Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Οι πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντίκτυπου του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες (συνοπτική παρουσίαση)
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. Ένα σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στις παράκτιες περιφέρειες. Οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ότι η ακτή της ευρωπαϊκής ηπείρου εκτείνεται σε 90.000 χιλιόμετρα σχεδόν. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού, σε αντίθεση με τον εποχικό τουρισμό, πρέπει να ενθαρρυνθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διαφοροποίησης προϊόντων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο επαγγελματικός, ο συνεδριακός, ο πολιτιστικός, ο ιατρικός, ο αθλητικός, ο γεωργικός, ο γλωσσικός και ο θαλάσσιος τουρισμός.

Ωστόσο, η προώθηση του παραδοσιακού παράκτιου τουρισμού παραμένει προτεραιότητα. Στη χώρα μου, προσπαθούμε να αυξήσουμε το μέγεθος και την ποσότητα των αμμωδών παραλιών. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα αυτό έχει προσεγγιστεί με ερασιτεχνικό τρόπο. Η απόρριψη άμμου σε υπάρχουσες παραλίες ή η δημιουργία νέων αμμωδών παραλιών χωρίς εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών υποδομής είναι απλώς μια σπατάλη πόρων. Η επέκταση ή η δημιουργία αμμωδών παραλιών πραγματοποιείται σε πολλές άλλες χώρες και εδάφη επί έτη. Η διαφορά είναι ότι προσεγγίστηκε αρχικά θέτοντας σε εφαρμογή τις απαραίτητες εργασίες υποδομής, για τη συσσώρευση άμμου με φυσικό τρόπο και την αποτροπή της διάβρωσής της. Και σε αυτό το πλαίσιο, μια πρόσθετη και σημαντική πτυχή που φαίνεται να απουσιάζει σε σχέση με τις τρέχουσες προτάσεις για τη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Μάλτας, l-Ghadira – είναι ο σεβασμός και η ευαισθησία στο άμεσο περιβάλλον.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου