει ξανά στο τέλος της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε απλώς να κάνετε παρατηρήσεις γι’ αυτά τα διαδικαστικά θέματα. Είναι η ξεκάθαρη βούληση των παρευρισκομένων σε αυτή την αίθουσα συνεδριάσεων να έλθει εδώ ο κ. Borloo και να ακούσουμε τι έχει να δηλώσει πριν τη συζήτηση, συνεπώς, ας περιμένουμε.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, θυμηθείτε ότι η σύνοδος ολομέλειας είναι κυρίαρχη. Ενόψει αυτού του γεγονότος, θα θέσω το θέμα σε ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε εάν θα αναβάλλουμε τη σύνοδο ολομέλειας του Κοινοβουλίου μέχρι να φτάσει ο κ. Borloo.

(Το Κοινοβούλιο αποδέχεται την πρόταση)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.50 π.μ.. και επαναλαμβάνεται στις 9.05 π.μ..)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατ’ αρχάς θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που ελπίζω ότι θα γίνει δεκτή, διότι δεν προέβλεψα σωστά την κίνηση στις Βρυξέλες.

Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Piebalgs και κύριε Δήμα, διότι μας επιτρέψατε να διεξάγουμε αυτή τη συζήτηση και για το εντατικό έργο συνεργασίας σας σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές, το οποίο ξεκινήσατε μετά τη διάσκεψη στο Μπαλί, υπό την Σλοβενική Προεδρία και στη συνέχεια στην άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου στο St Cloud, τον Αύγουστο και το οποίο συνεχίσθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των πέντε μηνών αυτής της Προεδρίας. Η κοινή δέσμευσή μας είναι να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση που βασίζεται σε ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο συμφωνεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις και τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Βασικά, κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, θέλω να μάθω τι έχετε να δηλώσετε πριν συμμετάσχω ξανά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Περιβάλλοντος, το οποίο πραγματοποιείται συγχρόνως, όλη την ημέρα. Θα αναφέρω τις συζητήσεις μας και τα σχόλιά σας στους συναδέλφους μου. Το έργο μας δεν μπορεί να συντονιστεί καλύτερα και σας είμαι ευγνώμων γι’ αυτή την πρόσκληση, η οποία δείχνει την κοινή μας επιθυμία να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές.

Πράγματι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία με τη διάσκεψη του Πόζναν, η οποία πραγματοποιείται αυτή ακριβώς τη στιγμή. Αυτή η Διάσκεψη πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος ακόμη δεν ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει και τα κράτη μέλη διατείνονται ότι είναι πρόθυμα να δεσμευτούν, μολονότι όχι τα ίδια, για να επιταχυνθεί η μετατροπή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή χρηματοδοτείται ή ότι λαμβάνουν ενίσχυση και να αναθεωρήσουν τις μεθόδους παραγωγής και κατανάλωσής τους, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα. Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στην Ευρώπη αυτόν το μήνα, τον Δεκέμβριο του 2008, αφού τα γεγονότα των επόμενων ημερών στην Ευρώπη θα αποτελέσουν ένα είδος δοκιμής, μια πρόγευση τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των σημαντικών συνομιλιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, το ελπίζω.

Η δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές είναι ένα πακέτο «τρόπου υλοποίησης», ένα πακέτο σχετικά με μια τεράστια, αλλά ελεγχόμενη, ενεργειακή, οικονομική και τεχνολογική αλλαγή, με τον κοινό τρόπο λειτουργίας, το φάσμα των μηχανισμών και τη μέθοδο αλληλεγγύης, όλα σε μια Ένωση 27 χωρών που προβαίνουν σε δεσμεύσεις με δημοκρατικό τρόπο.

Πιθανότατα αυτή είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που διαφορετικές οικονομίες προσπάθησαν να αλλάξουν το παράδειγμά τους ταυτόχρονα και από κοινού. Η οικονομική ανάπτυξη δεν ήταν ποτέ τόσο αλληλένδετη με αυτές τις ενεργειακές συνθήκες. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το έργο το οποίο μας ανέθεσε η ιστορία σήμερα. Ως προς τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές, αυτή είναι η πρώτη οικονομία παγκοσμίως – 450 εκατομμύρια καταναλωτές και ποσοστό ύψους 15% εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – που επιχειρεί να αποδείξει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι δυνατή σε μια κλίμακα 27 κρατών, παρά τα τόσο διαφορετικά βιομηχανικά, κλιματικά, γεωγραφικά και οικονομικά περιβάλλοντα.

Σε ό,τι αφορά τις άλλες ηπείρους, αυτό δείχνει επίσης ότι ένας από τους βασικούς εταίρους τους έχει ήδη δεσμευτεί σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτή είναι η απόδειξη ότι αυτό είναι εφικτό. Γνωρίζετε τους τρεις στόχους: τους περίφημους στόχους τρεις φορές επί είκοσι. Έτσι ονομάζονται παραδοσιακά, παρόλο που, για έναν από τους στόχους του 20%, ο εν λόγω αριθμός στην πραγματικότητα είναι 20 ή 30%. Κατά συνέπεια, οι στόχοι που έχουν σχέση με το τρεις φορές επί είκοσι είναι οι εξής: μια μείωση της τάξης του 20% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του 1990, ποσοστό ύψους 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βελτίωση της τάξης του 20% στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Η Επιτροπή μετέφερε αυτούς τους στόχους σε πέντε σημαντικές προτάσεις κανονισμού: Την οδηγία ETS ή το σχέδιο για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής CO2 για τους παροχείς της βιομηχανίας και της ενέργειας που έχει ως στόχο μια μείωση της τάξης του 21% στις βιομηχανικές εκπομπές μέχρι το 2020. Την οδηγία για τον επιμερισμό της προσπάθειας, η οποία έχει ως στόχο να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 10% σε τομείς που δεν υπάγονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές και η γεωργία μέχρι το 2020. Την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στόχος της οποίας είναι να αυξήσει το ποσοστό αυτών των ενεργειακών πόρων λίγο παραπάνω από 8% το 2006 μέχρι 20%, με μια μείωση της τάξης του 10% στον τομέα των μεταφορών. Την οδηγία για τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, η οποία έχει ως στόχο να θέσει τις προϋποθέσεις για την αποθήκευση άνθρακα. Τέλος, η νομοθεσία για τις εκπομπές CO2 από μηχανοκίνητα οχήματα, η οποία επιδιώκει να μειώσει τις εκπομπές CO2 από 160 σε 120 γραμμάρια, μεταξύ του 2006 και του 2008.

Πριν εξετάσουμε εκτενέστερα τις διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι ρευστές από τη φύση τους, θέλω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις.

Πρώτον, αυτή η δέσμη μέτρων, η οποία είναι πολύπλοκη, αποτελεί ένα συνεκτικό, ανεξάρτητο και σωστό σύνολο, όπου όλοι μπορούν να βρουν τη θέση τους και να συμβάλλουν σύμφωνα με τα βιομηχανικά, ενεργειακά ή τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τις προηγούμενες προεδρίες γι’ αυτές τις εξαιρετικά συλλογικές προσπάθειες. Ο στόχος μας είναι σαφής: μια δέσμη μέτρων αυτού του μεγέθους κανονικά θα χρειαζόταν αρκετά έτη.

Χάρη στο παγκόσμιο ημερολόγιο –το χρονοδιάγραμμα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις συναντήσεις στο Πόζναν και στην Κοπεγχάγη– όλοι οι φορείς ήθελαν να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό είναι σαφώς ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αυτός ο στόχος, ο οποίος θεσπίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό τη Γερμανική Προεδρία, επανήλθε τον Οκτώβριο, υπό την Προεδρία του κ.Sarkozy, παρόλο που ορισμένα κράτη, ενόψει της κρίσης, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και ήθελαν να αναβάλλουν τη λήψη κάθε απόφασης. Αναμφίβολα επικρατούσε ένταση και ο κ. Sarkozy έπρεπε να αναλάβει μια ιδιαίτερα μεγάλη δέσμευση έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε σε αυτόν τον τομέα.

Συνεπώς, η συμφωνία που συνάφθηκε τον Οκτώβριο επιβεβαίωνε αυτό που πετύχαμε υπό τη Γερμανική Προεδρία. Κατ’ αρχάς, θέλατε να ψηφίσετε σήμερα ή χτες. Αυτή η αντίδραση, αυτή η επιθυμία, έδωσε σημαντική ώθηση, σημαντική ενίσχυση σε μια εποχή όπου οι ανησυχίες επικεντρώνονταν σε αυτό το κλίμα κι αυτό είχε ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα. Εσείς –οι πρόεδροι των ομάδων, οι εισηγητές και οι πρόεδροι των επιτροπών– θέλατε να συναντήσετε εμάς και τον κ. Jouyet και όλοι συζητήσαμε ποιες ήταν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Θεωρώ ότι όλοι μας και θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό, προτείναμε να διεξαχθεί αυτή η - εκ βαθέων – συζήτηση σήμερα και να αναβληθούν μέχρι σήμερα το απόγευμα τα συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο της 11ης -12ης Δεκεμβρίου, να διεξαχθεί ένας τριμερής διάλογος κατά τη διάρκεια του επόμενου σαββατοκύριακου και στη συνέχεια μια συζήτηση, ελπίζω με τη διεξαγωγή μιας ψηφοφορίας στις 17 Δεκεμβρίου.

Πρέπει να σας δηλώσω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό ίσως γραφτεί στην ιστορία ως κρίσιμο σημείο στην πορεία για την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία παραμένει ο κοινός μας στόχος. Οι συνομιλίες μας μπήκαν σε μια κρίσιμη φάση. Δεν υπάρχει πολιτική θέση ή συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο από τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Δεν βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση όπου, όπως συμβαίνει μερικές φορές, τηρείται μια στάση ή θέση προκειμένου να αποκομισθεί κάποιο συγκεκριμένο όφελος. Βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιο θετικό παράδοξο. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα διότι αυτό είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας, αλλά ότι πρέπει να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε οδηγία να είναι αποδεκτή από κοινωνική, χρηματοοικονομική και οικονομική άποψη στην Ένωση ως σύνολο και σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.

Σήμερα, οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε κρίσιμο στάδιο. Οι τριμερείς συζητήσεις πηγαίνουν τόσο καλά όσο ελπίζουμε ότι θα πάνε. Πράγματι, η υψηλή ποιότητα των τριμερών συζητήσεων και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών παρείχε τη δυνατότητα να μεταβληθεί κάπως το χρονοδιάγραμμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα: στην πραγματικότητα, λιγότερο από δύο εβδομάδες. Οι τριμερείς συζητήσεις, ορισμένες από τις οποίες διεξάγονταν ακόμη χτες αργά το βράδυ, πρέπει να μας δώσουν τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουμε το 90% του κειμένου, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το Συμβούλιο της 11ης-12ης Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος σήμερα και το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας τη Δευτέρα στις 8 Δεκεμβρίου θα ασχοληθεί με τα θέματα για τα οποία μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών φαίνεται ακόμη εφικτή.

Σήμερα το απόγευμα η Προεδρία θα προσπαθήσει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο σε πολλά θέματα αναφορικά με τα τέσσερα κείμενα που περιλαμβάνουν, με την πιο στενή έννοια του όρου, αυτή τη δέσμη μέτρων.

Επίσης, θα παρουσιάσω τη συμφωνία σας σχετικά με την πρόταση για έναν κανονισμό σχετικά με τις εκπομπές CO2 για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα και για την ποιότητα των καυσίμων.

Στη συνέχεια θα προτείνω την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αποψίλωση των δασών. Η καταπολέμηση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, καθώς και η βιώσιμη διατήρηση και η διαχείριση των δασών αποτελούν βασικά στοιχεία μιας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν το αντικείμενο πολλών συζητήσεων με τους φίλους μας στην Αφρική.

Επιπλέον, ελπίζω ότι έχουμε καταλήξει σε κοινά συμπεράσματα σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Μια τελευταία τριμερής συζήτηση θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο, μεταξύ του τέλους του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου και της 17ης Δεκεμβρίου. Βέβαια, αυτό θα προγραμματισθεί προκειμένου να μας επιτρέψει να προετοιμαστούμε για τις συζητήσεις και για την ψηφοφορία στην ολομέλεια στις 16-17 Δεκεμβρίου.

Οι προηγούμενες τριμερείς συζητήσεις, η τελευταία από τις οποίες διεξάχθηκε χτες το βράδυ, πήγαν εξαιρετικά καλά από τεχνική άποψη. Για να είμαι ειλικρινής, πριν από μερικούς μήνες ο φάκελος φαινόταν ανυπέρβλητος από τεχνική άποψη. Πρέπει να αναφέρω ότι όλες οι πλευρές και οι μόνιμοι αντιπρόσωποι, η επιτροπή των μονίμων αντιπροσώπων, ανταποκρίνονταν εξίσου στις προκλήσεις και το έργο τους ήταν καταπληκτικό. Προφανώς, θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου που πήραν μέρος στις διάφορες συναντήσεις και ιδιαίτερα στις τριμερείς συζητήσεις.

Έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος και τα κείμενα έχουν προχωρήσει αρκετά καλά σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των θεμάτων. Ιδιαίτερα, η συνολική αρχιτεκτονική και οι εθνικοί στόχοι οι οποίοι ανατίθενται σε κάθε κράτος μέλος τώρα έχουν εξασφαλίσει υποστήριξη σε ευρεία κλίμακα.

Ωστόσο, αρκετά δύσκολα θέματα υποβάλλονται ακόμη για συζήτηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου και μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Είναι σαφές ότι πρέπει να βρούμε, στο πλαίσιο της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων – που πιθανόν είναι η πιο δύσκολη οδηγία – συστήματα για την προοδευτικότητα και για τη χρηματοοικονομική αλληλεγγύη που διασφαλίζει ότι οι χώρες, οι οικονομίες των οποίων βασίζονται περισσότερο στον άνθρακα, μπορούν να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση σε άλλες πηγές ενέργειας.

Η ενεργειακή απόδοση της βιομηχανίας διαφέρει σε όλη την Ευρώπη, με κλίμακα από το ένα μέχρι το τρία, ανάλογα με τη χώρα. Οι εκπομπές άνθρακα διαφέρουν με κλίμακα από το ένα μέχρι το τέσσερα ή ακόμη και πέντε σε ορισμένους τομείς. Αυτό σας δίνει μια ιδέα για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, αλλά πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της οικονομικής και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Επιπλέον, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Ναι, πρέπει να διοργανωθούν δημοπρασίες για την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά πρέπει να βρούμε μια μέθοδο ελέγχου που δεν συνεπάγεται υπέρογκες αυξήσεις τιμών για τους τελικούς καταναλωτές, είτε είναι οικιακοί είτε βιομηχανικοί καταναλωτές. Προς το παρόν χαράσσουμε το δρόμο προς αυτή τη μετάβαση χωρίς να δημιουργούμε επίσης τον κίνδυνο του αθέμιτου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Αναφορικά με τους κινδύνους διαρροής άνθρακα, επεξεργαζόμαστε δύο εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες δεν αποκλείουν η μία την άλλη: το βαθμό προόδου των δημοπρασιών και ένα μηχανισμό ενσωμάτωσης του άνθρακα όπως αυτός που σχεδίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του δικού τους πακέτου.

Το επιχείρημα ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο την ελευθερία των εμπορικών συναλλαγών δεν είναι σχετικό κατά την άποψή μας. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των μηχανισμών πρέπει απλώς να αποφασίζεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Προς το παρόν, βασικά πρέπει να εξακριβώσουμε τι είναι κατάλληλο για τομείς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, λόγω της έκθεσής τους σε πιθανά ιδιαίτερα υψηλά πρόσθετα κόστη, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και σε κινδύνους για τη διαρροή άνθρακα.

Ορισμένα άτομα, όπως οι Γερμανοί φίλοι μας, θέλουν να διατηρήσουν μόνο ένα κριτήριο και να εγκαταλείψουν την προοδευτικότητα. Πρέπει να βρούμε μια λύση που να είναι αποδεκτή σε όλους μας. Εν ολίγοις, σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων, προέκυψαν τρεις μεγάλες ομάδες.

Η πρώτη αποτελείται κυρίως από τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες δεσμεύονται σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης – τουλάχιστον μία από αυτές – να παροπλίσουν τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας και οι οποίες, λόγω της συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης τους, συγκροτούν ένα αληθινό ενεργειακό νησί. Αυτές οι χώρες τονίζουν δικαιολογημένα πολλά συγκεκριμένα τεχνικά, πρακτικά και οικονομικά θέματα.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει χώρες η βιομηχανία των οποίων είναι λιγότερο αποδοτική σε ό,τι αφορά την ενέργεια, καθώς βασίζεται έντονα στον άνθρακα. Το πιο έκδηλο παράδειγμα είναι η Πολωνία. Πρέπει να βρούμε τα συστήματα προοδευτικότητας γι’ αυτές τις χώρες που σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλουν τους παγκόσμιους στόχους ή την τελική προθεσμία, δηλαδή το 2020, αλλά που είναι ακόμη αποδεκτές στις άλλες χώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προοδευτικότητα του συστήματος.

Τέλος, οι χώρες της τρίτης ομάδας, παρότι δεν έχουν σημαντικές ανησυχίες ή ανησυχίες τέτοιας σημασίας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο κόστος της απαιτούμενης αλληλεγγύης και στη χρήση των εσόδων που προκύπτουν από τις διάφορες δημοπρασίες και ιδιαίτερα στην επιλογή ή διαφορετικά στη μετά-κατανομή.

Σε διάστημα δύο ημερών – στις 6 Δεκεμβρίου– έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα μια σύνοδος στο Γκντανσκ μεταξύ του κ. Sarkozy και των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Πολωνίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και των χωρών της Βαλτικής, καθώς και της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Πιστεύω ότι θα κατορθώσουν να βρουν τρόπους προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τα θέματα που ορθά θεωρούν ότι είναι σημαντικά. Στο τέλος της διαδικασίας αυτού του πρώτου σταδίου, πριν τη νέα σύνοδο του Κοινοβουλίου, αναπόφευκτα θα υπάρξουν μεγάλες δεσμεύσεις από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων.

Πράγματι, αυτή η δέσμη μέτρων δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ισχυρή, ομόφωνη δέσμευση των κρατών μελών. Αυτό σε γενικές γραμμές ήταν σαφές από την αρχή. Δεν μπορούμε να προτείνουμε μια τέτοια αλλαγή όπως αυτή στις οικονομικές και κοινωνικές βάσεις των συνθηκών διαβίωσης 450 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών χωρίς να έχουμε μια εξαιρετικά ισχυρή πολιτική διεργασία.

Αναπόφευκτα, υπάρχει μεγάλη πρόκληση σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια και ενδεχομένως ακόμη και για ορισμένους από εσάς εδώ, να αρνηθείτε κατηγορηματικά την πρόκληση, να σκεφτείτε: «Ποιο είναι το νόημα; Ας περιμένουμε τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης, ας περιμένουμε να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ» ή ακόμη, ενόψει της χρηματοπιστωτικής, βιομηχανικής και κοινωνικής κρίσης, να σκεφτείτε «αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή». Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που δεν πράττουμε σήμερα θα μας κοστίσει ακριβά στο μέλλον σχετικά με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Εάν δεν δράσουμε σήμερα σε συνθήκες στις οποίες οι οικονομίες μας και τα δημοκρατικά καθεστώτα μας είναι ακόμη τέλεια εξοπλισμένα για να αντέξουν, θα έλθουμε αντιμέτωποι με μια αμετάκλητη, ανυπόφορη κατάσταση και κατά συνέπεια κάθε πρόοδος θα καταστεί αδύνατη. Θα έχουμε αποτύχει ενώπιον των χωρών μας για τις οποίες πρέπει να επιτύχουμε ώστε να έχουμε εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη. Θα έχουμε αποτύχει ενώπιον των χωρών για τις οποίες πρέπει να επιτύχουμε ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Θα έχουμε αποτύχει ενώπιον των παιδιών μας. Σε κάθε περίπτωση, πώς μπορούμε να συναντηθούμε με τους Αφρικανούς ομολόγους μας, με τους οποίους έχουμε φτάσει σε μια κοινή πλατφόρμα Ευρώπης-Αφρικής, όπως επιβεβαιώθηκε στην Αντίς Αμπέμπα πριν από λίγες ημέρες και στη συνέχεια να μεταβούμε στην Κοπεγχάγη και να συζητήσουμε για την αλλαγή του παγκόσμιου παραδείγματος, εάν η Ευρώπη, η οποία, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ο σωτήρας μας σε αυτή την υπόθεση, όπως ήταν στο Μπαλί, δεν εγκρίνει αυτή τη δέσμη μέτρων; Δεν βλέπω πώς θα ήταν δυνατή μια συμφωνία στην Κοπεγχάγη χωρίς αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση.

Εάν, αφετέρου, οι 27 χώρες μας οι οποίες, ομολογουμένως έχουν ακόμη σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τον πλούτο και a priori διαφορετικά βιομηχανικά και ενεργειακά υπόβαθρα, καθώς επίσης διαφορετικό κλίμα, κατορθώσουν να συμφωνήσουν για μια δημόσια διαδικασία που μπορεί να αξιολογηθεί, να επαληθευθεί και να χρηματοδοτηθεί, θέτοντας σε κίνηση με αυτόν τον τρόπο μια ιστορική αλλαγή των τάσεων, τότε θεωρώ ότι αυτό θα μας γεμίσει με ελπίδα για τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης και για το μέλλον του πλανήτη μας.

Θεωρούμε ότι η διαδικασία της συναπόφασης, η οποία είναι από τη φύση της μια εξαιρετική ευκαιρία – αφού δεν πιστεύω ότι μία από τις συνιστώσες της δημοκρατίας μπορεί να σημειώσει πρόοδο από μόνη της εντός αυτού του πλαισίου – παραμένει ένας κανόνας ζωτικής σημασίας για μια τέτοια σημαντική αλλαγή.

Εάν μου επιτρέπετε να δηλώσω ότι γι’ αυτό θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις συζητήσεις και τις απόψεις που θα ακούσουμε σήμερα το πρωί και ακόμη και νωρίς σήμερα το απόγευμα και ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία της συναπόφασης θα μας δώσει τη δυνατότητα να λάβουμε αυτό το σημαντικό μέτρο, ένα μέτρο το οποίο μπορώ να προσθέσω, οι Ευρωπαίοι πολίτες ανυπομονούν να δουν. Είναι ένα υπεύθυνο μέτρο και ένα μέτρο για την ελπίδα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Borloo, κύριε Piebalgs, κύριε Δήμα, κυρίες και κύριοι.

Σήμερα το πρωί, η συζήτησή μας αφιερώθηκε σε αυτό που τώρα ονομάζεται κοινώς «η δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές», μια δέσμη μέτρων πολιτικού χαρακτήρα που περιέχει ένα βασικό στόχο που έθεσαν οι ηγέτες των 27 χωρών τον Μάρτιο του 2007. Υπάρχουν πολλοί συσχετισμοί μεταξύ αυτών των πέντε κειμένων, γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να αντιμετωπιστούν ως συνεκτικό πολιτικό σύνολο. Η ταυτόχρονη εξέταση αυτών των κειμένων είναι μια πρόκληση και αποτελεί μεγάλο φόρτο εργασίας για καθένα από τα θεσμικά μας όργανα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και την Προεδρία και ιδιαίτερα την ομάδα του κ.Borloo για τις προσπάθειές τους.

Αυτό το εγχείρημα ήταν δύσκολο ακόμη και πριν από την ξαφνική εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο τώρα, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών εντάσεων που προκαλούν πολύ άγχος στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Παρόλα αυτά, σε αυτές τις δύσκολες και σοβαρές συνθήκες, πρέπει να αποφύγουμε την αποτυχία. Είναι καθήκον μας να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας κάθε πιθανότητα επιτυχίας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ένα θέμα επιβολής της θέλησής μας, αλλά να είμαστε πειστικοί και να καταβάλλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να λαμβάνονται ισορροπημένες και προοδευτικές αποφάσεις.

Πρέπει να αδράξουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία να ανατρέψουμε την τάση για τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να επιλέξουμε το δρόμο που θα μας γλιτώσει από την κατά μέτωπο καταστροφή. Η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και η προώθηση των οικολογικών καινοτομιών σημαίνει επίσης, μεσοπρόθεσμα, την εκκίνηση της οικονομίας και της βιομηχανίας της Ευρώπης. Σημαίνει επίσης το σχεδιασμό των επενδύσεών μας, σήμερα, προκειμένου να προστατεύσουμε τις θέσεις απασχόλησης αύριο και γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη των πολιτών.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών εργάζεται επίμονα για τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές, έχοντας την ακλόνητη πεποίθηση ότι είναι μια σημαντική διαρθρωτική πολιτική και, επίσης, κυρίως θεωρεί ότι είναι μια ιστορική πολιτική και κατά συνέπεια αποτελεί τεράστια ευθύνη για τις μελλοντικές γενιές. Η συμφωνία για μία από τις πέντε προτάσεις, ο κανονισμός για τις εκπομπές CO2 των οχημάτων, επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα.

Για την ομάδα μας, για την κεντροδεξιά, αυτό το επίτευγμα αποστέλλει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα και αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουμε το έργο μας. Ωστόσο, αυτό που διακυβεύεται είναι η ισορροπία της δέσμης μέτρων συνολικά και για την οποία θα ψηφίσουμε κατά τη διάρκεια μιας μελλοντικής συνόδου ολομέλειας. Μέλημά μας είναι να ακούμε ο ένας τον άλλο και να καταβάλλουμε τις απαιτούμενες προσπάθειες για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για συμβιβασμό. Ωστόσο, κύριο μέλημά μας είναι να καθησυχάσουμε τους πολίτες για το μέλλον τους και να εξασφαλίσουμε την υποστήριξή τους σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές της Ευρώπης μεσοπρόθεσμα.

Θεωρώ ότι μπορώ να δηλώσω ότι, με αυτό το κλίμα καλής θέλησης που επικρατεί, δίνουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να επιτύχουμε στις ιδιαίτερα σημαντικές συνόδους στο Πόζναν, σε λίγες ημέρες και στην Κοπεγχάγη, το επόμενο έτος.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν σκοπεύω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για τη νομοθεσία που συζητάμε. Θα προσπαθήσω να περιγράψω ένα ευρύτερο πλαίσιο για την Ομάδα μας στο οποίο πρέπει να διευθετήσουμε αυτή τη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές. Είμαι ευχαριστημένος που έφτασε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, παρέχοντας μου τη δυνατότητα να ακούσω με προσοχή την ομιλία του. Οι κλιματικές αλλαγές, όπως σωστά ανέφερε, είναι μια σημαντική πρόκληση για όλους μας: για το Συμβούλιο των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή.

Ακούσαμε πολλούς σημαίνοντες τίτλους, 20% – 20% – 20%. Εδώ στο Κοινοβούλιο πραγματοποιείται το δύσκολο έργο για τις λεπτομέρειες του θέματος. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων δημιουργούν τους τίτλους. Το δύσκολο έργο για τις λεπτομέρειες πραγματοποιείται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Joseph Daul ορθά δήλωσε ότι έχουμε μια αρχική συμφωνία σε σχέση με την οδηγία για τις εκπομπές οχημάτων. Τα εύσημα γι’ αυτή την επιτυχία οφείλονται στο Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, ο τίτλος γι’ αυτή τη νομοθετική διαδικασία την οποία οδηγήσαμε στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας δεν πρέπει να αναφέρει Sarkozy, αλλά Sacconi.

(Χειροκροτήματα)

Κατά συνέπεια, θα παραμείνω σε αυτή τη διαδικασία που επέφερε την επίτευξη συμφωνίας. Αυτή δεν είναι η κανονική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να ακολουθήσει μια ασυνήθιστη πορεία από κοινού με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η ολοκλήρωση μιας επίσημης τριμερούς συζήτησης και στη συνέχεια η ψηφοφορία γι’ αυτή είναι εξαιρετική ενέργεια. Ωστόσο, αυτό που κάνουμε εδώ είναι να ακυρώνουμε την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία στην περίπτωση έξι διαφορετικών νομοθετικών διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι πολλά μέλη του Σώματος δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εκτενείς διαβουλεύσεις, αλλά πρέπει να περιορίσουν τη συνολική κοινοβουλευτική συμμετοχή τους ώστε να μπορούν να δηλώσουν Ναι ή Όχι στο τέλος, σε κάποια μορφή επικύρωσης για το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε.

Αυτή είναι μια σοβαρή εκχώρηση των κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων. Είμαι κάπως έκπληκτος που εκείνοι που σε διαφορετική περίπτωση πάντοτε αναφέρονται στη διαφάνεια και στη συμμετοχή παραβλέπουν αυτή την περίπτωση με ψυχρό χαμόγελο. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνεται μια απόφαση κατά πόσον αυτό είναι δικαιολογημένο σε σχέση με την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Η Ομάδα μας συζήτησε αυτό το θέμα σε βάθος. Συμφωνήσαμε ότι η πρόκληση είναι τόσο μεγάλη που αυτή τη φορά πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία.

Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ορθά αναφέρατε κι αυτό πιστεύουμε κι εμείς ακράδαντα, ότι αυτή είναι η πρόκληση του αιώνα. Δεν θα επιλύσουμε όλες τις προκλήσεις αυτού του αιώνα για το κλίμα τώρα. Ωστόσο, εάν δεν επιλύσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα, θα αποτύχουμε κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για να δηλώσουμε ότι επιθυμούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία τώρα.

Δεν νομίζω ότι ήταν η πιο σωστή απόφαση του Συμβουλίου να λάβει και να διατηρήσει το δικαίωμα να λάβει την τελική απόφαση σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, διότι η αρχή της ομοφωνίας επικρατεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων. Υποδηλώσατε επίσης ότι ο Πρόεδρος Sarkozy ακόμη πρέπει να διεξάγει ξεχωριστές συζητήσεις με οκτώ έως εννέα κράτη. Καλή τύχη! Ελπίζουμε ότι η έκβαση θα είναι θετική. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο δεν έδωσε λευκή επιταγή για τη διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το Κοινοβούλιο είναι τελικά έτοιμο να αποδεχθεί κάθε ιδιαίτερη επιθυμία κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους που πρέπει ακόμη να εκπονηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Στο πλαίσιο μιας τριμερούς συζήτησης, όλα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ομοφωνία στο τέλος. Την κοινή θέση του Συμβουλίου, την κοινή θέση του Κοινοβουλίου και την κοινή θέση της Επιτροπής. Δεν πρέπει να είναι δυνατό να υπεισερχόμαστε σε λεπτομέρειες εδώ μόνο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να πω την αλήθεια, ακόμη έχω να διορθώσω κάτι εδώ και ακόμη έχω να ζητήσω κάτι από αλλού και τελικά θα πουν στο Κοινοβούλιο: ή όλα ή τίποτα! Αναμφίβολα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γι’ αυτό συνιστώ στον κ. Borloo και στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον κ. Sarkozy: βρείτε κάποια λύση που είναι αποδεκτή σε όλους.

Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να υπάρχουν προσκόμματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ούτε στις ξεχωριστές συνομιλίες. Διευθετήσαμε ό,τι χρειαζόταν για να έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να εγκρίνει αυτή τη δέσμη μέτρων αυτό το έτος, εάν είναι εφικτό. Ο κ. Sarkozy θεωρεί ότι αυτός θα είναι μεγάλος θρίαμβος γι’ αυτόν. Συνεπώς δηλώνω εδώ και τώρα ότι, εάν η έκβαση στεφθεί με επιτυχία, αυτή η επιτυχία οφείλεται κυρίως στο επίπονο έργο των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και, εάν έχει επιτυχή κατάληξη, η Προεδρία του Συμβουλίου μπορεί να είναι επίσης υπερήφανη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FR) Κύριε Borloo, μας ανέφεραν ότι ήλθατε από το Παρίσι αεροπορικώς. Εάν αυτό ισχύει, την επόμενη φορά, πάρτε το τρένο. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι θα φτάσετε εδώ έγκαιρα και θα προστατεύσετε τη φήμη που έχετε για τα οικολογικά θέματα.

εξ ονόματος της Ομάδας Κύριε Πρόεδρε, η Ένωση μπορεί να βρίσκεται πολύ μακριά από μια ιστορική σημαντική εξέλιξη στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Οι αρχηγοί κρατών μας ικανοποιούνται να διεξάγουν συζητήσεις στις αποχρώσεις του πράσινου, αλλά τώρα θα δούμε το χρώμα των χρημάτων τους. Τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους συμφώνησαν να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα κατά 20% μέχρι το 2020 και τώρα μαθαίνουμε για τους δισταγμούς του Συμβουλίου. Έργο μας είναι να αυξήσουμε την ένταση.

Όπως δηλώσατε, κύριε Πρόεδρε, η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Παρότι υπάρχουν ορισμένοι που κραυγάζουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα όπως συμφώνησαν, είναι ανεύθυνο εκ μέρους της Ιταλίας να ισχυρίζεται ότι θα εντείνει την ψήφιση νομοσχεδίων για την ενέργεια μέχρι 17,5%. Η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μειώσει τα νομοσχέδια και θα δεν θα γλιτώσουμε μόνο χρήματα, αλλά και ζωές.

Υπάρχουν σημάδια προόδου σχετικά με τη συμφωνία. Πρόκειται να ξεκινήσουμε ένα πραγματικό προστατευτικό κάλυμμα της αγοράς και ένα εμπορικό σύστημα, ένα σύστημα που θα ευαισθητοποιείται στις ανάγκες των κρατών μελών ενώ ακόμη επιτυγχάνει τους στόχους του, αλλά χρειαζόμαστε το Συμβούλιο για να επανεπιβεβαιώσουμε τη δέσμευση για το 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2020. Χρειαζόμαστε το Συμβούλιο για να χαράξει το δρόμο για υπεύθυνο και διαφανή επιμερισμό των προσπαθειών σε εκείνους τους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και χρειαζόμαστε το Συμβούλιο να δεσμευτεί στην έρευνα ότι θα αποδεσμεύσει τη δυνατότητα των πράσινων τεχνολογιών, όπως η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα.

Πρέπει να δράσουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ένας συνδυασμός βιομηχανικής άσκησης επιρροής και εθνικής ιδιοτέλειας που μας κόστισε την πρόοδο για τις εκπομπές αερίων των οχημάτων, δεν βλάπτει την ιστορική ευκαιρία της επόμενης εβδομάδας. Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να οδηγήσει τον κόσμο στην αναζήτηση για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή προς όφελος των μελλοντικών γενιών. Πότε μια τόσο υψηλή αναζήτηση ήταν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας; Το Συμβούλιο πρέπει να τηρήσει το λόγο του.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, με τον Πρόεδρο Ομπάμα στις ΗΠΑ τώρα έχουμε έναν πολιτικό ηγέτη που είναι προνοητικός και θαρραλέος. Ο Πρόεδρος Ομπάμα πρόκειται να θέσει τις πράσινες τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αποδοτικά οχήματα στο επίκεντρο της ανασυγκρότησης της οικονομίας των ΗΠΑ.

Είναι επίσης θέμα ηθικής ανασυγκρότησης αυτής της χώρας που ο Πρόεδρος Μπους οδήγησε στην πτώχευση σε ό,τι αφορά την οικονομία της, την ειρηνευτική πολιτική και την ηθική. Την ίδια στιγμή που έχουμε αυτή την τεράστια ιστορική ευκαιρία, εδώ στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε πάντοτε οι διεθνείς ηγέτες, εμείς που πάντοτε θέταμε τα πρότυπα για τη διεθνή πολιτική σχετικά με το κλίμα, διακινδυνεύουμε η μακροπρόθεσμη άποψή μας να περιοριστεί από τις πιο ρυπαρές εταιρείες και από τους συνεργούς τους. Θα ήταν ένα ιστορικό σφάλμα και θα χάναμε κάθε διπλωματική αξιοπιστία, εάν αυτό το Κοινοβούλιο δεν συνέβαλε στη δημιουργία μιας μελλοντικής δέσμης μέτρων από αυτή τη δέσμη μέτρων.

Αυτό έχει σχέση με την πολιτική και είμαι υπερήφανος που χτες το βράδυ σημειώσαμε πρόοδο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τους Φιλελεύθερους, τους Σοσιαλδημοκράτες και, αν και ιδιαίτερα διστακτικοί, με τους Συντηρητικούς. Κάποιος Συντηρητικός εξακολουθεί να μου δημιουργεί εμπόδια κι αυτός είναι ο κ.Berlusconi.

Αυτή η δέσμη μέτρων για το κλίμα έχει επίσης σχέση με το πολιτικό μέλλον. Είμαι ευχαριστημένος που με τον κ. Rasmussen έχουμε έναν Σοσιαλδημοκράτη ηγέτη που επιθυμεί την πρόοδο και την πράσινη κοινωνική πολιτική και όχι την επιστροφή στη δεκαετία του 1970 όπως άλλοι Σοσιαλδημοκράτες. Είμαι ευχαριστημένος που ο κ. Watson βρίσκεται σε μια πράσινη Φιλελεύθερη πορεία και το συναρπαστικό ερώτημα θα είναι το εξής: πώς θα ασχοληθούμε με την προστασία της φύσης; Πού βρίσκεται η ηθική σε αυτό που υποτίθεται ότι είναι το σημαντικότερο Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη; Θέλουμε πράγματι να επιτρέψουμε στους Συντηρητικούς όπως ο κ. Tusk, ο κ. Berlusconi και η κ. Merkel και οι συνεργοί τους να εμποδίσουν την Ευρώπη να σημειώσει ιστορική πρόοδο για τους πολίτες της και τους ανθρώπους εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο;

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο νέος τύπος 20/20/20 που χρησιμοποιείται για να συνοψίσει τους στόχους της Ευρώπης για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών είναι μια φιλόδοξη δέσμευση που θα κάνει την Ευρώπη τον αδιαμφισβήτητο αρχηγό σε αυτή την παγκόσμια διαμάχη. Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να επισημάνω τη διαφορά μεταξύ του παγκόσμιου χαρακτήρα αυτού του στόχου και της μονομερούς προσέγγισης των υποχρεώσεων της Ευρώπης. Κατά την άποψή μου, πρέπει να είμαστε αρκετά θαρραλέοι για να παραδεχτούμε ότι αυτή η επίδειξη της ικανότητάς μας ταυτόχρονα μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν χρησιμεύει για το περιβάλλον και είναι ανεπαρκής για τη βιομηχανία μας, εάν δεν λαμβάνεται υπόψη στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

Προφανώς, όλοι υποστηρίζουμε το στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά, προκειμένου να το πράξουμε, πρέπει να καθορίσουμε τα πιο αποτελεσματικά μέσα που τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης. Είναι σημαντικό να συνδυασθούν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, καθώς η ύπαρξη της μίας χωρίς την άλλη θα εξαφανίσει όλες τις προσπάθειές μας και μπορεί ακόμη να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες για τη βιομηχανία μας. Ως εκ τούτου, μια ανάλυση κόστους-οφέλους θεωρείται θεμελιώδης. Θα τονίσω ότι μια προσέγγιση αυτού του είδους δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι αξιολογούμε ή αμφισβητούμε τη σημασία της προστασίας του πλανήτη. Απλώς θεωρώ ότι τα μέσα που περιλαμβάνουν τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και κυρίως η αναθεώρηση της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών πρέπει να αξιολογηθεί με προσοχή συμπεριλαμβάνοντας και ότι έχει σχέση με τις οικονομικές ή τις γραφειοκρατικές ευθύνες στις επιχειρήσεις μας και στο δημόσιο ταμείο, καθώς και ότι έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτό το σκεπτικό είναι δικαιολογημένο, ειδικά σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία κρατείται όμηρος ενός άσχημου οικονομικού κλίματος, ζητώντας μια νέα ανάλυση της φιλοσοφίας του πακέτου: Αναφέρομαι σε μια αναθεώρηση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εθνικών στόχων. Κυρίως, είναι επιτακτική ανάγκη να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους επονομαζόμενους μηχανισμούς ευελιξίας και μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ολοκληρώσω τονίζοντας ότι, αυτή τη στιγμή, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αποφύγουμε τις προσπάθειες να εκμεταλλευτούμε τις διαφωνίες μεταξύ των υποστηρικτών της βιομηχανίας και των υπέρμαχων του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 

  Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Borloo, κύριε Piebalgs, κύριε Δήμα, ορισμένοι αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή οδηγία 20/20/20 επιβάλλει υπερβολικά υψηλό κόστος για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών υπάρχει η Ιταλική κυβέρνηση, η οποία υπολόγισε σχεδόν το διπλάσιο κόστος, χωρίς ωστόσο να υποστηρίζει τις εκτιμήσεις της με κάθε πειστική απόδειξη. Ωστόσο, αυτές οι θέσεις υποτιμούν τη μελλοντική τιμή των ορυκτών καυσίμων και δεν λαμβάνουν υπόψη τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη γρήγορη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: για παράδειγμα, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά κυρίως η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, σε μια εποχή ύφεσης, όταν χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να απομακρυνθούν από την παραγωγική διαδικασία.

Η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και η ευρέως διαδεδομένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν τη λύση για να αφήσουμε πίσω μας την οικονομική κρίση. Εάν αφιερώσουμε ένα μεγάλο μέρος των δημόσιων πόρων για να βοηθήσουμε τις τράπεζες, αυτό σημαίνει εκ νέου εισαγωγή του ίδιου οικονομικού μοντέλου, βασιζόμενου σαφώς στον χρηματοοικονομικό τομέα που οδήγησε στην κρίση την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κατάσταση χωρίς να αλλάξουμε τη στρατηγική μας. Η οδηγία της ΕΕ επικεντρώνεται στην καινοτομία και συγκεκριμένα προσπαθεί να αντιμετωπίσει έγκαιρα την αναταραχή που προκάλεσε η δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές που τώρα είναι υπό επεξεργασία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που τίθεται για να αναλογιστούμε ακόμη πιο πολύ για τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών και για τις οικονομίες των κρατών μελών. Γι’ αυτόν το λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλη μια φορά οι δημόσιες επενδύσεις, προκειμένου να στηρίξουν παραδοσιακούς τομείς, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε σε περιοχές που οδηγούν στην καινοτομία στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη των δικτύων διανομής και η πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε αυτά αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1980, οι υπέρογκες δαπάνες σχετικά με την υποδομή των δικτύων για κεντρικά συστήματα μεγάλης κλίμακας παρέχονταν από σημαντικές δημόσιες επενδύσεις. Το ίδιο πρέπει να ισχύει επίσης για να διασφαλίσουμε το μέλλον του συστήματος που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά συνέπεια, πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Γι’ αυτόν το λόγο χρειαζόμαστε τις επενδύσεις, την έρευνα και την ανάπτυξη των τεχνολογιών. Πρέπει επειγόντως να εγκρίνουμε αυτή τη δέσμη μέτρων κατά τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης, κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Δεκεμβρίου, όπως αναμένουν οι πολίτες της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα κοντόφθαλμα προσωπικά συμφέροντα ορισμένων κρατών και ορισμένων οικονομικών συμφερόντων να εμποδίσουν αυτή τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (NL) Κύριε Πρόεδρε τις τελευταίες εβδομάδες, εργαστήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις για τις διαπραγματεύσεις αναφορικά με τη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια. Αυτές οι διαπραγματεύσεις ανάλωσαν πολύ από το χρόνο μας, αλλά, κατά την άποψή μου, αξίζουν κάθε λεπτό που αφιερώσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εισηγητές για τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν και να τους ενθαρρύνω να επιμείνουν σε μια φιλόδοξη συμφωνία τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω την Προεδρία και την Επιτροπή για τις επίμονες προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Ορισμένες φορές, έχω την εντύπωση ότι η Προεδρία δυσκολεύεται αρκετά να συγκλίνει με την άποψη του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να καταστεί επιζήμιο για τις φιλοδοξίες της δέσμης μέτρων για το κλίμα. Ωστόσο, γνωρίζω πολύ καλά το δύσκολο έργο της Προεδρίας να επιτύχει τη συναίνεση εντός του Συμβουλίου, μάλιστα τώρα πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη χρηματοπιστωτική κρίση για να αποδυναμώσουν τις προσπάθειες στους τομείς των κλιματικών αλλαγών και της ενέργειας. Αυτή είναι μια αξιοθρήνητη κατάσταση.

Εάν καθυστερήσουμε τις φιλοδοξίες μας, θα μας κοστίσει ακόμη περισσότερο. Τώρα πρέπει να βρούμε λύσεις. Προτρέπω την Προεδρία να συνεχίσει τις ελπιδοφόρες προσπάθειες που έγιναν αποδεκτές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άνοιξη του 2007 και του 2008. Υπό το πρίσμα της διάσκεψης για τις κλιματικές αλλαγές στο Πόζναν που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και στην οποία θα συμμετάσχουμε με μια αντιπροσωπεία της ΕΕ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιμείνουμε στις φιλοδοξίες μας.

Έτσι, στο Μπαλί, δεσμευτήκαμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι θα δημιουργήσουμε μια μεγαλεπήβολη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές και δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Εάν το κάνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει την εμπιστοσύνη τους που με τη σειρά της θα επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για μια νέα συνθήκη σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές. Η ανθρωπότητα επιφορτίστηκε με τη φροντίδα του πλανήτη γη. Είναι καθήκον μας, όπου είναι δυνατό, να επανορθώσουμε τη ζημιά που προκαλέσαμε στη δημιουργία.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (NI). - Κύριε Πρόεδρε, αναμφίβολα αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη κρίση που έχω δει στη ζωή μου, αλλά η απειλή δεν τίθεται από τις προειδοποιήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά από τις αντιδράσεις της πολιτικής μας στις προειδοποιήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι η γη έχει υπερθερμανθεί κάπως και χωρίς καμία διακοπή τα τελευταία 150 έτη, αλλά αυτή η αλλαγή συμβαδίζει πλήρως με τους καθιερωμένους, μακροχρόνιους κλιματικούς κύκλους που δημιουργούνται για χιλιάδες έτη. Είδαμε τη Μεγάλη Ολόκαινο, είδαμε τη Ρωμαϊκή Βέλτιστη Περίοδο. Τώρα φαίνεται ότι κινούμαστε προς μια νέα βέλτιστη κλιματική περίοδο του 21ου αιώνα.

Το γεγονός είναι ότι το επίπεδο της θάλασσας δεν ανεβαίνει πιο γρήγορα σήμερα από ότι ανέβαινε εδώ και αιώνες. Το γεγονός είναι ότι η συνολική παγκόσμια μάζα παγετού είναι σταθερή σε ευρεία κλίμακα. Το γεγονός είναι ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι πιο συχνά σήμερα από ότι ήταν πριν εκατό χρόνια και ότι η πολική αρκούδα που δεν απειλείται καθόλου ως είδος υπό εξαφάνιση, πράγματι αυξήθηκε δραματικά σε αριθμό τις τελευταίες δεκαετίες.

Είναι αλήθεια ότι το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί αέριο του θερμοκηπίου, παρόλο που είναι ένα αρκετά λιγότερο σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου από ότι ο υδρατμός, αλλά το αποτέλεσμα του CO2 στην επιβολή του κλίματος δεν είναι γραμμικό. Είναι ο νόμος του ελάχιστου κόστους. Από το τρέχον επίπεδο περίπου 380 μερών ανά εκατομμύριο στην ατμόσφαιρα, οι περισσότερες αυξήσεις CO2 θα έχουν ασήμαντες συνέπειες.

Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές μας θα έχουν καταστροφικές οικονομικές συνέπειες. Η ζημιά θα είναι τεράστια. Οι ανέφικτοι στόχοι μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά σε σχέση με την αιολική ενέργεια, στην πραγματικότητα απειλούν να διακόψουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πολιτικές θα αποτύχουν, όπως απέτυχε το Κιότο. Ακόμη κι αν η Δύση μειώσει τις εκπομπές αερίων, σαφώς οι αναδυόμενες αγορές της Κίνας και της Ινδίας δεν θα το κάνουν. Τα επίπεδα του CO2 θα συνεχίσουν να αυξάνονται για τουλάχιστον μισό αιώνα. Είναι γεγονός ότι το 1998 ήταν το θερμότερο έτος που θυμόμαστε να υπήρξε ποτέ και τα τελευταία δέκα έτη ο πλανήτης έγινε πιο ψυχρός. Τα μέτρα που συζητούμε σήμερα αποτελούν τη μεγαλύτερη συλλογική απομάκρυνση από την πραγματικότητα που έχουμε γνωρίσει ποτέ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κυρίες και κύριοι, έχω να κάνω μια σύντομη ανακοίνωση επί της διαδικασίας. Όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να περιμένει την προσγείωση του αεροπλάνου του Συμβουλίου πριν ξεκινήσει αυτή η σημαντική συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμά μας έχει καθυστερήσει σημαντικά, αλλά έχουμε επίσης την ευγένεια να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας προς τους καλεσμένους μας.

Όπως γνωρίζετε, περιμένουμε τον Δαλάι Λάμα σε αυτό το Σώμα στις 11.30 π.μ. Προφανώς, η πανηγυρική συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 11.30 π.μ.

Αυτό σημαίνει ότι ασφαλώς δεν θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την παρούσα συζήτηση στις 11.30 π.μ. Ως εκ τούτου, οι τελευταίοι ομιλητές θα πρέπει να λάβουν το λόγο μετά την πανηγυρική συνεδρίαση, η οποία θα καθυστερήσει επίσης την ώρα των ψηφοφοριών. Φυσικά, όλα αυτά θα εμφανιστούν στις οθόνες σας.

Τώρα θα ζητήσω από τους ομιλητές να τηρήσουν αυστηρά το χρόνο ομιλίας τους.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι από εμάς φαίνονται ακόμη κουρασμένοι, διότι συζητούσαν μέχρι τις 2 π.μ. σήμερα το πρωί. Επιθυμούμε μια συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αυτό φυσικά απαιτεί τη συμμετοχή όλων των σημαντικών φορέων: την Κίνα, την Ινδία και κυρίως τις ΗΠΑ. Χωρίς αυτή τη συμμετοχή, δεν θα είναι δυνατό να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, ακόμη κι αν η Ευρώπη καταβάλει τις πιο έντονες προσπάθειες. Ομολογουμένως, έχουμε καθυστερήσει τους στόχους για το 2020, αλλά δεν είμαστε μόνο υπεύθυνοι για το κλίμα, αλλά και για την επίσχεση των θέσεων εργασίας και για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Αυτό είναι το δίλημμα στο οποίο βρισκόμαστε και μπορώ μόνο να δηλώσω ότι οι προτάσεις από την Επιτροπή δεν ήταν αρκετά κατάλληλες για να έχουμε τη δυνατότητα να τις εγκρίνουμε.

Τώρα συζητάμε και προβαίνουμε σε διαβουλεύσεις με τόσο έντονους ρυθμούς, διότι, σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις, οι προτάσεις από την Επιτροπή δεν έλαβαν επαρκώς υπόψη τους αυτές τις απόψεις. Κατά συνέπεια, πιστεύω – ο κ. Schulz έχει δίκιο – ότι πρέπει να παρατηρούμε τα συμμετοχικά μας δικαιώματα και δεν μπορούμε να δίνουμε καμία λευκή επιταγή. Ωστόσο, τα προσωρινά αποτελέσματα με το αυτοκίνητο, για παράδειγμα, όπου έχουμε επιτύχει έναν υπεύθυνο συμβιβασμό που δεν είναι ο κατάλληλος για τη βιομηχανία, αλλά διασφαλίζει επαρκείς μεταβατικές περιόδους, μπορούμε να τον υποστηρίξουμε, ακόμη κι αν μερικοί Πράσινοι πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία εναντίον του ή μια ενωμένη ομάδα άσκησης πίεσης διαφορετικών συμφερόντων προσπαθήσει να υποτιμήσει αυτό το χρήσιμο συμβιβασμό.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφορούν στην παροχή όλων των δυνατοτήτων, αλλά και στη συμμετοχή των τεχνολογικών καινοτομιών από την αρχή έτσι κι αλλιώς. Επίσης, ως προς το σημαντικότερο πρόσκομμα, την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, η μετάθεση των θέσεων απασχόλησης πρέπει να αποφεύγεται. Ο κανονισμός πρέπει να είναι απλός, πρέπει να μπορούν να τον εφαρμόζουν οι καταναλωτές και η βιομηχανία από οικονομική άποψη και πρέπει να αποτρέπει τις ανταγωνιστικές στρεβλώσεις μεταξύ των κρατών μελών. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εάν επιτευχθεί, τότε μπορούμε να συμφωνήσουμε για τη δέσμη μέτρων.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω τη Γαλλική Προεδρία, διότι έχει δεσμευτεί να επιτύχει μια συμφωνία και το ίδιο κι εμείς. Ωστόσο, όπως δήλωσαν κάποιοι, δεν μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε συμφωνία.

Είμαι σκιώδης εισηγήτρια της Σοσιαλιστικής Ομάδας για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και θέλουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται στην Ευρώπη, όχι με αντιστάθμιση. Η αντιστάθμιση πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Δεν μπορεί απλώς να είναι κάθε προηγούμενο έργο. Θέλουμε καθορισμένη χρηματοδότηση για να αντιμετωπίσουμε τη μείωση των κλιματικών αλλαγών. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε διεθνείς διαπραγματεύσεις με αόριστες υποσχέσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επί του παρόντος θέλω το Συμβούλιο να προχωρήσει με αυτό το θέμα της αντιστοίχησης. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε απροετοίμαστοι στην αίθουσα συνεδριάσεων. Χρειαζόμαστε σαφή κριτήρια για τη διαρροή άνθρακα, προκειμένου να παράσχουμε σταθερότητα στις επιχειρήσεις μας και να βεβαιωθούμε ότι δεν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Κύριε Borloo, αναφερθήκατε στις ειδικές ρυθμίσεις για ορισμένες χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Νομίζω ότι αυτό είναι αποδεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια και δεν υπονομεύουν τη συνολική αρχιτεκτονική του έργου. Αυτή η Ομάδα θα υποστηρίξει αυτές τις ειδικές ρυθμίσεις, εάν τίθενται υπό αυτές τις συνθήκες.

Πολλοί άνθρωποι αναφέρθηκαν στην ηγεσία σήμερα το πρωί, σχετικά με τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης. Χτες, ορισμένοι από εμάς συναντήσαμε ορισμένους από τους βασικούς παράγοντες από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι θα παρίστανται στο Πόζναν και θα βρίσκονται στην Κοπεγχάγη. Για να είμαι ειλικρινής, είναι ιδιαίτερα δύσπιστοι σχετικά με τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης για τις κλιματικές αλλαγές και κατέστησαν ιδιαίτερα σαφές ότι, εάν δεν έχουμε ηγετικό ρόλο, έχουν τα δικά τους σχέδια. Συνεπώς η Ευρώπη πρέπει να κάνει μια επιλογή: είτε να ηγηθούμε της προσπάθειας είτε να ακολουθήσουμε το ρυθμό των άλλων.

Αναφέρατε την οικονομική κρίση. Θεωρήθηκε αποτυχία να δράσουμε για να θεσπίσουμε κανόνες για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προκάλεσαν αυτή την κρίση – μια αποτυχία των πολιτικών, καθώς και των τραπεζών. Ας μην κάνουμε το ίδιο λάθος με το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Εάν το κάνουμε, το τίμημα για την αποτυχία μας θα το πληρώσουν οι απλοί άνθρωποι, ακριβώς όπως πληρώνουν σήμερα το τίμημα για την αποτυχία της τραπεζικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα πράγμα να συμφωνήσουν τα 27 κράτη μέλη για ορισμένες τυπικές φράσεις και πολύ πιο δύσκολο να εξασφαλιστεί η υποστήριξη για πρακτική δράση. Νομίζω ότι η συμφωνία που μόλις πετύχαμε για τα οχήματα και το CO2 το αποδεικνύει: είναι πραγματικά το πιο φιλόδοξο μέτρο που μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Ωστόσο, εάν δεν προχωρήσουμε σημαντικά σε κάθε μέτωπο, μπορούμε τουλάχιστον να υπολογίζουμε σε ορισμένες τεχνολογίες όπου νομίζω ότι μπορεί να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος. Θα γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση μιλώ συγκεκριμένα για δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα.

Νομίζω ότι το Συμβούλιο πραγματικά πρέπει να εκτιμήσει ακριβώς πόσες δυνατότητες έχει αυτή η τεχνολογία για να έχει σημαντική διαφορά στη μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα. Εάν πρόκειται να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία σε διεθνές επίπεδο, εάν πρόκειται να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή της Κίνας – που λαμβάνει το 80% της ηλεκτρικής της ενέργειας από τον άνθρακα – πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των μεγάλων σταθμών παραγωγής ενέργειας, των μεγάλων σταθμών παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και των σταθμών παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα.

Το πρώτο βήμα είναι να δοκιμάσουμε και να αναπτύξουμε την τεχνολογία. Πρέπει να προετοιμάσουμε και να θέσουμε σε λειτουργία τα έργα επίδειξης. Κατά συνέπεια, υποστηρίζω ιδιαίτερα ότι η Προεδρία και η Επιτροπή τώρα θέτουν σε εφαρμογή την αρχή ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερες επιχορηγήσεις για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για να παράσχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση της ενίσχυσης. Ωστόσο, η κριτική είναι ξεκάθαρη. Αυτό που έχει υποβληθεί από το Συμβούλιο δεν είναι αρκετό. Δεν θα παράσχει τις εγγυήσεις που έθεσαν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων το προηγούμενο έτος, προκειμένου να έχουν σε λειτουργία μέχρι και 12 έργα επίδειξης μέχρι το 2015.

Αυτή τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μεγάλο βαθμό. Τις επόμενες δύο εβδομάδες έχουμε την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την τεχνολογία.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά τίθεται αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημα: είναι συμβατή η περιβαλλοντική προστασία,, η προστασία του κλίματος και η οικονομική και βιομηχανική πολιτική; Έχω την αίσθηση ότι στην πραγματικότητα έχουμε καθυστερήσει στη συζήτηση και συνεχώς μου προβάλλουν το επιχείρημα ότι η βιομηχανία και η οικονομία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε δύσκολους καιρούς και ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε οποιοδήποτε αίτημα γι’ αυτά τα θέματα, γιατί διαφορετικά η πρόοδος θα παρουσιάσει στασιμότητα.

Κύριε Langen, ποιος, κατά την άποψή σας, είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι ακριβώς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά; Κι αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια κρίση στον τομέα των πωλήσεων παντού. Κατά την άποψή μου, είναι το αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης, των λανθασμένων βιομηχανικών στρατηγικών, αλλά ασφαλώς όχι το αποτέλεσμα της καθιέρωσης προνοητικής περιβαλλοντικής πολιτικής σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία.

(Χειροκροτήματα)

Τότε πού βρίσκονται τα αποδοτικά αυτοκίνητα που οι Ευρωπαίοι ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα να τα λανσάρουν σε μεγάλες ποσότητες στις αγορές του μέλλοντος; Τώρα διαβάζω ότι θα χρειαστούν Ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις έρευνας για να τους δώσουν τη δυνατότητα να σημειώσουν τεχνολογική πρόοδο. Ωστόσο, οι εταιρείες διαθέτουν πράγματι την τεχνολογία για αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον. Πρέπει να παράσχουμε το πλαίσιο, έτσι ώστε και αυτά τα αυτοκίνητα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον να μπορούν επιτέλους να πουληθούν. Τι κάνουμε; Γι’ άλλη μια φορά καθυστερούμε τη θέσπιση ενός κανονισμού που ήδη θεωρούσαμε ότι θίγει ευαίσθητα σημεία το 1995. Το 1995 συζητήθηκε το εξής θέμα: 120 γραμμάρια για το 2012! Αυτό που επιτρέπουμε τώρα με αυτόν τον κανονισμό – ξεπερνάει αυτά που πιστεύουμε – είναι ο μέσος όρος των εκπομπών από τον νέο στόλο Ευρωπαϊκών αυτοκινήτων να είναι υψηλότερος το 2012 από ότι είναι σήμερα.

(Διαμαρτυρίες)

Ποιος ψεύδεται, κύριε Langen, εσείς μόνο δεν αποφασίζετε, αλλά θα είναι προφανές.

(Χειροκροτήματα)

Νομίζω ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πράγματι να αποφασίσουμε εάν μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε ή όχι τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουμε τα οικονομικά θέματα που βασίζεται στην υπερκατανάλωση, στην «υπερβολή» και στη φιλοσοφία του «συνεχώς μεγαλύτερου». Κατ’ ουσία, η χρηματοπιστωτική κρίση, η κρίση για το κλίμα και η φτώχεια στον κόσμο μπορεί να εξηγηθεί με τη δική μας υπερκατανάλωση και με τον υπέρογκο βαθμό απληστίας των βιομηχανοποιημένων χωρών. Εάν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, κύριε Langen, τότε το μέλλον είναι αποθαρρυντικό. Αυτόν τον αιώνα, κανείς δεν θα μπορεί να θυμάται τη φάση της πολιτικής για το κλίμα ή την πολιτική για την κρίση στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Pęk (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνει αυτή την αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία υποθέτει ότι η δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα που προέρχεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις περιοδικές κλιματικές αλλαγές και η προσπάθεια να επιβληθεί μια τέτοια στρατηγική σε όλο τον κόσμο είναι η πιο ουτοπική ιδέα της εποχής μας.

Θα αναφέρω αρκετά αριθμητικά στοιχεία που θα αποδείξουν πλήρως τη γελοιότητα αυτής της υπόθεσης. Για παράδειγμα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας υποστηρίζει ότι η μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 50% θα κοστίσει παγκοσμίως 45 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου μέχρι το έτος 2050 και ότι αυτό το χρηματικό ποσό θα συντελέσει στη μείωση των θερμοκρασιών και παραθέτω, «μέχρι 0,02 βαθμούς», δηλαδή, λιγότερο από το στατιστικό σφάλμα, το οποίο μπορεί να μην επηρεάσει την πρόοδο των περιοδικών κλιματικών αλλαγών. Ταυτόχρονα θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία μείωση της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio (GUE/NGL). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε μια έκθεση, σε μια συνοπτική έκθεση αυτή τη φορά, πριν από μερικές ημέρες, η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Μεταβολές ανακοίνωσε ότι οι εκπομπές CO2 άρχισαν ξανά να αυξάνονται ταχύτερα από ότι είχε προβλεφθεί. Ως εκ τούτου, και εμείς πρέπει να επιταχύνουμε τις αποφάσεις μας και να διασφαλίσουμε ότι είναι ικανοποιητικές. Το Κοινοβούλιο, όπως επεσήμαναν ορισμένοι συνάδελφοι, εργάστηκε με έξυπνο τρόπο, κατάλληλα και θα έλεγα ακόμη και παθιασμένα και έχει ήδη εγκρίνει σημαντικά κείμενα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Αναμένουμε η Επιτροπή – και δεν έχω καμία αμφιβολία σχετικά με αυτό, καθώς σέβομαι το έργο του κ. Δήμα – και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν την αξία αυτού του έργου. Βρισκόμαστε στη διαδικασία συναπόφασης και κατά συνέπεια πρέπει να τηρήσουμε τις προθεσμίες και να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν την επόμενη σύνοδο στο Στρασβούργο. Δεν πρέπει να υπονομεύουμε τις δεσμεύσεις μας, αλλά να υποστηρίζουμε τα βασικά σημεία του Κοινοβουλίου, όπως οι αποτελεσματικές περικοπές, η αυτόματη μεταβολή από 20 σε 30%, η δημιουργία ενός ταμείου προσαρμογής και η μεταφορά τεχνολογίας σε τρίτες χώρες. Η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο Πόζναν, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να εξασφαλίσει μια συμφωνία μετά το Κιότο με την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Είμαι βαθύτατα λυπημένος, ως Ιταλός που η κυβέρνηση της χώρας μου και η Confindustria έλαβαν μια τόσο αντιδραστική και επιβλαβή θέση, πρωτίστως για τη χώρα μου. Η δήλωση ότι η οικονομική κρίση καθιστά αδύνατη τη λήψη μέτρων για το κλίμα είναι ανόητη, αντίθετα, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς μας για μια πράσινη βιομηχανική ανασυγκρότηση και το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης μας κατά τη διάρκεια αυτής της δραματικής κρίσης. Το περιβάλλον δεν αποτελεί πρόβλημα για την οικονομία, αλλά το μέσο για την επίλυσή του, σε συνδυασμό με μια διαφορετική κοινωνική προσέγγιση σε μια κρίση που προκύπτει ακριβώς από μια ασταθή οικονομία που βλάπτει το περιβάλλον και την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM). - (DA) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη ευχαρίστηση παρακολουθώ τη νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πράσινη ανάπτυξη που ακολούθησε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, όπως όλα τα νέα πολιτικά φαινόμενα, το νέο πράσινο κύμα προϋποθέτει επίσης μια δόση υγιούς σκεπτικισμού. Μπορείτε πολύ καλά να καταλάβετε την άποψη ότι αυτό έχει περισσότερο σχέση με τη δημιουργία ενός άλλοθι για την επιδότηση μιας παρωχημένης βαριάς βιομηχανίας από ότι με την πραγματική βούληση για τη διεξαγωγή μιας πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές. Πράγματι, εάν ήσασταν κάπως θρασείς, θα μπορούσατε να πείτε ότι μοιάζει με μια προσπάθεια να επανεισάγουμε μια συντηρητική προστατευτική βιομηχανική πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες χώρες στην ΕΕ, οι οικονομίες των οποίων εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία, πρόκειται να έχουν την άδεια να χορηγήσουν κρατική ενίσχυση. Ωστόσο, δεν είμαι τόσο θρασύς! Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τη νέα πράσινη γραμμή πλεύσης που ακολουθούμε και θέλω να δηλώσω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πραγματικά ιδεαλιστική εστίαση. Πρέπει να επικεντρωθούμε να μεταβάλλουμε την παραγωγή αυτοκινήτων της Ευρώπης σε παραγωγή ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που μπορούν να λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ένα πέμπτο όλων των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη προέρχεται από τον τομέα των μεταφορών. Εάν επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτόν τον τομέα, τότε θα μπορούμε πράγματι να κάνουμε κάτι σχετικά με τις εκπομπές CO2 και να μειώσουμε τις εκπομπές θορύβου και να διαχωρίσουμε την ύλη σε μικρά σωματίδια.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, ενώ υποστηρίζω την ουσία των στόχων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σχέδιο για τις κλιματικές αλλαγές, για να μάθω το στόχο της μείωσης των εκπομπών CO2 και την εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω επίσης ότι χρειάζεται περισσότερος ρεαλισμός για τους συγκεκριμένους στόχους που προτείνονται. Το βασικό πρότυπο για τον καθορισμό της ποσότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των κρατών μελών και όχι η φυσική δυνατότητα παραγωγής αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Φλάνδρα, το μελλοντικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σχετικά με αυτό το θέμα. Με την ιδιαίτερα περιορισμένη παράκτια ζώνη της, με την έλλειψη της δυνατότητας για ταμιευτήρες αποθήκευσης, με ελάχιστο ήλιο, με ελάχιστους χώρους πρασίνου και ούτω καθεξής, αποτελεί πλήρες μυστήριο πώς το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να αυξηθεί από μόλις 2% σε 13% μέχρι το 2020. Ως τέτοιος, ο τρόπος με τον οποίο το σχέδιο για το κλίμα πρόκειται να επεκταθεί θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα προς επίλυση τόσο για τη βιομηχανία της Φλάνδρας, όσο και για τους Φλαμανδούς καταναλωτές, οι οποίοι θα έλθουν επίσης αντιμέτωποι με υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδειγμα.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την άποψη ότι οι πολιτικοί παντού φοβούνται τις μακροχρόνιες αποφάσεις λόγω των βραχυχρόνιων συνεπειών. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο David Puttnam στο Δουβλίνο, η πολιτική καθιέρωση είναι από τη φύση της συντηρητική και φοβάμαι την αιφνίδια αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο – και θα προσέθετα επίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως προς τη νομοθεσία για το κλίμα δεν έχουμε επιλογή. Ως πολιτικοί το οφείλουμε στις κοινότητές μας, σε όλες τις κοινότητες, στις μελλοντικές κοινότητες, να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να ληφθούμε υπόψη.

Η επιστήμη είναι ένα δεδομένο. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε: έχει περάσει ένα έτος από τότε που η Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα και έχουν γίνει πολλά. Η Γαλλική Προεδρία το έθεσε ως προτεραιότητα και από κοινού εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να επιτύχουμε μια κατάλληλη συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό που ήταν δυνατότητα τώρα μετατρέπεται σε πιθανότητα.

Έχοντας δει από πρώτο χέρι πολλές απογοητευτικές Διασκέψεις για την αλλαγή του κλίματος τα τελευταία έτη, πίστευα πάντοτε στην ανάγκη η Ευρώπη να προάγει αυτή τη διαδικασία, όπως κάναμε στο Μπαλί και να δώσει έγκαιρα τα αποτελέσματα για τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την αλλαγή του κλίματος.

Ωστόσο, προειδοποιήσαμε: δεν θα «συνάψουμε» απλώς οποιαδήποτε συμφωνία. Το ξεκαθάρισα ιδιαίτερα στη Γαλλική Προεδρία και είναι σαφώς κατανοητό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα παραστεί με ένα τετελεσμένο γεγονός. Επίσης, το Κοινοβούλιο δεν επαφίεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να «προσυπογράψουν». Μην απατάσθε σχετικά με αυτό. Κάθε προσυπογραφή θα πραγματοποιείται σε μια επακόλουθη τριμερή συζήτηση μεταξύ της Γαλλικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, θα προσθέσω απλώς – και θα ρωτήσω τον Υπουργό κ. Borloo να μας πει την άποψή του σχετικά με αυτό και να ξεκαθαρίσω στον Πρόεδρο Sarkozy – ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των εσόδων της δημοπρασίας πρέπει να διατεθεί για προσαρμογή και για ελάφρυνση στις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι η νομοθεσία χωρίς γενναιόδωρη χρηματοδότηση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας. Μην απατάσθε σχετικά με αυτό.

Ναι, καθώς συζητάμε και μιλάμε για τη δέσμη μέτρων μετά το 2012 έναντι ενός παρασκηνίου για τη σοβαρή παγκόσμια οικονομική ύφεση και τη χρηματοπιστωτική κρίση, θα χρειαστούμε όλη την αποφασιστική διακυβέρνηση, το επιχειρηματικό ταλέντο και την επιστημονική καινοτομία που μπορούμε να συγκεντρώσουμε. Οι επενδύσεις, οι θέσεις εργασίας, οι αποδοχές, η κατανάλωση και η διάσωση του πλανήτη μας είναι όλα ταυτόσημα και θα εξαρτιόμαστε από την ικανότητά μας να αλλάξουμε τα ορυκτά καύσιμα που προέρχονται από τον άνθρακα με πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας και να συγκεντρώσουμε όλους τους συναδέλφους μας από όλο τον κόσμο να λάβουν μέρος μαζί μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, είναι σπάνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχολείται με θέματα που έχουν τόσο ευρεία επίδραση στους Ευρωπαίους και ακόμη και στον κόσμο, όση έχει η δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Ωστόσο, αντί να χειριζόμαστε αυτό το θέμα με διαφάνεια, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η υποστήριξη γι’ αυτή την εξαιρετικά σημαντική δέσμη μέτρων, παρακάμπτοντας τις συνηθισμένες δημοκρατικές διαδικασίες του Κοινοβουλίου.

Βέβαια, οι αρμόδιες επιτροπές ήταν σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους, αλλά αυτό το Σώμα δεν κατόρθωσε ποτέ να λάβει μια θέση, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το δημοκρατικό δικαίωμα κάθε ευρωβουλευτή να τροποποιεί τις προτάσεις της Επιτροπής. Ενώ αποφασίστηκε η αναβαθμισμένη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας, οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια άτυπη τριμερή συζήτηση με βάση την ψηφοφορία που διεξάχθηκε σε μία μόνο επιτροπή. Πρέπει πράγματι να επισημάνω ότι αυτή η ψηφοφορία δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου;

Επιπλέον, οι θέσεις που εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές κατά κανόνα υπάρχουν μόνο στα Αγγλικά, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο πολλούς ευρωβουλευτές να κατανοήσουν πραγματικά την έκταση των προτεινόμενων μέτρων. Αυτή η άρνηση της δημοκρατίας δικαιολογήθηκε από την επιθυμία της Ευρώπης να δώσει το καλό παράδειγμα στον υπόλοιπο κόσμο στη Διάσκεψη του Πόζναν. Το γεγονός είναι ότι, αυτή η διάσκεψη θα έχει ολοκληρωθεί πριν καταλήξουν σε συμφωνία οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. Ο κ. Borloo έχει δίκιο που τονίζει την ανάγκη για μια συμφωνία σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, αλλά δεν πρέπει να τα καταφέρνουμε χωρίς τη συμβολή των ευρωβουλευτών που εκλέγονται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες.

Ωστόσο, θα ζητηθεί από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τους συμβιβασμούς που θα διαπραγματευθεί η Προεδρία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υποβιβάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία συναπόφασης που ορίζεται στις Συνθήκες σε μια άσκηση ύφους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θέλω μια συμφωνία, αλλά όχι οποιαδήποτε παλαιά συμφωνία. Θέλω μια συμφωνία που επιτυγχάνεται με δημοκρατική διαφάνεια. Ελπίζω να δω την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας στην Κοπεγχάγη το 2009, αλλά η προσαρμογή της Ευρωπαϊκής προσπάθειας στο πλαίσιο αυτής της συνολικής συμφωνίας δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της επιτροπολογίας, όπως προτείνει η Επιτροπή και όπως επιθυμούν συγκεκριμένα οι συνάδελφοί μου από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας. Μια φιλόδοξη πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να αποφασίζεται κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς να το γνωρίζουν οι πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, η περίοδος για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το κλίμα – η δέσμη μέτρων της ΕΕ για τις κλιματικές αλλαγές – τελειώνει και η ευθύνη για να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι εναπόκειται στη Γαλλική Προεδρία. Η θέση του Κοινοβουλίου ήταν σαφής από τον Σεπτέμβριο. Δεν θα δεχτούμε μια λιγότερο αποτελεσματική πρόταση. Η διαδικασία της συναπόφασης ισχύει για όλους, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.

Η δέσμη μέτρων για την ενέργεια τελεί επίσης υπό συζήτηση. Η δέσμη μέτρων για την ενέργεια είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια και για μια λειτουργική αγορά. Ωστόσο, θέλω να ασχοληθώ με ορισμένα μέρη αυτής της δέσμης μέτρων που πραγματεύονται την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Πρώτον, ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε για μια δημοπρασία και να χαρίσουμε τα πάντα θα είναι απόλυτη τρέλα. Δεύτερον, εάν τα μέτρα αναγκάσουν τις επιχειρήσεις να φύγουν από την Ευρώπη μέσω της διαρροής διοξειδίου του άνθρακα, φυσικά πρέπει να αποζημιωθούν. Ωστόσο, μια παγκόσμια σύμβαση ελαχιστοποιεί αυτόν τον κίνδυνο. Συνεπώς, δεν πρέπει να βιαζόμαστε υπερβολικά και να καθορίζουμε τα θύματα πριν τη διάσκεψη για το κλίμα στην Κοπεγχάγη. Θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη βιομηχανία.

Τα χρήματα που λαμβάνονται από τα μέτρα για το κλίμα πρέπει να επενδύονται επίσης σε μέτρα για το κλίμα. Κατά συνέπεια, τα έσοδα πρέπει να προορίζονται για συγκεκριμένο σκοπό. Οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες εκφράζουν την ανησυχία τους. Χρειάζονται χρήματα με σκοπό την ελάφρυνση και την ενίσχυση σε αυτές τις χώρες. Εμείς είμαστε 27 κι εκείνοι 77.

Τέλος, θέλω να υπενθυμίσω στους Γάλλους συναδέλφους μας κάτι που δήλωσε κάποτε ο Στρατηγός de Gaulle, ότι στην πολιτική δεν έχει σημασία η πρόθεση, αλλά μάλλον το αποτέλεσμα. Εμείς τώρα έχουμε 24 ώρες στη διάθεσή μας για το Κοινοβούλιο και την τριμερή συζήτηση για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών εντός των οποίων πρέπει να δράσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, μιλώ Αγγλικά για πρώτη φορά σε αυτή τη σύνοδο ολομέλειας, διότι ελπίζω ότι η Γαλλική Προεδρία θα με ακούσει. Δυστυχώς, το σημερινό μοντέλο για επιμερισμό της προσπάθειας που πρότεινε το Συμβούλιο θα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειώσει τις εκπομπές που προέρχονται κυρίως εκτός της ΕΕ μέσω του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης/Κοινού Μηχανισμού Εφαρμογής. Αυτό θα σημαίνει τη μετακίνηση σε ποσοστό μέχρι 70% των μειώσεων εκπομπών σε άλλα σημεία, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό θα υπονομεύσει εντελώς την αξιοπιστία της πολιτικής μας για το κλίμα. Μια απόλυτα κόκκινη γραμμή για το Κοινοβούλιο ανέρχεται στο όριο της τάξης του 50% για αντιστάθμιση που θα διασφαλίσει ότι η πλειοψηφία των μειώσεων των εκπομπών μας είναι εγχώρια.

Αυτό το όριο της τάξης του 50% ήταν πάντοτε το πιο βασικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, μέσω των πολυετών διαπραγματεύσεων του Κιότο. Οι υψηλές ποσοστώσεις του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης/Κοινού Μηχανισμού Εφαρμογής που προτείνει το Συμβούλιο θα σημαίνουν μια πλήρη μεταστροφή στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. Αυτό θα παράσχει πολύ εύκολα επιχειρήματα για όλους όσους θέλουν να υποβιβάσουν και να αμαυρώσουν την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα.

Η διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Μεταβολές αναφέρει ότι οι βιομηχανοποιημένες χώρες πρέπει να μειώσουν τις εγχώριες εκπομπές από 25 μέχρι 40% και οι αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ του 15 και του 30%, σε σύγκριση με τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε δύο φορές τις μειώσεις των εκπομπών. Εάν θέλουμε να αντισταθμίσουμε το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων των εκπομπών μας, τότε εκ των πραγμάτων ζητάμε περισσότερα από τις αναπτυσσόμενες χώρες από ότι από τους εαυτούς μας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαπιστώσουμε πώς αυτό θα συμβάλλει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και πραγματικά ελπίζω ότι η Γαλλική Προεδρία κατανοεί αυτό το βασικό σημείο της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, τώρα αναφέραμε σχεδόν τα πάντα σχετικά με την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Γνωρίζουμε ότι οι κλιματικές αλλαγές υλοποιούνται, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι μια πιο σημαντική προειδοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν. Γνωρίζουμε ότι στο φυσικό περιβάλλον οι εκπομπές άνθρακα πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η ανθρώπινη συνεισφορά για τις εκπομπές άνθρακα είναι μόνο 4% περίπου. Η κύρια πηγή του CO2 είναι ο ωκεανός που περιέχει 50 φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι η ατμόσφαιρα.

Οι μεμονωμένες χώρες δεν εκπέμπουν ίσες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Μεγάλες ποσότητες εκπέμπονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία. Χωρίς τη μείωση των εκπομπών τους, η Ευρώπη από μόνη της δεν θα μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί ούτε με την επιβολή περιορισμών σε χώρες με σημαντικά επίπεδα εκπομπών άνθρακα. Οι οικονομίες, όπως η οικονομία της Πολωνίας, θα εξακολουθήσουν να βασίζονται στην ενέργεια από άνθρακα και σε βιοκαύσιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Αυτές οι πηγές ενέργειας θα παραμείνουν η κύρια ηγετική δύναμη των οικονομιών τους.

Η αναμενόμενη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το έτος 2020 υπό τους προτεινόμενους όρους θα καταστρέψει αυτές τις οικονομίες. Το σχέδιο μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 80% μέχρι το έτος 2050 θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της ενεργειακής οικονομίας, όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά επίσης σε πολλές άλλες χώρες και αναμφίβολα θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή.

Κατά συνέπεια, πρέπει να μελετήσουμε το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βάθος και να λάβουμε μέτρα προστασίας. Βέβαια, η λύση του δεν θα προαχθεί με διμερείς συζητήσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας, εξαιρώντας άλλα κράτη μέλη. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε από κοινού και να βρούμε μια κοινή λύση. Ελπίζω ότι η διάσκεψη στο Πόζναν και η επακόλουθη διάσκεψη στην Κοπεγχάγη θα έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας και μια λύση που θα είναι ευεργετική για όλους.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL).(EL) Κύριε Πρόεδρε, η συνδιάσκεψη στο Πόζναν και, σε ένα χρόνο, στην Κοπεγχάγη πρέπει να πετύχει. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα ευχολόγια και άλλες αναβολές! Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν ομόφωνα, μόλις προχθές ψήφισε την έκθεση Florenz, ζητώντας φιλόδοξους στόχους, αρκετούς πόρους και άμεσα μέτρα, αλλά η βρόμικη συμμαχία μέσα στο Συμβούλιο και μέσα στην Επιτροπή προσπαθεί να ροκανίσει και να υπονομεύσει αυτή την προσπάθεια.

Είναι απαράδεκτο να υπονομεύει το Συμβούλιο το ρόλο του Κοινοβουλίου, για να κάνει το χατίρι του κ. Μπερλουσκόνι και μερικών νέων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Προέχουν το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και τα ιστορικά συμφέροντα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην υπονομευθεί στη θέλησή του να συμβάλει.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η επιβολή δραστικών λύσεων που περιέχονται στη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνη μόνο για το 15% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά επίσης στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Ενώ τα παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ μείωσαν τις εκπομπές άνθρακα κατά 3% περίπου στην Πολωνία, ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής μετατροπής και της διαδικασίας εκσυγχρονισμού, οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 30% περίπου. Παρά αυτή την επισήμανση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά περαιτέρω μειώσεις, οι οποίες θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν την εφαρμογή της αλληλεγγύης και τον επιμερισμό των ευθυνών, αλλά οι οποίες σίγουρα οδηγούν στην κατάρρευση της βιομηχανίας μας και σε υπέρογκη αύξηση των δαπανών.

Επίσης, αντιτιθέμεθα στην οδηγία σχετικά με τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα που επιβλήθηκε πρόσφατα. Αυτό θα καταστήσει αδύνατο η Πολωνία να χρησιμοποιεί γεωθερμική ενέργεια και να επιτύχει το στόχο για ποσοστό της τάξης του 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αντίθετα, μπορεί να γίνει η αιτία μιας περιβαλλοντικής καταστροφής, αντί να διασφαλίσει την περιβαλλοντική προστασία. Η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα από τις διαστρωματώσεις της γης μπορεί να προκαλέσει το θάνατο των έμβιων όντων καθώς και τεκτονικές κινήσεις και σεισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από ότι ο παγκόσμιος μέσος όρος. Σε διάστημα μιας δεκαετίας, όπως γνωρίζετε, τα πλήγματα που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές διπλασιάστηκαν σε 14 δισεκατομμύρια περίπου σε ετήσια βάση. Κατά συνέπεια, πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή τα επόμενα μέτρα που θα λάβουμε. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο όπου έχουμε ακόμη προβλήματα.

Εάν τώρα λάβουμε υπόψη τις εξαιρέσεις από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας χρέωσαν με αδιάντροπο τρόπο τον καταναλωτή για τα δωρεάν πιστοποιητικά τους, προκειμένου να αποκομίσουν πρόσθετα κέρδη για τους ίδιους. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί ξανά. Δεν χρειαζόμαστε πλέον πρόχειρες, βιαστικές αντιδράσεις όπως το φιάσκο για τα πράσινα καύσιμα. Οι υποτιθέμενες μηδενικές εκπομπές από τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα είναι άχρηστες, εάν η ενέργεια προέρχεται από μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα.

Ωστόσο, κατά την άποψή μου, είναι εντελώς γελοίο να εκθειάζουμε την πυρηνική ενέργεια ως φιλική προς το περιβάλλον σε αυτή την κατάσταση. Εάν τα δισεκατομμύρια που δαπανώνται γι’ αυτό σε ετήσια βάση χρησιμοποιούνταν για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεχομένως να μην είχαμε πλέον κανένα απολύτως ενεργειακό πρόβλημα και βέβαια θα κάναμε ένα περαιτέρω βήμα προόδου σε ό,τι αφορά τη μείωση του CO2.

Επιπλέον, σε σχέση με αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να ενθαρρύνουμε την επιδότηση των δημόσιων μεταφορών και την κυκλοφορία των εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε δεσμευτεί όλοι για την παύση των κλιματικών αλλαγών με την αποτροπή της παγκόσμιας περιβαλλοντικής καταστροφής που απειλεί την ανθρωπότητα. Γνωρίζουμε βέβαια, ότι αυτό συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες, τις οποίες εμείς οι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουμε αργά ή γρήγορα για τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Γνωρίζουμε επίσης ότι όσο πιο αργά λάβουμε μέτρα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά, τόσο πιο αμετάκλητες θα είναι οι διαδικασίες και τόσο περισσότερα θα πρέπει να πληρώσουμε. Το ερώτημα είναι κατά πόσο, αφενός, είμαστε αρκετά γενναίοι για να είμαστε οι πρώτοι που θα λάβουμε μέτρα και θα κάνουμε τις απαραίτητες θυσίες και αφετέρου, πώς θα μοιράσουμε την ευθύνη μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων.

Το νομοθετικό πακέτο που έχουμε ενώπιον μας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να δράσει και επίσης δείχνει ότι, δυστυχώς, είναι θιασώτης, ασυνεπής και χρησιμοποιεί ένα διπλό πρότυπο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να παράγουν περισσότερες εκπομπές το 2020 από ότι ο στόχος του Κιότο που τέθηκε για το 2010. Εν τω μεταξύ, άλλοι που είχαν ήδη σημειώσει καλή απόδοση δεν έχουν τα κατάλληλα κίνητρα.

Γιατί δεν αγνοούμε το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τις υποσχέσεις τους, ενώ άλλα συμφωνούν να κάνουν τεράστιες θυσίες; Είναι ομοίως ακατανόητο για ποιο λόγο η τσιμεντοβιομηχανία θα πρέπει να προβεί σε μειώσεις δύο φορές περισσότερο από τη βιομηχανία αποβλήτων ή τον τομέα των μεταφορών. Κύριε Υπουργέ, γενναία κυβέρνηση δεν είναι εκείνη που τολμά να επιβάλει αυστηρές ποινές σε εταιρείες, αλλά εκείνη που είναι το ίδιο αυστηρή με τον εαυτό της. Συνετή κυβέρνηση δεν είναι εκείνη που παίρνει τα χρήματα των πολιτών στο εξωτερικό σύμφωνα με το Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ), αλλά εκείνη που επενδύει στο εσωτερικό της χώρας, στο πλαίσιο της ΕΕ, μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτησή μας δημιουργώντας νέες, εμπορεύσιμες καθαρές τεχνολογίες.

Η παρούσα παγκόσμια οικονομική ύφεση δεν είναι η αιτία για να μη λάβουμε μέτρα, αλλά αντίθετα, είναι μια ευκαιρία για σημαντική πρόοδο. Η ιστορική ευθύνη της Ευρώπης και η ευκαιρία σημαίνει επίσης την ανάληψη ενός πρωτοποριακού ρόλου σε αυτή την τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi (PSE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, ξεκινώντας με τον πρόεδρο της ομάδας μου, τον κ. Schulz, ο οποίος ορθά επεσήμανε ιδιαίτερα το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε την προηγούμενη Δευτέρα με τη συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό που ορίζει την απαίτηση της μείωσης των εκπομπών CO2 από μηχανοκίνητα οχήματα.

Θέλω να εξηγήσω για ποιο λόγο σκόπιμα και σε συμφωνία με τη Γαλλική Προεδρία, η οποία έκανε θαυμάσια δουλειά – θέλησα να πω τόσο ανεπίσημα – για ποιο λόγο, για να παραμείνουμε στο θέμα του αυτοκινήτου, επιτάχυνα τη διασφάλιση αυτής της συμφωνίας, βάζοντας το πόδι μου στο γκάζι, κατά κάποιον τρόπο. Αυτό έγινε για δύο λόγους: ο πρώτος είναι επειδή θεώρησα σημαντικό να προχωρήσει η δέσμη μέτρων, τουλάχιστον σε σχέση με ένα θέμα, για να αποδείξω ότι πραγματικά είναι δυνατό – δύσκολο, αλλά δυνατό – να συμβιβάσουμε διαφορετικές απαιτήσεις: την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών αφενός και την οικονομική διάσταση της ανταγωνιστικότητας και των κοινωνικών θεμάτων, καθώς και της απασχόλησης αφετέρου. Γνωρίζουμε την έκταση της παρούσας κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία και αυτή η πράξη αυτή τη χρονική στιγμή σηματοδοτεί κάτι εξαιρετικά σημαντικό.

Ωστόσο, βάζω το πόδι μου στο γκάζι για έναν ακόμη λόγο επίσης. Θεωρούσα ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να ολοκληρώσουμε αυτή την υπόθεση πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε, εάν μου επιτρέπετε να το πω απερίφραστα, κανείς να μην μπορεί να εκφράσει την άποψή του χωρίς να το θέλουν οι υπόλοιποι. Κανένας από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων δεν θα μπορεί να παρέμβει στον κανονισμό. Απευθύνομαι στους συναδέλφους μου, οι οποίοι, όπως ο κ. Davies, επέκριναν αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα ήταν επίσης καλύτερο εάν οι άλλες υποθέσεις – όπως η υπόθεση του κ. Davies, όπου όλα είναι ήδη έτοιμα για την επίτευξη συμφωνίας – είχαν ήδη ολοκληρωθεί. Θέλω να σας αναφέρω κάτι, κ. Borloo, εάν μου επιτρέπετε να έχω ένα λεπτό παραπάνω: δεν κατορθώνουμε πάντοτε να επιτύχουμε την ομοφωνία εδώ, κατά συνέπεια να είστε σίγουροι και να μην επιτρέπετε να δημιουργείται μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που συνέβη χτες σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου μια χώρα, δυστυχώς η δική μου, άσκησε βέτο για την πρόταση, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο αδύνατη τη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech (ALDE). - (DA) Κύριε Πρόεδρε, ήταν συναρπαστικό να συμμετέχουμε στη διαπραγμάτευση για τη δέσμη μέτρων σχετικά με το κλίμα, πρώτα στην επιτροπή και μετά στις τριμερείς διαπραγματεύσεις στις οποίες λαμβάνω μέρος ως σκιώδης εισηγηγτής σχετικά με την οδηγία για τον επιμερισμό της ευθύνης. Εδώ στο Κοινοβούλιο επιδείξαμε μεγάλο ταλέντο για την επίτευξη συμβιβασμών και την ανεύρεση ιδεών που μπορούν να βελτιώσουν τις προτάσεις της Επιτροπής, διότι γνωρίζουμε καλά ότι, εάν πρόκειται να έχουμε έναν σοβαρό διάδοχο στη Σύμβαση του Κιότο, πρέπει να διαθέτουμε μια φιλόδοξη πρόταση όταν θα λάβουμε μέρος στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης.

Τώρα είναι το Συμβούλιο που περιμένουμε. Θέλω να αναφέρω μερικά σημαντικά προβλήματα. Είναι σημαντικό ότι το Συμβούλιο πρέπει να καταλάβει ότι, εάν τα κράτη μέλη θέλουν ευελιξία, πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση ότι θα υλοποιηθούν οι στόχοι που πρέπει να έχουν τη μορφή αναφοράς, σε συνδυασμό με τις συνέπειες εάν δεν υλοποιηθούν οι στόχοι. Οι κενές υποσχέσεις δεν θα σταματήσουν την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι δεν μπορούμε απλώς να αγοράσουμε όλη τη μείωση εκπομπών εκτός της ΕΕ. Αντίθετα, οι περισσότερες προσπάθειές μας πρέπει να καταβληθούν στην Ευρώπη. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι σοβαρό ή αξιόπιστο, εάν πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε μια διεθνή συμφωνία για το κλίμα, καθώς μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να ερμηνευθεί ότι δίνει το μήνυμα ότι έχουμε ήδη κάνει αυτό που αναμενόταν να κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ομοίως, πρέπει να παρέχουμε κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής τεχνολογίας στην Ευρώπη και πρέπει να διασφαλίσουμε, μέσω αυτού του πακέτου, την πρόοδο προς ένα μέλλον όπου βασίζουμε τη χρήση ενέργειάς μας σε μορφές ενέργειας που είναι ουδέτερες σε CO2. Το προηγούμενο έτος, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ δεσμεύτηκαν να παίξουν ηγετικό ρόλο στο μέτωπο για το κλίμα – αυτό αποτελεί δέσμευση. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο. Το Συμβούλιο πρέπει τώρα να αποδείξει τη βούλησή του να έχει αποτελέσματα έτσι ώστε να μπορούμε από κοινού να χαρούμε για το πακέτο σχετικά το κλίμα, καθώς είναι το καλύτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο γι’ αυτό το έτος.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι το θυμό και την απογοήτευση όλων εκείνων που ορθά ασκούν κριτική σε άτομα αυτού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που προσπαθούν να καταστρέψουν τις δεσμεύσεις μας για μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια.

Η ΕΕ τώρα αμφισβητεί τη δέσμευσή της για το ποσοστό της τάξης του 30%, επιδιώκοντας να αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος που θέτει η ίδια για την προσπάθεια μείωσης, μειώνοντας τις απαιτήσεις για τη δημοπρασία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και σχεδόν όλες τις άλλες βιομηχανίες, θεσπίζοντας πρότυπα για την απόδοση των αυτοκινήτων που είναι χειρότερα από την καθιερωμένη κατάσταση και χωρίς να δεσμεύει κεφάλαια για την αλληλεγγύη με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα φαίνεται συνεχώς κενή και οι πολιτικοί της Ευρώπης δεν θα λάβουν άφεση αμαρτιών για μια τέτοια μνημειώδη αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας.

Θέλω να αντικρούσω μια άποψη που επαναλήφθηκε αρκετές φορές σήμερα. Δεν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και της αντιμετώπισης της κρίσης για το κλίμα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση ως μια ευκαιρία για να ανασυγκροτήσουμε πλήρως την προσοχή και την κατεύθυνση της οικονομίας μας, προκειμένου να την καταστήσουμε αληθινά βιώσιμη οικονομία που πραγματικά θα έχει περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Αυτή είναι μια κρίσιμη δοκιμασία για το ίδιο το έργο της ΕΕ στο σύνολό του και δεν είναι μια δοκιμασία στην οποία μπορούμε να αποτύχουμε.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση αφορά στην ενεργειακή και περιβαλλοντική προστασία. Η επίδραση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στις αλλαγές του κλίματος είναι πραγματική, παρόλο που προς το παρόν αποδίδεται μικρότερη αξία σε άλλους παράγοντες.

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι η δράση γι’ αυτό το θέμα πρέπει να έχει παγκόσμια διάσταση. Διαφορετικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δραστικού περιορισμού μας για τις εκπομπές, εάν οι άλλες χώρες δεν κάνουν το ίδιο; Απλώς θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά αγαθά μη ανταγωνιστικά και οι αγορές μας θα κυριαρχούνται από εκείνους που δεν έχουν προτείνει περιορισμούς τέτοιου είδους.

Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την κατάσταση χωρών όπως η Πολωνία, η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα. Θα ήταν σωστό να αναγνωρίσουμε την τεράστια πρόοδο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα που πέτυχαν πρόσφατα αυτές οι χώρες.

Ως εκ τούτου, η δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές πρέπει να είναι συνετή και ταυτόχρονα να είναι διαποτισμένη με το πνεύμα της αλληλεγγύης. Πρέπει επίσης να έχει καινοτόμο χαρακτήρα και να υποστηρίζει την οικονομία και το περιβάλλον, ενώ εγγυάται την ασφάλεια και λαμβάνει υπόψη της το μέλλον που είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη στιγμή της σημαντικής οικονομικής ύφεσης.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, τον Μάρτιο του 2007 οι αρχηγοί κυβερνήσεων της ΕΕ δεσμεύτηκαν ότι η ΕΕ θα μείωνε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον μέχρι το 2020. Αυτή η δέσμευση δεν αρκεί από μόνη της για να σταματήσει την αύξηση της θερμοκρασίας στο μαγικό όριο των 2ºC, όπως η έρευνα αναφέρει ότι απαιτείται. Ωστόσο, ήταν μια υπόσχεση στους πολίτες μας και ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επομένως, με μεγάλη ανησυχία διαπιστώνω τώρα ότι το μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου, η δέσμη για τις κλιματικές αλλαγές, έχει όλο και λιγότερη χρησιμότητα μέρα με τη μέρα.

Την προηγούμενη Δευτέρα, επιτεύχθηκε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ της Γαλλικής Προεδρίας και των μεγάλων ομάδων του Κοινοβουλίου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα από τα αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά εύκολο να συναχθεί: η συνήθης επιχειρηματική δραστηριότητα για την αυτοκινητοβιομηχανία. Εντελώς ακατανόητο! Μέχρι το 1995, η Επιτροπή πρότεινε τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα σε 120 γραμμάρια. Τώρα, 13 χρόνια μετά, ο στόχος καθυστέρησε ξανά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα από όλα τα παραθυράκια στη νομοθεσία υπό τη μορφή της σταδιακής εισαγωγής του αριθμού αυτοκινήτων που πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις και των αναποτελεσματικών οικονομικών κυρώσεων.

Έχω κουραστεί επίσης να ακούω για τη χρηματοπιστωτική κρίση η οποία χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να μην αναλάβουμε την ευθύνη για τις συνέπειες του κλίματος. Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε στη διάθεσή της περισσότερο από μια δεκαετία για να μετατρέψει την τεχνολογία της σε πιο οικολογική τεχνολογία. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Μάλλον είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς υπερπαραγωγής και της αδυναμίας της αυτοκινητοβιομηχανίας να προβεί σε αλλαγές.

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών βρίσκονται επίσης στο τελικό τους στάδιο. Δεν φαίνονται κατάλληλες ούτε για το κλίμα. Τα έργα του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Βέβαια, πρέπει να υποστηρίξουμε τα έργα για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά αυτό πρέπει να προστεθεί στις δικές μας μειώσεις εκπομπών και δεν πρέπει να τις αντικαταστήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Κύριε Πρόεδρε, υπό το πρόσχημα των υψηλών στόχων περιβαλλοντικής προστασίας, τα πλουσιότερα κράτη και οι εταιρείες ασκούν πιέσεις για μια δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές που θα πλήξει τα λιγότερο ευημερούντα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κρίσης, πλήττεται η εξόρυξη και η παραγωγή ενέργειας σε χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, εις βάρος της παρεμπόδισης της οικονομικής ανάπτυξης και της πρόκλησης μαζικών απολύσεων. Και εγώ υποστηρίζω τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη και παγκοσμίως, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα.

Δεν μπορούμε να κλείσουμε τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα ή τα ανθρακωρυχεία ξαφνικά. Δεν είναι πολύ αργά για να καταλήξουμε σε έναν συνετό συμβιβασμό που να είναι αποδεκτός από όλα τα κράτη. Ωστόσο, ένας τέτοιος συμβιβασμός θα καταστεί εφικτός μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των εθνικών οικονομιών. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση διαταγής και αδικίας και δεν πρέπει να συναινέσουμε σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα είναι μόνο ένα κομμάτι στο συνολικό πακέτο για το κλίμα. Ωστόσο, τα μικρά κομμάτια και οι μικροί τροχοί έχουν κι αυτοί τη σημασία τους. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσουμε εφικτή την κατασκευή και την καθιέρωση έργων επίδειξης, διότι μπορεί να αναπτυχθεί μια εντελώς νέα βιομηχανία, μια μεταβατική τεχνολογία για την αποθήκευση CO2 που μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να ελαχιστοποιούνται σημαντικές προσπάθειες σε άλλους τομείς.

Υπάρχουν τρία σημαντικά έργα επίδειξης παγκοσμίως που έχουν άλλους στόχους, δηλαδή να επιταχύνουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκές μονάδες για έργα επίδειξης, διότι είμαστε υπεύθυνοι για τα ορυχεία, για την τεχνολογία, καθώς επίσης για το ρυθμιστικό πλαίσιο για το διάστημα μετά το κλείσιμο των ορυχείων που τότε πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία στην Ευρώπη.

Έχουμε προβλήματα με τη χρηματοδότηση, τουλάχιστον αυτό αναφέρεται. Δεν πιστεύω ότι αυτά πρέπει να αποτελούν αληθινά προβλήματα. Επενδύουμε – και τα αριθμητικά στοιχεία ισχύουν – 1.800 δισεκατομμύρια ευρώ στο χρηματοδοτικό πλαίσιο για εταιρείες και τράπεζες και για παροχές στις επιχειρήσεις. 1.800 δισεκατομμύρια – και δεν έχουμε 10 δισεκατομμύρια ή 5 δισεκατομμύρια για να κάνουμε δοκιμές σε νέες τεχνολογίες που ενδέχεται να έχουν παγκόσμια σημασία.

Μόλις επέστρεψα από την Κίνα. Σε αυτή την περίπτωση αναφερθήκαμε στην τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα, όπου η Κίνα θα παράγει το 60% της ενέργειάς της από άνθρακα στο μέλλον. Η Νότια Αφρική, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία χρειάζονται όλες αυτές τις τεχνολογίες και στην Ευρώπη δεν θέτουμε σε εφαρμογή αυτές τις τεχνολογίες. Νομίζω ότι εμείς και το Συμβούλιο πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθειες, προκειμένου να λάβουμε αυτά τα κεφάλαια μέσω οποιουδήποτε μέσου μπορούμε, είτε είναι το Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών είτε άλλα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό σε αυτή ακριβώς την τεχνολογία.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PSE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 20% μέχρι το έτος 2020, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και αυξάνοντας την ποσότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αυτά τα σχέδια αποδεικνύουν ότι η Ένωση επιθυμεί να έχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αποκομμένη και δεν μπορεί να δρα από μόνη της. Εάν δεν πείσουμε τους εταίρους μας από όλο τον κόσμο να προβούν σε εξίσου φιλόδοξες προσαρμογές, δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα παρά τις βέλτιστες προσπάθειές μας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές πρέπει να σχεδιάζονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται σε κάθε περίπτωση οι υπέρογκες δαπάνες για την οικονομία και συνεπώς να μειωθούν οι δαπάνες που επιφορτίζονται τα άτομα. Κατά την αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να επισημάνω δύο κινδύνους.

Πρώτον, η ανάγκη οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας να αγοράζουν άδειες εκπομπής αερίων άνθρακα σε δημοπρασία θα οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση των ενεργειακών τιμών, ειδικά σε χώρες όπου ο άνθρακας παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας. Αυτό θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά των νοικοκυριών και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε εκείνες τις χώρες. Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί εν μέρει με τη συγκριτική αξιολόγηση. Αυτή η μέθοδος ανταμείβει τις πιο αποδοτικές λύσεις στην κατηγορία καυσίμων που ανήκουν και κατά συνέπεια επιτρέπει την επίτευξη του στόχου της μείωσης άνθρακα σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Δεύτερον, το σύστημα κατανομής δικαιωμάτων που προτείνεται τώρα για τις εκπομπές ευνοεί ιδιαίτερα τις βιομηχανίες που διατρέχουν τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα εις βάρος των καυστήρων και των γεννητριών ισχύος. Πράγματι, αυτό θέτει τις πλουσιότερες χώρες σε προνομιακή θέση, γεγονός το οποίο δεν φαίνεται να είναι μια δίκαιη λύση.

Το σύστημα κατανομής πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι οι λιγότερο ευημερούσες χώρες θα κατορθώσουν να αποκομίσουν οφέλη σε σχέση με τις άλλες. Το πιο δίκαιο σύστημα θα ήταν η διανομή των εσόδων της δημοπρασίας με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Ζητώ από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να βρουν έναν λογικό συμβιβασμό, έτσι ώστε η επιδίωξη αυτών των στόχων να μην υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και να μην επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσης.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, χάρη στην αποφασιστικότητα του εισηγητή, σημειώσαμε τεράστια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήταν απογοητευτικό να μην καταλήξουμε σε μια πλήρη συμφωνία χτες το βράδυ, αλλά η μόνη ρήτρα υπό εξέταση δεν αφορά μόνο να παραμείνει απαραβίαστος ο στόχος του 20% μέχρι το 2020: Οι ευρωβουλευτές εργάστηκαν αρκετό διάστημα και επίπονα για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου στους μηχανισμούς ευελιξίας τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη προκειμένου να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια αναθεώρηση των μηχανισμών ευελιξίας το 2014 κινδυνεύει να αναιρέσει όλο αυτό το χρήσιμο έργο. Κινδυνεύει να υπονομεύσει την ανάπτυξη σε ευρεία κλίμακα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις πράσινες θέσεις απασχόλησης που υπόσχονται την αναβίωση για τις Ευρωπαϊκές περιφέρειες όπως η δική μου, η βορειο-ανατολική Αγγλία. Γι’ αυτόν το λόγο, δεν μπορούμε να ενδώσουμε σε σχέση με τη διατύπωση, θέμα για το οποίο επιμένει μόνο ένα κράτος μέλος.

Ωστόσο, σημειώθηκε αρκετή θετική πρόοδος σε σχέση με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε επιτύχει ένα δυνατό κείμενο για τα βιοκαύσιμα και, το σημαντικότερο, η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης τώρα θα συμπεριληφθεί κατόπιν επιμονής του Κοινοβουλίου. Είμαι επίσης ευχαριστημένη που θα ζητηθεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ενεργειακή απόδοση, προκειμένου να επιτύχουν πιο εύκολα τους στόχους τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας σχετικά με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – όπως πράγματι και για τη συνολική δέσμη μέτρων για το κλίμα. Αυτή η νομοθεσία πρέπει να λειτουργήσει σωστά για την ΕΕ, αλλά πρέπει επίσης να λειτουργήσει ως μια δυνατή προσφορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη ήταν πρωτοπόρος πρώτα και θέλει να εξακολουθήσει να δρα ως προγεφύρωμα στην Κοπεγχάγη.

Βέβαια, ο κόσμος παρακολουθεί, μας παρατηρεί σήμερα, αλλά το βλέμμα του είναι επίσης προσηλωμένο στην κυβέρνηση Ομπάμα. Και έχουμε δίκιο να αναρωτιόμαστε εάν το έργο του είναι καλύτερο, αφού ακόμη είμαστε ανεπαρκείς σε αυτόν τον τομέα. Είμαστε ανεπαρκείς σε ό,τι αφορά τους ρυπαντές και τελικά αφήνουμε τις διαπραγματεύσεις για τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές στα κράτη μέλη. Προσωπικά, έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου. Προειδοποιούμε εδώ και πολύ καιρό χωρίς αποτέλεσμα. Σε όλο τον Ατλαντικό, ο μεγαλύτερος φορέας εκπομπών παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι, μέχρι το 2020, θα μειώσει τις εκπομπές στα επίπεδα του 1990, δηλαδή, μια μείωση της τάξης του 60% στις εκπομπές του. Επιπλέον, θέλει να δημοπρατήσει άμεσα το 100% των επιδομάτων. Σας ρωτώ: που βρίσκεται το λάθος σε αυτό; Βέβαια, επιδοκιμάζουμε τους εαυτούς μας για τις σημαντικές προσπάθειές μας, παρόλο που γνωρίζουμε καλά ότι είμαστε ιδιαίτερα ανεπαρκείς σε αυτό που ζητούν οι επιστήμονες της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιματικές Μεταβολές.

Στις ΗΠΑ, τα εργατικά συνδικάτα υποστήριξαν τη μετατροπή της οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό πραγματικά πρέπει να εμπνεύσει τους κατασκευαστές μας, οι οποίοι είναι απασχολημένοι με την εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών κρίσεων για να απολύσουν προσωπικό, μετά από χρόνια κερδοφορίας που δεν ανακατανεμήθηκαν στους υπαλλήλους και μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων εκούσιων συμφωνιών για τη ρύπανση που ισοδυναμούσε με μια αποτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οι σημαντικές αλλαγές για το κλίμα επηρεάζονται από την έκλυση θερμότητας από τον ήλιο που παρέχει στον πλανήτη μας το 96% περίπου της θερμότητάς του. Η υπερβολική εκπομπή CO2 και μεθανίου έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια πρέπει να μειωθεί.

Μια διέξοδος από αυτό το αδιέξοδο είναι να εφαρμόσουμε ριζικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αυξήσουμε την παραγωγή καθαρής ενέργειας και να επιταχύνουμε όλες τις δράσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναμφίβολα, αυτό θα απαιτεί αναδιάρθρωση των δαπανών και διασφάλιση της κινητικότητας των κεφαλαίων που χορηγούνται για τέτοιου είδους μέτρα, αλλά δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια τη δραστική αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν θα είναι αποδεκτό στην Ευρωπαϊκή κοινωνία ή στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία. Για το λόγο αυτό, η παρούσα μορφή της δέσμης μέτρων απαιτεί σημαντική αναθεώρηση.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που έχω την ευκαιρία να συμβάλω στη σημερινή συζήτηση. Αρχικά συμμετείχα εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE στην έκθεση του κ. Sacconi για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και έλαβα μέρος στην τριμερή συζήτηση και θέλω να τιμήσω το έργο του, συμβάλλοντας στη διασφάλιση μιας συμφωνίας σχετικά με αυτή τη νομοθεσία. Μπορώ να αναφέρω ότι χτες το βράδυ η Ομάδα PPE-DE συμφώνησε ότι θα υποστηρίξουμε το σχέδιο συμφωνίας στην ψηφοφορία της ολομέλειας.

Αυτή η νομοθεσία έχει συμφωνηθεί τώρα και διασφαλίζει ότι μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να παράγουν καθαρότερα, πιο οικολογικά και πιο αποδοτικά αυτοκίνητα, αλλά ευτυχώς να το κάνουν με συνεχή τρόπο που δεν θα κοστίσει τις θέσεις απασχόλησης και την ευημερία της βιομηχανίας. Όπως η κ. Hall κι εγώ εκπροσωπώ τη βορειο-ανατολική περιοχή της Αγγλίας και στην περιοχή μου υπάρχουν πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία και ελπίζω ότι καμία από αυτές τις θέσεις δεν θα επηρεαστεί από αυτή τη νομοθεσία.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικά πράγματα για τη διαδικασία. Με ανησύχησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αυτής της νομοθεσίας, μερικές φορές επισπεύδεται μέσω του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου με υπερβολική βιασύνη. Πολλές φορές ήρθαμε αντιμέτωποι με έγγραφα 60 σελίδων που τα λάβαμε μόνο μια ώρα προτού πραγματοποιηθούν οι πραγματικές επίσημες τριμερείς συζητήσεις. Ακόμη και πριν την τελική τριμερή συζήτηση τη Δευτέρα, η Επιτροπή υπέβαλε ακόμη τεχνικές προσαρμογές στη διατύπωση, λίγα λεπτά πριν τη διεξαγωγή των πραγματικών διαπραγματεύσεων.

Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι είναι άσχημο που δεν υπήρχε η κατάλληλη εξέταση αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής νομοθεσίας είτε στο Συμβούλιο είτε στο Κοινοβούλιο. Κατανοώ ότι το ίδιο ισχύει και με ορισμένα άλλα θέματα. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό όλη αυτή η νομοθεσία να εξετάζεται με κατάλληλο τρόπο και ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να συμβάλλουν στη συζήτηση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θεσπίζουμε με σωστό τρόπο αυτή την ιδιαίτερα σημαντική νομοθεσία και ότι δεν υπάρχουν λάθη που μπορεί να ανακαλύψουμε στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είχα την τιμή να απαντήσω στην πρόταση του Προέδρου Barroso για τη δέσμη μέτρων σχετικά με το κλίμα εξ ονόματος της Ομάδας. Εκείνη τη στιγμή δήλωσα ότι υποστήριζα ολόψυχα τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής για την Ομάδα μου. Και ακόμη τους υποστηρίζω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την άποψή μας σχετικά με αυτό. Ωστόσο, αναφέρθηκα ήδη στο πρόβλημα της διαρροής άνθρακα εκείνη τη στιγμή και ήταν σαφές για μένα τότε, κύριοι Επίτροποι, ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε αρκετά σε αυτόν τον τομέα. Τώρα πρέπει να προλάβει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα.

Ευχαριστώ την Προεδρία, διότι αναμφίβολα προσπάθησε να βρει λύσεις από κοινού με τους ευρωβουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει να εγκαταλείψουμε τους στόχους, αφορά στο να δώσουμε επίσης ένα κατάλληλο αρχικό πλεονέκτημα σε εκείνες τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν τις πιο προηγμένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες και δεν αφορά στην προτροπή αυτών των βιομηχανιών να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις θέσεις απασχόλησης που προσφέρουν και με την περιβαλλοντική ρύπανση.

Το σύστημα των κριτηρίων αξιολόγησης που έχει αναφερθεί ήδη πρέπει επίσης να λάβει κατάλληλη μορφή. Έχει επίσης σχέση με τη δυνατότητα αξιόπιστου σχεδιασμού. Τώρα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η καθιέρωση της αρχής, αλλά στη συνέχεια η αναβολή της εφαρμογής της για χρόνια, έως ότου η Επιτροπή επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες. Οι εταιρείες χρειάζονται αξιόπιστο σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορούν να επενδύσουν επίσης τώρα.

Μια τελευταία ιδιαίτερα σημαντική επισήμανση: τα έσοδα από τις αυξήσεις πρέπει πράγματι να χρησιμοποιηθούν ξανά για τους περιβαλλοντικούς στόχους, είτε στην ίδια τη βιομηχανία μας, έτσι ώστε να μπορεί να εκσυγχρονιστεί, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις είτε ακόμη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επιτραπεί στους Υπουργούς Οικονομικών να εξαφανιστούν με αυτά τα χρήματα. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την περιβαλλοντική προστασία.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ αντιμετωπίζει τον έλεγχο της πραγματικότητας. Η οικονομική απόδοση στην Ευρώπη καταρρέει και εδώ εξετάζουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πρόσθετα εμπόδια για τη βιομηχανία μας.

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών υποτίθεται ότι μειώνει τις εκπομπές, αλλά πρωτίστως θα αυξήσει τις δαπάνες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ότι οι θέσεις απασχόλησης θα μετατεθούν στο εξωτερικό. Εν τω μεταξύ ο υπόλοιπος κόσμος μας παρατηρεί με ηρεμία. Η Κίνα πρέπει πραγματικά μόνο να περιμένει με υπομονή και στη συνέχεια θα υπάρχει παραγωγή χάλυβα εκεί και όχι πλέον στην Ευρώπη.

Δικαιολογημένα οι 11.000 εργαζόμενοι στον τομέα του χάλυβα διαδήλωσαν στις Βρυξέλες αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Χαιρετίζω ιδιαίτερα αυτό που μόλις δήλωσε ο κ. Swoboda σχετικά με το σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης, αλλά η διορατικότητα των Σοσιαλδημοκρατών άργησε πολύ να έλθει.

Πιστεύω ότι υπερεκτιμάμε υπερβολικά τη σημασία μας, εάν θεωρούμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε σημαντικά το παγκόσμιο κλίμα με πολιτικά μέτρα. Στον 21ο αιώνα, εκείνες οι κοινωνίες που απαντούν έξυπνα στα δύο ερωτήματα θα είναι επιτυχείς: Από πού προέρχεται η ενέργειά μας και πώς τη χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά; Μια πολιτική με ιδιαίτερα δαπανηρή και ιδεολογική αποφυγή του CO2, όπως αυτή που εφαρμόζουμε επί του παρόντος στην Ευρώπη δεν θα οδηγήσει σε επιτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αξιότιμοι Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι η δέσμη μέτρων για την προστασία του κλίματος έχει δρομολογηθεί. Σήμερα θέλω να χρησιμοποιήσω τα δύο λεπτά του χρόνου ομιλίας μου για να συζητήσω για το θέμα της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, διότι είναι αυτό που με απασχολεί περισσότερο.

Επιτρέψτε μου να εξετάσω την κατάσταση στις ΗΠΑ σχετικά με αυτό το θέμα. Τι κάνουν οι Αμερικανοί; Ο Barack Obama παρουσίασε το σχέδιό του «Νέα Ενέργεια για την Αμερική». Όταν το διαβάζει κανείς, χαίρεται ιδιαίτερα, διότι οι στόχοι που διατυπώνονται σε αυτό είναι οι ίδιοι με τους δικούς μας. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020, αύξηση της αναλογίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, εισαγωγή ενός εκατομμυρίου ηλεκτροκίνητων υβριδικών οχημάτων μέχρι το 2015. Όλα αυτά είναι σχέδια και στόχοι με τους οποίους είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι και τους οποίους μπορούμε μόνο να υποστηρίξουμε.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα είναι: πώς οι Αμερικάνοι θα το κάνουν αυτό; Αυτό είναι επίσης το σημείο όπου βρίσκεται η μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτό που κάνουμε στην Ευρώπη. Οι Αμερικάνοι επενδύουν πολλά στη βιομηχανία τους. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση συγκροτεί ένα πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης αξίας 500 έως 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναφέρει ότι τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα θα προορίζονται για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την πράσινη τεχνολογία. Όταν εξετάζετε τις λεπτομέρειες στο εκλογικό μανιφέστο των Αμερικάνων, το θέμα αφορά σε δισεκατομμύρια για την ενίσχυση της βιομηχανίας, προκειμένου να ανέλθει η βιομηχανία στο επίπεδο της παγκόσμιας αγοράς.

Τι κάνουμε; Όταν μελετώ το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων, φορολογούμε τη βιομηχανία μας με 70 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετους φόρους για τη βιομηχανία μας. Θεωρώ ότι το ερώτημα πώς θα παραμείνει ανταγωνιστική η εγχώρια βιομηχανία μας και πώς θα αποτρέψουμε τη διαφυγή των θέσεων εργασίας μας από την Ευρώπη είναι δικαιολογημένο.

Υποστηρίζω μόνο έναν κανονισμό για τη δέσμη μέτρων σχετικά με την προστασία του κλίματος που εγγυάται ότι δεν έχουμε διαρροή άνθρακα και ότι η εγχώρια βιομηχανία μας διατηρείται επίσης στην Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Atanas Paparizov (PSE). (BG) Θέλω να παρατηρήσω ότι για εμένα και τους συναδέλφους μου, είναι σημαντικό να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα στις συζητήσεις για το κλίμα και την ενέργεια, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο στις συνομιλίες για μια διεθνή συμφωνία. Ωστόσο, ταυτόχρονα, θέλω να εκφράσω, με λύπη, την απογοήτευσή μου που δεν σημειώθηκε πρόοδος σε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και αυτό είναι, για τη σωστή αναγνώριση των προσπαθειών τους κατά το διάστημα από την εποχή της υπογραφής του Πρωτοκόλλου του Κιότο μέχρι σήμερα για τη μείωση των εκπομπών. Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία, στο πλαίσιο του εξισωτικού μηχανισμού, θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις προσπάθειες που κατέβαλαν αυτές οι χώρες, διότι, καθώς και το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξής τους, το θέμα της ανασυγκρότησης της οικονομίας σε αυτές τις χώρες ήταν αρκετά τοπικού χαρακτήρα τα προηγούμενα έτη.

Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που ο κ. Borloo ανέφερε τη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, η οποία μπορεί να συντελέσει στην πρόοδο αυτού του θέματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σε σχέση με τις εμπορικές ποσοστώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας, ότι αυτή η διαδικασία λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση αυτού του τομέα σε διάφορες χώρες. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες και κατά συνέπεια η βαθμιαία υλοποίηση αυτών των ποσοστώσεων, σε χώρες όπου η αγορά δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, θα είναι μια σωστή λύση. Επικροτώ την εξεύρεση λύσης για τις εκπομπές άνθρακα και θεωρώ ότι οι τελευταίες πληροφορίες που εξέδωσε η Επιτροπή σχετικά με αυτό το θέμα θα συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων που θα προστατεύσουν τον βιομηχανικό τομέα σε χώρες που είναι ανταγωνιστικές με τις γειτονικές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να είναι παγκόσμιος ηγέτης στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και αυτό περιμένουν οι πολίτες μας από εμάς. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση για τη δέσμη μέτρων σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, όχι μόνο για να εκπληρώσουμε αυτές τις προσδοκίες, αλλά και για να πάμε στην Κοπεγχάγη με κοινή θέση. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που εργάστηκαν πολλές ώρες, προκειμένου να προσπαθήσουν να επιτύχουν αυτό το εγχείρημα.

Είναι σημαντικό να τηρήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να αγνοούμε τις δραματικές επιδράσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία επηρεάσθηκε σημαντικά από αυτή. Με δεδομένο αυτό το νέο οικονομικό πλαίσιο, είναι ακόμη πιο σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των βιομηχανικών υποδομών στα κράτη μέλη και πρέπει να αναγνωριστεί ότι ορισμένα από αυτά πέτυχαν ταχεία και ευρεία αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό.

Γι’ αυτόν το λόγο, πρέπει να παράσχουμε εύλογη και κατάλληλη ευελιξία στα κράτη μέλη και στις βιομηχανίες, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 που έχουν θέσει.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ενώ συζητάμε τις μειώσεις για το 2020 της τάξης του 20% ή στην καλύτερη περίπτωση της τάξης του 30%, όλο και πιο πολλοί επιστήμονες μας αναφέρουν ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Ο λόγος είναι τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν μετά τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιματικές Μεταβολές και το μήνυμα είναι ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι πιο γρήγορες και πιο σοβαρές από ότι νόμιζαν οι ειδικοί μόλις πριν από μερικά χρόνια.

Οι πιο ανησυχητικές νέες πληροφορίες αφορούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ του κλιματικού συστήματος, των ωκεανών και των επίγειων οικοσυστημάτων. Οι ωκεανοί και η βλάστηση στη γη συγκάλυψαν την αύξηση της θερμοκρασίας, απορροφώντας μέχρι τώρα περισσότερο από το μισό των εκπομπών που προέρχονται από τον άνθρωπο. Αυτή η ικανότητα καθίζησης τώρα τίθεται σε κίνδυνο, λόγω της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας και επιδεινώνεται περαιτέρω με την υπερβολική χρήση και την καταστροφή των σημαντικών οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα των δασών. Ενώ μπορούμε να ελέγξουμε τις εκπομπές αερίων, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την τόσο θετική ανάδραση στο πλανητικό σύστημα. Κατά συνέπεια, η προσπάθειά μας, κατά την άποψή μου, είναι υπερβολικά μικρή. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση, ελπίζοντας ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας βαθμιαία σε συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ως προς τη δέσμη μέτρων, με προβληματίζει το γεγονός ότι η δημοπρασία τίθεται υπό αμφισβήτηση. Χρειαζόμαστε τη δημοπρασία για να προκαλέσουμε την καινοτομία και για να αυξήσουμε τα έσοδα για τη στήριξη που τόσο χρειάζεται για την προσαρμογή και για τις πράσινες επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με προβληματίζει επίσης το επίπεδο των αντισταθμίσεων που προτείνεται. Κατά την άποψή μου, με αυτόν τον τρόπο αναβάλλουμε την απαραίτητη τεχνολογική μετατροπή στην Ευρώπη.

Συμμετείχα ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο πιο δύσκολος τομέας ήταν τα κριτήρια βιωσιμότητας. Εδώ σημειώθηκε σημαντική εξέλιξη χτες το βράδυ με το Συμβούλιο, για πιο φιλόδοξες εξοικονομήσεις αερίων του θερμοκηπίου κατά τη χρήση βιοκαυσίμων και για την ενσωμάτωση των έμμεσων αποτελεσμάτων χρήσης γης στην ανάλυση του κύκλου ζωής. Νομίζω ότι αυτό δείχνει υπευθυνότητα.

Ας κάνω μια τελική επισήμανση. Οι κλιματικές αλλαγές διαφέρουν από όλα τα άλλα θέματα που συζητάμε. Μπορούμε να διαπραγματευόμαστε το λεπτομερές επίπεδο των προϋπολογισμών, για παράδειγμα, αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με τη φύση.

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Κυρίες και κύριοι, η δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα που συζητάμε σήμερα αποτελεί συμβιβασμό. Είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ των συμφερόντων της βιομηχανίας, της ανάγκης να προστατεύσουμε το περιβάλλον και βέβαια της ανάγκης για απασχόληση και για την προστασία των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη που είναι ακόμη πιο έντονη ενόψει της παρούσας οικονομικής κρίσης. Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια αποτελεί επίσης συμβιβασμό μεταξύ των βιομηχανικά προηγμένων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών της Ευρώπης, όπου η βιομηχανία δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Όπως όλοι οι σωστοί συμβιβασμοί, αυτός ο συμβιβασμός απαιτεί σημαντικές παραχωρήσεις από όλους τους συμμετέχοντες. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό που θα εξυπηρετεί όλα τα κράτη μέλη, παλαιά και νέα, μεγάλα και μικρά, με μεγαλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη και με μικρότερη βιομηχανική ανάπτυξη, είτε βρίσκονται στη δύση, στην ανατολή, στο βορρά, στο νότο είτε στο κέντρο της Ευρώπης. Τελικά, αυτό αποδεικνύεται από τη συμφωνία για τους προτεινόμενους κανονισμούς για τις εκπομπές CO2 των οχημάτων και από τη συμφωνία για τις οδηγίες σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς τομείς της ζωής αποτελεί ένα πρότυπο για άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό ισχύει επίσης στους τομείς της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα. Είναι προς το συμφέρον μας να εγκρίνουμε τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να έχουμε ηγετικό ρόλο παράλληλα με τη νέα Αμερικάνικη κυβέρνηση το επόμενο έτος στην Κοπεγχάγη.

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, η καλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν θετικές κινήσεις για τις περιφέρειες. Δεν θα έχουν μόνο ευεργετική επίδραση στο κλίμα, αλλά θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας εκεί και θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην ενέργεια. Ωστόσο, οι διαπεριφερειακές διαφορές πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη. Για παράδειγμα, το κρύο κλίμα του βορρά και η αποφασιστική σημασία της δασικής βιομηχανίας πρέπει να είναι περισσότερο εμφανή στις τελικές αποφάσεις. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι υπάρχουν πολλά έλη που έχουν υποστεί αποστράγγιση στο βορρά, όπου η ξυλεία που παράγεται και η συνεχής εκμετάλλευση της τύρφης είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ενεργειακή παραγωγή σε αυτή την περιοχή. Ελπίζω ότι αυτό θα ληφθεί επίσης υπόψη όταν οι αποφάσεις καταστούν οριστικές.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία για τη μεγάλη προσοχή που έδωσε στη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα. Κυρίως, θέλω να ευχαριστήσω την Προεδρία, επειδή άκουσε τα σχόλια που γίνονταν επανειλημμένως στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν αντιμετωπίζονταν με αρκετή σοβαρότητα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόρθωσε να τα βγάλει πέρα υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες. Τώρα είναι επίσης μια τέτοια δύσκολη στιγμή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακούμε ο ένας τον άλλο και να είμαστε ανοικτοί στα αντικρουόμενα επιχειρήματα. Πάντοτε είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.

Θέλω επίσης να έχω την ευκαιρία να καθησυχάσω τον κ. Turmes. Σε ό,τι αφορά τη δική μου χώρα, είμαστε εντελώς έτοιμοι να εγκρίνουμε τη δέσμη μέτρων το συντομότερο δυνατό. Το Κοινοβούλιο γνωρίζει καλά τις προτεινόμενες τροπολογίες. Δεν διακινδυνεύουν με κανένα τρόπο τον κύριο στόχο της δέσμης μέτρων, ο οποίος είναι η μείωση των εκπομπών.

Ασφαλώς χρειαζόμαστε μια δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές και τη χρειαζόμαστε το συντομότερο δυνατό. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτό καλύτερα από την Πολωνία. Είμαστε υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις στη Σύμβαση για το Κλίμα και γνωρίζουμε ότι, χωρίς μια δέσμη μέτρων, δεν θα μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις. Αυτό που έχω υπόψη μου είναι μια δέσμη μέτρων η οποία θα επιτύχει όλους τους προτεινόμενους στόχους, επαναλαμβάνω, όλους τους στόχους μέχρι το έτος 2020, αλλά οι οποίοι θα είναι ευκολότερο να γίνουν αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή οικονομία μας.

Μόνο μια δέσμη μέτρων αυτού του τύπου μπορεί να χρησιμεύει ως πρότυπο για τις άλλες και μια τέτοια δέσμη μέτρων έχουμε υπόψη. Επιπλέον, μόνο μια σθεναρή οικονομία, χωρίς απειλές, θα μπορεί να επενδύσει στην προστασία του κλίματος. Εάν εξασθενήσουμε την οικονομία, από πού θα προέλθουν τα κεφάλαια για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών; Γι’ αυτόν το λόγο, αυτή η συζήτηση είναι τόσο σημαντική και γι’ αυτό είναι σημαντικό για εμάς να ακούσουμε ο ένας τα επιχειρήματα του άλλου.

 
  
MPphoto
 

  Riitta Myller (PSE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω τι έχουν αναφέρει ήδη από πριν πολλά άτομα που είναι ότι τώρα που συζητάμε για τις αποφάσεις που είναι υπό συζήτηση, πρέπει να θυμηθούμε ότι θα έχει ως συνέπεια μόνο την υλοποίηση των αποφάσεων που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων τον Μάρτιο του 2007. Επιπλέον, το επίπεδο επιδίωξης πρέπει να είναι ότι υλοποιούμε τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί.

Υπό αυτή την έννοια, αυτό που ανέφερε εδώ ο Επίτροπος κ. Δήμας για τη σχέση μεταξύ της ευελιξίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής είναι εξαιρετικά σημαντικό. Χρειαζόμαστε δράση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου για την εισηγήτρια, την κ. Satu Hassi, όταν αναφέρει ότι είναι καθήκον μας να λαμβάνουμε αποφάσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε τι αναφέρουν πολλοί από εμάς, δηλαδή την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με οικο-καινοτομίες και με επενδύσεις σε μια νέα τεχνολογία και σε νέα ανάπτυξη. Εκτός εάν διασφαλίσουμε ότι αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν και για εμάς, η βιομηχανία δεν θα παρακινηθεί να ξεκινήσει την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Γι’ αυτόν το λόγο, εκφράζω κάποιο προβληματισμό εάν θα επιτρέψουμε σε ορισμένες χώρες να έχουν ειδική ευελιξία, καθώς στη χειρότερη περίπτωση θα αποτύχουν, δηλαδή δεν θα αποκομίσουν τα τεχνολογικά οφέλη που θα λάβουν οι άλλες χώρες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Mariela Velichkova Baeva (ALDE) (BG) Η μακροχρόνια συνέχιση των πολιτικών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η μακροχρόνια συνέχιση των επενδύσεων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πράσινης ενεργειακής αγοράς και για την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί για το 2020 με αποτελεσματικό τρόπο από οικονομική άποψη. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα χαρτοφυλάκια των πράσινων τεχνολογιών, απαιτείται διαφορετικό φάσμα μέσων. Εάν αυτό θα είναι υπό τη μορφή τιμολογιακών προγραμμάτων, επιχορηγήσεων επενδύσεων και άλλων παραγόντων εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξης και χρήσης των εναλλακτικών πηγών. Αυτό πρέπει να ισχύει χωρίς να είναι επιζήμιο για τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αγοράς στον ενεργειακό τομέα. Μια τέτοια σύνθετη στρατηγική έχει τη δυνατότητα να ασκεί επίδραση στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών και στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας και για τη διασφάλιση της ηρεμίας για τους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Κύριε Borloo, κύριε Piebalgs, κύριε Δήμα, κυρίες και κύριοι, κατ’ αρχάς θέλω να συγχαρώ τη Γαλλική Προεδρία για τις προσπάθειες που καταβάλλει, προκειμένου να ολοκληρώσει αυτή τη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές.

Ωστόσο, τη διαθέτετε: ακριβώς όπως συζητάμε την πρόκληση για τις κλιματικές αλλαγές αυτό που πρέπει να εμφανιστεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν είναι η χρηματοπιστωτική κρίση. Ακριβώς η οικονομική κρίση και η μείωση των πηγών ακατέργαστων υλικών πρέπει να επιτρέπει μια πραγματική βιώσιμη βιομηχανική επανάσταση.

Ως εκ τούτου, λέω «ναι» στο στόχο τρεις φορές επί είκοσι, «ναι» στις καθαρές μηχανές, «ναι» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ενεργειακό συνδυασμό, αλλά λέω «όχι» στη διαρροή άνθρακα και όχι στις μετεγκαταστάσεις. Συνεπώς, πρέπει να υποστηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας και την οικονομία μας να περάσει αυτή τη μεταβατική περίοδο όσο το δυνατό πιο ανώδυνα.

Η συμφωνία για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων ήταν ένα αποτελεσματικό έργο, παρόλο που πιστεύω ότι η διαμόρφωση των κυρώσεων είναι ακόμη ανεπαρκής. Σχετικά με τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα, περιμένουμε τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση. Σχετικά με το θέμα των δικαιωμάτων εκπομπών, είναι πρωταρχικής σημασίας να βρούμε μια δίκαιη και ρεαλιστική μελλοντική πορεία. Θα εγκρίνουμε την εισαγωγή ποσοτικοποιημένων ορίων. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Η συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση είναι σημαντική. Οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες μας αναμένουν να ενημερωθούν για τις μελλοντικές δεσμεύσεις. Πρέπει να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους.

Τι θα έλεγε ο κόσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν εξασφάλιζε την επίτευξη μιας συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους; Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να σκεφτεί, δίνει ένα τέτοιο παράδειγμα στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι τόσο φιλόδοξη σχετικά με αυτή την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Δεν τολμώ να φανταστώ πόσο γελοίο θα ήταν εάν η Ευρώπη δεν προέβαινε στην επίτευξη συμφωνίας, αλλά ωστόσο ήθελε να πείσει τους πάντες ότι έχει δίκιο στην Κοπεγχάγη το επόμενο έτος.

Κατά συνέπεια, θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στη Γαλλική Προεδρία και να τη συγχαρώ ακόμη μια φορά για το έργο που έχει εκπληρώσει.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, οι κλιματικές αλλαγές είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Η λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την επιβράδυνση της αύξησης της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητη. Η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης είναι η τελευταία ευκαιρία για την αποφυγή της κατάρρευσης, σε μια εποχή όπου υπάρχουν θετικά σημάδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την εκλογή του Προέδρου Ομπάμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρουσιάσει μια αξιόπιστη και φιλόδοξη πρόταση προκειμένου να κινητοποιήσει άλλες περιοχές.

Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό των ευθυνών, ένα θέμα το οποίο παρακολούθησα στενά ως σκιώδης εισηγήτρια για τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το οποίο, ελπίζω, ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία, νομίζω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τη μείωση των εκπομπών CO2 εσωτερικά και όχι μόνο εις βάρος των πιστώσεων εξωτερικού. Η οικονομική κρίση δεν είναι, όπως αναφέρουν ορισμένα άτομα εδώ, το αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών πολιτικών: προκλήθηκε από την καταστροφική διαχείριση και πιθανότατα υπάρχουν υποθέσεις για την αστυνομία, όχι πολιτική.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτελεί το έργο του: υπάρχει η ελπίδα ότι το Συμβούλιο θα πράξει το ίδιο, χωρίς να ενδίδει σε εθνικές εγωιστικές τάσεις και σε εσφαλμένα επιχειρήματα. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επιφέρει ευκαιρίες για την οικονομία και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ολοκληρώνω, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και αγαπητοί συνάδελφοι, κάνοντας μια έκκληση όλοι μας να καταβάλλουμε προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση. Ο κόσμος χρειάζεται μια διεθνή συμφωνία και οι πολίτες περιμένουν από εμάς να λάβουμε μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Vladko Todorov Panayotov (ALDE). (BG) Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται με ρυθμούς γρηγορότερους από ότι είχε ποτέ προβλεφθεί. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει ηγετικό ρόλο στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για την πραγματική καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών μετά το 2012, τότε πρέπει να υπάρχει μια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου τα νέα κράτη μέλη να επιτύχουν αποτελεσματικές μειώσεις των επιβλαβών εκπομπών, θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε υπόψη τη βαθμιαία εφαρμογή μιας δημοπρασίας της τάξης του 100% για τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και επέκταση των μεταβατικών περιόδων. Τα νέα κράτη μέλη ακόμη βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στον άνθρακα ως την κύρια πρωτογενή πηγή ενέργειας. Σε αυτά τα κράτη, η μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας πραγματοποιείται με μικρότερο ρυθμό και, κατά συνέπεια, η λήψη αυστηρών μέτρων για τη μείωση επιβλαβών εκπομπών μπορεί να έχει ανεπιθύμητες κοινωνικές επιπτώσεις. Καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο μέχρι τώρα και την πραγματική προετοιμασία κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά, έτσι ώστε τα μέτρα που τίθενται να έχουν απήχηση.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, συμπεριλαμβάνοντας την Επιτροπή, την Προεδρία και τους συναδέλφους μου, για το έργο που επιτέλεσαν και για την προθυμία τους να αντιμετωπίσουν το θέμα.

Θα ξεκινήσω κάνοντας τέσσερεις επισημάνσεις που θεωρώ ότι είναι βασικές σε σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η πρώτη είναι ότι η κατανάλωσή μας σε άνθρακα αυξάνεται συνεχώς, για προφανείς λόγους, λόγω της ανάπτυξης τεράστιων περιοχών του πλανήτη που δεν είχε συμβεί πριν. Δεύτερον, ως συνέπεια αυτής της μεγαλύτερης κατανάλωσης άνθρακα, αυξάνονται οι εκπομπές CO2. Τρίτο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών τώρα υπολογίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέταρτο και εξίσου σημαντικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι, όταν αναφερόμαστε στην οικονομία, κυρίως αναφερόμαστε σε ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει διότι, εάν η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση, η ευημερία των ατόμων θα είναι επίσης σε καλή κατάσταση και εάν δεν είναι, τότε θα ισχύει το αντίθετο.

Οι τελευταίες δύο επισημάνσεις σημαίνουν ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας δεν πρέπει να πλήττεται άσκοπα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, όταν δεν υπάρχουν διεθνείς κανόνες και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις ίδιες βιομηχανίες σε άλλα μέρη του κόσμου. Τα πρώτα δύο σημεία σημαίνουν ότι χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και γι’ αυτόν το λόγο αποτελεσματική διεθνή συμφωνία που περιλαμβάνει τις μεγάλες χώρες που εκπέμπουν CO2, οι οποίες κατά συνέπεια έχουν επίσης μεγάλη κατανάλωση άνθρακα. Χωρίς μια τέτοια συμφωνία, δεν μπορούμε να επιτύχουμε αποτελεσματικά τον απώτατο στόχο που είναι να μειώσουμε αυτές τις εκπομπές CO2.

Εκπρόσωποι της Προεδρίας και της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά ο ηγετικός ρόλος συνίσταται στην πρόταση προτύπων που μας παρέχουν τη δυνατότητα να επιτύχουμε τους στόχους μας. Τα υπόλοιπα είναι απλώς αποκυήματα της φαντασίας.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). (LT) Καμία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κλίμακας στην οποία θα ανήκει η Λιθουανία σε ένα έτος. Αναφέρομαι στα προβλήματα της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με τη συνθήκη προσχώρησης στην ΕΕ, η Λιθουανία θα πρέπει να κλείσει το σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Ignalina που παράγει περίπου το 70% των απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια της χώρας Η πρόταση της Επιτροπής στη Λιθουανία επέτρεψε μια μικρή αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 2005, αλλά η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες της οριστικής παύσης λειτουργίας του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Ignalina και πράγματι μετά από αυτό οι μονάδες παραγωγής ενέργειας της Λιθουανίας θα παράγουν σχεδόν τον διπλάσιο όγκο τέτοιων αερίων. Μετά το 2009, η Λιθουανία θα είναι η μόνη χώρα από τις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει άδειες εκπομπής. Όλα αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά τη βιομηχανία και το σύνολο της οικονομίας, καθώς και τους ιδιωτικούς χρήστες. Αναμένεται ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθούν τόσο, ώστε να διπλασιάσουν το τρέχον επίπεδό τους ή ακόμη περισσότερο.

Η αυξημένη χρήση πηγών ενέργειας από ορυκτά καύσιμα θα αυξήσει τις εκπομπές μέχρι 5 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Κατά συνέπεια, η Λιθουανία ελπίζει να λάβει μια εξαίρεση που να έχει περίπου αντίστοιχο μέγεθος από τους κανόνες του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων για ετήσιες άδειες εκπομπών που δεν έχουν τη δυνατότητα πώλησης, μέχρι να κατασκευαστεί μια νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας. Η δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές είναι εξαιρετικά σημαντική και ευαίσθητη. Κατανοώ ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της προκλήσεις και τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα ήταν ιδιαίτερα λυπηρό εάν τα αιτήματα για εξαίρεση ανατρέψουν αυτό το εύθραυστο έγγραφο, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η κατάσταση στη Λιθουανία είναι πραγματικά δραματική, καθώς και μοναδική, καθώς δεν έχουμε σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της δυτικής Ευρώπης. Προτρέπω τους συμμετέχοντες της τριμερούς συζήτησης να το λάβουν υπόψη.

 
  
MPphoto
 

  John Bowis (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, τα μάτια και η σκέψη όλων τώρα επικεντρώνονται στα βασικά θέματα και γι’ αυτό νομίζω ότι σημειώνουμε πρόοδο. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ και κύριε Επίτροπε, δεν ακούσατε σήμερα την άποψη που νομίζω ότι πρέπει να ακούσετε και αυτή είναι η άποψη των χωρών με χαμηλό εισόδημα. Ορισμένοι από εμάς μόλις επιστρέψαμε από τη διάσκεψη ΑΚΕ στην Παπαούα Νέα Γουινέα και γνωρίζουμε ότι οι χώρες με χαμηλό εισόδημα είναι τα μεγαλύτερα θύματα της ανάπτυξης που γνωρίσαμε στο παρελθόν και χρειάζονται την υποστήριξή μας.

Τα νησιά του Ειρηνικού κυριολεκτικά βυθίζονται κάτω από τα κύματα. Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας επιφέρει νέες ασθένειες, κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία και δάγγειο πυρετό σε αυτή την περιοχή. Επιστρέφουμε για να βρούμε γράμματα από τις περιφερειακές παραθαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης που αναφέρουν περίπου το ίδιο πράγμα. Θέλουν απεγνωσμένα να λάβουμε μέτρα για να υποστηρίξουμε και αυτές.

Στη διάσκεψη ΑΚΕ εξετάσαμε τις συνέπειες που είχε η μη αποσόβηση και η μη διαχείριση των κλιματικών αλλαγών. Ακόμη κι αν εκπληρώσουμε τον 2o στόχο μας, αυτό σημαίνει μείωση της τάξης του 25% στη διαθεσιμότητα σε νερό. Σημαίνει μείωση 10% στις αποδόσεις της συγκομιδής. Σημαίνει ότι 50 εκατομμύρια περισσότερα άτομα υπόκεινται στην ελονοσία. Σημαίνει ότι 10 εκατομμύρια ακόμη υπόκεινται στην παράκτια πλημμύρα. Σημαίνει δραματικές αυξήσεις των αναπνευστικών, καρδιοαγγειακών ασθενειών, των ασθενειών μεταδιδόμενων από φορέα, του καρκίνου του δέρματος και των προβλημάτων όρασης.

Εάν αποτυγχάνουν, εμείς αποτυγχάνουμε. Οι ασθένειές τους είναι ήδη οι ασθένειές μας. Η δική τους αποδημία θα καταστεί η δική μας αποδημία. Η απελπισία τους μπορεί να οδηγήσει σε απελπισία, καθώς διασκορπίζονται επίσης στα σύνορά μας και για το δικό μας καλό, καθώς και για το δικό τους, πρέπει να τις βοηθήσουμε να προοδεύσουν και να το κάνουμε γρήγορα.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen (PSE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή μας τον κ. Turmes για το εντυπωσιακό έργο του σε σχέση με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρομοίως, θέλω επίσης να ευχαριστήσω τις διάφορες γραμματείες του Κοινοβουλίου, τους συμβούλους και τους βοηθούς. Δυστυχώς, δεν κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο κατά τη νύκτα, ακόμη κι αν, από την πλευρά του Κοινοβουλίου, είχαμε στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας και ήμαστε έτοιμοι να προβούμε σε παραχωρήσεις. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, χρειάζονται δύο πλευρές για τις διαπραγματεύσεις και δύο πλευρές με την πρόθεση για την επίτευξη συμφωνίας. Ως εισηγήτρια για τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γι’ αυτή την οδηγία, ανυπομονούσα να βρίσκομαι εδώ σήμερα το πρωί με μια δέσμη μέτρων μετά από τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων. Μια δέσμη μέτρων που επιβεβαίωνε με σαφήνεια τη δική μας συμμετοχή. Αυτή η οδηγία θα ανατρέψει την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Θα μας επιτρέψει να σταματήσουμε την εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που υπερβαίνει τα εκατό έτη. Μια εξάρτηση που κατάστρεψε το περιβάλλον μας και προκάλεσε πολέμους, ταραχή και ανισότητα σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα να φροντίσουμε κάθε λεπτομέρεια σε αυτή τη συμφωνία.

Έχουμε ήδη διασφαλίσει ότι θα καθοριστούν σαφή και σθεναρά κριτήρια βιωσιμότητας για την παραγωγή βιοκαυσίμων για τα αυτοκίνητά μας. Έχουμε διασφαλίσει ότι η βαριά ενεργειακή κατανάλωση από τα κτίρια θα περιορίζεται και έχουμε διασφαλίσει ότι οι παραγωγοί ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών στοιχείων θα έχουν την εγγύηση ότι η Ευρώπη θα επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τελευταίο πρόσκομμα είναι ότι διατηρούμε όλους τους δεσμευτικούς στόχους για το 2020. Το πρόβλημα είναι ότι ένα μεμονωμένο κράτος μέλος παρεμποδίζει τη συμφωνία. Κατά συνέπεια, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβούμε σε μια έντονη έκκληση προς το Συμβούλιο, προκειμένου να αξιολογήσει ξανά τη συμφωνία για την ενέργεια, για να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να επιτύχει τη συμφωνία για την ενέργεια που χρειαζόμαστε τόσο απεγνωσμένα.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, τώρα είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσει ότι δεσμευόμαστε σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να λάβουμε σοβαρά υπόψη τους παγκόσμιους στόχους σχετικά με την πολιτική για το κλίμα. Θα είναι επίσης ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα της Σουηδικής Προεδρίας να διασφαλίσει ότι θα επιτύχουμε αυτή τη διεθνή δέσμευση στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης.

Πιστεύω ότι μπορεί να είναι σημαντικό όταν συζητάμε αυτά τα θέματα να θυμόμαστε ότι η επιτυχία στην Κοπεγχάγη, με ευρεία διεθνή δέσμευση, σημαίνει πολλά περισσότερα από ότι οι διάφορες λεπτομέρειες της δέσμης μέτρων που συζητάμε τώρα. Γι’ αυτόν το λόγο είναι τόσο σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τώρα έχουμε θεσπίσει μια δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές που εκπληρώνει τους στόχους που έχουμε θέσει.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να είμαστε ρεαλιστές σε ό,τι αφορά τα διάφορα μέσα. Εάν είμαστε ρεαλιστές για τα διάφορα μέσα και ταυτόχρονα διασφαλίσουμε ότι επιτυγχάνουμε αυτούς τους στόχους, θα διασφαλίσουμε επίσης ότι έχουμε ευρεία υποστήριξη γι’ αυτό που πρέπει να γίνει και να διασφαλίσουμε ότι τα διάφορα κράτη μέλη είναι συνεχώς πρόθυμα να εκπληρώσουν τις διάφορες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Αυτό είναι το σημαντικό κι αυτή είναι η προοπτική από την οποία συνεχίζουμε με διάφορες προσπάθειες.

Τονίζω ιδιαίτερα ότι πρέπει επίσης να είμαστε σαφείς για ένα πράγμα κι αυτό είναι ότι πρέπει πάντοτε να δίνουμε περιθώριο στις πρωτοβουλίες που επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε περιθώριο για την υλοποίηση επενδύσεων σε άλλες χώρες, όπου τα αποτελέσματα θα είναι τα πιο σημαντικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ζητάμε λιγότερα από τους εαυτούς μας, αλλά είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε άλλες χώρες.

Τέλος, οι πόροι που τώρα απελευθερώνονται μέσω δημοπρασιών πρέπει να προστεθούν στα κράτη μέλη για διαφορετικά μέτρα στις διάφορες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey (PSE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε έντονα συναισθήματα τώρα που μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές. Ορισμένοι διατείνονται ότι τα μέτρα για το κλίμα πρέπει να περιμένουν, σε κάθε περίπτωση μέχρι να περάσει η κρίση, αλλά αυτή δεν είναι καλή ιδέα. Κατ’ αρχάς, είναι απολύτως σημαντικό να λάβουμε άμεσα μέτρα, προκειμένου να αποτρέψουμε την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία θεωρείται ότι είναι ταχύτερη από ότι προβλέπεται. Δεύτερον, το πετρέλαιο τελειώνει. Πραγματικά πρέπει να κινηθούμε προς μια βιώσιμη παροχή ενέργειας. Τρίτο, η αποτελεσματική πολιτική για το κλίμα είναι ένα χρήσιμο όπλο κατά της ύφεσης.

Οι επενδύσεις σε βιώσιμη ενέργεια, σε υποδομές για την πράσινη ενέργεια και για την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια δημιουργούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αυτό δεν πρέπει το αποδοκιμάζουμε. Περιττό να αναφέρω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η απασχόληση στον τομέα του χάλυβα, της χαρτοβιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν εξαφανίζεται στο εξωτερικό. Όπως έχουν τα πράγματα προς το παρόν, η δέσμη μέτρων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, παρόλο που πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι ουσιαστική.

Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία σχετικά με την οδηγία για τα καύσιμα. Μια μείωση της τάξης του 10% σε CO2 με βάση μια ανάλυση του κύκλου ζωής αποτελεί ένα θετικό και ηχηρό μήνυμα, ιδίως σε εποχές όπου οι πετρελαιοβιομηχανίες δαπανούν όλο και περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή βενζίνης και πετρελαίου ντήζελ. Κατά συνέπεια, η οδηγία για τα καύσιμα προωθεί σημαντικά τις παγκόσμιες μειώσεις των εκπομπών αερίων, στην καύση, στη μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις οδικές μεταφορές και στην επιλογή πιο αποδοτικών βιοκαυσίμων που εκπληρώνουν τις αυστηρές προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Με αυτή την ενέργεια, η Ευρώπη δίνει τον τόνο. Επίσης στις ΗΠΑ, έχουν ληφθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες και τώρα διακρίνεται η εποχή μετά τη βενζίνη.

 
  
MPphoto
 

  Karl-Heinz Florenz (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω πολλές ευχαριστίες στην Επιτροπή καθώς και στο Συμβούλιο, επειδή παρουσίασε αυτή τη δέσμη μέτρων σε εμάς. Δεν νομίζω ότι ένα μόνο αριθμητικό στοιχείο, ένας στόχος ή ακόμη ένα ποσοστό πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη δέσμη μέτρων. Ωστόσο, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, γνωρίζω πολύ καλά ότι ο χρόνος μας πιέζει σημαντικά. Ωστόσο, δεν έχω το χρόνο να απαντήσω σε αυτό σήμερα μέσα σε δύο λεπτά.

Θέλω να εξετάσω ένα σημείο το οποίο γνωρίζετε: Θέλω να εφιστήσω την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ερώτημα εάν πρέπει πραγματικά να ξεκινήσουμε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική δημοπρασία απευθείας το 2013, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Αμερικάνοι φίλοι μας και οι φίλοι μας στην Ινδία και στην Κίνα δεν θα έχουν τέτοια μέσα μέχρι τότε. Προτείνω αυτοί οι κανονισμοί να εγκριθούν στο Πρωτόκολλο ΙΙ του Κιότο ή στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης και να ξεκινήσουμε αυτή τη δημοπρασία στην Ευρώπη την ημέρα κατά την οποία θα ψηφιστεί το Πρωτόκολλο της Κοπεγχάγης ή του Κιότο.

Μην παίρνετε από τις εταιρείες το κεφάλαιο που δεν λαμβάνουν από τις τράπεζες προς το παρόν. Χρειαζόμαστε αυτό το κεφάλαιο για να πληρώσουμε το κενό. Χρειαζόμαστε αυτό ιδιαίτερα – και μέχρι το 2012. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό εμείς στην ΕΕ να στείλουμε την Ευρωπαϊκή βιομηχανία στην παγκόσμια αγορά χωρίς ανταγωνιστικά κριτήρια, ενώ οι Αμερικάνοι φίλοι μας είναι ανταγωνιστικοί στην Ινδία. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν πρέπει να συμβεί. Πρέπει να έχουν εφάμιλλα κριτήρια. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα, ακριβώς για να επιτευχθούν οι στόχοι.

Είναι αρκετά εμφανές σε μένα ότι χρειαζόμαστε χρήματα, προκειμένου να έχουμε επίσης αντιστάθμιση εκτός Ευρώπης, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό δεν αμφισβητείται καθόλου. Ωστόσο, πρέπει να διαμορφώσουμε με τέτοιον τρόπο τα μέσα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, ώστε η βιομηχανία να έχει ίσους όρους. Το υποστηρίζω αυτό, χωρίς να αλλάξω ούτε μία παράμετρο. Ήθελα να το επαναλάβω, διότι υπάρχουν άτομα σε αυτό το Σώμα που υποδηλώνουν ότι θέλαμε να αλλάξουμε τους στόχους. Αυτό, κύριε Δήμα, δεν το θέλουμε.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (PSE). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, μετά από όλα αυτά, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαπραγματεύονται επί του παρόντος σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές. Ενώ θα ήταν φανταστικό επίτευγμα για τη συνεργασία εάν μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό πριν τα Χριστούγεννα, πρέπει να δηλώσω ότι με ανησυχεί ιδιαίτερα η κατεύθυνση που παίρνουν οι διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα, θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές περισσότερο από το ποσό που ορίζεται από τη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές. Ωστόσο, το Συμβούλιο Υπουργών και ιδιαίτερα πολλές κυβερνήσεις της δεξιάς που εκπροσωπούνται σε αυτό κινούνται προς τη μείωση της αποτελεσματικότητας της δέσμης μέτρων.

Επιπλέον, ως Σουηδή, με βαριά καρδιά παρατηρώ ότι η Σουηδική κυβέρνηση που ελέγχεται από τους Συντηρητικούς είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εμποδίζει την ΕΕ να σημειώσει πρόοδο σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές. Για πολλούς λόγους, το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων εκπομπών στην ΕΕ πρέπει να πραγματοποιηθεί στο έδαφός της: πρώτον, επειδή έχουμε την ηθική ευθύνη να μειώσουμε τις δικές μας εκπομπές. Δεύτερον, επειδή, έχοντας την πρωτοκαθεδρία και αποδεικνύοντας ότι οι μειώσεις εκπομπών συμβαδίζουν με την υψηλή οικονομική ανάπτυξη, μπορούμε να πείσουμε τις άλλες χώρες να υπογράψουν μια διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές. Τρίτο, επειδή πρέπει να έχουμε θεσπίσει ένα κίνητρο, εάν η βιομηχανία μας πρόκειται να αναπτύξει τη νέα πράσινη τεχνολογία που απαιτείται, προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέλλον.

Κατά συνέπεια, συνιστώ στο Κοινοβούλιο να αντιταχθεί στη θέση της Σουηδικής κυβέρνησης και να βεβαιώσει ότι το μέγεθος της μείωσης εκπομπών πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη. Επίσης, ότι ένα μέρος των εσόδων από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών πρέπει να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τότε θα είμαστε αξιόπιστοι και τότε θα μπορούμε να επιτύχουμε μια διεθνή συμφωνία για το κλίμα στην Κοπεγχάγη το φθινόπωρο του 2009.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον κ. Borloo. Θα καταπολεμήσετε την ανεργία και τη φτώχεια τους επόμενους μήνες και χρόνια. Κατά συνέπεια, απαιτούμε μια λογική δέσμη μέτρων. Δεν χρειαζόμαστε δωρεάν επιχορηγήσεις σε ποσοστό μέχρι 100% στη βιομηχανία που πλήττεται από τη διαρροή άνθρακα, χρειαζόμαστε επιχορήγηση της τάξης του 100% και χρειαζόμαστε εκ των προτέρων κριτήρια αξιολόγησης. Για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κινδυνεύουν από τη διαρροή άνθρακα, θεωρώ ότι η λύση 20/20 είναι η καλύτερη, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με αυξήσεις της τάξης του 20% καθώς και να επιτύχουμε το στόχο με αυξήσεις της τάξης του 20%.

Θέλουμε επίσης να εξαιρεθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με 25.000 τόνους που θα αυξηθούν σε 50.000 τόνους. Τότε δεν θα συμπεριλάβουμε ακόμη το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν μόνο ποσοστό της τάξης του 27% του CO2. Πρέπει επίσης να καταβάλλουμε προσπάθεια για να διατηρήσουμε τα χρήματα στις επιχειρήσεις και όχι να τα φορολογούμε και να τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε επειγόντως τα χρήματα στις επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορούμε να προάγουμε την καινοτομία και την έρευνα. Σας παρακαλώ να διασφαλίσετε επίσης ότι είναι εφικτή η μείωση της υποτίμησης, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύουν σε αυτούς τους τομείς γρήγορα και έγκαιρα.

Χρειαζόμαστε επίσης έναν τύπο στη διεθνή συμφωνία που ορίζει ως απόλυτο αριθμητικό στοιχείο ποσοστό μέχρι το 30% και όχι το 30%. Χρειαζόμαστε επίσης μια σαφή εικόνα σχετικά με το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η διεθνής συμφωνία. Στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας, ζητώ να διασφαλίσουμε πραγματικά ότι οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα περιλαμβάνονται επίσης ανάλογα, διότι με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό με την ηλιακή ενέργεια, μπορούμε να αποτρέψουμε φυσικά μεγάλη ποσότητα του CO2.

Ζητώ επίσης να καταστήσουμε υποχρεωτικά τα Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Ατομικής Ενέργειας για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας και να έχουμε ανεξάρτητους ρυθμιστικούς φορείς στην Ευρώπη που μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στα άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, πολλά από τα νέα κράτη μέλη, όπως η Ουγγαρία μετά το τέλος της δεκαετίας του 1980 και την κατάρρευση της παλαιάς βιομηχανίας, μείωσαν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Λόγω αυτής της διαδικασίας, ένας στους έξι Ούγγρους – περίπου ένα εκατομμύριο άτομα – έχασε τη δουλειά του ή τη δουλειά της. Καθώς η βάση για τη μείωση εδώ στην παρούσα πρόταση είναι το 2005 και όχι το 1990, ορισμένα παλαιότερα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τις τιμές των εκπομπών τους χωρίς οποιεσδήποτε συνέπειες. Αυτό είναι ιδιαίτερα άδικο για τα νέα κράτη μέλη. Μετά τις απώλειες στην οικονομία μας χρειαζόμαστε δίκαιη αντιστάθμιση.

Η θέρμανση των περιφερειών είναι κυρίως ένα κοινωνικό θέμα σε πολλά νέα κράτη μέλη. Η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που παρέχει δωρεάν επιδόματα για περιφερειακή θέρμανση στο Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών είναι σημαντική για εμάς και πρέπει να διατηρήσουμε επίσης αυτό το επίτευγμα κατά τη διάρκεια της τριμερούς συζήτησης.

Νομίζω ότι η χρήση της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα πρέπει να κρίνεται από την αγορά και τον ανταγωνισμό. Καθώς αυτή είναι μια ιδιαίτερα νέα και δαπανηρή τεχνολογία, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί πριν την επιδοτήσουμε με δημόσια χρήματα.

Η τελευταία επισήμανσή μου είναι ότι, χωρίς ένα κατάλληλο σύστημα κυρώσεων, όλο το πακέτο θα αποτύχει. Εάν δεν αναγκάσουμε τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα όρια εκπομπών, όλες οι προσπάθειές μας πάνε χαμένες. Γι’ αυτό, συνιστώ στο Κοινοβούλιο να επιμείνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα επιτεύγματά μας σχετικά με το σύστημα κυρώσεων διότι, χωρίς σύστημα κυρώσεων, δεν θα υπάρχει καθόλου σύστημα εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ. Παρόλο που κοντεύουμε στο τέλος της συζήτησης, θα πρέπει να τη διακόψω για λόγους που θα κατανοήσετε. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την πανηγυρική συνεδρίαση στις 11.30 π.μ. με τον Σεβασμιώτατο Δαλάι Λάμα. Μετά την πανηγυρική συνεδρίαση, αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί. Έχουν απομείνει μόνο δύο ομιλητές στη λίστα μου, καθώς και όποιος επιθυμεί να μιλήσει σύμφωνα με τη διαδικασία εκτάκτων παρεμβάσεων και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Αφού ολοκληρώσουμε τη συζήτηση της κατάστασης των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια, θα συνεχίσουμε με την κανονική διαδικασία της ψηφοφορίας.

(Η συζήτηση διακόπτεται στις 11.30 π.μ. για την πανηγυρική συνεδρίαση)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

4. Πανηγυρική συνεδρίαση – Δαλάι Λάμα
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος − Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση υποδέχομαι σήμερα τον Σεβασμιώτατο τον 14ο Δαλάι Λάμα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένουμε με ανυπομονησία τις απόψεις σας για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου και για τη σημασία αυτού του διαλόγου για την ειρήνη και τη διεθνή συνεννόηση, τα οποία θα μοιραστείτε μαζί μας σήμερα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια του 2008 είχαμε ήδη την τιμή να χαιρετίσουμε εδώ εκπροσώπους της Χριστιανικής θρησκείας, της Ιουδαϊκής θρησκείας και του Ισλάμ και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έναν ηγετικό εκπρόσωπο του Βουδισμού. Σεβασμιώτατε, αυτή την ώρα οι σκέψεις μας βρίσκονται κυρίως στα θύματα των αιματηρών επιθέσεων στο Mumbai και στους ανθρώπους της Ινδίας, της χώρας στην οποία ζείτε σε εξορία. Ακριβώς σε μια εποχή τέτοιων μεγάλων προκλήσεων, θρησκευτικοί ηγέτες όπως εσείς που είναι υπέρμαχοι του διαλόγου, της ειρήνης και της συμφιλίωσης συμβάλουν σημαντικά στην κοινωνική ζωή μας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε πάντοτε να υψώσει τη φωνή του για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η κουλτούρα και η ελευθερία της θρησκευτικής έκφρασης αγγίζουν άμεσα την ταυτότητα των ανθρώπων και κατά συνέπεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε σχέση με αυτό το θέμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέβαλε διαρκώς προσπάθειες για να εφιστήσει την προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού του Θιβέτ.

Όταν εσείς, Εξοχότατε, μιλήσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο το 1988, μιλήσατε για το ειρηνευτικό σχέδιο των πέντε σημείων για το Θιβέτ. Μας επισκεφθήκατε επίσης το 2001 και το 2006. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε πολλές αποφάσεις κατά τις οποίες ζήτησε από την Κινέζικη κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσο και ουσιαστικό διάλογο και να σεβαστεί την πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού του Θιβέτ. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να επισημάνω ξανά: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει την εδαφική ενότητα της Κίνας, στην οποία ανήκει το Θιβέτ. Ωστόσο, θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε το δικαίωμα των ανθρώπων του Θιβέτ να ζουν σύμφωνα με την πολιτιστική και θρησκευτική τους ταυτότητα. Θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε αυτό το δικαίωμα.

(Χειροκροτήματα)

Αυτό που συνέβαινε στη Lhasa και σε άλλες πόλεις από τις 10 Μαρτίου είναι η απόδειξη της έκτακτης ανάγκης για διεξαγωγή κατάλληλου διαλόγου, με τον οποίο θα επεξεργαστεί μια αποδεκτή, βιώσιμη λύση για όλες τις πλευρές με σκοπό το σεβασμό για τον πολιτισμό, τη θρησκεία και την ταυτότητα του Θιβέτ.

Γι’ αυτούς τους λόγους, ανησυχούμε βαθύτατα ότι οι συζητήσεις που ξεκίνησαν το 2002 μεταξύ των ειδικών απεσταλμένων σας και των φορέων του Κινέζικου κράτους ακόμη δεν έχουν επιφέρει κάποια αποτελέσματα. Εκφράζουμε την επείγουσα προσδοκία μας ότι οι μελλοντικές συζητήσεις θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η Κίνα είναι ένα σημαντικό έθνος και ένας σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο διάλογό μας με την Κίνα έχουμε την υποχρέωση να ενστερνιστούμε ανοικτά και ειλικρινά τις κοινές αξίες μας για τη δημοκρατία, το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της άποψης που βασίζονται στη θεμελιώδη αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Κυρίες και κύριοι, εάν επρόκειτο να πάψουμε να ενστερνιζόμαστε αυτές τις αρχές, θα προδίδαμε τους εαυτούς μας. Χθες δήλωσα επίσης αυτές τις αρχές σε μια συνομιλία με τον Κινέζο Εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως εσείς, Σεβασμιώτατε, δηλώσατε πριν από μερικά χρόνια, καθένας από εμάς πρέπει να μαθαίνει όχι μόνο να εργάζεται για τον εαυτό του, για την οικογένειά του ή για το έθνος του, αλλά προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.

Σεβασμιώτατε, είστε σημαντικός υπέρμαχος του διαλόγου. Η μη βίαιη στάση σας παρέχει ένα άριστο παράδειγμα της σύνθετης, ειρηνικής δέσμευσης σε έναν σημαντικό σκοπό και είναι τιμή μας που μιλάτε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με μεγάλη χαρά σας καλώ τώρα να μας μιλήσετε.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Ο Σεβασμιώτατος ο 14ος Δαλάι Λάμα. − Εξοχότατε Πρόεδρε Pöttering, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι,

Είναι μεγάλη μου τιμή να μιλώ ενώπιόν σας σήμερα και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.

Την τελευταία φορά που βρισκόμουν εδώ, μίλησα σε Θιβετιανή γλώσσα και στη συνέχεια διάβασα την Αγγλική μετάφραση. Αυτό το θεώρησα χάσιμο χρόνου, κατά συνέπεια σήμερα έχει ήδη διανεμηθεί η γραπτή δήλωσή μου. Δεν σκοπεύω να επαναλάβω αυτό που περιέχεται σε αυτή. Πράγματι, υπάρχουν ορισμένες λέξεις που δεν μπορώ να προφέρω σωστά, κατά συνέπεια είναι καλύτερο να μην τις διαβάσω! Τα κύρια σημεία τα έχω ήδη αναφέρει στη γραπτή δήλωσή μου και δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα πράγματα.

Είμαι απλώς ένας άνθρωπος από τα 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σε αυτό το επίπεδο, πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος θέλει μια ευτυχισμένη, επιτυχημένη ζωή. Όλοι μας, ανεξάρτητα από το χρώμα, την εθνικότητα, τη θρησκευτική πίστη ή την κοινωνική θέση, όλοι μας θέλουμε και όλοι έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή, μια επιτυχημένη ζωή.

Ως άνθρωπος πιστεύω – και για πολλά χρόνια, πολλοί από τους φίλους μου συμφώνησαν με τις απόψεις και τα συναισθήματά μου – ότι στη σύγχρονη εποχή αποδίδεται πολλή μεγάλη έμφαση στη σημασία των υλικών αξιών. Έχουμε αμελήσει κάπως τις εσωτερικές αξίες μας. Γι’ αυτόν το λόγο, παρότι έχω εξελιχθεί ιδιαίτερα από υλική άποψη, παρατήρησα ότι υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι – ακόμη και δισεκατομμυριούχοι – που είναι πολύ πλούσιοι, αλλά είναι δυστυχισμένοι σε προσωπικό επίπεδο.

Κατά συνέπεια, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την ευτυχία ή τη χαρά έχει κυρίως σχέση με την πνευματική ηρεμία, με ένα ήρεμο πνεύμα. Το υπερβολικό στρες, η υπερβολική δυσπιστία, η υπερβολική φιλοδοξία και η απληστία θεωρώ επίσης ότι είναι παράγοντες που καταστρέφουν την εσωτερική μας ειρήνη. Ως εκ τούτου, εάν επιθυμούμε να έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή, δεν έχει νόημα να παραμελούμε τις εσωτερικές αξίες μας.

Αυτές οι εσωτερικές αξίες δεν είναι απαραίτητα αυτό που παίρνουμε από τη θρησκευτική διδασκαλία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας βιολογικός παράγοντας τον οποίο διαθέτουμε ήδη: η καλοσύνη ή μια αίσθηση ευθύνης, μια αίσθηση ενότητας. Ο βιολογικός παράγοντας βρίσκεται εκεί επειδή είμαστε κοινωνικά ζώα.

Αυτό συνήθως το αποκαλώ «κοσμική ηθική» και είναι η βάση της ευτυχισμένης ζωής μας, της εσωτερικής μας ειρήνης. Οι τρόποι τους οποίους γενικά τονίζω για να τους προωθήσω είναι κοσμικοί τρόποι: η κοσμική μέθοδος σημαίνει να χρησιμοποιούμε την κοινή λογική και την κοινή εμπειρία και τις τελευταίες επιστημονικές διαπιστώσεις.

Ακόμη και για τη σωματική ευεξία μας, η πνευματική ηρεμία είναι πολύ σημαντική. Θέλω να το δείξω αυτό με μια μικρή δική μου εμπειρία. Πρόσφατα χειρουργήθηκα για να αφαιρέσω τη χοληδόχο κύστη μου. Συνεπώς, σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή μου εδώ, έχω το ίδιο πρόσωπο, αλλά τώρα λείπει ένα όργανο! Ωστόσο, από τότε είμαι καλά, είμαι απόλυτα υγιής!

(Γέλια)

Σοβαρά, κατά τη διάρκεια της εγχείρησης καθώς και μετά την εγχείρηση υπήρχαν κάποιες σοβαρές επιπλοκές. Συνήθως η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης διαρκεί 15 έως 20 λεπτά, αλλά στην περίπτωσή μου διάρκεσε τρεις ώρες, λόγω των επιπλοκών. Ωστόσο, μετά το χειρουργείο, μέσα σε μια εβδομάδα είχα αναρρώσει εντελώς. Συνεπώς οι γιατροί ήταν κάπως έκπληκτοι. Τους είπα ότι δεν είχα τίποτα ιδιαίτερο. Καμία θαυματουργό δύναμη. Καμία θεραπευτική δύναμη. Εάν είχα θαυματουργό δύναμη ή θεραπευτική δύναμη, δεν θα χρειαζόμουν από την αρχή την εγχείρηση. Το ίδιο το γεγονός ότι εγχειρίστηκα σημαίνει ότι δεν έχω μια τέτοια θαυματουργό δύναμη, έτσι δεν είναι; Αλλά νομίζω πραγματικά ότι η πνευματική ηρεμία είναι ένας παράγοντας σε ταχεία ανάρρωση.

Κατά συνέπεια, αυτή είναι η πρώτη και κύρια δέσμευσή μου, η προώθηση των ανθρώπινων αξιών.

Η δεύτερη δέσμευσή μου είναι η προώθηση της θρησκευτικής αρμονίας. Από αυτή την άποψη – εννοώ την πνευματική ηρεμία – όλες οι σημαντικές θρησκείες έχουν το μήνυμα πώς να αναπτύξουν την εσωτερική ηρεμία. Ιδιαίτερα όταν βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις ή είμαστε απελπισμένοι, η πίστη μας δίνει εσωτερική δύναμη και ελπίδα.

Συνεπώς, όλες οι μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις βασικά εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: η μία είναι η θεϊστική θρησκεία, η άλλη είναι η μη θεϊστική θρησκεία. Ο Βουδισμός ανήκει στις μη θεϊστικές θρησκείες. Ο Βουδισμός και ο Τζαϊνισμός αποτελούν και οι δύο μέρος της Ινδικής παράδοσης. Αυτές οι διαφορετικές φιλοσοφίες, οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης, τελικά περικλείουν το ίδιο μήνυμα, την ίδια πρακτική, την πρακτική της αγάπης, τη συμπόνια, τη συγχώρεση, την ευχαρίστηση και την αυτοπειθαρχία.

Κατά συνέπεια, όλες οι μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις έχουν τις ίδιες δυνατότητες, αλλά προέρχονται από διαφορετικούς τόπους και διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό πνευματικό ταμπεραμέντο. Χρειαζόμαστε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης. Η θεϊστική φιλοσοφία και η μη θεϊστική φιλοσοφία έχουν αναπτυχθεί: αυτό δεν έχει σημασία. Αυτές οι φιλοσοφίες έχουν σημασία, αλλά το σημαντικό είναι ο αληθινός σκοπός, το αληθινό μήνυμα. Συνεπώς, από αυτή την άποψη, όλες οι θρησκευτικές παραδόσεις μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα, την ίδια πρακτική και το ίδιο αποτέλεσμα.

Οπότε, η αρμονία μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων είναι εφικτή. Ωστόσο τώρα – όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά ακόμη και σήμερα – υπάρχουν ακόμη διαμάχες που πραγματοποιούνται στο όνομα της θρησκείας. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταβάλλουμε συγκεκριμένη προσπάθεια για την προώθηση της θρησκευτικής αρμονίας.

Αυτό μπορεί να είναι άσχετο, αλλά διαπιστώνω ότι μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου υπάρχουν πολλές γυναίκες. Μία από τις πεποιθήσεις μου (και δεν το λέω αυτό απλώς για να καθησυχάσω τις γυναίκες εδώ!) είναι ότι, στην ιστορία του ανθρώπου, τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε η έννοια των αρχηγών. Όλα τα μέλη της οικογένειας δούλευαν μαζί, όλα τα μέλη της κοινότητας δούλευαν μαζί, κυνηγούσαν ή μάζευαν φρούτα ή παρόμοια πράγματα και τα μοιράζονταν εξίσου. Τελικά ο πληθυσμός αυξήθηκε. Τότε συνέβη η κλοπή, ο εκφοβισμός και πράγματα αυτού του είδους. Συνεπώς προέκυψε η ιδέα της ηγεσίας.

Εκείνη την εποχή ο εγκέφαλος δεν ήταν πολύ σημαντικός. Σημαντική ήταν η σωματική δύναμη, όπως στα άλλα ζώα. Γι’ αυτό, νομίζω, αναπτύχθηκε η κυριαρχία του αρσενικού.

Τελικά τότε μέσω της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη του εγκεφάλου και ο εγκέφαλος έγινε πιο σημαντικός από τη σωματική δύναμη. Έτσι, τότε το αρσενικό και το θηλυκό είχαν περίπου την ίδια βαρύτητα. Κι έτσι πολλά από τα μέλη του Κοινοβουλίου εδώ γυναίκες. Μερικές είναι μάλλον όμορφες!

(Γέλια και χειροκροτήματα)

Συνεπώς, όπως ανέφερα προηγουμένως, στον αιώνα μας, στην εποχή μας, πρέπει να προωθήσουμε την ανθρώπινη συμπόνια, την ανθρώπινη αγάπη, την καλοσύνη. Από αυτή την άποψη, νομίζω λόγω των βιολογικών παραγόντων, οι γυναίκες έχουν περισσότερα συναισθήματα ευαισθησίας για τον πόνο των άλλων. Συμφωνείτε;

(Φωνές «Ναι!»)

Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσω τους άνδρες, όχι τις γυναίκες.

Δεν έχω αρκετό χρόνο, αλλά θα σας πω μια σύντομη ιστορία. Μια φορά κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας πτήσης οκτώ ή εννέα ωρών από την Ινδία σε μια άλλη χώρα, μια νυχτερινή πτήση, παρατήρησα ένα ζευγάρι με δύο μικρά παιδιά, το ένα νομίζω ήταν έξι ή επτά ετών και το άλλο πολύ μικρό. Έτσι όλη τη νύχτα αυτό το μικρό πραγματικά προκάλεσε μπελάδες στους γονείς του. Στην αρχή ο πατέρας φρόντιζε επίσης αυτό το μικρό αγόρι ή κορίτσι. Μετά από δύο ή τρεις ώρες ο πατέρας απλώς κοιμήθηκε. Αλλά όλη τη νύχτα η μητέρα πρόσεχε πάντα αυτά τα ζωηρά παιδιά. Πάντοτε τους έδινε όλη τη φροντίδα και στη συνέχεια το επόμενο πρωί παρατήρησα ότι τα μάτια της μητέρας ήταν κόκκινα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Η γυναίκα έχει περισσότερη ευαισθησία για τον πόνο των άλλων ανθρώπων.

Συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε μόνο έξυπνα μυαλά και ιδέες, αλλά χρειαζόμαστε επίσης καλοσύνη. Σε τέτοιες περιόδους, θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Ως εκ τούτου, είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος που βλέπω πολλές γυναίκες εδώ. Αυτό είναι κάτι που έχω δηλώσει πολλές φορές και απλώς ήθελα να το δηλώσω τώρα.

Τώρα στο θέμα του Θιβέτ.

(Χειροκροτήματα)

Βασικά, ορισμένοι Κινέζοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η προσέγγισή μας είναι χωριστικό κίνημα, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι τελείως εσφαλμένο. Όλοι γνωρίζουν ότι επιδιώκουμε την αληθινή αυτονομία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας προς το συμφέρον μας. Το Θιβέτ δεν έχει αναπτυχθεί από υλική άποψη – παρόλο που είναι ασφαλώς πνευματικά προηγμένο – κατά συνέπεια, τώρα κάθε Θιβετιανός θέλει ένα εκσυγχρονισμένο Θιβέτ. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά την υλική ανάπτυξη, είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνουμε εντός του μεγάλου έθνους – τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Συνεπώς, πρώτα θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι η προσέγγισή μας δεν είναι ένα χωριστικό κίνημα. Ορισμένα δικαιώματα που ζητήσαμε από τους Κινέζους αξιωματούχους πραγματικά εξασφαλίζονται ήδη ή αναφέρονται στο σύνταγμά τους, καθώς και ορισμένα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Ένα ακόμη σημείο που θέλω να ξεκαθαρίσω στους υποστηρικτές μας είναι ότι, όταν δείχνετε την υποστήριξή σας, την ανησυχία σας για το ζήτημα του Θιβέτ, ορισμένοι Κινέζοι θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι εναντίον της Κίνας. Αυτό είναι τελείως λάθος. Στην πραγματικότητα προσπαθούμε να συμβάλλουμε για την προώθηση μιας αρμονικής κοινωνίας, της σταθερότητας, της ενότητας. Προφανώς είναι θέμα που άπτεται της κοινής λογικής, της κοινής εμπειρίας: πώς μπορεί η ενότητα και η αρμονία να αναπτυχθούν υπό το φόβο, υπό τα όπλα; Αυτό είναι παράλογο. Η αληθινή αρμονία, η ενότητα επιτυγχάνονται μόνο με την εμπιστοσύνη, με τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Αφού δεν επιδιώκουμε την ανεξαρτησία και μένουμε αυστηρά πιστοί στις μη βίαιες αρχές, ορισμένοι από τους φίλους μας από το Xinjiang, οι οποίοι αγωνίζονται επίσης για τα δικαιώματά τους, τώρα θεωρούν ότι η προσέγγισή μας είναι πιο αποτελεσματική.

Πριν πολλά χρόνια γνώρισα μερικά άτομα από το Xinjiang – δεν μπορώ να θυμηθώ ξεχωριστά ονόματα – αυτοί πραγματικά συνήθιζαν να αγωνίζονται για την ανεξαρτησία και ακόμη κι αν ήταν απαραίτητο χρησιμοποιούσαν βία. Αυτή είναι η άποψή τους. Τότε δήλωσα σε αυτούς τους ανθρώπους: σε ό,τι αφορά εμάς τους Θιβετιανούς, δεν επιδιώκουμε το διαχωρισμό και επίσης ακολουθούμε έναν αυστηρά μη βίαιο τρόπο.

Τελικά, περισσότεροι άνθρωποι από το Xinjiang τώρα συμφωνούν ότι η προσέγγισή μας είναι ρεαλιστική και η καλύτερη προσέγγιση. Πράγματι, η προσέγγισή μας ενθάρρυνε περισσότερο εκείνους τους ανθρώπους που κάποτε ακολούθησαν τον βίαιο τρόπο και συνεπώς μας αποδοκίμαζαν.

Βοηθάμε να δημιουργηθεί μια υγιής, αρμονική κοινωνία.

Κατά συνέπεια, εμείς και οι υποστηρικτές μας, δεν τασσόμαστε κατά των Κινέζων, της Κίνας ή της Κινέζικης κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα τους βοηθάμε. Προφανώς υπάρχουν πολλές ατέλειες στα ολοκληρωτικά καθεστώτα: είναι μια κλειστή κοινωνία, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου, δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Συνεπώς οι δυσκολίες σίγουρα θα προκύψουν.

Υπάρχει ένα Θιβετιανό ρητό: «Εάν είσαι ένας αληθινά στενός φίλος, τότε διευκρίνισε τα λάθη του φίλου σου». Κατά συνέπεια, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρεί στενές σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσετε αυτές τις ατέλειες, αυτά τα λάθη.

Τώρα δεν έχω πολύ χρόνο. Χθες συνάντησα κάποιες ομάδες υποστήριξης του Θιβέτ στις οποίες ανήκουν τα μέλη του Κοινοβουλίου. Μου ανέφεραν ότι θα νήστευαν για 24 ώρες. Εάν ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πρόκειται να νηστέψουν, αυτό είναι πολύ καλό. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Κατά συνέπεια απάντησα αμέσως, κι εμείς θα νηστέψουμε. Στην περίπτωσή μου, ως Βουδιστής μοναχός, μετά το μεσημεριανό γεύμα δεν έχω άλλα γεύματα. Έτσι, σκέφτηκα ότι ένας καλύτερος πρακτικός τρόπος για τη νηστεία μου θα ήταν να ξεκινήσω μετά το πρόγευμά μου. Συνεπώς, σήμερα το πρωί ξεκίνησα τη νηστεία μου μετά το πρόγευμά μου. Ως Βουδιστής μοναχός, το πρόγευμα είναι κάτι ιδιαίτερα ιερό, διότι τρώω πάντα όταν ξυπνάω, καθώς πάντα πεινάω. Ως εκ τούτου, πήρα τώρα το πρόγευμά μου και μέχρι το αυριανό πρόγευμα νηστεύω και συμμερίζομαι την αποφασιστικότητά σας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Το Σώμα χειροκροτεί θερμά τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σεβασμιώτατε, είστε μια προσωπικότητα που αγαπά το διάλογο. Έχω εμπειρία 29 ετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ποτέ δεν έζησα μια κατάσταση όπου ο ομιλητής που λαμβάνει το λόγο διεξήγαγε διάλογο με το Κοινοβούλιο. Εάν οποιοσδήποτε στον κόσμο – συμπεριλαμβάνοντας την Κινέζικη κυβέρνηση – έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι είστε μια προσωπικότητα του διαλόγου, ο λόγος σας σήμερα ήταν η απόδειξη ότι είστε μια προσωπικότητα του διαλόγου

(Γέλια και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω την τιμή να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα και είμαι ευγνώμων που είστε ξανά υγιής. Αποδείξατε ότι είστε ξανά υγιής μετά την εγχείρησή σας, αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι θα μοιραζόσαστε όλες τις εμπειρίες σας μαζί μας. Αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη σας προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας δώσατε ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα και μας δώσατε ένα ξεκάθαρο ανθρώπινο μήνυμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γι’ αυτά τα μηνύματα και σας ευχαριστώ για το άψογο χιούμορ σας.

Νομίζω ότι τώρα είναι καθήκον μας, αγαπητοί συνάδελφοι, να βοηθήσουμε τον Σεβασμιώτατο τον 14ο Δαλάι Λάμα να διασφαλίσει ότι ο λαός του, ο λαός του Θιβέτ, έχει ένα καλό μέλλον και μπορεί να ζήσει στο πλαίσιο του πολιτισμού και της θρησκείας του. Σεβασμιώτατε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας ευχαριστώ για το λόγο σας.

(Δυνατά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 

5. Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο «Κλίμα» και την ενέργεια (συνέχεια της συζήτησης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος - Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, θέλω να πληροφορήσω τα μέλη αυτού του Σώματος ότι σήμερα το πρωί το Πρωτοδικείο στο Λουξεμβούργο θέσπισε ότι η Λαϊκή Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Ιράν πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα τρομοκρατών της ΕΕ. Αυτή είναι η τρίτη φορά που εκδίδεται αυτή η απόφαση κι αυτό πρέπει να αποτελεί προειδοποίηση για το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι οι προσπάθειές τους να καθησυχάσουν τους μουλάδες και το καταπιεστικό καθεστώς στην Τεχεράνη θέτοντας τη Λαϊκή Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Ιράν στη λίστα τρομοκρατών της ΕΕ αποτελεί προσβολή κατά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κυρίες και κύριοι, εάν επιτρέπετε, θα συνεχίσουμε με τη σειρά του χρόνου ομιλίας.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, Προεδρία του Συμβουλίου και Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια αυτό το Κοινοβούλιο ήταν ιδιαίτερα τολμηρό στην άσκηση των δικαιωμάτων του. Δεν αφήσαμε τους εαυτούς μας να ταλαντευθούν ούτε όταν καλέσαμε τον Δαλάι Λάμα ούτε όταν λάβαμε την απόφαση σχετικά με το βραβείο Ζαχάρωφ ούτε σχετικά με τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Κατά συνέπεια, ανησυχώ ιδιαίτερα που δεν ασκούμε επαρκώς τα δικαιώματά μας σχετικά με ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο προφανώς μόνο προκαλεί περιορισμένο ενδιαφέρον σήμερα και το οποίο ορισμένοι συνάδελφοι έχουν περιγράψει ως το θέμα του αιώνα. Θα ζητήσω από την Προεδρία του Συμβουλίου και από την Κοινοβουλευτική Ηγεσία να διασφαλίσουν ότι δεν συζητάμε μόνο για τη θέσπιση καλύτερων κανόνων, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε επίσης την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και να εξετάσουμε τα κείμενα. Επί του παρόντος, για παράδειγμα, στην περίπτωση της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, οι συζητήσεις δεν βασίζονται στην άποψη του Κοινοβουλίου, αλλά μόνο στην απόφαση μιας μεμονωμένης επιτροπής. Υπήρξαν τέσσερεις επιτροπές που έχουν λάβει αποφάσεις, οι υποθέσεις των οποίων δεν υποβλήθηκαν στην τριμερή συζήτηση. Ένας εισηγητής διαπραγματεύεται και 84 ευρωβουλευτές δεν έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν την άποψή τους.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί ως εξής: Συμβούλιο 10/11 Δεκεμβρίου, Τριμερής Συζήτηση 15 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις. Αυτό θα σημαίνει ότι εμείς ως βουλευτές δεν έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε το κείμενο, να το αξιολογήσουμε, να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε μια σωστή απόφαση σχετικά με αυτό. Σήμερα ήδη είχαμε δυσκολίες στη διεξαγωγή της συζήτησης με σοβαρό τρόπο, έπρεπε να ξεκινήσουμε αργότερα, έπρεπε να αναβάλλουμε τη διαδικασία, τώρα σχεδόν κανείς δεν προσέχει. Ωστόσο, αυτό τα λέει όλα. Λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τους φόρους για το ποσό των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα άτομα. Και δεν φαίνεται ότι δίνουμε στους εαυτούς μας μερικές ακόμη ώρες, μερικές ημέρες για λεπτομερή εξέταση.

Θεωρώ ότι αυτό είναι ανεύθυνο. Ζητώ από την Προεδρία του Συμβουλίου κι επίσης ζητώ από την Προεδρία αυτού του Σώματος να διασφαλίσει ότι όλοι μπορούμε να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE).(SL) Κυρίες και κύριοι, είναι χρήσιμο που ακριβώς αυτό το διάστημα είχαμε μια ιδιαίτερα φιλόδοξη Προεδρία, η οποία πραγματικά εργάστηκε σκληρά προκειμένου να επιτύχει μια συμφωνία για τη δέσμη μέτρων σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια. Παρόλα αυτά, διατηρώ τις αμφιβολίες μου για την ορθότητα της διαδικασίας διεξαγωγής της συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση, αφού τόσο λεπτομερή και ενδιαφέροντα έγγραφα θίγουν το θέμα της διαφάνειας και το θέμα της κατάλληλης εκπροσώπησης της άποψης της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο κι αυτό φυσικά ανοίγει το θέμα πόσο δημοκρατική είναι αυτή η διαδικασία.

Ως εκ τούτου, θέλω να σκεφτούμε ακόμη περισσότερο το θέμα την επόμενη φορά, πριν επιβεβαιώσουμε ότι θα ασχοληθούμε με κάποιο έγγραφο κατόπιν συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση. Δεν θα κάνουμε κανένα λάθος να ολοκληρώσουμε μια κανονική πρώτη ανάγνωση τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε μια δεύτερη ανάγνωση πριν το τέλος της θητείας μας και να καταλήξουμε σε κατάλληλη συμφωνία με το Συμβούλιο. Κατά συνέπεια, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν συζητήθηκαν ιδιαίτερα οι λεπτομέρειες σε αυτή τη συζήτηση, αφού οι ευρωβουλευτές δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με αυτές.

Θέλω να αναφερθώ κυρίως στη χρήση των κεφαλαίων από τις δημοπρασίες. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένες αρχές και συγκεκριμένα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για το περιβάλλον και το κλίμα, ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για ελάφρυνση και για προσαρμογή και ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και ότι δεν είναι ακόμη εμπορικές – δηλαδή, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει πιλοτικά έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης για τρίτες χώρες όπως η Κίνα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια για τη λήψη μέτρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για συνεργασία με τρίτες χώρες και όταν αναφερόμαστε στο επίπεδο των εκπομπών, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ευθύνη μας για τις εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο που προς το παρόν ανέρχονται σε ποσοστό της τάξης του 13 έως 14 τοις εκατό, καθώς επίσης να προσθέσουμε σε αυτό την ιστορική μας ευθύνη για τις εκπομπές. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούμε τους χρηματοδοτικούς πόρους για ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς – δηλαδή, δεν πρέπει να δημιουργούμε νέα κεφάλαια.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα διαπραγμάτευσης και να τους πληροφορήσω ότι θα συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη συμφωνία κατά τις διαπραγματεύσεις στο Πόζναν την επόμενη εβδομάδα.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η θέση του Κοινοβουλίου για τη δέσμη μέτρων για το κλίμα δεν είναι κοινή. Σε πολλά θέματα η ομάδα μου βρίσκεται πιο κοντά στην άποψη του Συμβουλίου από ότι στην άποψη του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχουμε πλήρη ομοφωνία στο θέμα των μειώσεων των εκπομπών: οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν. Είναι απλώς θέμα τρόπου διεξαγωγής. Ορισμένοι θέλουν να το κάνουν ακολουθώντας τον δαπανηρό τρόπο, με τη δημοπρασία κι εμείς θέλουμε να το κάνουμε ακολουθώντας τον αποδοτικό τρόπο, με τη διαδικασία των κριτηρίων αξιολόγησης.

Ο εκπρόσωπος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας εξέφρασε ανοικτά την επιθυμία κατά τις διαπραγματεύσεις οι τιμές να αυξάνονται τόσο, ώστε οι συνήθειες των καταναλωτών ενδέχεται να αλλάζουν. Η ομάδα μας δεν εμπιστεύεται τη λογική αυτού του είδους, εφόσον η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών είναι μονομερής. Εφόσον είναι μονομερής, είναι απλώς ένας φόρος. Εάν η συμμετοχή για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ήταν παγκόσμια, οι δημοπρασίες θα ήταν μια καλή επιλογή. Η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών μπορεί εύκολα να αντικατοπτριστεί στις τιμές καταναλωτή, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρακινήσουν τους καταναλωτές να επιλέγουν καθαρότερα προϊόντα. Ποτέ δεν μπορείτε να ξέρετε, αλλά εξ ολοκλήρου οι τομείς εντατικής παραγωγής άνθρακα μπορεί να κινηθούν στο περιθώριο. Δυστυχώς, το περιβάλλον των καταναλωτών δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο τώρα. Τα προϊόντα που δημιουργούνται με λιγότερο καθαρό τρόπο εκτός της ΕΕ έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις θέσεις απασχόλησης. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα με ικανοποιητικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει το θέμα των κλιματικών αλλαγών μέχρι τον Ιανουάριο του 2009.

Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Πόζναν, όπου θα αξιολογηθεί η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και για την ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά χωρών .

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι μας εξακολουθούν να είναι φιλόδοξοι έτσι ώστε να υπογραφεί μια διεθνής συμφωνία η οποία θα παράσχει επαρκή κίνητρα στις αναπτυσσόμενες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας.

Εάν υπογραφεί μια διεθνής συμφωνία, πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε ως προτεραιότητα να αυξήσουμε το στόχο μας από 20% έως 30% μετά το 2020, ακόμη κι αν αυτή η μετάβαση θα επιτευχθεί με νέες διαπραγματεύσεις.

Ένας πιο φιλόδοξος μακροπρόθεσμος στόχος θα εξασφαλίσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σημαντικού παράγοντα στην καταπολέμηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας και θα συμβάλλει να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις στην Κοπεγχάγη.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - (SV) Κυρία Πρόεδρε, υποσχεθήκαμε στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους ότι θα μειώσουμε τις εκπομπές κατά 20-45%. Τώρα δεν θα κατορθώσουμε να μειώσουμε ούτε το 20%. Αντίθετα, το Συμβούλιο Υπουργών προσπαθεί στις διαπραγματεύσεις να μεταθέσει την ευθύνη από εμάς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι Μηχανισμοί καθαρής ανάπτυξης τείνουν να σημαίνουν ρυπαρή ανάπτυξη στην οποία οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες αναγκάζονται να επωμισθούν τη δική μας ευθύνη κι εμείς αναμένουμε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις επενδύσεις σε αυτές για τους εαυτούς μας. Τότε, όταν αυτές οι χώρες πρέπει να δημιουργήσουν τη δική τους πολιτική για το κλίμα, πρέπει να πληρώσουν πιο ακριβά γι’ αυτή. Η πολιτική για το κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει ενίσχυση και μέτρα σε εγχώριο επίπεδο.

Η δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία που αφορά στις εκπομπές αερίων από τα αυτοκίνητα είναι τόσο ανούσια που οι εκπομπές που αναφέρονται στα έγγραφα αυτά είναι μεγαλύτερες από αυτές που θα μπορεί να εξοικονομήσει σε σχέση με το κλίμα της Ευρώπης και τη Γη. Αυτό είναι άσχημο για την αυτοκινητοβιομηχανία, άσχημο για το περιβάλλον και είναι άσχημο για τους καταναλωτές, οι οποίοι θέλουν να έχουν αυτοκίνητα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμφωνεί για τους φιλόδοξους στόχους έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Μπροστά μας έχουμε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, αλλά η οικονομική ύφεση πρέπει να μας ενθαρρύνει να μεταβούμε πιο γρήγορα στη νέα πράσινη οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα προβλήματα που είχαμε παλαιότερα σε σχέση με τη ζήτηση για πετρέλαιο και για μείωση της ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τη γενική καύση σε σταθερές εγκαταστάσεις είναι σημαντικό να θεσπιστεί το νέο πρότυπο απόδοσης για τις εκπομπές, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί σε κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας το αργότερο από το 2015 και μετά. Είναι επίσης σημαντικό να καθιερωθεί επίσης ο συνεχής έλεγχος και τα κριτήρια ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τις κλιματικές αλλαγές μόνο σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά αντίθετα πρέπει να ενσωματωθούν ως μια ιδέα που θα επηρεάσει άλλες ιδέες, μέσω των διαφόρων τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβάνοντας την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό αποτελεί πρόβλημα, όχι μόνο για το μέλλον, αλλά και για το παρόν. Οι κλιματικές αλλαγές προσβάλλουν τη βάση των φυσικών πόρων των φτωχών κοινοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας τη γη τους και τα αποθέματα νερού και κατά συνέπεια τα άτομα αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για να επιβιώσουν. Τέτοιες μεταναστευτικές ροές μπορεί να έχουν συνέπειες αποσταθεροποίησης και μπορεί να απειλήσουν τη συνολική εσωτερική ασφάλεια μιας συγκεκριμένης χώρας, περιοχής ή παραμεθόριας ζώνης.

Φέτος, επισκέφτηκα την παραμεθόριο ζώνη του Τσαντ/Σουδάν ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Είδα την ερήμωση που προκάλεσε ο πόλεμος και η έλλειψη τροφίμων. Οι κλιματικές αλλαγές θα επιδεινώσουν καταστάσεις όπως αυτή. Δυστυχώς, αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι λιγότερο ένοχοι για τη δημιουργία αυτής της κατάστασης. Συνεπώς, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που διαπιστώνω ότι οι συνάδελφοί μου στο Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο γι’ αυτό το θέμα. , οι ΗΠΑ και άλλες παγκόσμιες δυνάμεις πρέπει να δράσουν.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Piebalgs, κύριε Δήμα, κυρίες και κύριοι, κατ’ αρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης, η οποία ήταν σημαντική για εκείνους από εμάς που συμμετέχουμε ταυτόχρονα στη Διάσκεψη του Πόζναν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Περιβάλλοντος και οι οποίοι, την επόμενη Δευτέρα, θα παριστάμεθα στο Συμβούλιο Ενέργειας και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11-12 Δεκεμβρίου. Ήταν σημαντικό για όλους μας να μπορούμε να πούμε την άποψή μας γι’ αυτό που πιθανότατα αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αφού αφορά σε ριζική αλλαγή πολλών πλευρών των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών μας, κατά συνέπεια η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σε όλα αυτά, με τις ηθικές, δεοντολογικές διαστάσεις της και τις διαστάσεις που έχουν σχέση με τη φύση, αυτός ο σεβασμός για τη φύση και, προφανώς, η αλλαγή του κλίματος.

Θέλω να δηλώσω ως αρχικό σημείο επισήμανσης, σε εκείνους που αμφιβάλλουν σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, ότι, σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη να αποκόψουμε τελικά τους εαυτούς μας από το πετρέλαιο από μόνη της καθιστά σημαντική αυτή την οδηγία στο σύνολό της. Είτε το κάνουμε λόγω των κλιματικών αλλαγών είτε προκειμένου να αλλάξουμε το ενεργειακό μίγμα και τον τοπικό χαρακτήρα του, το συνολικό πακέτο, σε κάθε περίπτωση, είναι σχετικό.

Η δεύτερη επισήμανση που θέλω να κάνω εάν μου επιτρέπετε, απευθύνεται στην Επιτροπή, η οποία διεξήγαγε ένα εξαιρετικά λεπτομερές και εξαιρετικά σημαντικό προκαταρκτικό έργο. Οι στόχοι που προτείνονται από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια υπό τη Γερμανική Προεδρία βρίσκονται εκεί, είναι οι σωστοί. Θεωρώ ότι έχουν την υποστήριξη όλων και αυτή η σημαντική προσπάθεια εννοιοκρατίας για την έκφραση των πραγμάτων που είναι τόσο φαινομενικά διαφορετικά και μερικές φορές φαινομενικά ασύμβατα είναι εντελώς αξιοσημείωτη. Θεωρώ ότι, από αυτήν την άποψη, υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτό έχει σχέση με τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να υποβληθούν ερωτήσεις.

Από την πλευρά μου, θέλω ιδιαίτερα να αναφέρω ξανά τη σύμβαση εχεμύθειας που έχει συναφθεί με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των τριμερών συζητήσεων και γνωρίζω καλά τη δυσκολία της σχέσης των ευρωβουλευτών με τις τριμερείς συζητήσεις και οι τελευταίες δεν έχουν διαφύγει από την προσοχή κανενός. Ωστόσο, οι διεθνείς δεσμεύσεις μας, οι διεθνείς συναντήσεις μας είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης είναι πιθανότατα η πιο σημαντική διάσκεψη που θα διεξάγει η ανθρωπότητα με τον εαυτό της. Δεν μπορούμε να μη δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι ικανή να καταλήξει σε συμφωνία γι’ αυτά τα θέματα.

Ασφαλώς, έχουμε σοβαρά προβλήματα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα. Ναι, κύριε Watson, κύριε Hoppenstedt και κύριε Davies, η χρηματοδότηση της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα πρέπει βέβαια να συμπεριληφθεί, με τη μία ή την άλλη μορφή, τώρα ή λίγο αργότερα. Αυτό βέβαια αφορά στις μεθόδους. Παρομοίως, θα ήταν ανεύθυνο να υποστηρίξουμε τη διαρροή άνθρακα και θεωρώ ότι έχουμε βρει λύσεις που είναι βασικά αρκετά λογικές.

Κατ’ ουσία, αυτό που θέλω πραγματικά να δηλώσω είναι ότι πάντοτε έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή που επικεντρωνόμαστε περισσότερο στη μέθοδο της μεθόδου από ότι στο στόχο και στον τρόπο για να τον εκπληρώσουμε. Οι μέθοδοι μπορεί να αναπτύσσονται χωρίς το στόχο και την εγγύηση της επίτευξής του που τους επιτρέπει να το κάνουν. Υπάρχει μια νοοτροπία για την πνευματική ιδιοκτησία σε ό,τι αφορά τις μεθόδους, αυτό ισχύει για την Επιτροπή καθώς επίσης για τους εισηγητές των διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου. Το μόνο πράγμα που πραγματικά εξαρτάται από εμάς είναι να διαθέτουμε τους φορολογητέους δημόσιους οικονομικούς πόρους, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε εμείς οι ίδιοι βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Τέλος, στην τελική επισήμανσή μου θα επαναλάβω προσεκτικά αυτό που αναφέρθηκε σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική Συνεδρίαση. Δεν απαρνιόμαστε τη δημοκρατία, αλλά επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες. Μπορώ να σας αναφέρω ότι οι ευρωβουλευτές εργάζονταν έως τις 2 π.μ. χθες τη νύχτα και ξανά σήμερα το πρωί και καταλήξαμε σε συμφωνία για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πρώτα τρία έτη, αλλά μπορούμε επίσης να συζητήσουμε το στόχο που έχει ορισθεί στα 95 γραμμάρια, ο οποίος είναι ο βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της βιομηχανίας μας.

Μπορούμε να συζητήσουμε με ποιον τρόπο να αντιμετωπίσουμε την προοδευτικότητα σε ό,τι αφορά όλες τις επισημάνσεις μας. Το μόνο σημαντικό θέμα για εμάς δεν είναι να επιβάλλουμε ποινές, αλλά να επιτρέψουμε την ανταγωνιστικότητα και να εγγυηθούμε ότι θα εκπληρωθεί καθένας από αυτούς τους στόχους, καθώς αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας και όλοι είναι εντελώς αλληλένδετοι.

Εν συντομία, αυτά ήθελα να δηλώσω, αντιμετωπίζοντας κάθε ομιλία σημείο ανά σημείο. Να είστε βέβαιοι ότι θα τα αναφέρω στο σημερινό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ ειλικρινά.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην πρόκληση στον τομέα των κλιματικών αλλαγών. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει τεράστια πρόκληση, αλλά το ίδιο ισχύει επίσης για την πρόκληση στον τομέα της ενέργειας που αντιμετωπίζουμε. Διαπιστώσαμε την πρόσφατη αστάθεια των τιμών που επέφερε προκλήσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυξάνεται η εξάρτηση από την εισαγωγή ενέργειας. Αυτή η δέσμη μέτρων παρέχει επίσης τη βάση για τη λύση της ενεργειακής ασφάλειας, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης για άλλα μέρη του κόσμου. Εάν προβούμε στην τεχνολογική αλλαγή, θα προνοήσουμε για ιδιαίτερα διαφορετικές και ασφαλείς ενεργειακές πηγές που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση ήταν ιδιαίτερα θετική και απέδειξε σαφέστατα τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για την ταχύτατη εξεύρεση λύσεων. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι’ αυτό. Η Επιτροπή, από την πλευρά μου και από την πλευρά των συναδέλφων μου, θα εργασθεί πολύ σκληρά προκειμένου να διευκολύνει τη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αυτό τον Δεκέμβριο.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. (EL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν μέρος στη σημερινή συζήτηση για τις πολύ εποικοδομητικές τους θέσεις. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γαλλική Προεδρία, που ακαταπόνητα συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με την Επιτροπή για την εξεύρεση λύσεων, οι οποίες να είναι συμβατές και με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε θέσει αλλά και με διάφορες άλλες θέσεις και προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν κράτη μέλη ή διάφοροι τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δείξει τη θέλησή τους να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, και νομίζω ότι μέχρι την προσεχή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δύο εβδομάδες οι διάφορες εκκρεμούσες περιπτώσεις θα βρουν τη σωστή λύση και έτσι θα έχουμε συμφωνία, που θα επιτύχει τους στόχους για το περιβάλλον, όπως τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι αναγκαία για να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σωστή καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά και δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία άλλων προβλημάτων, όπως παραδείγματος χάριν τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συνέχιζαν να εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα χωρίς περιορισμούς. Επομένως, πρέπει να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα. Σε αυτά στόχευε η πρόταση της Επιτροπής αλλά και η συνεργασία την οποία έχουμε τώρα τα τρία θεσμικά όργανα, ώστε να βρεθούν οι σωστές λύσεις. Είμαι βέβαιος ότι σε δύο εβδομάδες στην Ολομέλεια θα έχουμε συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές Δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Όπως υποστηρίζω πάντοτε τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος στην έρευνα μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε αντικειμενική κρίση, συμπεριλαμβάνοντας ό,τι αφορά στις πηγές ενέργειας που πολύ συχνά δαιμονοποιούνται. Υπό το πρίσμα των παρόντων τεχνολογικών εξελίξεων, προκειμένου να διατηρήσουμε μια διαδικασία γεωπολιτικής σταθερότητας και να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο, οι πηγές ενέργειας πρέπει να διαφοροποιούνται, μειώνοντας την εξάρτηση από τον εφοδιασμό. Από αυτή την άποψη, βελτιώνοντας ορισμένες καταστάσεις που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση όπως η κατάσταση στην Ιταλία, πρόκειται να γίνει δεκτή με ευχαρίστηση μια σοβαρή συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια με ειδική αναφορά στις μονάδες παραγωγής ενέργειας τρίτης γενιάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Εμείς στην Ευρώπη βρισκόμαστε σε ιστορικό σημείο λήψης απόφασης. Αποφασίσαμε να έχουμε ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην καταπολέμηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας. Τώρα είναι καιρός να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας.

Καταλαβαίνουμε ότι, μεταξύ άλλων, οι φίλοι μας στην Πολωνία ζητούν εγγυήσεις που δεν θα είναι αντιμέτωπες με το μεγαλύτερο νομοσχέδιο μιας συμφωνίας για το κλίμα. Γι’ αυτόν το λόγο, η ΕΕ πρέπει να επενδύσει περισσότερο σε νέα τεχνολογία καθαρού άνθρακα και σε δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

Η συμφωνία που συνάφθηκε αυτή την εβδομάδα για τη μείωση των εκπομπών CO2 από νέα αυτοκίνητα επικρίθηκε, διότι δεν σημειώνει αρκετή πρόοδο. Ενώ αυτή η κριτική δικαιολογείται εν μέρει, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τις θετικές πλευρές. Βέβαια θα ξεκινήσουμε από το 2012, μολονότι προοδευτικά και εξακολουθήσαμε να διατηρούμε το στόχο της μέγιστης ποσότητας των 95 γρ. CO2/χλμ. μέχρι το 2020.

Ευτυχώς, περιέχει επίσης ισχυρά κίνητρα για ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα. Οι κατασκευαστές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν προωθώντας ανοικτά αυτά τα αυτοκίνητα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ενθαρρύνουν αυτή την πλήρη μεταστροφή πολύ πιο αποτελεσματικά με φορολογικά κίνητρα. Σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, συμπεριλαμβάνοντας κατά συνέπεια και εμάς, τι μας εμποδίζει να αγοράσουμε τώρα αυτά τα αυτοκίνητα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον; Σήμερα, υπάρχουν ήδη διαθέσιμα αυτοκίνητα μεσαίας κατηγορίας που βρίσκονται κάτω από το Ευρωπαϊκό πρότυπο του 2012. Κατά συνέπεια, ...

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. Επικροτώ την πρόοδο που σημειώθηκε στις συζητήσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τις τελευταίες ημέρες και αργά χθες τη νύχτα. Έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλά και συνιστώ και στις δύο πλευρές να καταβάλλουν την ύστατη προσπάθεια προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία που θα μπορεί να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο πριν τα Χριστούγεννα. Προκειμένου να είναι αποδεκτή στο Κοινοβούλιο, η δέσμη μέτρων πρέπει να είναι αρκετά αποτελεσματική για να επιτύχουμε τους συμφωνηθέντες στόχους της ΕΕ για μείωση της τάξης του 20% σε εκπομπές CO2 και για αύξηση της τάξης του 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το έτος 2020 – αλλά επίσης να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε περαιτέρω και να αυξήσουμε αυτό μέχρι 30% σε περίπτωση διεθνούς συμφωνίας. Είμαι επίσης ευχαριστημένος που φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία ότι ο στόχος για τα βιοκαύσιμα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας.

Ορισμένοι χαρακτήρισαν τη δέσμη μέτρων ως ακραία. Εάν ισχύει αυτό, τότε είμαι εξτρεμιστής – αλλά επισημαίνω ότι η μετριοπάθεια απέναντι σε μια απειλή στο ίδιο το μέλλον αυτού του πλανήτη δεν θα αποτελεί πλεονέκτημα και η αποτελεσματική δράση δεν αποτελεί μειονέκτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE) , γραπτώς.(HU) Όταν συζητάμε τις εξελίξεις αναφορικά με τη δέσμη μέτρων για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να αγνοούμε τις πιθανές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δηλαδή, εάν οι κυβερνήσεις δαπανούν κυρίως τα οικονομικά αποθέματα που έχουν συγκεντρώσει σε πακέτα για τη διάσωση των τραπεζών, τότε οι κρίσιμες επενδύσεις για την ενέργεια μπορεί να καθυστερήσουν.

Παρά την κρίση, η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις το συντομότερο δυνατό για την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την υλοποίηση σημαντικών βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση. Πρέπει να επενδύσουμε σήμερα, προκειμένου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικές στο άμεσο μέλλον.

Για τους παραπάνω λόγους, η δημιουργία ενός ταμείου της ΕΕ για την ενέργεια είναι ένα επείγον εγχείρημα. Το εν λόγω νομισματικό μέσο θα χρησιμεύει κυρίως για να συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην επέκταση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, εάν πραγματικά θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινή πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η πρόθεση πρέπει επίσης να αντανακλάται στον επόμενο προϋπολογισμό επταετούς διάρκειας. Εκτός από την ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν εγγυήσεις για επαρκή ελευθερία όχι μόνο για να λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες περιφερειακές διαφορές, αλλά και για να καθορίζουν τα δικά τους μέσα της πολιτικής για το κλίμα.

Η προσωρινή μείωση των τιμών των παραδοσιακών φορέων ενέργειας δεν πρέπει να προκαλεί αδιαφορία εκ μέρους των φορέων λήψης απόφασης, ούτε να θέτει κατά μέρος τις δεσμεύσεις που γίνονται σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εάν, υπό τη σκιά της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διακρίνει τους στόχους που έθεσε για την ίδια, αυτό μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες στη δική της αξιοπιστία και στον ηγετικό ρόλο της στον τομέα των κλιματικών αλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), γραπτώς. (BG) Συζητήσαμε ένα πρόβλημα για πολύ καιρό, ωστόσο παραμένει ακόμη λιγότερος χρόνος για να επιλυθεί. Οι παγκόσμιες διαδικασίες σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές πρέπει να επιλύονται μακροπρόθεσμα, καθώς και με συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν όλοι οι φορείς στην παγκόσμια οικονομία.

Υπάρχουν ορισμένες κύριες δράσεις σχετικά με τις οποίες πρέπει να διεξαχθούν συζητήσεις:

· Επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες – η βιομηχανία δημιουργεί προβλήματα, αλλά με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών αυτά μπορούν να επιλυθούν. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι απαραίτητο να δώσουμε μια ευκαιρία στη βιομηχανία στον τομέα της έξυπνης ανάπτυξης που να ανταποκρίνεται στους στόχους μας.

· Επιβεβλημένη εφαρμογή μιας εναλλακτικής επιλογής, ωστόσο χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Διασφάλιση εγγυήσεων στη χρήση ατομικής ενέργειας, η οποία επίσης πρέπει να έχει μια ευκαιρία. Δηλώνω επίσης αυτό, υπό την ιδιότητα που έχω ως εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, η οποία έχει τη δική της συμβολή σε αυτή τη διαδικασία.

· Επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην επιστήμη για βιώσιμη ανάπτυξη – χωρίς την οποία δεν μπορούν να διεξάγονται συζητήσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, καθώς διασφαλίζουν επαρκή προετοιμασία σε μεμονωμένο και οργανωτικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς.(RO) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Κλιματικές Αλλαγές» στις 23 Ιανουαρίου 2008.

Αυτή η δέσμη μέτρων είναι κοινή μεταξύ των κρατών μελών, με βάση τα κριτήρια και τους στόχους, τους στόχους της ΕΕ που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άνοιξη του 2007. Αυτοί είναι η μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου (ΑΘ) τουλάχιστον κατά 20% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2020, ταυτόχρονα, κατά την ίδια περίοδο, με την αύξηση της τάξης του 20% της ποσότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και αύξηση της τάξης του 20% της ενεργειακής απόδοσης.

Μπορούμε να διαπραγματευόμαστε σε κάθε τομέα, αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με τη φύση. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτές τις δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της ποσότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απαιτούνται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε κάθε τομέα της οικονομίας.

Η Ρουμανία θα εγκρίνει τις εθνικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή τη νομοθετική δέσμη μέτρων, η οποία θα έχει σημαντικές συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη δέσμη μέτρων «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Κλιματικές Αλλαγές» παρέχει μια ευκαιρία για να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, της αύξησης της ασφάλειας των προμηθευτών και της προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Είμαστε ευχαριστημένοι που προς το παρόν, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δέσμη μέτρων για τις «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Κλιματικές Αλλαγές» προοδεύουν προς την επίτευξη συμφωνίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Δεκεμβρίου 2008 θα αποφασίσει σχετικά με όλα τα στοιχεία που συνδέονται με αυτή τη δέσμη μέτρων.

Κατά την προετοιμασία για τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στις 11-12 Δεκεμβρίου, η Ρουμανία με τη Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Λετονία υπέβαλαν μια πρόταση στις 28 Νοεμβρίου για την αναδιανομή του εισοδήματος που λαμβάνεται από τη δημοπρασία των εκπομπών CO2, με βάση τον παρακάτω τύπο: ( 90 – x)% + 10% + x%, όπου το x διανέμεται σε εκείνα τα κράτη μέλη που επέφεραν με επιτυχία τις μειώσεις που υπερβαίνουν το ποσοστό της τάξης του 20% στο όριο εκπομπών του Κιότο το 2005.

Επίσης, η Ρουμανία θεωρεί ότι μια ρήτρα αναθεώρησης είναι εντελώς απαραίτητη το 2014, χωρίς ωστόσο να τίθεται ερωτηματικό για τους στόχους που αφορούν στη μείωση της τάξης του 20% (ή 10%), απλώς προκειμένου να διευκολυνθούν οι πιθανές προσαρμογές των μηχανισμών, με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου (που μόλις τώρα δεν μπορεί να προβλεφθεί).

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), γραπτώς. – (FI) Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου παρουσιάζει μια επιλογή με δύο εναλλακτικές λύσεις. Αφενός, έχουμε το μοντέλο των μεσιτών και αφετέρου, το βιομηχανικό μοντέλο. Το μοντέλο των μεσιτών αποτελεί μια ευκαιρία κερδοσκοπίας τρεις φορές μεγαλύτερη για εκείνους που δεν χρειάζονται τα δικαιώματα εκπομπών για την παραγωγή, αλλά οι οποίοι τα αγοράζουν προκειμένου να τα πουλήσουν σε κατασκευάστριες εταιρείες σε υψηλή τιμή. Μπορούν να αγοράζουν τα δικαιώματα σε δημοπρασίες και στη δευτερεύουσα αγορά σε χώρους συναλλαγής των δικαιωμάτων εκπομπών και ακόμη κερδοσκοπούν σε σχέση με αυτά σε χώρους συναλλαγής της ενέργειας. Ενώ υπάρχουν τα δικαιώματα εκπομπών, τα άτομα μπορούν ακόμη να κερδοσκοπούν σε αυτά με συμφωνίες εκτός χρηματιστηρίου, αποφεύγοντας εντελώς τους χώρους συναλλαγής. Γι’ αυτόν το λόγο, πρέπει να εγκρίνουμε το μη κερδοσκοπικό βιομηχανικό μοντέλο, όπου οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών επιτυγχάνονται με τη συγκριτική αξιολόγηση, όπου η Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία (ΒΔΤ) θέτει τα πρότυπα για τις μειώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), γραπτώς. (DA) Τη Δευτέρα το βράδυ οι μεγάλες πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε ένα συμβιβασμό με το Συμβούλιο Υπουργών σε σχέση με τις απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον οποίο η αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορεί να συνεχίσει χωρίς να αλλάξει τους ρυπογόνους τρόπους λειτουργίας της μέχρι το 2019.

Η ΕΕ ενέκρινε τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, σύμφωνα με τους οποίους οι βιομηχανοποιημένες χώρες θεωρείται ότι θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 25 και 40 τοις εκατό μέχρι το 2020. Η συμφωνία για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα αποτελεί αναγνώριση του κυρίαρχου ρόλου της αυτοκινητοβιομηχανίας και χρησιμεύει μόνο για να επιβεβαιώσει ότι οι δεσμεύσεις της ΕΕ σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές δεν έχουν καμία αξία.

Κάθε φορά που η ΕΕ θεωρείται ότι λαμβάνει ένα συγκεκριμένο μέτρο για την τήρηση των δεσμεύσεών της και των στόχων της, ακούμε κάθε είδους αβάσιμες δικαιολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο για ποιο λόγο δεν συμβαίνει αυτό.

Είναι απίστευτο που η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζεται να εγκρίνει τη συνέχιση αυτού του αίσχους.

 
  
MPphoto
 
 

  María Sornosa Martínez (PSE), γραπτώς.(ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η έγκριση αυτής της δέσμης μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια πρέπει να χρησιμεύσει ως δήλωση προθέσεων, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αποστείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλο τον κόσμο για την επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας στην Κοπεγχάγη το επόμενο έτος.

Υποστηρίζω πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου κ. Δήμα ότι η χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε πόσο παράτολμο είναι να μην λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις σαφείς προειδοποιήσεις.

Στην περίπτωση της αλλαγής του κλίματος, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να επαναλάβουν αυτό το λάθος, εάν θέλουμε να αποτρέψουμε επικίνδυνες και πιθανότατα καταστροφικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες τις επόμενες δεκαετίες.

Πρέπει να επιδείξουμε αίσθηση ευθύνης και να λάβουμε τολμηρές αποφάσεις, προκειμένου να εγκρίνουμε ένα καθαρό, ενεργειακά αποδοτικό μοντέλο, καθώς επίσης να παράσχουμε τα μέσα που χρειάζονται οι πολίτες μας για να συνειδητοποιήσουν την αλλαγή του κλίματος και να δράσουν ανάλογα. Σήμανε η ώρα.

Κατά συνέπεια, κάνω δημόσια έκκληση στο Σώμα και στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτή τη νομοθετική δέσμη μέτρων κατά τη διάρκεια της προσεχούς ολομέλειας, καθώς θα μας δώσει ασφαλώς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Η φοροδιαφυγή προσβάλλει την αρχή της δίκαιης και διαφανούς φορολόγησης και υποσκάπτει απλώς τα θεμέλια της κοινοτικής παρέμβασης. Τα χαμηλά εισοδήματα εμποδίζουν την πλήρη υλοποίηση των πολιτικών μας.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά αυτά δεν πρέπει να ενεργούν μεμονωμένα. Υπάρχει σαφής ανάγκη συντονισμού των ενεργειών σε κοινοτικό επίπεδο και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εφόσον μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του ΦΠΑ συνιστά μακροπρόθεσμο και χρονοβόρο έργο, η έκθεση προτείνει τη χρήση συμβατικών μέσων. Αυτά περιλαμβάνουν αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει την ευθύνη του φορολογούμενου για τη μη υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων εγκαίρως ή για την υποβολή λανθασμένων εγγράφων, οι οποίες μειώνουν την περίοδο συλλογής δεδομένων και την ταχεία διόρθωση ανακριβών στοιχείων, και επιταχύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

 

6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ψηφοφορίες.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

7.1. Συμφωνία Δημοκρατίας της Κορέας/ΕΚ σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων (A6-0452/2008, David Martin) (ψηφοφορία)

7.2. Αποθέματα ρέγγας δυτικά της Σκωτίας (A6-0433/2008, Struan Stevenson) (ψηφοφορία)

7.3. Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής (A6-0456/2008, Genowefa Grabowska) (ψηφοφορία)

7.4. Όργανα μετρήσεως και μέθοδοι μετρολογικού ελέγχου (Αναδιατύπωση) (A6-0429/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)

7.5. Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (A6-0396/2008, Gay Mitchell) (ψηφοφορία)

7.6. Πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (κοινό σύστημα ΦΠΑ) (A6-0448/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (ψηφοφορία)

7.7. Πάταξη της φοροδιαφυγής (A6-0449/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (ψηφοφορία)

7.8. Στα βήματα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (ψηφοφορία)

7.9. Εξαγωγές όπλων (Κώδικας δεοντολογίας) (ψηφοφορία)
  

- Σχετικά με την παράγραφο 5:

 
  
MPphoto
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου συζητά να καταστήσει επιτέλους τον Κώδικα δεοντολογίας νομικά δεσμευτικό. Υπάρχουν ακόμη δύο χώρες που πρέπει να λάβουν μερικά επιπλέον μέτρα, συγκεκριμένα η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει να λάβουμε σαφές σήμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η τροπολογία έχει ως ακολούθως. Τα παρακάτω πρόκειται να προστεθούν στο τέλος του σημείου 5. Θα πω τη φράση στα αγγλικά: «and an efficient control of arms exports;»

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία έγινε δεκτή)

 

7.10. Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2007 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (A6-0427/2008, Bart Staes) (ψηφοφορία)

7.11. Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (A6-0435/2008, Zita Gurmai) (ψηφοφορία)

7.12. Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαχείρισης των κορμοράνων με στόχο την μείωση των ζημιών των κορμοράνων στα ιχθυαποθέματα, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (A6-0434/2008, Heinz Kindermann) (ψηφοφορία)

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

– Έκθεση: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι πραγματικά που μπόρεσα να συμμετάσχω εν συντομία σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι σημαντικό στις εποχές που ζούμε, όταν ο Τρίτος Κόσμος υποφέρει σοβαρά από έλλειψη τροφίμων, να συνειδητοποιούμε ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αντιμετωπίζουμε οικονομική κρίση, είμαστε ωστόσο εξαιρετικά εύποροι σε σύγκριση με τον Τρίτο Κόσμο. Επομένως, χαίρομαι ιδιαίτερα που εμείς στο Κοινοβούλιο αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ηθικό και πολιτικό χρέος απέναντι σε όσους βρίσκονται σε τρομερό κίνδυνο. Ορισμένες φορές αρκεί να δούμε τις εικόνες στις τηλεοράσεις μας για να συνειδητοποιήσουμε ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά επείγον.

Συγχαίρω, λοιπόν, τον κύριο Mitchell για την έκθεσή του. Είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη που αξίζει την υποστήριξή μας και χαίρομαι πολύ που μπόρεσα να την υποστηρίξω.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, όπως και ο κύριος Sumberg, θα ήθελα να αναφέρω τους λόγους για τους οποίους ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης αυτής. Ήταν μια αρκετά δύσκολη απόφαση, διότι πληρώνουμε για τη μεταφορά με τα χρήματα των φορολογουμένων.

Αυτό όμως που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι ότι δίνουμε τροφή σε εκατό εκατομμύρια άτομα, που διαφορετικά θα είχαν πεθάνει έως τα τέλη του επόμενου έτους. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα παρέχει τροφή σε 20 με 25 εκατομμύρια άτομα που κινδυνεύουν από υποσιτισμό και θάνατο μέχρι τα τέλη του 2009, αν δεν ενεργήσουμε. Ένα δισεκατομμύριο άτομα ζουν σήμερα με ένα γεύμα κάθε δύο ημέρες. Αν δαπανήσουμε αυτά τα χρήματα με σύνεση, θα τους παρέχουμε ένα γεύμα την ημέρα.

Εικοσιπέντε εκατομμύρια άτομα είναι το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας μου, του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν θέλω να βρεθώ στο Κοινοβούλιο αυτό του χρόνου και να πω ότι έμεινα αμέτοχος και παρακολούθησα το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας μου να πεθαίνει από ασιτία διότι δεν ενήργησα. Είμαι πράγματι πολύ χαρούμενος που ψηφίσαμε υπέρ της εφαρμογής αυτής επείγουσας διευκόλυνσης.

 
  
  

– Έκθεση: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση του κυρίου García-Margallo είναι μια έκθεση που μπορώ να εγκρίνω, διότι βρισκόμαστε όλοι στην προσπάθεια για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, πράγμα που είναι σημαντικό, και ιδιαίτερα της φοροδιαφυγής σε σχέση με τον ΦΠΑ. Η παραοικονομία, που υπάρχει σε όλες τις χώρες μας, είναι κάτι επιζήμιο για τον φορολογούμενο και κάτι για το οποίο πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε, διότι συνεπάγεται ότι ο φορολογούμενος είναι ο μεγάλος χαμένος.

Θα ήθελα όμως να προσθέσω ένα συμπληρωματικό σχόλιο, σημειώνοντας πως είναι απολύτως απαραίτητο τα μεμονωμένα εθνικά κράτη να έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν το δικό τους συντελεστή του ΦΠΑ. Αυτό το θέμα δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Βρετανία, ο Υπουργός Οικονομικών μείωσε πρόσφατα το συντελεστή του ΦΠΑ σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της ύφεσης. Δεν πιστεύω ότι είναι πολύ καλό μέτρο και δεν πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα, αλλά είναι σημαντικό μια μεμονωμένη χώρα να έχει το δικαίωμα να ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο. Αυτό είναι το συμπληρωματικό σχόλιο που ήθελα να κάνω σε σχέση με την εν λόγω έκθεση.

 
  
  

– Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για τις Εξαγωγές Όπλων (RC B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που μπορώ να διατυπώσω τα σχόλιά μου σχετικά με το θέμα αυτό. Ανησυχώ για την ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα αυτό απλώς επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα για διεθνή συμφωνία και η μονομερής δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα.

Επιπλέον, πιστεύω ότι η παραπομπή της έκθεσης στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις ασφαλείας είναι ατυχής. Η βάση της ευρωπαϊκής ασφάλειας είναι το NATO. Πάντοτε ήταν και πάντα θα είναι, και αυτό διότι το ΝΑΤΟ περιλαμβάνει το φίλο και σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ορισμένοι από τα μέλη του παρόντος Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά αντιαμερικανοί. Εγώ δεν είμαι. Θυμάμαι το χρέος που οφείλει αυτή η ήπειρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ελευθερία μας και τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Η συμμαχία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του ΝΑΤΟ είναι η βάση της άμυνας και της ασφάλειάς μας και θα εξακολουθεί να είναι και στο μέλλον.

 
  
  

– Έκθεση: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Θέλω να εκφράσω τα προσωπικά μου κίνητρα για την υποστήριξη της έκθεσης «Γυναίκες στα Βαλκάνια» της συναδέλφου μου κυρίας Gurmai και να τη συγχαρώ. Η εν λόγω έκθεση αντικατοπτρίζει την πραγματική θέση των γυναικών στην περιοχή των Βαλκανίων χωρίς να διαφοροποιεί τις χώρες, ανάλογα με τη θέση τους. Εδώ οι πολιτικές περί φύλων έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια και βαθμιαία ξεπερνιούνται τα στερεότυπα. Η έκθεση περιγράφει την αλλαγή της κατάστασης μέσω αλλαγών στη νομοθεσία, της χορήγησης περισσότερων δικαιωμάτων στις γυναίκες, της ενίσχυσης της διακυβέρνησης και της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και τη διοίκηση. Μια σημαντική πλευρά της έκθεσης είναι η αξιολόγηση του ρόλου των γυναικών από τα Βαλκάνια στην ανάπτυξη δημοκρατικών διαδικασιών για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή και την αντιμετώπιση όλων των στρατιωτικών συγκρούσεων.

 
  
  

– Έκθεση: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Kindermann υπέβαλε ένα εποικοδομητικό ψήφισμα για το πρόβλημα των κορμοράνων, υπέρ του οποίου ευχαρίστως ψήφισα. Χαίρομαι που το ψήφισμα αυτό έλαβε 558 ψήφους. Ο κορμοράνος τέθηκε υπό προστασία εδώ και καιρό, όταν είχαν απομείνει μόνο λίγες αποικίες αναπαραγωγής στην Ευρώπη. Έκτοτε, έχει πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ που εξαφανίζει τα ψάρια από ολόκληρες λίμνες και ποτάμια. Πρέπει επομένως να συμπεριληφθεί αυτό στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας περί πτηνών. Η ζημιά που προκαλεί θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη πολλών ιχθυοκαλλιεργητών και αλιέων. Το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για τη διατήρηση των ειδών στα κράτη μέλη πρέπει να εξεταστεί. Οτιδήποτε πέραν τούτου πρέπει να ρυθμίζεται. Αν η Επιτροπή δεν δράσει, αποθέματα ειδών ψαριών θα τεθούν σε κίνδυνο.

Ζητώ, επομένως, από την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το εν λόγω ψήφισμα και να ενεργήσει το συντομότερο δυνατόν.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με το άρθρο 202α του Κανονισμού μας, κατά τη διάρκεια μιας ολομέλειας ψηφίσαμε να παίζεται ο ευρωπαϊκός ύμνος στις επίσημες συνεδριάσεις. Θα ήθελα να μάθω, κυρία Πρόεδρε, για ποιο λόγο δεν παίχθηκε ο ύμνος όταν καλωσορίσαμε την Αυτού Αγιότητα Δαλάι Λάμα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Θα ερευνήσω το ζήτημα και θα σας απαντήσω, κύριε Audy.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

– Έκθεση: David Martin (A6-0452/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Συγχαίρω το συνάδελφό μου για αυτή τη συμφωνία με τη Δημοκρατία της Κορέας σχετικά με τη συνεργασία για τις αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες. Όπως γνωρίζουν τα μέλη, διαπραγματευόμαστε επί του παρόντος μια Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κορέα. Υποστηρίζεται τόσο από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στη Σεούλ όσο και από το παρόν Κοινοβούλιο, επικυρώνοντας προηγούμενη έκθεση του κυρίου Martin, που επεσήμανε κατ’ αρχήν τη συμφωνία. Και οι δύο πλευρές φαίνεται να επιθυμούν να οριστικοποιήσουν τη Συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές του επόμενου Ιουνίου. Η σημερινή Συμφωνία μπορεί μόνο να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία, παρότι παραδέχεται ότι παραμένουν ορισμένα δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως τα αυτοκίνητα και οι κανόνες καταγωγής όσον αφορά το Βιομηχανικό Συγκρότημα του Kaseong.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. – (PL) Οι παγκόσμιες οικονομίες συνδέονται ολοένα και περισσότερο μεταξύ τους, το διεθνές εμπόριο αυξάνεται πολύ γρήγορα και οι άμεσες ξένες επενδύσεις πιο συχνές. Υποστηρίζω επομένως πλήρως την έκθεση του David Martin που προτείνει την αποδοχή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Κορέας στον τομέα της αντιανταγωνιστικής δραστηριότητας. Η συμφωνία συνάδει με τις προηγούμενες ενέργειες της ΕΕ στο ζήτημα αυτό και τις συμπληρωματικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στις αρχές της δεκαετίας του '90 με τις Ηνωμένες Πολιτείες (1991), τον Καναδά (1999) και την Ιαπωνία (2003). Η συμφωνία με την Κορέα θα συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών περί ανταγωνισμού, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών προστασίας του ανταγωνισμού και μειώνοντας την πιθανότητα διενέξεων.

Οι διατάξεις της περιλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τα μέτρα υλοποίησης που εφαρμόζονται από τις υπηρεσίες προστασίας του ανταγωνισμού, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα υλικά συμφέροντα άλλου μέρους. Είναι θετικό το ότι η συμφωνία εισάγει διατάξεις σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή, τον συντονισμό των ενεργειών υλοποίησης, την ανταλλαγή πληροφοριών και την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας. Η Κορέα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος μη ευρωπαϊκός εμπορικός εταίρος της ΕΕ, ενώ η ΕΕ ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής της Κορέας. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η προσθήκη της Κορέας στους άλλους τρεις εταίρους με τους οποίους η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνίες στον τομέα της αντιανταγωνιστικής δραστηριότητας φαίνεται εντελώς δικαιολογημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η Δημοκρατία της Κορέας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος μη ευρωπαϊκός εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ είναι η μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Δημοκρατία της Κορέας.

Η συμφωνία αυτή επιδιώκει να εξασφαλίσει την «αμοιβαία αναγνώριση της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νότιας Κορέας» καθώς είναι ο «αποτελεσματικότερος τρόπος για να αντιμετωπισθεί η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά», επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση της χρήσης «μέσων εμπορικής άμυνας μεταξύ των μερών», όπως αυτές που έχουν ήδη υπογραφεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες (1991), τον Καναδά (1999) και την Ιαπωνία (2003).

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστιάζει στο ότι η παρούσα συμφωνία θα πρέπει να ενταχθεί «στο πλαίσιο του γενικού πλαισίου των υφιστάμενων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κορέας και εκείνων που επί του παρόντος αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, και ιδιαιτέρως εκείνης που αφορά μια εν δυνάμει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου», και συγκεκριμένα, και όπως υπογραμμίζει ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη «τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει άλλες διμερείς και διαπεριφερειακές εμπορικές διαπραγματεύσεις».

Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μια «αυξημένη πρόσβαση στην αγορά», με καταστροφικές συνέπειες για τη βιομηχανία και τις θέσεις εργασίας, για παράδειγμα, στον τομέα ναυπηγήσεων και επισκευών στην Πορτογαλία και την σχεδόν ολική καταστροφή της.

Για το λόγο αυτό την καταψηφίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Ελπίζω ότι η έκθεσή μου και η πρόταση της Επιτροπής να παράσχουν σημαντικά οφέλη τόσο στην Κορέα όσο και στην ΕΕ. Η Κορέα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος μη ευρωπαϊκός εμπορικός εταίρος, έτσι είναι σημαντικό να έχουμε αντιανταγωνιστικές διασφαλίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ασία πλήττεται από τη διεθνή οικονομική κρίση. Ξυπνούν οι μνήμες της κρίσης του ασιατικού νομίσματος του 1997. Ενώ από την μια πλευρά η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει μεγαλύτερη σιγουριά σήμερα, διότι αναλήφθηκε ταχεία δράση, υπάρχει επίσης σήμερα κρίση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο κάνει την κατάσταση λίγο πιο σοβαρή. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι η Κορέα θα ανακάμψει στο άμεσο μέλλον, το εξασθενισμένο γουόν θα ενθαρρύνει τις εξαγωγές και τα μέτρα επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας θα ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση.

Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας πρέπει, επομένως, να παραμείνουν άθικτες και για το λόγο αυτό, έχει νόημα να καθοριστούν ορισμένοι βασικοί κανόνες παρά τη δύσκολη φύση της τρέχουσας κατάστασης. Πολύ συχνά στις οικονομικές συμφωνίες προστατεύονται μόνο τα συμφέροντα των επενδυτών, επομένως η ΕΕ πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να εξετάζονται επαρκώς οι κανονισμοί απασχόλησης και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτό δεν αναφέρεται με αρκετή σαφήνεια στην έκθεση που αποτελεί βάση για την ψηφοφορία και για το λόγο αυτό αρνήθηκα να ψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς.(RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης γιατί η συμφωνία θα συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και μειώνοντας την πιθανότητα διενέξεων.

Η Κορέα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος μη ευρωπαϊκός εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής της Κορέας.

Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας αυτής της συνεργασίας, φαίνεται κατάλληλο να προστεθεί η Κορέα στους τρεις άλλους εταίρους με τους οποίους η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας για αντιανταγωνιστική δράση.

Η συμφωνία προβλέπει γνωστοποίηση της δράσης που αναλαμβάνει μια αρχή ανταγωνισμού για την επιβολή της νομοθεσίας που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά συμφέροντα της άλλης πλευράς, αμοιβαία βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας της μιας πλευράς να ζητήσει από την άλλη να αναλάβει δράση επιβολής της νομοθεσίας, συντονισμό δραστηριοτήτων επιβολής, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν επίσης μέτρα σχετικά με το απόρρητο.

Από ευρύτερη οπτική γωνία, πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία των πολυμερών κανόνων περί εμπορίου και ανταγωνισμού για την επίτευξη ελεύθερων και ανοικτών διασυνοριακών αγορών

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κυρίου Martin για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Κορέας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τη συνεργασία για τις αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες. Υποστηρίζω το συλλογισμό της έκθεσης και πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία ανταγωνισμού είναι ένα ζωτικό εργαλείο περισσότερο από ποτέ στο σημερινό κλίμα, όπου το εμπόριο, ιδίως στις ασιατικές χώρες, αυξάνεται σε ποιότητα και σημασία. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος και του οικονομικού συστήματος των εμπορικών εταίρων της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Κορέας και, ιδιαίτερα, τις διαφορές μεταξύ των εξόδων παραγωγής και μεταξύ των εγχώριων κανονισμών προστασίας του καταναλωτή σε αυτές τις χώρες, μια συμφωνία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού συνιστά ένα βήμα προς την προστασία των επιχειρήσεων και εμπορευμάτων μας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης γιατί πιστεύω ότι έχει ζωτική σημασία για εμάς να θεσπίσουμε εμπορικούς δεσμούς που συνάδουν με τις αρχές ανταγωνισμού όχι μόνο με την Κορέα αλλά και με άλλες χώρες εκτός της ΕΕ. Χρειάζεται να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα διενέξεων.

Όπως υποστήριξα, πράγμα που διατυπώθηκε και στη γνώμη που έλαβα από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και ψήφισα αυτή την εβδομάδα, πρέπει να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ένα πιο ποικίλο εύρος επιχειρηματικών ευκαιριών και να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες σέβονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις αρχές ανταγωνισμού.

 
  
  

– Έκθεση: Struan Stevenson (A6-0433/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, γραπτώς. – (LT) Είναι ευπρόσδεκτο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης των αποθεμάτων ρέγγας δυτικά της Σκωτίας.

Πιστεύω ότι η παρακολούθηση αδειοδοτημένων αλιευτικών σκαφών που είναι εξουσιοδοτημένα να αλιεύουν στην εν λόγω περιοχή θα πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίου και ότι τα κράτη μέλη της σημαίας θα πρέπει να διαβιβάζουν εκθέσεις αλιευμάτων στο Κέντρο Παρακολούθηση της Αλιείας σε καθημερινή βάση. Τα σκάφη που είναι εξουσιοδοτημένα να αλιεύουν σε μια περιοχή δεν πρέπει να επιτρέπεται να αλιεύουν σε άλλη περιοχή εκτός της περιοχής δυτικά της Σκωτίας κατά τη διάρκεια του ίδιου αλιευτικού ταξιδιού.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την επιστημονική αξιολόγηση του αποθέματος ρέγγας στα δυτικά της Σκωτίας. Επομένως, εκτός από τις υφιστάμενες ηχοβολιστικές έρευνες που πραγματοποιούνται για τον καθορισμό των δεικτών πλεονάσματος ενήλικης ρέγγας, υποστηρίζω την πιλοτική (MIP) έρευνα δικτύου το 2008 και το 2009, που μας επιτρέπει να καθορίσουμε την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου και να παράσχουμε δεύτερο, ανεξάρτητο δείκτη πλεονάσματος ρέγγας στην περιοχή δυτικά της Σκωτίας∙ καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία. Συμφωνώ επίσης με την Επιτροπή ότι το σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να αναθεωρείται κάθε τέσσερα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη της σύσταση της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (STECF). Ωστόσο, αν προταθούν οποιεσδήποτε αλλαγές μετά την εν λόγω αναθεώρηση, πρέπει να συζητούνται με το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Πελαγικών Αποθεμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η έκθεση του ευρωβουλευτή Stevenson σχετικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων ρέγγας στη δυτική ακτή της Σκωτίας παρουσιάζει ένα πολυετές σχέδιο. Βασίζεται σε υφιστάμενες συμφωνίες για τη ρέγγα της Βόρειας Θάλασσας που έχουν συναφθεί επί του παρόντος με τη Νορβηγία, για τη διατήρηση μιας βιώσιμης βιομηχανίας αλιείας, θέτοντας ανώτερα και κατώτερα όρια ανάλογα με το μέγεθος του συνολικού αποθέματος.

Η STECF και το ICES (διεθνές συμβούλιο για την εξερεύνηση των θαλασσών) δήλωσαν ότι μπορεί να διατηρηθεί η βιώσιμη αλιεία μέσω της διαχείρισης της ετήσιας θνησιμότητας (μέτρηση αλιευμάτων) στο 0,25 όταν το μέγεθος του αποθέματος είναι άνω των 75.000 τόνων και στο 0,20 όταν το μέγεθος του αποθέματος είναι κάτω των 75.000 τόνων αλλά παραμένει άνω των 50.000 τόνων. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, σε περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος γόνου μειωθεί κάτω των 50.000 τόνων, τίθεται σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση αλίευσης ρέγγας, επιτρέποντας την αποκατάσταση του πληθυσμού και την αναδημιουργία και τη διατήρηση του αποθέματος, εξασφαλίζοντας τους βιοτικούς πόρους και το μέλλον της βιομηχανίας της αλιείας που εξαρτάται από ένα διατηρούμενο απόθεμα αλιείας.

Η πρόταση αυτή αφορά άμεσα την Ιρλανδία, καθώς τα ιρλανδικά χωρικά ύδατα στη βορειοδυτική περιοχή του Donegal εντάσσονται στην εν λόγω ζώνη. Για την προστασία της βιομηχανίας της αλιείας, είναι επιτακτική ανάγκη να αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή η εν λόγω έκθεση το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές στην αλιεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η έκθεση αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή έναντι μιας παγκόσμιας κρίσης που απαιτεί υπεύθυνα και μετρημένα επίπεδα κατανάλωσης.

Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το 2002, εφαρμόστηκαν βαθμιαία πολυετή σχέδια, μαζί με τα σχέδια ανάκαμψης για τους αλιευτικούς πόρους που είχαν ενδιαφέρον για την Κοινότητα.

Στην πραγματικότητα, προηγούμενο δημιουργήθηκε με την πολυετή συμφωνία διαχείρισης που υπογράφηκε με τη Νορβηγία το 1997 σχετικά με τα αποθέματα ρέγγας της Βόρειας Θάλασσας, η οποία είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Αν εφαρμόζονταν τα προτεινόμενα μέτρα, θα οδηγούσαν σε έναν καλύτερο προγραμματισμό της αλιείας και των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, θα υπήρχαν διάφορα στοιχεία για την εξασφάλιση του ταμείου αλιείας, των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TACs) και των ειδικών αδειών αλιείας.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι η προσέγγιση της δραστηριότητας αυτής με βάση το οικοσύστημα, πράγμα το οποίο εγγυάται επομένως ότι η εκμετάλλευση θα διεξάγεται υπεύθυνα σε σχέση με όλα τα είδη, πολλά από τα οποία κινδυνεύουν από πλήρη εξαφάνιση. Επιπλέον, πρέπει να μετατραπεί σε δραστηριότητα που διεξάγεται σε βιώσιμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

 
  
  

– Έκθεση: Genowefa Grabowska (A4-0456/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Βάσει της έκθεσης της κυρίας Grabowska, ψήφισα υπέρ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής στα πλαίσια της εκ νέου διαβούλευσης. Υποστηρίζω την εισηγήτρια, που έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι διαθέσιμο το τελικό κείμενο πριν από τα τέλη του έτους έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτό το συντομότερο δυνατόν και συμμερίζομαι την άποψή της ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να επεξεργάζεται τις διαδικασίες εκτέλεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. – (PL) Η έκθεση της κυρίας Grabowska προτείνει απλοποίηση του συστήματος διατροφής τέκνων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το λόγο αυτό την υποστηρίζω. Στην Πολωνία, πολλές γυναίκες μεγαλώνουν τα παιδιά μόνες τους, ενώ συχνά οι πατεράδες ζουν και εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, αποφεύγοντας συνήθως την πληρωμή της διατροφής τέκνων. Η επιβολή της πληρωμής σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σχεδόν αδύνατη.

Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα θα βοηθήσει τους πιστωτές στην αποτελεσματική ανάκτηση των χρημάτων που τους οφείλονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, γραπτώς. – (LT) Αν εγκριθεί αυτός ο κανονισμός, θα διευκολυνθεί η ζωή των πολιτών. Πρωτίστως, αποσκοπεί στην απλοποίηση της διαδικασίας προσδιορισμού των υποχρεώσεων διατροφής. Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει ότι όταν τα κράτη μέλη εγκρίνουν μια απόφαση για τις υποχρεώσεις διατροφής, αυτή η απόφαση θα είναι δεσμευτική σε όλα τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τον κανονισμό, θεσπίζεται επίσης ένα λειτουργικό σύστημα συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών έτσι ώστε οι πιστωτές να ανακτούν οφειλές.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου σχετικά με το ότι η έκθεση της κυρίας Grabowska τίθεται σε ψηφοφορία σήμερα, πρώτον και κύριον γιατί περιμέναμε την αναθεωρημένη έκδοση του εν λόγω κανονισμού εδώ και καιρό και δεύτερον, γιατί η ψηφοφορία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει την έγκριση του κειμένου ενώ η γαλλική Προεδρία - μια Προεδρία που κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε να έχει το κείμενο επιτυχή κατάληξη - διανύει ακόμη τη θητεία της.

Όπως γνωρίζετε, επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση διαζυγίου με παιδιά, είναι συχνά δύσκολο και κουραστικό να εξασφαλιστεί ότι τα επιδόματα διατροφής καταβάλλονται πραγματικά αν ο ένας σύζυγος βρίσκεται σε άλλη χώρα.

Το προτεινόμενο κείμενο, το οποίο υποστηρίζω, θα πρέπει να κάνει τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών ευκολότερη όταν πρόκειται για υποχρεώσεις διατροφής και θα πρέπει να βοηθήσει τους πιστωτές να ανακτήσουν τις οφειλές τους. Καταργώντας την κήρυξη εκτελεστότητας, καθιστά οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής για τον απόντα σύζυγο που εκδίδεται από δικαστήριο σε ένα κράτος μέλος άμεσα εφαρμοστέα σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Θα επιτρέψει επίσης στους εν λόγω πολίτες να διεκπεραιώσουν, από τον τόπο συνήθους κατοικίας τους, τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση κατάσχεσης μισθών ή τραπεζικού λογαριασμού, για την ενεργοποίηση μηχανισμών συνεργασίας και για την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό των οφειλετών και την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Καλωσορίζω τη έκθεση της συναδέλφου μου σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάκτησης πληρωμών διατροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να επιτρέψει σε έναν πιστωτή να αποκτήσει εκτελεστήριο τύπο για πληρωμή – που μπορεί να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα στον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης – πιο εύκολα, γρήγορα και δωρεάν τις περισσότερες φορές. Αυτό θα επιτρέψει, κατά συνέπεια, τακτικές πληρωμές του οφειλόμενου ποσού και θα καταστήσει τις υποχρεώσεις διατροφής εφαρμοστέες από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Έτσι, θα απλοποιηθεί η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και θα δοθεί επιπλέον ενίσχυση μέσω της αυξημένης συνεργασίας των κρατών μελών. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή έχει ζωτική σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία εκφράζεται η ανάγκη για εναρμόνιση της νομοθεσίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διατροφής.

Η αναθεωρημένη έκδοση του κανονισμού για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής καθορίζει σαφώς τα κριτήρια και τις καταστάσεις όπου αυτός ο τύπος καθήκοντος επιβάλλεται από το νόμο.

Οι υποχρεώσεις διατροφής, εκτός από μονομερείς, είναι επίσης προσωπικές και συνεχείς.

Ο παρών κανονισμός διευκολύνει τη ζωή των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαδικασία που απαιτείται για τη θέσπιση υποχρεώσεων διατροφής. Πιο συγκεκριμένα, μόλις ανακοινωθεί η απόφαση σε ένα κράτος μέλος, αυτή η απόφαση θα έχει την ίδια δεσμευτική ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη. Πρόκειται για ένα θέμα ζωτικής σημασίας αν θυμηθούμε ότι πολλοί κάτοικοι διαμένουν σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό όπου γεννήθηκαν ή όπου εκδόθηκε η απόφαση για τις υποχρεώσεις διατροφής.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς. (RO) Ο παρών κανονισμός θα διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Η απλοποίηση ήταν ένα από τα αποτελέσματα που θέλαμε να επιτύχουμε, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαδικασία που απαιτείται για τη θέσπιση υποχρεώσεων διατροφής.

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός ορίζει ότι μόλις ανακοινωθεί μια απόφαση σχετικά με υποχρεώσεις διατροφής στα κράτη μέλη, αυτή η απόφαση θα έχει την ίδια δεσμευτική ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει την οργάνωση ενός λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών στα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο βοηθά τους πιστωτές να ανακτήσουν ποσά χρημάτων που τους οφείλονται.

Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένας συμβιβασμός που ευχαρίστως υποστηρίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό το συντομότερο δυνατόν.

Όσον αφορά τις διαδικασίες εφαρμογής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να τις επεξεργάζεται.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μαθαίνουμε ότι σκοπεύει να ενεργήσει έτσι και ελπίζω αυτό να επιτρέψει στους πολίτες να αποκομίσουν τα οφέλη το συντομότερο δυνατόν.

Η αποτελεσματική εφαρμογή είναι, ωστόσο, το θεμελιώδες ζήτημα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ένα κοινό, εναρμονισμένο σύστημα αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Η έκθεση για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής αναλύει και αξιολογεί την τροποποιημένη έκδοση του σχετικού κανονισμού του Συμβουλίου.

Κύριος σκοπός του κανονισμού είναι η απλοποίηση των αρχών που αφορούν τον καθορισμό υποχρεώσεων διατροφής (το οποίο σημαντικό για την αποτελεσματική είσπραξη απαιτήσεων) και η οργάνωση ενός αποτελεσματικού συστήματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα σχετικά με αυτές τις υποχρεώσεις.

Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση. Αντιπροσωπεύει έναν συμβιβασμό μεταξύ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προσδοκιών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η άμεση έγκριση του κανονισμού – πριν από τα τέλη του 2008 – θα επιτρέψει στους πολίτες να επωφεληθούν γρήγορα από αυτόν, πράγμα που συνιστά προτεραιότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

 
  
  

– Έκθεση: József Szájer (A6-0429/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, γραπτώς. – (LT) Οι μετρολογικοί κανόνες των κρατών μελών εφαρμόζονται σε πολλές κατηγορίες οργάνων και προϊόντων μέτρησης. Η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει μια σειρά γενικών διατάξεων για έγκριση τύπου ΕΚ, διαδικασίες αρχικού ελέγχου και μεθόδους μετρολογικού ελέγχου. Κατά την εφαρμογή οδηγιών που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες οργάνων και προϊόντων μέτρησης, καθορίζονται οι απαιτήσεις τεχνικού σχεδιασμού, απόδοσης και ακρίβειας, καθώς και η διαδικασία ελέγχου. Η έγκριση του προτύπου μέτρησης ΕΚ συνεπάγεται ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβαίνουν σε αρχική διαλογή, ή, όταν δεν είναι υποχρεωτικό, τα όργανα μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά και να χρησιμοποιούνται. Αυτή η νέα έκδοση της οδηγίας περιλαμβάνει τροποποιήσεις σχετικές με την κανονιστική διαδικασία και τον έλεγχο∙ επομένως, η κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 71/316/ΕΟΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη νέα έκδοση.

 
  
  

– Έκθεση: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Βάσει της έκθεσης του κυρίου Mitchell, ψήφισα υπέρ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει διευκόλυνση για ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Υποστηρίζω την πρωτοβουλία αυτή που παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που συνδέονται με την αύξηση των τιμών των τροφίμων που πυροδότησε εξεγέρσεις, ταραχές, αστάθεια σε πολλές χώρες, απειλώντας τα αποτελέσματα πολλών ετών επένδυσης στην πολιτική, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ειρήνης. Εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα είδαν τη φτώχεια τους να επιδεινώνεται και υπονομεύθηκε η πρόσφατη πρόοδος που έγινε προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Αντιμέτωπη με το απαιτούμενο ποσό των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ένωση σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει το 10%, δηλαδή 1,8 δισεκ. ευρώ και, δεδομένης της ήδη διαθέσιμης χρηματοδότησης, πρόκειται για ένα πρόσθετο πακέτο 1 δισεκ. ευρώ. Δεν συμφωνώ με τα σχέδια της Επιτροπής να αντλήσει οικονομικούς πόρους από τα κονδύλια που προορίζονται για τη γεωργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. – (IT) Ψήφισα φυσικά υπέρ της έκθεσης. Όπως υπογραμμίστηκε και στην έκθεση, η Επιτροπή έλαβε μια τολμηρή απόφαση με την πρότασή της να διαθέσει 1 δισεκ. ευρώ στην επισιτιστική κρίση και πιστεύω ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν την πλήρη συνεργασία μας προκειμένου να εγκριθεί αυτή η σημαντική νομοθεσία. Η καταπολέμηση της επισιτιστικής κρίσης απαιτεί απτές προσπάθειες σε διάφορα επίπεδα και όλα τα όργανα της Κοινότητας πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να επιτύχουν αισθητά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, Trevor Colman και Jeffrey Titford (IND/DEM), γραπτώς. − Εκφράζουμε βεβαίως τη συμπάθειά μας προς τις φτωχές χώρες για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η κοινή αλιευτική πολιτική, η κοινή γεωργική πολιτική και ο προστατευτισμός στο εμπόριο, βρίσκονται πρώτα απ’ όλα στη ρίζα πολλών από αυτά τα προβλήματα. Πιστεύουμε ότι τα εθνικά κράτη βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες σε διακυβερνητική βάση, όχι οι top-down (από την κορυφή προς τα κάτω) υπερεθνικοί οργανισμοί, οι πολιτικές των οποίων θεωρούνται πρώτα απ' όλα υπεύθυνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Ο ευρωβουλευτής Mitchell παρουσίασε ένα σχέδιο που διατυπώνει μια συλλογική κοινοτική απάντηση απέναντι στις διογκούμενες και ευμετάβλητες τιμές τροφίμων σε αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για ταχείες αντιδράσεις και διαδικασίες διχτυού ασφαλείας για τις επερχόμενες συνέπειες. Η διευκόλυνση επιδιώκει επίσης να παράσχει διαρθρωτική μακροπρόθεσμη ενίσχυση, που έχει διαβαθμίσεις και διαφοροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε κατάστασης. Προβλέπει τη χορήγηση 1 δισεκ. ευρώ έως το 2010, σύμφωνα με αυστηρά ρυθμισμένα κριτήρια. Η επισιτιστική ασφάλεια παρέχει τη βάση για κάθε είδους ανάπτυξη και η καταπολέμηση της πείνας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένα πολύπλοκο αλλά βασικό ζήτημα για το οποίο πρέπει επειγόντως να βρούμε λύση. Με ιδιαίτερη χαρά υποστηρίζω την έκθεση του βουλευτή Mitchell.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Στην αιτιολογική του έκθεση, ο εισηγητής, με συγκινητικά λόγια, παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει στον υπόλοιπο κόσμο τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού της! Είναι μια ιδιαίτερη και επικίνδυνη προοπτική σχετικά με τη διαχείριση των κρατικών κεφαλαίων, που συνοδεύεται από απειλές και καταλογισμό ευθύνης.

Δεν ήταν ανάγκη να φτάσει σε αυτά τα άκρα για να μας πείσει να βοηθήσουμε τις χώρες που έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω τρία σημεία:

- Η έκρηξη των παγκοσμίων τιμών των τροφίμων σαφώς επηρεάζει ιδιαίτερα τους πληθυσμούς του αναπτυσσόμενου κόσμου, αλλά επηρεάζει και εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Τι κάνει η Επιτροπή για αυτούς;

- Είναι πραγματικά απαραίτητο να ανατεθεί η διαχείριση αυτής της επείγουσας βοήθειας στην Επιτροπή, όταν η τελευταία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για αυτή την κατάσταση; Βρίσκεται πίσω από τον γεωργικό μαλθουσιανισμό στην Ευρώπη, που συμβάλλει στην αύξηση των τιμών. Οι πολιτικές της σχετικά με το εμπόριο προωθούν τις εξαγωγικές καλλιέργειες στις φτωχότερες χώρες. Υπό τις ίδιες περιστάσεις, και δίνοντας προτεραιότητα, όπως συμβαίνει ήδη, στην αγορά και το ελεύθερο εμπόριο, τα προτεινόμενα μέτρα για την υποστήριξη της τοπικής γεωργίας φαίνονται καταδικασμένα να αποτύχουν.

- Τέλος, τι γίνεται για την καταπολέμηση της παράλογης και ανήθικης κερδοσκοπίας που βασιλεύει στις αγορές τροφίμων;

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Οι υψηλές τιμές των τροφίμων επηρεάζουν κυρίως αυτούς που βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση στον κόσμο. Μαζί με τις κρίσεις στις χρηματαγορές και τις ενεργειακές αγορές, υπάρχει σήμερα κίνδυνος σοβαρής επιδείνωσης των συνθηκών μεγάλων ομάδων πληθυσμού.

Συνειδητοποιούμε ότι η κατάσταση απαιτεί δράση. Ωστόσο, δεν συμμεριζόμαστε τη φιλοδοξία του εισηγητή για δημιουργία ενός περαιτέρω ευρωπαϊκού μηχανισμού για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης. Η αναπτυξιακή ενίσχυση, ο βαθμός της, ο προσανατολισμός και το περιεχόμενο είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού που το κόμμα Junilistan πιστεύει ότι πρέπει πρώτον να καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο και κατά δεύτερον μέσω συνεργασίας με όργανα του ΟΗΕ. Το Junilistan αμφισβητεί το ρόλο της ΕΕ, από τη στιγμή που πρέπει να είναι δυνατή η εξεύρεση λύσεων στην τρέχουσα έλλειψη τροφίμων μέσω διεθνών φόρουμ αντί αυτής. Για τους λόγους που προαναφέρονται, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε πλήρως την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Πιστεύουμε ότι πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις που βελτιώνουν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμένα: η ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής, των τοπικών προϊόντων και των γεωργών μικρής κλίμακας ιδιαιτέρως, εις βάρος της παραγωγής με σκοπό τις εξαγωγές∙ η απαραίτητη συμμετοχή των ομάδων παραγωγών στον καθορισμό προγραμμάτων και η απόδοση προτεραιότητας σε αγροτικές επιχειρήσεις μικρής κλίμακας∙ η ενίσχυση δεν χορηγείται στην παραγωγή πρώτων υλών για είδη πολυτελείας ή βιοκαύσιμα (λυπούμαστε που σε αυτό το σημείο δεν εξαιρέθηκαν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί).

Ωστόσο, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στο ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια των πολιτικών της ΕΕ, που μπορεί να την υποβαθμίσει σε διαπραγματευτικό ατού ή προϋπόθεση για την επιβολή των οικονομικών συμφερόντων της. Αναφερόμαστε στην πίεση προς την ομάδα των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) για σύναψη συμφωνίας στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ή συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ∙ η ΕΕ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης για να τις επιβάλει.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν κρύβει τη μείωση της λεγόμενης αναπτυξιακής ενίσχυσης από την ΕΕ ούτε τα φουσκωμένα ποσά του αγώνα των εξοπλισμού που ξέσπασε εκ νέου και τη στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων, όπου η ΕΕ παίζει κεντρικό ρόλο.

Είναι σαφές ότι η ΕΕ παρέχει βοήθεια με το ένα χέρι μόνο για να ζητιανέψει, αργότερα ή αμέσως, και με τα δύο…υποκρισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. – (HU) Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεν υπάρχει λόγος, εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, να μειώσουμε την ενίσχυσή μας στα άτομα που λιμοκτονούν στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα ήθελα να σημειώσω, βεβαίως, ότι και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση λόγω αυτών διογκούμενων τιμών των τροφίμων. Και αυτό ισχύει όχι μόνο στα νέα κράτη μέλη αλλά και στα παλαιά.

Ένας από τους λόγους αύξησης των τιμών των τροφίμων είναι αναμφίβολα η ταχεία αύξηση της παραγωγής βιοκαυσίμων. Αν το καύσιμο μπορεί να πωλείται σε υψηλότερη τιμή, τότε οδηγεί τα φτηνότερα τρόφιμα εκτός παραγωγής ή επίσης κατευθύνει την τιμή των τελευταίων προς τα πάνω. Επομένως, η ΕΕ δεν πρέπει να εισάγει βιοκαύσιμα από χώρες ή μεγαλύτερες περιοχές όπου κάτι τέτοιο απειλεί τον οικονομικά προσιτό εφοδιασμό τροφίμων του τοπικού πληθυσμού.

Το βιοκαύσιμο παίζει σημαντικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αν το χρησιμοποιούμε ασυλλόγιστα, μπορεί να προξενήσει σοβαρή καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, επομένως, να βασίζει τη χρήση του βιοκαυσίμου ουσιαστικά στην παραγωγή εντός της ΕΕ. Λόγω του ότι αυτά τα καύσιμα πυροδοτούν την αύξηση των τοπικών τιμών τροφίμων και θέτουν σε κίνδυνο τα βροχερά δάση, δεν πρέπει να συνιστάται η εισαγωγή τους από τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders και Jan Mulder (ALDE), γραπτώς. (NL) Η ολλανδική αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία απείχε από την τελική ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Mitchell σχετικά με τη διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο τα προτεινόμενα μέτρα θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η βελτίωση της γεωργικής παραγωγής στον αναπτυσσόμενο κόσμο απαιτεί μια πιο διαρθρωτική προσέγγιση από τη χορήγηση του ποσού του 1 δισεκ. ευρώ που πρέπει να δαπανηθεί εντός τριών ετών. Επιπλέον, η ολλανδική αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία πιστεύει ότι εξακολουθεί να δίνεται μεγάλη έμφαση στη διοχέτευση κεφαλαίων στους οργανισμούς του ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να προβούν απευθείας σε κάτι τέτοιο. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), θα πρέπει να πάρουν το προβάδισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης του Gay Mitchell. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να αντιδρά γρήγορα σε επισιτιστικές κρίσεις. Η παγκόσμια κρίση έδειξε μόνο πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η οικονομική κατάσταση των πλούσιων χωρών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εκτίθενται σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η ταχεία αύξηση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πείνας.

Σε δραματικές καταστάσεις πείνας, δεν πρέπει να ξοδεύουμε πολύτιμο χρόνο για την εφαρμογή των κατάλληλων οικονομικών διαδικασιών. Είμαι σίγουρος ότι το νέο μέσο θα μας επιτρέψει να εκτελέσουμε ένα από τα θεμελιώδη καθήκοντά μας, την αποτελεσματική διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), γραπτώς. (ES) Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα προβλήματα του υποσιτισμού θα μπορούσαν να θεωρηθούν ο ξεχασμένος αναπτυξιακός στόχος της χιλιετίας. Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της ορισμένους τομείς. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των αναγκών του Παγκοσμίου Επισιτιστικού Προγράμματος, την εργασία που αφορά διάφορους οργανισμούς για την αξιολόγηση των αναγκών των χωρών, την ενίσχυση των μικρών γεωργών (βραχυπρόθεσμα, και επίσης μια ανάλυση της μεταβλητότητας των τιμών τροφίμων)∙ μακροπρόθεσμες προκλήσεις στον τομέα παραγωγής και παραγωγικότητας, ερευνητικά σχέδια που έχουν παραμεληθεί και την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων διαχείρισης κινδύνων (όπως χρηματοπιστωτικά παράγωγα σχετικά με την ξηρασία).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω αυτή την έκθεση γιατί, στην τρέχουσα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, είναι περισσότερο από ποτέ σημαντική η εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα επιπλέον ποσό 1 δισεκ. ευρώ θα εξασφαλίσει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν μένουν πίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Σκοπεύω να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης του κυρίου Mitchell για τη θέσπιση διευκόλυνσης για ταχεία αντιμετώπιση των ανησυχητικών διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συμφωνώ ιδιαίτερα με τη γνώμη του εισηγητή ότι οι διογκούμενες τιμές τροφίμων δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελούν μόνο υλικό για τους τίτλους των εφημερίδων. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η πολυσυζητημένη παγκοσμιοποίηση των αγορών οδήγησε περισσότερους ανθρώπους στο να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το ότι εκφράζονται πολλά ωραία λόγια αλλά λίγα απτά αποτελεσματικά μέτρα εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο. Καλωσορίζω επομένως το γεγονός ότι ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη για ταχεία αντίδραση και ότι γίνεται αναφορά σε ένα σύστημα όπου επείγοντα κοινωνικά μέτρα διχτυού ασφαλείας συνοδεύονται από την επιθυμία χρηματοδότησης που μπορεί να παράσχει μεγαλύτερη και βελτιωμένη πρόσβαση στις γεωργικές εισροές και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάληψης δράσης σε τοπικό επίπεδο με διαφοροποιημένο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. − Πρόκειται για μια περίοδο σοβαρής χρηματοπιστωτικής και επισιτιστικής κρίσης. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η φτώχεια αυξήθηκε και απειλείται η επίτευξη ορισμένων αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Οι υψηλές τιμές οδήγησαν σε εξεγέρσεις και αστάθεια. Επομένως, ψήφισα υπέρ της πρότασης αυτής για λήψη του ποσού του 1 δισεκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μη χρησιμοποιηθείσα ενίσχυση προς τους γεωργούς της ΕΕ και τη χρήση του για την ενίσχυση γεωργών που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αγοράσουν σημαντικά είδη, όπως σπόρους και λιπάσματα. Χαίρομαι που εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφέραμε να επιτύχουμε συναίνεση με τις εθνικές κυβερνήσεις για τις λεπτομέρειες του τρόπου επίτευξης αυτού.

 
  
  

– Έκθεση: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι Σουηδοί σοσιαλδημοκράτες πιστεύουμε ότι οι εκθέσεις αυτές είναι ένα βήμα προς την αποτελεσματική καταπολέμηση της ανάρμοστης φοροδιαφυγής. Σε σχέση με τους νέους σουηδικούς κανόνες περί ΦΠΑ που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, αυτές οι εκθέσεις θα συνεπάγονται δυστυχώς ορισμένες πρόσθετες διοικητικές λειτουργίες για ορισμένες επιχειρήσεις, αλλά πιστεύουμε ότι οι αλλαγές είναι δικαιολογημένες και αναλογικές προς το σκοπό και αποφασίσαμε, επομένως, να ψηφίσουμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Βάσει της έκθεσης του σεβαστού ισπανού συναδέρφου μου, κυρίου García-Margallo y Marfil, ψήφισα υπέρ της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία του 2006 για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις.

Επί του παρόντος, το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων για ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, που εφαρμόστηκε στα πλαίσια των μεταβατικών ρυθμίσεων ΦΠΑ που υιοθετήθηκαν κατά τη μετάβαση στην εσωτερική αγορά, δεν συνιστά πλέον επαρκές μέσο αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής που συνδέεται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ρητώς σχεδιαστεί για την αύξηση της ασφάλειας δικαίου των επιχειρήσεων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, καθώς και για τη σημαντική βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών. Υποστηρίζω τις τροποποιήσεις στις οποίες διατυπώνεται ότι, δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει μια έκθεση αξιολογώντας τις επιπτώσεις της οδηγίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγονται οι νέες υποχρεώσεις για τους σχετικούς φορολογούμενους και στο βαθμό αποτελεσματικότητας αυτών των υποχρεώσεων στα πλαίσια της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Γενικότερα, συμφωνώ με τις προτάσεις του εισηγητή που αποσκοπούν στη βελτίωση του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Αληθεύει ότι η διαφυγή του ΦΠΑ επηρεάζει όχι μόνο τη χρηματοδότηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών αλλά και το συνολικό ισοζύγιο των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που οι μειώσεις των πόρων ΦΠΑ πρέπει να αντισταθμιστούν από μια αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των ιδίων πόρων.

Επίσης, δεν μου φαίνεται αρνητικό να πρέπει να συνταχθεί μια έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα διοικητικά έξοδα που συνεπάγονται οι νέες επίσημες υποχρεώσεις για τα εμπλεκόμενα άτομα και η αποτελεσματικότητα αυτών των επίσημων υποχρεώσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ωστόσο, έχω σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τη σχετική δικαιοσύνη των κανόνων του υφιστάμενου συστήματος και της εφαρμογής τους. Για το λόγο αυτό απείχαμε από την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Καταψηφίσαμε τις δύο εκθέσεις του κυρίου García-Margallo y Marfil για την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή, με απλά λόγια, τη διαφυγή ΦΠΑ στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.

Καταδικάζουμε φυσικά την απάτη αυτή και υποστηρίζουμε τη διακυβερνητική συνεργασία μεταξύ των σχετικών εθνικών αρχών. Ωστόσο, αυτό που προτείνει ο εισηγητής πηγαίνει πολύ πιο μακριά από αυτό, με τη δημιουργία ενός ενιαίου «ευρωπαϊκού φορολογικού αρχείου» που θα διατίθεται στις εθνικές υπηρεσίες, με σκοπό τη συγκέντρωση δεδομένων για άτομα που θεωρούνται ότι εμπλέκονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε απάτη και την αποτροπή τους από τη δημιουργία ή διαχείριση εταιρείας οπουδήποτε στην Ευρώπη. Για λογαριασμό ποιανού; Σύμφωνα με δικαστική, διοικητική ή καθαρά αυθαίρετη απόφαση; Η οποία λαμβάνεται σε ποιο επίπεδο; Βάσει ποιων εξουσιών που διαφυλάσσονται – ή όχι, κατά περίπτωση – στις Συνθήκες;

Η υπεροχή των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αυτοκατανομή σχεδόν ποινικών αρμοδιοτήτων, ο υπερβολικός εκτελεστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περισσότερη γραφειοκρατία για τις εταιρείες σε μια εποχή όπου θριαμβολογούμε για την «Small Business Act» για την Ευρώπη – όλα αυτά τα θεωρούμε απαράδεκτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Κάθε φορολογικό σύστημα συνοδεύεται με φοροδιαφυγή. Η ερώτηση είναι μόνο πόσο καλύτερα μπορεί να ελεγχθεί. Με όλα τα μέτρα, πρέπει να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πνίγονται από τη γραφειοκρατική δαπάνη. Στην πρώτη περίπτωση, η φοροδιαφυγή πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυστηρά μέτρα.

Κάθε είδος βελτιωμένης συνεργασίας είναι αναμφισβήτητα προς όφελος, αρκεί να μην υποβιβαστεί σε σφετερισμό των εξουσιών λήψης αποφάσεων των κρατών μελών από την ΕΕ. Μια συμφωνημένη διαδικασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όπου δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή στα υπάρχοντα συστήματα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Για αυτό το λόγο, καταψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κύριου García-Margallo y Marfil για την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, με ιδιαίτερη αναφορά στο κοινό σύστημα του ΦΠΑ. Συμφωνώ με την ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και πιστεύω ότι, στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, πρέπει να ενισχυθεί υπό αυτήν τη σκοπιά η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Για τις συναλλαγές που δεν ολοκληρώνονται εντός των εθνικών ορίων, είναι απαραίτητο για τα μέτρα που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα να συνοδεύονται από μέτρα κοινής ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανταλλαγές ορθών πρακτικών και επίσημων φορολογικών υποχρεώσεων.

 
  
  

– Έκθεση: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Βάσει της έκθεσης του αξιότιμου ισπανού συναδέλφου μου, κυρίου García-Margallo y Marfil, ψήφισα υπέρ της πρότασης για έναν κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1798/2003 για την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές .

Η Επιτροπή πρέπει να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ενέργειες που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για την πάταξη της φοροδιαφυγής, να παρουσιάσει ποιες από αυτές ήταν οι πιο επιτυχείς και να συστήσει ποια μέτρα φαίνεται να είναι τα καταλληλότερα για τη διόρθωση της δόλιας συμπεριφοράς. Η Επιτροπή θα θέσει ένα σύνολο δεικτών που καταδεικνύουν τους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος αποτυχίας τήρησης των υποχρεώσεων είναι πολύ μεγάλος. Οι διοικήσεις εθνικής φορολογίας πρέπει να κινητοποιούνται από την ανάγκη να αντιμετωπίσουν την απάτη και να βοηθήσουν τους τίμιους φορολογούμενους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Βάσει των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ένα σύνολο δεικτών για τον προσδιορισμό της έκτασης που κάθε κράτος μέλος πρέπει να συνεργαστεί με την Επιτροπή και με άλλα κράτη μέλη, προσφέροντάς τους τις διαθέσιμες πληροφορίες και τη βοήθεια που απαιτείται για την αποκατάσταση της απάτης. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να αξιολογούν περιοδικά την εφαρμογή του κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Σε αυτήν την περίπτωση, συμφωνούμε γενικώς με τις προτάσεις του εισηγητή με σκοπό τη βελτίωση του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ισχύει για την πρόταση που εμμένει στην ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για τα μέτρα που θα προταθούν, σύμφωνα με τη Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σε διαδικασίες εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ.

Επίσης συμφωνώ ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εκτιμούν περιοδικά την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Ωστόσο, η πρόταση ότι η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει ένα σύνολο δεικτών με σκοπό τη διαπίστωση της έκτασης στην οποία κάθε κράτος μέλος θα συνεργάζεται με την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη δεν μου φαίνεται αρκετά σαφής, παρότι είναι εμφανές ότι υπάρχουν κριτικές του Ελεγκτικού Συμβουλίου σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας στην πάταξη τη φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ. Η πιθανή αλλαγή των ορθών πρακτικών και η προετοιμασία των αναλύσεων δεν μπορεί να δικαιολογήσει μεγαλύτερη εισφορά σε τομείς που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αρχή της επικουρικότητας.

Αυτός ήταν ο λόγος που απείχαμε από την ψηφοφορία.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος: Στα βήματα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (B6-0617/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Έχοντας ψηφίσει υπέρ του κοινού ψηφίσματος που υποβλήθηκε από τέσσερις πολιτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, στα βήματα προς τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη – Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, θα ήθελα να τιμήσω το τεράστιο έργο που επετέλεσε η γαλλίδα συνάδελφός μου, κυρία Fontaine, και η γαλλική Προεδρία με την Υπουργό Lagarde. Υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη για τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν επίσημα την πρόθεσή τους να δεχτούν την Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι για τη διασφάλιση ότι η Ευρωπαϊκή πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις έχει το υψηλό προφίλ που απαιτεί, την ίδια στιγμή που οι διατάξεις της γίνονται νομικά δεσμευτικές, δημιουργώντας επομένως έναν πραγματικά θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον για τις ΜΜΕ. Οι τελευταίες αποτελούν τη βάση ενός πολύ ουσιαστικού τμήματος του οικονομικού ιστού και αναμφίβολα έχουν ένα κοινωνικό ρόλο να παίξουν ως επιχειρήσεις ανθρώπινου μεγέθους. Ωστόσο, είναι ευάλωτες και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ως μέρος του ενδιαφέροντος που πρέπει να επιδείξει στο σύστημα δημιουργίας πλούτου της, είναι ζωτική η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η καρδιά της οικονομίας της Ευρώπης, ως προς την ανάπτυξη και την καινοτομία και ως προς την απασχόληση. Μια πολιτική που τις στηρίζει, επομένως, σημαίνει εγγύηση σταθερότητας για όλο το σύστημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό την περίοδο της παγκόσμιας κρίσης και που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική οικονομία. Πρέπει λοιπόν, να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο και πρέπει να τιμήσουμε τη δέσμευσή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Ψηφίσαμε υπέρ του ψηφίσματος για η βελτίωση του περιβάλλοντος των ΜΜΕ εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράξης για Μικρές Επιχειρήσεις, επειδή γνωρίζουμε, όπως λέμε για χρόνια, το βασικό οικονομικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ΜΜΕ ως κύριοι δημιουργοί ευπορίας και θέσεων εργασίας.

Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα όλα παραμένουν στη σφαίρα της θεωρίας. Η Επιτροπή είναι ο ίδιος θεσμός που καλεί τα κράτη μέλη να «αναλογιστούν πρώτα τις μικρές επιχειρήσεις» αλλά στη συνέχεια εισάγει πιο θολή και ακατανόητη νομοθεσία και διοικητικούς και ρυθμιστικούς περιορισμούς. Η Επιτροπή είναι αυτή που, παρά την υποχρέωσή της, μειώνει τις μελέτες σχετικά με τις συνέπειες που πρέπει να συνοδεύουν τις νομοθετικές προτάσεις της. Η ίδια η Επιτροπή εφάρμοσε μια πολιτική για την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις με αποτέλεσμα οι τοπικές ΜΜΕ να εκτοπίζονται συστηματικά προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, στο όνομα του πανάγιου ανταγωνισμού. Η ίδια η Επιτροπή, επικεντρωμένη στη δημοσιονομική εναρμόνιση, επέβαλε τους τρέχοντες περιορισμούς στους συντελεστές ΦΠΑ.

Ναι, ήρθε επιτέλους η ώρα να δοθεί προτεραιότητα σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και στους διευθυντές και στους υπαλλήλους τους, και να το κάνουμε αυτό πρωτίστως στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. (PL) Η βελτίωση της κατάστασης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και η στήριξη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη έχει τρομακτική σημασία για την αποτελεσματική ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως αποφάσισα να στηρίξω το ψήφισμα.

Οποιαδήποτε διοικητική απλοποίηση στην έναρξη μιας επιχείρησης, απλοποίηση των κανονισμών και εξάλειψη των περιττών νόμων, δεν μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία δημιουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προσφέρουν απασχόληση σε εκατομμύρια ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Γνωρίζουμε πως ο τραπεζιτικός τομέας και οι άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες λαμβάνουν στήριξη, υπό το πρόσχημα της αποφυγής της κρίσης στον χρηματοοικονομικό τομέα και των πιθανών συνεπειών του. Ωστόσο, η κρίση του καπιταλισμού είναι πιο εκτεταμένη και ήδη περιλαμβάνει σοβαρές επιπτώσεις, ειδικά στην οικονομική σφαίρα όπου κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για το λόγο αυτό, παρότι είναι σαφές ότι μόνο με την απομάκρυνση από τις τρέχουσες πολιτικές οικονομικού φιλελευθερισμού είναι πιθανό να βρούμε εναλλακτικές λύσεις με μεγάλη διάρκεια, στηρίζουμε τα όποια ατομικά μέτρα μπορούν να διευκολύνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης εκατοντάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, επιμένουμε ότι η δημιουργία μιας ευνοϊκής ατμόσφαιρας για πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρωτίστως, συνεπάγεται την αυξημένη αγοραστική ισχύ, αυξημένους μισθούς για εργάτες και βελτιωμένα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Επομένως, με την ψήφο μας για αυτό το ψήφισμα, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την επιθυμία μας να μην αποτελέσει ψευδαίσθηση από την προπαγάνδα που συνηθίζεται αυτόν τον καιρό Αυτή η υποστήριξη πρέπει μάλιστα να αγγίξει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να μην πνιγεί στην γραφειοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. (PL) Επιθυμώ να εκφράσω τη στήριξή μου στην υιοθέτηση του Χάρτη για Μικρές Επιχειρήσεις που προβλέπεται για τη βελτίωση της κατάστασης τέτοιων επιχειρήσεων στην ΕΕ. Είναι γνωστό ότι οι ΜΜΕ παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, προσφέροντας περίπου 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αποτελούν μια κύρια πηγή εισοδήματος για τα κράτη μέλη και τις περιοχές. Πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν ενεργή συμμετοχή στην καινοτομία δεοντολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για τα πολλά εμπόδια που υπάρχουν ακόμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις . Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι τέτοιες επιχειρήσεις είναι πολύ ευαίσθητες στον ενισχυμένο ανταγωνισμό και στα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα. Οι απλές και σαφείς νομικές διατάξεις είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία τους.

Επομένως, η αναπόφευκτη ανάγκη για παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει τα κατάλληλα νομοθετικά όργανα στη διάθεσή του, μπορεί να ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες ανάγκες και να συμβάλει στην απομάκρυνση αυτών των εμποδίων που έχουν παραμείνει. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια περίοδο συνεχιζόμενης οικονομικής κατάρρευσης, είναι η παροχή πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης.

Καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας για ένα νέο πακέτο, το οποίο καταμερίζει 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για τις ΜΜΕ. Πάντως, πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ποσό, καθώς η αποτυχία ενός μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων θα έχει δραματικές επιπτώσεις για πολλά άτομα.

Είναι σίγουρο ότι υπό αυτές τις συνθήκες, το Συμβούλιο θα εγκρίνει το Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις και θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις διατάξεις του.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Εδώ και πολλά χρόνια, η ΕΕ τάχθηκε υπέρ, τουλάχιστον γραπτώς, της προώθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ωστόσο, μπορείτε να πείτε ό,τι επιθυμείτε γραπτώς, όμως οι πράξεις μιλούν δυνατότερα από τις λέξεις. Οι ΜΜΕ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά εμπόδια, οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε ενισχύσεις με ευκολία, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ουσιαστικά έχουν καταλήξει να ζητιανεύουν. Η ρυθμιστική μανία συχνά καταπνίγει τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ ομάδες επιχειρήσεων μπορούν να προσλάβουν ειδικούς για να ωφεληθούν από οποιαδήποτε κενά.

Επομένως, σύμφωνα με το παράδειγμα των ΗΠΑ, οι νόμοι της ΕΕ πρέπει να υπόκεινται σε μια ανάλυση κόστους και οφέλους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει να προωθηθεί η κατάργηση της γραφειοκρατίας για την αφαίρεση πολλαπλών χρεώσεων, όπου υπάρχει υποχρέωση πληροφόρησης και ειδοποίησης. Η πρόταση υπό εξέταση φαίνεται να είναι ένα βήμα πιο κοντά στη σωστή κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση και για αυτό το λόγο ψήφισα υπέρ της.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), γραπτώς. − Εάν υπάρχει περίοδος που πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή είναι τώρα. Το τρέχον οικονομικό κλίμα τις επηρεάζει με δριμύτητα, είτε πρόκειται για δυσκολίες στη διατήρηση ροής μετρητών, είτε για τον αντίκτυπο από τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση, ειδικά σε μια περίοδό όπου οι τράπεζες δεν δανείζουν σε μικρές επιχειρήσεις. Γενικότερα, οι περιττές διοικητικές και γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις πρέπει να αφαιρεθούν. Οι ΜΜΕ αποτελούν το σκελετό για τις μικρές οικονομίες στην Ευρώπη, όπως η Βόρεια Ιρλανδία. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους καινοτόμους επιχειρηματίες και όχι να θέτουμε εμπόδια στο δρόμο τους, όπως με την υπερβολική γραφειοκρατία.

Η Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις είναι ένα βήμα μπροστά, αλλά πρέπει να εγκριθεί άμεσα από το Συμβούλιο και να εφαρμοστεί πλήρως από τα κράτη μέλη ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δύσκολου οικονομικού κλίματος, ο μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν, σε πολλές περιπτώσεις, να είναι οι πρώτες που θα επηρεαστούν, με τις πιο σοβαρές επιπτώσεις.

Έχοντας υπόψη ότι σε μερικά κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία, οι ΜΜΕ ευθύνονται για περισσότερο από το 60% του ΑΕΠ, τα μέτρα στήριξης είναι απαραίτητα, ευπρόσδεκτα και, κυρίως, επείγοντα.

Ένα άλλο ευπρόσδεκτο μέτρο είναι ένα νέο πακέτο από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα που ανέρχεται σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονται προβλέπονται για δάνεια σε ΜΜΕ. Ελπίζω ειλικρινά αυτά τα δάνεια να είναι εύκολα προσβάσιμα σε μικρές επιχειρήσεις σε νέα κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία ή η Βουλγαρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. – (GA) Πρέπει, βεβαίως να απευθύνουμε και να κατευθύνουμε την προσοχή μας στη μεγάλη πρόκληση που υπάρχει στη σταθεροποίηση και μεταρρύθμιση του οικονομικού συστήματος Ωστόσο, ως αντιπρόσωποι των απλών πολιτών στις χώρες μας, είναι επείγον καθήκον μας η επικέντρωση σε αυτό που είναι γνωστό ως «πραγματική οικονομία».

Οι Ευρωπαίοι υποφέρουν επί του παρόντος, καθώς είμαστε στο μέσο μιας οικονομικής κρίσης. Θα ήταν εύκολο να προσκολληθούμε εντελώς στις συντηρητικές πολιτικές αυτή την περίοδο, πολιτικές οι οποίες έχουν στόχο τη σταθεροποίηση του οικονομικού συστήματος. Όμως, αντί να το κάνουμε αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε στην επανοικοδόμηση της οικονομίας από την αρχή.

Στη δυτική Ιρλανδία, περίπου το 70% του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε μικρές επιχειρήσεις. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είναι ο οικονομικός παλμός της δυτικής Ιρλανδίας. Όχι μόνο πρέπει να προστατεύσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα. Για αυτόν το σκοπό, ειλικρινά καλωσορίζω τις πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από τους ιρλανδικούς και ευρωπαϊκούς φορείς τελευταία για τη στήριξη του τομέα των μικρών επιχειρήσεων. Ζητώ από τους ιδιωτικούς και χρηματοοικονομικούς τομείς καθώς και από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών να συνεχίσουν και να εμπλουτίσουν αυτές τις πρωτοβουλίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) H Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Mικρές Επιχειρήσεις εντάσσεται στην αντιλαϊκή αντεργατική στρατηγική της Λισσαβόνας και στις προσπάθειες της ΕΕ να ολοκληρώσει την Ενιαία Εσωτερική Αγορά σε βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους.

Mε δέλεαρ μειωμένους συντελεστές ΦΠA για τις υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά και για υπηρεσίες που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων η ΕΕ προσπαθεί να αποσπάσει την συναίνεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου, που προωθεί αυτά τα σχέδια, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα και όχι αυτά των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων.

O Πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso έδωσε τα πραγματικά μεγέθη των Επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η Πράξη καθορίζοντας ότι «είναι αυτές που επωφελούνται πλήρως από την Ενιαία Αγορά και επεκτείνονται στις διεθνείς αγορές για να εξελιχθούν σε παγκόσμιες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις», και ο Επίτροπος Günter Verheugen το αντιδραστικό ιδεολογικό στίγμα της Πράξης υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικό σε αυτήν είναι η «κοινωνική αναγνώριση των επιχειρηματιών, και η ελκυστικότητα έναρξης επιχειρηματικής σταδιοδρομίας για να αλλάξει η αρνητική αντίληψη για τον ρόλο των επιχειρηματιών και την ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου».

H ουσία όμως της πρότασης βρίσκεται στο νέο καθεστώς για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία που θα επιτρέψει σε μια «ευρωπαϊκή ιδιωτική επιχείρηση» να λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ξεπερνώντας τα σημερινά εμπόδια του όποιου κοινωνικού ελέγχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος για τα βήματα βελτίωσης προς το περιβάλλον για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη, καθώς είναι θεμελιωδώς σημαντικά για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ρουμανίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αποτελούν βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικά κατά τη διάρκεια της παρούσας οικονομικής κρίσης, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που είναι διαθέσιμο σε εμάς για τη στήριξη αυτού του τομέα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα για την οικονομική ανάκαμψη.

Στηρίζω την εφαρμογή του νέου πακέτου της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας που θα προσφέρει 30 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονται για τις ΜΜΕ. Ζητώ την ανάπτυξη και αύξηση αυτού του κεφαλαίου.

Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας για τα κράτη μέλη η κατάρτιση και εφαρμογή μέτρων για την εθνική στήριξη των ΜΜΕ, για τη συμπλήρωση μέτρων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη – Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Είμαι έντονα πεπεισμένος ότι οι ΜΜΕ που ευθύνονται για περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, πραγματοποιούν μια αποφασιστική συνεισφορά για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το λόγο, χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις: Η Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν υπάρχει πρακτική δέσμευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή της. Επιπλέον, συμφωνώ ότι πρέπει να επικαλεστούμε στο Συμβούλιο για την επιβεβαίωση της πρόθεσής της να υιοθετήσει επίσημα αυτόν το νόμο στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δίκαιο, επαρκές επίπεδο ορατότητας για μια τέτοια σημαντική πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Στη σημερινή ψήφο, υποστήριξα την έγκριση ενός ψηφίσματος που προβλεπόταν για τη βελτίωση της κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Ο Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της πολωνικής οικονομίας, καθώς και στην ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

Επί του παρόντος, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας προσφέρονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι οι οδηγοί των οικονομιών τους. Κατά τη γνώμη μου, ειδικά σήμερα, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, το ψήφισμα δίνει έμφαση στη στήριξη των κανονισμών που εισάγονται στο Χάρτη.

Η αποκατάσταση της οικονομικής κατάστασης της ΕΕ θα απαιτήσει κάτι παραπάνω από βοήθεια προς τα μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Πρέπει, πάνω απ’ όλα να λάβουμε συγκεκριμένη δράση για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ατελείς αγορές και θα τους διευκολύνει στην επιχειρηματική δράση.

Προφανώς, ο Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις δεν θα λύσει τα προβλήματά τους. Αλλά θα εκπονήσει τις αρχές που διασφαλίζουν ίση αντιμετώπιση των ΜΜΕ και θα τις θέσει στο αρχικό πλαίσιο μιας πολιτικής με στόχο τις επιχειρήσεις.

 
  
  

– Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕ για Εξαγωγές Όπλων (RC B6-0619/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του κοινού ψηφίσματος που προτάθηκε από έξι πολιτικές ομάδες στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ για τις Εξαγωγές όπλων. Συμφωνώ με τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες είναι απαραίτητη η αποτροπή ανεύθυνων μεταφορών όπλων με την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων του Κώδικα για τις εταιρείες και τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις και η αποτροπή παράνομης διακίνησης όπλων, με επίκληση στα κράτη μέλη που δεν το έχουν κάνει ήδη, να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους την κοινή θέση της ΕΕ του 2003 για τον έλεγχο της μεσιτείας όπλων. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διεξαγωγή ερευνών σε παραβιάσεις εμπάργκο όπλων κα να βελτιώσουμε την ποιότητα των δεδομένων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεση για τον Κώδικα Δεοντολογίας. Κατόπιν τούτου, ας μην είμαστε αφελείς, σε αυτόν τον περίπλοκο και επικίνδυνο κόσμο στον οποίο ζούμε, αυτά τα θέματα είναι ευαίσθητα και για αυτό το λόγο αντιτάχθηκα στην προφορική τροπολογία που έθεσε ο κύριος Pflüger. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ εσπευσμένο να συνδέσουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας, την εφαρμογή της μελλοντικής οδηγίας για ενδοκοινοτικές μεταφορές αγαθών σχετικών με την άμυνα και τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Στηρίζω σθεναρά αυτό το ψήφισμα. Η υιοθέτηση μιας κοινής θέσης για τον Κώδικα Δεοντολογίας σε τρίτες χώρες είναι ζωτική για την ομαλή εφαρμογή της μέλλουσας οδηγίας για τις ενδοκοινοτικές μεταφορές αγαθών σχετικών με την άμυνα και για έναν επίσημο έλεγχο των εξαγωγών όπλων.

Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε μια σταθερή νομική βάση για αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας που θα μας επιτρέψει να δούμε ξανά το τρέχον εμπάργκο όπλων ενάντια στην Κίνα. Υπάρχουν ακόμα δυσκολίες με το Πεκίνο, αλλά δεν θα πρέπει να παρεμβάλλονται σε αυτό το ζήτημα μεταξύ Βιρμανίας και Ζιμπάμπουε.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Εντός του πλαισίου του τρέχοντος ανταγωνισμού των εξοπλισμών και της στρατικοποίησης των διεθνών σχέσεων, στις οποίες οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ παίζουν κεντρικό ρόλο, οποιαδήποτε πρωτοβουλία, ακόμα και με περιορισμένο ή ανεπαρκή τρόπο, που συμβάλλει στον περιορισμό των εξαγωγών όπλων θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, αυτό που χαρακτηρίζει την ΕΕ είναι η επιλογή του να δώσει νέα ώθηση στην «Ευρώπη της Άμυνας» (ένας ευφημισμός για μεσολάβηση και επίθεση), επανεπιβεβαιώνοντας το στόχο της για «ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», προσαρμόζοντάς τον στις τρέχουσες ανάγκες της, σε πνεύμα αλληλοσυμπλήρωσης και αμοιβαίας ενίσχυσης.

Αρκεί να ρίξετε μια ματιά στα σχέδια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Σεπτεμβρίου σχετικά με την Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία προετοιμάζει τη θέση των μεγάλων εξουσιών της ΕΕ για τη Διάσκεψη Απριλίου του επόμενου έτους του ΝΑΤΟ, η οποία προσφέρει προοπτικές ποιοτικού άλματος στη λεγόμενη «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας» (του 2003) και στην «καθιέρωση και βελτιστοποίηση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων» για τα επόμενα 10 χρόνια, για την ταυτόχρονη διεξαγωγή, εκτός περιοχής, μιας σειράς πολιτικών αποστολών και στρατιωτικών επιχειρήσεων διαφοροποιούμενου πεδίου εφαρμογής, που αντιστοιχεί στα πιο πιθανά σενάρια».

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL) , γραπτώς. – (EL) Tη στιγμή που οι εργαζόμενοι της ΕΕ πληρώνουν υπέρογκα ποσά για τη χρηματοδότηση εξοπλιστικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη της στρατιωτικής έρευνας, τη στιγμή που η πολεμική βιομηχανία της ΕΕ γιγαντώνεται και οι «νόμιμες» πωλήσεις των κάθε είδους όπλων που παράγουν αποφέρουν τεράστια κέρδη σε αυτές, τη στιγμή που η ΕΕ συνολικά στρατιωτικοποιείται συνεχώς, τη στιγμή που οι λαοί υποφέρουν από την επιβολή της νέας τάξης πραγμάτων, στην οποία η ΕΕ συμμετέχει ενεργά μαζί με τις HΠA και το NATO, προκαλούν ειρωνεία η συζήτηση και το αίτημα που προβάλλεται για την έγκριση κοινής θέσης της ΕΕ και τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του λεγόμενου Kώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων.

H όξυνση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και των ανταγωνισμών, η οποία θα επιταχυνθεί με την οικονομική κρίση του καπιταλισμού, έχει οδηγήσει στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, που έχει ξεπεράσει ακόμη και την περίοδο του «ψυχρού πολέμου». Aπό αυτή την άποψη, αποτελεί κοροϊδία και ψευδαίσθηση για τους λαούς η προσπάθεια επιβολής κανόνων στις εξαγωγές όπλων.

H απάντηση των εργαζόμενων της ΕΕ, πρέπει να είναι η πάλη κατά της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ, του ευρωστρατού και των εξοπλιστικών προγραμμάτων, η πάλη συνολικά κατά της ΕΕ του πολέμου.

 
  
  

– Έκθεση: Bart Staes (A6-0427/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της αυτεπάγγελτης έκθεσης από το βέλγο συνάδελφό μου, κύριο Staes, για την ειδική έκθεση Αρ. 8/2007 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Ενώ πρέπει να καλωσορίσουμε αυτή την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, τα συμπεράσματά της είναι ανησυχητικά από πολλές απόψεις, ειδικά οι παρατηρήσεις ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας δεν αποτελεί αποτελεσματικό διοικητικό εργαλείο συνεργασίας, δεδομένου ότι αρκετά κράτη μέλη στέκονται εμπόδιο στην εφαρμογή του και ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι περιορισμένος. Είναι, ωστόσο, ζωτικό η Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαδικασίες παράβασης έναντι των κρατών μελών που καθυστερούν τη μεταφορά πληροφοριών. Οι προτάσεις της Επιτροπής για τροπολογία της οδηγίας ΦΠΑ και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ είναι καλές. Υποστηρίζω τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που να αποτελείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Καλωσορίζουμε αυτήν την έκθεση, η οποία στρώνει το δρόμο για μια συλλογική δράση από την Ευρώπη σε σχέση με τη λήψη ακριβών αριθμών σχετικά με τη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ και τι κοστίζει στη Βρετανία κάθε έτος.

 
  
  

– Έκθεση: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), γραπτώς. − Εγώ και οι βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου υποστηρίζουμε πλήρως τη βελτίωση της θέσης των γυναικών σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες σε πολλούς τομείς που ταυτοποιούνται σε αυτήν την έκθεση. Πιστεύουμε, επίσης, ότι οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην πολιτική. Κατανοούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν στο πλαίσιο των Βαλκανίων και παροτρύνουμε τις εθνικές αρχές να κάνουν βήματα βελτίωσης των ευκαιριών για τις γυναίκες.

Ωστόσο, ανησυχούμε για την επίκληση ποσοστώσεων, που πιστεύουμε ότι δεν είναι οδός προόδου για τις γυναίκες ή τους άντρες. Επίσης, δεν υποστηρίζουμε την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Η επίτευξη της ισότητας των φύλων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για όλες τις χώρες που είναι υποψήφιες για την ένταξη στην Ένωση. Η ταραχώδης ιστορία των Βαλκανίων κάνει τη λήψη δράσης και την παρακολούθηση της κατάστασης πιο δύσκολη. Παρότι η διαδικασία δημοκρατικοποίησης σημειώνει πρόοδο, μένουν πολλά ακόμα να πραγματοποιηθούν. Στα Ανατολικά Βαλκάνια, πολλές γυναίκες υποφέρουν από την διάκριση και ζουν υπό ανασφαλείς οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες και χωρίς ασφάλεια. Το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει επομένως να βελτιωθεί περαιτέρω.

Υπό αυτό το πλαίσιο, η επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών το 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης ενάντια στις γυναίκες δεν μπορεί πλέον να καθυστερήσει. Με την εξάλειψη όλων των μορφών βίας και ανισότητας, ο σκοπός μας πρέπει να είναι η εγγύηση των δικαιωμάτων των γυναικών, όχι μόνο για την ισότητά τους με τους άντρες αλλά και για την έκφραση, χωρίς περιορισμούς, όλης της πολυπλοκότητας και πλούτου του γυναικείου πληθυσμού σε κάθε πλευρά της ζωής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. (PL) Υποστήριξα την έκθεση της κυρίας Gurmai που περιέγραφε την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια, επειδή θέτει ζωτικά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς δεν αφορούν μόνο την περιοχή και δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.

Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι η διακοπή του κύματος εγκλημάτων κατά των γυναικών. Η οικιακή βία, η σεξουαλική εκμετάλλευση και πάνω από όλα η διακίνηση των γυναικών και των παιδιών είναι συχνά φαινόμενα σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner και Gunnar Hökmark (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Επιλέξαμε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς πραγματεύεται με αρκετά πολύ σημαντικά ζητήματα σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια. Ωστόσο, θα επιθυμούσαμε να αποσαφηνίσουμε ότι αντιτασσόμαστε σε αιτήματα εισαγωγής ποσοστώσεων. Το πώς αποφασίζουν να οργανωθούν τα πολιτικά κόμματα και τα εθνικά κοινοβούλια δεν είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί από την ΕΕ, αλλά από τα κόμματα και τα ίδια τα κοινοβούλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Gurmai για την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια, επειδή εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι παρά την οικονομική ανάπτυξη, οι γυναίκες αυτού του τμήματος της Ευρώπης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αμέτρητες μορφές διάκρισης.

Πιστεύω ότι οι διάφορες συστάσεις αυτής της έκθεσης, εάν τεθούν σε εφαρμογή, αποτελούν μοντέλο για αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης, προωθώντας μεγαλύτερη κοινωνική προστασία και ενθάρρυνση της συμμετοχής από τις γυναίκες σε αυτές τις χώρες. Αυτό ισχύει με αυτά τα μέτρα που στοχεύουν στην πάταξη της μάστιγας της οικιακής βίας και της άνισης πληρωμής, δηλ. θετικά μέτρα διάκρισης, όπως το σύστημα ποσοστώσεων και η υποδομή για τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, με σκοπό τη βοήθεια στην εξάλειψη των περιορισμών για πρόσβαση στην αγορά εργασίας για αυτές τις γυναίκες κ.ο.κ.

Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που δίνει η έκθεση στην επένδυση στην εκπαίδευση ως μέσο δραστικής μείωσης των στερεοτύπων και της βοήθειας προετοιμασίας των μελλοντικών γενιών για μια πιο ίση και ισότιμη κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Καλωσορίζω θερμά την έκθεση της κυρίας Gurmai, η οποία κάνει πολλά για να καταγράψει την πρόοδο των δικαιωμάτων των γυναικών στα Δυτικά Βαλκάνια. Το ιδεώδες της ισότητας των φύλων είναι κάτι, στο οποίο, εμείς οι βουλευτές, πρέπει να δεσμευόμαστε πλήρως και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το στηρίξουμε. Η καθιέρωση των ίσων σχέσεων μεταξύ αντρών και γυναικών είναι βασική στην πλήρη ασφάλεια των ανθρώπινων δικαιωμάτων και έχω την πεποίθηση ότι μπορεί να σημειώσει πρόοδο στο πλαίσιο εκπλήρωσης του κεκτημένου.

Σημειώνω με ανησυχία τους δυσανάλογους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι γυναίκες σε σχέση με την οικιακή βία, τη διακίνηση και την εξαναγκασμένη πορνεία. Στηρίζω πλήρως τα ζητήματα που σχετίζονται με την πάταξη της διακίνησης των ανθρώπινων όντων και της διάκρισης ενάντια στις γυναίκες Ρομά και θα επιδοκίμαζα πλήρως την επιθετική αντιμετώπιση κάθε χώρας των Δυτικών Βαλκανίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Παρότι υπάρχουν πτυχές της γενικής πολιτικής άποψης της περιοχής τις οποίες δεν εγκρίνουμε πλήρως, συμφωνούμε για τη σημασία που δίνεται στο ρόλο των γυναικών και την ανάγκη εγγύησης ίσων δικαιωμάτων και δυνατοτήτων συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Αυτά είναι απαραίτητα για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, για την εθνική ανάπτυξη και για τη μάχη ενάντια στη φτώχεια, στην οποία οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από τους άντρες.

Όπως καταρτίζεται στην έκθεση, οι γυναίκες επηρεάζονταν δυσανάλογα από τις περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες και τη δημόσια δαπάνη, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η παιδική και οικογενειακή φροντίδα, επειδή, όπως τονίζει, αυτές οι μη μισθολογικές παροχές και υπηρεσίες που τους προσφέρονταν παλαιότερα επέτρεπαν στις γυναίκες να συμμετέχουν στη μισθωτή εργασία και συνεπώς να συνδυάζουν την εργασία με την οικογένεια.

Ωστόσο, ειδικά μέτρα είναι τώρα απαραίτητα για την αποτροπή της αύξησης του ποσοστού των γυναικών σε τομείς «χαμηλότερης πληρωμής», συμπεριλαμβανομένων αγροτικών περιοχών, για την ύπαρξη της «ψαλίδας αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων» και την ανάγκη δημιουργίας υποδομής καλής ποιότητας, προσβάσιμης και λογικά τιμολογημένης για τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων. Η σημασία της φυσικής και ψυχολογικής αποκατάστασης των γυναικών θυμάτων του πολέμου υπερέχει.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Καλωσορίζω αυτήν την έκθεση, η οποία αποκαλύπτει τα τρέχοντα προβλήματα σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια, όπως η έλλειψη σύγχρονων στατιστικών σχετικά με την ισότητα των φύλων. Η έκθεση υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτές οι χώρες είναι συχνά χώρες προέλευσης για διακίνηση ανθρώπων, ένδεια και εγχώριο μισθολογικό χάσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), γραπτώς. − Η κατάσταση των γυναικών στα βαλκανικά κράτη πρέπει να αντιμετωπιστεί καθώς οι συζητήσεις ένταξης συνεχίζουν να εξελίσσονται. Όπως το κόμμα μου, το EPP-ED, ιδρύθηκε με βάση τα ιδανικά της ισότητας και της δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους, πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να δρα ως προστάτης των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων που πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίζονται για όλα τα ανθρώπινα όντα, ειδικά σε διάφορες υποψήφιες χώρες. Είναι σαφές ότι η πραγματική δημοκρατία μπορεί να υπάρξει μόνο όταν όλοι οι πολίτες ενός κράτους έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες. Το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της κατάστασης των γυναικών στα βαλκανικά κράτη καθυστερεί. Ως γιατρός, το θεωρώ πολύ σημαντικό στα πλαίσια της υγείας των γυναικών, καθώς η διάκριση φύλου δημιουργεί μια σοβαρή έλλειψη προόδου σε ιατρικούς τομείς όπως καρκίνος στον εγκέφαλο, ο καρκίνος του μαστού και η ψυχολογική αποκατάσταση για σεξουαλική βία. Παροτρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσει υπεύθυνα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φωνές των γυναικών στα Βαλκάνια θα εισακουστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Μοιραζόμαστε την ίδια ανησυχία με τον εισηγητή σχετικά με την ευαίσθητη κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια. Υπάρχει σαφώς μεγάλη ανάγκη λήψης δράσης για την αντιμετώπιση αρκετών προβληματικών τομέων. Υποστηρίζουμε αρκετές από τις διατυπώσεις που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ισότητας στην περιοχή, της πρόσβασης σε παιδική φροντίδα και φροντίδα ηλικιωμένων, τη σπουδαιότητα της πάταξης των στερεοτύπων και τη διάκρισης καθώς και την αναγκαιότητα για αυτές τις χώρες που εργάζονται για το δικαίωμα μέλους της ΕΕ να εκπληρώσουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Παράλληλα, είμαστε δύσπιστοι ως προς τον τρόπο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει ακούραστα να κερδίσει επιρροή και πολιτική ισχύ εις βάρος των εθνικών κοινοβουλίων. Σαφείς διατυπώσεις στην παρούσα έκθεση αποτελούν επίσης μακροπρόθεσμη παρεμβολή στις εσωτερικές υποθέσεις των βαλκανικών κρατών, μια ανάπτυξη στην οποία αντιτάσσεται σθεναρά η Λίστα του Ιουνίου.

Είμαστε υπέρ κάποιων προθέσεων στην έκθεση της Επιτροπής και στο προτεινόμενο εναλλακτικό ψήφισμα. Μετά από προσεκτική θεώρηση, η Λίστα του Ιουνίου επέλεξε να ψηφίσει για το εναλλακτικό προτεινόμενο ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Η ΕΕ προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση στα Βαλκάνια επειδή η καθιέρωση συνεχούς ειρήνης σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας για αυτή. Μετά τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας, οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι, οι εθνοτικές διαμάχες, η πολιτικοοικονομική μεταμόρφωση και η δημιουργία νέων κρατών προκάλεσε πολλά τραύματα στις βαλκανικές χώρες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σημειώθηκαν θεαματικές αλλαγές με το σαφή σκοπό της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ. Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχουν γίνει υποψήφιες χώρες. Η Αλβανία, η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο βάσει της απόφασης αριθ. 1244 είναι πιθανές υποψήφιες χώρες. Η προοπτική ένταξης στην ΕΕ αποτελεί τεράστια καινοτομία για τη δημιουργία πολιτικών και παίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των σκοπών. Για αυτό το λόγο, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί βασική απαίτηση που πρέπει να εκπληρώσουν επίσης αυτές οι χώρες.

Οι γυναίκες που είναι θύματα πολέμου συμμετέχουν ενεργά στη σταθεροποίηση και την επίλυση των συγκρούσεων. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στις ευκαιρίες ποιότητας εργασίας. Είναι σημαντικό να έχουν ευκαιρία απασχόλησης στην πολιτική διαδικασία. Η ίδια προσέγγιση πρέπει να εφαρμόζεται στα μέσα και στο διαδίκτυο.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της Zita Gurmai, η οποία εξετάζει ζητήματα φύλων και την κατάσταση των γυναικών που ζουν στα Βαλκάνια. Πιστεύω πως η Επιτροπή θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, βάσει των συστάσεων της έκθεσης, οικονομική βοήθεια προένταξης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα μέσω των ΜΚΟ και των γυναικείων οργανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. – (SK) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης, παρότι είχα επιφυλάξεις για την καθιέρωση των ποσοστώσεων. Αν και κάποιοι ευρωβουλευτές πιστεύουν ακράδαντα ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί θετική διάκριση και υποτίμηση των γυναικών σε κάποιο βαθμό. Η συμμετοχή των γυναικών στη δημοκρατικοποίηση της περιοχής των Βαλκανίων είναι απαραίτητη. Η επίλυση της κατάστασης στα Βαλκάνια απαιτεί ένα εκτεταμένο όραμα, που περιέχει τη συνδρομή αντρών αλλά και γυναικών. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε υψηλόβαθμες θέσεις και πρέπει να αμείβονται επαρκώς για την εργασία τους, σε ένα συγκρίσιμο επίπεδο με τους άντρες. Εάν υπάρχουν νομοθετικά εμπόδια για μια ισοδύναμη κατάσταση και για τα δύο φύλα, πρέπει να απομακρυνθούν. Πρέπει επίσης να επιδιώξουμε την τροποποίηση της αρνητικής εικόνας των γυναικών που έχει προκύψει μέσω πολιτιστικών διαφορών και φυλετικών και εθνοτικών διακρίσεων.

Εν όψει της παρατεταμένης περιόδου της στρατιωτικής διαμάχης στην περιοχή, υπάρχει μια ανάγκη επίδειξης ιδιαίτερης προσοχής στη ψυχολογική και φυσική αποκατάσταση των γυναικών που υπήρξαν συχνά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και βίας. Ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των δύο φύλων πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για οποιαδήποτε μελλοντική αποδοχή των υποψήφιων βαλκανικών κρατών στις δομές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Οι γυναίκες των Βαλκανίων έχουν υποστεί πολλά τα τελευταία χρόνια. Βίωσαν τον πόλεμο και έχασαν τα πιο κοντινά και αγαπημένα τους πρόσωπα. Πολλές γυναίκες τραυματίστηκαν σωματικά και συναισθηματικά. Όταν ολοκληρώθηκε ο πόλεμος, προέκυψαν νέοι κίνδυνοι. Αναφέρομαι στη διακίνηση ανθρώπων, την πορνεία και την πορνογραφία, τα οποία πρέπει να καταπολεμηθούν.

Η δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στα βαλκανικά κράτη σημαίνει ότι οι γυναίκες, παρότι είναι παραπάνω από τον μισό πληθυσμό, ακόμα υφίστανται το τεράστιο κόστος της κρίσης. Με την εξαίρεση της Σλοβενίας, οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες σε αυτές τις χώρες. Οι γυναίκες έχουν υποφέρει επίσης ως αποτέλεσμα των περικοπών του προϋπολογισμού, κυρίως σε σχέση με τη μειωμένη χρηματοδότηση για την υγεία και τις υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει αυτές τις χώρες. Πρέπει να προσφέρει σε αυτές τις γυναίκες την ευκαιρία να ζήσουν με αξιοπρέπεια, σύμφωνα με τις τοπικές παραδόσεις, τη θρησκεία και τον πολιτισμό τους.

 
  
  

– Έκθεση: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, γραπτώς. (LT) Λόγω της οδηγίας του Συμβουλίου για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (79/409/ΕΟΚ) του 1979 και των σχετικών μέτρων προστασίας για τους τόπους αναπαραγωγής, υπάρχει δυσανάλογη αύξηση του πληθυσμού των κορμοράνων, ο οποίος έχει πλέον επεκταθεί πέρα από τους κανονικούς τόπους αναπαραγωγής σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν προηγουμένως αυτά τα πτηνά.

Αυτό το πλεόνασμα σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε άμεσο αντίκτυπο στους τοπικούς ιχθυοπληθυσμούς και προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα οι κορμοράνοι να αποτελούν πρόβλημα ευρωπαϊκής κλίμακας. Οι κορμοράνοι καταναλώνουν 400–600 γραμμάρια ψαριών ημερησίως και πιάνουν περισσότερο από 300.000 τόνους ψαριών σε ευρωπαϊκά ύδατα σε ένα έτος. Σε πολλά κράτη μέλη, αυτό ισούται με πολλαπλάσια ποσότητα από αυτή των ψαριών κατάλληλων για τρόφιμα που παρέχονται από τον επαγγελματικό τομέα της εσωτερικής αλιείας. Από κοινού, η ιχθυοπαραγωγή υδατοκαλλιέργειας της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας θα είναι λιγότερη από 300.000 τόνους.

Δεδομένης της μεγάλης κινητικότητας των κορμοράνων, ως αποδημητικών πτηνών, φαίνεται ότι η συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή ένα σχέδιο διαχείρισης είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης του σκοπού και δεν πρέπει, επουδενεί, να θεωρείται ότι αντιτίθεται στην οδηγία του 1979 για τη διατήρηση των άγριων πτηνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. Η έκθεση που παρουσιάζεται από τον ευρωβουλευτή κύριο Kinderman έχει ως κύριο θέμα ένα σχέδιο διαχείρισης στο πλαίσιο της ΕΕ για τους κορμοράνους. Ο κορμοράνος τρέφεται αποκλειστικά με ψάρι και λόγω του μεγάλου πληθυσμού του (υπολογίζεται σε 1,8 εκατομμύρια στην Ευρώπη), ο αντίκτυπός του στους τοπικούς αλιευτικούς πόρους, στις άγριες καλλιέργειες και στις υδατοκαλλιέργειες, είναι σημαντικός. Ο κορμοράνος καλύπτεται από την οδηγία για τα πτηνά και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον τρόπο επίλυσης της διένεξης με τον σημαντικό αντίκτυπό του στην αλιεία. Μερικά κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει ατομικά προγράμματα αλλά είμαι της γνώμης ότι, ως εισηγήτρια, η μόνη αποτελεσματική λύση είναι ένα σχέδιο διαχείρισης στο πλαίσιο της ΕΕ για τους κορμοράνους, για παράδειγμα, έρευνα στην ανοσοαντισύλληψη;

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου διαχείρισης των κορμοράνων φαίνεται να είναι η πιο βιώσιμη λύση για τη μείωση της καταστροφικής επίδρασης που έχουν αυτά τα ζώα στους αλιευτικούς πόρους σε κάποιες περιοχές της ΕΕ. Οι κορμοράνοι, με ημερήσια κατανάλωση 400-600 γραμ. ψαριών, αφαιρούν περισσότερους από 300.000 τόνους ψαριών από τα ευρωπαϊκά ύδατα κάθε χρόνο, ποσότητα που αντιπροσωπεύει σύνολο ψαριών μεγαλύτερο από τη συνδυασμένη παραγωγή υδατοκαλλιέργειας της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Παρότι την πρωτεύουσα ευθύνη σε αυτόν τον τομέα τον έχουν τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές, έχει ήδη αποδειχθεί ότι τα καθαρά τοπικά ή/και εθνικά μέτρα δεν είναι ικανά να μειώσουν για πολύ τον αρνητικό αντίκτυπο των κορμοράνων στους ευρωπαϊκούς αλιευτικούς πόρους και τα προϊόντα αλιείας. Μια κοινή, νομικά δεσμευτική προσέγγιση, που να είναι αποδεκτή και να εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, θεωρείται ως ιδανική λύση για τη διασφάλιση των κεντρικών σκοπών αυτής της εντολής, ειδικά της καλής κατάστασης διατήρησης του εν λόγω είδους πτηνού, καθώς και μιας ποικίλης ομάδας ψαριών. Η υπεράσπιση του νόμιμου συμφέροντος των αλιέων και των ιχθυοκαλλιεργητών στην οικονομική χρήση των αλιευτικών πόρων είναι ένας άλλος παράγοντας, όχι λιγότερο σημαντικός, ο οποίος θα μπορούσε να διασφαλιστεί με μια τέτοιου είδους προσέγγιση …

(Η επεξήγηση διακόπηκε σύμφωνα με τον Κανόνα 163 των Κανόνων Διαδικασίας)

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), γραπτώς. (ES) Υπάρχουν πολύ αξιόπιστα δεδομένα που εμφανίζουν ότι, μεταξύ του 1970 και του 1995, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός των μεγάλων κορμοράνων που διαχειμάζουν σε εσωτερικά ύδατα αυξήθηκε από λιγότερο από 10.000 πτηνά σε περίπου 400.000. Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κορμοράνοι που διαχειμάζουν σε ευρωπαϊκά εσωτερικά ύδατα, παρότι άλλοι ερευνητές θεωρούν τον αριθμό διογκωμένο. Προς απάντηση σε μια γραπτή ερώτηση, ο Επίτροπος Dimas ανακοίνωσε την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης για τον σχετικό μεσογειακό θαλασσοκόρακα, παρότι, κατά την άποψή μου, δεν δίνονται αρκετές λεπτομέρειες για τις μεθόδους εκφόβησης των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων καρβιδίου. Τα πυροβόλα αυτά είναι μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω αυτή την έκθεση, η οποία προτείνει ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης για όλη την Ευρώπη, το οποίο συμμορφώνεται με την οδηγία σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών και παράλληλα με τη διατήρηση των ειδών ψαριών καθώς και την υποστήριξη των συμφερόντων των αλιέων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Ο πληθυσμός των κορμοράνων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί στο εικοσαπλάσιο τα τελευταία 25 χρόνια και τώρα υπολογίζεται ότι αποτελείται σχεδόν από 1,8 εκατομμύρια πτηνά. Ο αντίκτυπος των κορμοράνων στους ιχθυοπληθυσμούς επιβεβαιώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις από ιχθυολογικές μελέτες, όπως και από στατιστικές για τις αλιεύσεις εντός της ΕΕ.

Ψήφισα την έκθεση του Heinz Kindermann. Έλαβα την απόφασή μου βάσει μιας αίτησης από τα μέλη και τους υποστηρικτές της Σλοβακικής Ένωσης Αλιείας που απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν όψει της απόδειξης της ζημίας που υπέστησαν οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας ως αποτέλεσμα του ταχέως αυξανόμενου αριθμού κορμοράνων στην περιοχή της ΕΕ, η αίτηση απαιτεί αναθεώρηση της οδηγίας του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ.

Η δυνατότητα παροχής εξαιρέσεων για τη θανάτωση των κορμοράνων που παρέχεται από την τρέχουσα νομοθεσία δεν αποτελεί κατάλληλο μέσο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, καθώς η λήψη των εξαιρέσεων είναι δύσκολη στην πράξη. Ομοίως, η εμπειρία δείχνει ότι οι μη θανάσιμες μέθοδοι για τη διατάραξη των κορμοράνων σε ποταμούς είναι αναποτελεσματικές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο διαχείρισης των πληθυσμών κορμοράνων σε πολλά στάδια για να συντονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη μείωση της αυξανόμενης ζημιάς σε ιχθυοπληθυσμούς, προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειες που προκαλείται από κορμοράνους.

Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βοηθήσει στην εύρεση μιας λύσης, η οποία, φροντίζοντας για τη διατήρηση των ιχθυοπληθυσμών και λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική σημασία της αλιείας, θα ικανοποιήσει τους αλιείς σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και 120.000 ενεργών αλιέων στη Σλοβακία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου διαχείρισης των κορμοράνων, για την ελαχιστοποίηση του αυξανόμενου αντίκτυπου των κορμοράνων σε αλιευτικούς πόρους, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Πράγματι, είναι καίριας σημασίας η μείωση του πληθυσμού αυτών των πτηνών, η οποία λαμβάνει περισσότερους από 300.000 τόνους ψαριών από ευρωπαϊκά ύδατα κάθε έτος (ποσότητα ίση με την κατανάλωση της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας σε συνδυασμό). Η τρέχουσα κατάσταση προκύπτει από την οδηγία 79/409/ΕΟΚ, η οποία έχει οδηγήσει σε δυσανάλογη ανάπτυξη του πληθυσμού των κορμοράνων. Αυτός ο νόμος έχει, επομένως, άμεσο αντίκτυπο στους τοπικούς ιχθυοπληθυσμούς και στην αλιεία, καθώς εξαιτίας του οι κορμοράνοι αποτελούν πλέον πρόβλημα για την Ευρώπη. Για αυτό το λόγο συμφωνώ με τον εισηγητή για την πρόταση του σχεδίου συντονισμένης δράσης ή ένα σχέδιο διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ σημαντική κινητικότητα του κορμοράνου ως αποδημητικού πτηνού, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αντιτίθεται στους σκοπούς της οδηγίας για τα άγρια πτηνά του 1979.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Έθεσα κάποιες αρχικές επιφυλάξεις σχετικά με την έκθεση Kindermann, συγκεκριμένα εάν απαιτείται ή όχι ένα σχέδιο σε όλη την ΕΕ, δεδομένου ότι οι κορμοράνοι δεν παρουσιάζουν προβλήματα σε όλη την ΕΕ και για την αναφορά της καταχώρισης του κορμοράνου ως θηρεύσιμου είδους στο Παράρτημα II της οδηγίας για τα πτηνά. Η αναφορά στην καταχώριση των κορμοράνων ως θηρεύσιμου είδους αφαιρέθηκε στην επιτροπή και η τελική έκθεση προωθεί την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, καλύτερα δεδομένα και εποπτεία και περισσότερη συζήτηση.

Επί της βάσης αυτής, στηρίζω την έκθεση του κύριου Kindermann.

 

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

10. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

11. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

12. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

13. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

14. Διακοπή της συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 12.50 μ.μ.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου